Economie

Altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

Jeroen Rutten
Economie
25 oktober 2017

Groei Netflix: meer abonnees en meer eigen content

Netflix is het derde kwartaal harder gegroeid dan verwacht. De streamingdienst groeide met 5,3 miljoen betalende abonnees waardoor het bedrijf nu meer dan 109 abonnees in totaal telt. Daarmee zijn er 800.000 abonnees meer dan verwacht. Ook opvallend is er voor het eerst meer Netflix abonnementen zijn buiten de VS (52,7 miljoen) dan binnen de VS (51,3 miljoen). Toekomst Netflix zet hoog in om de marktleider te zijn. In Nederland is Netflix veruit de meest gebruikte video-on-demand dienst en wordt deze gebruikt door een derde van de huishoudens. Om dit niet alleen in Nederland te bereiken, zal Netflix nog meer investeren in eigen content. Zo zijn er al veel Netflix Original series zoals de bekende series House of Cards en Orange is the New Black. Netflix heeft naast de toenemende investeringen in eigen content ook aangegeven meer samenwerkingsverbanden aan te gaan. Door onder anderen partnerships met telecomproviders zoals Proximus en T-mobile in de VS aan te gaan, wilt Netflix een groter publiek bereiken en inspelen op het toenemende gebruik van smartphones. Ook moet de kwaliteit van gestreamde films of series op telefoons verbeterd worden op deze manier. Het bedrijf wilt niet alleen de samenwerking aangaan met telecomproviders, maar ook met luchtvaartmaatschappijen. Zo is Netflix in gesprek met vliegtuigmaatschappijen zodat de series en films van Netflix gestreamd kunnen worden tijdens vluchten. Dat moet begin 2018 mogelijk zijn voor abonnees. Cijfers Uit de toename van het aantal abonnees en toekomstige plannen is af te leiden dat het erg goed gaat met Netflix. Dat blijkt ook uit de cijfers. Het aantal abonnees van Netflix is het afgelopen jaar toegenomen met 49%. Ook steeg de omzet van Netflix in het derde kwartaal tot ongeveer 3 miljard, een toename van 200 miljoen. Netflix verwacht dan ook dat de groei nog niet voorbij is en verder zal toenemen in de komende tijd.

Jeroen Rutten
Economie
10 oktober 2017

Detailhandel Nederland pleit voor extra koopzondag Kerst

Aangezien Eerste en Tweede Kerstdag dit jaar op een maandag en dinsdag vallen, willen veel Nederlandse winkeliers de zondag vóór Kerst een extra koopzondag. Detailhandel Nederland roept gemeenten dan ook op om dit toe te staan, aangezien zij anders een extreem drukke zaterdag (23 december) voorzien voor winkeliers. Extreme drukte vermijden De brancheorganisatie vraagt gemeenten om te kijken naar de mogelijkheden om een extra (Kerst)koopzondag toe te staan. Hierdoor missen winkeliers geen omzet en kunnen Nederlandse consumenten hun inkopen over het weekend verspreiden. Daarnaast voorkomt een extra koopzondag benadeling van fysieke winkels ten opzichte van online winkels. Veel webwinkels doen namelijk ook tijdens de feestdagen zaken. Daarnaast hoopt Detailhandel Nederland dat de meeste gemeenten hun winkels zullen openen als dit mogelijk is. Op die manier lopen ondernemers namelijk geen inkomsten mis, omdat consumenten naar gemeenten gaan waar het merendeel van de winkels wél open is. In de Christelijke gemeenten is het echter niet waarschijnlijk dat de winkels open zullen gaan de zondag voor Kerst. Inspelen op klantbehoeftes Nederlandse consumenten raken steeds meer gewend aan het gemak om vanuit huis online aankopen te doen. "Veel webwinkels bieden dan ook de mogelijkheid om op elk moment van de dag een bestelling te plaatsen en bij veel webwinkels geldt het principe dat een product de volgende dag al wordt geleverd indien de bestelling vóór een bepaald tijdstip is geplaatst. Zo"n 24/7 dienstverlening kunnen veel fysieke winkels gewoonweg niet realiseren" stelt Ronny Oonk, manager van Places Websites. Voorstanders van een extra koopzondag zouden dan ook kunnen aandragen dat winkeliers op deze manier geen oneerlijke concurrentie van webshops ervaren. Want hoewel webwinkels vele voordelen kent, bieden fysieke winkels nog vaak een klantbeleving die voor veel consumenten de voorkeur geeft. Zo bleek uit onderzoek van Mood Media eerder dit jaar dat nog 45% van de Nederlanders een fysieke winkel met een prettige sfeer verkiezen boven webshops.

Jeroen Rutten
Economie
25 september 2017

Prinsjesdag: De lonen kunnen volgens premier Rutte omhoog

Het lijkt bijna een traditie te zijn, want ook dit jaar was de Miljoenennota uitgelekt voorafgaand aan Prinsjesdag. Zo bracht dit jaar De Telegraaf het nieuws naar buiten en bleek het nieuws voornamelijk positief te zijn. Zo wordt de economische groei van 2017 geschat op 3,3 procent en neemt de werkloosheid verder af tot 390.000 mensen. Belangrijke punten miljoenennota Het gaat goed met de economie in Nederland en dat blijkt ook uit de cijfers van de Miljoenennota. Buiten het feit dat de economie groeit en de werkloosheid verder daalt, gaan Nederlanders er ook op uit qua koopkracht. Zo gaan we er gemiddeld met een kleine 0,6 procent op vooruit. Daarnaast daalt de staatsschuld naar 53,7 procent van het BNP. Ook zal er veel geïnvesteerd worden in de zorg. Daarbij gaat de zorgtoeslag voor lage inkomens omhoog. Hogere lonen Tijdens Prinsjesdag zelf riep premier Rutte werkgevers en vakbonden op om de lonen te verhogen. Op die manier kunnen meer mensen van de economische groei profiteren. Dit was dan ook een van de belangrijke punten die werd vermeld tijdens de troonrede van koning Willem-Alexander. Dat is in lijn met de looneisen die FNV stelt voor het komende jaar. De lonen zijn de afgelopen tijd niet evenveel meegestegen met de groei van de economie en dat maakt het volgens de FNV mogelijk om lonen met minstens 3,5 procent te laten stijgen. Er zijn namelijk nog steeds mensen in Nederland die moeite hebben om rond te komen. Buiten premier Rutte en de FNV, lijken De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau dit plan ook te steunen. Zeker nu de economie het komende jaar met ongeveer 2,5 procent zal groeien. Belangrijk daarbij is dat er verschillen kunnen zijn tussen sectoren, aangezien niet elke bedrijfstak even hard groeit of het met elke bedrijfstak even goed gaat. Onzekerheid Hoewel de Miljoennota is gepresenteerd, is het mogelijk dat de plannen alsnog worden aangepast. Dat komt doordat er binnenkort een nieuw kabinet aantreedt waardoor er nog aanpassingen gemaakt kunnen worden. In welke mate de plannen zullen veranderen is nog onzeker.

Jeroen Rutten
Economie
1 augustus 2017

Nederland internationaal gezien als Innovation Leader

Nederland internationaal gezien als Innovation Leader Onlangs bleek uit de resultaten van het European Innovation Scoreboard dat de Nederlandse economie een van de meest innovatieve Europese landen is. Nederland vervult namelijk de vijfde plek en wordt daarmee gezien als 'Innovation Leader'. De top vier werd vervuld door respectievelijk Zwitserland, Zweden, Denemarken en Finland. Om tot de top vijf van meest innovatieve Europese landen te behoren, is er gekeken naar 27 indicatoren. Hierbij bleek dat Nederland voornamelijk hoog scoort op het aantal wetenschappelijke publicaties, samenwerkingen tussen bedrijven én het aantal innovatieve MKB-bedrijven. Ondernemersklimaat Het is natuurlijk geen toeval dat Nederland een hoge positie behaald bij het European Innovation Scoreboard. Er wordt veel gedaan om innovatie en groei van bedrijven en van de economie te stimuleren. Zo werd Nederland in 2016 door de OESO gezien als een van de meest innovatieve landen en als het land met het meest stimulerende ondernemersklimaat. Maar wat wordt er dan precies gedaan? Onderstaand een aantal punten die er mede voor zorgen dat er in Nederland een ondernemersklimaat wordt gehandhaafd dat sterk is gericht op innovatie. In 2016 werd er extra financiering beschikbaar gesteld voor het MKB en kregen zij meer mogelijkheden om te investeren. Ook werd er in 2016 voor 134 miljoen geïnvesteerd in onderzoeksprojecten. Mogelijk scoort Nederland mede hierdoor hoog op het aantal wetenschappelijke publicaties. De overheid biedt belastingvoordelen, innovatiekrediet of verschillende subsidieregelingen voor innovatie. In Nederland werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra nauw met elkaar samen om de Nederlandse positie te versterken. De overheid stimuleert vernieuwing in topsectoren door het faciliteren van netwerken en events. MKB Top 100 Zoals al eerder bleek uit de resultaten van het European Innovation Scoreboard, zijn er in Nederland veel innovatieve MKB bedrijven te vinden. Om ondernemers verder te stimuleren om te blijven innoveren en daarmee ook te blijven groeien organiseert de Kamer van Koophandel de MKB Innovatie Top 100. Hierbij zijn 100 MKB bedrijven geselecteerd die kans maken op de titel van 'meest innovatieve bedrijf van Nederland'. De achterliggende gedacht is dat innovatie uiteindelijk zal zorgen voor meer omzet en arbeidsplaatsen, en daarmee een bijdrage levert aan de groei van de Nederlandse economie. Daarnaast kan dit andere bedrijven inzicht geven en inspireren om ook te innoveren!

Jeroen Rutten
Economie
19 juni 2017

Nederland kent sterkste economische groei in tien jaar

De Nederlandse economie groeit dit jaar met 2,5%. Dat is de sterkste economische groei sinds 2007. Ook de komende jaren blijft de economie volgens de prognoses doorgroeien: met 2,1% in 2018 en 1,9% in 2019. Deze cijfers werden bekend gemaakt door het CBS en de Nederlandsche Bank in de jaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. Maar wat betekent dat voor de ondernemer? Inhaalslag op de arbeidsmarkt De werkloosheid zal in 2019 gedaald zijn naar 4,4% van de beroepsbevolking, maar het aanbod aan personeel krimpt gelukkig voor werkgevers niet mee. Het aantal arbeidsplaatsen groeit wel, maar daar staat tegenover dat het arbeidsaanbod meegroeit. De verwachting is dat meer mensen die niet werken op zoek zullen gaan naar een baan en dat parttimers sneller naar meer uren zullen gaan. Koopkracht Huishoudens krijgen meer te besteden: hun consumptie zal jaarlijks met 1,5% tot 2% groeien. Vooral B2Cbedrijven zullen over het algemeen op meer klandizie kunnen rekenen. Dit komt onder andere door de eerder genoemde groeiende werkgelegenheid. Men zal automatisch ook eerder geneigd zijn (grote) aankopen te doen. Bedreigingen Natuurlijk zijn deze cijfers voor de komende jaren gebaseerd op een prognose. Er zijn altijd nog zaken die de markt zouden kunnen beïnvloeden. Vooral een aanscherping van de hoge importtarieven in de Verenigde Staten zou roet in het eten kunnen gooien. Als de regering van president Donald Trump hogere importtarieven voor buitenlandse producten oplegt, kan het zo zijn dat meer landen meegaan in het beschermen van de eigen markt. Een wereldwijde golf van hogere importtarieven zou nadelig kunnen uitwerken voor de Nederlandse export.
Even geduld alstublieft...