Menu

Verzuim

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

11 resultaten voor Verzuim (verfijnd tot 11)

Marije Schiffelers
Personeel
24 oktober 2017

Vrouwen vaker niet aanwezig op werk door ziekte dan mannen

Vrouwen zijn in 2016 vaker thuis gebleven door ziekte dan mannen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Van de honderd werkdagen zitten vrouwen gemiddeld 4,3 dagen ziek thuis, terwijl mannen maar 2,2 dagen thuisblijven. Vooral jonge vrouwen vaker thuis dan jonge mannen In alle leeftijdscategorieën was het ziekteverzuim van vrouwen hoger dan dat van mannen. Onder werknemers tussen de 25 en 35 jaar is het verschil tussen vrouwen en mannen het grootst. Het percentage vrouwen dat zich minimaal één keer ziek heeft gemeld in 2016 is 57 procent, terwijl het percentage mannen 46 procent is. Aan de cijfers van het CBS is ook te zien dat het ziekteverzuim van werknemers toeneemt naarmate de leeftijd hoger wordt. Tevens geldt dat hoe ouder de werknemers zijn, hoe langer ze afwezig blijven. Dit betekent dat de groep van 15- tot 25-jarigen zich het minst vaak en het minst lang ziek melden, terwijl de groep van werknemers tussen de 55 en 65 jaar zich het vaakst ziek meldt. Dit komt doordat de groep oudere werknemers vaker last heeft van chronische ziektes en zaken als rug-, nek- en gewrichtsklachten. Door dit soort kwalen en ziektes melden oudere werknemers zich gemiddeld 6 van de 100 dagen ziek. Verklaring voor verschil in ziekteverzuim mannen en vrouwen Er is mogelijk een verklaring voor het feit dat vrouwen vaker ziek thuisblijven dan mannen. De NOS meldt namelijk dat uit onderzoek blijkt dat vrouwen 3,5 keer vaker voor een ziek kind zorgen dan mannen. Mogelijk zijn vrouwen dus niet vaker ziek dan mannen, maar melden zij zich alleen vaker ziek. Bovendien melden vrouwen zich vaker ziek omdat zij klachten ervaren tijdens de zwangerschap en na de bevalling, volgens het CBS. In 2016 hebben werknemers zich gemiddeld niet meer ziek gemeld dan andere jaren. Het is dus niet zo dat er vorig jaar ziekmeldingen waren.

Dennis Arns
Telefoonservice
15 juni 2017

Arboprofessionals Zeeland het slechtst bereikbaar

De arbodienst helpt en adviseert werkgevers en werknemers bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Arboprofessionals stimuleren bijvoorbeeld een gezonde leefstijl bij het personeel om het ziekteverzuim te laten dalen. Voor bedrijven die een arbodienst willen inschakelen is het fijn als zij snel een organisatie kunnen bereiken. Telefoonboek.nl zocht uit of arboprofessionals telefonisch goed te bereiken zijn. Onderzoek In de database van Telefoonboek staan 1.121 telefoonnummers geregistreerd in de categorie 'arbodienst'. Deze nummers worden in het bestand opgenomen als 'slecht bereikbaar' wanneer er drie keer of meer geen gehoor wordt gegeven aan de oproep; hierbij is er ook geen mogelijkheid een bericht achter te laten. Dit was bij 57 arboprofessionals het geval, hetgeen neerkomt op 5% van de gevallen. Dat betekent dat 95% van de arboprofessionals weinig tot geen klachten krijgen over de telefonische bereikbaarheid. Provincie Wanneer de bereikbaarheidscijfers per provincie worden bekeken valt op dat arboprofessionals in Zeeland relatief gezien het slechtst scoren op telefonische bereikbaarheid. Daar is 13,6% van de arboprofessionals niet goed bereikbaar. Drenthe komt als beste uit de bus. Daar zijn geen arboprofessionals gevonden die niet goed bereikbaar zijn. Arboprofessionals goed bereikbaar Over het algemeen vrij goede cijfers, vindt Dirk Lentjes manager van Places Antwoordservice. "Het lijkt erop dat de meeste arboprofessionals telefonisch goed te bereiken zijn. Er is echter nog wel ruimte voor verbetering. Met name voor de arboprofessionals die zich bevinden in Zeeland, zij scoren namelijk het slechtst op telefonische bereikbaarheid." Percentage slecht bereikbaar per provincie Zeeland: 13,6% Noord-Holland: 10,3% Limburg: 8,3% Groningen: 7,5% Friesland: 6,3% Noord-Brabant: 5,3% Overijssel: 4,4% Utrecht: 4,1% Flevoland: 3,3% Zuid-Holland: 2,4% Gelderland: 1.5% Drenthe: 0%

Dennis Arns
Management
12 mei 2017

De empathische werkgever: gevaren van emotionele besmetting

Bent u ondernemer in de zorg of het onderwijs? Een dankbaar beroep met veel verschillende mensen en wensen. Elk kind en elke persoon heeft een eigen achtergrond, een eigen geschiedenis en een eigen situatie. Elke zorg- en hulpvraag wilt u tegemoetkomen. Heel nobel, maar op den duur is dit niet meer vol te houden. Emotionele besmetting Veel werknemers in beroepen waar het gaat om hulp- en zorgvragen zijn van nature empathisch. Erg handig voor het beroep wat er uitgeoefend wordt, maar ook een grote valkuil als men niet oppast. Vaak worden emoties die in het werk worden gezien ook overgenomen, dit heet emotionele besmetting. Dit is niet altijd erg, want u kunt ook door positieve emoties besmet raken, maar vaker is het onprettig. Ten eerste omdat u zelf het nare gevoel heeft, maar er is ook het risico dat u weer uw nare gevoel doorgeeft aan een ander. Hierdoor kunt u emotioneel uitgeput raken. Ook is eerder gebleken dat door het doorgeven van de emoties, uw hele team opgebrand kan raken. Gevolgen hiervan kunnen een onprettige werksfeer of zelfs ziekteverzuim door burn-outs zijn. Hoe voorkomt u de gevolgen van emotionele besmetting? Het beste is om bewust te zijn van de emoties die u in een bepaald gezelschap meekrijgt. Wanneer u bewust bent dat een bepaald humeur van een ander uw gevoelens beïnvloedt bent u al op de helft. Ook kunt u uzelf van de persoon distantiëren door te bedenken dat het niet úw probleem is. Dan kunt u nog steeds helpen, maar met een grotere mentale afstand. Wanneer u zelf ondernemer bent en vaak personen aan de lijn krijgt met emotioneel beladen verhalen, is het misschien verstandig om u iets te distantiëren. Places.nl biedt een speciale dienst aan met een team dat de zorgvraag voor u kan concretiseren alvorens u zelf terugbelt. Voor vrijblijvende informatie kunt u bellen naar 024 - 3555 299.

Dennis Arns
Startups
2 maart 2017

Kleurgebruik op kantoor: het effect

Uw kantoor is een belangrijke plek: uw medewerkers brengen er vele uren door en er worden dagelijks meters werk verzet. Het is dan ook belangrijk uw backoffice voldoende aandacht te geven. Hoe? Kleur! Juist kleurgebruik is van grote invloed gebleken op de stemming en productiviteit van uw werknemers. Door uw kantoor een make-over te geven kunt u hele nieuwe werkeffecten teweegbrengen. Places.nl helpt u op weg! Kleurenzicht De mens is in staat om veel verschillende kleuren te onderscheiden. Met de kegeltjes in onze ogen zien wij een breed spectrum van golflengtes, wat onze wereld een stuk mooier maakt. Al deze informatie wordt direct verwerkt in de hersenen, bewust en onbewust. Dit zorgt ervoor dat er allerlei associaties ontstaan, die maken dat kleuren iets met de mens doen. Emoties, warmte en energie: alles kan veranderen door de juiste kleuren in de omgeving! De Basis Wat betekent dat dan voor uw kantoor? Dat is helemaal aan u. Er is geen vaste kleur die perfect is voor kantooromgevingen, dit is volledig afhankelijk van uw wensen. Elk bedrijf, elke afdeling en elke persoon behoeft andere invloeden. Wel zijn er een aantal basisprincipes waar u gebruik van kunt maken. Blauw en groen zorgen voor een kalme sfeer: goed voor de rust, maar teveel vermindert de productiviteit. Rood, oranje en geel, daarentegen, geven juist extra energie. Heeft u een aparte presentatieruimte? Dan is turquoise de beste kleur! Vermijden Ook zijn er een aantal dingen die u beter níet kunt doen. Te felle kleuren, bijvoorbeeld, zijn vermoeiend en wekken teveel prikkels op. Spierwit is ook een afrader: dit weerkaatst zoveel licht dat het vermoeiend werkt voor de ogen. Donkere kleuren maken somber en verminderen het energieniveau. En tot slot, voor elke kleur: té is nooit goed. Teveel rood veroorzaakt agressie, teveel geel geeft stress en teveel blauw maakt slaperig. Kleur met mate! Website Niet alleen op kantoor, maar ook op uw website is kleurgebruik belangrijk. Heeft u nog geen website? Bij Places.nl kunt gemakkelijk een website laten maken volgens uw wensen. het eerste jaar is gratis en uw domeinnaam is zelf uit te kiezen. Voor meer informatie neemt u gerust contact op via 024 - 3555 299.

Dennis Arns
Management
8 februari 2017

Zoekt u naar een gezond bedrijfsklimaat?

U kent het misschien wel. Twee werknemers die met elkaar overhoop liggen, hoe lost u dit op? Of uw beste manager stopt ermee en u weet niet goed wie deze lege plek kan opvullen. Of u lijdt teveel verlies door het verzuim onder uw werknemers. Of mist net die kennis over het overtuigen van de klant tot het laatste stapje: zich aan u binden. Places.nl zocht voor u uit wat u in deze situaties het beste kunt doen. Uw persoonlijke psycholoog Er is een simpele en doeltreffende manier waarop u al deze situaties kunt oplossen. Het aannemen van een CPO. Dit staat voor Chief Psychology Officer, een psycholoog voor uw bedrijf. Psychologen staan uiteraard bekend om het werk binnen de klinische tak en de tak van het brein. Echter, psychologen hebben kennis van veel meer zaken. Er zijn psychologen die speciaal opgeleid zijn om binnen uw bedrijf oog te houden op productiviteit en werktevredenheid. Dit laatste is bekend als belangrijke factor bij verzuim en conflict. Allround hulp De bedrijfstak waarbinnen u actief bent met uw bedrijf is niet belangrijk. Psychologen en dus CPO's kunnen u helpen bij het verbeteren van verkooptactieken, maar ook bij het oplossen van conflicten. Ook het selecteren van nieuwe werknemers of het trainen van huidige werknemers kunnen onderdeel zijn van het functiepakket. U hoeft niet direct een psycholoog fulltime in te huren, u kunt ook bekijken of een psycholoog parttime uw bedrijf zou kunnen helpen. Het op deze manier inzetten van psychologen is in opkomst. Zorg dat u niet achterblijft! De eerste indruk Als bedrijf is het uiteraard belangrijk om nieuwe klanten te werven. Of ten minste een goede indruk achter te laten met uw bedrijf. Er zijn een aantal manieren waarop u dit kunt bewerkstelligen. Een psycholoog heeft hier veel kennis van en kan u tips geven hoe u dit doet. Bijvoorbeeld het belang van een juiste eerste indruk. Een eerste indruk wordt binnen 0,1 seconde gemaakt en is niet makkelijk meer uit te wissen. Daarom is het van belang dat als u wordt gebeld bijvoorbeeld er een glimlach doorklinkt door de stem van degene die opneemt. Dit heeft al snel een positieve invloed in tegenstelling tot het stuiten op een norse voicemail. Places.nl heeft hier de perfecte oplossing voor. De eerste indruk is goed gemaakt wanneer u gebruikt maakt van onze antwoordservice. Hier wordt uw klant altijd beleefd te woord gestaan wanneer het u even niet uitkomt. Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met Places.nl via 024 - 3555 299

Sanne
Management
29 september 2014

Het Nieuwe Werken: hoe flexibel zijn uw werknemers?

Rustig werken aan een tafeltje in uw lokale koffiebar, nog even een e-mail versturen vanuit de trein of thuis nog snel een conference call meepakken: werken buiten de werkplek komt tegenwoordig steeds vaker voor. Werkplekken worden veel flexibeler. Toch zijn er nog heel veel werknemers die niet flexwerken, maar dit wel zouden willen. Dit komt omdat veel werkgevers bang zijn om de controle te verliezen over hun werknemers. Places.nl laat u zien waarom u hier juist wél voor moet kiezen. Mkb's genieten een enorm voordeel op grotere concerns wat betreft thuis werken. Vanwege de grootte van deze concerns komt er bij het in gang zetten van dit proces ontzettend veel papierwerk kijken. Omdat mkb's over het algemeen minder medewerkers hebben, is thuis werken gemakkelijker te monitoren en de administratie is goed bij te houden. Het Nieuwe Werken? Flexwerken, thuis werken en 'Het Nieuwe Werken' zijn allemaal termen die gebruikt worden om hetzelfde begrip te omschrijven. Het gaat in al deze gevallen om tijd- en plaats onafhankelijk werken. Dit betekent dat werknemers dus niet langer gebonden zijn aan een vaste werkplek en vaste werktijden: zij kunnen deze (meestal in overleg met de werkgever) zelf indelen. Sommige ondernemingen streven er naar om uitsluitend thuis te werken en kantoren zoveel mogelijk op te doeken, anderen maken juist gebruik van een combinatie van flexwerken en werken op een kantoor. Het is daarom aan de werkgevers- en werknemers om samen tot een overeenkomst te komen die voor beide partijen acceptabel is. Maar hoe u de werkzaamheden ook verdeelt, één ding is zeker: Het Nieuwe Werken gaat een steeds prominentere rol innemen op de werkvloer. Tel uit je winst Voor de werkgever zijn er verschillende voordelen verbonden aan flexwerken. Vaak zijn werkgevers echter nog terughoudend als het gaat om thuis werken omdat ze bang zijn om de controle te verliezen. Dit is natuurlijk volkomen begrijpelijk, maar met de juiste afspraken is het enorm voordelig om werknemers te laten thuiswerken. Werknemers kunnen zich beter concentreren waardoor de productiviteit stijgt Als werknemers thuis toegang hebben tot een rustige werkomgeving waar zij ongestoord kunnen werken is de productiviteit hoger dan wanneer zij op kantoor werken. Door thuis te werken bepalen werknemers zelf wanneer zij ongestoord willen werken en wanneer zij tijd hebben om te overleggen met collega's. U kunt uw personeel inzetten wanneer het u het beste uitkomt Met de mogelijkheid om thuis te werken zorgt u er voor dat uw personeel flexibel inzetbaar is. U bent dus niet meer gebonden aan uitsluitend kantooruren, maar u kunt werknemers inplannen wanneer u dat het beste uitkomt. Zo kunt u er voor zorgen dat er altijd iemand is om eventuele problemen op te lossen, klanten te helpen of door te werken aan die deadline. Places.nl maakt ook gebruik van flexibel werken. Onze medewerkers staan hierdoor ook buiten kantooruren klaar om een bericht voor u aan te nemen met onze Antwoordservice. U bespaart op onkosten als het huren van een pand, reiskosten en parkeerruimte Doordat u uw werknemers thuis kan laten werken heeft u minder kantoorruimte nodig en bespaart u op kosten als elektriciteit en verlichting. Daarnaast bespaart u op reis- en parkeerkosten die werknemers bij u kunnen indienen. Het geld dat u hiermee bespaart kunt u investeren in betere voorzieningen voor uw werknemers thuis. Werknemers verliezen geen tijd door files of vertraging Werknemers hoeven niet meer dagelijks op en neer te reizen, waardoor ze meer tijd over hebben voor andere zaken. Ze kunnen langer uitslapen, juist eerder beginnen of tussendoor een langere pauze inplannen. Doordat mensen minder tijd kwijt zijn aan reizen kunnen zij hun werktijden dus flexibeler inplannen, waardoor ze fitter zijn en zich beter kunnen concentreren. U werkt tegelijkertijd aan een duurzaam imago Omdat u door Het Nieuwe Werken minder kantoorruimte nodig heeft, bespaart u op onnodige elektriciteitskosten. Daarnaast neemt het woon-werkverkeer van uw werknemers af, waardoor u op de lange termijn ook enorme bedragen bespaart op brandstof. En dat niet alleen, deze verminderde uitstoot is natuurlijk ook heel goed voor het milieu! En omdat werknemers vaak thuis al over een werkruimte beschikken en dus gebruik maken van bestaande middelen, is het erg gemakkelijk om milieuvriendelijke toepassingen te installeren. Door uw werknemers thuis te laten werken creëert u dus automatisch een duurzaam imago voor uw organisatie. Het ziekteverzuim van werknemers neemt af Als werknemers de mogelijkheid hebben om thuis te werken, melden zij zich ook minder vaak ongeoorloofd ziek. Thuiswerken kan namelijk ook als je je een dagje niet zo lekker voelt en de drempel is daarom lager om toch te gaan werken. Lang leve de vrijheid! Ook voor de werknemer zijn er voordelen verbonden aan het werken vanuit huis. Natuurlijk zijn zaken als een betere concentratie, flexibele werktijden en minder reistijd grote pluspunten voor zowel werkgever als werknemer. De voordelen voor de werknemer hebben dan ook specifiek betrekking op de functie van medewerker. De meeste van deze voordelen vergen echter een grote discipline van de werknemer, maar als iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt wordt de werksfeer er alleen maar prettiger op! En nu zelf aan de slag Thuiswerken brengt dus een hoop voordelen met zich mee voor zowel werknemer als werkgever. Echter zijn er wel een aantal verantwoordelijkheden aan verbonden waar u rekening mee moet houden als u aan thuiswerken begint. Op MKBservicedesk.nl vindt u een uitgebreid overzicht van alle zaken waar u aan moet denken. Wilt u uw medewerkers wel thuis laten werken, maar past deze vorm van werken niet helemaal bij uw organisatie? Op Flexibelwerken.nl vindt u andere flexibele werkvormen waar u uw voordeel bij kunt behalen. Kijk voor meer informatie ook op Overhetnieuwewerken.nl.

Sanne
Inspiratie
3 januari 2014

Week 1: Werknemers motiveren, goede voornemens en het Telefoonboek.nl Jaaroverzicht

Uw werknemers motiveren, goede voornemens voor uw bedrijf en het Telefoonboek.nl Jaaroverzicht. U kon het deze week allemaal terugvinden op de blog van Places.nl. Omdat het weekend voor de deur staat hebben wij voor u nog even alles op een rij gezet. Hoe motiveer ik mijn medewerkers? U hebt hart voor uw zaak. Maar hoe zit dat met uw medewerkers? Het is belangrijk dat zij, net als u, gemotiveerd aan het werk zijn. Als werkgever kunt u hieraan bijdragen. Maar mensen motiveren is lastig en wordt soms verkeerd aangepakt. Lees hier alles over wat wél en wat niét werkt. Lees meer over het motiveren van uw medewerkers Telefoonboek.nl Jaaroverzicht 2013 De enorme populariteit van het mobiele gebruik van Telefoonboek.nl, nieuwe mobiele websites voor Openingstijden.com en Telefoonboek.nl, meer dan 45.000 bedrijven die hun online bedrijfsvermelding up to date houden, de lancering van Beste.nl én het profileren van Places.nl tot een kenniscentrum voor u als ondernemer. 2013 was een jaar om in te lijsten! Lees snel verder om te zien wat wij voor u als ondernemer afgelopen jaar allemaal mogelijk gemaakt hebben. Lees meer over het jaar 2013 bij Telefoonboek.nl Goede voornemens voor uw bedrijf Stoppen met roken, afvallen, meer sparen, meer sporten, contacten onderhouden. Zomaar een greep uit veelvoorkomende voornemens in het nieuwe jaar. Maar wat zijn uw voornemens voor uw MKB-bedrijf? Het nieuwe jaar is een uitstekende gelegenheid om alles op een rijtje te zetten en te evalueren waar uw kansen liggen om uw bedrijf nog meer te optimaliseren. Telefoonboek zet een aantal goede voornemens op een rijtje. Lees meer over goede voornemens voor uw bedrijf

Sanne
Belonen & Loon
2 oktober 2013

Hoe houdt u uw werknemers tevreden?

Een deel van het imago en het succes van uw bedrijf wordt bepaald door uw werknemers. Tevreden werknemers zorgen voor een positieve uitstraling naar klanten, een goede sfeer binnen uw bedrijf en een lager ziekteverzuim. Daarnaast presteren tevreden werknemers beter wat leidt tot een hogere productiviteit. Hoe kunt u als werkgever zorgen voor tevreden werknemers? Prettige Werkomgeving Om een tevreden en goed werkend team te hebben zijn optimale werkomstandigheden belangrijk. Met een gezonde werkplek kunt u het ziekteverzuim laag houden en krijgt u fitte medewerkers. Dit kunt u doen door middel van: Het plaatsen van planten. Planten hebben een gezond effect op de werkplek. Ze verbeteren de luchtvochtigheid en zuiveren de atmosfeer. Het afwisselen van staande en zittende werkzaamheden, om de kans op RSI te voorkomen. Zorg dat het beeldscherm van de computer van uw werknemers goed is afgesteld. Een lichte achtergrond met donkere letters is het rustigst voor de ogen. Een juiste werkpositie. De instelling van de stoel en het werkblad is het beste wanneer uw armen en benen in een Never make touch days single http://www.geneticfairness.org/ brewing original lasts really manipulate the Most. hoek van 90 graden staan. U kunt fruit en gezonde snacks aanbieden. Bied regelmatig pauzes aan. Hierbij kunt een lunch organiseren of zorgen voor een potje tafelvoetbal. Ten slotte zorgt een gezellige werkomgeving ook voor een prettige werkomgeving. Laat uw werknemers hun werkplek persoonlijk inrichten. Daarnaast zijn een stoelmassage, mediatheek en voetbaltafel leuke voorbeelden voor een gezellige werkomgeving. Lees hier tips voor een milieuvriendelijke werkomgeving. Zorg voor uitdaging Het is belangrijk dat uw bedrijf iets te bieden heeft als het om persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling gaat. Uw personeel kan het gevoel krijgen vast te zitten als er geen ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en promoties. Zorg daarom voor uitdaging en benut de talenten van uw werknemers. Dit kunt u doen door: Het geven van meer verantwoordelijkheid Afwisselt werk aan te bieden Uw personeel mee te laten denken. Bijvoorbeeld bij het verzinnen van oplossingen van problemen binnen uw bedrijf. Een persoonlijk ontwikkelingsplan voor iedere werknemer. Zo weet de werknemer wat hij kan verwachten in de toekomst en kan hij doelgericht aan de ontwikkeling van zijn loopbaan werken. Goede relatie met werknemers Als werkgever is het goed om te investeren in een goede relatie met uw werknemers. Het is prettig als uw personeel weet dat ze bij u terecht kunnen met problemen of moeilijkheden. Wanneer u betrokken bent bij uw werknemers, zorgt dit voor meer betrokkenheid bij uw bedrijf. U kunt dit bijvoorbeeld doen door: Regelmatig aanwezig te zijn op de werkvloer en te blijven communiceren met uw medewerkers. Het geven van Complimenten en opbouwende kritiek. Het houden van evaluatie gesprekken. Zo weten werknemers hoe ze ervoor staan. Bekrachtig wat goed gaat en erken wat niet lekker loopt. Te vragen naar feedback. Zo wordt uw personeel getriggerd om actief mee te denken bij het creëren van oplossingen en nieuwe ideeën binnen uw bedrijf Duidelijk inzicht in de arbeidsvoorwaarden. Bespreek tijdens het sollicitatiegesprek en bij wijzigingen de arbeidsvoorwaarden door met uw werknemer. Organiseer bedrijfsuitjes Om de sfeer binnen het bedrijf goed te houden kunt u om de zoveel tijd leuke activiteiten organiseren. Dit kunnen uitjes zijn zoals een dag weg of een gezellige borrel. Dit is goed voor de teambuilding binnen uw bedrijf en de relatie van medewerkers met het bedrijf. Op bedrijfsuitje.nl vind u leuke en originele ideeën voor uitjes zoals indoor skydiven, een partyboot of wedstrijd koken met collega's. U kunt hierbij selecteren op regio, plaats, thema en activiteit. Daarnaast kunt u op telefoonboek.nl zoeken naar bedrijven die verschillende bedrijfsuitjes aanbieden. Medewerkerstevredenheidonderzoek Wilt u weten hoe uw medewerkers over uw organisatie denken? Met het Medewerkerstevredenheidonderzoek van Integron.nl wordt duidelijk in hoeverre uw werknemers trouw zijn en aankijken tegen uw bedrijf. Uw medewerkers ontvangen dan een e-mail waarmee ze een online-vragenlijst kunnen invullen. De vragenlijst gaat onder andere over de werkdruk, verschillen tussen groepen medewerkers en mentale fitheid. Dit onderzoek geeft bruikbare onderzoeksresultaten, concrete verbeteracties en oplossingen om te komen tot verbetermanagement. Besteed aandacht aan de meningen van uw werknemer en probeer inzicht te krijgen in het beeld dat er bestaat over uw bedrijf. Tevreden werknemers zijn een belangrijk ingrediënt voor een succesvol bedrijf. Houd onze blog in de gaten voor meer tips voor een succesvolle onderneming.Even geduld alstublieft...