Places logo
Menu

De belangrijkste wijzigingen in de Arbowet op een rij. Let op: u heeft nog tot 1 juli

De belangrijkste wijzigingen in de Arbowet op een rij. Let op: u heeft nog tot 1 juli

Vorig jaar is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd. Het doel van de veranderingen is werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. De vernieuwde wet heeft voor werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen en preventiemedewerkers gevolgen. Ook de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) krijgt te maken met de wijzigingen. Werkgevers en arbodienstverleners hebben tot 1 juli 2018 de tijd om alles te regelen. Lees hier de veranderingen in de Arbowet.

Wijzigingen Arbowet

Invoering basiscontract
Een van de belangrijkste veranderingen in de Arbowet is de invoering van het basiscontract. In dit contract staan minimumeisen tussen arbodienstverleners en werkgevers. Zo staat er beschreven dat bedrijfsartsen vrij toegang moeten hebben tot iedere werkplek binnen het bedrijf. Dit is belangrijk voor de bedrijfsarts om de arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkvloer in kaart te brengen. Daarnaast staat in het contract beschreven dat iedere werknemer recht heeft op een second opinion van een andere bedrijfsarts. De second opinion wordt door de werkgever betaald.

Open spreekuur
Iedere werknemer heeft het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot werk. De werknemer kan ook contact opnemen met de bedrijfsarts als hij of zij gezond is en geen klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur bij de bedrijfsarts.

Belangrijke rol bedrijfsarts en preventiemedewerker
Preventie gaat een belangrijke rol spelen in de vernieuwde Arbowet. De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over preventieve maatregelen en veilig werken. Er wordt benadrukt dat de werkgever verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding. Naast de bedrijfsarts moet de preventiemedewerker ook een belangrijke rol gaan krijgen in de organisatie. Volgens de vernieuwde Arbowet moet elk bedrijf minstens één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Deze persoon zal een adviserende rol vervullen en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Beroepsziekten en klachtenprocedure
In de vernieuwde Arbowet staat vermeld dat een bedrijfsarts beroepsziekten moet signaleren en melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Wanneer werknemers klachten hebben moeten zij dit indienen bij een bedrijfsarts. Elke bedrijfsarts moet hiervoor een klachtenprocedure hebben opgesteld.

Toezicht en handhaving
De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert of de nieuwe regelgeving en het basiscontract wordt nageleefd. Indien nodig kan de inspectie werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties opleggen bij het niet naleven van de nieuwe regels. Werkgevers en arbodienstverleners hebben tot 1 juli 2018 om alles te regelen. Zij kunnen dit doen door het bestaande contract aan te passen of door een nieuw contract af te sluiten.

Werknemers langer fit
De wijzigingen binnen de Arbowet moeten ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers meer betrokken worden bij de arbodienstverlening. Daarnaast staat preventie in de toekomst meer centraal. Volgens de Rijksoverheid zijn de veranderingen binnen de Arbowet van belang zodat elke werknemer gezond en veilig kan werken. Daardoor blijven werknemers langer fit en productiever. Hopelijk zorgen de veranderingen voor een positieve ontwikkeling voor iedereen.

Foto: Bigstock

Hoe kun jij je bedrijf
laten groeien?

Gratis adviesgesprek

Wij helpen ondernemers groeien! Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen?
Plan een gratis adviesgesprek in met onze adviseur.

Plan een gratis adviesgesprek

Meer weten over een adviesgesprek

Gratis adviesgesprek
  • 100% gratis en vrijblijvend
  • Marketingadvies op maat
  • Geen verplichtingen
Google Reviews 4,5
starstarstarstarstar_half

Ook optimaal vindbaar en bereikbaar zijn? Zet je bedrijf op de kaart met Alles-in-1!