Menu

Werving & Selectie

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

Marije Schiffelers
Werving & Selectie
25 oktober 2017

Facebook binnenkort niet alleen meer privé, ook zakelijk

De meeste mensen zetten hun persoonlijke Facebook pagina vol met vakantiefoto's en foto's met vrienden. Men wordt al jaren gewaarschuwd dat het niet verstandig is om bepaalde foto's op Facebook te plaatsen. De meeste mensen denken nu meer na over welke foto geschikt is of schermen hun profiel af zodat alleen hun Facebook vrienden deze foto's kunnen zien. Toekomstige werkgevers willen namelijk nog wel eens de sociale media pagina's van een sollicitant bekijken. Niets is zo vervelend als niet uitgenodigd worden op een gesprek omdat de potentiële werkgever allerlei ongepaste foto's op Facebook heeft gevonden. In de toekomst wil men misschien juist wél dat de potentiële werkgever op hun Facebook pagina kijkt. Facebook test namelijk een CV-functie. Geen nieuw concept Het is steeds normaler dat een sollicitant niet alleen een gewoon CV inlevert, maar dat daar ook een link naar een LinkedIn pagina aan toegevoegd wordt. Hierop is een overzicht te zien van allerlei zaken die voor een potentiële werkgever interessant kunnen zijn. Men kan er aangeven waar hij heeft gewerkt, wat zijn functie was en hoelang hij hier werkzaam was. Daarnaast kan er aangegeven worden welke diploma's of certificaten iemand op zak heeft en welke vaardigheden hij bezit. Andere gebruikers kunnen deze vaardigheden onderschrijven om zo duidelijk te maken dat de gebruiker daadwerkelijk over die vaardigheden beschikt. Voor een werkgever is dit dus een erg handige manier om snel een overzicht te krijgen van de vaardigheden van een sollicitant. Afgekeken van LinkedIn Facebook wil nu meeliften op het succes van LinkedIn. Het sociale media imperium test een CV-functie. Hier kan men dan te kennen geven waar men gewerkt heeft, hoelang en waar men momenteel werkzaam is. Ook kan de werkzoekende laten zien wat voor opleidingen hij of zij afgerond heeft. Deze functies lijken allemaal verdacht veel op die van LinkedIn. In de test lijkt het erop dat de CV niet meteen op de publieke Facebook pagina te zien is, maar op een aparte pagina die zichtbaar is voor recruiters. Dit betekent dat een privé profiel met vakantiefoto's en een werk profiel met professionele informatie naast elkaar kunnen bestaan, zonder dat ze elkaar in de weg zitten. Facebook verandert door de mogelijk CV-functie dan ook niet in een kopie van LinkedIn, maar voegt slechts een extra functie toe aan de lange lijst functies die het netwerk al heeft. Reactie van Facebook Een woordvoerder voor Facebook liet aan The Next Web weten dat Facebook altijd bezig is met het testen van nieuwe producten en diensten. Ze geven ook toe momenteel bezig te zijn met het testen van een functie waarbij werk geschiedenis weergegeven kan worden op Facebook. Ze verklaren dit te doen omdat ze altijd bezig zijn met mensen helpen banen te vinden en bedrijven te helpen om werknemers te zoeken op Facebook.

Dennis Arns
Werving & Selectie
19 mei 2017

Diversiteit op de werkvloer

Momenteel wordt er door veel HR afdelingen van bedrijven nog maar weinig gedaan aan het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. Dit terwijl diversiteit op de werkvloer bewezen effecten heeft. Onderlinge verschillen tussen medewerkers versterken prestaties binnen een organisatie. Places.nl zocht voor u de voordelen van diversiteit op de werkvloer uit én geeft een aantal tips om deze te verhogen. Waarom diversiteit? Een beleid voor diversiteit is niet alleen goed voor uw maatschappelijke betrokkenheid als bedrijf, het levert u ook daadwerkelijk wat op. Zo levert culturele diversiteit een hogere omzet, betere overlevingskansen en vernieuwende ideeën voor uw bedrijf op. Maar niet alleen culturele diversiteit doet uw bedrijf ten goede, ook diversiteit in opleidingsniveau en talenten. Diversiteit zorgt over het algemeen voor veel verschillende ideeën, die uiteindelijk uw bedrijf verder kunnen helpen. Tips voor meer diversiteit Toch blijft meer diversiteit op de werkvloer makkelijker gezegd dan gedaan en daarom heeft places.nl een aantal tips voor u op een rijtje gezet om deze te verhogen. 1. Ontwikkel uw eigen visie op diversiteit Het beste kunt u beginnen met een visie ontwikkelen op diversiteit. Doe dit samen met uw medewerkers door een vergadering te organiseren over hoe u tegen diversiteit aankijkt en bedenk wat u er aan gaat doen om meer diversiteit te krijgen op de werkvloer. 2. Zorg dat diverse medewerkers zich thuis kunnen voelen in uw organisatiestructuur Als u diversiteit wil in uw bedrijf dan kunt u uw bedrijf het beste zo inrichten dat ook de minderheden zich op hun plek zullen vinden. Peil regelmatig hoe de bedrijfscultuur ondervonden wordt en pas hierop aan als niet iedereen zich thuis voelt. 3. Betrek uw medewerkers bij uw diversiteitsbeleid Diversiteit accepteren op de werkvloer moet niet alleen door het HR beleid gebeuren, maar ook door uw medewerkers. Zorg ervoor dat dit regelmatig onder de aandacht komt bij uw medewerkers. Gedachten voor diversiteit en betere samenwerkingen moeten een norm worden. 4. Gebruik de 9 principes van Culturele diversiteit van de Rijksoverheid De Rijksoverheid heeft 9 principes van culturele diversiteit opgesteld. Door deze principes op te volgen kan u gemakkelijk meer culturele diversiteit op uw werkvloer verkrijgen. 5. Wees op meerdere kanalen vindbaar Verschillende mensen zijn vindbaar op verschillende platformen. Zorg ervoor dat uw bedrijf dus goed vindbaar is voor diverse mensen, al helemaal als u op zoek bent naar nieuwe werknemers. Een goede online vindbaarheid kan u hierbij helpen. Bij Places Adverteren kunt u een gratis bedrijfsvermelding aanvragen op Telefoonboek.nl en Openingstijden.com. Wij helpen u graag met het verhogen van uw online vindbaarheid om de diversiteit te verhogen!

Dennis Arns
Werving & Selectie
10 mei 2017

Koppel de juiste training aan de juiste werknemers

Investeren in werknemers kan veel opbrengen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het opleiden van uw werknemers. U kunt dan denken aan de praktische opleidingen zoals het leren van nieuwe ICT. Maar ook kunt u denken aan competentieontwikkeling. Maar hoe indentificeert u de werknemers die hier baat bij zouden kunnen hebben? Places.nl legt het uit in deze blog! Needs Assessment Een manier om deze werknemers te indentificeren is needs assessment. Dit is een proces dat gebruikt wordt door organisaties om de ruimte tussen het huidige functioneren en het beoogde functioneren kenbaar te maken. Dit assessment moet volgens wetenschappers op drie niveaus worden bekeken. Organisatieniveau Eerst moet u de doelen van uw bedrijf helder maken. Wanneer u bijvoorbeeld zo min mogelijk verwondingen wil realiseren moet u denken aan een training voor werkveiligheid. Echter, wanneer productiviteit uw doel is, dan is er op organisatieniveau meer relevantie voor productie efficiëntie. Functieniveau Wat ook belangrijk is, is het in kaart brengen van de benodigdheden bij een bepaalde functie. Wanneer u de secretaresse een training sales geeft, is de training niet goed besteed. Daarom zal u eerst de KSAO's in kaart moeten brengen van de functie. Dit is de kennis, de vaardigheden, de capaciteiten en andere kenmerken die bij de taken van deze functie horen. Uit deze specificaties kunnen al een aantal mogelijkheden voor training naar voren komen. Werknemerniveau Als laatste is het belangrijk de juiste training bij de juiste personen te krijgen. De trainingen moeten dus aangepast worden op de KSAO's van de werknemer. De ene werknemer kan bijvoorbeeld al heel goed presenteren voor een groep, en de ander juist overtuigen. Dus wanneer u alle werknemers met een zelfde functie presentatietraining geeft, is dit voor sommigen verspilde moeite. Op basis van de KSAO's kunt u bekijken wie bij welke training baat heeft. Een van de trainigen die u in uw bedrijf zou kunnen geven is het verwervend bellen van potentiële nieuwe klanten of het maken en beheren van nieuwe websites. Dit zijn belangrijke onderdelen van een organisatie. Places.nl kan u daar een stukje mee op weg helpen. Bel vrijblijvend naar 024 - 3555 299 voor meer informatie.

Dennis Arns
Werving & Selectie
5 mei 2017

Zo stelt u een effectief team samen!

Wanneer u uw team samen stelt moet u aan veel dingen denken. Het allerbelangrijkste is: welke mensen kunnen goed samen werken? Wellicht denkt u dat het kiezen van personen die zoveel mogelijk op elkaar lijken het handigste is, omdat zij elkaar begrijpen. Het tegendeel is echter waar. Aanvulling Bij het samenstellen van een team kunt u het beste kijken naar persoonlijkheden die elkaar aanvullen. De creatieve chaoot bij de georganiseerde perfectionist en de doorpakker bij de overweger. Op die manier wordt de balans voor de taken van het team sneller gevonden. Door deze verschillende persoonlijkheden worden de werknemers namelijk gedwongen om een heldere doelstelling te formuleren, en hier duidelijke afspraken over te maken. Reflectie Ook zorgen diverse teams voor meer reflectie wat een belangrijke factor is in het verbeteren van het teamproces. Reflecteren is niet alleen belangrijk om samenwerking te verbeteren, maar zorgt ook voor actuele bedrijfsvoering en tevreden klanten. Dit kunt u voor uw hele bedrijf ook bewerkstelligen door bijvoorbeeld gebruik te maken van reviews. Hierdoor blijft u reflecteren. Telefoonboek.nl kan u hierbij helpen. Via uw bedrijfsvermelding op Telefoonboek.nl hebben klanten de mogelijkheid om reviews over uw bedrijf te plaatsen. Hier kunt u via het Places dashboard op reageren. Zo kunt u klantenfeedback op efficiënte wijze verzamelen en toepassen op uw bedrijfsvoering. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via 024 - 3555 299.

Dennis Arns
Werving & Selectie
20 februari 2017

Emotionele intelligentie: een ondergeschoven kindje

Er zijn een aantal dingen belangrijk als u nieuwe werknemers wilt aannemen. In eerste instantie moet natuurlijk de juiste kennis of ervaring in huis zijn, maar er is meer wat een potentiële werknemer in huis kan hebben dat voordelig is voor uw bedrijf. Namelijk emotionele intelligentie. Places.nl legt u uit wat dit begrip inhoudt. EQ of EI Er bestaan verschillende wetenschappelijke definities van emotionele intelligentie, ook wel EQ genoemd. De gemiddelde persoon met een hoge emotionele intelligentie beschikt over het algemeen over de volgende eigenschappen. Hij herkent zijn eigen emoties, maar ook die van anderen. Ook is hij in staat zijn eigen emoties te ontwikkelen en te gebruiken bij het oplossen van problemen. Daarnaast begrijpt een persoon met een hoog ontwikkeld EQ het veranderlijk karakter van emoties en is hij goed in het hanteren van de eigen emoties en die van anderen. Dit klinkt misschien zweverig, maar dit is het niet. Dit is simpelweg de handigheid in het karakter van een werknemer die veel kan brengen voor u en uw bedrijf. Waarom is EQ/EI zo belangrijk in uw bedrijf? De reguliere manieren om te bekijken of iemand bij uw bedrijf past is het bekijken van het CV. Echter, niet alle informatie over de persoon wordt hierin weergegeven. Emotionele intelligentie wordt gezien als een eigenschap die ervoor zorgt dat sociale relaties met kwaliteit worden gemaakt. Mensen met een goed ontwikkelde emotionele intelligentie kunnen ook effectief communiceren, stress en druk goed hanteren en conflicten goed afhandelen. Samen met deze eigenschappen worden er dan ook effectieve beslissingen gemaakt wat weer een positief effect heeft op gedrag en uitkomsten op het werk. Hoe kunt u de mensen met een hoog EQ bereiken? Het is belangrijk dat u de beschrijving van de te vervullen functie goed verwoord. Hierbij moet u niet alleen de taken noemen van uw vacature maar ook de gewenste eigenschappen die hiervoor nodig zijn. Op die manier zullen de juiste mensen zich aangesproken voelen. U kunt bij het werven van deze nieuwe werknemers gebruik maken van psychometrische testen, maar hiervoor moet u ook iemand in dienst hebben die dit goed kan interpreteren. Een op korte termijn zelf in te zetten middel is het signaleren van bepaalde uitspraken bij sollicitanten. Mensen die arrogante opmerkingen maken zoals "Ik ben beter dan.." of "Ik word gezien als een super slim persoon." Dit getuigt vaak van een lagere score op emotionele intelligentie. Bij Places.nl hebben wij werknemers in dienst met deze eigenschappen. Wij zetten hen in bij het beantwoorden van de Antwoordservice. Wij kunnen u helpen bij het correct te woord staan van telefoontjes die u zelf even niet aan kunt nemen vanwege bijvoorbeeld drukte. Op die manier heeft u altijd een geduldige medewerker die uw klanten te woord staat.

Dennis Arns
Werving & Selectie
16 februari 2017

LBHT op het werk: gelijkheid op de werkvloer

Als werkgever is het van groot belang dat al uw werknemers een veilige plek hebben om hun werkzaamheden te verrichten. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat de LHBT-tolerantie op de werkvloer niet is om over naar huis te schrijven. LHBT of het Engelse LGBT is een verzamelnaam voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en trans-mensen. Hoewel Nederland in veel opzichten erg vooruitstrevend is, blijkt uit onderzoek dat deze werknemers op de werkvloer lang niet altijd hetzelfde worden behandeld als hun heteroseksuele collega's. Zo worden lesbo"s, homo"s en bi"s vaker gepest en geïntimideerd dan hetero's, en lijden zij meer onder ongewenste seksuele aandacht. Ze melden zich vaker ziek en hebben meer burn-outklachten. Places.nl zocht voor uit hoe u de LHBT-werknemers binnen uw bedrijf kunt ondersteunen om zo de gelijkheid en algemene sfeer te bevorderen. Discriminatie Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de kansen die LHB- en heteroseksuele werknemers op de werkvloer krijgen van elkaar verschillen. Zo gaf onder LHB'ers 10% aan dat hun kansen op promotie vanwege hun seksuele voorkeur niet gelijk waren aan die van heteroseksuele collega's. Daarnaast gaf 3% van de LHB-werknemers aan dat zij discriminatie hebben ervaren bij hun arbeidsvoorwaarden nog eens 3% vermoedt dit, maar weet het niet zeker. Wat kunt u doen om de sfeer te verbeteren Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf voor iedere werknemer een fijne en veilige sfeer biedt, zijn er een aantal dingen die u kan ondernemen. Een veel gehoorde smoes is dat deze LHBT'ers er 'binnen het bedrijf niet zijn'. Diversiteit is echter een feit, binnen ieder bedrijf. Ongeveer 8% van de Nederlanders identificeert zich als LHB-er, dus ook binnen uw bedrijf zullen er - waarschijnlijk - een aantal zijn. Het is belangrijk om ook deze mensen een gezicht te geven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van persoonlijke verhalen of het oprichten van een LHBT-netwerk. Bedrijven als de NS (Trainbow) en de KLM (Over The Rainbow) gingen u al voor. Daarnaast is het heel belangrijk dat er juist van bovenuit het bedrijf mensen het belang inzien van deze zogenaamde roze werksfeer. Managers zouden op moeten treden tegen grappen en het buitensluiten van bepaalde collega's wanneer dit voorkomt. Zonder deze medewerking is het onmogelijk om een veilige haven te creeëren. Wanneer er namelijk iemand is binnen het bedrijf de sfeer waarborgt, zal het langzaam een steeds veiligere plek worden voor al haar werknemers. Het is dus juist van groot belang dat uzelf als ondernemer de noodzaak inziet van een dergelijke actie. De hoogste tijd om gedag te zeggen tegen flauwe grappen bij het koffieapparaat of juist eens een goed gesprek met elkaar aan te gaan! Daarnaast telt ieder klein hoekje van de werkvloer mee. Niet alleen het kantoor waar u rechtstreeks mee te maken heeft, maar ook de werknemers waarmee u minder in contact staat, hebben u nodig. Wilt u dus een vrije, veilige sfeer voor al uw werknemers maak dan gebruik van deze initiatieven. De LHBT-ers zijn er namelijk binnen ieder bedrijf en om hen een gezicht te geven kunt u samenwerking zoeken met uw personeel om te kijken of er behoefte is aan bijvoorbeeld een LHBT-netwerk. Op deze manier zal er meer wederzijds begrip ontstaan tussen werknemers, kan iedereen zijn werk zo goed mogelijk uitvoeren en zijn al uw werknemers gelukkig op de werkvloer. En wees nou eerlijk: gelukkige werknemers, dat wil toch ieder bedrijf? Places.nl biedt u verschillende services aan die u hierbij kunnen helpen, zoals onze gratis Places Website die u in kan zetten als site voor het LHBT-netwerk van uw bedrijf!

Sanne
Werving & Selectie
23 november 2015

Goede werknemers zorgen voor goede klanten

Als bedrijf wilt u de beste service verlenen aan uw klanten. Om dit waar te maken heeft u het liefst natuurlijk de beste werknemers in dienst. Maar hoe werft u nu een nieuwe werknemer die voldoet aan uw eisen en die past in het bedrijf? Places.nl geeft u tips over wat u kan doen en waar u kan zoeken voor het vinden van de geschikte werknemer. Voorbereidingen Als u een nieuwe werknemer zoekt is het in eerste instantie belangrijk dat u duidelijk heeft naar wie u precies op zoek bent. Welke vaardigheden moet deze persoon bezitten? Hoeveel werkuren kunt u bieden? Het maken van een functieprofiel en werknemersprofiel is aangeraden. Soms bevindt de geschikte werknemer zich dichterbij dan u denkt. Misschien loopt er binnen uw bedrijf wel iemand rond die ambities bezit en geschikt zou zijn voor de baan. Dan kunt u interne sollicitaties houden en hoeft u alleen het functieprofiel en werknemersprofiel te verspreiden binnen uw bedrijf. Spread the word Heeft u eenmaal het profiel rond, en intern niemand gevonden? Dan kunt u beginnen met het plaatsen van advertenties of berichten. Hoe u een goede advertentie schrijft leest u in deze blog. Maar waar kunt u dat nou het beste uw advertentie plaatsen? Het is belangrijk om uw doelgroep te bepalen. Bent u op zoek naar een jong iemand of iemand die verstand heeft van bijvoorbeeld online marketing, is sociale media zoals Facebook een goede plaats om te adverteren. Andere mogelijkheden om uw advertentie te plaatsen zijn bijvoorbeeld dagbladen en kranten. Via een wervingsbureau of uitzendbureau kunt u ook uw personeel te vinden. Voor functies op hoger niveau wordt vaak een professioneel wervingsbureau gebruikt. Bij een uitzendbureau worden geschikte kandidaten geselecteerd en kunt u vanuit die selectie iemand aannemen. Als u een uitzendkracht in dienst neemt kunt u die later zelf aannemen zonder bemiddeling van dit uitzendbureau. Andere opties zijn ook nog brancheorganisaties, scholen of reïntegratiebedrijven. Deze laatste leidt mensen op voor hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Sollicitanten via dit bedrijf hebben in sommige gevallen wat extra begeleiding nodig, maar zijn vaak leergierig en gemotiveerd. Advertenties op Places.nl Wist u dat op Places.nl gratis kunt adverteren? Ook via Places kunt u dus uw personeel werven en wie weet vindt u de medewerker die u zoekt. Ook vindt u via Telefoonboek.nl bedrijven die u kunnen helpen bij het werven van nieuwe collega's. Meer informatie over Places adverteren vindt u op www.places.nl of mail naar info@places.nl. Ook helpen wij u graag via onze klantenservice op 024 3555299.

Sanne
Werving & Selectie
14 augustus 2015

Personeel gezocht (m/v)? Zo werft u de geschikte kandidaat!

Als bedrijf wilt u de beste service verlenen aan uw klanten. Om dit waar te maken heeft u daarom het liefst natuurlijk de beste werknemers in dienst. Maar hoe werft u nu een nieuwe werknemer die voldoet aan uw eisen en die past in het bedrijf? Places.nl geeft u vandaag tips over wat u kunt doen en waar u kunt zoeken om de geschikte werknemer te vinden. Tref de juiste voorbereidingen Als u een nieuwe werknemer zoekt, is het in eerste instantie belangrijk dat u duidelijk weet naar wie u precies op zoek bent. Welke vaardigheden moet deze persoon bezitten? Hoeveel werkuren kunt u bieden? Het maken van een functieprofiel en werknemersprofiel is aangeraden. Soms bevindt de geschikte werknemer zich dichterbij dan u denkt. Misschien loopt er binnen uw bedrijf wel iemand rond die gewenste ambities bezit en geschikt zou zijn voor de baan. Dan kunt u interne sollicitaties houden en hoeft u alleen het functieprofiel en werknemersprofiel te verspreiden binnen uw bedrijf. Spread the word Heeft u eenmaal het profiel rond, en intern niemand gevonden? Dan kunt u beginnen met het plaatsen van advertenties of berichten. Hoe u een goede advertentie schrijft leest u in deze blog. Maar waar kunt u nu het beste uw advertentie plaatsen? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om uw doelgroep te bepalen. Bent u op zoek naar een jong iemand of iemand die verstand heeft van bijvoorbeeld online marketing, dan is een sociaal medium zoals Facebook een goede plaats om te adverteren. Andere mogelijkheden om uw advertentie te plaatsen zijn bijvoorbeeld dagbladen en kranten. Via een wervingsbureau of uitzendbureau kunt u ook uw personeel vinden. Voor functies op hoger niveau wordt vaak een professioneel wervingsbureau gebruikt. Bij een uitzendbureau worden geschikte kandidaten geselecteerd en kunt u vanuit die selectie iemand aannemen. Als u een uitzendkracht in dienst neemt, kunt u die later zelf aannemen zonder bemiddeling van dit uitzendbureau. Andere opties zijn ook nog brancheorganisaties, scholen of reïntegratiebedrijven. Deze laatste leiden mensen op voor hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Sollicitanten via zulke bedrijven hebben in sommige gevallen wat extra begeleiding nodig, maar zijn vaak leergierig en gemotiveerd. Adverteer op Places.nl Wist u dat op Places.nl gratis kunt adverteren? U maakt gemakkelijk een vermelding aan die voor miljoenen bezoekers zichtbaar is. Zo vergroot u de kans dat uw gewenste kandidaat contact met u opneemt. Ook via Places kunt u dus uw personeel werven en wie weet vindt u de medewerker die u zoekt. Wij helpen u graag in uw zoektocht naar personeel via onze klantenservice op 024 3555299!

Sanne
Werving & Selectie
23 januari 2015

Een werknemer ontslaan: kan dat via Whatsapp?

In Groningen werden begin januari werknemers ontslagen via een Whatsapp-bericht. In minder dan 160 tekens werd hun dienstverband beëindigd, tot grote onvrede van de betrokken medewerkers. Mag een werkgever wel ontslagen worden via een dergelijk bericht? Places.nl zoekt het voor u uit. Nieuwe media en de rechtbank Bovenstaand voorbeeld maakt duidelijk dat nieuwe media zoals Facebook en Whatsapp steeds populairder worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowel werknemers als werkgevers op deze platformen over hun werk praten. Maar mag alles zomaar? Dat sommige Whatsapp-berichten rechtsgeldig kunnen zijn, is inmiddels duidelijk. Zo besliste de rechtbank in Groningen in 2012 dat werknemers zich juridisch gezien per Whatsapp ziek mogen melden. Zo'n belangrijke mededeling per Whatsapp versturen wordt niet door iedereen als gepast gezien, maar het is dus wel mogelijk. Hoe zit dat dan met ontslag? Ontslag op een nette manier Of ontslaan via Whatsapp mogelijk is, dat is door de rechter nog niet in een vergelijkbare zaak bepaald. Wel is aannemelijk dat dit rechtsgeldig is. Het is dan echter nog maar de vraag in hoeverre dit ook ethisch is, gezien de emoties die hierbij een rol spelen. Een ontslaggesprek is immers geen eenvoudig gesprek. Belangrijke mededelingen zoals ontslag overbrengen via Whatsapp is dus niet de meest nette manier. Bent u genoodzaakt om uw werknemer te ontslaan? Doe dat dan liever op een persoonlijke manier. Ga het gesprek aan met uw werknemer, en zorg dat u vragen direct kunt beantwoorden. Houd het gesprek kort en duidelijk, en beargumenteer uw besluit. Pas ten slotte op voor valkuilen bij het ontslaggesprek. Houd voor meer berichten over social media en het mkb de Places.nl blog in de gaten!
Even geduld alstublieft...