Menu

Werving & Selectie

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

Jeroen Rutten
Werving & Selectie
25 oktober 2017

Facebook binnenkort niet alleen meer privé, ook zakelijk

De meeste mensen zetten hun persoonlijke Facebook pagina vol met vakantiefoto's en foto's met vrienden. Men wordt al jaren gewaarschuwd dat het niet verstandig is om bepaalde foto's op Facebook te plaatsen. De meeste mensen denken nu meer na over welke foto geschikt is of schermen hun profiel af zodat alleen hun Facebook vrienden deze foto's kunnen zien. Toekomstige werkgevers willen namelijk nog wel eens de sociale media pagina's van een sollicitant bekijken. Niets is zo vervelend als niet uitgenodigd worden op een gesprek omdat de potentiële werkgever allerlei ongepaste foto's op Facebook heeft gevonden. In de toekomst wil men misschien juist wél dat de potentiële werkgever op hun Facebook pagina kijkt. Facebook test namelijk een CV-functie. Geen nieuw concept Het is steeds normaler dat een sollicitant niet alleen een gewoon CV inlevert, maar dat daar ook een link naar een LinkedIn pagina aan toegevoegd wordt. Hierop is een overzicht te zien van allerlei zaken die voor een potentiële werkgever interessant kunnen zijn. Men kan er aangeven waar hij heeft gewerkt, wat zijn functie was en hoelang hij hier werkzaam was. Daarnaast kan er aangegeven worden welke diploma's of certificaten iemand op zak heeft en welke vaardigheden hij bezit. Andere gebruikers kunnen deze vaardigheden onderschrijven om zo duidelijk te maken dat de gebruiker daadwerkelijk over die vaardigheden beschikt. Voor een werkgever is dit dus een erg handige manier om snel een overzicht te krijgen van de vaardigheden van een sollicitant. Afgekeken van LinkedIn Facebook wil nu meeliften op het succes van LinkedIn. Het sociale media imperium test een CV-functie. Hier kan men dan te kennen geven waar men gewerkt heeft, hoelang en waar men momenteel werkzaam is. Ook kan de werkzoekende laten zien wat voor opleidingen hij of zij afgerond heeft. Deze functies lijken allemaal verdacht veel op die van LinkedIn. In de test lijkt het erop dat de CV niet meteen op de publieke Facebook pagina te zien is, maar op een aparte pagina die zichtbaar is voor recruiters. Dit betekent dat een privé profiel met vakantiefoto's en een werk profiel met professionele informatie naast elkaar kunnen bestaan, zonder dat ze elkaar in de weg zitten. Facebook verandert door de mogelijk CV-functie dan ook niet in een kopie van LinkedIn, maar voegt slechts een extra functie toe aan de lange lijst functies die het netwerk al heeft. Reactie van Facebook Een woordvoerder voor Facebook liet aan The Next Web weten dat Facebook altijd bezig is met het testen van nieuwe producten en diensten. Ze geven ook toe momenteel bezig te zijn met het testen van een functie waarbij werk geschiedenis weergegeven kan worden op Facebook. Ze verklaren dit te doen omdat ze altijd bezig zijn met mensen helpen banen te vinden en bedrijven te helpen om werknemers te zoeken op Facebook.

Jeroen Rutten
Werving & Selectie
19 mei 2017

Diversiteit op de werkvloer

Momenteel wordt er door veel HR afdelingen van bedrijven nog maar weinig gedaan aan het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. Dit terwijl diversiteit op de werkvloer bewezen effecten heeft. Onderlinge verschillen tussen medewerkers versterken prestaties binnen een organisatie. Places.nl zocht voor u de voordelen van diversiteit op de werkvloer uit én geeft een aantal tips om deze te verhogen. Waarom diversiteit? Een beleid voor diversiteit is niet alleen goed voor uw maatschappelijke betrokkenheid als bedrijf, het levert u ook daadwerkelijk wat op. Zo levert culturele diversiteit een hogere omzet, betere overlevingskansen en vernieuwende ideeën voor uw bedrijf op. Maar niet alleen culturele diversiteit doet uw bedrijf ten goede, ook diversiteit in opleidingsniveau en talenten. Diversiteit zorgt over het algemeen voor veel verschillende ideeën, die uiteindelijk uw bedrijf verder kunnen helpen. Tips voor meer diversiteit Toch blijft meer diversiteit op de werkvloer makkelijker gezegd dan gedaan en daarom heeft places.nl een aantal tips voor u op een rijtje gezet om deze te verhogen. 1. Ontwikkel uw eigen visie op diversiteit Het beste kunt u beginnen met een visie ontwikkelen op diversiteit. Doe dit samen met uw medewerkers door een vergadering te organiseren over hoe u tegen diversiteit aankijkt en bedenk wat u er aan gaat doen om meer diversiteit te krijgen op de werkvloer. 2. Zorg dat diverse medewerkers zich thuis kunnen voelen in uw organisatiestructuur Als u diversiteit wil in uw bedrijf dan kunt u uw bedrijf het beste zo inrichten dat ook de minderheden zich op hun plek zullen vinden. Peil regelmatig hoe de bedrijfscultuur ondervonden wordt en pas hierop aan als niet iedereen zich thuis voelt. 3. Betrek uw medewerkers bij uw diversiteitsbeleid Diversiteit accepteren op de werkvloer moet niet alleen door het HR beleid gebeuren, maar ook door uw medewerkers. Zorg ervoor dat dit regelmatig onder de aandacht komt bij uw medewerkers. Gedachten voor diversiteit en betere samenwerkingen moeten een norm worden. 4. Gebruik de 9 principes van Culturele diversiteit van de Rijksoverheid De Rijksoverheid heeft 9 principes van culturele diversiteit opgesteld. Door deze principes op te volgen kan u gemakkelijk meer culturele diversiteit op uw werkvloer verkrijgen. 5. Wees op meerdere kanalen vindbaar Verschillende mensen zijn vindbaar op verschillende platformen. Zorg ervoor dat uw bedrijf dus goed vindbaar is voor diverse mensen, al helemaal als u op zoek bent naar nieuwe werknemers. Een goede online vindbaarheid kan u hierbij helpen. Bij Places Adverteren kunt u een gratis bedrijfsvermelding aanvragen op Telefoonboek.nl en Openingstijden.com. Wij helpen u graag met het verhogen van uw online vindbaarheid om de diversiteit te verhogen!

Jeroen Rutten
Werving & Selectie
10 mei 2017

Koppel de juiste training aan de juiste werknemers

Investeren in werknemers kan veel opbrengen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het opleiden van uw werknemers. U kunt dan denken aan de praktische opleidingen zoals het leren van nieuwe ICT. Maar ook kunt u denken aan competentieontwikkeling. Maar hoe indentificeert u de werknemers die hier baat bij zouden kunnen hebben? Places.nl legt het uit in deze blog! Needs Assessment Een manier om deze werknemers te indentificeren is needs assessment. Dit is een proces dat gebruikt wordt door organisaties om de ruimte tussen het huidige functioneren en het beoogde functioneren kenbaar te maken. Dit assessment moet volgens wetenschappers op drie niveaus worden bekeken. Organisatieniveau Eerst moet u de doelen van uw bedrijf helder maken. Wanneer u bijvoorbeeld zo min mogelijk verwondingen wil realiseren moet u denken aan een training voor werkveiligheid. Echter, wanneer productiviteit uw doel is, dan is er op organisatieniveau meer relevantie voor productie efficiëntie. Functieniveau Wat ook belangrijk is, is het in kaart brengen van de benodigdheden bij een bepaalde functie. Wanneer u de secretaresse een training sales geeft, is de training niet goed besteed. Daarom zal u eerst de KSAO's in kaart moeten brengen van de functie. Dit is de kennis, de vaardigheden, de capaciteiten en andere kenmerken die bij de taken van deze functie horen. Uit deze specificaties kunnen al een aantal mogelijkheden voor training naar voren komen. Werknemerniveau Als laatste is het belangrijk de juiste training bij de juiste personen te krijgen. De trainingen moeten dus aangepast worden op de KSAO's van de werknemer. De ene werknemer kan bijvoorbeeld al heel goed presenteren voor een groep, en de ander juist overtuigen. Dus wanneer u alle werknemers met een zelfde functie presentatietraining geeft, is dit voor sommigen verspilde moeite. Op basis van de KSAO's kunt u bekijken wie bij welke training baat heeft. Een van de trainigen die u in uw bedrijf zou kunnen geven is het verwervend bellen van potentiële nieuwe klanten of het maken en beheren van nieuwe websites. Dit zijn belangrijke onderdelen van een organisatie. Places.nl kan u daar een stukje mee op weg helpen. Bel vrijblijvend naar 024 - 3555 299 voor meer informatie.

Jeroen Rutten
Werving & Selectie
5 mei 2017

Zo stelt u een effectief team samen!

Wanneer u uw team samen stelt moet u aan veel dingen denken. Het allerbelangrijkste is: welke mensen kunnen goed samen werken? Wellicht denkt u dat het kiezen van personen die zoveel mogelijk op elkaar lijken het handigste is, omdat zij elkaar begrijpen. Het tegendeel is echter waar. Aanvulling Bij het samenstellen van een team kunt u het beste kijken naar persoonlijkheden die elkaar aanvullen. De creatieve chaoot bij de georganiseerde perfectionist en de doorpakker bij de overweger. Op die manier wordt de balans voor de taken van het team sneller gevonden. Door deze verschillende persoonlijkheden worden de werknemers namelijk gedwongen om een heldere doelstelling te formuleren, en hier duidelijke afspraken over te maken. Reflectie Ook zorgen diverse teams voor meer reflectie wat een belangrijke factor is in het verbeteren van het teamproces. Reflecteren is niet alleen belangrijk om samenwerking te verbeteren, maar zorgt ook voor actuele bedrijfsvoering en tevreden klanten. Dit kunt u voor uw hele bedrijf ook bewerkstelligen door bijvoorbeeld gebruik te maken van reviews. Hierdoor blijft u reflecteren. Telefoonboek.nl kan u hierbij helpen. Via uw bedrijfsvermelding op Telefoonboek.nl hebben klanten de mogelijkheid om reviews over uw bedrijf te plaatsen. Hier kunt u via het Places dashboard op reageren. Zo kunt u klantenfeedback op efficiënte wijze verzamelen en toepassen op uw bedrijfsvoering. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via 024 - 3555 299.

Jeroen Rutten
Werving & Selectie
20 februari 2017

Emotionele intelligentie: een ondergeschoven kindje

Er zijn een aantal dingen belangrijk als u nieuwe werknemers wilt aannemen. In eerste instantie moet natuurlijk de juiste kennis of ervaring in huis zijn, maar er is meer wat een potentiële werknemer in huis kan hebben dat voordelig is voor uw bedrijf. Namelijk emotionele intelligentie. Places.nl legt u uit wat dit begrip inhoudt. EQ of EI Er bestaan verschillende wetenschappelijke definities van emotionele intelligentie, ook wel EQ genoemd. De gemiddelde persoon met een hoge emotionele intelligentie beschikt over het algemeen over de volgende eigenschappen. Hij herkent zijn eigen emoties, maar ook die van anderen. Ook is hij in staat zijn eigen emoties te ontwikkelen en te gebruiken bij het oplossen van problemen. Daarnaast begrijpt een persoon met een hoog ontwikkeld EQ het veranderlijk karakter van emoties en is hij goed in het hanteren van de eigen emoties en die van anderen. Dit klinkt misschien zweverig, maar dit is het niet. Dit is simpelweg de handigheid in het karakter van een werknemer die veel kan brengen voor u en uw bedrijf. Waarom is EQ/EI zo belangrijk in uw bedrijf? De reguliere manieren om te bekijken of iemand bij uw bedrijf past is het bekijken van het CV. Echter, niet alle informatie over de persoon wordt hierin weergegeven. Emotionele intelligentie wordt gezien als een eigenschap die ervoor zorgt dat sociale relaties met kwaliteit worden gemaakt. Mensen met een goed ontwikkelde emotionele intelligentie kunnen ook effectief communiceren, stress en druk goed hanteren en conflicten goed afhandelen. Samen met deze eigenschappen worden er dan ook effectieve beslissingen gemaakt wat weer een positief effect heeft op gedrag en uitkomsten op het werk. Hoe kunt u de mensen met een hoog EQ bereiken? Het is belangrijk dat u de beschrijving van de te vervullen functie goed verwoord. Hierbij moet u niet alleen de taken noemen van uw vacature maar ook de gewenste eigenschappen die hiervoor nodig zijn. Op die manier zullen de juiste mensen zich aangesproken voelen. U kunt bij het werven van deze nieuwe werknemers gebruik maken van psychometrische testen, maar hiervoor moet u ook iemand in dienst hebben die dit goed kan interpreteren. Een op korte termijn zelf in te zetten middel is het signaleren van bepaalde uitspraken bij sollicitanten. Mensen die arrogante opmerkingen maken zoals "Ik ben beter dan.." of "Ik word gezien als een super slim persoon." Dit getuigt vaak van een lagere score op emotionele intelligentie. Bij Places.nl hebben wij werknemers in dienst met deze eigenschappen. Wij zetten hen in bij het beantwoorden van de Antwoordservice. Wij kunnen u helpen bij het correct te woord staan van telefoontjes die u zelf even niet aan kunt nemen vanwege bijvoorbeeld drukte. Op die manier heeft u altijd een geduldige medewerker die uw klanten te woord staat.

Jeroen Rutten
Werving & Selectie
16 februari 2017

LBHT op het werk: gelijkheid op de werkvloer

Als werkgever is het van groot belang dat al uw werknemers een veilige plek hebben om hun werkzaamheden te verrichten. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat de LHBT-tolerantie op de werkvloer niet is om over naar huis te schrijven. LHBT of het Engelse LGBT is een verzamelnaam voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en trans-mensen. Hoewel Nederland in veel opzichten erg vooruitstrevend is, blijkt uit onderzoek dat deze werknemers op de werkvloer lang niet altijd hetzelfde worden behandeld als hun heteroseksuele collega's. Zo worden lesbo"s, homo"s en bi"s vaker gepest en geïntimideerd dan hetero's, en lijden zij meer onder ongewenste seksuele aandacht. Ze melden zich vaker ziek en hebben meer burn-outklachten. Places.nl zocht voor uit hoe u de LHBT-werknemers binnen uw bedrijf kunt ondersteunen om zo de gelijkheid en algemene sfeer te bevorderen. Discriminatie Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de kansen die LHB- en heteroseksuele werknemers op de werkvloer krijgen van elkaar verschillen. Zo gaf onder LHB'ers 10% aan dat hun kansen op promotie vanwege hun seksuele voorkeur niet gelijk waren aan die van heteroseksuele collega's. Daarnaast gaf 3% van de LHB-werknemers aan dat zij discriminatie hebben ervaren bij hun arbeidsvoorwaarden nog eens 3% vermoedt dit, maar weet het niet zeker. Wat kunt u doen om de sfeer te verbeteren Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf voor iedere werknemer een fijne en veilige sfeer biedt, zijn er een aantal dingen die u kan ondernemen. Een veel gehoorde smoes is dat deze LHBT'ers er 'binnen het bedrijf niet zijn'. Diversiteit is echter een feit, binnen ieder bedrijf. Ongeveer 8% van de Nederlanders identificeert zich als LHB-er, dus ook binnen uw bedrijf zullen er - waarschijnlijk - een aantal zijn. Het is belangrijk om ook deze mensen een gezicht te geven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van persoonlijke verhalen of het oprichten van een LHBT-netwerk. Bedrijven als de NS (Trainbow) en de KLM (Over The Rainbow) gingen u al voor. Daarnaast is het heel belangrijk dat er juist van bovenuit het bedrijf mensen het belang inzien van deze zogenaamde roze werksfeer. Managers zouden op moeten treden tegen grappen en het buitensluiten van bepaalde collega's wanneer dit voorkomt. Zonder deze medewerking is het onmogelijk om een veilige haven te creeëren. Wanneer er namelijk iemand is binnen het bedrijf de sfeer waarborgt, zal het langzaam een steeds veiligere plek worden voor al haar werknemers. Het is dus juist van groot belang dat uzelf als ondernemer de noodzaak inziet van een dergelijke actie. De hoogste tijd om gedag te zeggen tegen flauwe grappen bij het koffieapparaat of juist eens een goed gesprek met elkaar aan te gaan! Daarnaast telt ieder klein hoekje van de werkvloer mee. Niet alleen het kantoor waar u rechtstreeks mee te maken heeft, maar ook de werknemers waarmee u minder in contact staat, hebben u nodig. Wilt u dus een vrije, veilige sfeer voor al uw werknemers maak dan gebruik van deze initiatieven. De LHBT-ers zijn er namelijk binnen ieder bedrijf en om hen een gezicht te geven kunt u samenwerking zoeken met uw personeel om te kijken of er behoefte is aan bijvoorbeeld een LHBT-netwerk. Op deze manier zal er meer wederzijds begrip ontstaan tussen werknemers, kan iedereen zijn werk zo goed mogelijk uitvoeren en zijn al uw werknemers gelukkig op de werkvloer. En wees nou eerlijk: gelukkige werknemers, dat wil toch ieder bedrijf? Places.nl biedt u verschillende services aan die u hierbij kunnen helpen, zoals onze gratis Places Website die u in kan zetten als site voor het LHBT-netwerk van uw bedrijf!

Jeroen Rutten
Werving & Selectie
23 november 2015

Goede werknemers zorgen voor goede klanten

Als bedrijf wilt u de beste service verlenen aan uw klanten. Om dit waar te maken heeft u het liefst natuurlijk de beste werknemers in dienst. Maar hoe werft u nu een nieuwe werknemer die voldoet aan uw eisen en die past in het bedrijf? Places.nl geeft u tips over wat u kan doen en waar u kan zoeken voor het vinden van de geschikte werknemer. Voorbereidingen Als u een nieuwe werknemer zoekt is het in eerste instantie belangrijk dat u duidelijk heeft naar wie u precies op zoek bent. Welke vaardigheden moet deze persoon bezitten? Hoeveel werkuren kunt u bieden? Het maken van een functieprofiel en werknemersprofiel is aangeraden. Soms bevindt de geschikte werknemer zich dichterbij dan u denkt. Misschien loopt er binnen uw bedrijf wel iemand rond die ambities bezit en geschikt zou zijn voor de baan. Dan kunt u interne sollicitaties houden en hoeft u alleen het functieprofiel en werknemersprofiel te verspreiden binnen uw bedrijf. Spread the word Heeft u eenmaal het profiel rond, en intern niemand gevonden? Dan kunt u beginnen met het plaatsen van advertenties of berichten. Hoe u een goede advertentie schrijft leest u in deze blog. Maar waar kunt u dat nou het beste uw advertentie plaatsen? Het is belangrijk om uw doelgroep te bepalen. Bent u op zoek naar een jong iemand of iemand die verstand heeft van bijvoorbeeld online marketing, is sociale media zoals Facebook een goede plaats om te adverteren. Andere mogelijkheden om uw advertentie te plaatsen zijn bijvoorbeeld dagbladen en kranten. Via een wervingsbureau of uitzendbureau kunt u ook uw personeel te vinden. Voor functies op hoger niveau wordt vaak een professioneel wervingsbureau gebruikt. Bij een uitzendbureau worden geschikte kandidaten geselecteerd en kunt u vanuit die selectie iemand aannemen. Als u een uitzendkracht in dienst neemt kunt u die later zelf aannemen zonder bemiddeling van dit uitzendbureau. Andere opties zijn ook nog brancheorganisaties, scholen of reïntegratiebedrijven. Deze laatste leidt mensen op voor hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Sollicitanten via dit bedrijf hebben in sommige gevallen wat extra begeleiding nodig, maar zijn vaak leergierig en gemotiveerd. Advertenties op Places.nl Wist u dat op Places.nl gratis kunt adverteren? Ook via Places kunt u dus uw personeel werven en wie weet vindt u de medewerker die u zoekt. Ook vindt u via Telefoonboek.nl bedrijven die u kunnen helpen bij het werven van nieuwe collega's. Meer informatie over Places adverteren vindt u op www.places.nl of mail naar info@places.nl. Ook helpen wij u graag via onze klantenservice op 024 3555299.

Jeroen Rutten
Werving & Selectie
14 augustus 2015

Personeel gezocht (m/v)? Zo werft u de geschikte kandidaat!

Als bedrijf wilt u de beste service verlenen aan uw klanten. Om dit waar te maken heeft u daarom het liefst natuurlijk de beste werknemers in dienst. Maar hoe werft u nu een nieuwe werknemer die voldoet aan uw eisen en die past in het bedrijf? Places.nl geeft u vandaag tips over wat u kunt doen en waar u kunt zoeken om de geschikte werknemer te vinden. Tref de juiste voorbereidingen Als u een nieuwe werknemer zoekt, is het in eerste instantie belangrijk dat u duidelijk weet naar wie u precies op zoek bent. Welke vaardigheden moet deze persoon bezitten? Hoeveel werkuren kunt u bieden? Het maken van een functieprofiel en werknemersprofiel is aangeraden. Soms bevindt de geschikte werknemer zich dichterbij dan u denkt. Misschien loopt er binnen uw bedrijf wel iemand rond die gewenste ambities bezit en geschikt zou zijn voor de baan. Dan kunt u interne sollicitaties houden en hoeft u alleen het functieprofiel en werknemersprofiel te verspreiden binnen uw bedrijf. Spread the word Heeft u eenmaal het profiel rond, en intern niemand gevonden? Dan kunt u beginnen met het plaatsen van advertenties of berichten. Hoe u een goede advertentie schrijft leest u in deze blog. Maar waar kunt u nu het beste uw advertentie plaatsen? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om uw doelgroep te bepalen. Bent u op zoek naar een jong iemand of iemand die verstand heeft van bijvoorbeeld online marketing, dan is een sociaal medium zoals Facebook een goede plaats om te adverteren. Andere mogelijkheden om uw advertentie te plaatsen zijn bijvoorbeeld dagbladen en kranten. Via een wervingsbureau of uitzendbureau kunt u ook uw personeel vinden. Voor functies op hoger niveau wordt vaak een professioneel wervingsbureau gebruikt. Bij een uitzendbureau worden geschikte kandidaten geselecteerd en kunt u vanuit die selectie iemand aannemen. Als u een uitzendkracht in dienst neemt, kunt u die later zelf aannemen zonder bemiddeling van dit uitzendbureau. Andere opties zijn ook nog brancheorganisaties, scholen of reïntegratiebedrijven. Deze laatste leiden mensen op voor hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Sollicitanten via zulke bedrijven hebben in sommige gevallen wat extra begeleiding nodig, maar zijn vaak leergierig en gemotiveerd. Adverteer op Places.nl Wist u dat op Places.nl gratis kunt adverteren? U maakt gemakkelijk een vermelding aan die voor miljoenen bezoekers zichtbaar is. Zo vergroot u de kans dat uw gewenste kandidaat contact met u opneemt. Ook via Places kunt u dus uw personeel werven en wie weet vindt u de medewerker die u zoekt. Wij helpen u graag in uw zoektocht naar personeel via onze klantenservice op 024 3555299!

Jeroen Rutten
Werving & Selectie
23 januari 2015

Een werknemer ontslaan: kan dat via Whatsapp?

In Groningen werden begin januari werknemers ontslagen via een Whatsapp-bericht. In minder dan 160 tekens werd hun dienstverband beëindigd, tot grote onvrede van de betrokken medewerkers. Mag een werkgever wel ontslagen worden via een dergelijk bericht? Places.nl zoekt het voor u uit. Nieuwe media en de rechtbank Bovenstaand voorbeeld maakt duidelijk dat nieuwe media zoals Facebook en Whatsapp steeds populairder worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowel werknemers als werkgevers op deze platformen over hun werk praten. Maar mag alles zomaar? Dat sommige Whatsapp-berichten rechtsgeldig kunnen zijn, is inmiddels duidelijk. Zo besliste de rechtbank in Groningen in 2012 dat werknemers zich juridisch gezien per Whatsapp ziek mogen melden. Zo'n belangrijke mededeling per Whatsapp versturen wordt niet door iedereen als gepast gezien, maar het is dus wel mogelijk. Hoe zit dat dan met ontslag? Ontslag op een nette manier Of ontslaan via Whatsapp mogelijk is, dat is door de rechter nog niet in een vergelijkbare zaak bepaald. Wel is aannemelijk dat dit rechtsgeldig is. Het is dan echter nog maar de vraag in hoeverre dit ook ethisch is, gezien de emoties die hierbij een rol spelen. Een ontslaggesprek is immers geen eenvoudig gesprek. Belangrijke mededelingen zoals ontslag overbrengen via Whatsapp is dus niet de meest nette manier. Bent u genoodzaakt om uw werknemer te ontslaan? Doe dat dan liever op een persoonlijke manier. Ga het gesprek aan met uw werknemer, en zorg dat u vragen direct kunt beantwoorden. Houd het gesprek kort en duidelijk, en beargumenteer uw besluit. Pas ten slotte op voor valkuilen bij het ontslaggesprek. Houd voor meer berichten over social media en het mkb de Places.nl blog in de gaten!

Jeroen Rutten
Werving & Selectie
6 januari 2015

Heeft u echt nieuw personeel nodig?

Gaan de zaken goed? Wordt het steeds drukker en kunt u het niet af met de mankracht die u tot uw beschikking heeft? Wat doet u? De voor de hand liggende oplossing is natuurlijk om nieuw personeel aan te nemen. Maar is dat wel echt nodig? Er zijn namelijk verschillende alternatieven die u ook het werk uit handen nemen. Inventariseer de werkzaamheden Voordat u over gaat tot het werven van nieuw personeel, is het belangrijk om eerst een inventarisatie te maken van de werkzaamheden waar u tekort in schiet. Welke taken wilt u zelf houden en voor welke taken kunt u iemand anders aannemen? Misschien is het zelfs wel zo dat u de werkzaamheden intern kunt verdelen. Pas wanneer u een duidelijk functieprofiel voor ogen heeft kunt u beginnen met de werving van het nieuwe personeelslid. De alternatieven van personeelswerving Komt u na de inventarisatie tot de conclusie dat u extra mankracht nodig heeft, dan is het handig om eens te kijken wat uw opties zijn. Het aannemen van personeel brengt namelijk extra personeelskosten met zich mee en bovendien gaat u direct een samenwerking voor een langere termijn aan. Mocht u nog niet helemaal klaar zijn voor deze verantwoordelijkheid, dan kunt u er ook voor kiezen om een stagiair in dienst te nemen of een uitzend- of detacheringskracht. U kunt iemand dan voor een kortere periode in dienst nemen om te kijken of het bevalt. Ook kunt u er voor kiezen om de taken eerst uit te besteden aan een extern bureau. Merkt u uiteindelijk dat u de ruimte voor het extra personeelslid er daadwerkelijk is, dan kunt u er alsnog voor kiezen om iemand in dienst nemen. Besteed uw bereikbaarheid uit Veel bedrijven kampen met het probleem van onbereikbaarheid vanwege onderbezetting. Het is echter zonde om hier iemand voor in dienst te nemen, omdat u deze service ook heel gemakkelijk kunt uitbesteden. U kunt hier het beste een telefoniste op afstand voor inschakelen, zodat u zelf geen omkijken meer heeft naar de rinkelende telefoon. Wanneer u weer in de gelegenheid bent, kunt u in alle rust contact opnemen met de klanten die u geprobeerd hebben te bereiken. Meer informatie over de antwoordservice vindt u op Places.nl. Wilt u meer weten over efficiënte personeelswerving? Neem dan eens een kijkje op de blog van Places.nl! U vindt hier onder andere meer over het uitbesteden van diensten en het aannemen van personeel.

Jeroen Rutten
Werving & Selectie
1 september 2014

De gouden regels van het solliciteren

Solliciteren is een spannend proces, zowel voor sollicitant als werkgever. Gelukkig heeft u als werkgever de mogelijkheid om een sollicitatiegesprek zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hoe? Het stellen van de juiste vragen is de sleutel tot succes.Met de tips van Places.nl wordt uw sollicitatiegesprek een eitje. 1. Laat de sollicitant iets over zichzelf vertellen Deze vraag is erg open en daarom perfect om het sollicitatiegesprek in te luiden. Door de sollicitant eerst aan het woord te laten, geeft u uzelf de tijd om in te schatten wat voor een persoon u tegenover u hebt zitten en om het verloop van het gesprek uit te stippelen. Ook test u hiermee iemands presentatievaardigheden. In veel bedrijven is het gewenst om goed te kunnen 'pitchen'. Door de sollicitant voor het blok te zetten en direct bij binnenkomst te vragen zichzelf te verkopen, krijgt u een goed beeld van iemands vaardigheden. 2. Peil iemands kennis van uw organisatie Wat de sollicitant al weet van uw organisatie is een goede indicatie van zijn betrokkenheid en motivatie. Ook geeft dit u de mogelijkheid om in te schatten hoeveel u zelf nog moet vertellen om de sollicitant een goed beeld te geven van de functie en de werkomgeving. Wanneer iemands motivatie om bij uw bedrijf te werken erg afwijkt van de idealen die u zelf aanhangt, moet u misschien verder zoeken. 3. Laat de sollicitant benoemen wat hem aanspreekt in de functie en wat juist niet Ga eerst na of de sollicitant voldoende informatie heeft over de functie om deze te kunnen beoordelen. Vervolgens doet u er goed aan om de positieve en negatieve aspecten van de functie na te lopen. Een sollicitant die kan beargumenteren waarom bepaalde aspecten van de functie hem wel of niet aanspreken heeft er duidelijk over nagedacht. Hoewel een sollicitatiegesprek natuurlijk geen overhoring is, laat dit wel zien wie zijn huiswerk heeft gedaan en wie niet. 4. Vraag naar de zwakke en sterke punten van desollicitant Het is van belang dat de sollicitant over de zelfkennis beschikt om zijn eigen vaardigheden te beoordelen. In een goed sollicitatiegesprek benoemt een sollicitant zowel een aantal positieve als negatieve eigenschappen met concrete voorbeelden uit de praktijk. Omdat het benoemen van je eigen negatieve eigenschappen niet altijd even gemakkelijk is, zoeken veel mensen naar een redelijk 'positieve' negatieve eigenschap, zoals: 'Ik ben heel erg perfectionistisch'. Probeer echter op zoek te gaan naar de kern. 'Ik vind het moeilijk om in samenwerkingsverband initiatief te nemen', is waardevolle informatie. De sollicitant laat dan zien dat hij aan zijn vaardigheden wil werken en dat er ruimte is voor verbetering. 5. Ga na hoe iemand in een team functioneert Hoe wij omgaan met anderen zegt veel over wie wij zelf zijn. Als iemand solliciteert naar een functie in het management, dan is het belangrijk dat diegene ook in groepsverband in staat is om de leiding te nemen. Is uw sollicitant echter geïnteresseerd in een functie als medewerker, dan is het belangrijk dat iemand goed met anderen kan samenwerken. 6. Laat de sollicitant vertellen waarom hij geschikt denkt te zijn voor de functie De sollicitant kan hier aangeven welke ervaringen of talenten hem de aangewezen persoon maken voor de functie. Ook kan de sollicitant vertellen waarin hij denkt te verschillen van de concurrentie. Iemand die ergens gepassioneerd over is, vertelt hier natuurlijk met veel enthousiasme over. Deze vraag filtert daarom de kandidaten die écht geïnteresseerd zijn, van de rest. 7. Vraag wat de sollicitant van een werkgever verwacht Niet het minst belangrijk is de vraag wat de sollicitant van een werkgever verwacht. Welk beeld heeft iemand van een werkgever, of welke idealen streeft iemand na in een functie? U kunt dan nagaan of dit overeenkomt met het huidige beeld van uw organisatie. 8. Informeer welke toekomstplannen de sollicitant heeft Het is interessant om te weten welke ambities iemand heeft voor de toekomst en of die overeenkomen met de functie waarvoor iemand solliciteert. Ook is het van belang om eventuele doorgroeimogelijkheden te bespreken. Het antwoord op deze vraag kan u vertellen of het waardevol is om in de sollicitant te investeren. 9. Geef de sollicitant de ruimte om zelf vragen te stellen Wellicht worden er tijdens het sollicitatiegesprek bij de sollicitant ook vragen opgeroepen. Dit is direct een kans om te peilen hoe goed iemand zich heeft voorbereid op het sollicitatiegesprek. Sollicitanten die vrij algemene vragen stellen, hebben waarschijnlijk niet kritisch geluisterd en doen dit alleen omdat ze denken dat het hoort. Sollicitanten die wel goed hebben opgelet, stellen over het algemeen meer inhoudelijke vragen omdat ze meer willen weten over de functie. Denk hierbij aan vragen als: 'Hoe ziet een typische werkdag eruit?', 'Hoe is de vacature ontstaan?' en 'Op welke manier zoeken jullie naar verbetering binnen de functie?'. 10. Lichaamstaal telt! Hoewel de sollicitant met woorden antwoord geeft op de vragen die u stelt tijdens een sollicitatiegesprek, is zijn lichaamshouding minstens zo belangrijk! U kunt als werkgever veel informatie afleiden uit de lichaamstaal van degene die voor u zit. Tijdens het gesprek is het belangrijk dat de sollicitant u aankijkt. Oogcontact geeft aan dat de sollicitant naar u luistert en geïnteresseerd is in wat u te zeggen heeft. Wat betreft lichaamshouding is het belangrijk dat de sollicitant een 'open' lichaamshouding aanneemt. Dat wil zeggen dat degene rechtop zit, met zijn schouders naar achteren en zijn armen los op zijn schoot. Spanning is overigens wel een goed teken: het laat zien dat iemand de sollicitatie en de baan serieus neemt. De selectieprocedure Wat kan helpen bij het maken van de juiste keuze is een functieprofiel en een werknemersprofiel. Deze heeft u moeten maken bij het opstellen van de vacaturetekst en hierin komen de vereisten voor de betreffende functie beknopt naar voren. Met behulp van deze profielen is het gemakkelijker te bepalen wie het beste binnen de organisatie past. Wat u vooral niet moet vragen In verband met de Wet Gelijke Behandeling kunt u beter niet vragen naargodsdienst, ras, seksuele geaardheid, levensovertuiging, geslacht, nationaliteit, gezondheidstoestand of burgerlijke stand. Deze regels zijn er in verband met de sollicitatiecode, die stelt dat er in een sollicitatiegesprek alleen gevraagd mag worden naar functiegerelateerde zaken zoals kennis, ervaring en opleiding. De kandidaten die afvallen moeten hier netjes van op de hoogte worden gebracht. Met het oog op het imago van het bedrijf dient u hier zorgvuldig mee om te gaan. U wilt natuurlijk dat mensen blijven solliciteren. U kunt de afgevallen kandidaten het beste schriftelijk of telefonisch informeren. Meer informatie over de sollicitatieprocedure vindt u onder andere op Werk.nl. Ook vindt u op Places.nl diverse relevante blogs over dit onderwerp, zoals feedback geven, marktplaats voor werknemers en een succesvol netwerk op LinkedIn.

Jeroen Rutten
Werving & Selectie
8 juli 2014

Maak het verschil met cultureel diverse teams!

Verschillende culturen op de werkvloer: een probleem of juist een verrijking? Vaak denkt men aan communicatieproblemen of conflicten. Maar wat dacht u van de voordelen die culturele diversiteit u kan opleveren? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat cultureel diverse teams goed samenwerken, innovatiever en bovendien creatiever zijn. In deze blog van Places.nl leest u wat culturele diversiteit precies inhoudt en hoe uw bedrijf hiervan kan profiteren. "Ich bin ein Berliner" U kent het vast wel. U probeert uzelf tijdens een vakantie in het buitenland uit te drukken terwijl u de taal niet spreekt. Taalverschillen zorgen regelmatig voor onderlinge communicatieproblemen. Een klassiek voorbeeld is dat van John F. Kennedy, die eind jaren '60 een toespraak hield in Berlijn. Met de tegenwoordig beroemde uitspraak "Ich bin ein Berliner" was de toenmalige president van de Verenigde Staten in de veronderstelling dat hij zichzelf een inwoner van Berlijn noemde. In plaats daarvan zei Kennedy - zich van geen kwaad bewust - dat hij een puddingbroodje was. President Kennedy probeerde met zijn uitspraak tevergeefs de taalbarrière tussen het Duits en Engels te overwinnen. Ook op de werkvloer kan een taalverschil voor communicatieproblemen zorgen. Stel u heeft Turks- of Spaanstalige werknemers, dan is het lastig om met hen te communiceren als zij niet dezelfde talen spreken als u. Een succesvolle werkomgeving vraagt om duidelijke communicatie met een gemeenschappelijke taal. Culturele dimensies van Hofstede Naast een taalbarrière zijn er nog grotere, dieperliggende verschillen tussen culturen, die je op het eerste gezicht niet ziet. Dit zijn de culturele waarden. Hoogleraar Geert Hofstede onderscheidt culturen aan de hand van de volgende zes dimensies: 1. Machtsafstand Op de werkvloer betekent deze dimensie dat in culturen met een kleine machtstafstand de leidinggevende democratisch te werk gaat, terwijl in landen met een hoge machtsafstand er vaak een duidelijke hiërarchie binnen het bedrijf heerst en werknemers over minder zaken mogen meebeslissen. 2. Individualisme vs. collectivisme Hoe wordt een bepaald werkresultaat behaald? Is dat ieder voor zich of draagt iedereen gezamenlijk een steentje bij? Denk maar aan het beloningssysteem dat vaak in de VS wordt gebruikt, waarbij de "Employee of the Month" extra in het zonnetje wordt gezet (individualisme). Of juist een beloning voor de afdeling die de beste prestaties geleverd heeft (collectivisme). 3. Masculiniteit vs. femininiteit In masculiene culturen zijn mannelijke eigenschappen zoals assertiviteit en ambitie erg belangrijk. Men leeft om te werken. In feminiene culturen zijn het echter de vrouwelijke eigenschappen, zoals tederheid en zorgzaamheid, die van belang zijn. Er wordt dan juist gewerkt om te leven. 4. Onzekerheidsvermijding Heeft iemand angst voor de toekomst of niet, en voelt diegene zich snel bedreigd door onzekere of onbekende situaties? Landen die hoog scoren op deze dimensie kennen veel regels. Ook willen mensen in deze landen zo veel mogelijk zekerheid hebben in hun werk. Een werknemer met een lage onzekerheidsvermijding zal dan ook eerder geneigd zijn risico's te nemen. 5. Lange termijn vs. korte termijn oriëntatie Voor culturen met een lange termijn oriëntatie is tijd een rekbaar begrip. Zij stellen doelen, maar kiezen niet direct voor de meest effectieve route die daar naartoe leidt. Heeft u een collega of werknemer met een korte termijn oriëntatie? Bedenk dan dat, als deze minder goed is in plannen, dit een oorzaak kan zijn van zijn of haar achtergrond. 6. Hedonisme vs. soberheid Hoe staan medewerkers tegenover het leven en hun werkzaamheden? Hedonistische werknemers genieten graag tijdens het werk, terwijl sobere werknemers hun werkzaamheden voorop stellen. Eerst het werk goed afhandelen, daarna volgt plezier. Hoe ga je ermee om? Leren omgaan met diversiteit is zowel voor u als ondernemer als uw werknemers belangrijk. Het bevordert samenwerkingen en voorkomt conflictsituaties. Leidinggeven aan een cultureel divers team betekent rekening houden met verschillende achtergronden en werkwijzen. Dit betekent dat u: Voldoende ruimte geeft voor persoonlijke ontwikkeling. Individuen hebben verschillende wensen, afhankelijk van hun culturele achtergrond en karakter. Gebruik een persoonlijk ontwikkelingsplan om werknemers te stimuleren in hun ontwikkeling en zichzelf te helpen bij de aanpassing aan uw (Nederlandse) bedrijfscultuur. Discriminerend gedrag niet tolereert. Gedeelde factoren, waaronder de gedeelde normen en waarden in het werk, stimuleert. Medewerkers aanmoedigt hun competenties te ontwikkelen die verbonden zijn met diversiteit. Deze competenties zijn bijvoorbeeld het empathisch vermogen, flexibiliteit, assertiviteit en het vermogen om goed te luisteren naar anderen. Voordelen van diversiteit Hoewel een taalbarrière voor communicatieproblemen kan zorgen, kan culturele diversiteit op de werkvloer ookjuist in uw voordeel werken. Hoe? Dat leest u hieronder. Voorkom groepsdenken Samenwerkende teams hebben de neiging zich te richten op het behoud van een goede onderlinge sfeer en eensgezindheid. Dit staat ook wel bekend als groepsdenken. Het treedt vooral op als men vertrouwen in elkaar heeft en er een gevoel van saamhorigheid is. Groepsdenken zorgt ervoor dat men sneller instemt bij beslissingen zonder een echt kritische overweging te hebben gemaakt. Wilt u winstgevend opereren met goed werkende, kritische teams? Kies dan voor een divers team, zowel in cultuur als leeftijd! Hiermee voorkomt u groepsdenken en blijven uw werknemers kritisch. Maak creatievere teams Teams worden creatiever als niet alle neuzen dezelfde kant op staan. Originaliteit betekent creativiteit, dus diverse teams met unieke mensen zorgen voor meer creativiteit. Bouw concurrentievoordeel op Door uw bedrijf cultuurgericht in de markt te plaatsen, bouwt u een concurrentievoordeel op ten opzichte van andere bedrijven. U spreekt hiermee een grotere klantengroep aan, waardoor het bereik zal groeien. Met een multicultureel team heeft u een bredere marktkennis waarmee u uw concurrentiepositie in uw sector versterkt!

Jeroen Rutten
Werving & Selectie
13 mei 2014

Online Marktplaatsen: vind de juiste freelancer!

Een baan voor het leven komt steeds minder voor. Werkend Nederland wisselt regelmatig van werkplek: op zoek naar een nieuwe uitdaging, een andere omgeving of een andere functie. Sommige mensen besluiten zelfs om zich helemaal niet meer te binden aan één organisatie. Zij beginnen voor zichzelf, als zzp'er of freelancer. Eigen baas zijn betekent veel vrijheid, maar ook veel onzekerheid. Want waar vind je de juiste klus? Tegelijkertijd zijn ondernemers op zoek naar de juiste freelancer als -tijdelijke- versterking voor hun personeel. Om met elkaar in contact te komen, maken freelancers en ondernemers steeds vaker gebruik van online marktplaatsen. Dé online ontmoetingsplek voor professionals. Zoals ook ondernemers en freelancers in vele soorten en maten bestaan, zo zijn er ook verschillende online marktplaatsen. Lees mee en vergelijk! Vraag en aanbod Een online marktplaats is een website waar zzp'ers en freelancers hun diensten aanbieden. Deze diensten variëren van schilderwerkzaamheden tot communicatieadvies. Ondernemers plaatsen op hun beurt de projecten waar ze nog personeel voor zoeken. Zo moeten werknemers soms tijdelijk vervangen worden vanwege ziekte of (zwangerschaps)verlof. Zowel ondernemers als freelancers kunnen een profiel aanmaken op de website, waar zij ook hun branche en voorkeuren in kunnen stellen. Zo krijgen zij meldingen als er nieuwe, interessante projecten geplaatst worden. Een online marktplaats is dus een platform waar vraag en aanbod samenkomen. Freelance.nl De website Freelance.nl is volledig gericht op opdrachtgevers en freelancers. De projecten zijn ingedeeld in verschillende categorieën. Zo is er zorg&welzijn, management en tekst&vertaling. Bovenaan de webpagina vindt u een overzicht van de meest recente projecten. Freelancers kunnen zich gratis registreren en ook ondernemers krijgen een kosteloos account aangeboden. Voordelen: overzichtelijk, gratis en makkelijk in gebruik. Nadelen: beperkt zich vaak tot administratieve werkzaamheden. Jobbird.com Jobbird is één van de grootste banenwebsite van Nederland. Hier vindt u duizenden vaste banen, uitzendbanen én klussen voor freelancers. Daarnaast is Jobbird een handige site vol tips voor sollicitaties, het schrijven van je CV en informatie over bedrijven. Jobbird richt zich naast Nederland ook op banen in de rest van Europa, en is daarmee erg geschikt voor freelancers die buiten de Nederlandse grenzen willen werken. Ondernemers vinden er hun internationale personeel. Een bedrijf dat vaak zaken doet met Duitsland, kan bijvoorbeeld op zoek zijn naar Duitssprekende medewerkers om het bedrijf te vertegenwoordigen in Duitsland. Voordelen: nuttige informatie voor ondernemers en freelancers, veel vacatures, ook internationaal. Nadelen: niet specifiek gericht op freelancers, erg drukke en onoverzichtelijke site. Marktplaats.nl Ooit was Marktplaats een website waar mensen elkaar hun oude spullen verkochten. Die tijd is voorbij. Tegenwoordig worden naast gebruikte spullen ook huizen, cursussen én banen aangeboden. Marktplaats is met miljoenen bezoekers per week één van de meest bezochte websites van Nederland. De site heeft daarom een groot bereik, wat handig is voor freelancers en ondernemers. Het aanbod is ook erg uitgebreid. Zo is het aanbod verdeeld over 8 categorieën, waaronder kleine reparaties, zakelijke diensten en feest uitjes & vrije tijd. Bovendien kunt u per advertentie zien of de freelancer direct beschikbaar is. Wat minder handig is aan de site, is dat vraag en aanbod door elkaar staat. Voordelen: groot aanbod en groot bereik, advertentie kan tegen betaling bovenaan de lijst worden geplaatst. Nadelen: Veel reclame, onduidelijk wat vraag en wat aanbod is. LinkedIn.com Ook linkedin.com is een website met veel bereik. Vooral binnen de LinkedIn-groepen kunt u als bedrijf doelgericht zoeken naar freelancers. Je hebt LinkedIn-groepen voor bedrijven, maar ook voor hele branches. Freelancers plaatsen op hun beurt oproepen waarin zij hun diensten aanbieden. Het grote voordeel van LinkedIn is dat er heel gericht kan worden gezocht naar vacatures. Zo heeft elke branche zijn eigen netwerk, en kan er ook op regio gezocht worden. Voor beide partijen is het van belang dat het LinkedIn-profiel zo compleet mogelijk is. Zo vergroten freelancers de kans om gevonden te worden als zij hun CV toevoegen, en worden bedrijven aantrekkelijker naarmate zij meer informatie toevoegen. Een ander voordeel van LinkedIn is dat het de ideale plek is om te netwerken. Door collega's en vrienden toe te voegen komt u in aanraking met veel verschillende bedrijven, waardoor u tijdens sollicitaties niet geheel onbekend bent met de andere partij. Voordelen: veel bereik en de mogelijkheid om gericht te zoeken, o.a. in eigen netwerk. Nadelen: Aanmelden is verplicht en profiel moet up-to-date zijn, breed netwerk nodig. Minder bekende online marktplaatsen Naast de grote websites zijn er ook de minder bekende online marktplaatsen. Toch zijn deze zeker het overwegen waard. Zo is Hoofdkraan een handige tool om freelancers in de regio te vinden én vergelijken. Daarnaast zijn ook gespecialiseerde websites zoals Project IT interessant. Op deze volledig gratis website vindt u snel ICT specialisten in verschillende branches. Zoekt u liever in een wat informelere omgeving? Kijk dan op Lancelots.nl, een forum waar u vrijblijvend kunt reageren op berichten van freelancers. Of kijk hier voor een overzicht van de meest gebruikte online marktplaatsen! Waar te beginnen? Naast bovengenoemde websites zijn er uiteraard nog tal van andere online marktplaatsen te vinden. De vraag is daarom welke voor u geschikt is. Bent u op zoek naar de allerbeste kandidaat van Nederland? Probeer dan één van de grotere websites zoals jobbird.nl. Of wilt u van tevoren weten wie u uitnodigt? Kijk dan eens in uw eigen netwerk, of in dat van uw collega. Welke online marktplaats u ook zoekt, zorg ervoor dat u goed vindbaar en bereikbaar bent voor vragen. Dit geldt naast ondernemers ook zeker voor freelancers. Voorzie uw profiel van zoveel mogelijk informatie en laat altijd een telefoonnummer achter. Zo haalt u binnen no-time het beste personeel in huis! Zorg er als ondernemer voor dat uw bedrijfsgegevens goed vindbaar zijn via Telefoonboek.nl. Bent u nog niet te vinden op Telefoonboek.nl? Meld uw bedrijf gratis aan op Places.nl en beheer daar te allen tijde uw bedrijfsgegevens.
Even geduld alstublieft...