Juridisch

Altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

Jeroen Rutten
Juridisch
23 januari 2017

Wanneer bent u verantwoordelijk voor productfouten?

In september 2016 legde Samsung de verkoop van de Galaxy Note 7 stil en riep consumenten op om de toestellen terug te sturen. De reden? De batterij van de smartphone kan mogelijk ontploffen. Ook Philips heeft in het verleden miljoenen Senseo-modellen moeten terugroepen omdat de kalkafzetting van een ventiel werd geblokkeerd waardoor de druk in het apparaat niet kon ontsnappen. Dit noemt men een product-recall en een producent organiseert dit om de schade te beperken. Niet alleen producenten kunnen aansprakelijk zijn voor de schade die een consument leidt, ook tussenhandelaren kunnen aansprakelijk worden gesteld door de consument. Places.nl zet voor u uiteen waar u als ondernemer op moet letten bij gebrekkige producten. Bent u producent? Productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door een gebrek aan het product, de zogenaamde gevolgschade. Het gaat hier om schade die door het gebrek is veroorzaakt aan personen of goederen. Bij de Samsung Galaxy Note 7 en de Senseo waren deze gebreken evident. Maar niet alle gebreken hoeven dat te zijn. Een product kan ook onveilig zijn indien er een ontoereikende gebruiksaanwijzing is, er een bepaalde veiligheidsvoorziening ontbreekt of indien het product niet bestand is tegen normaal gebruik. U hoeft hiervoor niet schuldig te zijn. Productaansprakelijkheid is een zogenoemde risico-aansprakelijkheid. Dit houdt in dat de aanwezigheid van schade en het aantonen dat deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het product al voldoende is. Bent u tussenhandelaar? Omdat het gaat om een risico-aansprakelijkheid, geldt deze aansprakelijkheid voor ieder die in de 'productketen' is betrokken, dus niet enkel de producent. Consumenten die schade hebben opgelopen, hebben de mogelijkheid om ook detaillisten, tussenhandelaren of importeurs aan te spreken bij schade. Indien u een detaillist of tussenhandelaar bent, dan kunt u eventueel deze aansprakelijkheid ontlopen door tijdig de identiteit van de producent of importeur bekend te maken. U doet er verstandig aan om deze zo snel mogelijk bekend te maken, want het is niet altijd zeker of u de schade kunt verhalen bij de producent of importeur. Deze aansprakelijkheid blijft 10 jaar nadat het product is verkocht van kracht. Wat te doen bij foutieve producten? Allereerst doet u er verstandig aan om algemene verkoopsvoorwaarden te gebruiken. U kunt uzelf dan beter beschermen tegen eventuele claims door te bepalen welke bewijsmiddelen er geldig zijn bij het aantonen van aansprakelijkheid en welke bovengrenzen er zijn voor schadeclaims. U kunt echter nooit uw aansprakelijkheid volledig uitsluiten in de algemene voorwaarden. Indien u erachter komt dat het product een risico heeft, dan kunt u het beste deze direct uit de handel halen en een terugroepactie opzetten om de schade te beperken. Mocht u niet de producent zijn, dan moet u, zoals hierboven is aangegeven, de identiteit van de producent of importeur bekend maken om eventuele aansprakelijkheid te ontlopen. Daarnaast zijn er ook gevallen waarin de aansprakelijkheidsclaim niet zal slagen, het bestaan van een gebrek is soms onmogelijk te ontdekken omdat de gegeven wetenschappelijke kennis op het tijdstip dat het product in het handelsverkeer werd gebracht nog niet zo ver was. De rechter zal hier ook altijd rekening mee houden. Voor meer tips en nieuws voor ondernemers kunt u kijken op Places.nl. Wilt u meer weten over wat Places.nl voor u kan betekenen? Neem voor informatie vrijblijvend contact op met onze klantenservice op 024 – 3555 299, wij helpen u graag verder!

Jeroen Rutten
Juridisch
6 december 2016

Wet DBA: Wat zijn de gevolgen voor u als ZZP'er?

Als zzp'er heeft u er waarschijnlijk al mee te maken, de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, ofwel wet DBA. De wet DBA is de opvolger van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) welke is komen te vervallen om schijnzekerheid te voorkomen. De DBA zou de balans in verantwoordelijkheden tussen opdrachtgevers en zzp'ers moeten herstellen, want met de VAR lag het risico enkel bij de zzp'er en nu zijn beide partijen verantwoordelijk voor de naleving van deze regelgeving en kan er ook gehandhaafd worden bij de opdrachtgever. Modelcontract Per 1 mei 2016 is de wet DBA in werking getreden. Er is echter een overgangsperiode zodat zowel de zzp'er als de opdrachtgever hier aan zouden kunnen wennen. Deze periode is één jaar, tot 1 mei 2017. Zzp'ers en opdrachtgevers krijgen in deze periode de tijd om te bepalen of het nodig is om met een modelovereenkomst te werken en welke bij hen past. Het is in deze periode de bedoeling dat partijen zich inspannen om de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat een zzp'er niet in loondienst werkt. Dit zou u kunnen doen door in gesprek te gaan over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zouden zijn. Neveneffecten De wet die schijnzelfstandigheid zou moeten tegen gaan levert veel problemen op voor professionals bij wie sprake is van minimale zelfstandigheid. Veel opdrachtgevers willen zzp'ers dan ook niet meer aannemen omdat de fiscus na afloop van de werkzaamheden toch nog een dienstverband kan vaststellen wat naheffingen tot gevolg heeft. Opdrachtgevers wijzigen dan ook veelal hun inhuurbeleid en kiezen voor payrolling of uitzendkrachten waardoor de zzp'er zonder werk komt te zitten. Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en MKB Belangen denken dat er op dit moment duizenden zelfstandige ondernemers schade leiden door deze wet. Dit blijkt ook uit onderzoek waarin 1 op de 4 zelfstandigen heeft aangegeven erover te denken om te stoppen. De Belastingdienst doet er namelijk gemiddeld zo'n tien weken over om deze modelcontracten goed te keuren en wijst er veel af. Wat nu? Zeer recentelijk hebben diverse belangenorganisaties aangegeven samen te willen werken met de actie 'Stop belemmering ondernemers' om de neveneffecten van de wet DBA tegen te gaan. Staatssecretaris Wiebes heeft al verbetering beloofd, maar de vraag is of deze aanpassingen voldoende zijn om opdrachtgevers het vertrouwen te geven dat ze geen naheffingen krijgen na afloop. Men pleit er dan ook voor om deze wet twee jaar lang in de ijskast te zetten waarbij de Belastingdienst zou moeten toezeggen dat er in deze periode geen boetes of naheffingen worden uitgedeeld. Wat er in de toekomst gaat gebeuren is op dit moment nog onzeker. Places.nl is benieuwd naar uw ervaring als zzp'er. Heeft u problemen ondervonden met de invoering van deze wet of heeft u juist tips voor zelfstandige ondernemers die tegen dit probleem aanlopen? Laat dan vooral een reactie hieronder achter.

Jeroen Rutten
Juridisch
26 oktober 2016

Return to sender: de kernpunten van het herroepingsrecht

Het is vaak voor zowel webshopeigenaars als winkeliers onduidelijk wat de regels zijn omtrent het retourneren van een aankoop. Een persoon die een aankoop doet bij een webwinkel heeft namelijk het recht om deze retour te sturen. Dit is vastgelegd in de wet kopen op afstand, ook wel het herroeppingsrecht genoemd. Places.nl somt de regels voor u op. Hoe lang en hoe veel? De basisregels zijn simpel. Zodra het product is ontvangen heeft de aankoper volgens de wet 14 dagen bedenktijd, tenzij op uw website een langere termijn is vastgelegd. Na het doorgeven van de retourzending heeft de aankoper nog 14 dagen om de aankoop terug te sturen. Zowel het volledige aankoopbedrag als de verzendkosten dienen terugbetaald te worden aan de aankoper. De kosten van de retourzending zijn voor de klant. Als eigenaar van een webwinkel bent u verplicht om zowel het aankoopbedrag als de verzendkosten terug te betalen binnen 14 dagen na het melden van de retour, u mag daarbij wel wachten tot u het product ook daadwerkelijk ontvangen heeft. Informatieplicht Naast het toepassen van bovenstaande regels bent u ook verplicht om de besteller te informeren over het recht op retourneren buiten de algemene voorwaarden om. U dient hierbij de consument te informeren over zowel de mogelijkheden als de kosten van het retourneren. Meer informatie over de informatieplicht leest u in het artikel 'Informatieplicht ondernemer bij koop op afstand' van Consuwijzer. Wat mag de klant met de bestelling doen? In de 14 dagen bedenktijd mag de klant het product uitproberen. Kleding mag dus gepast worden en elektronica getest, het is niet mogelijk om uw klant dat te verbieden. Natuurlijk mag de klant de producten niet gebruiken, het gaat uitsluitend om een enkele keer uitproberen. Uitzonderingen Niet alle producten kunnen retour gezonden worden. Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn maatwerk-producten, producten die snel bederven, kranten, tijdschriften, loterijen en hygiënische producten zonder verzegeling. Ook voor diensten geldt er een aparte regeling. Het begint bij de webwinkel Naast het nakomen van de regels is het van belang dat u daadwerkelijk een webwinkel hebt. Daarnaast kunt u met Places Reviews reviews van uw klanten genereren, dit kan helpen om het vertrouwen in uw bedrijf te verhogen. Wilt u gebruik maken van ons vrijblijvend advies? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op 024-3555299. Wij helpen u graag verder!

Jeroen Rutten
Juridisch
15 september 2016

Nieuwe onderneming? Kies een geschikte rechtsvorm!

Start u een nieuwe onderneming? Een van de noodzakelijke keuzes is die voor een rechtsvorm. Van deze rechtsvorm hangen uw aansprakelijkheid en belastingverplichtingen af. Maar wat zijn nou precies de verschillende rechtsvormen en wat houdt elke rechtsvorm in? Places.nl vertelt het u in deze blog. 1. Eenmanszaak De eenmanszaak is de meest gekozen rechtsvorm onder startende ondernemers en ZZP"ers. Hierbij is slechts één persoon de eigenaar. Wel kunnen er meerdere mensen werken bij de onderneming. Voor een eenmanszaak gelden geen oprichtingseisen. Er hoeft dus geen akte te worden opgesteld. De onderneming moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK). Er kan maximaal één eenmanszaak worden opgericht per persoon en de eigenaar is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele gemaakte schulden. 2. Maatschap Een maatschap bestaat uit twee of meer personen die samen, onder een naam, een beroep uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn tandartsen en advocaten. Iedere deelnemer investeert in een maatschap, bijvoorbeeld geld of arbeid, en het uiteindelijke voordeel wordt weer verdeeld onder de deelnemers. Iedere deelnemer is aansprakelijk voor gelijke delen. Ook de maatschap moet worden ingeschreven bij de KvK en hiervoor hoeft ook geen akte te worden opgesteld. Wel is het altijd verstandig om onderlinge afspraken goed vast te leggen. 3. VOF De VOF (Vennootschap Onder Firma) is eigendom van meerdere betrokkenen: de vennoten of firmanten. Ook een VOF moet bij de KvK worden ingeschreven en de vennoten investeren, net als bij een maatschap, allen in de onderneming. Bij de VOF is het eveneens verstandig om onderlinge afspraken schriftelijk vast te leggen. 4. BV De Besloten Vennootschap (BV) is een rechtsvorm waarbij het kapitaal is verdeeld in aandelen. Deze zijn in het bezit van aandeelhouders, maar kunnen niet vrij worden verhandeld. Bij een BV is het grootste voordeel dat niet de ondernemer, maar de BV aansprakelijk is voor eventuele schulden bij faillissement. Een BV kan door meerdere personen worden opgericht. 5. CV De Commanditaire Vennootschap (CV) is een bijzondere vorm van samenwerking tussen twee of meer personen, de vennoten. Die vennoten kunnen beherend of commanditair (stil) zijn. Stille vennoten zijn vaak alleen maar financieel betrokken bij de onderneming: zij kunnen niet spreken of handelen namens de onderneming. Een CV moet worden ingeschreven bij de KvK, maar verder zijn hiervoor geen formele eisen. Commanditaire vennoten zijn aansprakelijk voor het bedrag dat ze hebben ingebracht, terwijl beherende vennoten privé aansprakelijk zijn. 6. NV Bij een Naamloze Vennootschap (NV) is het kapitaal verdeeld in aandelen, en deze aandelen zijn vrij verhandelbaar. Om een NV te kunnen starten moet een ondernemer beschikken over een startkapitaal van minimaal 45.000 euro en de onderneming moet bij de KvK worden ingeschreven. Verder moeten jaarstukken worden ingeleverd bij de KvK. 7. Vereniging Een vereniging heeft minimaal twee leden. Het hoogste orgaan bij de vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Ieder lid heeft één stem bij deze vergadering. Het bestuur van de vereniging bestaat meestal ook uit leden. Er zijn verenigingen met volledige en met beperkte rechtsbevoegdheid. De eerste wordt bij de notaris opgericht met een akte en hierbij bent u als ondernemer niet privé aansprakelijk. De tweede vorm wordt niet in een akte opgericht. Bestuurders zijn daarbij wel privé aansprakelijk. 8. Stichting Het doel van een stichting is om door middel van vermogen een bepaald ideaal te realiseren. Deze doelen zijn vastgelegd in statuten. Een stichting mag winst maken, maar moet die winst wel besteden aan het ideaal of doel. Een stichting heeft geen leden en wordt opgericht door een of meerdere personen met een akte of testament. De stichting moet worden ingeschreven bij de KvK. Bestuurders van een stichting zijn niet privé aansprakelijk. 9. Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Deze twee rechtsvormen zijn bijzondere verenigingen. Ze komen op voor leden door het afsluiten van overeenkomsten. Winst mag aan leden worden uitgekeerd. De rechtsvorm moet door minimaal twee personen worden opgericht en een akte is noodzakelijk. Ook inschrijving bij de KvK is verplicht en jaarstukken moeten openbaar worden gemaakt. Places bedrijfsvermelding Bent u er al uit welke rechtsvorm voor uw onderneming geschikt is? Na oprichting van uw onderneming kunt u een bedrijfsvermelding bij Places aanmaken. U bent zo goed vindbaar voor uw potentiële klanten via Telefoonboek.nl en Openingstijden.com. Kijk voor de uitgebreide mogelijkheden op onze website of neem contact op met 024 3555 299. We helpen u graag verder!

Jeroen Rutten
Juridisch
2 mei 2016

Het nieuwe werken in 2016: met welke regels krijgt u te maken?

Flexwerken is het nieuwe werken. Dit betekent dat werknemers flexibelere uren en werkplekken krijgen. Zo kunnen werknemers bijvoorbeeld meer thuis gaan werken. Dat flexwerken heeft veel voordelen, maar welke regels komen hierbij kijken? Places.nl vertelt het u in deze blog. Een nieuwe wet Op 1 januari is er in Nederland een nieuwe wet in werking gegaan onder de naam Wet Flexibel Werken (WFW). Deze wet zorgt ervoor dat werknemers makkelijker hun eigen uren kunnen indelen en de locatie waar ze werken. Dat kan op kantoor zijn, maar ook thuis. Deze wet is een omvorming van de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WWA) en geldt voor organisaties met minimaal 10 medewerkers. Wijzigingen in werktijd Aan de hand van de WWA konden werknemers al een verzoek indienen voor een verandering van het aantal werkuren, als ze dus minder uren willen werken. Met de nieuwe Wet Flexibel Werken kunnen werknemers niet alleen een verzoek indienen voor een wijziging van hun werkuren, maar ook een wijziging van hun werktijd. Bijvoorbeeld van 8.00 – 10.00 uur in plaats van 13.00 – 15.00 uur. Deze wijzigingen kunnen met de nieuwe wet al met een halfjaar in werking treden. Wijzigingen in arbeidsplaats Naast het wijzigen van de arbeidsuren kan de werknemer ook een verzoek voor een wijziging van de arbeidsplaats voorstellen. Zo kan hij/zij vragen om meer thuis te gaan werken. Laat uw werknemer minimaal twee werkdagen op kantoor aanwezig zijn, dit zorgt ervoor dat de betrokkenheid met het bedrijf en de collega's in stand blijft. Anders zou een werknemer zich geïsoleerd kunnen voelen omdat hij/zij niet meer op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen de organisatie. Zo blijft de werknemer ook nog in contact met zijn collega's. Bouw de dagen en uren die werknemers thuis werken langzaam op. Zo kan iedereen wennen aan deze nieuwe structuur. Stel ook doelen of deadlines die de werknemer thuis moet halen. Op deze manier kunt u goed toetsen of het thuis werken efficiënt is. Als werknemers thuis werken bent u als werkgever ook verantwoordelijk voor een geschikte thuiswerkplek die voldoet aan alle richtlijnen. Mogelijke klachten of schade die voortkomen uit ongeschikte thuiswerkplekken vallen namelijk onder de aansprakelijkheid van de werkgever. Moet u met elk verzoek akkoord gaan? Nee, u hoeft niet met elk verzoek van de werknemer akkoord te gaan. Elk type verzoek heeft andere eisen om het af te wijzen, ook kunnen niet alle verzoeken goedgekeurd worden. Zo kan bijvoorbeeld een fabrieksmedewerker niet thuis gaan werken. Ook kan een verzoek afgekeurd worden als dit ernstige problemen oplevert op het gebied van veiligheid, van roostertechnische aard of van financiële of organisatorische aard. Een werknemer moet minimaal 26 weken in dienst zijn om een verzoek in te dienen. Als werkgever moet u minimaal één maand voor de ingangsdatum een besluit nemen over het verzoek. Want doet u dit niet dan wordt het verzoek van de werknemer automatisch goedgekeurd. Meer lezen over wet- en regelgeving in het mkb? Houd dan de Places blogpagina in de gaten. Ook voor ondernemerstips en -nieuws kunt u hier dagelijks terecht!

Jeroen Rutten
Juridisch
10 februari 2016

Nieuwe regels voor zzp'ers: de verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt

Per 1 mei 2016 geen VAR meer voor zzp"ers De wet Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp"ers zal vanaf 1 mei 2016 niet langer bestaan. Om u even op te frissen: met de VAR wordt vastgesteld of bedrijven over de inkomsten van zzp"ers loonheffing moeten betalen of inhouden. Zo ja, dan is de zzp"er in dienst bij de werkgever. In deze blog vertelt Places.nl u alles over de vervanger van de VAR en de gevolgen voor u als ondernemer. Van VAR naar DBA Waarom wordt de VAR afgeschaft? Deze huidige overeenkomst tussen opdrachtgever en zzp"er maakt schijnzelfstandigheid mogelijk en is voor de Belastingdienst lastig te controleren. De nieuwe wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) regelt vanaf mei 2016 de relatie tussen beide partijen. Het zijn modelovereenkomsten tussen zzp"ers en opdrachtgevers die de VAR gaan vervangen. De modellen worden opgesteld door de Belastingdienst en zijn door zzp"ers en opdrachtgevers te downloaden. Klik hier ook voor een uitgebreid overzicht van de verschillende categorieën die er zijn: algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen, en individuele overeenkomsten. Het is aan te raden dit overzicht in de gaten te houden, want de Belastingdienst publiceert de komende tijd regelmatig nieuwe overeenkomsten. Overeenkomsten kunnen ook zelf worden opgesteld door belangenorganisaties, individuele opdrachtgevers of intermediairs en worden voorgelegd aan de Belastingdienst ter beoordeling. Het laten beoordelen door de Belastingdienst is niet verplicht. De opdrachtgever moet dan zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet betalen. Gevolgen voor u als opdrachtgever of zzp"er Maar wat betekent dit nu voor u als ondernemer? De verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever wordt groter, omdat hij een grote rol krijgt bij de invulling van de modelovereenkomst. De financiële gevolgen dient hij voortaan voor zijn rekening te nemen. Er is geen risico op naheffingsaanslagen of boetes als zowel opdrachtgever als zzp"er volgens de door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst werken. De opdrachtgever hoeft met een overeenkomst geen loonheffingen in te houden en te betalen aan de zzp"er, want er is bij werken volgens de voorwaarden van de overeenkomst geen sprake van een dienstverband tussen de partijen. De zzp"er is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt een overgangstermijn. In deze periode waarin zzp"er en opdrachtgever hun werkwijze kunnen aanpassen naar de (model)overeenkomst, houdt de Belastingdienst toezicht zonder maatregelen te nemen. Houd regelmatig de Places blog in de gaten voor meer veranderingen voor u als ondernemer!

Jeroen Rutten
Juridisch
10 september 2014

Alles wat u moet weten over openingstijden

De markt verandert, en dat merk je aan de manier waarop bedrijven omgaan met hun openingstijden. De kantooruren 9-5 worden steeds minder vaak gehanteerd, en ook van de zondagse rustdag is weinig over. Daarentegen is de maandag een populaire dag geworden om uit te slapen. Maar wat zijn eigenlijk de regels? En mag u als ondernemer zelf bepalen wanneer u de deuren van uw bedrijf opent en sluit? Places.nl legt uit!

Jeroen Rutten
Juridisch
19 juni 2014

Nieuwe wetswijzigingen voor ondernemers vanaf 1 juli

Voor u als ondernemer is het zaak altijd op de hoogte te blijven van nieuwe wetswijzigingen en regels, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Telefoonboek.nl toont u een handig overzicht met de belangrijkste wetswijzigingen en regels die ingaan vanaf 1 juli 2014. In dit overzicht vindt u onder andere informatie over: premiekorting op jongeren, financiering voor investeringen in opkomende markten en ontwikkelingslanden, verscherping van inkoopregels, het energielabel en verval van vakantiedagen. 1.Vakantiedagen De wettelijke vakantiedagen van het voorgaande jaar die uw werknemers nog niet hebben genoten, komen per 1 juli 2014 te vervallen. Hoewel u het niet verplicht bent, kunt u uw werknemers er dus op wijzen dat zij deze vakantiedagen de aankomende tijd alsnog opnemen. De vakantiedagen die in één jaar worden opgespaard, zijn geldig tot zes maanden na dat jaar. Voor bovenwettelijke dagen - vakantiedagen op basis van een arbeidsovereenkomst - geldt een uitzondering; deze kunt u tot vijf jaar na opsparen gebruiken. Meer informatie over vakantiedagen en vakantiegeld vindt u hier. 2. Premiekorting Wanneer u een arbeidsgehandicapte,een oudere (50 jaar en ouder) of een jongere (van 18 tot en met 26 jaar)in dienst neemt, krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie.Van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 geldt dit ook voor werknemers van 18 tot en met 26 jaar met een WW- of bijstandsuitkering. Deze werknemers dient u in het geval u ze aanneemt minimaal een halfjaarcontract voor minstens 32 uur per week te geven. Bereken hier uw premies. 3. Dutch Good Growth Fund Heeft u als MKB-er plannen om zaken te doen in een opkomende markt of ontwikkelingsland? Vanaf 1 juli 2014 biedt het Dutch Good Growth Fund u een helpende hand met de financiering hiervan. Het fonds ondersteunt projecten in 66 opkomende markten en ontwikkelingslanden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Afghanistan, Ethiopië, Laos, Mongolië en ook Suriname. Het Dutch Good Growth Fund biedt ruimte voor aanvragen tot € 10 miljoen, mits u bij uw eigen bank geen financiering krijgt. In totaal is er voor MKB-ers in het fonds € 750 miljoen beschikbaar voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde businessplannen. Meer informatie over het Dutch Good Growth Fund vindt u hier. 4.Aanscherping AOW-inkoopregels Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt AOW op.Dit is het basispensioen van de overheid. Als bedrijf heeft u mogelijk wel eens te maken met werknemers die niet hun hele leven in Nederland hebben gewoond. Voor hen gelden vanaf 1 juli 2014 strengere voorwaarden voor het inkopen van ontbrekende opbouwjaren voor de AOW. Werknemers kunnen alleen nog onverzekerde jaren inkopen als zij in die jaren niet ergens anders een wettelijke verplichte ouderdomsverzekering hadden.Daarnaast moeten werknemers voortaan minstens vijf jaar verplicht verzekerd zijn voor de AOW, in Nederland wonen en minstens vijf jaar als werknemer of zzp'er in Nederland werken. De aangescherpte regels gaan in vanaf 1 juli 2014 en hebben een terugwerkende kracht tot 24 maart 2014. Meer informatie over de aanscherping van de AOW-inkoopregels vindt u hier, en meer informatie over de AOW in het algemeen vindt u hier. 5.Werken met asbest Heeft u een MKB-bedrijf in bijvoorbeeld de bouwsector? Dan kunt u mogelijk in aanraking komen met asbest. Vanwege de kans dat werknemers in bepaalde branches te maken krijgen met asbest tijdens het werk, is er een regelgeving opgesteld met betrekking tot blootstelling aan asbest. De regels voor het werken met asbest worden ook vanaf 1 juli 2014 aangescherpt. Wat betekent dit voor u als ondernemer? De hoeveelheid asbest waaraan een werknemer mag worden blootgesteld, wordt verlaagd. Als werkgever dient u uw werkgevers goed te informeren over de gevaren van asbest en ze de juiste instructies te geven. Mogelijk moet uw werkwijze hiervoor worden aangepast. Meer informatie over werken met asbest vindt u hier. Blijf op de hoogte Een aantal regelingen en wetswijzigingen die op de planning stond voor 1 juli 2014 zijn doorgeschoven naar een later tijdstip. Hieronder vallen onder andere het rookverbod in de horeca, de meldplicht bij criminaliteit en de wet Werk en Zekerheid. Wilt u zelf op de hoogte blijven van wetswijzigingen? Houd dan Antwoordvoorbedrijven.nl in de gaten. Lees hier ook eens onze blog over pensioenfonds voor zzp'ers.

Jeroen Rutten
Juridisch
27 februari 2014

Verzekeringen voor ondernemers: welk risico loopt u?

Als u start met (zelfstandig) ondernemen is het noodzakelijk dat u verzekeringen afsluit. U loopt namelijk voortdurend risico: u kunt als gevolg van uw werkzaamheden arbeidsongeschikt raken of schade aan uw bedrijf oplopen. Daarnaast bent u beroepsaansprakelijk. Mocht u onverhoopt een fout maken, dan kan dit grote financiële gevolgen voor u hebben. Door direct een verzekering af te sluiten kunt u een gedeelte van deze risico's opvangen. Places.nl licht voor u toe welke verzekeringen belangrijk zijn en geeft een aantal voorbeelden van verzekeringen die bij ondernemers nog relatief onbekend zijn. Verplichte verzekeringen Ondernemers zijn wettelijk verplicht zich tegen bepaalde risico's te verzekeren. U bent in ieder geval verplicht om de premies van de werknemers- en volksverzekeringen van uw werknemers te betalen. Onder de werknemersverzekeringen vallen de volgende verzekeringen: Werkloosheidswet (WW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Ziektewet (ZW). Onder de volksverzekeringen vallen de Algemene ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (ANW) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Heeft u een (bedrijfs)auto, dan bent u daarnaast verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) af te sluiten. Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto aan anderen toebrengt. Ten slotte is een zorgverzekering wettelijk verplicht. Gebruikelijke verzekeringen Als (startende) ondernemer heeft u keuze uit ontzettend veel verzekeringen. Welke verzekeringen voor u het meest van belang zijn verschilt per bedrijf en per sector. De volgende zeven verzekeringen zijn voor de meeste ondernemers van belang: 1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) Het kan voorkomen dat u of uw personeel schade bij derden veroorzaakt. Bijvoorbeeld door levering van een gebrekkig product, of in het geval van letselschade bij een bedrijfsongeval. Veroorzaakt u of uw personeel schade bij derden, dan bent u aansprakelijk en kan er een schadeclaim tegen uw bedrijf worden ingediend. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vangt de financiële gevolgen voor u op. 2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering Mocht u door een ongeval of door ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken, dan krijgt u te maken met een flinke inkomensachteruitgang. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u zeker van een periodieke uitkering. Sluit u een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, dan bepaalt u normaal gesproken wat uw eigen risicotermijn is. U spreekt dan af na welke periode uw uitkering daadwerkelijk begint. Naarmate u een langere wachttijd kiest, gaat de premie omlaag. Daarbij is het natuurlijk wel van belang dat u deze periode zelf kunt overbruggen, anders gaat deze verzekering aan zijn doel voorbij. Zelfstandig ondernemers maken geen aanspraak op uitkeringen van een werknemersverzekering, voor hen is deze verzekering dus vrijwel onmisbaar. 3. Rechtsbijstandsverzekering Het kan voorkomen dat uw onderneming te maken krijgt met een zakelijk conflict. Bijvoorbeeld een probleem met medewerkers, of een verkeerde levering. Vaak kunt u met de andere partij zelf een oplossing voor het probleem vinden. Lukt dit niet dan zult u het probleem via rechtswege moeten oplossen. Dat is niet praktisch en bovendien ingewikkeld als u geen kennis op dit gebied heeft. Met een rechtsbijstandsverzekering krijgt u juridisch advies en worden de onkosten van een juridisch proces gedekt. 4. Pensioenverzekering De pensioenverzekering is vooral voor zelfstandig ondernemers van belang. Die zijn niet aangewezen op een pensioenregeling en moeten zelf hun pensioen opbouwen via een pensioenverzekeraar. Bent u geen zelfstandig ondernemer, dan kan deze verzekering toch handig voor u zijn. Door de toenemende vergrijzing lopen de pensioenkosten op. In tegenstelling tot een pensioenfonds garandeert een pensioenverzekeraar de pensioenuitkeringen en loopt u minder risico. Door een premieregeling af te sluiten weet u dan precies wat uw pensioenkosten zijn. 5. Goederen- en inventarisverzekering Met een goederen- en inventarisverzekering bent u verzekerd tegen onder andere water- en inbraakschade aan inventaris en voorraad. Daarnaast wordt kasgeld tijdens transport naar uw bank gewoonlijk meeverzekerd. In sommige goederen- en inventarisverzekeringen zijn ook de bereddings-, opruimings-, salvage- en expertisekosten gedekt. Dit zijn kosten die moeten worden gemaakt om een uitbreiding van de schade te voorkomen, de schade op te ruimen of te beperken, of om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen. 6. Goederentransport Vervoert u regelmatig goederen, dan is het raadzaam een goederentransportverzekering af te sluiten. In tegenstelling tot de goederen- en inventarisverzekering dekt een goederentransportverzekering wel de schade die tijdens het vervoeren van goederen wordt opgelopen. Zeker als u een webwinkel runt is het verstandig om deze verzekering af te sluiten. Aanvullende verzekeringen Bovenstaande verzekeringen zijn voor de meeste ondernemers onmisbaar. De volgende verzekeringen zijn voor veel ondernemers ook waardevol: Constructie All Risksverzekering (CAR) Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u gedekt voor beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden. Maar dit geldt niet voor zaken die u als ondernemer 'onder opzicht' heeft: zaken die een bedrijf geleend of gehuurd heeft, of ter vervoer, ter bewerking, voor herstel of om een andere reden onder zich heeft. Stelt u voor, u bent aannemer en plaatst een aanrecht voor een klant en laat deze per ongeluk vallen. Een CAR dekt dit soort schade wel, evenals schade door brand, diefstal, storm, vandalisme, ontwerpfouten, constructiefouten en materiaalfouten. Een Constructie All Risksverzekering is voor veel ondernemers in de bouwsector dus eigenlijk onmisbaar. Zakenreisverzekering Is uw onderneming ook actief in het buitenland, dan loopt u meer risico. Niet in alle landen is het even veilig, en daarnaast is het dekkingsgebied van veel verzekeringen beperkt tot Nederland. Reizen uw werknemers regelmatig naar het buitenland dan is het verstandig een zakenreisverzekering af te sluiten. Dan zijn gewoonlijk hulpverlening, medische kosten, bagage en vervangend vervoer gedekt. Voor expats, personen die als werknemer van een internationaal opererende organisatie voor langere tijd in het buitenland verkeren, zijn internationale expatverzekeringen gericht op expats en hun gezinsleden beschikbaar. Kredietverzekering Het kan voorkomen dat u diensten levert, maar de betaling van uw zakelijke klant uitblijft. Met een kredietverzekering bent u zeker van dat u uw geld ontvangt als u levert op rekening. Betaalt een zakelijke klant niet, dan keert uw verzekeringsmaatschappij uit en wordt de vordering en incasso van u overgenomen. Het verschil met een doorsnee incassobureau is hierbij dat een kredietverzekeraar wereldwijde dekking biedt. Zo kunt u onbezorgd internationaliseren zonder extra risico te lopen. Uw bedrijfsrisico's in beeld brengen Wilt u zich verzekeren, maar weet u niet precies welke verzekeringen uw specifieke bedrijfsrisico's dekken? Of heeft u vragen over de clausules? Dan is het verstandig om gebruik te maken van een ondernemersscan. Aan de hand van uw antwoorden ontvangt u dan een overzicht van de risicogebieden waar ondernemers in uw vakgebied mee te maken kunnen krijgen. U kunt aansluitend een persoonlijk rapport aanvragen en een afspraak maken met een verzekeringsadviseur. Bijvoorbeeld bij Interpolis, Univé, Delta Lloyd of Nationale Nederlanden. Heeft u al verzekeringen afgesloten, maar wilt u weten of u niet over- of onderverzekerd bent? Bij verzekeringsmaatschappijen is het mogelijk om een verzekeringscheck te doen. Aan de hand van deze check ziet u of u niet teveel premie betaalt en of de verzekerde bedragen juist zijn. Met bovenstaande informatie en het afnemen van een ondernemersscan en verzekeringscheck is het voor u nu ook mogelijk om uw risico in te schatten en te besluiten welke verzekeringen bij uw onderneming passen.


Even geduld alstublieft...