Places logo
Menu

9 Rechtsvormen voor startende ondernemers

9 Rechtsvormen voor startende ondernemers

Eindelijk! U heeft een goed concept in gedachte, een verdienmodel uitgetekend en staat op het punt om uw eigen bedrijf te beginnen. Zoals u misschien al weet, bestaat de eerste stap uit het inschrijven van uw onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Maar misschien bent u nog niet bekend met de andere verplichtingen die gepaard gaan bij het oprichten van een eigen bedrijf. Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat u de juiste rechtsvorm voor uw gloednieuwe onderneming kiest? Deze keuze heeft gevolgen voor uw aansprakelijkheid en belastingverplichtingen. Switchen is natuurlijk altijd mogelijk, maar kost vaak tijd en geld. In deze blog leest u hoe u de juiste keuze maakt.

1. Eenmanszaak

De meeste startende ondernemers beginnen een eenmanszaak. De naam verklapt het al: dit is een bedrijf met één persoon als eigenaar. Er kunnen daarentegen wel meerdere mensen werkzaam zijn. Het is een van de meest makkelijke rechtsvormen voor startende ondernemers. Dus denkt u erover na om in uw eentje te starten, maar na verloop van tijd werknemers in te huren? Dan kunt u met een gerust hart kiezen voor een eenmanszaak. Het is daarnaast belangrijk om te weten dat er voor een eenmanszaak geen verplichte oprichtingseisen bestaan.

2. Maatschap

Overweegt u om een maatschap op te richten? Of misschien lid te worden van een maatschap? In een maatschap werken twee of meer personen samen, ook wel maten genoemd, die onder een gemeenschappelijke naam een beroep uitvoeren. Bij een maatschap brengt iedere maat iets in, zoals kapitaal, goederen of arbeid. Het uiteindelijke voordeel dat hieruit voortvloeit wordt verdeeld onder de maten, waarbij iedere maat aansprakelijk is voor gelijke delen. In de maatschap is iedere maat aansprakelijk voor de schulden die hij zelf aangaat en voor een evenredig deel voor de schulden van de maatschap. Er hoeft, net zoals bij een eenmanszaak, geen akte te worden opgesteld en is daarom vrij gemakkelijk om op te richten. Tip: maak duidelijke afspraken onder de maten en leg deze eventueel zaken vast bij de notaris. Zo voorkomt u dat er in de toekomst eventuele frictie ontstaat.

3. Vennootschap onder firma (vof)

Dit is een populaire rechtsvorm onder starters die samen een bedrijf beginnen. Een vennootschap onder firma, afgekort beter bekend als 'vof', is een bedrijf dat eigendom is van meerdere vennoten. Alle vennoten zijn, net zoals bij een maatschap, verplicht iets in te brengen in de onderneming. Denk hierbij aan een geldbedrag, goederen of arbeid. In de vof is iedere vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die gemaakt worden. Ook wanneer deze schulden door andere vennoten zijn aangegaan. Een voordeel van deze rechtsvorm is dat bij het oprichten van een vof, geen rekening gehouden hoeft te worden met een minimumkapitaal. Dat maakt deze rechtsvorm extra geschikt voor starters.

4. Besloten vennootschap (bv)

Dit is misschien wel de meest gebruikte rechtsvorm voor een bedrijf. De besloten vennootschap, afgekort bv, is een bedrijf waarbij het kapitaal in aandelen is verdeeld en de risico's van hoofdelijke aansprakelijkheid (zoals bij een vof) worden beperkt. Een van de belangrijkste redenen om een bv op te richten is het beperken van persoonlijke aansprakelijkheid. De bv wordt namelijk aansprakelijk gehouden voor eventuele schulden. Een voordeel van een bv is dat er bij hoge winst minder belasting hoeft worden afgestaan dan bij bijvoorbeeld een eenmanszaak. Daarnaast zijn de aandeelhouders alleen verantwoordelijk voor het bedrag dat zij in de bv hebben geïnvesteerd. Kortom, de continuïteit is gegarandeerd. Ook wanneer u - als eigenaar - iets overkomt, dan kan uw bedrijf blijven bestaan. U kunt al een bv starten met een minimum startkapitaal van €18.000,-.

5. Commanditaire vennootschap (cv)

Deze rechtsvorm is net zoals bij de vof en maatschap een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen. Echter, dit is een bijzondere samenwerkingsvorm, aangezien deze vennoten beherend of stil (commanditair) zijn. Dit betekent dat er stille vennoten zijn die alleen financieel betrokken zijn bij het bedrijf. Zij mogen niet namens de cv spreken of handelen. Het wordt aangeraden om de gemaakte afspraken tussen de beherende en commanditaire vennoten vast te leggen bij de notaris. De beherende vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden van het bedrijf. De commanditaire vennoten zijn slechts aansprakelijk voor de geldinvestering die zij hebben ingebracht.

6. Naamloze vennootschap (nv)

Ondanks dat deze rechtsvorm voor de meeste starters niet echt relevant is, is het goed om deze rechtsvorm te benoemen. Een naamloze vennootschap (nv) is een vennootschap waarvan het kapitaal verdeeld wordt in aandelen, maar zijn in tegenstelling tot bij een bv, overdraagbaar. Het 'naamloze' wijst op het feit dat er bij een nv geen register van aandeelhouders moet worden opgesteld. Bij een bv is het wel verplicht om de aandelen op naam vast te leggen. Bij de oprichting van een nv moet u als ondernemer beschikken over een minimumkapitaal van €45.000,-. De aandeelhouders zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag dat ze hebben geïnvesteerd. Het is tot slot mogelijk om in uw eentje een naamloze vennootschap te starten.

7. Vereniging

Wanneer u wilt samenwerken met anderen om een bepaald doel te bereiken, kunt u ervoor kiezen om een vereniging te kiezen als rechtsvorm. Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (ook wel leden genoemd) met een gemeenschappelijk doel. Dit gemeenschappelijke doel wordt vastgelegd in een verenigingsplan. Een belangrijke voorwaarde onder deze rechtsvorm, is dat leden winst maken niet als primair doel mogen zien. Wanneer er winst wordt gemaakt, is de vereniging verplicht om de opbrengsten te investeren aan het gemeenschappelijke doel. Deze rechtsvorm wordt vaak gebruik bij bijvoorbeeld sport- of muziekverenigingen.

8. Stichting

Een stichting heeft primair als doel om een bepaald ideaal te realiseren, met behulp van een vermogen. Dit ideaal wordt vastgelegd in de statuten. Een stichting wordt opgezet door een of meerdere personen (natuurlijke personen of rechtspersonen), heeft geen leden en wordt opgericht bij een notariële akte of testament. Het is toegestaan dat een stichting winst mag maken maar moet, net zoals bij een vereniging, de opbrengsten ten goede laten komen aan een ideëel of sociaal doeleind. Aangezien een stichting een rechtspersoon is, zijn de bestuurder niet hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden.

9. Coöpratie en onderling waarbogmaatschappij

Een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij is een bijzondere vereniging en komt vrij weinig voor. Een coöperatie ontstaat door middel van het afsluiten van overeenkomsten voor de materiële belangen van haar leden. De winst mag worden uitgekeerd aan zowel het hoofdelijke bestuur als aan haar leden. Het gemeenschappelijke belang van de leden zorgen voor continuïteit en samenwerking, maar is wel tijdsintensief bij de oprichting ervan aangezien er o.a. leden geworven moeten worden. Deze rechtsvorm mag worden opgezet door minimaal twee personen, waarbij de oprichting plaatsvindt bij de notariële akte. Er bestaan drie soorten coöperaties:

  1. Consumentencoöperatie
  2. Bedrijfscoöperatie
  3. Producten- of diensten coöperatie

Foto: Pixabay

Hoe kun jij je bedrijf
laten groeien?

Gratis adviesgesprek

Wij helpen ondernemers groeien! Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen?
Plan een gratis adviesgesprek in met onze adviseur.

Plan een gratis adviesgesprek

Meer weten over een adviesgesprek

Gratis adviesgesprek
  • 100% gratis en vrijblijvend
  • Marketingadvies op maat
  • Geen verplichtingen
Google Reviews 4,5
starstarstarstarstar_half

Ook optimaal vindbaar en bereikbaar zijn? Zet je bedrijf op de kaart met Alles-in-1!