Menu

Verzekeren

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

5 resultaten voor Verzekeren (verfijnd tot 5)

Dennis Arns
Politiek
22 februari 2017

Standpunten politieke partijen over thema's voor ZZP'ers

De verkiezingen staan voor de deur. Tijd om u te gaan verdiepen in de standpunten van de verschillende partijen. Als ZZP'er kijkt u ongetwijfeld wat extra naar de standpunten die gaan over ondernemingen. Om u wat verder te helpen kijken wij met u naar de belangrijkste thema's voor ZZP'ers bij de verkiezingen van 2017. Ondernemer of flexwerker? Wordt u als zelfstandige door de wet en belastingdienst gezien als ondernemer of flexwerker en welke regelingen zijn hieraan verbonden? PvdA De PvdA beschouwt zelfstandigen als ondernemers, maar door constructies worden sommige werknemers gezien als ZZP'er. Ze willen ook dat ZZP'ers meedoen met de basis sociale zekerheid en de concurrentie verzachten door het veranderen van tarieven. CDA Het CDA beschouwt zelfstandigen niet als werknemers maar wil wel dat zij gelijk behandeld worden op de arbeidsmarkt met dezelfde sociale verzekeringen en pensioenopbouw als werknemers. D66 D66 beschouwt zelfstandigen als ondernemers en streeft naar meer ruimte voor ondernemen. D66 wil de modelcontracten laten vervangen door een zelfstandigenverklaring waardoor ondernemers geen loonheffingen meer hoeven te betalen. VVD De VVD beschouwt zelfstandigen ook als ondernemers en wilt hierbij meer ruimte voor het ondernemen en minder verplichtingen. Daarnaast willen ze rechtszekerheid voor de ondernemers, geen belemmering door de belastingdienst en modelcontracten. ChristenUnie De ChristenUnie wil weer terug van de modelovereenkomst naar de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Fiscaal Klimaat en de zelfstandigenaftrek Hoe wordt het fiscaal klimaat voor de zelfstandigen ingericht en wat wordt er gedaan met de zelfstandigenaftrek? PvdA De PvdA wil de zelfstandigenaftrek behouden en daarbij de fiscale arbeidskorting verhogen. Dit doen zij voor een gelijk speelveld. CDA Het CDA maakt de zelfstandigenaftrek voorwaardelijk als er voldaan wordt aan verzekeren en pensioen. D66 D66 wil de zelfstandigenaftrek behouden. VVD Ook de VVD wil de zelfstandigenaftrek behouden. ChristenUnie De ChristenUnie heeft geen uitspraken gedaan over het fiscaal klimaat en de zelfstandigenaftrek Verzekeren en het Pensioen De meeste ZZP'ers moeten hun pensioen nu nog zelf regelen, sommige partijen willen dit zo houden en anderen willen dit veranderen. Hetzelfde geldt voor de verzekeringen. PvdA De PvdA wil voor zelfstandigen een verplichte deelname aan het pensioen en basisverzekering. CDA Het CDA wil de basisverzekering arbeidsongeschiktheid verplicht stellen en de deelname van het pensioen en verzekeringen koppelen aan de zelfstandigenaftrek. D66 D66 wil dat collectief verzekeren gemakkelijker gemaakt wordt en het mogelijk wordt om vrijwillig bij een pensioen aan te sluiten als zelfstandige. Daarnaast wil D66 dat zelfstandigen eenvoudiger fiscaal kunnen sparen. VVD De VVD wil geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en geen verplicht pensioen. ChristenUnie De Christenunie wil dat er een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor ZZP'ers op het minimumniveau. Het bestaan van een ZZP'er blijft onzeker. Meer zekerheid krijgt u door naamsbekendheid en online vindbaarheid van uw bedrijf. Bij Places Adverteren kan u een gratis bedrijfsvermelding op Telefoonboek.nl en Openingstijden.com aanvragen. Voor meer informatie kunt u ons bellen op 024 - 3555 299.

Sanne
Evenementen
23 maart 2016

Stoomcursus verzekeren voor zzp'ers

"Zzp'ers verzekeren zich steeds minder vaak". Volgens de Volkskrant zijn vooral zzp'ers met een laag inkomen nauwelijks verzekerd. Maarten Post van ZZP Nederland denkt dat de oorzaak ligt bij slechte ervaringen die ze hebben met verzekeraars. Een voorbeeld van zo'n slechte ervaring is dat de zzp'er moet procederen om zijn vergoeding te krijgen na het dertig jaar lang trouw betalen van premie. Places.nl geeft u in deze blog een stoomcursus verzekeren voor zzp'ers. Relativeren Anderen zeggen dat het juist wel meevalt met het niet verzekeren als zzp'er. De cijfers gaan namelijk niet alleen over fulltime zzp'ers, maar ook over gepensioneerden die op de zaterdagmiddag nog als zzp'er werken. Pensioenopbouw is voor hen niet nodig. Bovendien is niet te achterhalen of de onverzekerde zzp'er zelf een buffer opbouwt. Hier zijn natuurlijk geen harde cijfers van. Beginnende zzp'ers hoeven zich in Nederland niet zo druk te maken vanwege de verplichte zorgverzekering en het uitzicht op een AOW. Belangrijkste risico's Wat zijn de belangrijkste risico"s voor u als ondernemer? Hieronder vindt u de drie belangrijkste belangrijkste risico's om u tegen te verzekeren: 1. Arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek thuis zitten kan voor een zzp'er grote gevolgen hebben, want niet werken betekent geen loon. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de duurste verzekering waar u als zzp'er mee te maken krijgt. Echter bepaalt u zelf hoe duur u de verzekering maakt: wilt u uitbetaald krijgen als u uw specifieke beroep niet meer uit kunt voeren of pas indien u geen enkele vorm van gangbare arbeid meer kunt uitvoeren? Als alternatief zou u ervoor kunnen kiezen zelf een buffer op te bouwen op uw spaarrekening of via banksparen, of u kunt aansluiten bij een broodfonds. Een broodfonds is een arbeidsongeschiktheidsverzekering van een besloten groep zzp'ers. 2. Aansprakelijkheid Veel mensen denken dat de aansprakelijkheid van hun bedrijf al gedekt is via hun particuliere verzekering, maar dat is niet het geval. Daarvoor is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor nodig. Beroepsaansprakelijkheid is voor het geval dat iemand schade ondervindt van uw werkzaamheden, bijvoorbeeld in een adviserend beroep als accountant. In de algemene voorwaarden kunt u veel uitsluiten, bijvoorbeeld dat uw aansprakelijk bent tot een bepaald maximumbedrag. 3. Rechtsbijstand Rechtsbijstand is een relatief goedkope verzekering die eigenlijk voor iedere zzp'er handig is. Wanneer een juridisch conflict plaatsvindt, wordt de hulp van een advocaat vergoed. Controleer wel of ook incassobijstand onder de verzekering valt. Andere verzekeringen Als zzp'er kunt u zich verder nog verzekeren voor zaken als brand, overlijdingsrisico of pensioen. Indien u zich niet voor uw pensioen verzekert heeft u alleen recht op een AOW van maximaal â800,- per maand. Er valt dus een hele hoop te verzekeren en wat u het beste kunt verzekeren is voor iedere zzp'er anders. Wat wél voor iedere zzp'er geldt, is dat u met een Places bedrijfsvermelding gratis kunt adverteren op Telefoonboek.nl. Daarmee vergroot u de online vindbaarheid van uw bedrijf en zorgt u ervoor dat potentiële klanten eenvoudig contact met uw bedrijf kunnen opnemen. Het resultaat? Meer bezoekers, meer telefoontjes en omzet! Meer weten? Bel dan naar 024-8200617. Places adviseert u graag vrijblijvend over de mogelijkheden om extra op te vallen met uw bedrijf.

Sanne
Plan
8 februari 2016

Arbeidsongeschiktheid: verzekeren voor zzp'ers

Stel, u valt ongelukkig van uw fiets en u breekt uw been. Onverhoopt bent u weken bedlegerig en immobiel en kunt u niet op kantoor verschijnen. Als u een eenmanszaak heeft ligt uw bedrijf stil, moeten lopende zaken wachten en, niet geheel onbelangrijk, dalen uw inkomsten. Bij langere afwezigheid kan dit moeilijkheden opleveren en u in benarde situaties brengen. Dit lijkt misschien onrealistisch, en slechts een op de vijf zelfstandige ondernemers is hier dan ook voor verzekerd. Een logisch aantal, of verrassend weinig? Places.nl vertelt het u in deze blog. Arbeidsongeschiktheid als zzp'er Als u als werknemer werkt bij een bedrijf, wordt er verplicht al een premie ingehouden voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. Echter, als zelfstandige gaat dit niet zo automatisch. Voor zzp'ers bestaat er geen ziektewet en zij zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van hun verzekering. Dit kan van pas komen als u langere tijd uit de running raakt vanwege bijvoorbeeld ziekte of een ongeluk. De kans hierop is zo'n 10 - 12%: helemaal niet zo onrealistisch dus! Gebeurt er inderdaad iets onverwachts en kunt u een tijd niet werken, dan bent u als zzp'ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) geheel afhankelijk van reserves of een partner. Een op de vijf Hoewel dit niet klinkt als een erg aantrekkelijke situatie, is van de 800.000 zelfstandigen zonder personeel in Nederlands slechts één op de vijf verzekerd. Sterker nog, dit percentage is in de periode van 2011 tot 2013 enkel gedaald van 23,4% naar 21,9%! Bij de zelfstandigen mét personeel ligt dit percentage iets hoger, hiervan verzekert bijna 35% procent zich tegen arbeidsongeschiktheid. De verzekerde zelfstandigen dragen hiervoor ongeveer 7% van hun bruto inkomen af aan de aov-premie. Bij vaste werknemers gaat het om 8,1%. Best een flinke som dus, wat meteen een verklaring kan zijn voor het afhouden van de verzekering. Verschillen Opvallend is dat er patronen zijn te vinden in de zelfstandigen met een aov. Zo betalen de zzp'ers met een hoger inkomen vaker premie voor arbeidsongeschiktheid of lijfrente. Ook blijkt dat mannen zich vaker verzekeren dan vrouwen en dat oudere ondernemers zich vaker verzekeren dan jonge. Ook de sector maakt uit voor de mate van verzekering: in de cultuur- en recreatiesector komt de aov het minst vaak voor. Belangrijk Bent u zzp'er en heeft u nog geen aov? Dan kan dit dus grote gevolgen hebben als het ongeluk u treft. Overweeg daarom toch een verkering tegen arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Bent u onverwachts voor langere tijd afwezig of niet in staat uw telefoon aan te nemen? Dan kunt u gebruik maken van de Places Antwoordservice. Ervaren medewerkers zullen uw werktelefoon opnemen en berichten aan u doorgeven, zodat u geen klanten mis hoeft te lopen. Neem voor meer informatie gerust contact op via 024-3555299. Wij helpen u graag uw telefoonverkeer volledig op te vangen!

Sanne
Verzuim
26 mei 2014

Een veilige werkvloer: is uw bedrijf nog up-to-date?

Veiligheid is tegenwoordig zo vanzelfsprekend dat we er niet altijd meer bij stil staan. Toch is het heel erg belangrijk als u op een succesvolle manier uw bedrijf wilt runnen. Ongelukken kunnen namelijk negatieve berichtgeving veroorzaken en uw naamsbekendheid schaden. Daarnaast gaan werknemers die zich veilig voelen op de werkvloer veel effectiever te werk. Bovendien moet u als MKB natuurlijk ook aan de Nederlandse wetgeving rondom arbeidsomstandigheden voldoen. Daarom heeft Places.nl een aantal punten voor u op een rijtje gezet waar u op moet letten om te kijken of uw MKB nog wel up-to-date is. 1. De juiste lichaamshouding voorkomt veel lichamelijke klachten Zowel bij beroepen waar zware lichamelijke inspanning wordt vereistals bij kantoorbanen waarbij uw werknemers van negen tot vijf achter een bureau zitten is de juiste lichaamshouding erg belangrijk. Voor sectoren als de zorg, bouw en de logistieke sector is het belangrijk dat medewerkers op de hoogte zijn van de juiste tiltechnieken om te voorkomen dat zij op de lange termijn lichamelijke ongemakken ervaren. Ook is het verboden voor werknemers om meer dan 23 kilo tegelijk te tillen. Bij lichamelijk letsel bent u degene die verantwoordelijk is voor eventuele gezondheidsklachten. Het is dus zaak om uw personeel goed in te lichten over de risico's en vooral hoe deze voorkomen kunnen worden. Ook als uw personeel hele werkdagen achter een bureau doorbrengt is het noodzakelijk om te letten op eventuele klachten die dit kan veroorzaken. Zo hebben werknemers die langdurig stilzitten een grotere kans op de ziekte RSI, die staat voor Repetitive Stain Injury. Hieronder vallen alle klachten die te maken hebben met symptomen in de boven rug, nek, schouders, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers. RSI wordt veroorzaakt door een combinatie van een statische houding en herhaaldelijke bewegingen. Door uw werknemers op de hoogte te brengen van deze aandoening kunt u voorkomen dat zij hiermee te maken krijgen. Laat ze nog eens vaker lopen voor een kopje koffie! 2. Geluidsoverlast kan de oorzaak zijn van stress en concentratieverlies Er is sprake van geluidsoverlast wanneer een werknemer wordt blootgesteld aan meer dan 80 decibel. Omdat 80 decibel over het algemeen slechts als rumoerig wordt ervaren, hebben mensen het zelf vaak niet door wanneer zij risico lopen op een gehoorbeschadiging. Pas wanneer zij worden blootgesteld aan meer dan 90 decibel beginnen zij ongemakken te ervaren. Dit is ongeveer te vergelijken met een voorbijgaande trein op een station. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de gevolgen van geluidsoverlast. Niet alleen kunnen uw werknemers zich hierdoor minder goed concentreren en ervaren zij hierdoor meer stress, zij hebben bij langdurige blootstelling bovendien een grotere kans op een gehoorbeschadiging. Ook vinden er in een rumoerige werkomgeving vaker ongelukken plaats, omdat waarschuwingssignalen als roepen en harde geluiden niet worden opgemerkt. Als werkgever kunt u geluidsmetingen laten doen om na te gaan of er op uw werkvloer sprake is van geluidsoverlast. Is dit het geval, dan is het belangrijk dat u uw werknemers voorlicht over de juiste manier om hiermee om te gaan of de omstandigheden op de werkvloer aanpast. Ook is het verplicht om bij blootstelling aan meer dan 85 decibel gehoorbeschermers aan te bieden. Tenslotte kunt u uw werknemers eens per twee jaar een gehoortest laten doen om beginnende schade vroegtijdig te signaleren. 3. Gevaarlijke stoffen kunnen gezondheidsrisico's met zich meebrengen U hoeft niet per definitie te maken te hebben met giftige stoffen om toch de negatieve effecten te ervaren van de middelen waarmee u werkt. Denk bijvoorbeeld aan de chemicaliën in schoonmaakmiddelen en verf of de rook die vrij komt bij bijvoorbeeld lassen: dit zijn allemaal voorbeelden van stoffen die bij blootstelling aan grote hoeveelheden mogelijkerwijs schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Als ondernemer kunt u een expert inhuren om u te laten adviseren over de mogelijke risico's van de middelen waar mee u werkt. Door uw werknemers op de hoogte te stellen van de gevaren die het werken met potentiële giftige stoffen met zich meebrengt kunt u de kans op ongelukken aanzienlijk verkleinen. Ook kunt u zorgen dat uw werknemers beschikken over de juiste bescherming om de gevolgen van het werken met deze stoffen zoveel mogelijk in te perken. Steeds meer bedrijven gaan tegenwoordig over op producten die niet schadelijk zijn voor de mens en het milieu. Niet alleen voorkomt dit schadelijke gevolgen, ook plakt u op deze manier een groen label op uw MKB, wat op zijn beurt weer voor positieve naamsbekendheid zorgt. 4. Ongelukken worden vaak veroorzaakt door het verkeerde gebruik van machines Machines zijn de oorzaak van veel ongelukken op de werkvloer. Het verkeerd gebruiken van machines kan er voor zorgen dat uw werknemers lichamelijk letsel oplopen en het is daarom zaak dat zij goed worden geïnstrueerd voordat zij hier mee mogen werken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een cursusdag te organiseren voor al uw werknemers. Als werkgever bent u degene die verantwoordelijk is voor de juiste instructies en eventuele lichamelijke bescherming. Ook bent u er verantwoordelijk voor uw machines voldoen aan de nieuwste veiligheidseisen. Laat uw machines dus geregeld controleren door experts om te zorgen dat uw materiaal up-to-date is. Daarnaast zijn slingerende onderdelen een gevaar op de werkvloer. Het is daarom belangrijk dat de werkvloer ten alle tijden is opgeruimd. 5. Een slechte klimaatbeheersing kan ziekte in de hand werken Klimaatbeheersing kan de algemene gezondheid van uw personeel sterk beïnvloeden. Daarnaast heeft een goede klimaatbeheersing een gunstige werking op de prestaties van uw werknemers. Een slechte klimaatbeheersing heeft ongecontroleerde temperaturen en een vervelende luchtvochtigheid tot gevolg. Dit kan zorgen voor geïrriteerde ogen, een droge mond, hoofdpijn en zelfs verkoudheid. Gelukkig is dit probleem heel gemakkelijk op te lossen door een geheel klimaatbeheersingssysteem te installeren, of te kiezen voor afzonderlijke temperatuur- en vochtregelaars. 6. Een infectiebeleid kan een epidemie op de werkvloer voorkomen Iedereen is wel eens een keertje ziek. Maar op de werkvloer wordt een onschuldig griepje al snel verspreid onder de andere werknemers. Vooral in de wintermaanden is het daarom goed om maatregelen te treffen voor een eventuele epidemie op de werkvloer. Als werkgever kunt u vaccinaties verzorgen om preventief te werk te gaan. Daarnaast is het belangrijk dat uw werknemers fit en gezond blijven. Stimuleer daarom de lichaamsbeweging van uw werknemers met bijvoorbeeld een sportkaart van het bedrijf of geef werknemers de mogelijkheid om als team mee te doen aan een hardloopwedstrijd. Ook gezond eten is belangrijk: zorg daarom dat er voldoende groente en fruit op de werkvloer aanwezig is. Verder is het verstandig om voldoende desinfecterende reiniger in huis te hebben. Dit voorkomt namelijk dat mensen elkaar op de werkvloer aansteken. Mocht het nu toch al te laat zijn, dan is het handig om een continuïteitsplan voor handen te hebben. Hierin heeft u van te voren precies bedacht wat te doen in het geval dat een groot deel van uw werknemers afwezig is in verband met ziekte. Meer tips over het stimuleren van gezondheid onder uw personeel vindt u op mkbservicedesk.nl. 7. Goede kennis van EHBO is het halve werk Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook als het gaat om veiligheid op de werkvloer. Maar mocht het dan toch een keertje fout gaan dan kan het een goede investering zijn om uw werknemers op de hoogte te brengen van kennis van EHBO. Laat bijvoorbeeld een paar medewerkers een cursus volgen tot bedrijfshulpverlener of houd één keer in de zoveel tijd een bijeenkomst om de basisafspraken betreffende veiligheid binnen uw bedrijf door te nemen. Ook zijn er verschillende applicaties beschikbaar zodat er altijd kennis van spoedeisende hulp bij de hand is. Een handige applicatie om aan uw werknemers aan te raden is de EHBO-applicatie van het Rode Kruis. Hierin vindt u alle informatie die u nodig heeft om eerste hulp te verlenen. Een andere aanrader om bij de hand te hebben is de HELP-applicatie, waarmee u in noodsituaties sneller hulpinstanties kunt inroepen. Een andere mogelijkheid is het aanstellen van een preventiemedewerker. Deze is dan op de hoogte van alle mogelijke veiligheidsrisico's binnen uw bedrijf en is verantwoordelijk om deze aan uw werknemers te communiceren. Een investering voor de toekomst Dergelijke maatregelen kosten natuurlijk geld en kunnen daarom een drempel vormen om uw werkvloer veiliger te maken voor uw werknemers. Echter zijn deze maatregelen niet alleen een last, maar ook een investering. Door er voor te zorgen dat uw werkvloer veilig is gebeuren er minder ongelukken, zijn er minder zieken en lopen uw werknemers minder vaak langdurige klachten op. Dit kost u op de lange termijn veel meer geld, dan wanneer u zou investeren in een aantal veiligheidsmaatregelen. Ook bouwt u op deze manier aan een goede naam, wat er niet alleen voor zorgt dat u beter bekend zult staan bij uw klanten, maar ook dat u aantrekkelijker bent voor sollicitanten. Het is daarom voor u én uw werknemers belangrijk om te investeren in een veilige werkvloer waar iedereen zich op zijn gemak voelt. Meer informatie over veiligheid vindt u op de blog van Places.nl. Hier leest u bijvoorbeeld tips voor het brandveilig maken van uw bedrijf. Ook vindt u hier de benodigde informatie over bedrijfsverzekeringen. Een veilige werkomgeving zorgt ook voor tevreden werknemers. Op Places.nl vindt u onder andere nog meer manieren om uw personeel goed gehumeurd op de werkvloer te laten verschijnen.

Sanne
Juridisch
27 februari 2014

Verzekeringen voor ondernemers: welk risico loopt u?

Als u start met (zelfstandig) ondernemen is het noodzakelijk dat u verzekeringen afsluit. U loopt namelijk voortdurend risico: u kunt als gevolg van uw werkzaamheden arbeidsongeschikt raken of schade aan uw bedrijf oplopen. Daarnaast bent u beroepsaansprakelijk. Mocht u onverhoopt een fout maken, dan kan dit grote financiële gevolgen voor u hebben. Door direct een verzekering af te sluiten kunt u een gedeelte van deze risico's opvangen. Places.nl licht voor u toe welke verzekeringen belangrijk zijn en geeft een aantal voorbeelden van verzekeringen die bij ondernemers nog relatief onbekend zijn. Verplichte verzekeringen Ondernemers zijn wettelijk verplicht zich tegen bepaalde risico's te verzekeren. U bent in ieder geval verplicht om de premies van de werknemers- en volksverzekeringen van uw werknemers te betalen. Onder de werknemersverzekeringen vallen de volgende verzekeringen: Werkloosheidswet (WW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Ziektewet (ZW). Onder de volksverzekeringen vallen de Algemene ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (ANW) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Heeft u een (bedrijfs)auto, dan bent u daarnaast verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) af te sluiten. Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto aan anderen toebrengt. Ten slotte is een zorgverzekering wettelijk verplicht. Gebruikelijke verzekeringen Als (startende) ondernemer heeft u keuze uit ontzettend veel verzekeringen. Welke verzekeringen voor u het meest van belang zijn verschilt per bedrijf en per sector. De volgende zeven verzekeringen zijn voor de meeste ondernemers van belang: 1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) Het kan voorkomen dat u of uw personeel schade bij derden veroorzaakt. Bijvoorbeeld door levering van een gebrekkig product, of in het geval van letselschade bij een bedrijfsongeval. Veroorzaakt u of uw personeel schade bij derden, dan bent u aansprakelijk en kan er een schadeclaim tegen uw bedrijf worden ingediend. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vangt de financiële gevolgen voor u op. 2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering Mocht u door een ongeval of door ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken, dan krijgt u te maken met een flinke inkomensachteruitgang. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u zeker van een periodieke uitkering. Sluit u een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, dan bepaalt u normaal gesproken wat uw eigen risicotermijn is. U spreekt dan af na welke periode uw uitkering daadwerkelijk begint. Naarmate u een langere wachttijd kiest, gaat de premie omlaag. Daarbij is het natuurlijk wel van belang dat u deze periode zelf kunt overbruggen, anders gaat deze verzekering aan zijn doel voorbij. Zelfstandig ondernemers maken geen aanspraak op uitkeringen van een werknemersverzekering, voor hen is deze verzekering dus vrijwel onmisbaar. 3. Rechtsbijstandsverzekering Het kan voorkomen dat uw onderneming te maken krijgt met een zakelijk conflict. Bijvoorbeeld een probleem met medewerkers, of een verkeerde levering. Vaak kunt u met de andere partij zelf een oplossing voor het probleem vinden. Lukt dit niet dan zult u het probleem via rechtswege moeten oplossen. Dat is niet praktisch en bovendien ingewikkeld als u geen kennis op dit gebied heeft. Met een rechtsbijstandsverzekering krijgt u juridisch advies en worden de onkosten van een juridisch proces gedekt. 4. Pensioenverzekering De pensioenverzekering is vooral voor zelfstandig ondernemers van belang. Die zijn niet aangewezen op een pensioenregeling en moeten zelf hun pensioen opbouwen via een pensioenverzekeraar. Bent u geen zelfstandig ondernemer, dan kan deze verzekering toch handig voor u zijn. Door de toenemende vergrijzing lopen de pensioenkosten op. In tegenstelling tot een pensioenfonds garandeert een pensioenverzekeraar de pensioenuitkeringen en loopt u minder risico. Door een premieregeling af te sluiten weet u dan precies wat uw pensioenkosten zijn. 5. Goederen- en inventarisverzekering Met een goederen- en inventarisverzekering bent u verzekerd tegen onder andere water- en inbraakschade aan inventaris en voorraad. Daarnaast wordt kasgeld tijdens transport naar uw bank gewoonlijk meeverzekerd. In sommige goederen- en inventarisverzekeringen zijn ook de bereddings-, opruimings-, salvage- en expertisekosten gedekt. Dit zijn kosten die moeten worden gemaakt om een uitbreiding van de schade te voorkomen, de schade op te ruimen of te beperken, of om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen. 6. Goederentransport Vervoert u regelmatig goederen, dan is het raadzaam een goederentransportverzekering af te sluiten. In tegenstelling tot de goederen- en inventarisverzekering dekt een goederentransportverzekering wel de schade die tijdens het vervoeren van goederen wordt opgelopen. Zeker als u een webwinkel runt is het verstandig om deze verzekering af te sluiten. Aanvullende verzekeringen Bovenstaande verzekeringen zijn voor de meeste ondernemers onmisbaar. De volgende verzekeringen zijn voor veel ondernemers ook waardevol: Constructie All Risksverzekering (CAR) Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u gedekt voor beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden. Maar dit geldt niet voor zaken die u als ondernemer 'onder opzicht' heeft: zaken die een bedrijf geleend of gehuurd heeft, of ter vervoer, ter bewerking, voor herstel of om een andere reden onder zich heeft. Stelt u voor, u bent aannemer en plaatst een aanrecht voor een klant en laat deze per ongeluk vallen. Een CAR dekt dit soort schade wel, evenals schade door brand, diefstal, storm, vandalisme, ontwerpfouten, constructiefouten en materiaalfouten. Een Constructie All Risksverzekering is voor veel ondernemers in de bouwsector dus eigenlijk onmisbaar. Zakenreisverzekering Is uw onderneming ook actief in het buitenland, dan loopt u meer risico. Niet in alle landen is het even veilig, en daarnaast is het dekkingsgebied van veel verzekeringen beperkt tot Nederland. Reizen uw werknemers regelmatig naar het buitenland dan is het verstandig een zakenreisverzekering af te sluiten. Dan zijn gewoonlijk hulpverlening, medische kosten, bagage en vervangend vervoer gedekt. Voor expats, personen die als werknemer van een internationaal opererende organisatie voor langere tijd in het buitenland verkeren, zijn internationale expatverzekeringen gericht op expats en hun gezinsleden beschikbaar. Kredietverzekering Het kan voorkomen dat u diensten levert, maar de betaling van uw zakelijke klant uitblijft. Met een kredietverzekering bent u zeker van dat u uw geld ontvangt als u levert op rekening. Betaalt een zakelijke klant niet, dan keert uw verzekeringsmaatschappij uit en wordt de vordering en incasso van u overgenomen. Het verschil met een doorsnee incassobureau is hierbij dat een kredietverzekeraar wereldwijde dekking biedt. Zo kunt u onbezorgd internationaliseren zonder extra risico te lopen. Uw bedrijfsrisico's in beeld brengen Wilt u zich verzekeren, maar weet u niet precies welke verzekeringen uw specifieke bedrijfsrisico's dekken? Of heeft u vragen over de clausules? Dan is het verstandig om gebruik te maken van een ondernemersscan. Aan de hand van uw antwoorden ontvangt u dan een overzicht van de risicogebieden waar ondernemers in uw vakgebied mee te maken kunnen krijgen. U kunt aansluitend een persoonlijk rapport aanvragen en een afspraak maken met een verzekeringsadviseur. Bijvoorbeeld bij Interpolis, Univé, Delta Lloyd of Nationale Nederlanden. Heeft u al verzekeringen afgesloten, maar wilt u weten of u niet over- of onderverzekerd bent? Bij verzekeringsmaatschappijen is het mogelijk om een verzekeringscheck te doen. Aan de hand van deze check ziet u of u niet teveel premie betaalt en of de verzekerde bedragen juist zijn. Met bovenstaande informatie en het afnemen van een ondernemersscan en verzekeringscheck is het voor u nu ook mogelijk om uw risico in te schatten en te besluiten welke verzekeringen bij uw onderneming passen.Even geduld alstublieft...