Politiek

Altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

18 resultaten voor Politiek (verfijnd tot 18)

Jeroen Rutten
Duurzaamheid
5 juni 2017

Bedrijfsleven hoopt dat duurzaam gedrag beloond wordt

De kabinetsformatie loopt, zeker na het afhaken van GroenLinks, nog steeds stroef. Jonge politici van zowel D66 als de VVD willen de onderhandelingen met de groene partij het liefst nieuw leven inblazen, zeker nu een kabinet met de ChristenUnie uitgesloten lijkt. Daarbij zal vooral het CDA concessies moeten doen ten opzichte van de milieumaatregelen die Jesse Klaver en consorten op het bordje van de overheid wil leggen. Ongeacht het meeregeren van GroenLinks, blijft het milieuvraagstuk hoog op de (politieke) agenda staan. Maar wat hebben dergelijke maatregelen voor effect op het bedrijfsleven, en hoe denken zij hierover? Brief Naar het schijnt houdt het bedrijfsleven zich regelmatig met dit vraagstuk bezig. In een aangetekende brief aan informateur Edith Schippers hebben ondernemersorganisatie De Groene Zaak en Royal Haskoning haar laten weten dat het moet lonen om duurzaam te ondernemen. Deze brief is ondertekend door enkele grote partijen zoal KPN, Bavaria, BAM en DELA. Actieve rol Bovendien denken zij dat de overheid een actieve rol moet spelen in de realisatie hiervan. Dit staat haaks op de ideeën die 'motorblokpartijen' CDA en VVD hebben over milieumaatregelen, en ligt meer in de lijn van de opvattingen van D66 en GroenLinks. Eerstgenoemden willen namelijk dat duurzaamheid en de innovatieve realisering daarvan bij het bedrijfsleven zélf komt te liggen. Een groot deel van het bedrijfsleven, gebundeld in de brief van De Groene Zaak, is het daar dus niet mee eens. Pijlen de goede kant op Directeur van De Groene Zaak Marjolein Demmers legt uit: "Bedrijven kunnen wel worden aangespoord tot CO2-reductie en andere duurzame maatregelen, maar als dat niet strookt met het overheidsbeleid heeft dat vrij weinig effect. Zonder passende belastingen kunnen bedrijven blijven vervuilen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Dat is natuurlijk heel tegenstrijdig wanneer dat bedrijf wel subsidies ontvangt. De overheid kan de economie ook zo inrichten dat alle pijlen de goede kant op wijzen. Dan maak je het ondernemers makkelijker."

Jeroen Rutten
Verlof
1 mei 2017

Dag van de Arbeid: Nederland gewoon aan het werk

Op 1 mei doen met name Nederlandse horecabedrijven in de grensregio's er goed aan extra personeel in te plannen: onze ooster- en zuiderburen vieren dan Dag van de Arbeid. In grote getalen trekken de vrije Duitse en Belgische dagjesmensen de grens over. Ook in de rest van Europa, en zelfs op andere continenten wordt deze feestdag gevierd met een vrije dag: het is immers een wereldwijde feestdag. Maar waarom moeten wij Nederlanders gewoon aan het werk? Oorsprong De 1 mei-viering is afkomstig uit de Verenigde Staten. Eind negentiende eeuw wilden vakbonden de werkgevers tot de invoer van een 8-urige werkdag dwingen. Dat werd gedaan op 1 mei, omdat dat de dag was waarop in de VS de arbeidscontracten jaarlijks werden vernieuwd. In eerste instantie werd er geen gehoord gegeven aan deze oproep, waarna arbeiders in Chicago massaal de straat op gingen. Er braken rellen uit waarbij enkele doden vielen. Om dergelijk geweld te voorkomen werd in de VS de nationale feestdag verplaatst naar 1 september. Naast Nederlanders werken Amerikanen dus ook gewoon door op 1 mei; al krijgen zij wel later in het jaar een compensatiedag. Nederland In overige landen bleef de Dag van de Arbeid door de jaren heen staan op 1 mei. Maar in Nederland wordt hier geen vrije dag voor gegeven. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het ontbreken van echt heftige confrontaties tussen vakbonden en de overheid. Socialistische of communistische bewegingen hebben vooral in andere Europese landen, zoals Frankrijk en Rusland, voor bloederige confrontaties gezorgd. Bovendien worden volgens traditie in Nederland voornamelijk kerkelijke feestdagen gevierd. En wanneer je toch vrij wil zijn op 1 mei, zal je toch echt elders in het jaar een dag moeten compenseren. Dag van de Arbeid blijft in Nederland een dag voor arbeid.Even geduld alstublieft...