Menu

Politiek

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

Marije Schiffelers
Politiek
27 oktober 2017

E-mailbeveiliging Tweede Kamer niet op orde

Volgens website Follow The Money (FTM) is de e-mailbeveiliging op het Binnenhof niet voldoende beveiligd. De website FTM was tijdens het onderzoek namelijk in staat om e-mails te versturen uit naam van politici zoals Halbe Zijlstra en Alexander Pechthold. Volgens de beveiligingsonderzoeker die samen werkte met FTM bleek het gebrek van SPF het grootste probleem te zijn. SPF is een protocol dat spam vermindert. Het ontbreken van dit protocol zorgt er dus voor dat het mogelijk is om e-mails te versturen uit naam van politici. Volgens NOS heeft kamervoorzitter Khadija Arib laten weten dat er snel maatregelen zullen worden getroffen. E-mailspoofing E-mailspoofing, waarbij een e-mailadres wordt nagebootst, zorgt ervoor dat mensen uit naam van iemand anders e-mails kunnen versturen. Hierdoor denken ontvangers dat zij een e-mail ontvangen van een bekende, terwijl dit eigenlijk van iemand anders is. Cybercriminelen zetten e-mailspoofing vaak in om ontvangers op een link of bijlage te laten klikken waardoor er sprake is van phishingmails of malware wordt geïnstalleerd. E-mailspoofing is een redelijk gemakkelijk trucje dat ook redelijk eenvoudig tegengaan kan worden. Zo kan er allereerst gebruik worden gemaakt van spamfilters waardoor dit soort e-mails sneller worden herkend en niet in de inbox belanden. Daarnaast bieden mailproviders verschillende services om belangrijke en bekende mensen te herkennen. Ook is het van belang dat ontvangers vreemde of onverwachte links en bijlagen niet openen. Online beveiliging Online beveiliging wordt steeds belangrijker. Zo is het niet alleen van belang om e-mailadressen te beveiligen, maar ook websites. Ronny Oonk, manager van Places Websites stelt dat relatief simpele maatregelen, zoals het bezit van een SSL-certificaat een groot verschil kunnen maken. "Wanneer websites beveiligd zijn door middel van een SSL-certificaat dan is het niet mogelijk voor derden, zoals hackers, om mee te kijken met gedeelde informatie. Zeker nu cybersecurity veel media aandacht krijgt, is het van belang dat bedrijven hier in meegaan en tijdig op inspelen."

Thomas Overdijk
Politiek
25 oktober 2017

400.000 handtekeningen verzameld voor referendum aftapwet

Door een groep jongeren is er een referendum gestart tegen de nieuwe aftapwet. De wet geeft de overheid meer bevoegdheden om burgers (online) in de gaten te houden. De initiatiefnemers die tegen zijn, hebben voor het referendum meer dan 407.000 handtekeningen verzameld. Voordat een referendum naar de kiesraad doorgaat, moeten er 300.000 handtekeningen verzameld worden. De initiatiefnemers van het referendum hebben laten weten dat zij meer dan genoeg handtekeningen hebben. Het is nu aan de Kiesraad om dit goed te keuren. Zij zullen de handtekeningen ter controle tellen. 1 november zal waarschijnlijk bekend worden gemaakt wat de volgende stappen zijn. Verschillende oppositiepartijen hebben zich uitgelaten over de nieuwe aftapwet. Volgens de belanghebbenden die kritiek uitten wordt de privacy van onschuldige burgers geschonden. De overheid laat weten dat de wet in leven is geroepen om onschuldige burgers juist te beschermen. Zij willen proactief mistanden aan de kaak stellen in een tijd dat misdaden vaak via het internet geregeld worden.

Dennis Arns
Politiek
4 mei 2017

Overheid speelt niet genoeg in op digitalisering

De Nederlandse overheid is onvoldoende voorbereid op de verdergaande digitalisering in de maatschappij. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid. Ook in de verkiezingsplannen van menig politieke partij stond deze digitalisering niet of nauwelijks op het programma. Aandacht De onderzoekers vinden dat de overheid een pro-actievere houding moet aannemen ten opzichte van ICT. Er moet meer worden geïnvesteerd in technologie, meer ruimte komen voor samenwerkingen tussen de publieke en private sector en ruimte worden gegeven voor deskundigen. Bovendien is digitalisering geen groot politiek thema, terwijl het dat volgens de onderzoekers wel had moeten zijn. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen ontbrak de aandacht voor dit onderwerp vrijwel volledig. Kosten en geduld Ook blijkt er uit het rapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid dat de uitvoerende macht vooral bang is dat grote ICT-projecten, kostentechnisch gezien, enorm uit de hand lopen. Daarbij moeten ICT-projecten meteen hun meerwaarde bewijzen en krijgen zij niet de kans zich te ontwikkelen. De onderzoekers stellen voor om flexibeler te worden als overheid, kleinere stappen te nemen, regelmatiger feedback te geven en meer aandacht te geven aan de inbedding van de systemen. Overheidswebsites Dat de overheid en digitalisering niet per sé een voor de hand liggende combinatie zijn, bleek al uit eerder onderzoek van Telefoonboek.nl. Van de 1110 onderzochte websites bezaten er namelijk 553 een SSL-certificaat. Dat betekent dat bij iets meer dan de helft, namelijk 557 overheidswebsites geen https is geconstateerd in de URL. De website van de belastingdienst is een voorbeeld daarvan: persoonlijke gegevens worden ingevuld met behulp van DigiD, een extern portaal dat wel beveiligd is. De hoofdwebsites zijn echter nog niet in het bezit van een SSL-certificaat. Gegevens die daar worden ingevuld of opgezocht zijn daardoor nog altijd niet beveiligd. Lasten en kansen Ronny Oonk, manager van Places Websites en onderzoeker van Telefoonboek.nl, kan zich wel vinden in de kritiek van het onderzoeksrapport: "Ik denk dat de overheid moet stoppen met de digitalisering als noodzakelijk kwaad te zien, en juist de kans moet grijpen om er haar voordeel uit te slaan. Het investeren in de digitale infrastructuur van het land levert je uiteindelijk vooral voordelen op. Maar dan moet je wel het geduld hebben om deze ontwikkelingen een kans te geven."

Dennis Arns
Politiek
7 maart 2017

De kiezer vergrijst: 24% van stemgerechtigden 65 plusser

Telefoonboek.nl is dol op statistiekjes: niet alleen over websites en telefonische bereikbaarheid, maar ook over politiek. Daarom werd er gekeken naar de demografische aspecten van de Tweede Kamerverkiezingen, en dan in het bijzonder die van de kiezer. Daarbij kwam één ding wel heel duidelijk naar voren: de kiezer vergrijst. Vergrijzing Dat er sprake is van vergrijzing in Nederland is iedereen wel bekend. Dat daarmee waarschijnlijk ook de uitslag van de verkiezingen wordt beïnvloed, daar denkt niet automatisch iedereen over na. Een groot deel van de kiezers bestaat inmiddels uit 65-plussers. Uit cijfers van het CBS[1] blijkt dat op 15 maart 2017, de datum van de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen, maar liefst 24% van de 12,9 miljoen stemgerechtigden 65 jaar of ouder is. Daarnaast is de verkiezingsopkomst in deze leeftijdscategorie ook nog eens het hoogst en houdt deze er ook een afwijkende partijenvoorkeur op na; vooral de partij 50-Plus en het CDA zijn van deze kiezersgroep afhankelijk. Oorzaak De sterke toename van het aantal 65-plussers kan worden verklaard door de naoorlogse babyboom. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen hadden van deze groep alleen de in 1946 en 1947 geboren Nederlanders de 65-jarige leeftijd bereikt. Bij de komende verkiezingen is dat het geval voor alle personen die voor 1952 zijn geboren. Daarmee valt bijna de helft van de babyboomgeneratie binnen deze categorie. Opkomst De categorie 65-plus had bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 de hoogste opkomst: volgens het CBS heeft toen 86% van de oudste generatie gestemd. In de categorie 35 tot 65 jaar gaf 80% respons tijdens de verkiezingen, in de leeftijdsklasse 18 tot 35 trok slechts 71% van de personen naar het stemhokje. Voorkeur Tot slot houdt de categorie 65-plus er een redelijk eigen politieke voorkeur op na. Gekeken naar de verdeling in leeftijdscategorieën over de verschillende partijen, valt op dat voornamelijk de 50-Plus partij en het CDA in 2012 voor een groot deel afhankelijk waren van de categorie 65-plus. Bij deze partijen behoorden respectievelijk 64% en 49% tot deze leeftijdsklasse. Partijen die maar weinig op deze groep kunnen rekenen zijn D66, de PVV en de SP (allen 17% 65-plus). [1] https://www.cbs.nl/

Dennis Arns
Politiek
22 februari 2017

Standpunten politieke partijen over thema's voor ZZP'ers

De verkiezingen staan voor de deur. Tijd om u te gaan verdiepen in de standpunten van de verschillende partijen. Als ZZP'er kijkt u ongetwijfeld wat extra naar de standpunten die gaan over ondernemingen. Om u wat verder te helpen kijken wij met u naar de belangrijkste thema's voor ZZP'ers bij de verkiezingen van 2017. Ondernemer of flexwerker? Wordt u als zelfstandige door de wet en belastingdienst gezien als ondernemer of flexwerker en welke regelingen zijn hieraan verbonden? PvdA De PvdA beschouwt zelfstandigen als ondernemers, maar door constructies worden sommige werknemers gezien als ZZP'er. Ze willen ook dat ZZP'ers meedoen met de basis sociale zekerheid en de concurrentie verzachten door het veranderen van tarieven. CDA Het CDA beschouwt zelfstandigen niet als werknemers maar wil wel dat zij gelijk behandeld worden op de arbeidsmarkt met dezelfde sociale verzekeringen en pensioenopbouw als werknemers. D66 D66 beschouwt zelfstandigen als ondernemers en streeft naar meer ruimte voor ondernemen. D66 wil de modelcontracten laten vervangen door een zelfstandigenverklaring waardoor ondernemers geen loonheffingen meer hoeven te betalen. VVD De VVD beschouwt zelfstandigen ook als ondernemers en wilt hierbij meer ruimte voor het ondernemen en minder verplichtingen. Daarnaast willen ze rechtszekerheid voor de ondernemers, geen belemmering door de belastingdienst en modelcontracten. ChristenUnie De ChristenUnie wil weer terug van de modelovereenkomst naar de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Fiscaal Klimaat en de zelfstandigenaftrek Hoe wordt het fiscaal klimaat voor de zelfstandigen ingericht en wat wordt er gedaan met de zelfstandigenaftrek? PvdA De PvdA wil de zelfstandigenaftrek behouden en daarbij de fiscale arbeidskorting verhogen. Dit doen zij voor een gelijk speelveld. CDA Het CDA maakt de zelfstandigenaftrek voorwaardelijk als er voldaan wordt aan verzekeren en pensioen. D66 D66 wil de zelfstandigenaftrek behouden. VVD Ook de VVD wil de zelfstandigenaftrek behouden. ChristenUnie De ChristenUnie heeft geen uitspraken gedaan over het fiscaal klimaat en de zelfstandigenaftrek Verzekeren en het Pensioen De meeste ZZP'ers moeten hun pensioen nu nog zelf regelen, sommige partijen willen dit zo houden en anderen willen dit veranderen. Hetzelfde geldt voor de verzekeringen. PvdA De PvdA wil voor zelfstandigen een verplichte deelname aan het pensioen en basisverzekering. CDA Het CDA wil de basisverzekering arbeidsongeschiktheid verplicht stellen en de deelname van het pensioen en verzekeringen koppelen aan de zelfstandigenaftrek. D66 D66 wil dat collectief verzekeren gemakkelijker gemaakt wordt en het mogelijk wordt om vrijwillig bij een pensioen aan te sluiten als zelfstandige. Daarnaast wil D66 dat zelfstandigen eenvoudiger fiscaal kunnen sparen. VVD De VVD wil geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en geen verplicht pensioen. ChristenUnie De Christenunie wil dat er een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor ZZP'ers op het minimumniveau. Het bestaan van een ZZP'er blijft onzeker. Meer zekerheid krijgt u door naamsbekendheid en online vindbaarheid van uw bedrijf. Bij Places Adverteren kan u een gratis bedrijfsvermelding op Telefoonboek.nl en Openingstijden.com aanvragen. Voor meer informatie kunt u ons bellen op 024 - 3555 299.

Dennis Arns
Politiek
14 december 2016

Nederland en de Brexit: de gevolgen tot nu toe

Een allesbepalend referendum werd op donderdag 23 juni 2016 in Groot-Brittannië gehouden. De uitslag zou niet alleen de toekomst van het Britse eiland beïnvloeden maar ook die van de rest van het Europese continent. Het is ondertussen alweer bijna 6 maanden geleden dat een krappe meerderheid van 51,9% procent aangaf de Europese Unie te willen verlaten. Van tevoren waren door het stay camp doemscenario's geschetst waarin werd gewaarschuwd voor catastrofale financiële gevolgen. Met het verstrijken van bijna zes maanden is er voldoende materiaal om een blik te werpen op de werkelijke gevolgen van de Brexit, tot nu toe uiteraard. Places.nl heeft de meest relevante berichten uitgezocht en voor u op een rijtje gezet. Nederland, Groot-Brittannië en de Europese Unie Alleerst geven wij u een kort overzicht van de betrekkingen tussen Nederland, Groot-Brittannië en de Europese Unie. Deze zijn echter zodanig gecompliceerd dat dit niet de plaats is om deze in detail te bespreken. Het belangrijskte voor nu is dat Groot-Brittannië een zeer belangrijke Nederlandse handelspartner is. Uit cijfers van het Financieel Dagblad blijkt dat Nederland op jaarbasis voor 22,4 miljard euro importeert naar en voor 40 miljard euro exporteert uit Groot-Brittannië. Voorspellingen deden vermoeden dat na het uittreden van de Britten deze bedragen fors zouden veranderen. De werkelijke gevolgen tot nu toe Wat is er nu waar geworden van deze voorspellingen? Het leven in GB zelf lijkt niet veel te zijn veranderd; de financiële gevolgen zijn in ieder geval in de grote pro-Brexit-gebieden als Northampton nog niet voelbaar. De verwachtingen zijn dat de economische groei in 2017 wel zal teruglopen, maar de recessie zoals die van tevoren werd afgetekend, blijft waarschijnlijk vollopig nog uit. Ook in de EU in het algemeen lijken de gevolgen voor alsnog klein, bericht Nu.nl. In Nederland is dat echter niet helemaal zo. Uit een reportage van de NOS blijkt dat lage waarde van de pond banen en omzet kost. Immers, alles wat geproduceerd wordt in Nederland wordt duurder voor de Britten. Ze zullen dus op zoek gaan naar alternatieven, en andersom hebben een aantal Nederlandse ondernemers aangegeven dat zij gaan overwegen om hun productie naar het eiland te verplaatsen, mocht deze ontwikkeling zich doorzetten. De impact op de im- en exportcijfers is vooralsnog niet bekend, daarvoor is het nog te vroeg. De eerste halfjaarlijkse rapporten zullen binnenkort verschijnen. Verwachtingen voor de toekomst Er is uiteraard nog niet genoeg tijd verstreken na het referendum om zeker te zijn over haar gevolgen. Er wordt voorspeld dat de 'echte' gevolgen zich pas later zullen uiten, wanneer de uittreding van Groot-Brittannië een feit zal zijn. Places.nl zal u op de hoogte houden van het laatste nieuws. Vooralsnog lijkt er één voordeel aan de Brexit vast te ziten: de kerstinkopen in Groot-Brittannië zijn een stuk goedkoper zijn geworden!


Even geduld alstublieft...