Menu

Plan

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

Dennis Arns
Plan
6 maart 2017

Een succesvolle start-up: hoe doet u dat?

In de ondernemerswereld gonst nog altijd de mythe dat 50 tot soms wel 70 procent van de start-ups in de eerste vijf jaar failliet gaat. De 'echte' harde cijfers zijn moeilijk te achterhalen; het verschilt natuurlijk per land en vooral per periode. Toch zijn er een aantal gouden regels te noemen die u als kersverse ondernemer aan kunt houden om te voorkomen dat u bij die eventuele 50 procent zit. Places.nl heeft ze voor u uitgezocht. Zoek uit wat de klant wil kopen, in plaats van wat u hen wilt verkopen. Het is beter om een klein niche in een bestaande markt te hebben, dan iets te verkopen waar nog geen markt voor bestaat. Probeer altijd de beste manier te vinden om uw kosten laag te houden. Denkt u bijvoorbeeld aan tweedehands spullen voor de kantoorinrichting, reclamecampagnes via familie en vrienden of in sommige gevallen vooruit betalen waardoor u een korting kunt bedingen. Ga in uw planning en begroting altijd van het meest negatieve uit. Dus, maak uw inkomsten kleiner en uw uitgaves groter. Op die manier dwingt u uzelf efficiënter te werken en zal de werkelijkheid altijd meevallen. Meten is weten! Test, peil en check en zorg er op deze manier voor dat u op de hoogte bent van de kleinste details binnen uw onderneming. Immers, zonder te weten hoe het ervoor staat kunt u het bedrijf niet ontwikkelen. Het allerbelangrijkste is misschien nog wel dat u geloof blijft houden in uw eigen idee. Zo blijft u gemotiveerd en bovenal, zelfverzekerd! Daarnaast spelen natuurlijk ook allerlei basale zaken een rol. U zult klanten moeten werven, bekendheid verkrijgen via onder andere social media en een betrouwbare status opbouwen. Met dit laatste kan Places.nl u helpen. Met onze pakketten kunt u reviews makkelijk onderhouden of een antwoordservice instellen. Zo zult u nieuwe klanten werven én bestaande klanten behouden door hen een persoonlijk telefonisch contact te bieden. Neemt u gerust contact met ons op via het telefoonnummer 024 - 3555 299.

Dennis Arns
Plan
13 februari 2017

Uw bedrijf opzetten naast een fulltime baan: dat doet u zo!

Ondernemen naast een baan wordt steeds populairder. Een eigen bedrijf beginnen is spannend en het is begrijpelijk dat u dit goed geregeld wilt hebben. Kriebelt het bij u om een eigen bedrijf te beginnen, zorg dan dat u deze punten als startende ondernemer in orde hebt. Een goed ondernemingsplan Een bedrijf begint met een ondernemingsplan. Op deze manier zorgt u ervoor dat u goed voorbereid bent voor wat u te wachten staat als ondernemer. Een bedrijfsplan schrijven kost u tijd maar is essentieel voor het opzetten van een bedrijf. Met een bedrijfsplan analyseert u uw onderneming en de omgeving van het bedrijf. In een bedrijfsplan zet u onder anderen uw visie en marktbedrijf. Regel het met uw baas Als u een eigen bedrijf gaat beginnen en u bent nog in loondienst, dan moet u toestemming vragen aan uw werkgever. Vaak kunt u ook in uw contract vinden wat de afspraken en wensen binnen uw bedrijf zijn hierom. Om op goede voet met uw werkgever te blijven is het aan te raden uw plannen voor het starten van een eigen bedrijf te bespreken. Registreer uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel Als uw bedrijf serieuze vormen begint aan te nemen kunt u zich gaan inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Daarvoor moet u eerst de geschikte rechtsvorm voor uw onderneming kiezen. Als u niet weet welke rechtsvorm u wilt kiezen kunnen ze u bij de Kamer van Koophandel daarmee helpen. Belasting betalen Als u een onderneming heeft bent u verplicht om inkomstenbelasting gaan betalen. Houd hier vanaf het begin rekening mee zodat u bij het jaarlijkse belastingaangiftemoment niet voor onverwachte hoge kosten te staan komt. Online vindbaar als onderneming Als bedrijf is van belang dat u online goed te vinden bent voor uw (potentiële) klanten. Wist u dat u met Places Adverteren een gratis bedrijfsvermelding aan kan maken op Telefoonboek.nl en Openingstijden.com? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 024-3555299. Wij helpen u graag met het verbeteren van uw online vindbaarheid!

Dennis Arns
Plan
29 december 2016

Alles wat u moet weten over de kleine-ondernemingsregeling

De kleine-ondernemingsregeling, ook bekend als de KOR, is een regeling voor ondernemers die jaarlijks minder dan €1883 aan btw betalen. Deze regeling is vaak van toepassing bij startende ondernemers die doorgaans niet veel omzet draaien in het begin. Indien u onder de kleine-ondernemingsregeling valt dan kunt u ontheffing krijgen van de administratieve verplichtingen voor de btw. Dit betekent onder andere dat u dan niet langer periodiek aangifte hoeft te doen. Maar pas wel op, deze regeling is niet voor iedere onderneming van toepassing. Places.nl vertelt u alles wat u moet weten over de KOR. Voorwaarden Om onder de KOR te vallen moet er sprake zijn van een natuurlijke persoon. Dit houdt in dat uw onderneming een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of een maatschap is. Besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en stichtingen vallen hier dus niet onder. Daarnaast moet u uw werkzaamheden binnen Nederland verrichten en dient u regelmatig uw administratie bij te werken of u heeft hiervoor tijdig een ontheffing voor aangevraagd. Mocht u hier aan voldoen en uw af te dragen btw, na aftrek van de voorbelasting, is in een jaar €1.883 of minder, dan valt u binnen de KOR. De KOR gaat niet op voor ondernemers die in het buitenland zijn gevestigd en hun werkzaamheden in Nederland verrichten, ook niet indien ze uitsluitend in Nederland worden verricht. Belastingvoordeel in de praktijk Bij €1.883 of meer heeft u geen vermindering op uw btw. Bij meer dan €1.345, maar minder dat €1.883 aan btw heeft u wel recht op vermindering. Deze vermindering wordt berekend aan de hand van de volgende formule: 2,5 x (1.883 - btw-bedrag van de aangifte met aftrek van de voorbelasting). Dit houdt in dat indien u €1.500, na aftrek van de voorbelasting, moet betalen aan btw, uw belastingvoordeel €957,50 is en u slechts €542,50 (€1.500-€957,50) hoeft af te dragen! Indien u €1.345 of minder aan btw zou moeten betalen aan de Belastingdienst, dan is deze vermindering gelijk aan het te betalen bedrag. Dit betekent dat u geen btw hoeft te betalen, u moet hier echter wel aangifte over doen. Ontheffing administratieve verplichtingen in de praktijk Indien u een kleine ondernemer bent, dan hoeft u niet iedere maand of kwartaal belastingaangifte te doen. Als u denkt dat u minder dan €1.883 per jaar aan btw zou moeten betalen, dan kunt u een verzoek indienen om eens per jaar aangifte te doen. U kunt ook een volledige ontheffing krijgen van administratieve verplichtingen voor de btw, mits u op basis van de voorgaande jaren denkt €1.345 of minder aan btw te hoeven betalen. Dit betekent overigens niet dat u geen aangifte meer hoeft te doen, de facturen moeten bewaard worden voor eventuele controle. Let er wel op dat indien u gebruik maakt van de kleine-ondernemersregeling dat u mogelijk geen volledig beroep zou kunnen doen op verrekening, van de voorbelasting. Want als het verschuldigde btw-bedrag kleiner is dan de voorbelasting dan is er sprake van een negatief saldo en dan mag er geen beroep worden gedaan op terugvordering. Maakt u al gebruik van de KOR? Laat dan een reactie achter, Places.nl is benieuwd naar uw ervaringen en tips!

Dennis Arns
Plan
8 december 2016

Passie: de beste drijfveer van ondernemerschap?

In Nederland bruist het van het ondernemerschap. Ruim een kwart miljoen van de Nederlanders ambieert om een bedrijf te starten, zoals blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Wat is de reden dat u zelf een bedrijf wil beginnen? Of wat was de belangrijkste drijfveer voor u om uw huidige business te starten? Passie Onderzoeksbureau GfK onderzocht in opdracht van de Rabobank de belangrijkste drijfveren om een bedrijf te beginnen onder 600 starters. De top drie is 1. Passie, 2. Het niet kunnen vinden van een baan en 3. Eigen baas willen worden. Verder bleek uit het onderzoek dat deze starters de meeste zorgen hebben over of ze voldoende klanten en opdrachten binnenhalen en de financiële onzekerheid. Deze resultaten roepen de vraag op welke drijfveer het beste zorgt voor succes. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat starters denken succesvol te worden met doorzettingsvermogen, vertrouwen in de eigen potentie en voldoende kennis van het vakgebied. Beginnende ondernemers blijken echter vaak de mist in te gaan doordat ze bovenstaande juist niét doen en zich teveel focussen op die passie in plaats van ervaring en opgedane kennis. Financiën Wat is dan wel een goede drijfveer? Volgens Karen Romme is de essentie van ondernemerschap niet passie, maar zorgen dat er meer geld binnekomt dan eruit gaat. De beste tip voor startende ondernemers is dan ook om te zorgen voor voldoende financiële middelen. Ruim tweederde van de beginners start met alleen eigen geld en 80% doet dit zelf of binnen de kring van familie en vrienden, zoals blijkt uit hetzelfde onderzoek van Rabobank. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van financieringsbronnen zoals crowdfunding, kredietunies en Qredits. Tip Wilt u een bedrijf starten, zet dan de roze bril van passie af. Bouw op persoonlijk advies van mensen die u vertrouwt en begin niet uit wanhoopsdaad. Het is natuurlijk goed om passie te hebben voor uw vak, maar zie uw nieuwe onderneming niet als compleet nieuwe carrière en ga uit van uw werkervaring. Bent u bezig met het opzetten van uw business en heeft u hulp nodig bij het maken van een goede, zakelijke website? Places.nl kan u daarbij helpen. Wilt u gaan adverteren? Bekijk dan eens de mogelijkheden van adverteren op Openingstijden.com en Telefoonboek.nl. Daarmee bereikt u namelijk 6,6 miljoen Nederlanders! Bel vrijblijvend met onze service desk op 024-3555299.

Sanne
Plan
20 oktober 2016

Hoe berekent u de kostprijs?

Als ondernemer biedt u producten of diensten aan, maar hoe bepaalt u nou voor welke prijs u deze aan klanten aanbiedt? Hiervoor moet u allereerst de kostprijs berekenen. De kostprijs bestaat uit de totale kosten die u als ondernemer moet maken voor het maken of leveren van een product of dienst. Dit is wat anders dan de vraagprijs: de prijs die u uiteindelijk voor uw product of dienst vraagt. Maar hoe stelt u de kostprijs vast? Places.nl vertelt het u in deze blog. Variabele kosten U kunt de kostprijs op verschillende manieren bepalen. U kunt bijvoorbeeld voor een bepaalde periode, zoals een kwartaal, uw toekomstige inkoopbeleid bekijken. Stel dat u een houtbewerkingsbedrijf runt, dan bekijkt u hoeveel u per houtsoort of andere materialen af wilt gaan nemen en verwerkt u dit in de administratie. Daarna stelt u voor ieder product de variabele kosten, de kosten die afhankelijk zijn van een toename of afname in productieomvang, vast. Voorbeelden van variabele kosten zijn inkoopprijs, transportkosten, importkosten en verzendkosten, maar ook calamiteitenkosten zoals reparaties kunnen ingecalculeerd worden. Als u meerdere producten of diensten levert, is het verstandig om de variabele kosten naar verhouding per product of dienst in te delen. Vaste kosten Na de variabele kosten berekent u de vaste kosten. Onder vaste kosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor uw pand, opslagruimte, verzekeringen, marketing en auto- en reiskosten. Heeft u personeel in dienst? Dan vallen ook de loonkosten onder de vaste lasten. De vaste kosten verdeelt u over de producten of diensten die uw onderneming aanbiedt. De optelsom van deze kosten kunt u delen door het aantal producten of diensten, waardoor voor ieder product of dienst de vaste lasten even hoog zijn. U kunt de vaste lasten ook naar afdeling indelen en vervolgens naar ratio hoeveel het product of dienst gebruikmaakt van die afdeling. Dan verschillen de vaste lasten per product of dienst. Stappenplan kostprijsberekening Tel alle variabele kosten op die u per kwartaal maakt voor een product of dienst. Bereken de vaste lasten voor het product of dienst voor het kwartaal. Tel deze kosten bij elkaar op: u heeft dan de inkoopwaarde. Bereken hoeveel producten u in dat kwartaal gaat inkopen. Deel de inkoopwaarde door het aantal producten of diensten: u houdt dan de kostprijs per product of dienst over. Deze kostprijs is de minimale prijs die u moet vragen om geen verlies te draaien. Als u winst wilt maken, zult u per product of dienst ook een winstpercentage vast moeten stellen. Valkuilen Veel ondernemers schatten de kostprijs te laag in, omdat ze voordelig willen zijn ten opzichte van hun concurrenten. Klanten en opdrachtgevers komen misschien wel op uw koopje af, maar voor uzelf zullen die voordelige prijzen niet lang werken. Bovendien wilt u toch ook niet uw prijs ineens verhogen? Sommige ondernemers stemmen hun kostprijs teveel af op het gemiddelde in de branche, maar komen dan vaak zelf niet goed uit op financieel gebied. Een iets hogere prijs kan duiden op kwaliteit en professionaliteit en daar is niets mis mee. Places bedrijfsvermelding Voordat u uw producten of diensten kunt verkopen, moet uw onderneming natuurlijk wel vindbaar zijn voor uw klanten. Een Places bedrijfsvermelding kan u hierbij helpen. Deze vermelding maakt u eenvoudig en gratis aan via Places, waardoor u vindbaar bent voor onze 6,6 miljoen bezoekers per maand via Telefoonboek.nl en Openingstijden.com. Daarnaast biedt Places uitgebreide advertentiepakketten om nóg beter op te vallen. Wilt u meer weten? Bel naar 024 – 3555 299. Wij helpen u graag verder!

Sanne
Plan
30 augustus 2016

Een goed ondernemingsplan met het Business Canvas Model

Wanneer u de sterke punten en risico's van uw startup zelf niet goed op een rij heeft, dan kunt u anderen ook niet overtuigen van uw kracht. Een manier om uw bedrijfsaspecten op een rij te krijgen is door het schrijven van een ondernemingsplan. Daarin noemt u de potentiële klanten, kansen en concurrentie van uw business. Het schrijven van zo'n businessplan is iets waar veel beginnende ondernemers tegen op zien. Places.nl vertelt u in deze blog over het beroemde Business Model Canvas. Business Model Canvas Met het Business Model Canvas brengt u alle aspecten die voor uw bedrijf belangrijk zijn overzichtelijk en visueel in kaart. Het model geeft inzicht in uw organisatie, klantrelaties, leveranciers, het verdienmodel en andere essentiële bedrijfsonderdelen. Het is een hulpmiddel bij het schrijven van een ondernemingsplan en u kunt ermee peilen wat u nog kunt verbeteren. Het model bestaat uit negen overzichtelijke bouwstenen. Centraal staat de onderscheidende waarde van uw business voor de klant. Links beschrijft u hoe u dit onderscheiden in praktijk brengt, door bijvoorbeeld activiteiten van uw onderneming en partners. Rechts staat de doelgroep voor uw producten, details over de levering en hoe u relaties onderhoudt. Onderaan staan de kosten en opbrengsten. Centraal: toegevoegde waarde Beschrijf hier waarin uw bedrijf verschilt van de concurrentie. Zorg dat u duidelijk kunt overbrengen dat uw diensten of producten niet alleen functioneel zijn, maar ook uitgebreider zijn dan het aanbod van de concurrentie. Wanneer het product bijvoorbeeld aantrekkelijk in gebruik is, financiële voordelen heeft en het bedrijf een goede service heeft, zorgt zo'n uniek aanbod ervoor dat de klant eerder voor uw onderneming kiest. Links: key activities en resources Beschrijf de belangrijkste middelen waar uw business over beschikt, waarmee u voorloopt op de concurrentie. Denk daarbij niet alleen aan fysieke middelen, maar ook aan intellectuele middelen en menselijke middelen (personeel). Zolang u het maar overtuigend omschrijft. Activiteiten kunnen bijvoorbeeld de manier zijn waarop u producten ontwikkelt. Rechts: doelgroep, levering, relaties Bepaal hoe u de omschrijving en uw aanbod kunt aanpassen aan de doelgroep. Als u weet waar een potentiële klant behoefte aan heeft, kunt u daarop inspelen. U kunt achter deze informatie komen door bijvoorbeeld exit surveys. Maak ook onderscheid in wensen van verschillende klanten in uw klantenkring, bijvoorbeeld voor afnemers die groot en klein inkopen. Investeer dus in de relatie met de klant: iets extra's doen kan overhalen. Houd bij het opstellen van uw Business Model in uw achterhoofd dat meerwaarde niet alleen geld, maar ook plezier of voldoening kan zijn. Tot slot vindt u hier nog een filmpje met meer uitleg over het Business Canvas Model. Houd daarnaast de pagina van Places.nl in de gaten voor dagelijkse blogs over andere onderwerpen waar uw onderneming vroeg of laat mee te maken krijgt. Wilt u (meer) gaan adverteren met uw bedrijf? Informatie over adverteren op Telefoonboek.nl en Openingstijden.com leest u hier. Daarmee bereikt u 6,6 miljoen bezoekers!

Sanne
Plan
22 juli 2016

It's all in the name: bedenk de beste naam voor uw onderneming

U bent een startende ondernemer en u heeft zich inmiddels al goed georiënteerd op hoe de concurrentie het aanpakt. Dat brengt het eerste obstakel met zich mee, want hoe kiest u een bedrijfsnaam die beter is dan die van de concurrenten? Een goede bedrijfsnaam is onderscheidend, maar wel duidelijk en passend voor de branche. Hoe u zo'n handelsnaam bedenkt, leest u in deze blog. Houd rekening met uw doelgroep Het beste is om een herkenbare naam te kiezen, die duidelijk maakt waar uw bedrijf voor staat. Zorg dat uw bedrijfsnaam de doelgroep aanspreekt, dus bedenk hoe u kunt inspelen op de leeftijd, sekse en het opleidingsniveau van uw beoogde opdrachtgevers of klanten. Kiest u voor een echt Hollandse, formele naam en vakjargon? Of spreekt een moderne Engelse naam uw jonge doelgroep beter aan? Door rekening te houden met interesses van een potentiële klant, denkt u al snel in de goede richting. Tips Verder zijn er een aantal algemene tips om rekening mee te houden. Zo lijkt het misschien een goed idee om de locatie van het bedrijf in de naam te verwerken, maar dit kunt u beter niet doen. Het kan er namelijk voor zorgen dat potentiële klanten die wat verder weg wonen, voor een concurrent kiezen. Zie uw bedrijfsnaam daarnaast als het beginsel van een merk. Probeer de naam dan ook niet te koppelen aan het product of de dienst waar u uw onderneming mee begint, omdat u er niet zeker van bent of u voor altijd alleen dit product zult blijven aanbieden. Voorwaarden Tot slot zijn er nog een aantal voorwaarden voor het registreren van een bedrijfsnaam. Voordat u zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel, moet u eerst controleren of de naam nog beschikbaar is. De naam mag niet misleidend zijn en mag dan ook niet lijken op bestaande (merk)namen. Een laatste tip: voeg geen tekens zoals streepjes toe, want dit staat minder professioneel en het zorgt ervoor dat u minder goed vindbaar bent via zoekmachines. Als u uw handelsnaam als merk wilt gebruiken, moet u deze ook registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Hulp nodig? Check ook even of de naam nog beschikbaar is voor een zakelijke website. Heeft u hulp nodig bij het maken van een goede, zakelijke website? Besteed dit dan uit aan de professionals van het Places team, zodat u optimaal online vindbaar bent. Wilt u gaan adverteren met uw nieuwe business? U bereikt 6,6 miljoen potentiële klanten wanneer u dit doet op Openingstijden.com en Telefoonboek.nl. Kijk hier voor meer informatie. Heeft u vragen? Bel dan voor vrijblijvend advies met 024-3555299!

Sanne
Plan
8 juli 2016

Zo creëert u een passende huisstijl voor uw bedrijf

Bij het opstarten van uw bedrijf is de huisstijl een belangrijke factor. Met uw huisstijl kiest u bewust hoe u uw bedrijf aan de buitenwereld presenteert. Door middel van uw huisstijl onderscheidt u zich bovendien van uw concurrenten. Benieuwd naar hoe u een goed van start gaat? Lees dan snel verder! Places.nl vertelt het u in deze blog. Identiteit van het bedrijf Waar moet u beginnen wanneer u een nieuwe huisstijl wilt creëren? Ga eerst na welke uitstraling uw bedrijf moet hebben, en wat het imago is dat u wilt creëren. Kijk naar wat voor soort bedrijf u heeft, en kies voor een uitstraling die daar het beste bij past. Als de identiteit niet overeenkomt met de uitstraling, geeft u uw potentiële klanten mogelijk een verkeerde boodschap. Bedrijfslogo Het bedrijfslogo is vaak het eerste dat uw klanten zien . Voor u als startende ondernemer is het belangrijk om een vaste stijl te hanteren. Gebruik altijd dezelfde stijl op uw rekeningen, visitekaartjes en de website. Dit zorgt voor herkenning bij uw (potentiële) klanten. Bovendien straalt u hierdoor in alle communicatie dezelfde identiteit uit. Wilt u het logo zelf ontwerpen? Kijk dan eens naar deze tips om een bedrijfslogo te maken. Bedrijfsnaam Bij het bedenken van een bedrijfsnaam moet u met enkele zaken rekening houden. Allereerst moet u bij de Kamer van Koophandel en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) nagaan of de bedrijfsnaam is toegestaan. Ook is het belangrijk dat uw bedrijfsnaam goed vindbaar is op internet. Zorg ervoor dat de naam niet te ingewikkeld is, anders haken mensen al snel af en bent u een potentiële klant kwijt voordat diegene iets bij u heeft gekocht. Uitbesteden Als u niet zo creatief bent is het wellicht handig om het uit te besteden aan een professioneel bureau. Wanneer u dat doet is het wel van belang dat u zoveel mogelijk wensen doorgeeft aan de ontwerper, zodat die er mee aan de slag kan en alles in een ontwerp kan verwerken. Het is tenslotte uw huisstijl. Vernieuwen Net zoals dat u zich blijft ontwikkelen en verbeteren, dient de huisstijl ook om de paar jaar gerestyled te worden. Dit is van belang omdat uw huisstijl de identiteit van het bedrijf versterkt. Het hoeft allemaal niet drastisch veranderd te worden, maar pas bijvoorbeeld de kleur aan. De huisstijl bepaalt wat voor eerste indruk de klant van u krijgt. Belangrijk is dat u uw bedrijf zo goed mogelijk vertegenwoordigt. Wees representatief, betrouwbaar en zorg dat u uw afspraken altijd nakomt. Meer handige ondernemerstips lezen? Houd dan de Places blogpagina in de gaten!

Sanne
Plan
12 mei 2016

Opstarttips voor een groot bereik

Voor u als startende ondernemer is het belangrijk om snel naamsbekendheid te verwerven. Maar hoe doet u dat zonder kostbare tijd te verliezen? Places.nl biedt u 4 manieren waarop u snel en gemakkelijk potentiële klanten kunt bereiken. 1. Succesvol adverteren Reclame beïnvloedt ons onbewust en is daarom het meest succesvol wanneer we niet direct doorhebben dat we eraan worden bloot gesteld. De merknaam wordt door herhaalde blootstelling in onze hersenen gekoppeld aan het product of de dienst. Adverteren via Places.nl werkt daarbij optimaal. Met een uitgebreide bedrijfsvermelding op Telefoonboek bent u bent vindbaar op Telefoonboek.nl en Openingstijden.nl en heeft u een bereik van 6,6 miljoen potentiële klanten per maand! Op deze manier adverteren is zo succesvol, omdat u ook kan worden gevonden op andere zoekwoorden en plaatsnamen die aan u gerelateerd zijn. Meer weten? Lees dan meer over adverteren! 2. Reviews De onbewuste beïnvloeding door reclame werkt het beste, wanneer uw merknaam positieve associaties oproept bij potentiële klanten. Het is daarvoor belangrijk om het vertrouwen van de klant te winnen. Dat doet u door hen te overtuigen met de beoordelingen van bestaande klanten. Met een Places Reviewpagina verzamelt u gemakkelijk beoordelingen. Tevens kunt u via deze dienst direct reageren op reviews en potentiële klanten een zelfontworpen e-mail-uitnodiging met meer informatie sturen. Een slimme manier om uw conversie te verhogen! 3. Antwoordservice Het contactmoment tussen ondernemer en (potentiële) klant blijkt doorslaggevend te zijn om hem of haar te overtuigen van een potentiële aankoop. Als ondernemer bent u natuurlijk niet de hele dag lang in staat de telefoon aan te nemen , maar een klant kan afhaken wanneer er niet wordt opgenomen. Een antwoordapparaat als oplossing is onpersoonlijk. Met Places Antwoordservice bent u wel 24/7 bereikbaar, maar u kunt de telefoon laten beantwoorden door onze dienst wanneer u andere bezigheden heeft. Onze medewerkers worden getraind om de telefoon aan te nemen zoals u wenst of de beller door te verbinden naar de juiste persoon. Vergroot het serviceniveau van uw bedrijf en mis geen klant meer! U kunt zich hier aanmelden voor een gratis proefperiode van 30 dagen. 4. Website Een eigen website is als bedrijf onmisbaar, maar voor u als startende ondernemer kan het lastig zijn om een goede website op te zetten. Hoe kunt u het meeste halen uit de website? Wat is een passend design voor hetgeen dat uw firma biedt? Hoe zorgt u dat uw website een zakelijke indruk maakt? Met de dienst van Places.nl kunt u het maken van de website uitbesteden, maar wel zelf bepalen hoe hij eruit komt te zien. Via deze dienst wordt uw website ook getoond op Telefoonboek.nl en Openingstijden.nl. Op die manier bent u te vinden door 6,6 miljoen Nederlanders! Bekijk hier de verschillende thema's waaruit u kunt kiezen. Op zoek naar meer handige opstarttips voor u als ondernemer? Kijk dan hier. Wilt u meer weten over de diensten van Places, dan kunt u ook altijd contact opnemen met onze klantenservice op 024-3555299. We helpen u graag verder!

Sanne
Plan
8 februari 2016

Arbeidsongeschiktheid: verzekeren voor zzp'ers

Stel, u valt ongelukkig van uw fiets en u breekt uw been. Onverhoopt bent u weken bedlegerig en immobiel en kunt u niet op kantoor verschijnen. Als u een eenmanszaak heeft ligt uw bedrijf stil, moeten lopende zaken wachten en, niet geheel onbelangrijk, dalen uw inkomsten. Bij langere afwezigheid kan dit moeilijkheden opleveren en u in benarde situaties brengen. Dit lijkt misschien onrealistisch, en slechts een op de vijf zelfstandige ondernemers is hier dan ook voor verzekerd. Een logisch aantal, of verrassend weinig? Places.nl vertelt het u in deze blog. Arbeidsongeschiktheid als zzp'er Als u als werknemer werkt bij een bedrijf, wordt er verplicht al een premie ingehouden voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. Echter, als zelfstandige gaat dit niet zo automatisch. Voor zzp'ers bestaat er geen ziektewet en zij zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van hun verzekering. Dit kan van pas komen als u langere tijd uit de running raakt vanwege bijvoorbeeld ziekte of een ongeluk. De kans hierop is zo'n 10 - 12%: helemaal niet zo onrealistisch dus! Gebeurt er inderdaad iets onverwachts en kunt u een tijd niet werken, dan bent u als zzp'ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) geheel afhankelijk van reserves of een partner. Een op de vijf Hoewel dit niet klinkt als een erg aantrekkelijke situatie, is van de 800.000 zelfstandigen zonder personeel in Nederlands slechts één op de vijf verzekerd. Sterker nog, dit percentage is in de periode van 2011 tot 2013 enkel gedaald van 23,4% naar 21,9%! Bij de zelfstandigen mét personeel ligt dit percentage iets hoger, hiervan verzekert bijna 35% procent zich tegen arbeidsongeschiktheid. De verzekerde zelfstandigen dragen hiervoor ongeveer 7% van hun bruto inkomen af aan de aov-premie. Bij vaste werknemers gaat het om 8,1%. Best een flinke som dus, wat meteen een verklaring kan zijn voor het afhouden van de verzekering. Verschillen Opvallend is dat er patronen zijn te vinden in de zelfstandigen met een aov. Zo betalen de zzp'ers met een hoger inkomen vaker premie voor arbeidsongeschiktheid of lijfrente. Ook blijkt dat mannen zich vaker verzekeren dan vrouwen en dat oudere ondernemers zich vaker verzekeren dan jonge. Ook de sector maakt uit voor de mate van verzekering: in de cultuur- en recreatiesector komt de aov het minst vaak voor. Belangrijk Bent u zzp'er en heeft u nog geen aov? Dan kan dit dus grote gevolgen hebben als het ongeluk u treft. Overweeg daarom toch een verkering tegen arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Bent u onverwachts voor langere tijd afwezig of niet in staat uw telefoon aan te nemen? Dan kunt u gebruik maken van de Places Antwoordservice. Ervaren medewerkers zullen uw werktelefoon opnemen en berichten aan u doorgeven, zodat u geen klanten mis hoeft te lopen. Neem voor meer informatie gerust contact op via 024-3555299. Wij helpen u graag uw telefoonverkeer volledig op te vangen!

Sanne
Plan
19 augustus 2014

Merkbeleving: vertel het verhaal achter uw bedrijf!

Koffie aanprijzen als 'de beste koffie van Nederland' werkt niet meer. De klant van 2014 is kritisch en minder gevoelig voor de overtuigingsstrategieën van marketeers. Om toch klanten aan zich te binden, moeten bedrijven meer uit de kast halen. Bedrijven zoals Starbucks kiezen daarom steeds vaker voor een complete merkbeleving. Bij merkbeleving gaat het niet om het product, maar om de visie van een bedrijf. Maar wat is goede merkbeleving? En werkt het voor ieder bedrijf? Places.nl geeft uitleg. Overspoeld door reclame Reclame-uitingen zijn in de loop der jaren steeds langer en complexer geworden. Overal waar consumenten komen, worden zij blootgesteld aan communicatieboodschappen van bedrijven. Door deze overvloed aan reclame worden lang niet al deze boodschappen onthouden. Daar komt bij dat de consument van vandaag kritischer is geworden en lang niet meer alles gelooft wat er in reclames wordt beweerd. Er zijn immers nog 10 andere bedrijven die hetzelfde beweren: waarom dan voor uw bedrijf kiezen? De consument bereiken met reclame is meer dan ooit een uitdaging geworden. Waar kunt u als ondernemer terrein winnen ten opzichte van uw concurrenten? Met merkbeleving. Merkbeleving of reclame? Merkbeleving verschilt van 'klassieke' reclame in een aantal opzichten. Zo gaat merkbeleving verder dan het aanprijzen van een dienst of product. Het bedrijf gaat op zoek naar een complete beleving van het merk, met een manier van communiceren die uniek is voor dat bedrijf. Unox doet dit bijvoorbeeld door in haar communicatie naar consumenten een 'oer-Hollands gevoel' op te roepen. Dit door middel van de muziekkeuze (mondharmonica), het reclamebeeld (typisch Nederlandse huishoudens) en slogans (Unox blijft Unox). Er wordt in de boodschap eigenlijk weinig over het product vermeld. Dat is ook niet nodig: het positieve gevoel dat het merk Unox bij consumenten oproept wordt automatisch gelinkt aan de producten. Een tweede verschil is de rol van de consument. Die is in het geval van reclame vaak een passieve ontvanger van de boodschap. Bij merkbeleving is dat anders. Bedrijven vertellen het verhaal van een merk, waardoor consumenten betrokken raken bij het merk. Consumenten nemen dan een actievere houding aan ten opzichte van uw merk, waardoor zij ook sneller positieve ervaringen delen met vrienden. Bijvoorbeeld via social media. De consument is daarmee zelf een belangrijk onderdeel van merkbeleving. De kracht van merkbeleving In een markt met veel concurrentie zijn loyale klanten goud waard. Klanten die zich niet verbonden voelen met uw merk, zullen sneller ingaan op het aanbod van concurrenten dan klanten waar u een band mee heeft. Klanten die zich herkennen in uw visie zijn daarnaast eerder geneigd om gebruik te maken van uw producten en diensten, ook in tijden waarin het met uw bedrijf minder goed gaat. Bovendien zijn loyale klanten belangrijke reclame voor potentiële klanten. Mond-tot-mond-reclame is namelijk nog steeds één van de meest effectieve manieren om klanten te werven. Om deze vorm van reclame op gang te brengen, moet uw bedrijf een goede indruk maken bij klanten. Door hen een complete merkbeleving aan te bieden, maakt u hen als het ware deel van uw bedrijf. Dit maakt van een klant een loyale klant. Maak van uw product een ervaring U kunt merkbeleving creëren door verder te kijken dan de producten of diensten die u aanbiedt. Waar staat uw bedrijf voor, welke waarden vindt u belangrijk? Probeer uw visie te verwerken in al uw communicatiemiddelen, zowel intern als extern. Denk hierbij aan reclame, de vormgeving en informatie op uw website, uw uitlatingen op social media en de manier waarop uw personeel omgaat met klanten. Belangrijk hierbij is dat u tegenstrijdigheden voorkomt. Als u zich bijvoorbeeld profileert als een milieubewust bedrijf, zult u zich ook daadwerkelijk moeten inzetten voor een schoner milieu. Als u uw producten vervolgens verpakt in milieuonvriendelijk materiaal, tast dit de geloofwaardigheid van uw bedrijf aan. Daarnaast is het belangrijk dat er een duidelijk verband is tussen uw producten en diensten en de merkbeleving die u probeert op te roepen. Heeft u bijvoorbeeld een lokaal klusbedrijf? Verbind uw bedrijf dan aan lokale goede doelen en informeer uw klanten over de wellicht lokale materialen die u gebruikt. Vergroot uw transparantie door uw personeel voor te stellen op uw website, met voornaam en foto. Zo ontwikkelt u het imago van een sociaal en betrokken bedrijf met betrouwbare medewerkers 'uit de buurt'. Hierbij zijn in uw communicatie uw daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten minder belangrijk, en biedt u klanten een ervaring in plaats van een transactie. Handige voorbeelden Naast Unox investeren ook andere bekende bedrijven in merkbeleving. Bij Coca-Cola draait tegenwoordig alles om vriendschap en geluk. Met de slogan 'Happiness inside' profileert Coca Cola zich als een bedrijf dat mensen samen brengt. Dit heeft natuurlijk niets met cola te maken. Dus niet de smaak van hun frisdrank, maar de merkassociaties worden gebruikt om een relatie op te bouwen met de klant. Naast door bedrijven kan merkbeleving ook worden ingezet door overheidsinstanties, artiesten en zelfs steden. Zo maakt de gemeente Nijmegen reclame met de slogan 'Altijd Nijmegen', waarmee de oudste stad van Nijmegen zowel historisch als eigentijds wordt neergezet. Is merkbeleving de toekomst? Deze nieuwe manier van bedrijfscommunicatie groeit al een aantal jaar in populariteit. Dat wil echter niet zeggen dat folders en 'klassieke reclame' zullen verdwijnen. Consumenten moeten immers ook geïnformeerd worden over producten en diensten. Daarnaast is een op zichzelf staande advertentie goedkoper en sneller dan een campagne rondom de merkbeleving van het hele bedrijf. Toch is het verstandig om als ondernemer te investeren in de merkbeleving van uw bedrijf. Een goed verhaal en een sterke merkbeleving leveren u naamsbekendheid en een trouwe klantenkring op. Op de lange termijn zal dit voor meer winst zorgen dan de relatief goedkopere productreclames. Kortom: begin vandaag nog aan het verhaal achter uw bedrijf! Zet uw bedrijfswaarden en bedrijfsdoelen op een rijtje en communiceer dit verhaal op zoveel mogelijk manieren. Wilt u meer informatie over brandbuilding of storytelling? Service en klantgerichtheid uiten zich bijvoorbeeld ook in uw telefonische bereikbaarheid en online vindbaarheid. Kijk voor alle mogelijkheden op Places.nl.

Sanne
Plan
1 mei 2014

Starter? Begin klein, maar denk groot!

Ruim 150.000 mensen zijn in 2013 een onderneming gestart. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat veel van deze starters moeite hebben dit eerste jaar te overleven. Eén van de oorzaken hiervan, is dat ondernemers ontzettend veel tijd verliezen aan noodzakelijke bezigheden waar ze echter niet direct geld mee verdienen. Dit zijn bijvoorbeeld zaken als het doen van administratie, het doen van belastingaangiftes en telefoneren op het moment dat het hen niet uitkomt. Het versnellen of uitbesteden van deze tijdrovende zaken kan er voor zorgen dat u als startende ondernemer uw tijd kunt besteden aan zaken waar u écht goed in bent. Op deze manier is de kans groter dat u dat eerste jaar, en de jaren erna wél overleeft! In deze blog vindt u enkele voorbeelden van zaken die u uit kunt besteden. Klein bedrijf? Denk groot Veel startende ondernemers beginnen als zzp'er, of te wel zelfstandigen zonder personeel. Dit betekent dat deze ondernemers er wat betreft het opstarten van hun bedrijf grotendeels alleen voor staan. Deze opstartfase is cruciaal voor het wel of niet laten slagen van een onderneming. Het is dus belangrijk dat u zich als starter tijdens deze opstartfase volledig richt op hetgeen waar u goed in bent; het verkopen van uw product of dienst. Heeft u bijvoorbeeld een hoveniersbedrijf? Dan is het belangrijk dat u vooral met uw handen in de grond zit, en niet onnodig lang achter de computer doorbrengt. Het probleem bij veel beginnende ondernemers is dat zij dit eerste jaar teveel tijd kwijt zijn aan administratieve procedures. Hierdoor kan er te weinig tijd worden besteed aan de zaken waar u wél geld mee verdient, wat veel bedrijven het eerste jaar de kop kost. Hoe kunt u er dan voor zorgen dat u niet al uw tijd kwijt bent aan belastingaangiftes, administratie of telefoon? Door deze zaken uit te stroomlijnen of uit te besteden. Wanneer u geen tijd meer verliest aan deze tijdrovende zaken kunt u uw kostbare tijd besteden aan datgene waarom u ooit uw bedrijf bent begonnen; het verdienen van geld. Belastingaangifte uitbesteden De administratie van een onderneming moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Zo moet deze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst. Bij de Belastingdienst doet u ieder kwartaal de btw-aangifte, en jaarlijks de inkomstenbelasting-aangifte. Voor zzp'ers gelden andere regels dan voor particulieren. Zo heeft u recht op verschillende heffingskortingen, de startersaftrek en bestaat de kans dat u in aanmerking komt voor subsidieregelingen. Daarnaast bestaan er verschillende regels voor uren- en kilometerregistratie, aftrek van de btw van uw privé auto en eventuele telefoonkosten. Wanneer u zelf gaat uitzoeken waar u precies recht op heeft, gaat hier enorm veel kostbare tijd in zitten. Wanneer u dit niet doet, is de kans groot dat u flinke kortingen over het hoofd ziet. Om deze redenen kan uitbesteden een goede optie zijn. U kunt ervoor kiezen uw gehele boekhouding uit te besteden aan een gespecialiseerd kantoor, zodat u er geen omkijken meer naar heeft. Afhankelijk van de wensen die u heeft lopen deze tarieven uiteen van ongeveer € 60 tot € 100 per maand. Een andere mogelijkheid is het in de arm nemen van een belastingadviseur. Hier zit vaak een uurtarief van ongeveer € 90 per uur aan vast. Dit lijkt duur, maar wanneer dit een paar keer per jaar nodig is kan het soms stukken voordeliger zijn dan het uitbesteden van uw volledige boekhouding. Of u het uitbesteedt of niet, het is te allen tijde belangrijk dat u zelf uw transacties goed bijhoudt. Dit betekent dat u uw facturen, rekeningafschriften en andere documenten die met geld te maken hebben goed bewaard. Misschien een idee om hier vanaf het begin een overzichtelijk systeem in aan te brengen? Wanneer u deze documenten achter de hand heeft scheelt het u of uw boekhouder veel tijd wanneer u uiteindelijk de aangifte moet doen. Het doorschakelen van de telefoon Ook de telefoon kan enorm veel tijd kosten. Vooral in de opstartfase, waarin u nog veel tijd kwijt bent aan het leggen van contacten, netwerken en andere vormen van acquisitie. Dit hoeft niet erg te zijn omdat het vaak om gesprekken met potentiële klanten of partners gaat. Echter, de telefoon wordt een probleem wanneer deze overgaat op momenten dat het u niet uitkomt. Wanneer u net met een klus bezig bent, of net met iemand in gesprek bent, bent u niet altijd in staat om de telefoon op te nemen. Deze gemiste oproepen kunnen van belangrijke potentiële klanten zijn, en wilt u dus niet missen. Een oplossing hiervoor is het inschakelen van een antwoordservice. Met een antwoordservice weet u zeker dat u geen enkel telefoontje meer mist, dus ook geen potentiële klanten meer misloopt. Daarnaast hoeft het absoluut geen dure oplossing te zijn. De Places Antwoordservice heeft verschillende abonnementen zodat iedere ondernemer een abonnement kan vinden wat bij hem past. U bent al beter bereikbaar vanaf € 15 permaand! De Places Antwoordservice beantwoordt uw telefoon wanneer u zelf niet bereikbaar bent. De telefonisten van de antwoordservice staan uw klanten deskundig te woord en sturen u direct een bericht van ieder gesprek. Het telefoonscript waar de telefonisten uw telefoon mee aannemen wordt zorgvuldig met u samengesteld. Hierin staat exact omschreven hoe de telefonistes uw telefoon beantwoorden en welke gegevens zij moeten noteren. Uw klant voelt zich goed geholpen, en u ontvangt alle informatie die u nodig heeft zodat u op een ander moment terug kunt bellen. Wilt u weten of het iets voor u is? Probeer de Places Antwoordservice 30 dagen gratis uit! Facturen met MoneyBird Er zijn verschillende manieren om uw facturen te maken. Een veel gebruikte manier door kleine ondernemers is het maken van facturen in Word. Dit kost relatief veel tijd, de kans op fouten bij het dupliceren is groot en het kan lastig zijn om overzicht te behouden. Factureren (en een groot gedeelte van uw andere financiële administratie) kan eenvoudig worden gestroomlijnd. MoneyBird is een online programma waarmee u eenvoudig offertes en facturen maakt en verstuurt. Uw klanten kunnen deze facturen online ondertekenen en direct betalen via IDEAL of PayPal. Daarnaast structureert MoneyBird ook al uw uitgaven door uw gescande bonnetjes en uw bankaccount te synchroniseren met uw MoneyBird account. Het verschil tussen MoneyBird en een boekhoudprogramma's, is dat MoneyBird speciaal is gemaakt voor de ondernemer, terwijl boekhoudprogramma's zich richten op boekhouders die de administratie voor ondernemers doen. Deze ingewikkelde software is gericht op boekhouders, en daarom vaak onbegrijpelijk voor ondernemers. MoneyBird heeft de focus gelegd op de ondernemer, die in het factuurprogramma een groot deel van de administratie zelf kan doen omdat er geen administratieve kennis vereist is. Tot een bepaald aantal facturen, offertes en inkoopfacturen is het programma gratis, en daarna zijn er pakketten van € 10 en € 25 per maand. Wanneer u net een bedrijf opstart zal het factureren in eerste instantie veel tijd in beslag nemen, omdat u geen fouten wilt maken en alles goed bij wilt houden. Wanneer u uzelf direct aanleert om met MoneyBird te werken is de kans groot dat het stukken sneller gaat dan wanneer u alles in Word en Excel wilt bijhouden. Tot een bepaald aantal facturen is het programma gratis, dus u kunt het kosteloos een kans geven. U zult zien dat u eenvoudig inzichtelijk hebt wat er in en uit gaat, en dat het bijhouden en versturen van al uw facturen relatief weinig tijd zal kosten. Meer tips en handige apps om uw financiën te regelen vindt u hier. Flexibele werkplek Wanneer u een kantoor of een gebouw huurt is dit vaak een enorme kostenpost. Helemaal in het begin heeft u nog weinig kapitaal opgebouwd om dit te kunnen veroorloven. Het gevolg hiervan is dat veel starters thuis gaan zitten, waar de muren soms op u af kunnen komen. Het huren van een flexibele werkplek kan in deze gevallen een oplossing zijn. Een flexibele werkplek is een kantoor, een kamer of een andere werkplek die u huurt op het door u gekozen tijdstip. Wanneer u bijvoorbeeld wilt werken van 09.00 uur 's morgens tot 13.00 uur 's middags dan huurt u deze werkplek voor alleen die 4 uur. Op deze manier hoeft u als starter niet op zoek naar een dure kantoorruimte en kunt u thuis gewoon lekker thuis zijn. Andere voordelen zijn dat u op deze flexibele werkplekken ook prima klanten kunt ontvangen zonder dat ze direct bij u in de woonkamer staan, en dat u andere ondernemers en zzp'ers ontmoet die u anders niet had leren kennen. Dit is een groot voordeel, omdat netwerken erg belangrijk is als startende ondernemer. Een voorbeeld van een bedrijf dat flexibele werkplekken aanbiedt is Regus. Met 1800 locaties in 600 steden in 100 landen zijn ze een van de grootsten op dit moment. Van vergaderlocaties tot lounges en van openbare werkruimtes tot gesloten kantoren, bij Regus heeft u keuze uit een groot aantal soorten locaties verspreid door het hele land. Echter, er zijn ook kleinere partijen op de markt waar u een flexibele werkplek kunt huren in een coffee bar of een kleinere ruimte speciaal voor zzp'ers. Deskbookers.com is een website waar u deze ruimtes kunt vinden en reserveren. Meer tips voor het werken met een flexibele werkplek vindt u hier. Zoals u heeft kunnen lezen zijn er verschillende oplossingen om uw tijdrovende klussen te stroomlijnen of uit te besteden. Echter, er zijn nog veel meer manieren om uw ondersteunende processen te versnellen of voordeliger te maken. Zo is er bijvoorbeeld de zzp pas, die u korting geeft op allerlei diensten waar zzp'ers gebruik van maken, zoals verzekeringen, tankpassen en telefoonabonnementen. Het loont zeker om eens een kijkje te nemen of bovenstaande diensten iets voor u kunnen zijn!Ruim 150.000 mensen zijn in 2013 een onderneming gestart. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat veel van deze starters moeite hebben dit eerste jaar te overleven. Eén van de oorzaken hiervan, is dat ondernemers ontzettend veel tijd verliezen aan noodzakelijke bezigheden waar ze echter niet direct geld mee verdienen. Dit zijn bijvoorbeeld zaken als het doen van administratie, het doen van belastingaangiftes en telefoneren op het moment dat het hen niet uitkomt. Het versnellen of uitbesteden van deze tijdrovende zaken kan er voor zorgen dat u als startende ondernemer uw tijd kunt besteden aan zaken waar u écht goed in bent. Op deze manier is de kans groter dat u dat eerste jaar, en de jaren erna wél overleeft! In deze blog vindt u enkele voorbeelden van zaken die u uit kunt besteden.

Sanne
Plan
2 april 2014

Verkoop uzelf met een goede elevator pitch

Wanneer u wordt gevraagd iets over uzelf en uw product of bedrijf te vertellen, kunt u dan in 60 seconden een beknopt maar compleet en inspirerend verhaal vertellen? Zo ja, doe het dan nu... Klaar? Toch niet zo eenvoudig? Veel ondernemers staan bij deze vraag vaak met hun mond vol tanden, of komen er door de zenuwen op dat moment eventjes niet uit en geven een hoop onbelangrijke informatie. Weg is de kans op een opdracht! Wilt u dit voorkomen? Lees dan in deze blog alles over de zogenaamde Elevator Pitch, en verkoop uzelf! Wat is een elevator pitch? Een elevator pitch is één van de belangrijkste marketinginstrumenten van iedere ondernemer. Het is een boodschap van ongeveer één minuut, waarin u vertelt wat u als ondernemer kunt en doet. Wanneer u op zoek bent naar een baan of een opdracht onderneemt u vaak acties om dit doel te bereiken: mensen benaderen, netwerken, het inzetten van social media en het sturen van sollicitatiebrieven. Bij al deze zaken is het belangrijk dat u kort en aansprekend kunt verwoorden wat u te bieden heeft, en waarom die ander u nodig heeft. Daarnaast kan een elevator pitch ook op onverwachte momenten van pas komen. Misschien is die gesprekspartner op een verjaardag wel een potentiële opdrachtgever, of kent die ouder op het schoolplein mensen die behoefte hebben aan uw expertise! De naam 'elevator pitch' komt uit het Engelstalige zakenleven. Soms heeft u maar de duur van een rit naar de 20ste verdieping in de lift om te vertellen wie u bent en wat u kan. In deze luttele 20 seconden moet de ander dus geprikkeld worden om eens door te praten over uw dienst of product. Nu staat u niet dagelijks met mensen in de lift richting de twintigste verdieping, maar een kort en bondig verhaal over uw expertise kan ook op andere momenten van pas komen! Hoe maakt u een goede elevator pitch? Het is dus belangrijk dat u uw elevator pitch altijd paraat heeft. Maar hoe zet u een goede elevator pitch in elkaar? Maak eens een lijstje met alle taken of soorten klussen die u afgelopen jaar voor opdrachtgevers hebt gedaan (of die u zou willen doen), bijvoorbeeld het begeleiden van projecten, het schrijven van teksten, onderzoek doen, advies geven of verkoop van producten. Bij welke activiteiten voelde u zich het lekkerst? Wat voelde u dan precies? Schrijf deze gevoelens eens op. Bijvoorbeeld bij deze taak voelde ik me uitgedaagd, zelfverzekerd, geconcentreerd, in mijn kracht, ik vergat de tijd etc. Schrijf vervolgens eens op voor wie u deze opdrachten heeft gedaan. Wat voor instellingen zijn het? Bijvoorbeeld een bank, uitgeverij, aannemer, softwarebouwer, overheid etc. Schrijf daarbij ook op welke feedback u van deze opdrachtgevers of collega's hebt gehad. Wat kunt u hiermee betekenen voor uw toekomstige klanten? Waarom heeft de wereld u nodig? Maak nu een tekst waarin u de antwoorden op 1, 2 3 en 4 combineert, en let nog niet op de lengte van het stuk. Begin met uw taak, dan uw beleving en vervolgens uw doelgroep. Breng nu de tekst terug naar 100 tot 200 woorden. Probeer daarin zinnen te formuleren die niet langer zijn dan 15 woorden. Vermijd passieve zinnen, bijvoorbeeld 'ik word gevraagd' veranderen in een zin met een onderwerp: 'de klant vraagt mij'. Geef daarnaast voorbeelden, laat mensen zien, ruiken en voelen wat u doet! Wanneer u bovenstaande stappen heeft gevolgd heeft u als het goed is een duidelijk verhaal waarin u vertelt wat u voor anderen kunt gaan betekenen. Ter inspiratie twee voorbeelden van pitches. Als eerste de elevator pitch van een freelance tekstschrijver: Ik schrijf veel over wetenschap en techniek. In die hoek zitten de meest uiteenlopende opdrachtgevers. Websites voor IT-bedrijven, maar ook producenten van chirurgische gereedschappen. Er schiet me een interview te binnen dat ik had met een komkommerkweker. Dat was voor een relatiemagazine. Hartverwarmend hoe die man kon vertellen over zijn bedrijf. Niet al mijn opdrachten doe ik trouwens alleen. Ik heb ontdekt dat ik werken in een team met collega's erg inspirerend vind. En ze waarderen mij om mijn tactvolle redigeren van andermans teksten. Dat is een kunst op zich: om iemand nuttige feedback te geven, zonder hem tegen de haren in te strijken! Mijn pitch in één zin: Ik schrijf over wetenschap en techniek, veel op basis van interviews en het liefst in een team met collega's. Dan de pitch van een orthopedagoog, freelance trainer en auteur van verschillende studieboeken: Ik wil een lans breken voor zelfreflectie, want reflecteren is een basisvaardigheid. Iedere hulpverlener moet naar zichzelf kunnen kijken om blinde vlekken in je werkhouding en -aanpak op te sporen. Je bent immers zelf het instrument waarmee je werkt. Mijn manier van werken is erop gericht hulpverleners te leren zelfstandig te reflecteren. Ik geef korte workshops, coaching en intervisie om hen te begeleiden bij de ontwikkeling van zelfreflectie. Ik heb mijn methode uitgewerkt in een boek gericht op sociaal agogisch hulpverleners. Maar voor iedereen is zelfreflectie belangrijk, vooral voor mensen die veel alleen werken zoals docenten, of freelancers. Ik kijk graag verder dan mijn eigen werkveld. Wanneer u uw eigen elevator pitch in elkaar heeft gezet, bent u nog niet klaar. De volgende stap is het ongelofelijk veel oefenen van uw pitch. Dit oefenen is vooral belangrijk om in te kunnen schatten hoe lang uw pitch ongeveer duurt. Wanneer u na 5 minuten pas de helft van uw verhaal heeft verteld, heeft u uw kans verspeeld. Neem uw elevator pitch bijvoorbeeld eens op met de microfoon van uw computer of telefoon, en luister deze eens terug. Eindigde u binnen de tijd? En nog belangrijker, krijgt de luisteraar energie van dit verhaal? De belangrijkste tips Om van uw pitch een bijzonder en inspirerend verhaal te maken moet u meer doen dan het volgen van bovenstaande stappen. Deze zorgen ervoor dat uw pitch goed loopt, maar zorgt er nog niet voor dat u eruit springt. Gebruik onderstaande tips om van uw pitch een verhaal te maken dat smaakt naar meer. Tip 1: Zorg voor een pakkend begin Hoeveel films beginnen met de titel van de film? Bijna geen. Meestal komt u direct in de actie terecht. Waarom? Uit onderzoek blijkt dat u in de eerste 4 minuten bepaalt of een film goed is. Start uw pitch dus ook uitdagend. Met iets spannends, een vraag, een prikkeling, een grap: iets wat reactie oproept. Daarna pas uw naam en bedrijfsnaam. Tip 2: Mensen zijn eigenlijk niet in u geïnteresseerd, maar in wat u voor hen kunt doen Dit klinkt vervelend, maar mensen zijn niet per definitie geïnteresseerd in wie u bent. Men wil horen hoe u hen verder gaat helpen. Wat gaat uw expertise hen opleveren? Hoe kunt u hen verder helpen? Het is dus belangrijk om goed aan te geven op wie u zich richt met uw product of dienst, zodat de klant weet of u hen iets te bieden hebt. Maak duidelijk welke oplossing u paraat hebt om hun problemen op te lossen. Tip 3: Straal passie uit in woord en gebaar Wanneer u een investeerder vraagt waar hij naar kijkt tijdens is een pitch is het antwoord; de persoon! Is het iemand die gaat voor zijn product? Loopt die persoon 'de poten uit zijn lijf'? Vertrouw ik hem mijn opdracht toe? Een groot gedeelte van deze antwoorden vindt de investeerder in non-verbale communicatie. Laat zien dat u leuk vindt wat u doet. Straal dit uit door een open houding, een sprekend gezicht en een enthousiast stemgeluid. Tip 4: Zorg voor interactie tijdens uw pitch U kent ze vast wel, die snelle zakentypes die even flitsend vertellen wie ze zijn en waarmee ze u heel snel gaan helpen. Kortom, een elevator pitch waarbij de commerciële modus er vanaf spat. Dit gladde praatje zorgt niet voor meer opdrachten of klanten, maar voor een ongeloofwaardige reputatie. Zorg ervoor dat u tijdens uw pitch blijft kijken en luisteren naar uw publiek. Reageerden ze ergens op tijdens uw pitch? Eindig dan uw pitch met een vraag over datgene waar uw luisteraar op inging. Laat het geen eenrichtingsverkeer zijn. Tip 5: Verschillende doelgroepen vragen verschillende pitches Maak verschillende versies van uw elevator pitch. Op een verjaardagsfeestje vertelt u iets anders dan tijdens een sollicitatiegesprek of met een potentiële opdrachtgever in de lift. Daarnaast kunt op deze manier ook verschillende vaardigheden of eigenschappen uitlichten waarvan u denkt dat deze op dat moment belangrijk zijn. En als laatste nog een keer, de drie O's zijn enorm belangrijk; oefenen, oefenen en.. oefenen. Inspiratie nodig? Deze video bevat een honderdtal elevator pitches die goed in elkaar steken. Een ander hulpmiddel is de Elevator Pitch App, waar u naast tips voor het maken van uw pitch ook presentatietips vindt. Succes, en wellicht tot ziens in de lift!


Even geduld alstublieft...