Menu

Duurzaamheid

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

Marije Schiffelers
Duurzaamheid
9 augustus 2017

MVO: Welke impact heeft dit nou eigenlijk?

Steeds meer organisaties rapporteren over bedrijfsactiviteiten op het gebied van duurzaamheid, zoals het verminderen van CO2-uitstoot en het duurzaam produceren. Het lijkt er daardoor op dat bedrijven, zoals Berendsen, zich steeds meer bewust worden van het belang om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en dat is ook noodzakelijk. Maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt namelijk bij aan financiële prestaties, maar is ook belangrijk vanuit een ethisch oogpunt. MVO-richtlijnen Ook de overheid probeert maatschappelijk verantwoord ondernemen op verschillende manieren te stimuleren, zoals het oprichten van MVO Nederland. Dit is een nationale kennis- en netwerkorganisatie die bedrijven helpt om duurzamer te ondernemen. MVO Nederland wil hiermee bedrijven inspireren en stimuleren om mee te werken aan een gezonde economie en bij te dragen aan het oplossen van klimaatproblemen. Hierbij is het belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van de impact die hun bedrijfsvoering heeft op mens, milieu en maatschappij. Daarmee zou het ook aannemelijk zijn dat grotere bedrijven (met een grote impact) dus ook een grotere bijdrage moeten leveren aan MVO dan kleinere ondernemingen. Impact meten Waar in Nederland voornamelijk nog wordt gewerkt met adviezen op het gebied van maatschappelijk ondernemen, is het waarschijnlijk dat MVO-prestaties op termijn zullen worden getoetst aan algemene doelstellingen. Wanneer concrete doelen worden vastgesteld is het namelijk gemakkelijker om een waarde toe te kennen aan MVO-bedrijfsactiviteiten en prestaties. Is dit niet het geval, dan zijn er nog steeds geen duidelijke inzichten in het effect van duurzaamheidsprestaties op mens, milieu en maatschappij. Maar welke doelstellingen moeten daarvoor vastgesteld worden? En wie bepaalt dat? Een goed voorbeeld hiervan, naast de tips van MVO Nederland, zijn de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Deze SDG's zijn zorgvuldig geformuleerd en bij ieder doel zijn duidelijke graadmeters voor succes vastgesteld. Daarnaast is er een gemakkelijke koppeling tussen de SDG's en GRI, de meest gebruikte, internationale erkende rapportagerichtlijn voor MVO. Ook is het mogelijk om de impact van MVO activiteiten te meten aan de hand van een impactketen. Hierbij wordt respectievelijk gekeken naar de input, activiteiten, output, effecten en impact. Inzicht verkrijgen Met behulp van eerdergenoemde richtlijnen en manieren om MVO te meten, kunnen bedrijven gemakkelijker in kaart brengen in welke mate zij een steentje bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Soms zal dit niet het geval zijn. Dan is er meteen duidelijk dat er meer ondernomen moet worden. In andere gevallen zal er zelfs meer bereikt worden dan men verwacht. Een mooie kans om dit te gebruiken voor het aanprijzen van uw bedrijf. Dus communiceert u al duurzaamheidprestaties naar de klanten en buitenwereld toe? Verdiep u dan eens in de richtlijnen van MVO Nederland en de SDG's en probeer te voldoen aan deze richtlijnen. Op die manier kunt u uw MVO-prestaties meer betekenis geven. Bent u geïnteresseerd in meer tips en informatie? Lees dan meer tips over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze servicedesk via 024 - 3555299. Wij staan u graag te woord!

Dennis Arns
Duurzaamheid
5 juni 2017

Bedrijfsleven hoopt dat duurzaam gedrag beloond wordt

De kabinetsformatie loopt, zeker na het afhaken van GroenLinks, nog steeds stroef. Jonge politici van zowel D66 als de VVD willen de onderhandelingen met de groene partij het liefst nieuw leven inblazen, zeker nu een kabinet met de ChristenUnie uitgesloten lijkt. Daarbij zal vooral het CDA concessies moeten doen ten opzichte van de milieumaatregelen die Jesse Klaver en consorten op het bordje van de overheid wil leggen. Ongeacht het meeregeren van GroenLinks, blijft het milieuvraagstuk hoog op de (politieke) agenda staan. Maar wat hebben dergelijke maatregelen voor effect op het bedrijfsleven, en hoe denken zij hierover? Brief Naar het schijnt houdt het bedrijfsleven zich regelmatig met dit vraagstuk bezig. In een aangetekende brief aan informateur Edith Schippers hebben ondernemersorganisatie De Groene Zaak en Royal Haskoning haar laten weten dat het moet lonen om duurzaam te ondernemen. Deze brief is ondertekend door enkele grote partijen zoal KPN, Bavaria, BAM en DELA. Actieve rol Bovendien denken zij dat de overheid een actieve rol moet spelen in de realisatie hiervan. Dit staat haaks op de ideeën die 'motorblokpartijen' CDA en VVD hebben over milieumaatregelen, en ligt meer in de lijn van de opvattingen van D66 en GroenLinks. Eerstgenoemden willen namelijk dat duurzaamheid en de innovatieve realisering daarvan bij het bedrijfsleven zélf komt te liggen. Een groot deel van het bedrijfsleven, gebundeld in de brief van De Groene Zaak, is het daar dus niet mee eens. Pijlen de goede kant op Directeur van De Groene Zaak Marjolein Demmers legt uit: "Bedrijven kunnen wel worden aangespoord tot CO2-reductie en andere duurzame maatregelen, maar als dat niet strookt met het overheidsbeleid heeft dat vrij weinig effect. Zonder passende belastingen kunnen bedrijven blijven vervuilen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Dat is natuurlijk heel tegenstrijdig wanneer dat bedrijf wel subsidies ontvangt. De overheid kan de economie ook zo inrichten dat alle pijlen de goede kant op wijzen. Dan maak je het ondernemers makkelijker."

Dennis Arns
Duurzaamheid
27 december 2016

Winst halen uit het duurzaam ondernemen: hoe doet u dat?

Als ondernemer bent u in staat om bij te dragen aan een duurzamere en eerlijkere wereld. Places.nl geeft u een aantal tips om dit te verwerkelijken: zo wordt u een MVO'er. MVO MVO is de afkorting voor Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen. Het staat ook wel bekend als 'duurzaam ondernemen' en draait dus om het oog hebben voor natuur en milieu. Dat betekent echter niet dat u direct een windmolen in de voortuin hoeft te bouwen; het kan ook op een kleinere schaal worden gedaan. Uiteraard is er allerei milieuregelgeving waaraan u zich sowieso dient te houden. MVO betekent juist dat ene beetje méér doen. MVO bestaat naast milieubewustzijn ook uit oog voor mens en maatschappij. De focus in dit artikel ligt echter op het milieu. Wat kunt u doen? 1. Start met het in kaart brengen van het energiegebruik van uw bedrijf. Op die manier ziet u waar u grote stappen zou kunnen maken. 2. Kies bij renovaties of verbouwingen voor dubbele beglazing, een groen dak of kozijnen van bamboe. 3. Gebruik de energiebesparende opties op apparaten die over dergelijke functies beschikken. U kunt denken aan koffiezetapparaten, computers en cateringvoorzieningen. 4. Hergebruik uw ICT-hardware of schaf reeds gebruikte hardware aan. 5. Stel uw printer in op standaard tweezijdig printen. Zoals u hieruit kunt zien zijn het de kleine beetjes die al kunnen helpen bij het duurzamer maken van uw bedrijf. Daarnaast kunt u ook denken aan de grotere projecten, zoals het installeren van zonnepanelen of het overgaan op 'groene stroom'. Waarom? Duurzaam ondernemen levert niet alleen iets op voor het milieu, zoals een lager energiegebruik, minder uitstoot van vervuilende stoffen of minder afval. Het kan ook iets betekenen voor u op het gebied van economische prestaties. Het kan bijvoorbeeld een kostenbesparing opleveren, omdat u bespaart op energieverbruik. Milieubewust is het nieuwe hip en geeft een maatschappelijk betrokken uitstraling. U boort daarmee een nieuwe groep potentiële klanten aan. Het geeft u de kans om uw reputatie te verfrissen en u op een "jonge" manier van uw concurrenten te onderscheiden. Op deze manier kunt u en het milieu steunen en creëert u nieuwe mogelijkheden voor uw bedrijf! Wilt u de veranderingen in uw bedrijf promoten en aan de man brengen? Er zijn ook andere manieren om ervoor te zorgen dat uw bedrijf optimaal vindbaar en bereikbaar is voor zowel uw potentiële als bestaande klanten. Door uw bedrijf gratis aan te melden op Places.nl, bent u online vindbaar voor de 6,6 miljoen bezoekers van Telefoonboek. Neem gerust contact op met 024-3555299, wij helpen u graag!

Sanne
Duurzaamheid
3 november 2016

De voordelen van groen op de werkvloer!

Heeft u een Spartaans ingericht kantoor? Lekker zakelijk, strak en schone bureaus? Wellicht wordt het dan toch eens tijd om een aantal planten in uw kantoor neer te zetten, want deze zorgen niet enkel voor het welzijn van uw werknemers, maar zorgen ook voor meer zuurstof en verhogen de arbeidsproductiviteit. Places.nl zet voor u de drie grootste voordelen van planten op kantoor op een rijtje! 1. Betere luchtkwaliteit Heeft u wel eens nagedacht over het binnenklimaat van uw kantoor? Vele kantoren voldoen namelijk niet aan de Europese richtlijnen. Wanneer uw binnenklimaat niet optimaal is en de lucht droog is, dan heeft dit ook een effect op de productiviteit en concentratie van uw werknemers. Planten verbeteren de luchtkwaliteit en verhogen het zuurstofgehalte waardoor gezondheidsklachten zoals geïrriteerde ogen, hoofdpijn en vermoeidheid verminderd worden. Dus als u de chemische stofjes wil tegengaan die deze gezondheidsklachten veroorzaken, dan zijn een paar planten in uw kantoorruimte een uitkomst! 2. Tevreden, productieve werknemers Hoewel een Spartaanse inrichting voor velen inspirerend werkt, blijkt uit onderzoek dat deze strakke look niet altijd de productiviteit verhoogt. Planten vergroten de tevredenheid over de werkplek en zorgen ervoor dat werknemers meer betrokken zijn bij hun werk. Door een aantrekkelijke werkruimte te creëren zullen uw werknemers minder stress ervaren en meer positiviteit ondervinden tijdens hun werk. Door planten toe te voegen aan een Spartaans ingericht kantoor kan de arbeidsproductiviteit met wel 15% worden verhoogd! 3. Vermindering geluidsoverlast Net zoals bebossing langs de kant van wegen zorgt voor minder geluidsoverlast, zorgt het hebben van planten op uw kantoor voor hetzelfde. Door het neerzetten van planten op de juiste plaatsen zorgt u ervoor dat er enkele decibellen uit de lucht worden gehaald. Planten zorgen er namelijk voor dat de nagalmtijd verminderd wordt. Om een optimaal effect te bereiken, kunt u de planten het beste plaatsen op harde houten, beton of marmeren vloeren. Overtuigd, of heeft u al enkele planten in uw kantoorruimte? Wij nodigen u van harte uit om een reactie achter te laten. Houd onze Places blogpagina in de gaten voor meer tips om het beste resultaat uit uw onderneming te halen.

Sanne
Duurzaamheid
12 juli 2016

MVO: denk aan mens, maatschappij en milieu

Bent u al gestart met maatschappelijk ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is namelijk goed voor het sociale gezicht van uw bedrijf. Het betekent namelijk dat u op een duurzame manier werkt en bij bedrijfsbeslissingen afwegingen maakt tussen verschillende maatschappelijke en economische effecten. Places.nl vertelt u meer in deze blog. Mens, maatschappij en milieu De Nederlandse bevolking vindt het erg belangrijk dat bedrijven aandacht besteden aan mens, maatschappij en milieu, zo blijkt uit onderzoek. Omdat MVO zo belangrijk is, zijn er steeds meer bedrijven die hier aan mee doen. Ook zijn er bedrijven die meeliften op deze hype. Deze bedrijven doen zich dan groener voor dan ze zijn, dit heet greenwashing. Dit is niet aan te raden want klanten blijken hier snel doorheen te prikken, en dit kan zorgen voor grote schade van uw bedrijf. Visie en doelen Zorg dat u binnen de visie van uw bedrijf ook MVO-elementen verwerkt. Kies voor een visie die aansluit binnen uw bedrijf. Stel daarnaast tastbare en concrete doelen. Dit zorgt ervoor dat de doelen meetbare resultaten leveren, die dan weer gemakkelijker te communiceren zijn. Productie Wees duidelijk over hoe uw producten geproduceerd worden, en welke processen hieraan voorafgaan. Zijn deze procedures duurzaam? En hoeveel bedraagt het energieverbruik? Dit zijn enkele vragen die u kunt beantwoorden. Ga ook in gesprek met uw leveranciers en belangenorganisaties. Zij hebben invloed op het succes en de inhoud van uw MVO-beleid. Ook de Rijksoverheid kan u een handje helpen met uw MVO-beleid. Zichtbaar Verwerk uw MVO-beleid op uw website, zodat het voor iedereen zichtbaar is wat voor stappen u onderneemt. Bedenk goed wat u wilt laten zien en wat past binnen uw bedrijf. Door mee te werken aan een artikel voor een krant, tijdschrift of online forum over uw maatschappelijke activiteiten valt u ook meer op. Dit is ook nog eens gratis publiciteit. Medewerkers Zorg ervoor dat uw medewerkers enthousiast worden van uw MVO-beleid. Doe mee aan acties en vrijwilligersdagen zoals "NL doet" of de Greenchoice Warmetruiendag. Er zijn opties genoeg; kies voor iets wat bij uw bedrijf past. Als u up-to-date wilt blijven over actuele mkb-informatie, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Kijk gerust rond op onze blogpagina. Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze servicedesk via 024 - 3555 299. Wij staan u graag te woord!

Sanne
Duurzaamheid
30 maart 2016

Samen zorgen voor een betere toekomst

Tegenwoordig is het niet alleen belangrijk om een goed financieel beleid te hebben om het voortbestaan van uw bedrijf te garanderen. Het is een goed idee om uw bedrijfsrendement te combineren met de bescherming van het milieu met behulp van het benutten van de talenten en interesses van uw medewerkers. Zo kan u bijdragen aan de stabiliteit van de samenleving waarin u functioneert. Milieuvriendelijk ondernemen wordt beloond Zuiniger omgaan met water en energie is maar een klein deel van milieuvriendelijk ondernemen. Het scheiden van afval binnen uw bedrijf, medewerkers die carpoolen, zuiniger printen en op milieuvriendelijk papier, het gebruik van spaarlampen etc. helpen allemaal mee aan een beter en schoner (bedrijfs)leven. Milieuvriendelijk en dus duurzaam ondernemen is niet alleen besparen, maar ook het implementeren van milieuzorgen in al uw bedrijfsactiviteiten. U kunt het implementeren in nieuwe producten, bijvoorbeeld het verminderen van het benodigde materiaal of dat het materiaal gereycled kan worden. Deze implementatie en anderen kunt u hier vinden. Een beter milieu draagt ook bij aan het welzijn van uw medewerkers en het welzijn van de maatschappij. U bent al hartstikke goed bezig Zonder dat u het zich misschien realiseert, neemt u onbewust al deel aan duurzame activiteiten. Dit kunt u ook uitbreiden, bijvoorbeeld door minder afval te produceren. Dit kan door pakken koffiemelk te gebruiken in plaats van kleine kuipjes, geen kleine suikerzakjes meer te gebruiken, maar ook grote pakken etc. Bijna alles wat in kleine pakjes komt, kan besteld worden in grote pakken. Zo kunnen kleine veranderingen op den duur groot bijdragen aan een duurzamer bedrijf. Niet alleen is het al belonend, wetend dat u mee helpt aan een beter milieu, maar er is ook zoiets als het gouden keurmerk van Green Key. Dit laat zien dat u echt bewust bezig bent met het zo duurzaam mogelijk maken van uw bedrijf. Omnivents heeft in 2010 het gouden keurmerk gekregen, omdat ze bij al haar activiteiten zo goed mogelijk met het milieu omgaat. Niet alleen Omnivents, maar ook u kunt nu het gouden keurmerk ontvangen van Green Key. Kom nu in actie en help mee aan een betere toekomst!

Sanne
Duurzaamheid
26 februari 2015

Duurzaam ondernemen: waarom en hoe?

Houdt u al iedere dag rekening met het milieu tijdens de dagelijkse werkzaamheden op de werkvloer? Het voortbestaan van uw bedrijf wordt vandaag de dag niet meer alleen bepaald door een sterk financieel beleid, want duurzaam ondernemen speelt een steeds grotere rol. Duurzaam ondernemen draait niet alleen om het realiseren van een hoger bedrijfsrendement, maar ook om het benutten van kansen voor een beter milieu, meer welzijn voor de medewerkers en de maatschappij. Dit vraagt dus om meer inspanning van uw bedrijf, maar resulteert ook in beloningen. Duurzaam ondernemen bespaart namelijk kosten, verbetert uw concurrentiekracht en het draagt bij aan een goede reputatie. Maar hoe realiseert u duurzaam ondernemen binnen uw bedrijf? Places.nl vertelt u meer in deze blog. 1. Controleer en onderhoud uw voertuigen regelmatig Een goed onderhouden motor verbruikt minder brandstof en stoot minder uitlaatgassen uit. Controleer uw voertuigen daarom regelmatig op lekkages, schade en de bandenspanning. Wilt u echt duurzaam aan de slag? Moedig het gebruik van het openbaar vervoer aan onder uw personeel of kies dan voor een elektrische auto! 2. Stuur een verzoek mee in uw mail In de handtekening van uw mail en die van uw medewerkers heeft u waarschijnlijk de naam van de zender en de contactgegevens van uw bedrijf staan. Ook kunt u in uw handtekening een tekst toevoegen waarin u de ontvanger verzoekt om zo min mogelijk te printen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan teksten als: "Denk aan het milieu voor u deze mail print." 3. Let op labels en keurmerken Let op de labels en keurmerken als u nieuwe elektrische apparatuur aangeschaft, want deze geven aan wat het energieverbruik is. Hierdoor kunt u zien welk apparaat het zuinigst is. Koop bijvoorbeeld alleen witgoed met een energielabel (A)++, want dit zijn meestal de zuinigere modellen op de markt. 4. Gebruik de uitknop of stel tijdschakelaars in Attendeer uw medewerkers er op dat de uit-knoppen van apparaten aan het einde van de dag ingedrukt worden. Dit voorkomt sluipverbruik van energie. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u ervoor kiezen om tijdschakelaars op apparaten in te stellen. Zo voorkomt u dat uw apparaten 's nachts, in het weekend of tijdens vakanties onnodige energie verspillen. 5. Gebruik ledlampen of sensorlampen Vervang uw halogeen- en gloeilampen door ledlampen. Dit bespaart eveneens een hoop energie. Ook kunt u er voor kiezen om sensorlampen te gebruiken. Deze lampen bevatten een sensor die reageert op beweging. Is er niemand op de werkvloer of in een kantoor, dan gaat de lamp vanzelf uit. Dit bespaart u tientallen euro's per jaar! 6. Scheid uw afval Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw afval en het scheiden hiervan. Gescheiden afval kan worden hergebruikt en voorkomt milieuschade doordat er minder afval hoeft te worden verbrand. Er zijn richtlijnen voor het scheiden van afval. Afval dat gevaarlijk kan zijn voor mens, dier of milieu dient sowieso gescheiden te worden. Daarnaast moeten de volgende categorieën gescheiden aangeboden worden: papier en karton, glas, gft- en groenafval, kunststof, hout, textiel, metalen en tot slot elektronische apparatuur. Lees meer handige tips op Places.nl Begin dus vandaag nog met duurzaam ondernemen met deze handige tips van Places! Naast de vele mogelijkheden die Places u biedt met haar verschillende diensten via Telefoonboek.nl, Beste.nl, Openingstijden.com, de Places Antwoordservice en binnenkort ook Places Websites, bent u bij ons dus ook aan het juiste adres voor meer handige tips en actuele mkb-informatie. Lees bijvoorbeeld ook over Google trends voor uw bedrijf en wat messenger chat voor uw bedrijf te bieden heeft. Kijk gerust rond op onze blogpagina. Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze servicedesk via 024 - 3555 299. Wij staan u graag te woord!

Sanne
Duurzaamheid
24 september 2013

Go green: 10 tips voor een milieuvriendelijkere organisatie

Bent u op zoek naar gemakkelijke tips om veel geld op uw energierekening te besparen en uw werkomgeving een stuk aangenamer te maken? Places.nl heeft voor u tien eenvoudige tips waarmee u én het milieu én uw energierekening een handje helpt. Tegenwoordig dragen we met z'n allen ons steentje bij aan een beter milieu en een gezondere leefomgeving. Maar waarom zouden we de werkplek overslaan? Gemiddeld spenderen we namelijk maar liefst 90% van ons dagelijks leven binnen, waarvan 40 uur op kantoor. Behalve dat u een hoop geld kunt besparen, helpt u het milieu ook nog eens een handje. En dat niet alleen, het kan ook heel gunstig zijn voor uw bedrijfsimago. Met deze makkelijk toepasbare tips, maakt u uw werkomgeving in een mum van tijd een stuk leefbaarder en uw energierekening een stuk lager. 1. Ga verstandig om met uw computergebruik Computers zijn tegenwoordig onmisbaar voor uw bedrijf, maar spelen ook een grote rol wat betreft de energierekening. Gelukkig zijn er een aantal handige tips om makkelijk grote hoeveelheden energie te besparen. De helft van het verbruik van een computer kan bespaard worden door middel van powermanagement. Dit is een optie die op iedere computer zit die er voor zorgt dat de computer zo min mogelijk energie verbruikt. Daarnaast bespaart u ook op koelingskosten, omdat powermanagement er voor zorgt dat uw computer minder warmte afgeeft. Bovendien geven automatisch uitgeschakelde beeldschermen minder elektromagnetische straling af, wat gezondheidsklachten kan verminderen.Zelf kunt u ook proberen om uw computer zo veel mogelijk uit te zetten wanneer u deze niet gebruikt. Uw computer verbruikt namelijk ook energie als deze uitstaat. Dit sluipverbruik kunt u makkelijk tegengaan door al uw stekkers in één stekkerdoos met aan- en uitknop te steken. Met één druk op de knop is alle elektriciteit dan afgesloten. Is het tijd om nieuwe apparatuur aan te schaffen? Let dan op de grootte van het scherm en de hoogte van de resolutie. Hoe groter het scherm, hoe meer energie deze verbruikt. Ditzelfde geldt voor de resolutie. Daarnaast verbruiken LCD-schermen minder dan CRT-monitors en geven deze minder elektromagnetische straling af. Stel daarnaast zelf een neutrale screensaver in, in plaats van een screensaver met een hoge resolutie, om energie te besparen. Kortom, door powermanagement aan te zetten op uw computers, één stekkerdoos voor meerdere elektronische apparaten te gebruiken en energiezuinige monitors aan te schaffen kunt u veel geld besparen op uw energierekening. 2. Zet randapparatuur op stand-by wanneer u deze niet gebruikt Naast computers zijn er ook andere apparaten waar u energie op kunt besparen. Zo staan printers en faxmachines meestal in stand-by, terwijl ze niet altijd gebruikt worden. Schakel daarom de apparaten die u niet gebruikt uit of stel een timer in om er voor te zorgen dat ze automatisch uitgeschakeld worden. Probeer ook eens na te gaan hoeveel u deze apparaten daadwerkelijk gebruikt. Laserprinters verbruiken namelijk meer energie dan inkjetprinters, maar printen wel veel sneller. Wanneer u dus geen grote hoeveelheden papier in korte tijd hoeft te printen, kan het voordeliger zijn om een inkjetprinter aan te schaffen. Ook kan het rendabel zijn om een multifunctioneel toestel aan te schaffen. Deze toestellen combineren de functies van een fax, printer en scanner met elkaar, maar gebruiken ongeveer de helft minder energie dan wanneer u deze apparaten los van elkaar gebruikt. 3. Let op keurmerken voor milieuvriendelijke producten Om het u als ondernemer makkelijker te maken, zijn er een aantal labels waar u op kunt letten bij het aanschaffen van nieuwe apparatuur. Energy Star is een voorbeeld van zo'n keurmerk dat wordt gebruikt voor apparaten die energiebesparende standen aanbieden. GEEA is een Europees keurmerk dat aangeeft welke apparaten het meest energiezuinig zijn. Dit keurmerk vertegenwoordigd de 30% meest energiezuinige apparaten op de markt. Daarnaast is er Ecolabel, een keurmerk dat wordt toegekend aan de meest milieuvriendelijke producten in zijn soort. Ook voor huishoudelijke apparaten zijn er labels die samenhangen met energieverbruik. U kunt dus een hoop energie besparen op computers en printers, maar ook op bijvoorbeeld uw koelkast. Op Telefoonboek.nl vindt u bedrijven die deze producten aanbieden. 4. Beperk uw papiergebruik tot een minimum Less is more. Helemaal wanneer hetom papier gaat. Vandaag de dag is het geen enkele moeite om papierloos door het leven te gaan. En dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Een groot deel van de correspondentie in het bedrijfsleven gaat natuurlijk al digitaal, maar er zijn nog een aantal andere handige manieren om op papier te besparen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen uw correspondentie volledig via e-mail te laten verlopen. Stuur geen papieren nieuwsbrieven meer rond, maar houdt iedereen zowel intern als extern digitaal op de hoogte. Uw handtekening kunt u digitaliseren, zodat u documenten met een druk op de knop officieel kunt maken. Dit minimaliseert het gebruik van papieren memo's, brieven en documenten. Door middel van een digitaal archief, kunnen uw werknemers te allen tijde digitaal bij hun bestanden. Dit bespaart niet alleen een hoop papier, maar is ook heel efficiënt. Bestanden kunnen zo met de klik van een muis worden teruggevonden en blijven altijd veilig opgeborgen. Er zijn tegenwoordig een hoop programma's die het mogelijk maken om digitale bestanden op elektronische apparaten te openen en te redigeren. Agenda's kunnen tegenwoordig gemakkelijk digitaal worden bijgehouden en ook voorbereidingen voor presentaties kunnen online worden getroffen. Mocht u toch een keer iets af moeten drukken, probeer dit dan altijd dubbelzijdig te doen en met milieuvriendelijk papier. Er zijn verschillende soorten gerecycled en chlorine-vrij papier beschikbaar. Ook kunt u kiezen voor een organische optie, zoals papier van bamboe of katoen. Probeer verder zelf zo veel mogelijk papier te recyclen of vindt een leverancier die dit doet. 5. Maak gebruik van milieuvriendelijke alternatieven om te reizen Alternatieven als de bus en de trein pakken liggen natuurlijk erg voor de hand. Maar er zijn ook manieren om met uw eigen auto energie te besparen. Milieuvriendelijk rijden doet u bijvoorbeeld door de spits te mijden. U verbruikt namelijk de minste brandstof als u de maximale snelheid kunt rijden. Probeer hier dus rekening mee te houden wanneer uw agenda dit toelaat. Nog voordeliger is het om uw medewerkers te laten carpoolen of hybride auto's aan te schaffen. Ook kunt u er voor kiezen om in te voeren regelmatig een dag thuis te blijven werken. Als het voor u of uw werknemers niet noodzakelijk is om op kantoor te zijn, is het voordeliger om de reiskosten niet te hoeven maken. Er zijn tegenwoordig allerlei opties om digitaal aanwezig te zijn, bijvoorbeeld door middel van een videoconferentie. Voor werknemers die dicht bij kantoor wonen, kunt u een fietsenplan opzetten. Het is dan voor uw werknemers mogelijk om gratis of tegen een kleine vergoeding op de fiets naar het werk te komen. Door het belastingvoordeel dat een dergelijk plan met zich meebrengt, kan het voor u als werkgever ook interessant zijn. Bovendien bespaart u op kostenposten als brandstof, parkeren en leaseauto's én is het veel beter voor het milieu. 6. Stimuleer uw werknemers zo veel mogelijk tot hergebruiken Voor het afval dat geproduceerd wordt in uw bedrijf kunt u een recycle-schema opstellen. Zaken die u kunt scheiden zijn bijvoorbeeld papier, cartridges, flessen, blikjes, glas en batterijen. Zorg er daarom voor dat er voor al deze producten een plek is en stel uw medewerkers hiervan op de hoogte. Als men weet waar het hoort, verdwijnt het niet in de prullenbak. Probeer voordat u afval weggooit, eerst te kijken of u het opnieuw kunt gebruiken. Zo doet gebruikt papier vaak uitstekend dienst als kladpapier en kunt u kartonnen dozen wellicht opnieuw gebruiken om pakketten te versturen. Apparatuur dat u niet meer gebruikt vindt misschien een tweede thuis bij een van uw werknemers of bij een kringloopwinkel. En door uw bedrijf af te melden voor papieren nieuwsbrieven en reclamefolders, kunt u voorkomen dat u onnodig dingen weg moet gooien. 7. Isoleer uw pand om verwarmingskosten te beperken Een goed begin is het halve werk. Als u zorgt dat uw pand goed geïsoleerd is, zorgt u er 's winters voor dat uw verwarmingskosten laag blijven, en 's zomers bespaart u op de kosten voor airconditioning. Het meest effectief is om te kiezen voor muur- en vloerisolatie om te zorgen dat er nergens lucht binnen kan komen. Is uw gebouw wat ouder, dan kunt u bijvoorbeeld het dak isoleren of de beglazing vervangen door dubbel glas of hoogrendementsglas. Goed geïsoleerde panden hebben wel een goede toevoer van buitenlucht en afvoer van binnenlucht nodig. Dit vraagt om een gecontroleerd ventilatiesysteem. Om de kosten hierin zoveel mogelijk te beperken kunt u de luchtkwaliteit zo goed mogelijk proberen te waarborgen. Een makkelijke manier om dit te doen is om veel planten in uw kantoor neer te zetten. Planten absorberen namelijk luchtvervuiling en verhogen de zuurstof in de lucht. Zelf kunt u luchtvervuiling zo veel mogelijk proberen te voorkomen door gebruik te maken van niet giftige schoonmaakmiddelen, spuitflessen te vermijden en roken op de werkvloer te verbieden. 8. Bespaar op uw energierekening door zonnepanelen te installeren Een werkplek moet natuurlijk goed verlicht zijn, maar dat kan ook met oog op de energierekening. Met een aantal simpele tips kunt u gemakkelijk besparen op uw energiekosten. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er geen verlichting blijft branden wanneer u niet in een ruimte aanwezig bent. Om dit u extra makkelijk te maken kunt u bewegingssensoren installeren in ruimtes waar er minder verlichting nodig is, zoals de kantine, het magazijn of de toiletten. Daarnaast bespaart u tot wel 40% op uw energierekening als u uw ouderwetse tl-verlichting vervangt door moderne LED tl-buizen. Door reflectoren aan te brengen, verdubbelt u nog eens de lichtopbrengst, zodat u de helft minder verlichting nodig heeft. Gebruik zo veel mogelijk lichte tinten in uw pand, zodat de lichtinval zo goed mogelijk wordt weerkaatst. Hierdoor heeft u zo min mogelijk kunstlicht nodig. Ook kunt u op werkplekken gewone lampen vervangen door gloeilampen. Dit bespaart u tot wel 40 euro per lamp. Als u uw energieprijs voor de komende jaren vast wilt zetten, kunt u overwegen om zonnepanelen te installeren. Deze worden op het dak van uw pand geïnstalleerd en produceren schone energie, dat een groot deel van uw stroomverbruik kan opvangen. Op Telefoonboek.nl kunt u bedrijven vinden die deze producten aanbieden. 9. Zorg dat uw werknemers gebruik kunnen maken van een duurzame kantine Er zijn ook een aantal kleine dingen die u kunt doen om te zorgen dat uw werkplek een stuk milieuvriendelijker wordt. Stimuleer uw werknemers bijvoorbeeld om zelf lunch mee te nemen in plaats van deze te bestellen of af te halen. Dit bespaart namelijk een hoop verpakkingsmateriaal. Zorg er ook voor dat uw werknemers allemaal een eigen mok hebben, zodat ze geen gebruik hoeven te maken van plastic bekertjes. Dit voorkomt een grote hoeveelheid onnodig afval. Hetzelfde geldt voor watercontainers; zet in plaats hiervan glazen flessen water in de koelkast of hergebruik oude plastic flessen. Door een zo zuinig mogelijke vaatwasser en koelkast te installeren, bespaart u én water én elektriciteit. Ook kunt u er voor kiezen om uw vaat met de hand af te wassen, afhankelijk van de intensiteit waarmee u gebruik maakt van uw vaatwasser. Tenslotte kunt u uw kantine voorzien van ecologische of fair trade producten. Kies voor eerlijke koffie en thee, zoals die van Max Havelaar. En vervang de Cup-a-Soup machine bijvoorbeeld door Tony's Chocolonely's chocoladerepen. 10. Motiveer uw werknemers om een steentje bij te dragen Probeer al uw werknemers enthousiast te krijgen voor uw initiatief. Stel uw werknemers op de hoogte van uw activiteiten om hun werkplek milieuvriendelijker, schoner en gezonder te maken en spoor ze aan u hierbij te helpen. Want vele handen maken licht werk. En als het hele bedrijf mee werkt kunt u zeker een verschil maken. U kunt mensen aanmoedigen door wedstrijden te organiseren om de beste resultaten te realiseren. Laat uw werknemers daarom regelmatig zien welke doelen er zijn bereikt, om iedereen gemotiveerd te houden. Ook kunt u er voor zorgen dat iedereen zijn steentje bijdraagt door een deel van de bespaarde kosten te gebruiken voor een leuk bedrijfsuitje om iedereen te bedanken. Het gaat immers niet alleen om de kosten die u bespaart door milieuvriendelijker met uw middelen om te gaan, maar ook om het milieu. Vergeet ook vooral niet om uw klanten op de hoogte te stellen van uw vorderingen! Deel met uw volgers op sociale media waar u mee bezig bent, spoor ze aan om met u mee te doen en maak iedereens leefomgeving een stukje groener! Bovendien is zo'n 'groene campagne' en hele goede publiciteitsstunt. Mensen kiezen tegenwoordig vaker voor bedrijven die bewust omgaan met het milieu. Zo wordt u dus niet alleen beloond met een fijnere werkplek, maar ook met een beter bedrijfsimago! Hebben deze tips u geïnspireerd en wilt u meer weten over hoe u uw werkvloer groen kunt maken? Houdt dan Allesduurzaam.nl in de gaten voor meer tips over dit onderwerp. Ook heeft Eenmiljoendruppels.nl wekelijks handige tips om u verder op weg te helpen.


Even geduld alstublieft...