Menu

Duurzaamheid

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

Marije Schiffelers
Duurzaamheid
9 augustus 2017

MVO: Welke impact heeft dit nou eigenlijk?

Steeds meer organisaties rapporteren over bedrijfsactiviteiten op het gebied van duurzaamheid, zoals het verminderen van CO2-uitstoot en het duurzaam produceren. Het lijkt er daardoor op dat bedrijven, zoals Berendsen, zich steeds meer bewust worden van het belang om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en dat is ook noodzakelijk. Maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt namelijk bij aan financiële prestaties, maar is ook belangrijk vanuit een ethisch oogpunt. MVO-richtlijnen Ook de overheid probeert maatschappelijk verantwoord ondernemen op verschillende manieren te stimuleren, zoals het oprichten van MVO Nederland. Dit is een nationale kennis- en netwerkorganisatie die bedrijven helpt om duurzamer te ondernemen. MVO Nederland wil hiermee bedrijven inspireren en stimuleren om mee te werken aan een gezonde economie en bij te dragen aan het oplossen van klimaatproblemen. Hierbij is het belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van de impact die hun bedrijfsvoering heeft op mens, milieu en maatschappij. Daarmee zou het ook aannemelijk zijn dat grotere bedrijven (met een grote impact) dus ook een grotere bijdrage moeten leveren aan MVO dan kleinere ondernemingen. Impact meten Waar in Nederland voornamelijk nog wordt gewerkt met adviezen op het gebied van maatschappelijk ondernemen, is het waarschijnlijk dat MVO-prestaties op termijn zullen worden getoetst aan algemene doelstellingen. Wanneer concrete doelen worden vastgesteld is het namelijk gemakkelijker om een waarde toe te kennen aan MVO-bedrijfsactiviteiten en prestaties. Is dit niet het geval, dan zijn er nog steeds geen duidelijke inzichten in het effect van duurzaamheidsprestaties op mens, milieu en maatschappij. Maar welke doelstellingen moeten daarvoor vastgesteld worden? En wie bepaalt dat? Een goed voorbeeld hiervan, naast de tips van MVO Nederland, zijn de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Deze SDG's zijn zorgvuldig geformuleerd en bij ieder doel zijn duidelijke graadmeters voor succes vastgesteld. Daarnaast is er een gemakkelijke koppeling tussen de SDG's en GRI, de meest gebruikte, internationale erkende rapportagerichtlijn voor MVO. Ook is het mogelijk om de impact van MVO activiteiten te meten aan de hand van een impactketen. Hierbij wordt respectievelijk gekeken naar de input, activiteiten, output, effecten en impact. Inzicht verkrijgen Met behulp van eerdergenoemde richtlijnen en manieren om MVO te meten, kunnen bedrijven gemakkelijker in kaart brengen in welke mate zij een steentje bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Soms zal dit niet het geval zijn. Dan is er meteen duidelijk dat er meer ondernomen moet worden. In andere gevallen zal er zelfs meer bereikt worden dan men verwacht. Een mooie kans om dit te gebruiken voor het aanprijzen van uw bedrijf. Dus communiceert u al duurzaamheidprestaties naar de klanten en buitenwereld toe? Verdiep u dan eens in de richtlijnen van MVO Nederland en de SDG's en probeer te voldoen aan deze richtlijnen. Op die manier kunt u uw MVO-prestaties meer betekenis geven. Bent u geïnteresseerd in meer tips en informatie? Lees dan meer tips over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze servicedesk via 024 - 3555299. Wij staan u graag te woord!

Dennis Arns
Duurzaamheid
5 juni 2017

Bedrijfsleven hoopt dat duurzaam gedrag beloond wordt

De kabinetsformatie loopt, zeker na het afhaken van GroenLinks, nog steeds stroef. Jonge politici van zowel D66 als de VVD willen de onderhandelingen met de groene partij het liefst nieuw leven inblazen, zeker nu een kabinet met de ChristenUnie uitgesloten lijkt. Daarbij zal vooral het CDA concessies moeten doen ten opzichte van de milieumaatregelen die Jesse Klaver en consorten op het bordje van de overheid wil leggen. Ongeacht het meeregeren van GroenLinks, blijft het milieuvraagstuk hoog op de (politieke) agenda staan. Maar wat hebben dergelijke maatregelen voor effect op het bedrijfsleven, en hoe denken zij hierover? Brief Naar het schijnt houdt het bedrijfsleven zich regelmatig met dit vraagstuk bezig. In een aangetekende brief aan informateur Edith Schippers hebben ondernemersorganisatie De Groene Zaak en Royal Haskoning haar laten weten dat het moet lonen om duurzaam te ondernemen. Deze brief is ondertekend door enkele grote partijen zoal KPN, Bavaria, BAM en DELA. Actieve rol Bovendien denken zij dat de overheid een actieve rol moet spelen in de realisatie hiervan. Dit staat haaks op de ideeën die 'motorblokpartijen' CDA en VVD hebben over milieumaatregelen, en ligt meer in de lijn van de opvattingen van D66 en GroenLinks. Eerstgenoemden willen namelijk dat duurzaamheid en de innovatieve realisering daarvan bij het bedrijfsleven zélf komt te liggen. Een groot deel van het bedrijfsleven, gebundeld in de brief van De Groene Zaak, is het daar dus niet mee eens. Pijlen de goede kant op Directeur van De Groene Zaak Marjolein Demmers legt uit: "Bedrijven kunnen wel worden aangespoord tot CO2-reductie en andere duurzame maatregelen, maar als dat niet strookt met het overheidsbeleid heeft dat vrij weinig effect. Zonder passende belastingen kunnen bedrijven blijven vervuilen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Dat is natuurlijk heel tegenstrijdig wanneer dat bedrijf wel subsidies ontvangt. De overheid kan de economie ook zo inrichten dat alle pijlen de goede kant op wijzen. Dan maak je het ondernemers makkelijker."

Dennis Arns
Duurzaamheid
27 december 2016

Winst halen uit het duurzaam ondernemen: hoe doet u dat?

Als ondernemer bent u in staat om bij te dragen aan een duurzamere en eerlijkere wereld. Places.nl geeft u een aantal tips om dit te verwerkelijken: zo wordt u een MVO'er. MVO MVO is de afkorting voor Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen. Het staat ook wel bekend als 'duurzaam ondernemen' en draait dus om het oog hebben voor natuur en milieu. Dat betekent echter niet dat u direct een windmolen in de voortuin hoeft te bouwen; het kan ook op een kleinere schaal worden gedaan. Uiteraard is er allerei milieuregelgeving waaraan u zich sowieso dient te houden. MVO betekent juist dat ene beetje méér doen. MVO bestaat naast milieubewustzijn ook uit oog voor mens en maatschappij. De focus in dit artikel ligt echter op het milieu. Wat kunt u doen? 1. Start met het in kaart brengen van het energiegebruik van uw bedrijf. Op die manier ziet u waar u grote stappen zou kunnen maken. 2. Kies bij renovaties of verbouwingen voor dubbele beglazing, een groen dak of kozijnen van bamboe. 3. Gebruik de energiebesparende opties op apparaten die over dergelijke functies beschikken. U kunt denken aan koffiezetapparaten, computers en cateringvoorzieningen. 4. Hergebruik uw ICT-hardware of schaf reeds gebruikte hardware aan. 5. Stel uw printer in op standaard tweezijdig printen. Zoals u hieruit kunt zien zijn het de kleine beetjes die al kunnen helpen bij het duurzamer maken van uw bedrijf. Daarnaast kunt u ook denken aan de grotere projecten, zoals het installeren van zonnepanelen of het overgaan op 'groene stroom'. Waarom? Duurzaam ondernemen levert niet alleen iets op voor het milieu, zoals een lager energiegebruik, minder uitstoot van vervuilende stoffen of minder afval. Het kan ook iets betekenen voor u op het gebied van economische prestaties. Het kan bijvoorbeeld een kostenbesparing opleveren, omdat u bespaart op energieverbruik. Milieubewust is het nieuwe hip en geeft een maatschappelijk betrokken uitstraling. U boort daarmee een nieuwe groep potentiële klanten aan. Het geeft u de kans om uw reputatie te verfrissen en u op een "jonge" manier van uw concurrenten te onderscheiden. Op deze manier kunt u en het milieu steunen en creëert u nieuwe mogelijkheden voor uw bedrijf! Wilt u de veranderingen in uw bedrijf promoten en aan de man brengen? Er zijn ook andere manieren om ervoor te zorgen dat uw bedrijf optimaal vindbaar en bereikbaar is voor zowel uw potentiële als bestaande klanten. Door uw bedrijf gratis aan te melden op Places.nl, bent u online vindbaar voor de 6,6 miljoen bezoekers van Telefoonboek. Neem gerust contact op met 024-3555299, wij helpen u graag!

Sanne
Duurzaamheid
3 november 2016

De voordelen van groen op de werkvloer!

Heeft u een Spartaans ingericht kantoor? Lekker zakelijk, strak en schone bureaus? Wellicht wordt het dan toch eens tijd om een aantal planten in uw kantoor neer te zetten, want deze zorgen niet enkel voor het welzijn van uw werknemers, maar zorgen ook voor meer zuurstof en verhogen de arbeidsproductiviteit. Places.nl zet voor u de drie grootste voordelen van planten op kantoor op een rijtje! 1. Betere luchtkwaliteit Heeft u wel eens nagedacht over het binnenklimaat van uw kantoor? Vele kantoren voldoen namelijk niet aan de Europese richtlijnen. Wanneer uw binnenklimaat niet optimaal is en de lucht droog is, dan heeft dit ook een effect op de productiviteit en concentratie van uw werknemers. Planten verbeteren de luchtkwaliteit en verhogen het zuurstofgehalte waardoor gezondheidsklachten zoals geïrriteerde ogen, hoofdpijn en vermoeidheid verminderd worden. Dus als u de chemische stofjes wil tegengaan die deze gezondheidsklachten veroorzaken, dan zijn een paar planten in uw kantoorruimte een uitkomst! 2. Tevreden, productieve werknemers Hoewel een Spartaanse inrichting voor velen inspirerend werkt, blijkt uit onderzoek dat deze strakke look niet altijd de productiviteit verhoogt. Planten vergroten de tevredenheid over de werkplek en zorgen ervoor dat werknemers meer betrokken zijn bij hun werk. Door een aantrekkelijke werkruimte te creëren zullen uw werknemers minder stress ervaren en meer positiviteit ondervinden tijdens hun werk. Door planten toe te voegen aan een Spartaans ingericht kantoor kan de arbeidsproductiviteit met wel 15% worden verhoogd! 3. Vermindering geluidsoverlast Net zoals bebossing langs de kant van wegen zorgt voor minder geluidsoverlast, zorgt het hebben van planten op uw kantoor voor hetzelfde. Door het neerzetten van planten op de juiste plaatsen zorgt u ervoor dat er enkele decibellen uit de lucht worden gehaald. Planten zorgen er namelijk voor dat de nagalmtijd verminderd wordt. Om een optimaal effect te bereiken, kunt u de planten het beste plaatsen op harde houten, beton of marmeren vloeren. Overtuigd, of heeft u al enkele planten in uw kantoorruimte? Wij nodigen u van harte uit om een reactie achter te laten. Houd onze Places blogpagina in de gaten voor meer tips om het beste resultaat uit uw onderneming te halen.

Sanne
Duurzaamheid
12 juli 2016

MVO: denk aan mens, maatschappij en milieu

Bent u al gestart met maatschappelijk ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is namelijk goed voor het sociale gezicht van uw bedrijf. Het betekent namelijk dat u op een duurzame manier werkt en bij bedrijfsbeslissingen afwegingen maakt tussen verschillende maatschappelijke en economische effecten. Places.nl vertelt u meer in deze blog. Mens, maatschappij en milieu De Nederlandse bevolking vindt het erg belangrijk dat bedrijven aandacht besteden aan mens, maatschappij en milieu, zo blijkt uit onderzoek. Omdat MVO zo belangrijk is, zijn er steeds meer bedrijven die hier aan mee doen. Ook zijn er bedrijven die meeliften op deze hype. Deze bedrijven doen zich dan groener voor dan ze zijn, dit heet greenwashing. Dit is niet aan te raden want klanten blijken hier snel doorheen te prikken, en dit kan zorgen voor grote schade van uw bedrijf. Visie en doelen Zorg dat u binnen de visie van uw bedrijf ook MVO-elementen verwerkt. Kies voor een visie die aansluit binnen uw bedrijf. Stel daarnaast tastbare en concrete doelen. Dit zorgt ervoor dat de doelen meetbare resultaten leveren, die dan weer gemakkelijker te communiceren zijn. Productie Wees duidelijk over hoe uw producten geproduceerd worden, en welke processen hieraan voorafgaan. Zijn deze procedures duurzaam? En hoeveel bedraagt het energieverbruik? Dit zijn enkele vragen die u kunt beantwoorden. Ga ook in gesprek met uw leveranciers en belangenorganisaties. Zij hebben invloed op het succes en de inhoud van uw MVO-beleid. Ook de Rijksoverheid kan u een handje helpen met uw MVO-beleid. Zichtbaar Verwerk uw MVO-beleid op uw website, zodat het voor iedereen zichtbaar is wat voor stappen u onderneemt. Bedenk goed wat u wilt laten zien en wat past binnen uw bedrijf. Door mee te werken aan een artikel voor een krant, tijdschrift of online forum over uw maatschappelijke activiteiten valt u ook meer op. Dit is ook nog eens gratis publiciteit. Medewerkers Zorg ervoor dat uw medewerkers enthousiast worden van uw MVO-beleid. Doe mee aan acties en vrijwilligersdagen zoals "NL doet" of de Greenchoice Warmetruiendag. Er zijn opties genoeg; kies voor iets wat bij uw bedrijf past. Als u up-to-date wilt blijven over actuele mkb-informatie, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Kijk gerust rond op onze blogpagina. Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze servicedesk via 024 - 3555 299. Wij staan u graag te woord!

Sanne
Duurzaamheid
30 maart 2016

Samen zorgen voor een betere toekomst

Tegenwoordig is het niet alleen belangrijk om een goed financieel beleid te hebben om het voortbestaan van uw bedrijf te garanderen. Het is een goed idee om uw bedrijfsrendement te combineren met de bescherming van het milieu met behulp van het benutten van de talenten en interesses van uw medewerkers. Zo kan u bijdragen aan de stabiliteit van de samenleving waarin u functioneert. Milieuvriendelijk ondernemen wordt beloond Zuiniger omgaan met water en energie is maar een klein deel van milieuvriendelijk ondernemen. Het scheiden van afval binnen uw bedrijf, medewerkers die carpoolen, zuiniger printen en op milieuvriendelijk papier, het gebruik van spaarlampen etc. helpen allemaal mee aan een beter en schoner (bedrijfs)leven. Milieuvriendelijk en dus duurzaam ondernemen is niet alleen besparen, maar ook het implementeren van milieuzorgen in al uw bedrijfsactiviteiten. U kunt het implementeren in nieuwe producten, bijvoorbeeld het verminderen van het benodigde materiaal of dat het materiaal gereycled kan worden. Deze implementatie en anderen kunt u hier vinden. Een beter milieu draagt ook bij aan het welzijn van uw medewerkers en het welzijn van de maatschappij. U bent al hartstikke goed bezig Zonder dat u het zich misschien realiseert, neemt u onbewust al deel aan duurzame activiteiten. Dit kunt u ook uitbreiden, bijvoorbeeld door minder afval te produceren. Dit kan door pakken koffiemelk te gebruiken in plaats van kleine kuipjes, geen kleine suikerzakjes meer te gebruiken, maar ook grote pakken etc. Bijna alles wat in kleine pakjes komt, kan besteld worden in grote pakken. Zo kunnen kleine veranderingen op den duur groot bijdragen aan een duurzamer bedrijf. Niet alleen is het al belonend, wetend dat u mee helpt aan een beter milieu, maar er is ook zoiets als het gouden keurmerk van Green Key. Dit laat zien dat u echt bewust bezig bent met het zo duurzaam mogelijk maken van uw bedrijf. Omnivents heeft in 2010 het gouden keurmerk gekregen, omdat ze bij al haar activiteiten zo goed mogelijk met het milieu omgaat. Niet alleen Omnivents, maar ook u kunt nu het gouden keurmerk ontvangen van Green Key. Kom nu in actie en help mee aan een betere toekomst!
Even geduld alstublieft...