Places logo
Menu

Gebruik de SWOT-analyse voor meer richting en houvast in uw online strategie

Gebruik de SWOT-analyse voor meer richting en houvast in uw online strategie

Een online strategie is onmisbaar om goed te presteren op social media, uw website en andere online platforms. Een strategie geeft een duidelijke richting en houvast in de online wereld. De online strategie kunt u verwerken in een marketingplan. Onderdeel van een marketingplan is een SWOT-analyse. Met behulp van deze analyse krijgt u meer inzicht in uw eigen sterktes en zwaktes en kansen en bedreigingen in de omgeving.

Een SWOT-analyse is een veelgebruikt model voor een marketingplan. Met het model krijgt u meer inzicht in uw onderneming en in de omgeving. Het model bestaat uit vier onderdelen: Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Oftewel: sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. De vier onderdelen zijn verdeeld in extern, intern, positief en negatief. Kansen en bedreigingen behoren bij de externe analyse, sterktes en zwaktes behoren tot de interne analyse.

Zo maakt u een SWOT analyse

Begin bij de interne analyse

Als u aan de slag gaat met een SWOT-analyse begint u bij de interne analyse. U bekijkt als eerste wat de sterktes en zwaktes van uw onderneming zijn. Waar blinkt u in uit en waar zou u zich op kunnen verbeteren? Een zogenaamde 'middelen analyse' kan helpen bij het maken van een interne analyse. Met een middelen analyse wordt verwezen naar drie belangrijke zaken van een onderneming: activa of assets, kennis en vaardigheden en potentie tot partnering.
- Activa of assets zijn de bezittingen van een onderneming. Het bestaat uit materiële activa zoals productiemiddelen en producten. En immateriële activa, zoals de reputatie van een bedrijf en zakelijke contacten.
- Kennis en vaardigheden slaat op de kennis van de mensen binnen de onderneming.
- Potentie tot partnering: samenwerken met andere organisatie brengt de mogelijkheid om het middelen profiel aan te vullen.

Op basis van deze drie middelen kunt u vaststellen wat mogelijke sterktes en zwaktes van de onderneming zijn. Hieronder vindt u voorbeelden van sterktes en zwaktes.

Sterke punten:

 • Over veel kennis en ervaring beschikken, bijvoorbeeld op het gebied van SEA
 • Een duidelijke doelgroep hebben
 • Een goede prijsstrategie hanteren
 • Financieel gezond zijn

Zwakke punten:

 • Weinig volgers op social media
 • Weinig specialisme
 • Regelmatig klachten over prijs/kwaliteitverhouding
 • Negatief imago
 • Verouderde faciliteiten
 • Achterblijven bij concurrentie
 • Weinig tijd voor productinnovatie

Maak een externe analyse

Nadat u een interne analyse heeft gemaakt kunt u aan de slag gaan met de externe analyse. Om inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen van de markt en bedrijfstak moet u de omgeving van de organisatie in kaart brengen. U kunt de externe analyse richten op de macro en meso omgeving van uw bedrijf.

 • Macro-omgeving: dit zijn factoren/trends uit de omgeving waar het bedrijf geen tot nauwelijks invloed op heeft. Zoals demografie, economie en technologie.
 • Meso-omgeving: dit zijn factoren waar het bedrijf wel invloed op kan uitoefenen. Dit zijn bijvoorbeeld afnemers, concurrenten en distributie.

Er zijn een aantal modellen die kunnen helpen bij het maken van een externe analyse. Met het vijfkrachtenmodel van Porter wordt gemeten in hoeverre bepaalde factoren invloed hebben op de onderneming. Er wordt gekeken naar macht van de leveranciers, macht van de afnemers, mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn, dreiging van nieuwe toetreders en concurrentie op de markt. Op basis van de externe analyse kunt u kansen en bedreigingen voor uw onderneming analyseren. De PESTEL-analyse kan ook gebruikt worden voor het identificeren van de invloed van externe factoren op de organisatie. In deze analyse wordt per risicofactor gekeken welke aspecten invloed kunnen hebben, bijvoorbeeld op politiek gebied, economisch en sociologisch gebied.

Kansen - extern:

Onder kansen vallen trends en ontwikkelingen die een positieve invloed kunnen hebben op uw organisatie. Voorbeelden zijn:

 • Doelgroep is actiever online
 • Technologische ontwikkelingen
 • Vergrijzing

Bedreigingen - extern:

Dit zijn ontwikkelingen die een negatieve invloed kunnen hebben op uw onderneming:

 • Prijsoorlogen met concurrenten
 • Nieuwe wetgeving m.b.t. hogere belastingen op uw dienst of product
 • Concurrent ontwikkelt een nieuw innovatief product of dienst
 • Vermindering klantloyaliteit

SWOT-analyse omzetten in confrontatiematrix

De SWOT-analyse en confrontatiematrix hangen nauw samen. De SWOT-analyse dient als input voor de confrontatiematrix. In de confrontatiematrix worden sterktes en zwaktes geconfronteerd met kansen en bedreigingen.

 • Sterktes confronteren met kansen: er wordt gekeken of de sterktes van een organisatie gebruikt kunnen worden om kansen in de omgeving te benutten.
 • Sterktes confronteren met bedreigingen: kan de organisatie met behulp van de sterktes een bedreiging weren?
 • Zwaktes confronteren met kansen: verhindert een zwakte de organisatie om een kans te benutten?
 • Zwaktes confronteren met bedreigingen: verhindert een zwakte de organisatie om een bedreiging te weren?

Met behulp van de SWOT- en confrontatiematrix kunt u overzichtelijk zien waar nog verbetering mogelijk is.

Foto: Bigstock

Hoe kun jij je bedrijf
laten groeien?

Gratis adviesgesprek

Wij helpen ondernemers groeien! Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen?
Plan een gratis adviesgesprek in met onze adviseur.

Plan een gratis adviesgesprek

Meer weten over een adviesgesprek

Gratis adviesgesprek
 • 100% gratis en vrijblijvend
 • Marketingadvies op maat
 • Geen verplichtingen
Google Reviews 4,5
starstarstarstarstar_half

Ook optimaal vindbaar en bereikbaar zijn? Zet je bedrijf op de kaart met Alles-in-1!