Places logo
Menu

Bedrijven moeten blijven vernieuwen om te overleven: is Agile werken de oplossing?

Bedrijven moeten blijven vernieuwen om te overleven: is Agile werken de oplossing?

Producten komen tegenwoordig steeds sneller op de markt en de technologische ontwikkelingen gaan snel. "Als bedrijven willen overleven zullen zij zich in een hoog tempo moeten vernieuwen" aldus Justin Jansen, hoogleraar ondernemerschap aan de Erasmus Universiteit. Vernieuwingen gaan vaak erg langzaam. Voor sommige bedrijven is Agile werken de oplossing om snel te vernieuwen. Bijna 75% van de bedrijven in Nederland en België gebruikt op dit moment een vorm van 'agile', blijkt uit onderzoek van KPMG.

Wat is Agile?

Agile staat letterlijk voor behendigheid en lenigheid. Het is een bepaalde manier van denken en werken in een organisatie. Het is een erg flexibele methode waarbij de tevredenheid van klanten voorop staat. Agile staat voor vier kenmerken: een flexibele strategie, multidisciplinaire teams, korte cycli en visueel werken. In deze blog leggen we uit hoe de gedachtegoed van Agile ontstaan is, wat deze kenmerken betekenen en hoe u Agile kan inzetten in uw organisatie.

Ontstaan Agile

Agile is ontstaan tijdens het Agile Manifesto in 2001. Dit was een informele bijeenkomst waarbij zeventien software ontwikkelaars bij elkaar kwamen. In het Agile Manifesto staan de vier basisprincipes van Agile beschreven:

  • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen;
  • Werkende software boven allesomvattende documentatie;
  • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen;
  • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

Aan de linkerkant staan de principes die in het Agile Manifesto als belangrijkst worden gezien. Het doel van de Agile filosofie is het voor organisaties mogelijk te maken om continue de verandering aan te gaan. Organisaties kunnen daardoor flexibel en wendbaar reageren op veranderingen en beter en sneller inspelen op eisen en wensen van stakeholders. Agile gaat vooral om slimmer werken in plaats van harder werken. Hoewel de onderdelen aan de linkerkant als belangrijkst worden gezien worden de elementen aan de rechterkant ook meegenomen.

Kenmerken Agile

1. Flexibele strategie

Agile werken gaat er vooral om dat organisaties zich in een snel veranderende wereld goed kunnen aanpassen. Het is een flexibele strategie die continu aangepast kan worden aan ontwikkelingen in de omgeving.

2. Multidisciplinaire teams

Een organisatie die volgens het Agile perspectief werkt, werkt niet in afdelingen maar bestaat uit teams. Het teamresultaat is daardoor belangrijker dan bijvoorbeeld individuele bonussen die de teamprestatie onder druk kunnen zetten. Door medewerkers van verschillende afdelingen in een team te zetten kunnen projecten beter voldoen aan alle eisen. Bij het ontwikkelen van het product is het belangrijk dat iedereen die er zeggenschap over heeft betrokken wordt bij het proces: analist, developer, eindgebruikers, jurist of wie dan ook. Dit voorkomt dat er aan het einde van het proces problemen ontstaan.

3. Korte cycli

Agile werken betekent in korte cycli werken. Een cyclus kan bijvoorbeeld een week of maand duren. Aan het begin van de cyclus geven opdrachtgevers richting aan het project, aan het eind van de cyclus wordt feedback over de resultaten gegeven. Op deze manier kan een project op tijd bijgestuurd worden. Deze cyclussen zijn de hartslag van een organisatie dat agile werkt.

4. Visueel werken

Het laatste kenmerk van Agile is visualisatie. Voor teams moet het in een oogopslag duidelijk zijn wat de voortgang is in het project. Dit kan op verschillende manieren, door post its te plakken op een wand, door een heel schema uit te tekenen of door het project op een online tool te visualiseren.

Agile werkwijzen

Als u Agile werken wilt inzetten in uw organisatie kunt u dat op verschillende manieren doen. Het Agile gedachtegoed komt in verschillende werkwijzen naar voren. De belangrijkste Agile werkwijzen op dit moment zijn Kanban, Scrum, Agile Portfolio Management, SAFe, SNAP en Spotify model. Kanban is een geschikte methode voor doorlopende werkzaamheden. Het staat letterlijk voor 'visueel bord' en houdt in dat er op een bord wordt bijgehouden wat gedaan is, waar men mee bezig is en wat er nog gedaan moet worden. Scrum is geschikt voor projectmanagement. Het belangrijkste element van Scrum is het zo snel mogelijk toevoegen van waarde voor de klant. Er zijn vier rollen, vier lijsten en vier bijeenkomsten en er wordt gewerkt in korte cycli. Voor het managen van programma's, directies en afdelingen is Agile Portfolio Management geschikt. Deze manier van werken stelt teams in staat om inzicht te krijgen en de verbinding te leggen tussen mensen, ambities en activiteiten. Indien u met meerdere teams tegelijkertijd agile wilt werken zijn de methoden SAFe, SNAP en Spotify geschikt.

Agile trends

In de toekomst zal het voor bedrijven belangrijker worden om de hele organisatie Agile te laten werken. De manier van werken zal zo ingericht moeten worden dat de gehele organisatie in staat is Agile te ontwikkelen, operationaliseren en onderhouden. Het is een uitdaging om samenwerking binnen een organisatie te realiseren terwijl verschillende klussen, mensen en afdelingen geen connectie met elkaar hebben.

Foto: Bigstock

Hoe kun jij je bedrijf
laten groeien?

Gratis adviesgesprek

Wij helpen ondernemers groeien! Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen?
Plan een gratis adviesgesprek in met onze adviseur.

Plan een gratis adviesgesprek

Meer weten over een adviesgesprek

Gratis adviesgesprek
  • 100% gratis en vrijblijvend
  • Marketingadvies op maat
  • Geen verplichtingen
Google Reviews 4,5
starstarstarstarstar_half

Ook optimaal vindbaar en bereikbaar zijn? Zet je bedrijf op de kaart met Alles-in-1!