Places logo
Menu

Loondoorbetalingsplicht bij verzuim wordt goedkoper voor kleine ondernemers

Loondoorbetalingsplicht bij verzuim wordt goedkoper voor kleine ondernemers

Met nieuwe privacyregels en een stijgend verzuim wordt het, zeker voor kleine bedrijven, steeds uitdagender om te voldoen aan de regels voor zieke werknemers. Daar lijkt nu echter verandering in te komen. Op 20 december tekenden minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de werkgeversorganisaties een convenant met het Verbond van Verzekeraars.

Loondoorbetalingsplicht

Momenteel zijn bedrijven verplicht om gedurende twee jaar loon door te betaling wanneer een werknemer ziek wordt. In het eerste jaar geldt het wettelijke minimumloon als ondergrens, in het tweede jaar heeft de werknemer recht op minimaal 70% van zijn loon. Bovendien kan er een hoger percentage zijn afgesproken in de cao. Indien een werknemer zich niet aan de voorschriften van ziekteverzuim houdt, kan deze doorbetaling worden opgeschort of stopgezet. De werkgever kan het loon stopzetten wanneer een werknemer met opzet ziek is geworden, valse informatie heeft verstrekt of weigert om passende arbeid te verrichten.

Verzekeren tegen financieel risico

De meeste kleine werkgevers zijn momenteel verzekerd tegen het financieel risico van ziekte bij haar werknemers. Bij bedrijven met 7 tot 15 werknemers is 85% verzekerd en bij bedrijven met minder dan 7 werknemers is dit 75%. Echter hebben deze bedrijven onvoldoende ervaring met langdurig ziekteverzuim en weten ze niet goed wat er in deze situatie wordt verwacht. Er heerst dan ook veel twijfel en onzekerheid bij deze bedrijven.

450 miljoen euro vrij voor verzuim

Minister Koolmees wil deze last verlichten. In samenwerking met werkgevers en verzekeraars is er 450 miljoen euro vrijgemaakt als tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling. Hier zullen met name kleine werkgevers van profiteren. Ook komt er vanaf 2020 een zogenaamde MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Deze geldt voor het gehele MKB, maar ontzorgt vooral kleine werkgevers. De verzekering vangt financiële risico's en helpt bij verplichtingen en taken rond loondoorbetaling bij ziekteverzuim.

Vast dienstverband onaantrekkelijk

Met de nieuwe maatregelen wil het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vast dienstverband te nemen. De angst voor de loondoorbetaling werd de laatste jaren zo groot, dat kleine bedrijven hun werknemers steeds vaker geen vaste baan aan durfden te bieden.

Overige afspraken

In een samenwerking tussen MKB-Nederland, Verbondschap van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (VNO-NCW), Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland), het Verbond van Verzekeraars en minister Koolmees werden de volgende afspraken gemaakt:

 • Er komt een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020.
 • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro.
 • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend.
 • Om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten, investeert het kabinet tien miljoen euro in kwaliteitsverbetering op dit punt.
 • Loondoorbetaling wordt transparanter. Het moet voor kleine werkgevers helderder worden waar UWV hen op beoordeelt bij re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets).
 • Werkgevers krijgen meer grip op het zogenaamde 'tweede spoor'. In deze regeling keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek maar bij een andere werkgever. Door bovenstaande maatregelen krijgen werkgevers meer zekerheid over dit tweede spoor en kunnen ze een goed plan maken met de medewerker.
 • Om de regeling voor het tweede spoor te verbeteren, wil minister Koolmees meer ruimte geven aan experimenten die kunnen leiden tot makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever.
 • Niet alleen de werkgever, maar ook de werknemer krijgt een grotere rol dan nu het geval is.

Minister Koolmees overweegt nog om cao-afspraken te beperken waarbij de wettelijke loondoorbetalingsverplichting wordt aangevuld tot vrijwel het volledige salaris. Zowel de minister als MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhoff geven aan heel tevreden te zijn over de gemaakte afspraken. Volgens hen blijven de rechten van zieke werknemers gelijk, maar worden de risico's voor de ondernemers beperkt.

Foto: Bigstock

Hoe kun jij je bedrijf
laten groeien?

Gratis adviesgesprek

Wij helpen ondernemers groeien! Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen?
Plan een gratis adviesgesprek in met onze adviseur.

Plan een gratis adviesgesprek

Meer weten over een adviesgesprek

Gratis adviesgesprek
 • 100% gratis en vrijblijvend
 • Marketingadvies op maat
 • Geen verplichtingen
Google Reviews 4,5
starstarstarstarstar_half

Ook optimaal vindbaar en bereikbaar zijn? Zet je bedrijf op de kaart met Places Lokale SEO!