Places logo
Menu

Nieuwe onderneming? Kies een geschikte rechtsvorm!

Nieuwe onderneming? Kies een geschikte rechtsvorm!

Start u een nieuwe onderneming? Een van de noodzakelijke keuzes is die voor een rechtsvorm. Van deze rechtsvorm hangen uw aansprakelijkheid en belastingverplichtingen af. Maar wat zijn nou precies de verschillende rechtsvormen en wat houdt elke rechtsvorm in? Places.nl vertelt het u in deze blog.

1. Eenmanszaak

De eenmanszaak is de meest gekozen rechtsvorm onder startende ondernemers en ZZP"ers. Hierbij is slechts één persoon de eigenaar. Wel kunnen er meerdere mensen werken bij de onderneming. Voor een eenmanszaak gelden geen oprichtingseisen. Er hoeft dus geen akte te worden opgesteld. De onderneming moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK). Er kan maximaal één eenmanszaak worden opgericht per persoon en de eigenaar is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele gemaakte schulden.

2. Maatschap

Een maatschap bestaat uit twee of meer personen die samen, onder een naam, een beroep uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn tandartsen en advocaten. Iedere deelnemer investeert in een maatschap, bijvoorbeeld geld of arbeid, en het uiteindelijke voordeel wordt weer verdeeld onder de deelnemers. Iedere deelnemer is aansprakelijk voor gelijke delen. Ook de maatschap moet worden ingeschreven bij de KvK en hiervoor hoeft ook geen akte te worden opgesteld. Wel is het altijd verstandig om onderlinge afspraken goed vast te leggen.

3. VOF

De VOF (Vennootschap Onder Firma) is eigendom van meerdere betrokkenen: de vennoten of firmanten. Ook een VOF moet bij de KvK worden ingeschreven en de vennoten investeren, net als bij een maatschap, allen in de onderneming. Bij de VOF is het eveneens verstandig om onderlinge afspraken schriftelijk vast te leggen.

4. BV

De Besloten Vennootschap (BV) is een rechtsvorm waarbij het kapitaal is verdeeld in aandelen. Deze zijn in het bezit van aandeelhouders, maar kunnen niet vrij worden verhandeld. Bij een BV is het grootste voordeel dat niet de ondernemer, maar de BV aansprakelijk is voor eventuele schulden bij faillissement. Een BV kan door meerdere personen worden opgericht.

5. CV

De Commanditaire Vennootschap (CV) is een bijzondere vorm van samenwerking tussen twee of meer personen, de vennoten. Die vennoten kunnen beherend of commanditair (stil) zijn. Stille vennoten zijn vaak alleen maar financieel betrokken bij de onderneming: zij kunnen niet spreken of handelen namens de onderneming. Een CV moet worden ingeschreven bij de KvK, maar verder zijn hiervoor geen formele eisen. Commanditaire vennoten zijn aansprakelijk voor het bedrag dat ze hebben ingebracht, terwijl beherende vennoten privé aansprakelijk zijn.

6. NV

Bij een Naamloze Vennootschap (NV) is het kapitaal verdeeld in aandelen, en deze aandelen zijn vrij verhandelbaar. Om een NV te kunnen starten moet een ondernemer beschikken over een startkapitaal van minimaal 45.000 euro en de onderneming moet bij de KvK worden ingeschreven. Verder moeten jaarstukken worden ingeleverd bij de KvK.

7. Vereniging

Een vereniging heeft minimaal twee leden. Het hoogste orgaan bij de vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Ieder lid heeft één stem bij deze vergadering. Het bestuur van de vereniging bestaat meestal ook uit leden. Er zijn verenigingen met volledige en met beperkte rechtsbevoegdheid. De eerste wordt bij de notaris opgericht met een akte en hierbij bent u als ondernemer niet privé aansprakelijk. De tweede vorm wordt niet in een akte opgericht. Bestuurders zijn daarbij wel privé aansprakelijk.

8. Stichting

Het doel van een stichting is om door middel van vermogen een bepaald ideaal te realiseren. Deze doelen zijn vastgelegd in statuten. Een stichting mag winst maken, maar moet die winst wel besteden aan het ideaal of doel. Een stichting heeft geen leden en wordt opgericht door een of meerdere personen met een akte of testament. De stichting moet worden ingeschreven bij de KvK. Bestuurders van een stichting zijn niet privé aansprakelijk.

9. Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Deze twee rechtsvormen zijn bijzondere verenigingen. Ze komen op voor leden door het afsluiten van overeenkomsten. Winst mag aan leden worden uitgekeerd. De rechtsvorm moet door minimaal twee personen worden opgericht en een akte is noodzakelijk. Ook inschrijving bij de KvK is verplicht en jaarstukken moeten openbaar worden gemaakt.

Places bedrijfsvermelding

Bent u er al uit welke rechtsvorm voor uw onderneming geschikt is? Na oprichting van uw onderneming kunt u een bedrijfsvermelding bij Places aanmaken. U bent zo goed vindbaar voor uw potentiële klanten via Telefoonboek.nl en Openingstijden.com. Kijk voor de uitgebreide mogelijkheden op onze website of neem contact op met 024 3555 299. We helpen u graag verder!

Hoe kun jij je bedrijf
laten groeien?

Gratis adviesgesprek

Wij helpen ondernemers groeien! Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen?
Plan een gratis adviesgesprek in met onze adviseur.

Plan een gratis adviesgesprek

Meer weten over een adviesgesprek

Gratis adviesgesprek
  • 100% gratis en vrijblijvend
  • Marketingadvies op maat
  • Geen verplichtingen
Google Reviews 4,5
starstarstarstarstar_half

Ook optimaal vindbaar en bereikbaar zijn? Zet je bedrijf op de kaart met Alles-in-1!