Menu

Voorzorg

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

2 resultaten voor Voorzorg (verfijnd tot 2)

Dennis Arns
Beveiliging
10 januari 2017

Datalekken: de uitwerking van de meldplicht

Om de consument te behoeden voor de gevaren die de informatiemaatschappij met zich meebrengt, heeft het Europees Parlement een richtlijn opgesteld voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit heeft geresulteerd in de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wbp, in 2001. De Wbp is begin 2016 uitgebreid met de Meldplicht Datalekken en de boetebevoegdheid voor de toezichthouder. Kort gezegd houdt dit in dat iedere ondernemer in Nederland verantwoordelijk is voor de privacygevoelige data binnen de eigen organisatie en bij overtreding van de wettelijke regelgeving mogelijk een boete zal moeten betalen. Datalek Indien iemand toegang heeft gekregen tot persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling was van de onderneming, dan is er sprake geweest van een datalek. Maar ook vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens vallen hieronder, er is dan immers een inbreuk gemaakt op de beveiliging van persoonsgegevens zoals opgenomen in de Wbp. Een datalek kan optreden als de servers van een bedrijf worden gehackt en gevoelige informatie naar buiten komt. Daarnaast valt ook het verlies van een smartphone, laptop of usb-stick hieronder als daar persoonsgegevens op stonden. Maatregelen Om te voorkomen dat er persoonsgegevens op plaatsen komen waar ze niet horen, zou u eigenlijk uw medewerkers geen laptops en smartphones mogen geven, niet thuis laten werken en geen informatie laten uitwisselen met ketenpartners en alle persoonsgegevens op een zodanige manier beschermen dat enkel de eigenaar van een onderneming bij deze gegevens kan komen. Dit klinkt vrij bespottelijk en hoewel het goede maatregelen zijn, is dit in de 21e eeuw niet meer realistisch. De meest veilige oplossing hiervoor is encryptie. Hiermee worden gegevens door een bepaald algoritme versleuteld. Alleen partijen met de juiste sleutel kunnen deze gegevens weer decoderen, dus zonder de juiste sleutel zijn de data onbruikbaar. Melding van inbreuk Zijn de maatregelen niet voldoende geweest om een datalek te voorkomen, dan moet u dit zonder onnodige vertraging, en anders niet later dan 72 uur, melden aan de toezichthouder. Echter, niet elke datalek hoeft te worden gemeld, zoals bijvoorbeeld bij onleesbare persoonsgegevens of wanneer deze zijn versleuteld. Enkel in gevallen dat er sprake is van 'ernstige' datalekken moet u hiertoe overgaan. Er is sprake van een ernstige lek indien het gaat om een grote hoeveelheid data en indien het gaat om gevoelige gegevens. U moet dan bijvoorbeeld denken aan inloggegegevens, financiële gegevens en kopieën van identiteitsbewijzen. In bepaalde gevallen moet u, naast de melding aan de toezichthouder, ook de getroffen personen op de hoogte stellen van de datalek indien deze ongunstige gevolgen heeft voor deze personen. Hier kunt u bijvoorbeeld denken aan identiteitsfraude, discriminatie of reputatieschade. U dient altijd de getroffen persoon op de hoogte stellen in gevallen waarin er grote hoeveelheden gegevens zijn gelekt. De gevolgen van de Meldplicht Datalekken Sinds januari 2016 kan de toezichthouder dus boetes opleggen. Deze kunnen onder meer opgelegd worden voor het niet melden van een datalek, terwijl dat wel had gemoeten. De boetes kunnen ook opgelegd worden indien uw beveiliging niet in orde is, u persoonsgegevens verwerkt zonder dat hiervoor toestemming is gegevens of indien het gaat om de export van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie zonder dat de juiste regels in acht zijn genomen. De boetes die de toezichthouder kan opleggen kunnen oplopen tot €820.000,- of 10% van de jaaromzet. In de praktijk zal de toezichthouder vaak eerst een waarschuwing geven, maar bij opzet of grove nalatigheid zal de toezichthouder vaak direct een boete opleggen. U bent in principe zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of een datalek gemeld moet worden aan de toezichthouder. Dit betekent dat, indien u een onjuiste inschatting heeft gemaakt en niet heeft gemeld terwijl dit wel had gemoeten, hiervoor het risico draagt. Places.nl is benieuwd welke maatregelen u treft om de kans op datalekken tegen te gaan, laat het ons weten in een reactie!

Sanne
Beveiliging
15 juli 2015

Onderneemt u veilig? Bescherm uzelf tegen cybercriminaliteit

Ondernemers opgelet! Cybercriminelen hebben weer een nieuwe truc gevonden om ondernemers geld afhandig te maken. Tot nu toe waren het voornamelijk de grote bedrijven die slachtoffer werden van zogenoemde 'ceo-fraude' waarbij oplichters zich voordeden als de hoogste baas van een bedrijf. Maar er loeren meer gevaren op het internet. Onderneemt u wel veilig? Ceo-fraude U herkent het wellicht zelf: u krijgt een e-mail van uw baas met een belangrijk verzoek. Dat doet u zonder twijfel. Maar wat als het gaat om het overmaken van grote bedragen naar een buitenlandse rekening? Uit recente internationale gevallen van 'ceo-fraude' blijkt dat veel medewerkers een dergelijk verzoek niet durven na te gaan. Voor de wantrouwende werknemer worden vaak de contactgegevens van een advocatenkantoor achtergelaten, welke onderdeel is van het complot. Met als het gevolg het wegsluizen van honderdduizenden euro's. Deze vorm van fraude is voornamelijk bij multinationals toegepast, maar ook u als mkb'er kunt uzelf hiertegen beschermen door altijd de afzender van de e-mail te controleren. Phishingmails Dat persoonsgegevens waardevol zijn, dat zult u herkennen. U probeert immers als ondernemer ook zoveel mogelijk relevante informatie van uw klanten te verzamelen om hier goed op in te kunnen spelen. Maar hoe verzamelt u deze informatie? Dat kan bijvoorbeeld door uw klantenbestand te optimaliseren, nieuwsbrieven te versturen of uw klanten te vragen reviews te schrijven. Helaas proberen cybercriminelen ook om uw gegevens te achterhalen, en niet op de nette manier die u zelf hanteert. Wat dacht u van mails van creditcardmaatschappijen of vliegtuigmaatschappijen, die bijna niet van echt te onderscheiden zijn? Val niet voor deze phishingmails en zorg ervoor dat het vissen naar uw gegevens geen resultaat oplevert! In deze blog leest u hoe u uzelf tegen phishing beschermt. Hackers Misschien wel een van de minst opvallende vormen van cybercriminaliteit is het hacken van webpagina's. Stelt u zich voor: u heeft een mooie website gebouwd en u bent actief bezig om de online vindbaarheid van uw bedrijf te vergroten. Uw site ziet er op het eerste gezicht mooi uit, maar als u vervolgens op Google zoekt dan blijkt uw website-omschrijving niet te kloppen... U bent het slachtoffer geworden van een hacker, die in het 'onzichtbare' gedeelte van uw website bijvoorbeeld viagra promoot. Vervelend, omdat u hier niet mee geassocieerd wilt worden. Maar nog vervelender omdat dit uw positie in Google niet ten goede komt. Lees hier wat u kunt doen in het geval van een hack. Slachtoffer van fraude.... Wat nu? Ondanks de beste voorzorgsmaatregelen kan het toch voorkomen dat u het slachtoffer wordt van cybercriminaliteit. Want waar ondernemers steeds beter weten waar zij op moeten letten, blijven cybercriminelen hun webfraude constant ontwikkelen. Mochten zij u onverhoopt de baas zijn, schakel dan de Fraudehelpdesk in! Deze nationale helpdesk voorziet u dan van advies en verwijzen u door naar de juiste instantie. Meer lezen over ondernemen? Dagelijks publiceren wij een nieuw blogartikel gericht op ondernemers in het mkb. Daarnaast vindt u er artikelen die al eerder gepubliceerd werden over cybercriminaliteit, zoals verzekeren tegen cybercrime, veilig online ondernemen en spookfacturen. Houd dus de Places blogpagina in de gaten!Even geduld alstublieft...