Menu

Belonen en loon

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

20 resultaten voor Belonen En Loon (verfijnd tot 20)

Marije Schiffelers
Personeel
23 oktober 2017

Zwangere ZZP'ers alsnog recht op uitkering

Er is al een nieuw kabinet, maar zolang nog niet alle nieuwe ministers gekozen zijn, mogen de huidige ministers nog beslissingen nemen. Demissionair minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher maakt graag gebruik van deze mogelijkheid. Hij neemt een beslissing die 100 miljoen euro kost. Kostenpost Vrouwelijke ZZP"ers die tussen 2005 en 2008 zwanger waren kunnen hier alsnog een vergoeding voor aanvragen. Het gaat om een compensatie van ongeveer 5.600 euro. Aangezien naar schatting 20.000 vrouwelijke ZZP"ers zwanger waren in die periode, kost dit de regering een flink bedrag. Vrouwen hebben recht op vergoeding Tot 2005 hadden zelfstandigen recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Drie jaar lang hadden vrouwen geen recht op deze vergoeding, totdat het recht op de compensatie in 2008 weer ingevoerd werd. ZZP"ers die in de periode van 2005-2008 zwanger waren grepen daardoor een behoorlijke som geld mis. Drie van deze vrouwen vonden dit onterecht en stapten naar de rechter. In het VN-Vrouwenverdrag is namelijk vastgesteld dat iedere werkende vrouw recht heeft op een vorm van bevallingsverlof met behoud van een deel van het inkomen. Volgens de vrouwen hebben zij daarom ook recht op een vergoeding, ondanks dat het recht op de compensatie niet gold in de periode dat zij zwanger waren. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaalde deze zomer dat de vrouwen gelijk hebben. Asscher maakt regeling voor gedupeerde vrouwen Inmiddels geldt het recht dus alweer een tijdje, maar daar zijn vrouwen die in die periode zwanger waren niet bij gebaad. Naar aanleiding van de uitspraak van de CRvB bepaalt Asscher nu dat alle ZZP"ers die tussen 2005 en 2008 zwanger waren recht hebben op de uitkering die nu ook geldt. Voor zelfstandigen, vrouwen met een vrij beroep als advocaat of dokter en echtgenotes die meewerken in de zaak van hun partner is er nu een speciale regeling. Zij kunnen bij het UWV een compensatie aanvragen. De exacte periode waarvoor de regeling geldt is die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008, toen de wet niet gold.

Marije Schiffelers
Economie
25 september 2017

Prinsjesdag: De lonen kunnen volgens premier Rutte omhoog

Het lijkt bijna een traditie te zijn, want ook dit jaar was de Miljoenennota uitgelekt voorafgaand aan Prinsjesdag. Zo bracht dit jaar De Telegraaf het nieuws naar buiten en bleek het nieuws voornamelijk positief te zijn. Zo wordt de economische groei van 2017 geschat op 3,3 procent en neemt de werkloosheid verder af tot 390.000 mensen. Belangrijke punten miljoenennota Het gaat goed met de economie in Nederland en dat blijkt ook uit de cijfers van de Miljoenennota. Buiten het feit dat de economie groeit en de werkloosheid verder daalt, gaan Nederlanders er ook op uit qua koopkracht. Zo gaan we er gemiddeld met een kleine 0,6 procent op vooruit. Daarnaast daalt de staatsschuld naar 53,7 procent van het BNP. Ook zal er veel geïnvesteerd worden in de zorg. Daarbij gaat de zorgtoeslag voor lage inkomens omhoog. Hogere lonen Tijdens Prinsjesdag zelf riep premier Rutte werkgevers en vakbonden op om de lonen te verhogen. Op die manier kunnen meer mensen van de economische groei profiteren. Dit was dan ook een van de belangrijke punten die werd vermeld tijdens de troonrede van koning Willem-Alexander. Dat is in lijn met de looneisen die FNV stelt voor het komende jaar. De lonen zijn de afgelopen tijd niet evenveel meegestegen met de groei van de economie en dat maakt het volgens de FNV mogelijk om lonen met minstens 3,5 procent te laten stijgen. Er zijn namelijk nog steeds mensen in Nederland die moeite hebben om rond te komen. Buiten premier Rutte en de FNV, lijken De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau dit plan ook te steunen. Zeker nu de economie het komende jaar met ongeveer 2,5 procent zal groeien. Belangrijk daarbij is dat er verschillen kunnen zijn tussen sectoren, aangezien niet elke bedrijfstak even hard groeit of het met elke bedrijfstak even goed gaat. Onzekerheid Hoewel de Miljoennota is gepresenteerd, is het mogelijk dat de plannen alsnog worden aangepast. Dat komt doordat er binnenkort een nieuw kabinet aantreedt waardoor er nog aanpassingen gemaakt kunnen worden. In welke mate de plannen zullen veranderen is nog onzeker.Even geduld alstublieft...