Menu

Verlof

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

Dag van de Arbeid: Nederland gewoon aan het werk

Op 1 mei doen met name Nederlandse horecabedrijven in de grensregio's er goed aan extra personeel in te plannen: onze ooster- en zuiderburen vieren dan Dag van de Arbeid. In grote getalen trekken de vrije Duitse en Belgische dagjesmensen de grens over. Ook in de rest van Europa, en zelfs op andere continenten wordt deze feestdag gevierd met een vrije dag: het is immers een wereldwijde feestdag. Maar waarom moeten wij Nederlanders gewoon aan het werk? Oorsprong De 1 mei-viering is afkomstig uit de Verenigde Staten. Eind negentiende eeuw wilden vakbonden de werkgevers tot de invoer van een 8-urige werkdag dwingen. Dat werd gedaan op 1 mei, omdat dat de dag was waarop in de VS de arbeidscontracten jaarlijks werden vernieuwd. In eerste instantie werd er geen gehoord gegeven aan deze oproep, waarna arbeiders in Chicago massaal de straat op gingen. Er braken rellen uit waarbij enkele doden vielen. Om dergelijk geweld te voorkomen werd in de VS de nationale feestdag verplaatst naar 1 september. Naast Nederlanders werken Amerikanen dus ook gewoon door op 1 mei; al krijgen zij wel later in het jaar een compensatiedag. Nederland In overige landen bleef de Dag van de Arbeid door de jaren heen staan op 1 mei. Maar in Nederland wordt hier geen vrije dag voor gegeven. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het ontbreken van echt heftige confrontaties tussen vakbonden en de overheid. Socialistische of communistische bewegingen hebben vooral in andere Europese landen, zoals Frankrijk en Rusland, voor bloederige confrontaties gezorgd. Bovendien worden volgens traditie in Nederland voornamelijk kerkelijke feestdagen gevierd. En wanneer je toch vrij wil zijn op 1 mei, zal je toch echt elders in het jaar een dag moeten compenseren. Dag van de Arbeid blijft in Nederland een dag voor arbeid.

Dennis Arns
Verlof
17 april 2017

Verplichte vrije dagen en officiële feestdagen

Op Tweede Paasdag vieren vrijwel alle branches een vrije dag, terwijl op Goede Vrijdag het gros van de werkende bevolking gewoon doorwerkt. De precieze regels rondom feestdagen zijn niet altijd even duidelijk en kan voor zowel de werkgever als de weknemer voor de nodige verwarring zorgen. Welke dagen zijn verplicht, welke zijn variabel, en waar moet je op letten? Telefoonboek.nl zette de feiten op een rijtje. Regels In principe zijn er geen door de overheid opgelegde regels over feestdagen waarop personeel verplicht vrij is. Afspraken hierover worden alleen vastgelegd in een cao. Zo zijn er wel een aantal feestdagen waarop overheidsinstellingen en het grootste deel van het bedrijfsleven vrij zijn. Het gaat hier om nationale en algemeen erkende feestdagen. Uitzonderingen worden vooral gemaakt door instellingen in de zorg en het openbaar vervoer. Ook branches als de horeca werken meestal gewoon door op deze dagen. Om zeker te zijn van uw zaak kan het beste de cao geraadpleegd worden. Nationale Feestdagen In Nederland zijn er twee nationale feestdagen. Deze dagen worden alléén gevierd in Nederland: het gaat hier om Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei). Daar moet wel bij gezegd worden dat in de meeste cao"s ervoor is gekozen om alleen voor het lustrum van Bevrijdingsdag, dus om de vijf jaar, een vrije dag in te lassen. Algemeen erkende feestdagen Bij de algemeen erkende feestdagen betreft het vooral religieuze feestdagen, die hierdoor als "zondag" worden beschouwd. Volgens de Winkeltijden wet mogen winkels hierdoor in principe niet opengaan, al werd in 2013 besloten dat gemeenten zelf mogen kiezen wanneer de winkels wel- of niet openen op zon- en feestdagen. Ook hier bestaat er weer een uitzondering: op Goede Vrijdag moeten winkels volgens de Winkeltijdenwet vanaf 19.00 dicht. Overzicht Nationale feestdagen Koningsdag Bevrijdingsdag Algemeen erkende feestdagen Nieuwjaarsdag Goede Vrijdag Eerste Paasdag Tweede Paasdag Hemelvaartsdag Eerste Pinksterdag Tweede Pinksterdag Eerste Kerstdag Tweede Kerstdag


Even geduld alstublieft...