Imago

Altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

Jeroen Rutten
Imago
9 november 2017

Drukkerijen doen het goed en worden geroemd om service

Soms wil men speciale afdrukken laten maken bijvoorbeeld op een T-shirt of een boek laten binden. Daarvoor gaan de meeste mensen graag naar de drukkerij. Voor tips over een goede drukkerij kan men niet altijd bij vrienden terecht, maar ook op het internet. Om van tevoren wel al een beeld te krijgen van een drukkerij en een weloverwogen keuze te maken, is het handig om online reviews van klanten te lezen. Dit kan op Telefoonboek.nl. Uit de beoordelingen van drukkerijen op Telefoonboek.nl blijkt dat klanten vrij tevreden zijn over drukkerijen. Reviews op Telefoonboek.nl Op Telefoonboek.nl kunnen klanten een bedrijf beoordelen de algemene indruk, service en prijs/kwaliteitverhouding. Naast een cijfer kunnen klanten ook een geschreven review achterlaten. Hierin kan de klant bijvoorbeeld het cijfer dat hij of zij heeft gegeven toelichten. Er zijn 271 beoordelingen over drukkerijen achtergelaten. Het grootste gedeelte van deze beoordelingen is positief (73.8%). Dit weerspiegelt ook in het gemiddelde cijfers dat de drukkerijen ontvangen, namelijk een 7.6. Dit is een ruime voldoende. Positief Drukkerijen worden op Telefoonboek.nl vaker positief dan negatief beoordeeld. Van de 271 reviews zijn er namelijk 200 positief. Het compliment dat veruit het vaakst (76 keer) wordt gegeven aan drukkerijen is dat de service goed is. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat iemand goed geadviseerd is. In 38 reviews werd genoemd dat de drukkerij snel werk levert. Mensen vinden het dus belangrijk om snel geholpen te worden als het om druk- of bindwerk gaat. Ook vaak (33 keer) werd het personeel van de drukkerij gecomplimenteerd, bijvoorbeeld op vriendelijkheid en vakkundigheid. Tevens werd in de geschreven reviews vaak genoemd dat de prijs/kwaliteitverhouding van de drukkerij goed is. Top drie complimenten over drukkerijen Goede service genoemd in 76 reviews Snelle afhandeling genoemd in 38 reviews Goed personeel genoemd in 33 reviews Negatief Een klein gedeelte (26.2%) van de reviews over drukkerijen is negatief, namelijk 70 reviews. De klacht die het vaakst (22 keer) door klanten genoemd wordt op Telefoonboek.nl is dat de drukkerij zich niet aan de afspraken houdt. Deze klacht komt vaak voor in combinatie met beklag over slechte bereikbaarheid van de drukkerij, wat 16 keer genoemd wordt. Het komt vaak voor dat de klant een bestelling heeft gedaan, al betaald heeft, maar vervolgens de bestelling niet ontvangt. Als de klant dan probeerde contact op te nemen met de drukkerij kreeg de klant geen gehoor of werd er niet gereageerd. In 12 reviews werd genoemd dat men ontevreden was over de service van de drukkerij. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een klant zich niet goed geholpen voelde bij de oplossing van een probleem. Ook werd genoemd dat het personeel onvriendelijk of onkundig was, dat de kwaliteit van het drukwerk niet goed was en dat de drukkerij de duur was. Opvallend is dat ook 21 keer voorkwam dat de klant alleen een algemene opmerking maakte en hierbij niet specificeerde wat er precies negatief was aan het bedrijf. Dan werd door de klant bijvoorbeeld geschreven "zeer slecht" of "ik heb slechte ervaring met dit bedrijf". Dit wijst erop dat klanten vaak een negatieve algemene indruk hebben van een bedrijf en de behoefte voelen deze over te brengen. Top drie klachten over drukkerijen Afspraken worden niet nagekomen genoemd in 22 reviews Slecht bereikbaar genoemd in 16 reviews Slechte service genoemd in 12 reviews

Jeroen Rutten
Imago
6 november 2017

Reviews sportscholen: Sporten doen we het liefst in een goede sfeer

Rond de jaarwisseling wordt er altijd veel gesproken over voornemens. Een van de meest voorkomende voornemens is toch wel "meer gaan sporten". In de aanloop naar het nieuwe jaar gaan veel mensen dan ook op zoek naar een sportschool die bij hen past. De informatie die de sportschool zelf geeft, reflecteert niet altijd de ervaring van de klant. Daarom is het slim om naast het bekijken van de website van de sportschool, ook de reviews van klanten te lezen. Op Telefoonboek.nl laten klanten een beoordeling achter over sportscholen. Uit deze beoordelingen blijkt dat Nederlandse sportscholen nog wel zaken te wensen overlaten… Beoordelingen op Telefoonboek.nl Op Telefoonboek.nl kunnen bezoekers niet alleen de contactgegevens van een bedrijf vinden, maar kunnen ze ook een beoordeling geven. De bezoeker kan het bedrijf een cijfer geven op basis van de algemene indruk, de service en de prijs/kwaliteitverhouding. Aan deze beoordeling kan de klant ook een geschreven review toevoegen. Hierin kan men een toelichting geven voor het cijfer. Op Telefoonboek.nl zijn 617 reviews over sportscholen achtergelaten. Van de reviews zijn er 342 positief en 275 negatief. Dit betekent dat maar een krappe meerderheid van de reviews positief is. Dit is ook zichtbaar in het gemiddelde cijfer dat de sportscholen ontvangen. De sportscholen zijn namelijk beoordeeld met een 6.4, een krappe voldoende. Negatief Er zijn minder negatieve reviews over sportscholen op Telefoonboek.nl dan positieve. De positieve reviews winnen het echter maar net van de negatieve reviews. Namelijk, 44,6 procent van de reviews is negatief. Dit is maar iets minder dan de helft. Er zijn een aantal terugkerende verschijnselen waar veel over geklaagd wordt in de reviews. In 95 reviews wordt genoemd dat de service van de sportschool erg slecht is. Dit kan verschillende oorzaken hebben. In de meeste reviews over de service van de sportscholen worden problemen met geld en contracten genoemd. Zo komt het vaak voor dat afspraken die gemaakt zijn in een contract niet nageleefd worden door de sportschool. Tevens klagen klanten over incassobureaus die op hen worden afgestuurd omdat ze volgens hen door de sportschool vals beschuldigd worden van nalatigheid bij het betalen. Ook een vaak voorkomende klacht is dat de sportschool slecht bereikbaar is. In 69 reviews wordt hierover geklaagd. In 29 reviews wordt genoemd dat het personeel van de sportschool onvriendelijk of niet genoeg deskundig is en dat de openingstijden beperkt zijn. Over het laatste verschijnsel wordt ook wel eens in overwegend positieve reviews geklaagd. Ook wordt door klanten ontevredenheid geuit over beperkte openingstijden, onhygiënisch faciliteiten, een hoge prijs en weinig innovatie. Top drie vaakst voorkomende klachten Slechte service genoemd in 95 reviews Slechte bereikbaarheid genoemd in 69 reviews Slecht personeel genoemd in 29 reviews Beperkte openingstijden genoemd in 29 reviews Positief Een kleine meerderheid van de reviews over sportscholen is positief, namelijk 55,4 procent. De eigenschap waar sportscholen het vaakst op gecomplimenteerd worden, heeft opmerkelijk genoeg niets te maken met het sporten zelf. In 57 reviews wordt namelijk genoemd dat de sfeer in de sportschool goed is. Ook wordt in veel reviews (53) het personeel gecomplimenteerd, bijvoorbeeld op vriendelijkheid, deskundigheid of professionaliteit. Tevens in 53 reviews wordt genoemd dat de service in de sportschool erg goed is. Dit gaat bijvoorbeeld over de behandeling van contracten en goede begeleiding. Ook wordt vaak (46) de kwaliteit van het sporten en de faciliteiten genoemd in de reviews. Daarnaast worden ook een goede prijs en locatie genoemd als positieve eigenschappen van de sportscholen. Top drie vaakst voorkomende complimenten Goede sfeer genoemd in 57 reviews Goede service genoemd in 53 reviews Goede service genoemd in 53 reviews Algemeen oordeel over sportscholen Hoewel de hoeveelheid positieve reviews dus groter is dan de hoeveelheid negatieve, kunnen sportscholen nog niet gaan juichen. Het gemiddelde cijfer van een 6,4 dat sportscholen krijgen van hun klanten toont dat er nog veel ruimte is voor verbetering bij veel sportscholen. Er zijn een aantal aspecten waar sportscholen het beste aandacht aan kunnen besteden om een positieve reactie van klanten te krijgen. Klanten lijken het namelijk belangrijk te vinden dat de sportschool goede service levert en dat de sfeer goed is. Goede service betekent verschillende dingen, zoals goed advies geven en het opzeggen van een contract gemakkelijk maken.

Jeroen Rutten
Imago
30 oktober 2017

Schilders geroemd om kwaliteit, veel klachten over nakomen afspraken

Schilderklussen worden veelal uitbesteed aan een professional. Door een professionele schilder in te schakelen zijn klanten er grotendeels zeker van dat het schilderwerk goed wordt uitgevoerd. Maar is dat ook altijd het geval? Telefoonboek.nl onderzocht hoe schilders uit haar database online worden beoordeeld door consumenten. Daaruit bleek dat schilders worden geroemd om de kwaliteit die zij afleveren, maar daarnaast veel klachten ontvangen over het nakomen van afspraken. Onderzoek In totaal zijn er 1.979 geschreven reviews over schilders geregistreerd in de database van Telefoonboek.nl. Hierbij is allereerst een onderscheid gemaakt tussen beoordelingen met een positieve of negatieve aard. Daarnaast is er gekeken naar de meest genoemde klachten en de meest gegeven complimenten. Hieruit bleek dat 1.384 reviews positief van aard waren en 595 reviews negatief waren. Dat betekent dat een meerderheid (69,9%) van het totaal aantal geschreven reviews positief was. Daarentegen was ruim 30 procent van de geregistreerde beoordelingen negatief van aard. Het feit dat er meer positieve reviews zijn geschreven is ook terug te zien in het gemiddelde cijfer die de beoordeelde schilders ontvangen. Zo scoorden de beoordeelde schilders gezamenlijk een gemiddelde score van 7,4. Ondanks het mooie cijfer, lijkt het erop dat er nog enige ruimte voor verbetering is voor een gedeelte van de schilders. Negatief Het percentage negatieve reviews is substantieel met 30,1% en is daarmee een percentage dat serieus genomen moet worden door een groot gedeelte van de schilders die geregistreerd staan bij Telefoonboek.nl. Schilders kunnen inspelen op geplaatste negatieve reviews door contact op te nemen met de betreffende klant. Op die manier kunnen bedrijven ervoor zorgen dat klanten alsnog terug blijven komen. Deze vorm van (online) klantenservice is mogelijk nog een leerpunt voor een aantal bedrijven. Aangezien er een redelijk aantal negatieve reviews werd geschreven over uiteenlopende onderwerpen is ervoor gekozen om een top drie te maken van de meest voorkomende klachten. Daaruit bleek dat de meeste klanten klachten uitten over afspraken die niet werden nagekomen (141). Zo gaven een aantal klanten aan betaald te hebben voor een dienst die uiteindelijk niet geheel werd geleverd. Daarnaast werden er veel algemene negatieve reviews geschreven (134). Bij deze reviews werd een algemene klacht geuit zoals "Nooit weer!" of "Slecht!". Tot slot klaagden veel mensen over de kwaliteit van het afgeleverde werk (125). Het ging hier voor namelijk om schilderwerk dat na korte tijd alweer afbladderde of vervaagde. Top drie klachten reviews Telefoonboek.nl Nakomen van afspraken Algemeen negatief Kwaliteit schilderwerk Positief Ondanks het aantal negatieve reviews, is het merendeel van de geplaatste reviews over schilders op Telefoonboek.nl positief. Schilders kunnen deze positieve reviews als promotie voor hun bedrijf inzetten en kunnen inzicht krijgen in de unieke en sterke punten van hun organisatie. Ook kunnen zij zich hierdoor onderscheiden van concurrentie. De top drie van meest gegeven complimenten komt betreffende de onderwerpen vrijwel overeen met de top drie klachten. Zo betroffen de meeste positieve reviews complimenten over de prijs/kwaliteitverhouding (386) die schilders afleverden. Klanten gaven aan dat zij erg tevreden waren met het resultaat en de prijzen die redelijk en betaalbaar waren. Op nummer twee staat de betrouwbaarheid van schilders (343). Waar er relatief veel klachten werden geuit over het nakomen van afspraken, kregen veel schilders juist het compliment dat zij betrouwbaar waren en hun afspraken nakwamen. Tot slot werden er veel algemeen positieve kreten (273) geplaatst over schilders, zoals "Top bedrijf!" of "Topwerk". Top drie complimenten Telefoonboek.nl Prijs/Kwaliteit schilderwerk Betrouwbaar Algemeen positief Uit de gegevens blijkt dat schilders het over het algemeen goed doen en klanten tevreden zijn. Toch lijkt er voor een gedeelte nog ruimte voor verbetering, zeker betreffende het nakomen van afspraken. Klanten willen graag weten waar zij en toe zijn. Is dit zo, dan wordt dit erg gewaardeerd. Is dit echter niet het geval, dan lijkt schilders afgestraft te worden door een negatieve review.

Jeroen Rutten
Imago
18 oktober 2017

Bereikbaarheid van webshops reden tot frustratie

Een webshop beginnen is booming business. Zo maakte het CBS begin dit jaar bekend dat het aantal webshops de afgelopen tien jaar is verzesvoudigd. Voornamelijk de webshops zonder fysieke vestiging groeiden snel. Het starten van een webshop is dan ook zeker geen gek idee, aangezien steeds meer Nederlanders (ruim 73%) online aankopen doen. Consumenten hebben veel keuzes wanneer zij online winkelen. Hierdoor is het voor webwinkels van groot belang om boven de concurrentie uit te steken. Positieve reviews van tevreden klanten kunnen dan van groot belang zijn en kunnen het vertrouwen in een webshop vergroten. Telefoonboek.nl onderzocht daarom hoe de webshops uit haar database worden beoordeeld. Onderzoek In totaal zijn er 88 reviews van bedrijven in de categorie "webshop en postorder" geregistreerd in de database van Telefoonboek.nl. Dit aantal is relatief laag in vergelijking met het aantal reviews van bedrijven zoals restaurants en apotheken. Allereerst is er gekeken naar de aard van de review en is er een onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve reviews. Hieruit bleek dat 69 reviews positief van aard waren en de overige 19 reviews negatief waren. Dat betekent dat het merendeel (78,4%) van het aantal geschreven reviews positief was. Dit is ook terug te zien aan het gemiddelde cijfer dat de geregistreerde webshops ontvingen: een 8,8. Daarentegen was 21,6% van de geregistreerde beoordelingen negatief. Hoewel 19 negatieve reviews niet erg veel lijkt, is dit relatief gezien toch een aanzienlijk percentage en is het van belang dat webshops voldoende aandacht hieraan besteden. Negatief Het percentage negatieve reviews is redelijk laag, maar bedrijven moeten altijd streven naar een lager en beter percentage. Zo is het aan te raden dat bedrijven reviews monitoren zodat zij hierop kunnen inspelen zodra een negatieve review wordt geschreven. Door snel te reageren op een negatieve review, laten webwinkels zien dat zij waarde hechten aan de mening van de klant en zij de klant alsnog een positieve ervaring willen bezorgen. Dit kan ervoor zorgen dat klanten in de toekomst opnieuw een aankoop doen en potentiële klanten kunnen meer vertrouwen in een bedrijf krijgen. Er zijn relatief weinig negatieve reviews geschreven over webshops. Toch is er gekeken naar de top drie van de meest voorkomende klachten, zodat webshops inzicht krijgen in mogelijke verbeterpunten. Hierbij is het mogelijk dat er meerdere klachten worden gegeven in één review. Hieruit bleek dat de meeste klanten klaagden over de slechte bereikbaarheid (11) van webshops via telefoon en e-mail. Consumenten gaven aan dat webshops erg laat of helemaal niet reageren en dat leidt tot veel frustratie bij klanten. Aangezien veel webshops geen fysieke vestiging hebben waar klanten langs kunnen gaan, is dit de enige manier om contact op te nemen. Daarnaast gaven veel klanten aan dat zij geen of onvoldoende inzicht hadden in de bestelstatus (9) van hun aankoop. Voornamelijk een gebrek aan inzicht in de levering van het product en eventuele vertragingen werd als hinderlijk beschouwd door consumenten. Tot slot waren klanten ontevreden over de service (3) van webwinkels. Top drie klachten reviews Telefoonboek.nl Bereikbaarheid Bestelstatus Service Positief Ondanks het aantal negatieve reviews, ontvingen webshops voornamelijk complimenten (69). De meeste complimenten over webshops betrof de service (29) van de bedrijven. De service van webshops lijkt dan ook van groot belang te zijn en klanten lijken het op prijs te stellen wanneer zij een webwinkel gemakkelijk kunnen benaderen en wanneer webwinkels advies geven bij vragen. Daarnaast werden er veel algemene complimenten geuit (19). Het ging hierbij om algemene positieve kreten, zoals "Top!" en "Goed bedrijf". Uit deze reviews was geen specifiek onderwerp af te leiden, maar was er sprake van een algemeen positieve beoordeling. Tot slot werden er veel complimenten geuit over de snelle levering van bedrijven (12). Bij consumenten lijkt er vaak onzekerheid over de leveringstijd waardoor een snelle levering extra goed wordt beoordeeld. Top drie complimenten reviews Telefoonboek.nl Service Algemeen Levering Uit de gegevens blijkt dat webshops nog een slag kunnen slaan als het aankomt op telefonische bereikbaarheid en bereikbaarheid via e-mail. Dirk Lentjes, manager van Places Antwoordservice stelt dat een goede telefonische bereikbaarheid essentieel is voor webshops: "Wanneer klanten niet de mogelijkheid hebben om langs te gaan in een winkel, dan is het van belang dat bedrijven via andere kanalen bereikbaar zijn, zoals telefoon en e-mail. Is dit op orde, dan zullen consumenten webshops ook sneller als betrouwbaar en geloofwaardig beschouwen. Dit kan indirect leiden tot meer verkopen." Daarnaast kunnen webshops hun klanten stimuleren om een review te schrijven door dit proactief te promoten en deze mogelijkheid aan te geven.

Jeroen Rutten
Imago
12 oktober 2017

Welke cosmetica winkel wordt het best beoordeeld?

Volgens het Belastingplan 2018 worden enkele producten van drogisterijen, zoals zonnebrandcréme en tandpasta, volgend jaar duurder. Het btw-tarief wordt namelijk verhoogd van 6 procent naar 21 procent. Nu de prijzen nog niet verhoogd zijn kunnen mensen de producten nog wat goedkoper kopen. Maar bij welke cosmetica winkel kan men de cosmetica producten het beste kopen? Volgens de beoordelingen op Telefoonboek.nl is dat cosmetica winkel Baboba uit Asten. Telefoonboek.nl keek ook naar overige bedrijven die tot de top vijf van best beoordeelde cosmetica bedrijven horen. Ratings Voor sommige cosmetica producten is het fijn als medewerkers van een winkel er wat extra uitleg over kunnen geven. Het is dan prettig als er in de winkel personeel is die verstand heeft van de producten. Dit is een aspect dat mee zou kunnen spelen in de beoordeling van mensen. Een goede beoordeling toont aan dat de producten, service en algemene indruk van het bedrijf goed is. Telefoonboek.nl onderzocht de best beoordeelde cosmetica winkels die geregistreerd staan in haar database. Via Telefoonboek.nl kunnen bezoekers een score toekennen aan de algemene indruk van het bedrijf, de service en de prijs/kwaliteitverhouding. Bedrijven dienen minimaal tien van unieke beoordelingen te hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Cosmetica Baboba in Asten kreeg de beste beoordeling: een 8.9 op basis van 19 beoordelingen. Baboba is een luxe winkel met allerlei verzorgingsproducten. De winkel scoort op verschillende vlakken goed. Voor de algemene indruk krijgt het bedrijf een 9, voor de service ook een 9 en voor de prijs/kwaliteitverhouding een 8.9. Op de tweede plaats staat Afro Beauty Plaza in Amsterdam, zij scoren een 8.2 gemiddeld. De derde plaats wordt gevuld door Elisica Hair & Cosmetics in "s-Hertogenbosch. Zij krijgen gemiddeld een 7.9. De cosmetica winkel Orogold in Amsterdam staat op de vierde plek met een gemiddelde van een 7.8. Op de vijfde plaats staat Parfumerie Monett B.V. uit Helmond, zij krijgen op basis van 23 beoordelingen een 7.7. Top vijf best beoordeelde cosmetica bedrijven volgens Telefoonboek.nl Baboba uit Asten Gemiddelde beoordeling: 8.9 Afro Beauty Plaza uit Amsterdam Gemiddelde beoordeling: 8.2 Elisica Hair & Cosmetics uit s-hertogenbosch Gemiddelde beoordeling: 7.9 OROGOLD uit Amsterdam Gemiddelde beoordeling: 7.8 Parfumerie Monett B.V. uit Helmond Gemiddelde beoordeling: 7.7

Jeroen Rutten
Imago
10 oktober 2017

Welk café wordt het best beoordeeld?

Een café is de perfecte plek om een drankje te drinken of om een hapje te eten. Hoewel er genoeg leuke cafés zijn, kan het onverhoopt voorkomen dat u ergens beland waar het personeel onaardig is of waar het biertje of wijntje wat minder lekker smaakt. Dan was u misschien toch liever ergens anders gaan zitten. Aan beoordelingen van anderen kunt u vaak aflezen of een café een aanrader is. Welk café wordt het beste beoordeeld? Volgens de beoordelingen op Telefoonboek.nl is dat "t Café Jo Gerrishal in Roermond. Telefoonboek.nl heeft ook gekeken naar de overige cafés die tot de top 5 best beoordeelde cafés behoren. Ratings Wanneer iemand een goede ervaring heeft gehad bij een café kan hij of zij dat delen op internet. Als een ervaring op internet wordt gedeeld is het voor iedereen te zien. Het is dan belangrijk dat het café in een positief daglicht wordt gezet. Positieve ervaringen kunnen namelijk meer potentiële klanten trekken. Telefoonboek.nl onderzocht de best beoordeelde cafés die geregistreerd staan in haar database. Via Telefoonboek.nl kunnen bezoekers een score toekennen aan de algemene indruk van het bedrijf, de service en de prijs/kwaliteitverhouding. Bedrijven dienen minimaal tien van unieke beoordelingen te hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Cafés "t Café Jo Gerrishal uit Roermond kreeg de beste beoordeling: een 9.9 op basis van 25 beoordelingen. Het café scoort op alle vlakken goed. De algemene indruk van het café scoort een 9.8, de service een 10 en de prijs/kwaliteit verhouding scoort ook een 10. Op nummer twee van best beoordeelde cafés staat bar restaurant de Praam uit Aalsmeer. Zij krijgen op basis van 30 beoordelingen een 9.6. The Pub and Churchill in Made eindigt op de derde plek. Zij scoren een 9.3 op basis van 21 beoordelingen. Op de vierde plek eindigt Café d"r Belg in Kerkrade, zij hebben gemiddeld een 9.0 op basis van 22 beoordelingen. Tot slot eindigt het café Aan de Pomp in Velden op de vijfde plaats. Zij scoren een 8.9 op basis van 25 beoordelingen. Top vijf best beoordeelde cafés volgens Telefoonboek.nl "t Café Jo Gerrishal uit Roermond Gemiddelde beoordeling: 9.9 Bar restaurant de Praam uit Aalsmeer Gemiddelde beoordeling: 9.6 The Pub and Churchill uit Made Gemiddelde beoordeling: 9.3 Café d"r Belg uit Kerkarde Gemiddelde beoordeling: 9.0 Aan de Pomp uit Velden Gemiddelde beoordeling: 8.9

Jeroen Rutten
Imago
6 oktober 2017

EP als beste uit telefonisch klantenservice onderzoek

Fysieke winkels in consumentenelektronica ondervinden de laatste kwartalen stevige concurrentie met webwinkels. De fysieke winkels boekten dit kwartaal dan ook 3,4 procent minder omzet. Dit is inmiddels al het negende kwartaal op rij met omzetverlies, volgens FD . De online verkopen zijn het afgelopen kwartaal wél met meer dan een kwart gestegen. Veel grote winkels hebben daarom zowel fysieke als online winkels. Bij de online winkels is er minder contact met de klant. Voor vragen of klachten is het daarom belangrijk als klanten bij een telefonische klantenservice terecht kunnen. Maar bieden de winkels in elektronica een goede telefonische klantenservice aan? Telefoonboek.nl heeft er onderzoek naar gedaan. Onderzoek In het onderzoek zijn vijf grote elektronicawinkels meegenomen: Mediamarkt, BCC, Blokker, Electro World, EP. De winkels bieden allen verschillende elektronische producten aan. Daarnaast hebben ze allemaal zowel een fysieke als online winkel. De winkels zijn op drie onderdelen getoetst. Er is ten eerste gekeken naar de vindbaarheid van het telefoonnummer van de klantenservice op de website. Vervolgens werd het telefoonnummer op vier verschillende momenten gebeld. Indien er een keuzemenu was werd er gekeken of deze eenvoudig te doorlopen was. Daarnaast werd de gemiddelde wachttijd gemeten totdat er iemand aan de telefoon kwam. Resultaten onderzoek Telefoonnummer op de website De klantenservice telefoonnummers zijn op alle websites vrij makkelijk te vinden. Op de website van Blokker en EP hoeft men niet door te klikken. Het telefoonnummer staat daar weergegeven op de hoofdpagina. Bij Mediamarkt, BCC en Electro World moet men één keer doorklikken naar een andere pagina. Vaak heet de pagina waar het telefoonnummer staat contact of klantenservice. Keuzemenu Blokker en Electro World maken beiden geen gebruik van een keuzemenu. Daar wordt men direct doorverbonden naar een medewerker. Bij Mediamarkt, BCC en EP wordt er wel gebruikt gemaakt van een keuzemenu. Men kan daar kiezen uit verschillende opties zoals: vragen over product of prijs, garantie of reparatie, status van bestelling en bezorging. Alle opties worden duidelijk verteld en de keuzemenu"s zijn goed te doorlopen. Wachttijden Voor het onderzoek worden er vier telefoontjes op verschillende tijdstippen gepleegd. De wachttijden van BCC zijn gemiddeld het langst. Dit is niet heel gek gezien BCC een van de grootste en bekendste elektronicawinkels van Nederland is. De gemiddelde wachttijd is daar langer dan drie minuten. Om 12 uur "s middags werd het telefoongesprek verbroken omdat er wegens grote drukte niemand beschikbaar was. Bij EP (Electronic Partner) zijn de wachttijden gemiddeld het kortst. Daar moet men maximaal 15 seconden wachten. Uit dit onderzoek blijkt dat u het beste rond 12 uur "s middags kunt bellen. De wachttijden zijn namelijk om 12:15 overal, op BCC na, het kortst. Mediamarkt 9:30 = Langer dan 3 min. 12:15 = 10 sec. 14:30 = Langer dan 3 min. 16:30 = 1 min. Gemiddelde wachttijd = 1,8 min. BCC 9:30 = Langer dan 3 min. 12:15 = Mededeling: wegens drukte beter op ander moment terugbellen 14:30 = Langer dan 3 min. 16:30 = Langer dan 3 min. Gemiddelde wachttijd = 3 min. Blokker 9:30 = 1 min. 12:15 = 50 sec. 14:30 = 5 sec. 16:30 = Langer dan 3 min. Gemiddelde wachttijd = 1,2 min. Electro World 9:30 = 10 sec. 12:15 = 10 sec. 14:30 = 10 sec. 16:30 = 10 sec. Gemiddelde wachttijd = 10 sec. EP (Electronic Partner) 9:30 = 15 sec. 12:15 = 10 sec. 14:30 = 5 sec. 16:30 = 5 sec. Gemiddelde wachttijd = 8 sec.

Jeroen Rutten
Imago
4 oktober 2017

Dierendag: Bij welke dierenwinkel kunt u het beste terecht?

Het is vandaag Werelddierendag. Een dag waarop veel mensen extra aandacht aan hun huisdier(en) besteden. Veel bedrijven spelen hier op in door middel van speciale aanbiedingen voor dierendag. Voornamelijk bedrijven zoals dierenwinkels kunnen hier extra aandacht aan besteden en kunnen op die manier klanten werven en meer verkopen realiseren. Maar is de kwaliteit en klantbeleving ook even goed bij elke dierenwinkel in Nederland? Het welzijn van een huisdier is voor de meeste mensen van groot belang waardoor zij waarde hechten aan de kwaliteit van producten of diensten die worden afgenomen bij een dierenwinkel. Maar wat vinden klanten van dierenwinkels erg belangrijk of juist niet? En over welke aspecten zijn zij erg tevreden of hebben zij juist veel klachten? Telefoonboek.nl onderzocht daarom hoe dierenwinkels uit haar database online worden beoordeeld door consumenten. Onderzoek In totaal zijn er 769 geschreven reviews over dierenwinkels geregistreerd in de database van Telefoonboek.nl. Daarbij is er allereerst gekeken naar de aard van de beoordelingen en is er onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve reviews. Daarnaast is er ook gekeken naar de top drie complimenten en top drie klachten die dierenwinkels ontvangen. Na het analyseren van de beoordelingen is gebleken dat 699 reviews positief van aard waren, hetgeen neerkomt op 90,9%. Daarentegen werden er 70 negatieve reviews geplaatst op Telefoonboek.nl (9,1%). Ook werd er een review geplaatst die als het ware neutraal van aard was, aangezien het een vraag aan de organisatie betrof en geen beoordeling over de organisatie. Om deze reden is dan ook besloten om deze review niet mee te nemen in het onderzoek. Het lage aantal negatieve reviews lijkt ook een invloed te hebben op het gemiddelde cijfer van dierenwinkels in Nederland. Zo scoren alle dierenwinkels samen gemiddeld een 8,8 en is daarmee een cijfer om trots op te zijn. Negatief Het aantal negatieve reviews is relatief laag en betreft 9,1% van het totaal aantal geschreven reviews. Over het algemeen is dat dus erg positief voor de meeste dierenwinkels, maar toch moeten de geplaatste reviews die negatief van aard zijn, serieus worden genomen. Zo blijkt uit onderzoek dat negatieve reviews een sterker effect lijken te hebben dan positieve reviews. Bedrijven zullen reviews dan ook moeten monitoren, zodat zij contact kunnen opnemen met een ontevreden klant. Op die manier kan een bedrijf ervoor zorgen dat een negatieve ervaring alsnog een neurale of positieve uitkomst kan hebben. Daarnaast toont het bedrijf op die manier aan dat zij de mening en ervaring van klanten erg serieus nemen. Maar wat zijn de meest voorkomende klachten over dierenwinkels? De meeste negatieve reviews (31) hebben betrekking op klantonvriendelijkheid van bedrijven en hun medewerkers. Zo geven klanten aan dat zij niet serieus worden genomen wanneer zij een klacht hebben of zijn er situaties waarbij medewerkers niet representatief en professioneel handelen, maar chagrijnig of zelf agressief reageren. Daarnaast werden er klachten geuit over dieronvriendelijkheid (16) van dierenwinkels. Zo geven consumenten aan dat dieren niet goed worden verzorgd en blijkt dit uit vieze kooien of verblijven en zieke dieren. Consumenten verwachten dat dierenwinkels het welzijn van dieren van groot belang vinden en rekenen bedrijven er dan ook streng op af als dit niet het geval lijkt te zijn. Tot slot werden er relatief veel negatieve reviews geschreven over de hygiëne en orde van de dierenwinkel. Waar dit onderwerp veelal samenhangt met het onderwerp van dieronvriendelijkheid, gingen deze klachten dieper in op de staat van de winkel in zijn algeheel en niet op de verzorging van de dieren. Zo spraken consumenten over producten die verkeerd geplaatst waren in de winkel of producten waar stof of kattenharen op zaten. Top drie klachten reviews Telefoonboek.nl Klantonvriendelijkheid Dieronvriendelijk – slechte verzorging Hygiëne en orde van winkel Positief Het merendeel van de geschreven reviews over dierenwinkels in Nederland was positief van aard. Opvallend daarbij waren de reviews over dierenwinkel Ambulia. Deze oudste dierenwinkel van Amsterdam kreeg nogal veel aandacht nadat de eigenaar van het bedrijf werd gevolgd in de NPO documentaire "Schuldig". Veel mensen waren naar aanleiding van deze serie onder de indruk van eigenaar Dennis en schreven reviews als steunbetuiging, zoals "Laat je niet kisten […]Je bent een topper". De meeste positieve reviews hadden betrekking op advies dat door dierenwinkels werd gegeven (165). Consumenten lijken het dan ook erg op prijs te stellen als dierenwinkels hen voorzien van een advies over de verzorging van huisdieren. Op nummer twee staat de goede service van dierenwinkels. Hierbij heeft de term "service" (150) betrekking op meerdere aspecten van het bedrijf. Zo beschouwen consumenten de levering van producten, communicatie tussen bedrijf en consument en behulpzaamheid als aspecten van service. Veel klanten zijn dan ook tevreden over de wijze waarop dierenwinkels hiermee omgaan. Tot slot werden er veel positieve reviews geschreven over medewerkers van dierenwinkels (94). Klanten schrijven veelal over vriendelijke medewerkers die goede hulp bieden en representatief handelen. Hoewel het geven van deskundig advies en het aanbieden van een goede service grotendeels afhankelijk is van medewerkers, betroffen deze reviews veel informatie over de persoonlijkheid van medewerkers. Hierbij gaven klanten aan dat veel medewerkers, vriendelijk en vrolijk waren en hun werk met veel passie uitvoerden. Top drie complimenten Telefoonboek.nl Deskundig advies Service Medewerkers Uit de gegevens blijkt dat het persoonlijke contact tussen dierenwinkels en klanten erg belangrijk is, en wellicht belangrijker dan voor andere bedrijven. De resultaten geven dan ook veel inzicht in aspecten die voor de klant van groot belang zijn. Dierenwinkels zullen dan ook voldoende tijd en aandacht aan online reviews moeten besteden.

Jeroen Rutten
Imago
2 oktober 2017

Apotheken geroemd om vriendelijkheid

Veel mensen in Nederland moeten regelmatig een medicijn ophalen bij de apotheek. Aangezien deze medicijnen meestal van groot belang zijn voor de gezondheid van mensen, is het van belang dat een apotheek professioneel en deskundig handelt. Consumenten gaan hier dan ook vanuit en verwachten dat zij de juiste service en medicijnen krijgen bij een bezoek aan de apotheek. Maar is dat ook altijd het geval? Telefoonboek.nl onderzocht hoe apotheken uit haar database online worden beoordeeld door consumenten. Daaruit bleek dat apotheken worden geroemd om hun vriendelijkheid, maar daarnaast veel klachten ontvangen over lange wachttijden. Onderzoek In totaal zijn er 1.244 geschreven reviews over apotheken geregistreerd in de database van Telefoonboek.nl. Hierbij is er allereerst een onderscheid gemaakt tussen beoordelingen met een positieve of negatieve aard. Daarnaast is er gekeken naar de meest gegeven complimenten, maar ook naar de meest voorkomende klachten. Hieruit bleek dat 739 reviews positief van aard waren en 505 reviews een negatief waren. Dat betekent dat een kleine meerderheid (59,4%) van het totaal aantal geschreven reviews positief was. Daarentegen was ruim 40 procent van de geregistreerde beoordelingen negatief van aard. Waar de positieve aard van reviews lichtelijk de overhand neemt, is dit ook terug te zien in het gemiddelde cijfer die de beoordeelde apotheken ontvangen. Zo scoorden de beoordeelde apotheken gezamenlijk een gemiddelde score van 7,1. Hoewel dit cijfer voldoende is, lijkt er nog ruimte voor verbetering voor een gedeelte van de apotheken en zouden zij moeten streven naar een zo hoog mogelijk cijfer. Negatief Het percentage negatieve reviews is relatief hoog met 40,1%. Dit is dan ook een percentage dat serieus genomen moet worden door een groot gedeelte van de apotheken die geregistreerd staan bij Telefoonboek.nl. Wanneer er sprake is van negatieve reviews, moeten apotheken hierop inspelen door contact te zoeken met de betreffende klant. Op die manier kunnen apotheken ervoor zorgen dat klanten terug blijven komen en niet op zoek gaan naar een andere vestiging. Toch lijkt het erop dat de meeste apotheken online klantenservice nog niet in die mate op de agenda hebben staan. Aangezien er redelijk veel negatieve reviews werden geschreven over uiteenlopende onderwerpen is ervoor gekozen om een top drie te maken van de meest voorkomende klachten. Daaruit bleek dat de meeste klanten klagen over de lange wachttijden (170) bij een bezoek aan de apotheek. Daarnaast werd veelal geklaagd over de voorraad en levering van medicijnen (153). Tot slot klaagden veel mensen over de openingstijden die te beperkt waren voor mensen met een fulltime baan (101). Apotheek Boots uit Velp viel daarnaast op met het meest aantal negatieve reviews. Van het totaal aantal reviews (14) dat zij ontvingen waren er twaalf negatief van aard. Top drie klachten reviews Telefoonboek.nl Wachttijden Voorraad en levering Openingstijden Positief Ondanks het aantal negatieve reviews dat werd geplaatst op Telefoonboek.nl, waren er ook veel positieve reviews (739) te vinden met complimenten voor bepaalde apotheken. Het merendeel van de complimenten betrof de vriendelijkheid (183) van personeel. Klanten lijken het dan ook erg te waarderen wanneer apothekers een vriendelijke en persoonlijke houding aannemen. Hierdoor werken apotheken klantgericht en dat resulteert in vele positieve reviews. Daarnaast leken veel klanten het erg te waarderen wanneer er geen sprake was van lange wachttijden en klanten juist erg snel geholpen konden worden (166). Wellicht zijn veel klanten zich ervan bewust dat dit niet een vanzelfsprekendheid is en wordt dit extra op prijs gesteld. Tot slot werden er veel algemene positieve waarderingen gegeven (135). Hierbij kon geen specifiek aspect worden onderscheiden en betrof het opmerkingen zoals "Prima apotheek" of "Ik ben echt tevreden". Top drie complimenten Telefoonboek.nl Klantvriendelijkheid Geen of korte wachttijden Algemeen positief Uit de gegevens blijkt dat veel apotheken nog een slag kunnen slaan als het aankomt op het verkorten van wachttijden. Dit lijkt voor de meeste klanten namelijk een heikel punt en zorgt daarvoor voor veel frustratie. Daarentegen wordt een klantvriendelijke houding erg gewaardeerd en het is dan ook de vraag of een persoonlijke en klantvriendelijke houding een invloed heeft op de lengte van de wachttijden. Maar één ding is zeker. Het monitoren van reviews en het geven van een reactie is van groot belang, ook voor apotheken.

Jeroen Rutten
Imago
28 september 2017

Bedrijven in Alkmaar geroemd om hun service

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) en mensen die een eigen onderneming starten, blijft groeien. Uit cijfers van het CBS blijkt dan ook dat al ruim 1 miljoen Nederlanders als ZZP'ers in hun hoofbaan werken en blijft dit aantal groeien. Ook in Alkmaar is dit het geval en ondersteunt de gemeente ZZP'ers al sinds 2013 bij het opstarten van hun bedrijf. Zo is er een ondernemersloket waar ondernemers gratis vragen kunnen stellen en advies kunnen krijgen. Voornamelijk voor deze kleinere ondernemers zijn tevreden klanten essentieel voor het voortbestaan van hun onderneming. Verschillende online rating- en reviewsystemen hebben er voor gezorgd dat consumenten online hun ervaring met een bedrijf kunnen delen en op die manier een positief of negatief oordeel kunnen geven. De meeste consumenten maken dan ook gebruik van deze zogeheten reviews, aangezien zij graag een bepaalde mate van zekerheid willen hebben voordat zij een aankoop doen. Telefoonboek.nl onderzocht daarom hoe bedrijven in Alkmaar online beoordeeld worden door consumenten. Onderzoek In de database van Telefoonboek.nl zijn 666 geschreven reviews verzameld over bedrijven uit Alkmaar. Allereerst is er gekeken naar de toon van de beoordelingen en is er onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve reviews. Daaruit is gebleken dat er veelal meer positieve reviews (528) werden geschreven dan negatieve reviews (128). Daarmee is 79,3% van de geschreven reviews positief van aard. Hoewel dit een mooie uitkomst lijkt te zijn, heeft alsnog 20,7% van de geschreven reviews een negatieve aard. Het is dan ook de vraag of positieve en negatieve reviews even zwaar wegen of dat negatieve reviews wellicht langer blijven hangen bij de consument en daarmee een grotere invloed hebben. Het is namelijk mogelijk dat één negatieve review ervoor zorgt dat een consument afziet van een aankoop, terwijl één positieve review er niet per definitie voor zorgt dat een consument een aankoop doet. Op die manier lijkt de zwaarte van reviews niet evenredig. Maar één ding is zeker voor de bedrijven in Alkmaar: met een gemiddelde cijfer van 8,1 scoren zij ruim voldoende. Negatief Wanneer er wordt gekeken naar het aantal negatieve reviews, blijkt dat dit percentage redelijk laag is. Toch moeten bedrijven uit Alkmaar de negatieve reviews niet onderschatten en kunnen bedrijven klanten benaderen. Door contact op te nemen met consumenten die een negatieve review hebben geschreven, kunnen bedrijven in sommige gevallen een negatieve ervaring alsnog een positieve wending geven. Door actief bezig te zijn met het monitoren van online geschreven reviews en Webcare kunnen bedrijven alsnog een invloed hebben op de aard van geschreven reviews. Ook laten zij (potentiële) klanten op die manier zien dat zij de mening van de klant serieus nemen. Tijdens het analyseren van de negatieve reviews was het opvallend dat bedrijven die een negatieve review ontvangen in sommige gevallen alsnog een cijfer kregen dat wordt gezien als voldoende (bijvoorbeeld een 6). In deze gevallen is het mogelijk dat consumenten voornamelijk ontevreden zijn over één aspect van een organisatie, maar niet zodanig dat de gehele organisatie als onvoldoende wordt beoordeeld. De meeste negatieve reviews hadden betrekking op slechte service van bedrijven (44). Ook werden er veel klachten geuit over de kwaliteit van producten of diensten die volgens de consument niet hoog genoeg was (28). Tot slot schreven relatief veel consumenten een negatieve review over de klantvriendelijkheid (20) van bedrijven (of beter gezegd klantonvriendelijkheid). Het ging hierbij voornamelijk om telefonische of face-to-face communicatie tussen bedrijven en consumenten. Positief Het grootste gedeelte van de geschreven reviews over bedrijven in Alkmaar was positief. De positieve reviews geven bedrijven inzicht in hun sterke punten en die kennis kan gebruikt worden om de dienstverlening verder te verbeteren. Na het analyseren van de reviews bleek dat de meeste positieve reviews, net zoals de negatieve reviews, de service van bedrijven beschreven (109). Dit komt waarschijnlijk omdat de term 'service' betrekking heeft op meerdere aspecten van een bedrijf. Verder werden er veel algemene positieve kreten (100) geplaatst, zoals; 'Top bedrijf!' en 'Super!'. Uit deze reviews was het daarom niet mogelijk om af te leiden welke onderdelen met name goed werden beoordeeld. Tot slot werd het positief handelen van personeel (42) als een groot pluspunt genoemd in positieve reviews. Het ging hier voornamelijk om de klantvriendelijkheid en behulpzaamheid van medewerkers ten opzichte van klanten. Top drie onderwerpen reviews Telefoonboek.nl Positief Negatief Service Service Algemeen Kwaliteit product of dienst Personeel – klantvriendelijkheid Klantvriendelijkheid – communicatie Branches Naast de aard van de reviews is er ook gekeken naar de verschillende branches die de meest positieve en negatieve reviews ontvingen. Belangrijk hierbij is dat er niet voor elk bedrijf en elke branche evenveel reviews zijn geschreven. Hierdoor is het mogelijk dat kleinere branches niet in de top drie komen vanwege het lage aantal geschreven reviews. Ten eerste is er gekeken naar de branches met de meeste positieve reviews. Kappers in Alkmaar bleken het erg goed te doen, zij ontvingen namelijk 38 positieve reviews en scoorden gemiddeld een 9,5. Ook afvalverwerkingsbedrijven (31) en autobedrijven (20) werden goed beoordeeld door middel van een positieve review. Het afvalbrengpunt van de gemeente Alkmaar was dan ook de instantie met de meeste positieve reviews (31). Naast positieve reviews werden er in totaal 127 negatieve reviews geschreven. Hoewel telefoonwinkels de meeste negatieve reviews ontvingen (9), werden post en koeriersbedrijven het slechts beoordeeld met 7 negatieve reviews en een gemiddeld cijfer van 4,1. Telefoonwinkels scoorden ondanks de negatieve reviews nog een voldoende met een gemiddelde van een 6,5. Tot slot ontvingen snackbars in Alkmaar relatief veel negatieve reviews. Zo ontvingen zij 6 negatieve reviews, maar scoorden zij nog ruim voldoende met een 7,7. Hoewel de ontvangen reviews met een negatieve aard serieus genomen moeten worden, lijken de meeste branches het goed te doen. Wel is er voor post en koeriersbedrijven nog werk aan de winkel. Hoewel zij slechts 8 reviews in totaal ontvingen, waren 7 reviews negatief van aard. Top drie branches met positieve en negatieve beoordelingen volgens Telefoonboek.nl Positief Negatief Kappers 9,5 Post en koerier 4,1 Afvalverwerking 9,1 Telefoonwinkels 6,5 Autobedrijven 9,1 Snackbars 7,7

Jeroen Rutten
Imago
26 september 2017

Neerlandlease best beoordeelde autoleasebedrijf

Een auto leasen kan op verschillende voordelen bieden voor een bedrijf, maar ook voor privé gebruik. Bij een auto leasen hoeft de bestuurder bijvoorbeeld geen inzicht in autokosten te hebben. Daarnaast hoeft men zich meestal niet druk te maken over onverwachte garagerekeningen. Maar bij welk bedrijf doet dit zodanig goed dat zij veel positieve beoordelingen ontvangen? Volgens de beoordelingen op Telefoonboek.nl kan dat het beste bij Neerlandlease in Zuidbroek. Ook keek Telefoonboek.nl naar overige bedrijven die tot de top vijf van best beoordeelde auto lease bedrijven behoren. Rating Door de digitalisering kunnen mensen steeds makkelijker hun ervaringen en meningen delen. Negatieve ervaringen over bedrijven zijn daardoor ook erg snel gedeeld. Het is voor een bedrijf belangrijk dat er alleen positieve beoordelingen omhoog komen wanneer mensen het bedrijf opzoeken. Slechte beoordelingen kunnen potentiele klanten namelijk afschrikken. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de beoordelingen die een bedrijf krijgt. Telefoonboek.nl onderzocht de best beoordeelde auto lease bedrijven die geregistreerd staan in haar database. Via Telefoonboek.nl kunnen bezoekers een score toekennen aan de algemene indruk van het bedrijf, de service en de prijs/kwaliteitverhouding. Auto lease bedrijven Neerlandlease B.V. kreeg de beste beoordeling: een 9 op basis van 12 unieke beoordelingen. Op de tweede plek staat Leasesupport. Zij krijgen een 8,4 op basis van 9 beoordelingen. De derde plek wordt gevuld door LeaseKeuze, zij scoren een 8,2 op basis van 6 beoordelingen. Autoleasing @ Via Maas staat op de vierde plaats met een gemiddelde van 7,9 op basis van 6 beoordelingen. Op de vijfde plek staat het Auto Lease bedrijf J. Wermink met een 7,9 op basis van 5 beoordelingen. Door het beperkte aantal beoordelingen zijn de uitslagen minder betrouwbaar. Toch kunnen deze beoordelingen een positief effect hebben en geven zij bedrijven inzicht in de ervaring van klanten. Top vijf best beoordeelde auto lease bedrijven volgens Telefoonboek.nl Neerlandlease B.V. Gemiddelde beoordeling: 9 Leasesupport Gemiddelde beoordeling: 8,4 LeaseKeuze Gemiddelde beoordeling: 8,2 Autoleasing @ ViaMaas Gemiddelde beoordeling: 7,9 J. Wermink Gemiddelde beoordeling: 7,9

Jeroen Rutten
Imago
20 september 2017

TaxiLux Fietsen best beoordeelde bedrijf van Utrecht

Utrecht is een zeer centrale stad gelegen in Nederland en wordt door de Europese Unie gekwalificeerd als meest competitieve regio van Europa. Dit betekent dat er veel bedrijven zijn gevestigd in Utrecht die allemaal de beste willen zijn in hun vak. Maar welk bedrijf is dat? Volgens de beoordelingen op Telefoonboek.nl is dat TaxiLux uit Utrecht. Ook keek Telefoonboek.nl naar overige bedrijven die tot de top vijf van best beoordeelde bedrijven in Utrecht behoren. Ratings Het wordt steeds vaker benadrukt dat tevreden klanten ambassadeurs kunnen worden en van groot belang zijn voor bedrijven. De ervaringen van consumenten worden namelijk vaak als geloofwaardiger beoordeeld dan reclame uitingen van het bedrijf zelf. Het is daarbij natuurlijk wel van belang dat bedrijven goed presteren en voldoende tevreden klanten hebben die een bijvoorbeeld online een beoordeling kunnen geven. Maar welk bedrijf wordt het best beoordeeld? Telefoonboek.nl onderzocht de best beoordeelde bedrijven in Utrecht die geregistreerd staan in haar database. Via Telefoonboek.nl kunnen bezoekers een score toekennen aan de algemene indruk van het bedrijf, de service en de prijs/kwaliteitverhouding. Bedrijven dienen minimaal tien van unieke beoordelingen te hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Utrecht Taxibedrijf TaxiLux uit Utrecht kreeg de beste beoordeling: een 9,6 op basis van 171 unieke beoordelingen. De taxiservice scoort erg goed en consistent op alle vlakken. Zo ontving TaxiLux een 9,6 voor de algemene indruk van het bedrijf, een 9,6 voor de service en een 9,7 voor de prijs/kwaliteitverhouding van het bedrijf. Daarnaast scoort de organisatie niet alleen goed op het gebied van ratings, maar ook als het aankomt op reviews en telefonische bereikbaarheid. Op nummer twee van best beoordeelde bedrijven in Utrecht staat de one-stop-shop voor motorrijders: motoZoom. Deze organisatie ontving een gemiddelde beoordeling van 9,1. Nummer drie en vier van de top vijf best beoordeelde bedrijven van Utrecht wordt vervuld door grillrestaurant Dar Al Maghreb en Hebbes Dierenspeciaalzaak respectievelijk. Hoewel deze drie organisaties allen een 9,1 scoorden, is de rangorde afhankelijk van het aantal beoordelingen dat zij hebben ontvangen via Telefoonboek.nl. Top vijf best beoordeelde bedrijven in Utrecht volgens Telefoonboek.nl TaxiLux Utrecht Gemiddelde beoordeling: 9,6 motoZoom Gemiddelde beoordeling: 9,1 Dar al Maghreb Gemiddelde beoordeling: 9,1 Hebbes Dierenspeciaalzaak Gemiddelde beoordeling: 9,1 JLM Glas Gemiddelde beoordeling: 9,0

Jeroen Rutten
Imago
19 september 2017

Ondernemers in Nijmegen goed beoordeeld

Nijmegen telt een groot aantal ondernemers en bedrijven. Maar hoe worden die bedrijven beoordeeld door de consument? Online review- en ratingsystemen worden steeds belangrijker en veel consumenten zoeken online informatie over een bedrijf voordat zij een aankoop doen of een bedrijf benaderen. De meeste consumenten willen namelijk een bepaalde mate van zekerheid over een bedrijf voordat zij hieraan hun geld uitgeven. Hebben bedrijven veel positieve reviews, dan kan dit in hun voordeel werken en kunnen zij veel nieuwe klanten aantrekken. Daarentegen kunnen negatieve reviews schade aanrichten bij bedrijven, aangezien potentiële klanten afgeschrikt kunnen worden door negatieve beoordelingen over producten of diensten. Telefoonboek.nl onderzocht daarom hoe Nijmeegse bedrijven online beoordeeld worden. Onderzoek In de database van Telefoonboek.nl zijn 1.095 geschreven reviews verzameld over bedrijven uit Nijmegen. Daarbij is gekeken naar de toon van de beoordelingen en is er onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve reviews. Er werden daarbij veel meer positieve (914) dan negatieve (181) reviews geschreven. Daarmee is 83,5% van de geschreven reviews over bedrijven in Nijmegen via Telefoonboek.nl positief van aard en een relatief klein percentage van de reviews (16,5%) negatief. Dat lijkt een mooi compliment voor de meeste bedrijven, zeker aangezien het gemiddelde cijfer van de bedrijven neerkomt op een 8,4 en daarmee ruim voldoende is. Negatief Hoewel het aantal negatieve reviews redelijk laag is, is het belangrijk dat bedrijven deze reviews serieus nemen. Wanneer bedrijven weten dat er een negatieve review is geschreven, hebben zij de mogelijkheid om alsnog contact op te nemen met de consument waardoor een negatieve ervaring in sommige gevallen alsnog een positieve uitkomst kan hebben. Het is daarom van belang dat bedrijven geschreven reviews op het internet monitoren. Bij het analyseren van de reviews viel het op dat negatieve reviews veel meer tekst bevatten dan positieve reviews. Het lijkt er daarmee op dat de meeste consumenten een specifieke situatie beschrijven waaruit blijkt dat zij niet tevreden zijn over het desbetreffende bedrijf. Ook blijkt uit de reviews dat consumenten erg ontevreden zijn wanneer het betreffende bedrijf een fout ontkent of als het ware afschuift op de consument. Het lijkt erop dat het schrijven van een negatieve review voor consumenten een manier is om hun frustratie te uiten. De meeste negatieve reviews hadden betrekking op slechte service en met name op het gebied van leveringen en bestellingen (67). Daarnaast werd er veelal geklaagd over de kwaliteit van producten of diensten (59). Tot slot betroffen veel klachten de slechte telefonische bereikbaarheid van bedrijven (43). Ook waren er klachten die geen betrekking hadden op één van deze onderwerpen. Het bedrijf Care Commerce uit Nijmegen ontving de meeste negatieve reviews (29). Dit bleek te komen door de hype van fidgetspinners die dit voorjaar razend populair werden. De organisatie bleek overdonderd te zijn door het grote aantal bestellingen waardoor de levering van fidgetspinners verlaat was. De meeste reviews hadden dan ook betrekking op de verlate levering door de organisatie. Wel gaf de organisatie nog een reactie op de negatieve reviews, maar was er geen sprake van een tegemoetkoming of excuus. Het is dan ook de vraag of dit de juiste manier is om te reageren op ontevreden klanten. Positief Het merendeel van de geschreven reviews over bedrijven in Nijmegen was positief. Hoewel het monitoren van negatieve reviews erg belangrijk is, geldt dat ook voor positieve reviews. Op die manier kunnen bedrijven namelijk zien op welke punten zij het extra goed doen en waarmee zij zich onderscheiden van concurrenten. Na het analyseren van de positieve reviews blijkt dat de meeste reviews een algemene, positieve uiting zijn. Het gaat hierbij om termen zoals 'Goed!' en 'Klasse!'. Daarnaast is goede service een belangrijk en veelvoorkomend punt in positieve reviews. Tot slot wordt de prijskwaliteit verhouding vaak aangehaald als positief punt. Daarmee lijken de genoemde onderwerpen van positieve reviews grotendeels overeen te komen met de onderdelen van het ratingssysteem op Telefoonboek.nl Top drie onderwerpen reviews Telefoonboek.nl Positief Negatief Algemeen Service – leveringen Service Kwaliteit Prijs/kwaliteit Telefonische bereikbaarheid Branches Naast de aard van de reviews is er ook gekeken naar de branches die de meeste positieve en negatieve reviews ontvingen. Belangrijk daarbij is dat er niet voor elk bedrijf en elke branche evenveel reviews zijn geschreven waardoor kleinere branches wellicht niet in de top drie voorkomen vanwege het lage aantal geschreven reviews. Allereerst is er gekeken welke branches de meeste positieve reviews ontvingen. Kappers in Nijmegen bleken de meeste positieve reviews te hebben ontvangen (68). Daarnaast werden ook autobedrijven (30) en kleding bedrijven (25) goed beoordeeld door middel van een positieve review. Zo bleken webshops de meeste negatieve reviews te hebben ontvangen (37). Wel is het daarbij belangrijk dat 29 reviews betrekking hadden op één webshop. Deze webshop had dan ook een grote invloed op de gehele branche. Naast webshops, ontvingen ook telefoonwinkels relatief veel negatieve reviews (15). Tot slot ontvingen restaurants in Nijmegen relatief veel (8) negatieve reviews waardoor zij tot de top drie behoren van branches met de meeste negatieve reviews. Hoewel dit relatief gezien is, zijn de cijfers redelijk laag en lijken de meeste bedrijven het alsnog goed te doen. Top drie branches met positieve en negatieve beoordelingen volgens Telefoonboek.nl Positief Negatief Kappers Webshops Autobedrijven Telefoonwinkels Kleding Restaurants

Jeroen Rutten
Imago
15 september 2017

Huisartsen geroemd om vriendelijkheid

De meeste mensen kijken niet uit naar een bezoekje aan de huisarts, maar de aanpak en werkwijze van een huisarts kan een groot aandeel hebben in de ervaring van patiënten na afloop. Het is daarom ook van belang dat patiënten zich op hun gemak voelen bij hun huisarts en zij vertrouwen hebben in de werkwijze en kunde van de behandelend arts. Maar is dit ook altijd het geval? En wat zijn dan de belangrijkste positieve punten of de meest voorkomende klachten? Telefoonboek.nl onderzocht 443 reviews van huisartsen uit haar database en zette de feiten op een rij. Onderzoek In de database van Telefoonboek.nl zijn 443 geschreven reviews verzameld over huisartsen in Nederland. Daarbij is gekeken naar de aard van de beoordelingen en werd er onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve reviews. Er werden veel meer positieve (394) dan negatieve (49) reviews geschreven. Daarmee is 88,9% van de geplaatste reviews over Nederlandse huisartsen via Telefoonboek.nl positief van aard en is er maar een relatief klein percentage (11,1%) van de reviews negatief van aard. Dat is een mooi compliment voor het merendeel van de huisartsen. De reviews zijn naast het hebben van een positieve of negatieve aard ook gecategoriseerd op terugkerende thema's. Hierbij was het mogelijk dat meerdere thema's werden besproken per review. Positief Het merendeel van de bezoekers die een positieve review schreef, geeft een algemene beoordeling zonder daar daadwerkelijk een argumentatie bij te geven. Het gaat daarbij meestal om kreten zoals 'heel fijn!' of 'prima!'. Daarnaast vindt een groot gedeelte de vriendelijke houding en persoonlijke aandacht van huisartsen en overige medewerkers een groot pluspunt. Dit is dan ook het terugkomend thema binnen de positieve reviews. Daarnaast gaven bezoekers aan dat zij het belangrijk en positief vinden wanneer een huisarts een luisterend oor biedt en daarmee betrokken is bij de gezondheid van de patiënt. Een gedeelte van de bezoekers gaf aan dat dit vaker voorkwam wanneer er voldoende tijd voor een afspraak werd ingepland en dit ook een positief aspect was van een aantal huisartsen. Naast de persoonlijke en vriendelijke aanpak van huisartsen, was de deskundigheid en professionaliteit van huisartsen en huisartsenpraktijken in zijn algemeen een belangrijk en positief punt dat vaak werd benoemd. Belangrijk hierbij was dat patiënten snel terecht konden en er na de afspraak ook een goede nazorg werd geboden. Negatief De 49 negatieve reviews over huisartsen hebben met name betrekking op de telefonische bereikbaarheid van huisartsenpraktijken: bij 15 reviews werd dit als voornaamste reden van de lage beoordeling gegeven. Hoewel 15 negatieve reviews niet een erg hoog getal is, betreft de slechte telefonische bereikbaarheid een derde van het totaal aantal negatieve reviews. Verder werd vaak aangegeven dat huisartsen onsympathiek zijn. Zoals al uit de positieve reviews bleek, wordt een vriendelijke, persoonlijke en betrokken houding erg hoog gewaardeerd. Is dit niet het geval, dan lijkt het er ook op dat patiënten erg ontevreden zijn en wordt dit afgestraft door het schrijven van een negatieve review. Daarnaast werden ondeskundigheid, lange wachttijden en korte afspraaktijden ook vaak genoemd als een negatief punt. Belangrijkste positieve punten Algemeen positief (34%) Vriendelijke houding (28%) Betrokken (23%) Deskundig (9%) Voldoende tijd tijdens afspraak (6%) Belangrijkste negatieve punten Slechte telefonische bereikbaarheid (30%) Onsympathiek (28%) Ondeskundig (18%) Lange wachttijden (14%) Korte tijd voor afspraak (10%)

Jeroen Rutten
Imago
14 september 2017

A&C Advocaten best beoordeelde bedrijf van Tilburg

Tilburg is een stad met ruim 194.000 inwoners en staat bekend als studentenstad. Tilburg is een bruisende en diverse stad waar het starten van een onderneming wordt gestimuleerd en gewaardeerd. Maar zodra een onderneming goed loopt, welk bedrijf doet dan nét dat beetje extra en worden goed beoordeeld door consumenten? Volgens de beoordelingen op Telefoonboek.nl is dat A&C Advocaten. Daarnaast is er ook gekeken naar de top vijf van best beoordeelde bedrijven in Tilburg. Ratings Tevreden klanten zijn van groot belang voor bedrijven. Zeker nu verschillende rating- en reviewsystemen het proces hebben vergemakkelijkt om een beoordeling van een bedrijf te geven, hebben consumenten een grotere invloed op het gebied van aanbevelingen. Veel consumenten zoeken namelijk online reviews van bedrijven en producten voordat zij een aankoop doen. Maar welke bedrijven worden het best beoordeeld? Telefoonboek.nl onderzocht de best beoordeelde bedrijven in Tilburg die geregistreerd staan in haar database. Via Telefoonboek.nl kunnen bezoekers namelijk een rating toekennen aan het bedrijf dat zij via deze website hebben gezocht. Hierbij kan een score voor de algemene indruk van het bedrijf, de service en de prijs/kwaliteitverhouding worden gegeven. Bedrijven dienen minimaal tien van deze unieke beoordelingen te hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Tilburg De organisatie A&C advocaten kreeg de beste beoordeling in Tilburg: een 9,1. A&C Advocaten scoort daarmee erg goed op alle vlakken. De organisatie ontving namelijk een 9,2 voor de algemene indruk van het bedrijf, een 9 voor de service van het bedrijf en een 9 voor de prijs/kwaliteitverhouding. Ook kapsalon Hairstudio 5 in Tilburg ontving een gemiddelde beoordeling van 9,1. Aangezien deze organisatie één beoordeling minder heeft ontvangen, is Hairstudio 5 nummer twee binnen de top vijf best beoordeelde bedrijven in Tilburg. Verder behoorden de bedrijven Muizendokter B.V., Advocatenkantoor Govers en Van Gijzen Opticiens tot de best beoordeelde bedrijven. Ook bij deze bedrijven is er voor de rangorde gekeken naar het aantal beoordelingen via Telefoonboek.nl Top vijf best beoordeelde bedrijven in Tilburg volgens Telefoonboek.nl A&C Advocaten Gemiddelde beoordeling: 9,1 Hairstudio 5 Gemiddelde beoordeling: 9,1 Muizendokter B.V. Gemiddelde beoordeling: 9,0 Advocatenkantoor Govers Gemiddelde beoordeling: 9,0 Van Gijzen Opticiens Gemiddelde beoordeling: 9,0

Jeroen Rutten
Imago
12 september 2017

Nick's Computers bedrijf met beste beoordeling in Breda

Breda telt ruim 183.000 inwoners en staat bekend om zijn oude binnenstad. Tijdens carnaval staat Breda beter bekend als de stad Kielegat en wordt er volop feest gevierd. Ook blijkt Breda economisch gezien een toplocatie te zijn, zo blijkt uit onderzoek van Elsevier en Bureau Louter. Daarmee is Breda een geschikte plek voor ondernemers met veel kansen en mogelijkheden. Maar welke bedrijven steken er bovenuit in Breda? Volgens de beoordelingen op Telefoonboek.nl is dat Nick's Computers. Naast het best beoordeelde werd er gekeken naar de top vijf van best beoordeelde bedrijven in Breda. Ratings Tevreden klanten kunnen van groot belang zijn voor bedrijven. Zeker voor lokale bedrijven kunnen tevreden klanten een grote bijdrage leveren aan mond-tot-mondreclame. Met de komst van rating- en reviewsystemen is het vergemakkelijkt om online zowel positieve als negatieve beoordelingen te geven. Telefoonboek.nl onderzocht daarom het aantal best beoordeelde bedrijven in Breda die geregistreerd staan in haar database. Op Telefoonboek.nl is het mogelijk voor bezoekers om een rating toe te kennen aan een gezocht telefoonnummer. Hierbij kan een score worden toegekend aan de algemene indruk, de service en de prijs/kwaliteitsverhouding van het gezochte bedrijf. Een bedrijf moet minimaal tien unieke beoordelingen hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Breda Nick's Computers uit Breda kreeg de beste beoordeling via Telefoonboek.nl: een 9,7 gebaseerd op 327 beoordelingen. Daarmee scoort de organisatie vrij consistent op alle aspecten. Nick's Computers scoort namelijk een 9,5 voor de algemene indruk van het bedrijf, een 9,7 voor de service en een 9,7 voor de prijs/kwaliteit verhouding. Ook de geschreven reviews lijken lovende reacties te zijn. Zo spreken consumenten van een goede en professionele service van de eigenaar Nick. Op nummer twee staat de organisatie Transparant Webdesign met een gemiddelde beoordeling van 9,6. Ook huisartsenpraktijk M.A. van den Hurk, fietsenwinkel Ado Bike Breda en Hij & Zij Kledingreparatie behoorden tot de best beoordeelde bedrijven in Breda. Hoewel huisartsenpraktijk M.A. van den Hurk en Ado Bike Breda beiden gemiddeld een 9,4 ontvingen staat huisartsenpraktijk M.A. van den Hurk op nummer drie, aangezien deze organisatie meer beoordelingen ontving. Verder is het opvallend dat de top vijf van best beoordeelde bedrijven in Breda wordt gevuld door lokale bedrijven en niet door landelijke ketens of multinationals. Top vijf best beoordeelde bedrijven in Breda volgens Telefoonboek.nl Nick's Computers Gemiddelde beoordeling: 9,7 Transparant Webdesign Gemiddelde beoordeling: 9,6 Huisartsenpraktijk M.A. van den Hurk Gemiddelde beoordeling: 9,4 Ado Bike Breda Gemiddelde beoordeling: 9,4 Hij & Zij Kledingreparatie Gemiddelde beoordeling: 9,1

Jeroen Rutten
Imago
6 september 2017

Dit zijn de best beoordeelde bedrijven in Groningen

Groningen is een stad waar veel startups en scale-ups zijn gevestigd. Zo stonden in 2016 zeven Groningse bedrijven genoteerd in de Deloitte Technology Fast50 lijst, een ranglijst met de snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland. Maar buiten technologiebedrijven, zijn er tal van ondernemingen te vinden in Groningen. Om er als bedrijf bovenuit te steken is het van belang dat uw organisatie goed wordt beoordeeld door klanten en zij uw bedrijf kunnen aanbevelen. De komst van verschillende rating- en reviewsystemen heeft dit proces vergemakkelijkt en kan zowel positieve als negatieve mond-tot-mondreclame teweeg brengen. Telefoonboek.nl vroeg zich daarom af hoe organisaties in Groningen worden beoordeeld door klanten en keek naar de best beoordeelde bedrijven in deze stad. Ratings Op Telefoonboek.nl kunnen bezoekers een rating toekennen aan het gezochte telefoonnummer. Hierbij kunnen zij de algemene indruk, de service en de prijs/kwaliteitsverhouding van het bedrijf beoordelen. Een bedrijf moet minimaal tien van deze unieke beoordelingen hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Groningen Het bedrijf M&F-security uit Groningen kreeg de beste beoordeling: een 9,8 gebaseerd op 124 stemmen. Daarmee scoort M&F Security zowel goed op 'algemene indruk' (9,7), als op 'service' (9,9) en 'prijs/kwaliteit verhouding' (9,9). Daarmee lijkt de organisatie het op alle vlakken goed te doen. Op nummer twee staat handelsonderneming Watersport4All met een gemiddelde beoordeling van 9,5. Verder behoorden tandartsenprakrijk Meijer&Meijer, Kruger Kabelrecycling en Alderse Baas Noordhof Advocaten tot de best beoordeelde bedrijven in Groningen. Opvallend daarbij is dat advocatenkantoor Alderse Baas Noordhof sinds maart 2017 is verder gegaan in AB advocaat in Hilversum en Noordhof advocatuur B.V. in Groningen. Wanneer er wordt gekeken naar de verdeling van best beoordeelde bedrijven, hebben diverse branches een plaats in de top vijf en lijkt er geen specifieke branche te zijn die meermaals in de top vijf van best beoordeelde bedrijven in Groningen voorkomt. Top vijf best beoordeelde bedrijven in Groningen volgens Telefoonboek.nl M&F-Security Gemiddelde beoordeling: 9,8 Watersport4All Gemiddelde beoordeling: 9,5 Tandartsenpraktijk Meijer&Meijer Gemiddelde beoordeling: 9,4 Kruger Kabelrecycling Gemiddelde beoordeling: 9,3 Alderse Baas Noordhof Advocaten Gemiddelde beoordeling: 9,1
Even geduld alstublieft...