Menu

ZZP

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

55 resultaten voor ZZP (verfijnd tot 55)

Marije Schiffelers
Personeel
23 oktober 2017

Zwangere ZZP'ers alsnog recht op uitkering

Er is al een nieuw kabinet, maar zolang nog niet alle nieuwe ministers gekozen zijn, mogen de huidige ministers nog beslissingen nemen. Demissionair minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher maakt graag gebruik van deze mogelijkheid. Hij neemt een beslissing die 100 miljoen euro kost. Kostenpost Vrouwelijke ZZP"ers die tussen 2005 en 2008 zwanger waren kunnen hier alsnog een vergoeding voor aanvragen. Het gaat om een compensatie van ongeveer 5.600 euro. Aangezien naar schatting 20.000 vrouwelijke ZZP"ers zwanger waren in die periode, kost dit de regering een flink bedrag. Vrouwen hebben recht op vergoeding Tot 2005 hadden zelfstandigen recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Drie jaar lang hadden vrouwen geen recht op deze vergoeding, totdat het recht op de compensatie in 2008 weer ingevoerd werd. ZZP"ers die in de periode van 2005-2008 zwanger waren grepen daardoor een behoorlijke som geld mis. Drie van deze vrouwen vonden dit onterecht en stapten naar de rechter. In het VN-Vrouwenverdrag is namelijk vastgesteld dat iedere werkende vrouw recht heeft op een vorm van bevallingsverlof met behoud van een deel van het inkomen. Volgens de vrouwen hebben zij daarom ook recht op een vergoeding, ondanks dat het recht op de compensatie niet gold in de periode dat zij zwanger waren. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaalde deze zomer dat de vrouwen gelijk hebben. Asscher maakt regeling voor gedupeerde vrouwen Inmiddels geldt het recht dus alweer een tijdje, maar daar zijn vrouwen die in die periode zwanger waren niet bij gebaad. Naar aanleiding van de uitspraak van de CRvB bepaalt Asscher nu dat alle ZZP"ers die tussen 2005 en 2008 zwanger waren recht hebben op de uitkering die nu ook geldt. Voor zelfstandigen, vrouwen met een vrij beroep als advocaat of dokter en echtgenotes die meewerken in de zaak van hun partner is er nu een speciale regeling. Zij kunnen bij het UWV een compensatie aanvragen. De exacte periode waarvoor de regeling geldt is die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008, toen de wet niet gold.

Marije Schiffelers
Imago
28 september 2017

Bedrijven in Alkmaar geroemd om hun service

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) en mensen die een eigen onderneming starten, blijft groeien. Uit cijfers van het CBS blijkt dan ook dat al ruim 1 miljoen Nederlanders als ZZP'ers in hun hoofbaan werken en blijft dit aantal groeien. Ook in Alkmaar is dit het geval en ondersteunt de gemeente ZZP'ers al sinds 2013 bij het opstarten van hun bedrijf. Zo is er een ondernemersloket waar ondernemers gratis vragen kunnen stellen en advies kunnen krijgen. Voornamelijk voor deze kleinere ondernemers zijn tevreden klanten essentieel voor het voortbestaan van hun onderneming. Verschillende online rating- en reviewsystemen hebben er voor gezorgd dat consumenten online hun ervaring met een bedrijf kunnen delen en op die manier een positief of negatief oordeel kunnen geven. De meeste consumenten maken dan ook gebruik van deze zogeheten reviews, aangezien zij graag een bepaalde mate van zekerheid willen hebben voordat zij een aankoop doen. Telefoonboek.nl onderzocht daarom hoe bedrijven in Alkmaar online beoordeeld worden door consumenten. Onderzoek In de database van Telefoonboek.nl zijn 666 geschreven reviews verzameld over bedrijven uit Alkmaar. Allereerst is er gekeken naar de toon van de beoordelingen en is er onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve reviews. Daaruit is gebleken dat er veelal meer positieve reviews (528) werden geschreven dan negatieve reviews (128). Daarmee is 79,3% van de geschreven reviews positief van aard. Hoewel dit een mooie uitkomst lijkt te zijn, heeft alsnog 20,7% van de geschreven reviews een negatieve aard. Het is dan ook de vraag of positieve en negatieve reviews even zwaar wegen of dat negatieve reviews wellicht langer blijven hangen bij de consument en daarmee een grotere invloed hebben. Het is namelijk mogelijk dat één negatieve review ervoor zorgt dat een consument afziet van een aankoop, terwijl één positieve review er niet per definitie voor zorgt dat een consument een aankoop doet. Op die manier lijkt de zwaarte van reviews niet evenredig. Maar één ding is zeker voor de bedrijven in Alkmaar: met een gemiddelde cijfer van 8,1 scoren zij ruim voldoende. Negatief Wanneer er wordt gekeken naar het aantal negatieve reviews, blijkt dat dit percentage redelijk laag is. Toch moeten bedrijven uit Alkmaar de negatieve reviews niet onderschatten en kunnen bedrijven klanten benaderen. Door contact op te nemen met consumenten die een negatieve review hebben geschreven, kunnen bedrijven in sommige gevallen een negatieve ervaring alsnog een positieve wending geven. Door actief bezig te zijn met het monitoren van online geschreven reviews en Webcare kunnen bedrijven alsnog een invloed hebben op de aard van geschreven reviews. Ook laten zij (potentiële) klanten op die manier zien dat zij de mening van de klant serieus nemen. Tijdens het analyseren van de negatieve reviews was het opvallend dat bedrijven die een negatieve review ontvangen in sommige gevallen alsnog een cijfer kregen dat wordt gezien als voldoende (bijvoorbeeld een 6). In deze gevallen is het mogelijk dat consumenten voornamelijk ontevreden zijn over één aspect van een organisatie, maar niet zodanig dat de gehele organisatie als onvoldoende wordt beoordeeld. De meeste negatieve reviews hadden betrekking op slechte service van bedrijven (44). Ook werden er veel klachten geuit over de kwaliteit van producten of diensten die volgens de consument niet hoog genoeg was (28). Tot slot schreven relatief veel consumenten een negatieve review over de klantvriendelijkheid (20) van bedrijven (of beter gezegd klantonvriendelijkheid). Het ging hierbij voornamelijk om telefonische of face-to-face communicatie tussen bedrijven en consumenten. Positief Het grootste gedeelte van de geschreven reviews over bedrijven in Alkmaar was positief. De positieve reviews geven bedrijven inzicht in hun sterke punten en die kennis kan gebruikt worden om de dienstverlening verder te verbeteren. Na het analyseren van de reviews bleek dat de meeste positieve reviews, net zoals de negatieve reviews, de service van bedrijven beschreven (109). Dit komt waarschijnlijk omdat de term 'service' betrekking heeft op meerdere aspecten van een bedrijf. Verder werden er veel algemene positieve kreten (100) geplaatst, zoals; 'Top bedrijf!' en 'Super!'. Uit deze reviews was het daarom niet mogelijk om af te leiden welke onderdelen met name goed werden beoordeeld. Tot slot werd het positief handelen van personeel (42) als een groot pluspunt genoemd in positieve reviews. Het ging hier voornamelijk om de klantvriendelijkheid en behulpzaamheid van medewerkers ten opzichte van klanten. Top drie onderwerpen reviews Telefoonboek.nl Positief Negatief Service Service Algemeen Kwaliteit product of dienst Personeel - klantvriendelijkheid Klantvriendelijkheid - communicatie Branches Naast de aard van de reviews is er ook gekeken naar de verschillende branches die de meest positieve en negatieve reviews ontvingen. Belangrijk hierbij is dat er niet voor elk bedrijf en elke branche evenveel reviews zijn geschreven. Hierdoor is het mogelijk dat kleinere branches niet in de top drie komen vanwege het lage aantal geschreven reviews. Ten eerste is er gekeken naar de branches met de meeste positieve reviews. Kappers in Alkmaar bleken het erg goed te doen, zij ontvingen namelijk 38 positieve reviews en scoorden gemiddeld een 9,5. Ook afvalverwerkingsbedrijven (31) en autobedrijven (20) werden goed beoordeeld door middel van een positieve review. Het afvalbrengpunt van de gemeente Alkmaar was dan ook de instantie met de meeste positieve reviews (31). Naast positieve reviews werden er in totaal 127 negatieve reviews geschreven. Hoewel telefoonwinkels de meeste negatieve reviews ontvingen (9), werden post en koeriersbedrijven het slechts beoordeeld met 7 negatieve reviews en een gemiddeld cijfer van 4,1. Telefoonwinkels scoorden ondanks de negatieve reviews nog een voldoende met een gemiddelde van een 6,5. Tot slot ontvingen snackbars in Alkmaar relatief veel negatieve reviews. Zo ontvingen zij 6 negatieve reviews, maar scoorden zij nog ruim voldoende met een 7,7. Hoewel de ontvangen reviews met een negatieve aard serieus genomen moeten worden, lijken de meeste branches het goed te doen. Wel is er voor post en koeriersbedrijven nog werk aan de winkel. Hoewel zij slechts 8 reviews in totaal ontvingen, waren 7 reviews negatief van aard. Top drie branches met positieve en negatieve beoordelingen volgens Telefoonboek.nl Positief Negatief Kappers 9,5 Post en koerier 4,1 Afvalverwerking 9,1 Telefoonwinkels 6,5 Autobedrijven 9,1 Snackbars 7,7

Dennis Arns
Accounting
17 april 2017

Boekhoud-soelaas voor ZZP'ers: Tellow

Als ZZP'er wil je natuurlijk zo veel mogelijk met je werk bezig zijn. Je hebt immers geen personeel in dienst om je zaken te delegeren. Financiële zaken zal je dus ook zelf moeten regelen, terwijl je het doen van de boekhouding waarschijnlijk niet bij jouw gewenste takenpakket hoort. Een boekhouder in de arm nemen is voor een ZZP"er vaak een overdreven dure oplossing. Bovendien zijn boekhouders vaak meer ingesteld op de behoeften van bedrijven in hun takenpakket. De Rabobank biedt nu een oplossing voor ZZP"ers door middel van een handige app: Tellow. Wat is Tellow? Tellow is zowel op de smartphone als in de browser te gebruiken. Vooralsnog is de mobile versie alleen nog beschikbaar voor iPhone gebruikers, de Android-versie wordt komende zomer gelanceerd. Android gebruikers kunnen tot die tijd de browservariant gebruiken. De app zorgt ervoor dat alle benodigde financiële zaken in één programma bij elkaar worden gebracht. Zo scant Tellow je bonnetjes in en verwerkt het deze automatisch in je administratie. Ook kun je overal factureren en kun je alle transacties real-time bijhouden. Hoe werkt het? De app is speciaal ontwikkeld voor de (dienstverlenende) ZZP"er. Het gaat hier om Eenmanszaken en Rabobankklanten met een zakelijke rekening. Tellow is gericht op overzicht en eenvoud, waardoor ook de ZZP"er zonder financiële achtergrond gemakkelijk zelf de boekhouding op orde kan brengen. Het geeft een actueel inzicht van de financiële situatie. Na het doen van een betaling ontvang je bijvoorbeeld een herinnering om de bon te scannen. Deze wordt gekoppeld aan de transactie en opgeslagen in de boekhouding. Aanschaf De kosten voor het gebruik van deze app zijn variabel: deze liggen zo tussen de €5 en €35 per maand. De kosten stijgen naarmate het gebruik van de app intensiever wordt; Tellow maakt daarbij een berekening. De klant mag daarbij op basis van tevredenheid aangeven of zij boven of onder dit bedrag gaat zitten.

Dennis Arns
Verzekeren
20 maart 2017

Dit zijn de belangrijkste verzekeringen voor ZZP'ers

Nederland is in Europa koploper op het gebied van zelfstandig ondernemen. Van belastingadviseur tot aannemer, van makelaar tot klusjesman. In vrijwel iedere branche is het mogelijk om als zelfstandige zonder personeel (ZZP"er) aan de slag te gaan. U dient enkel met een gedegen onderenemingsplan voor de dag te komen en zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het starten voor zelfstandigen is vaak niet het probleem. Het gaat om de periode daarna. Zelfstandige ondernemers zijn niet goed voorbereid op de toekomst. Dat stelt Aegon vanuit een onderzoek. 55 procent van alle zelfstandigen in Nederland heeft een plan voor zijn pensioen. Dit ligt 5% onder het wereldwijde percentage ondernemers. Daarbij komt dat maar 8% van de ZZP'ers daadwerkelijk een pensioenplan op papier heeft vastgelegd. Als u in loondienst verkeert, dan is dit allemaal voor u geregeld door de werkgever. Echter, als zelstandige ondernemer bent u verantwoordelijk voor het zelf regelen van pensioenen en andere levensverzekeringen. Places.nl heeft voor u uiteengezet hoe u zich het beste kunt voorbereiden op de toekomst en met zekerheid zelfstandig de markt op kunt gaan. Bedrijfsaansparkelijkheidsverzekering Deze verzekering wordt gezien als de belangrijkste verzekering voor de zelfstandige ondernemer. Het verzekert u tegen schadeclaims bij ongevallen. Dit kan bijvoorbeeld het per ongeluk beschadigen van een TV zijn of een verkeerd uitgevoerde bezorging. De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt vaak verwart met de WA-verzekering. Het grote verschil daartussen is dat de WA-verzekering wettelijk verplicht is en deze verzekering niet. Rechtsbijstandverzekering Een rechtsbijstandsverzekering is uitermate handig op het moment dat u onderneemt in een branche waar mogelijk snel conflicten kunnen optreden. Deze verzekering dekt de kosten voor het aangaan van een juridische procedure. Arbeidongeschiktheidsverzekering Op het moment dat u ziek wordt en u heeft geen financiële buffer opgebouwd, dan heeft u geen verdere inkomsten. U doet er goed aan hier zich tegen te verzekeren. Dit kan op verschillende manieren. Een van de manieren is het broodfonds, daarmee zet u samen met andere ZZP"ers een maandelijks bedrag opzij voor als er een van de ZZP"ers ziek wordt. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een zorgverzekering speciaal voor ZZP"ers af te sluiten. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen is er natuurlijk het belangrijkste onderdeel om inkomen te generen en dat is om zoveel mogelijk klanten te benaderen met uw bedrijf. Places.nl maakt het u mogelijk om direct in contact te komen met 6,6 miljoen potentiele klanten door te gaan adverteren. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via 024 - 3555 299 om de mogelijkheden te ontdekken.

Dennis Arns
Uw website
6 maart 2017

Websites universiteiten onder de loep

Op universiteiten worden steeds meer zaken gedigitaliseerd. Niet alleen wordt veel onderwijs ondersteunend materiaal tegenwoordig teruggevonden in een elektronische leeromgeving, ook staat er veel informatie voor studenten, docenten en buitenstaanders op de website. Maar hoe zit het met de bruikbaarheid van het digitale thuis op de mobiele telefoon; is de website responsive? En hoeveel websites maken er gebruik van een SSL-beveiliging? Telefoonboek.nl zocht het voor u uit. Responsiveness Bij responsive webdesign is het de bedoeling dat een website de optimale webervaring levert voor alle verschillende apparaten waarop deze gebruikt kan worden. De leesbaarheid van de tekst en hanteerbaarheid van de interface mogen bijvoorbeeld niet verslechteren wanneer u van een computerscherm naar een smartphone overgaat, of andersom. Hierom is de webpagina op een flexibele manier opgezet en kan deze via flexibele vormgeving meebewegen met het schermformaat. Zo hoeft er niet nodeloos ingezoomd te worden en blijven de buttons en navigatie werken zoals ze moeten werken, ook bij het gebruik van een touchscreen. Mobielvriendelijk Van de dertien onderzochte universiteitswebsites maken er negen gebruik van een responsive webdesign. Bij één geval, de website van de Universiteit van Amsterdam, werd er een aparte mobiele versie aangetroffen. Hoewel de website daar niet responsive is, is deze dus wel "mobielvriendelijk". Bij Tilburg University, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken de websites niet optimaal op een mobiele telefoon. Beveiliging website SSL is simpel gezegd een beveiligingsprotocol dat voor een beveiligd kanaal zorgt tussen twee computers, bijvoorbeeld tussen een website en een bezoeker daarvan. Het zorgt ervoor dat de overgebrachte informatie niet door derden bekeken kan worden. Een beveiligde verbinding is simpelweg te herkennen aan de letters "https" en de aanwezigheid van een hangslotje in de adresbalk. Hackers Bij tien van de dertien universiteitswebsites werd er een beveiligde verbinding aangetroffen op de hoofdpagina. Bij de Rijksuniversiteit Groningen, de TU Delft en de Radboud Universiteit Nijmegen was dit niet het geval. Bij deze websites zit het studenten- en medewerkersportaal wel achter een beveiligde verbinding, maar opgezochte informatie of verstrekte gegevens op de hoofdwebsite zijn wel nog steeds gevoelig voor hackers. Goede voorbeeld Opvallend dat de website van een Technische Universiteit niet optimaal leesbaar is op de mobiele telefoon én niet goed beveiligd is. "En dat terwijl dat vrij makkelijk te realiseren is" vertelt Ronny Oonk, manager van Places Websites en onderzoeker van Telefoonboek.nl. "Universiteiten zouden er goed aan doen daarin het goede voorbeeld te geven. Het aanvragen van een SSL-certificaat is vrij eenvoudig te realiseren. Het omgooien van het webdesign is wat lastiger, maar uiteindelijk wel de moeite waard." Universiteit SSL-beveiligd Responsive Rijksuniversiteit Groningen Nee Ja Universiteit van Amsterdam Ja Nee, wel mobiele versie Erasmus Universiteit Rotterdam Ja Nee Universiteit Utrecht Ja Ja Technische Universiteit Delft Nee Nee Technische Universiteit Eindhoven Ja Ja Wageningen University & Research Ja Ja Radboud Universiteit Nijmegen Nee Ja Vrije Universiteit Amsterdam Ja Ja Tilburg University Ja Nee Universiteit Twente Ja Ja Universiteit Leiden Ja Ja Maastricht University Ja Ja

Dennis Arns
Inspiratie
28 februari 2017

5 boeken die iedere ondernemer zou moeten lezen!

Hoewel ondernemers eerder bekend zullen staan als daadkrachtige aanpakkers in plaats van gepassioneerde lezers zijn er toch een aantal boeken die iedere ondernemer gelezen zou moeten hebben. Om te voorkomen dat uw kostbare tijd verspilt wordt aan het spirituele geneuzel van een goeroe zonder daadwerkelijke kennis van de gang van zaken, maakte Places.nl een voorselectie en presenteert Places.nl u hierbij 5 boeken die u absoluut zou moeten lezen. Alles over Verkopen (2014) - Richte Lommert Dit boek van Richte Lommert is een praktisch handboek voor verkopers. Alle aspecten van het vak - van de communicatieve vaardigheden tot een inleiding in de moderne marketing - komen uitvoerig aan bod. Het biedt u een boek geschreven in begrijpelijke taal dat u gemakkelijk zult kunnen volgen door de vele anekdotes en voorbeelden uit de praktijk. Delivering Happiness (2011) - Tony Hsieh Delivering Happiness is het boek geschreven door de CEO van Zappos, een online schoenenretailer, waarin hij vertelt over zijn eigen ervaringen en successen. Aan de hand van persoonlijke ervaringen, anekdotes en concrete tips helpt hij u om uw bedrijf te verbeteren. Hsieh stelde bij Zappos de klant centraal en dit leidde vervolgens tot een bedrijf met een miljoenenomzet. Klinkt een man wiens levensverhaal en zakelijke ervaringen u wel wilt lezen, toch? Hoe je vrienden maakt en mensen beïnvloedt (1936) - Dale Carnegie Hoewel dit boek alweer uit 1936 komt en dus niet de allernieuwste theorieën of ervaringen bevat, is het toch de moeite van het lezen waard. Deze wereldwijde bestseller is namelijk tijdloos en nog steeds zeer relevant. Volgens Carnegie komt succes voornamelijk door het vermogen om ideeën te uiten, leiderschap te tonen en enthousiasme te wekken bij anderen. Carnegie leert u verschillende technieken en manieren aan waardoor u leert om ervoor te zorgen dat mensen zich gewaardeerd en belangrijk voelen. The Challenger Sale (2013) - Matthew Dixon en Brent Adamson Matthew Dixon en Brent Adamson delen in The Challenger Sale hun geheim voor een succes in de sales. Zij gaan niet zo zeer uit van het opbouwen van een band met hun klanten, maar stellen juist dat u de klant zou moeten uitdagen. Dit concluderen zij aan de hand van een wereldwijd onderzoek dat gedaan is naar duizenden mensen werkzaam in de sales. Al deze personen zijn in te delen in vijf algemene profielen, en hoewel al deze profielen voldoende prestaties kunnen leveren, is er maar één - de Challenger - die gegarandeerd altijd goed presteert. Het weekend van zeven dagen (2015) - Ricardo Semler Tegenwoordig gaat de zakenwereld bijna 24 uur per dag door. Er is eigenlijk geen tijd meer voor uitrusten, slapen of vrije tijd. De meeste ondernemers zijn dan ook erg goed in lange dagen werken, maar minder goed in vrije tijd nemen, zoals Ricardo Semler stelt. Semler vertelt hoe hij zijn bedrijf - oorspronkelijk een klein familiebedrijf - wist om te bouwen tot een bedrijf met veertigmaal de oorspronkelijke omzet, terwijl hij tijdens kantooruren genoot van een goede film of quality time met zijn zoontje. Dit zou dus betekenen dat Semler's tactiek ervoor kan zorgen dat u voortaan nog veel meer boeken kunt gaan lezen, als u na deze aanraders de smaak te pakken heeft! Kortom: pak in de schaarse vrije tijd die u heeft toch weer eens een boek op en verbeter niet alleen uzelf maar ook uw bedrijf en voor u het weet, bent u zelf (nog) succesvoller als ondernemer. Mocht u het lezen van complete boeken toch nog een stap te ver zijn, dan kunt u natuurlijk altijd nog terecht op www.places.nl/nieuws voor allerlei korte, behapbare artikelen over de ondernemerswereld en alles wat hiermee van doen heeft.

Dennis Arns
Uw website
23 februari 2017

Slechts 21,6% ondernemerswebsites gebruikt Google Maps

Google Maps is niet alleen een handige functie om te gebruiken als navigatiesysteem naar een onbekend adres of om een nieuwe stad mee te verkennen: ook kan het uw bedrijf helpen de vindbaarheid te verbeteren. Veel ondernemers gebruiken het digitale kaartje al op hun website. Zo weten klanten de weg naar het bedrijf te vinden wanneer ze in de buurt zijn. Maar hoeveel bedrijven maken hier nu daadwerkelijk gebruik van? Telefoonboek.nl dook in de statistieken en zocht het uit. Onderzoek Telefoonboek.nl onderzocht 419.839 websites uit haar database. Hierbij werd gekeken of er op één van de pagina's een Google Maps-kaartje werd gevonden. Dit was bij 90.522 bedrijven het geval. Dit komt neer op zo'n 21,6% van de gevallen. Bij 329.317 websites werd er op geen enkele pagina Google Maps gevonden. Het merendeel van de ondernemerswebsites, zo'n 78,4%, maakt dus nog geen gebruik van Google Maps. Opvallend weinig Dat nog geen kwart van de ondernemers gebruik maakt van Google Maps, is een opvallende zaak. Dat vindt Ronny Oonk, manager van Places Websites en onderzoeker van Telefoonboek.nl: "Google Maps geeft je website op een eenvoudige manier een professionelere uitstraling. Ook zorgt het ervoor dat het bedrijf beter te vinden is, vooral voor lokale klanten die makkelijk even langs kunnen wippen. Het plaatsen ervan is gratis, dus eigenlijk gek dat zo weinig bedrijven hier gebruik van maken." Places Websites geeft bedrijven de kans om op een eenvoudige en goedkope manier een website aan te maken. Wilt u ook een website aanmaken voor uw bedrijf? Kijk dan snel naar de mogelijkheden

Dennis Arns
Politiek
22 februari 2017

Standpunten politieke partijen over thema's voor ZZP'ers

De verkiezingen staan voor de deur. Tijd om u te gaan verdiepen in de standpunten van de verschillende partijen. Als ZZP'er kijkt u ongetwijfeld wat extra naar de standpunten die gaan over ondernemingen. Om u wat verder te helpen kijken wij met u naar de belangrijkste thema's voor ZZP'ers bij de verkiezingen van 2017. Ondernemer of flexwerker? Wordt u als zelfstandige door de wet en belastingdienst gezien als ondernemer of flexwerker en welke regelingen zijn hieraan verbonden? PvdA De PvdA beschouwt zelfstandigen als ondernemers, maar door constructies worden sommige werknemers gezien als ZZP'er. Ze willen ook dat ZZP'ers meedoen met de basis sociale zekerheid en de concurrentie verzachten door het veranderen van tarieven. CDA Het CDA beschouwt zelfstandigen niet als werknemers maar wil wel dat zij gelijk behandeld worden op de arbeidsmarkt met dezelfde sociale verzekeringen en pensioenopbouw als werknemers. D66 D66 beschouwt zelfstandigen als ondernemers en streeft naar meer ruimte voor ondernemen. D66 wil de modelcontracten laten vervangen door een zelfstandigenverklaring waardoor ondernemers geen loonheffingen meer hoeven te betalen. VVD De VVD beschouwt zelfstandigen ook als ondernemers en wilt hierbij meer ruimte voor het ondernemen en minder verplichtingen. Daarnaast willen ze rechtszekerheid voor de ondernemers, geen belemmering door de belastingdienst en modelcontracten. ChristenUnie De ChristenUnie wil weer terug van de modelovereenkomst naar de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Fiscaal Klimaat en de zelfstandigenaftrek Hoe wordt het fiscaal klimaat voor de zelfstandigen ingericht en wat wordt er gedaan met de zelfstandigenaftrek? PvdA De PvdA wil de zelfstandigenaftrek behouden en daarbij de fiscale arbeidskorting verhogen. Dit doen zij voor een gelijk speelveld. CDA Het CDA maakt de zelfstandigenaftrek voorwaardelijk als er voldaan wordt aan verzekeren en pensioen. D66 D66 wil de zelfstandigenaftrek behouden. VVD Ook de VVD wil de zelfstandigenaftrek behouden. ChristenUnie De ChristenUnie heeft geen uitspraken gedaan over het fiscaal klimaat en de zelfstandigenaftrek Verzekeren en het Pensioen De meeste ZZP'ers moeten hun pensioen nu nog zelf regelen, sommige partijen willen dit zo houden en anderen willen dit veranderen. Hetzelfde geldt voor de verzekeringen. PvdA De PvdA wil voor zelfstandigen een verplichte deelname aan het pensioen en basisverzekering. CDA Het CDA wil de basisverzekering arbeidsongeschiktheid verplicht stellen en de deelname van het pensioen en verzekeringen koppelen aan de zelfstandigenaftrek. D66 D66 wil dat collectief verzekeren gemakkelijker gemaakt wordt en het mogelijk wordt om vrijwillig bij een pensioen aan te sluiten als zelfstandige. Daarnaast wil D66 dat zelfstandigen eenvoudiger fiscaal kunnen sparen. VVD De VVD wil geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en geen verplicht pensioen. ChristenUnie De Christenunie wil dat er een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor ZZP'ers op het minimumniveau. Het bestaan van een ZZP'er blijft onzeker. Meer zekerheid krijgt u door naamsbekendheid en online vindbaarheid van uw bedrijf. Bij Places Adverteren kan u een gratis bedrijfsvermelding op Telefoonboek.nl en Openingstijden.com aanvragen. Voor meer informatie kunt u ons bellen op 024 - 3555 299.

Dennis Arns
Inspiratie
10 februari 2017

ZZP'en en kinderen: hoe combineert u dat?

ZZP'er en kinderen? Hoewel u natuurlijk ontzettend blij bent met uw kleintjes, brengt het combineren wel wat uitdagingen met zich mee. Places.nl bespreekt vandaag hoe u de rol als ouder kunt combineren met het ondernemerschap. Kinderen zijn duur Waar werknemers in loondienst tijdens hun verlof gewoon doorbetaald krijgen, missen ZZP'ers natuurlijk een hoop inkomsten. Daarnaast kost het eerste kind volgens Nibud 17% van uw besteedbare inkomen, met een tweede kind is dat 26% en bij drie kinderen zelfs 33%. Als u zwanger bent kunt u een Zelfstandige en Zwanger- uitkering aanvragen. Het bedrag dat u ontvangt is echter nooit hoger dan het bruto minimumloon, dus het is verstandig om vooraf een financiële buffer op te bouwen. Aandacht verdelen Probeer altijd te focussen op één ding tegelijk. Multitasken tussen uw kinderen en uw werk zorgt ervoor dat u aan beide niet uw volledige aandacht kunt geven. Goed plannen is dus erg belangrijk; werk bijvoorbeeld wanneer de kinderen op school zijn en zet uw telefoon uit als u tijd met hen heeft ingepland. Ook zijn er in de grotere plaatsen werkplekken die op dezelfde locatie kinderopvang bieden. Voor opvang kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Heeft u er echter wel eens over gedacht om hulp te vragen aan uw (ZZP'er) vrienden? Passen op elkaars kinderen kan een ideale oplossing zijn en het scheelt een hoop geld. Time management Probeer zoveel mogelijk afspraken in elkaar te passen. Combineer bijvoorbeeld het ophalen van uw dochter en een bankbezoek. Wanneer u een bedrijf aan huis heeft en als u goed plant, is dat natuurlijk ideaal voor uw kinderen. U kunt (vakantie)dagen flexibel inplannen en u bent er als uw kind ziek is. Let er wel op dat uw planning niet té strak is, zodat er tijd over blijft voor onverwachte zaken in uw werk en privé. Schakel een goed boekhoudingsprogramma in om tijd te besparen. Plan ook vaste momenten in voor de boekhouding, dat zorgt voor rust. En verdeel huishoudelijke taken met uw partner, zodat u hier niet altijd aan hoeft te denken. Zorg er tot slot voor dat u niet áltijd bereikbaar bent, zodat u niet wordt afgeleid wanneer u waardevolle tijd met uw kinderen doorbrengt. Places Antwoordservice biedt daarvoor de oplossing. U bent dan 24 uur per dag bereikbaar. Onze telefonisten beantwoorden uw telefoontjes volgens een door u opgesteld script. U ontvangt dan een samenvatting van ieder gesprek, zodat u kunt terugbellen wanneer het u uitkomt. In noodgevallen schakelen ze de telefoon naar u door. Voor meer informatie over deze dienst kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen op 024 - 3506953!


Toon meer berichten

Even geduld alstublieft...