Menu

Software

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

30 resultaten voor Software (verfijnd tot 30)

Thomas Overdijk
ICT
26 oktober 2017

Microsoft schendt met Windows 10 de privacywet

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens verzamelt Microsoft met Windows 10 zonder duidelijk toestemming te vragen vertrouwelijke gegevens van haar gebruikers. Daarnaast laat Microsoft ook niet weten wat er precies met deze gegevens gedaan wordt. Wanneer de standaardinstellingen van kracht zijn, dan verzamelt Microsoft automatisch data over appgebruik maar ook worden bijvoorbeeld browseractiviteiten bijgehouden. Het is niet helemaal duidelijk wat Microsoft met de gegevens doet. Wat wel bekend is, is dat zij de data onder andere gebruikt om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Autoriteit Persoonsgegevens laat weten dat er in Nederland meer dan vier miljoen gebruikers zijn van Windows 10. Wanneer Windows 10 wordt geïnstalleerd, kan wel worden geselecteerd in welke mate Microsoft persoonlijke data mag verzamelen. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt echter dat dataverzameling bij de instellingen standaard uitgeschakeld moet zijn. Gebruikers kunnen dan eventueel zelf kiezen om het aan of uit te zetten. Microsoft laat weten dat de dataverzameling makkelijk kan worden uitgeschakeld, zij ziet geen grote problemen. Zij toont wel begrip ten opzichte van de Autoriteit Persoonsgegevens en wilt aan de wensen tegemoet te komen. Dit wederzijdse begrip maakt het ook dat de Autoriteit Persoonsgegevens nog geen boetes uit wilt delen. Makkelijk uitgeschakeld Zoals Microsoft ook al heef laten weten is de dataverzameling makkelijk uit te schakelen.Wanneer er naar instellingen wordt genavigeerd, staat er een kopje "privacy". Onder dat kopje staan de instellingen met betrekking tot dataverzameling. Hier kunnen ze worden uitgeschakeld.

Marije Schiffelers
Beveiliging
12 oktober 2017

Eén op de vijf websites softwarebedrijven online beveiligd

Er komt steeds meer aandacht voor online beveiliging van websites en webshops. Met name het online beschermen van persoons- en betaalgegevens en online privacy van consumenten komt bij veel bedrijven steeds hoger op de agenda te staan. Bedrijven dragen namelijk een bepaalde verantwoordelijkheid voor het correct omgaan met gegevens van consumenten. Daarnaast biedt online beveiliging ook voordelen voor bedrijven zelf. Zo wekt een beveiligde website meer vertrouwen bij klanten en plaatst Google beveiligde websites hoger in de page ranking. Om een website te beveiligen is het mogelijk voor bedrijven om een SSL-certificaat aan te schaffen. Maar doen bedrijven dit ook en hoe zit het met verschillende sectoren? De software branche zou een van de bedrijfstakken moeten zijn waar veel aandacht is voor online beveiliging. Maar is dat ook het geval? Telefoonboek.nl onderzocht hoeveel softwarebedrijven uit haar database in het bezit zijn van een SSL-certificaat. Wat is SSL? SSL staat voor Secure Sockets Layer en is een techniek waardoor door middel van encryptie een beveiligde verbinding ontstaat tussen een website en haar bezoekers. Hierdoor is het niet mogelijk voor anderen om mee te kijken met informatie die tussen een website en bezoeker wordt gedeeld. Een beveiligde website is voor bezoekers te herkennen aan de weergegeven URL. Wordt er naast de URL namelijk een (groen) hangslotje weergegeven en begint de URL met de letters "https", dan is er sprake van een beveiligde verbinding. De "s" in de URL staat namelijk voor secure. Staat er geen "s" in de URL, maar is er sprake van de letters "http" dan is een website niet beveiligd en bestaat de mogelijkheid dat ingevoerde gegevens of gedeelde informatie bekeken wordt door derden. Softwarebedrijven In totaal zijn er 16.456 bedrijven met een werkende website die bij Telefoonboek.nl geregistreerd staan in de categorie "software". Uiteindelijk bleken van dit totaal, slechts 3.461 (21%) websites in het bezit te zijn van een SSL-certificaat. Daarmee is het overgrote deel (79%) van de websites van software bedrijven onvoldoende beveiligd, aangezien zij niet in het bezit lijken te zijn van een SSL-certificaat. Wel is het mogelijk dat het gedeelte waar consumenten persoons- en betaalgegevens invoeren zich achter een (vaak externe) beveiliging bevindt. Toch zijn de hoofdwebsites hiervan niet in het bezit van een SSL-certificaat en dat kan nadelige gevolgen hebben. Zo is het mogelijk dat gedeelde informatie op deze pagina's niet per definitie veilig is. Opmerkelijk Ronny Oonk, manager van Places Websites vindt het lage aantal softwarebedrijven met een beveiligde website nogal opmerkelijk. "Vooral van bedrijven uit deze branche zou je verwachten dat zij koplopers op het gebied van online beveiliging zijn en veelal software installeren die malware en cyberaanvallen tegenhoudt. Toch lijkt er voor het merendeel van de websites nog een grote slag te slaan. Softwarebedrijven zullen door veel consumenten als een expert worden gezien. Wanneer consumenten zien dat een URL niet wordt weergegeven door middel van een hangslotje en de letters "https" dan zullen zij waarschijnlijk minder vertrouwen hebben in het betreffende bedrijf. Willen softwarebedrijven betrouwbaar en geloofwaardig overkomen, dan is het aan te raden dat zij onder anderen gebruik maken van een SSL-certificaat."

Marije Schiffelers
Beveiliging
29 september 2017

31% van autoverhuurbedrijven heeft geen beveiligde website

Consumenten zijn zich steeds meer bewust van het belang van online privacy en dus ook online beveiliging. Ook Google probeert websites steeds meer te dwingen om een beveiligde website te gebruiken door waarschuwingen te tonen en beveiligde websites hoger in de ranking te tonen. Maar nog niet alle websites lijken even zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van consumenten. Zo werd begin augustus nog bekend dat privégegevens van meer dan 100.000 Nederlandse leaserijders op straat lagen als gevolg van een datalek bij een softwarebedrijf. In dit geval ging het dus om gegevens van personen die een auto leasen. Maar zijn uw persoons- en betaalgegevens ook veilig wanneer u een auto huurt? Telefoonboek.nl onderzocht daarom hoeveel websites van autoverhuurbedrijven uit haar database in het bezit zijn van een SSL-certificaat. Wat is SSL? Door middel van een SSL-verbinding ontstaat er een gecodeerde verbinding tussen een server en bezoeker. Met een SSL-certificaat zijn bedrijven in het bezit van een bestand waardoor die beveiligde verbinding tussen de bezoeker en website kan plaatsvinden. Wanneer er sprake is van een SSL-certificaat, en dus een beveiligde verbinding, dan kunnen derden en hackers niet meekijken met de informatie die gedeeld wordt tussen de bezoeker en website. Maar hoe weten bezoekers of er daadwerkelijk sprake is van een veilige verbinding? Dit is gemakkelijk te controleren door te kijken naar de URL. Wordt er voorafgaand aan de URL een (groen) hangslotje weergegeven en begint de URL met de letters 'https' dan is een website beveiligd. Wordt er geen hangslotje weergegeven en begint een URL met de letters 'http' dan is de website niet beveiligd en bestaat de mogelijkheid dat derden gedeelde informatie kunnen inzien. Autoverhuurbedrijven Van de 537 organisaties die geregistreerd staan bij Telefoonboek.nl in de categorie 'autoverhuur' en een werkende website hebben, bleek slechts 167 websites in het bezit te zijn van een SSL-certificaat. Dat betekent dat slechts 31% van de websites online beveiligd is en de ruime meerderheid (69%) niet in het bezit lijkt te zijn van een SSL-certificaat. Bij die websites bestaat er dus de mogelijkheid dat de privacy van gegevens niet gegarandeerd kan worden. Wel is het mogelijk dat de pagina's waar persoonsgegevens- en betaalgegevens worden ingevoerd zich achter een (vaak externe) beveiligde verbinding bevindt. De hoofdpagina's daarvan zijn echter niet in het bezit van een SSL-certificaat waardoor de gegevens die daar worden ingevuld niet altijd veilig zijn. Up-to-date blijven Ronny Oonk, manager van Places Websites is van mening dat autoverhuurbedrijven hun website up-to-date moeten houden als het aankomt op online beveiliging. "Zoekmachines als Google hebben al eerder aangegeven dat zij websites zonder SSL-certificaat lager zullen plaatsen in de ranking en dat bezoekers een waarschuwing te zien krijgen wanneer een website niet beveiligd is door middel van een SSL-certificaat. Gezien de grote invloed van Google en de grotere bewustwording van consumenten, kunnen autoverhuurbedrijven zonder een SSL-certificaat potentiële klanten mislopen. Wanneer zij een waarschuwing te zien krijgen en er geen sprake is van een hangslotje of de letters 'https' is het mogelijk dat zij worden afgeschrikt. Op die manier werkt het bezit van een SSL-certificaat in het voordeel van zowel de consument als het bedrijf."

Marije Schiffelers
Telefoonservice
24 augustus 2017

Softwarebedrijven telefonisch erg goed bereikbaar

Het is een eng idee dat hackers in je computer kunnen inbreken. Het leverde dan ook veel onrust op toen eerder dit jaar de computersystemen van ziekenhuizen werden gehackt. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat zeker vijftien ziekenhuizen de afgelopen jaren geïnfecteerd zijn met ransomware (gijzelsoftware). Voor veel bedrijven en organisaties is dit een grote angst. Om te voorkomen dat hackers inbreken in systemen kunnen bedrijven terecht bij specialisten die alles van software en computers afweten. Maar waar vindt men deze softwarebedrijven? Zijn ze telefonisch goed te bereiken? Telefoonboek.nl heeft het uitgezocht. Onderzoek In de database van Telefoonboek staan 39.756 telefoonnummers geregistreerd in de categorie 'Software'. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die gespecialiseerd zijn in het beveiligen van websites. Deze nummers worden in het bestand opgenomen als 'slecht bereikbaar' wanneer er drie keer of meer geen gehoor wordt gegeven aan de oproep; hierbij is er ook geen mogelijkheid een bericht achter te laten. Dit was bij 123 softwarebedrijven het geval, hetgeen neerkomt op 0,3% van de gevallen. Dat betekent dat 99,7% van de bedrijven weinig tot geen klachten krijgen over de telefonische bereikbaarheid. Provincie Wanneer de bereikbaarheidscijfers per provincie worden bekeken valt op dat de cijfers erg dicht bij elkaar liggen. Toch scoort de provincie Zeeland relatief gezien het slechtst op telefonische bereikbaarheid. Daar is 0,8% van de software bedrijven niet goed bereikbaar. In Groningen scoren de bedrijven het beste, daar had slechts 0,1% van de bedrijven drie of meer gemiste oproepen. Al met al zijn alle percentages zeer laag. Goede cijfers Zeer goede cijfers, vindt Dirk Lentjes, manager van Places Antwoordservice. "Naast hun specialisatie in software scoren de bedrijven ook erg goed op telefonische bereikbaarheid. Dit is goed nieuws. Hopelijk kunnen softwarebedrijven ook op deze manier hulp bieden aan organisaties om te voorkomen dat bestanden gehackt worden." Percentage slecht bereikbaar per provincie Zeeland: 0,8% Limburg: 0,6% Flevoland: 0,5% Noord-Brabant: 0,5% Noord-Holland: 0,4% Zuid-Holland: 0,4% Gelderland: 0,3% Overijssel: 0,3% Friesland: 0,2% Drenthe: 0,2% Utrecht: 0,2% Groningen: 0,1%

Marije Schiffelers
Telefoonservice
11 juli 2017

ICT-bedrijven scoren goed op telefonische bereikbaarheid

Door de digitale ontwikkelingen wordt ICT steeds belangrijker. Er is dan ook veel vraag naar ICT-personeel. Wellicht is er nu té veel vraag, aangezien het personeelstekort in de Nederlandse ICT-sector de afgelopen twee jaar sterk is toegenomen. Dit blijkt uit een artikel van de Volkskrant. Hoe scoren de ICT-bedrijven ondanks de drukte op telefonische bereikbaarheid? Telefoonboek.nl zocht het uit. Onderzoek In de database van Telefoonboek staan 24.642 telefoonnummers geregistreerd in de categorie 'ICT'. Deze nummers worden in het bestand opgenomen als 'slecht bereikbaar' wanneer er drie keer of meer geen gehoor wordt gegeven aan de oproep; hierbij is er ook geen mogelijkheid een bericht achter te laten. Dit was bij 104 bedrijven het geval, hetgeen neerkomt op 0,4% van de gevallen. Dat betekent dat de telefonische bereikbaarheid bij 99,6% van de telefoonnummers naar behoren is. Provincie Wanneer er gekeken wordt naar de bereikbaarheid van ICT-bedrijven per provincie heeft Limburg het hoogste percentage slecht bereikbare bedrijven. Daar is 1,1% niet goed bereikbaar. Noord-Holland komt als beste uit het onderzoek. Daar heeft slechts 0,01% van de ICT-bedrijven meer dan drie gemiste oproepen. Al met al zijn alle percentages zeer laag en lijkt het goed gesteld te zijn met de telefonische bereikbaarheid van deze sector. Goede cijfers Uit het onderzoek blijkt dat ICT-bedrijven goed scoren op telefonische bereikbaarheid, vindt Dirk Lentjes, manager van Places Antwoordservice: "Het is een goede zaak dat ICT-bedrijven ondanks de drukte telefonisch nog steeds goed bereikbaar zijn. Dit betekent dat de meeste bedrijven hun klanten snel te woord kunnen staan." Percentage slecht bereikbaar per provincie Limburg: 1,1% Groningen: 0,9% Drenthe: 0,8% Overijssel: 0,7% Gelderland: 0,5% Zuid-Holland: 0,4% Noord-Brabant: 0,4% Utrecht: 0,4% Zeeland: 0,4% Friesland: 0,2% Flevoland: 0,1% Noord-Holland: 0,01%

Dennis Arns
Telefoonservice
1 mei 2017

95,9% computerreparateurs uitstekend bereikbaar

De pc, laptop of tablet is voor velen een apparaat dat dagelijks wordt gebruikt. Dan is het nogal een gemis wanneer de computer gebreken begint te vertonen, zeker als deze voor werk gebruikt wordt. Indien je zelf niet zo'n techneut bent, kan het een goed idee zijn om een computerreparatiebedrijf in de arm te nemen. Online contact op nemen is, tenzij je een tweede pc hebt, waarschijnlijk niet mogelijk. Dat wordt dus bellen. Maar hoe goed is de bereikbaarheid in de computerreparatiebranche? Telefoonboek.nl dook in haar database en zocht het uit. Onderzoek In de database van Telefoonboek staan 1769 telefoonnummers geregistreerd in de categorie 'Computerreparatie'. Deze nummers worden in het bestand opgenomen als 'slecht bereikbaar' wanneer er drie keer of meer geen gehoor wordt gegeven aan de oproep; hierbij is er ook geen mogelijkheid een bericht achter te laten. Dit was bij 72 van de 1769 bedrijven het geval, hetgeen neerkomt op 4,1% van de gevallen. Dat betekent dat 95,9% van de onderzochte bedrijven weinig tot geen klachten krijgt over de telefonische bereikbaarheid. Limburg valt uit de toon Gekeken naar de cijfers over aantal gevestigde computerbedrijven per provincie, valt te zien dat de Limburgers het een stuk minder nauw nemen met de telefonische bereikbaarheid: hier werd bij 12,4% van de computerreparateurs meer dan drie keer niet opgenomen. In Zuid-Holland (1,9%) en Flevoland (1,7%) kwamen relatief gezien de minste klachten voor. Overigens waren er weinig echt grote uitschieters onder de 72 matig bereikbare bedrijven. De computerreparateur met de slechtste score kreeg 17 klachten. Sleutelen en klanten helpen Uitstekende cijfers, weet ook Dirk Lentjes van Places Antwoordservice: "Als computerreparateur ben je meestal bezig met het sleutelen aan de apparaten en het helpen van de klant. Dan kan het opnemen van de telefoon er nog wel eens bij in schieten. Het valt te prijzen dat er zo weinig klachten voorkomen over de telefonische klantenservice in deze branche." Percentage slecht bereikbaar per provincie Limburg 12,4% Zeeland 6,9% Noord-Brabant 5,9% Drenthe 5,4% Overijssel 5,4% Utrecht 4,5% Groningen 4,4% Gelderland 4,0% Friesland 3,8% Noord-Holland 2,6% Zuid-Holland 1,9% Flevoland 1,7%

Dennis Arns
Uw website
8 maart 2017

Helft websites software en ICT-branche niet responsive

Onlangs bleek al uit onderzoek van Telefoonboek.nl dat een groot deel van de websites in de software- en ICT-branche niet voldoende beveiligd is: respectievelijk 93,4% en 89,3% van de websites is niet in het bezit van een SSL-certificaat. Toch gek, aangezien het leveren van een optimale digitale ervaring bij de kerntaken van dit type bedrijf hoort. Hoe zit het dan met de mobielvriendelijkheid van deze websites? Telefoonboek.nl zocht uit hoe goed deze branches scoren op mobiele functionaliteit. Responsiveness Bij responsive webdesign is het de bedoeling dat een website de optimale webervaring levert voor alle verschillende apparaten waarop deze gebruikt kan worden. De leesbaarheid van de tekst en hanteerbaarheid van de interface mogen bijvoorbeeld niet verslechteren wanneer u van een computerscherm naar een smartphone overgaat, of andersom. Hierom is de webpagina op een flexibele manier opgezet en kan deze via flexibele vormgeving en afbeeldingen meebewegen met het schermformaat. Zo hoeft er niet nodeloos ingezoomd te worden en blijven de buttons en navigatie werken zoals ze moeten werken, ook bij het gebruik van een touchscreen. ICT In totaal zijn er 11.001 websites uit de categorie "ICT" onderzocht. Daarbij werd bij 5.698 gevallen een responsive website aangetroffen, hetgeen neerkomt op een percentage van 51,8%. Bij de overige 5.303 bedrijven werd geen responsive website gevonden (48,2%). Bijna de helft van de websites in de ICT is dus niet optimaal bruikbaar op een mobiele telefoon. Frappant, aangezien juist deze branche zou moeten inzien dat optimale gebruiksvriendelijkheid van een website van levensbelang is. Software In de softwarebranche zijn de cijfers iets beter. Van de 19.688 onderzochte bedrijven bezitten er 11.180 (56,8%) een responsive website. Ook hier heeft een groot deel (43,8%) nog steeds geen optimaal werkende websites voor mobiel gebruik. Ook hier s dit vrij gek, aangezien deze branche zelf de kennis bezit om gebruiksvriendelijke software te bouwen. Opvallend Ronny Oonk, manager van Places Websites en onderzoeker van Telefoonboek.nl, noemt de resultaten opvallend: "Zeker als je je bedenkt dat deze bedrijven juist gespecialiseerd zijn in het maken en onderhouden van digitale ondersteuning. Ook voor het bedrijf zelf in optimale mobiele bruikbaarheid van de website voordeling: zo straal je professionaliteit én kwaliteit uit naar je klanten."

Dennis Arns
Beveiliging
20 februari 2017

Beveiliging websites ICT en softwarebranche onvoldoende

Helden in de software en ICT-branche ondersteunen particulieren en bedrijven in een optimale bruikbaarheid van digitale diensten. Ook in de database van Telefoonboek.nl zijn het twee van de grootste en snelst groeiende branches. Maar hoe serieus nemen deze bedrijven de beveiliging van hun eigen website? Telefoonboek.nl dook in haar database en zocht het uit. Wat is SSL? SSL is simpel gezegd een beveiligingsprotocol dat voor een beveiligd kanaal zorgt tussen twee computers, bijvoorbeeld tussen een website en een bezoeker daarvan. Het zorgt ervoor dat de overgebrachte informatie niet door derden bekeken kan worden. Een beveiligde verbinding is simpelweg te herkennen aan de letters "https" en de aanwezigheid van een hangslotje in de adresbalk. Software Van de 19.013 onderzochte bedrijven in de categorie "software" bezitten er slechts 2.495 een SSL-certificaat. Dat betekent dat 17.766 websites niet in het bezit zijn van een SSL-certificaat, hetgeen neerkomt op ongeveer 93,4%. In deze gevallen kan het zo zijn dat een gedeelte van de website waar met persoonsgegevens wordt gehandeld zich wel achter een (vaak externe) beveiligde verbinding bevindt. De hoofdwebsites daarvan zijn echter nog niet in het bezit van een SSL-certificaat. Gegevens die daar worden ingevuld zijn daardoor nog altijd niet beveiligd. ICT In de ICT-branche zijn er 11.634 websites onderzocht. Daarvan bezaten 1.247 websites een SSL-certificaat, 10.387 niet. Hier is het iets beter gesteld met het aantal op https draaiende websites: bij 10,7% wordt de hoofdwebsite aangeboden door middel van een beveiligde verbinding, 89,3% maakt hier geen gebruik van. Core business "Zeker in deze branches zou je verwachten dat bedrijven het belang van een beveiligde verbinding kennen" vertelt Ronny Oonk, manager van Places Websites en onderzoeker van Telefoonboek.nl. "Software-aanbieders en ICT-dienstverlening hebben het creëren van een optimale digitale ervaring als core-business. Daar hoort het faciliteren van een betrouwbare website ook bij." Het gebruik van een SSL-gecertificeerde website zorgt ervoor dat u en uw bezoekers op een veilige manier informatie uit kunnen wisselen. Wilt u zelf ook een website met een beveiligde verbinding? De aanschaf van een SSL-certificaat is een vrij eenvoudige en goedkope manier om uw website een betrouwbare uitstraling te geven.

Dennis Arns
Telefoonservice
8 februari 2017

Zakelijke dienstverlening grootste afnemer antwoordservice

Eerder schreven Telefoonboek en Places al over de voordelen van een goede antwoordservice en (ongeldige) excuses voor slechte bereikbaarheid. Ons punt is nu waarschijnlijk wel duidelijk: een goede antwoordservice zorgt voor betere bereikbaarheid en een professionelere klantenservice. Maar welke bedrijven hebben hier vooral baat bij? Places.nl zette de grootste antwoordservice-afnemers op een rijtje. Zakelijke dienstverlening Het grootste aandeel van de afnemers komt uit de zakelijke dienstverlening. Het gaat hier bijvoorbeeld om accountants, marketingbureaus, uitzendbureaus en rechtskundige dienstverlening. 25% van alle aangemelde bedrijven bij Places Antwoordservice behoort tot deze categorie. Logisch, aangezien gemiste telefoontje van klanten bij deze bedrijven al snel tot het mislopen van omzet kan leiden. Webshops en postorder Een andere categorie die veelvuldig gebruik maakt van antwoordservice is de webshop- en postorderbranche. Bij deze bedrijven is het belangrijk dat er altijd iemand beschikbaar is om klanten te woord te staan. Veel van het contact gaat bij deze categorie online, maar daarmee moet het belang van een telefonische klantenservice niet uitgevlakt worden. Met een antwoordservice hebben klanten in ieder geval het gevoel dat vragen over hun bestelling of verzending in goede handen is. Webshops en postorderbedrijven maken zo'n 20 % uit van alle bedrijven die bij onze antwoordservice aangesloten zijn. Software Bedrijven in de categorie "software" bezetten de derde plaats gekeken naar het gebruik van antwoordservice. In deze branche is het niet de core business om continu de telefoon op te nemen. Met een antwoordservice worden dit voor een groot deel uit handen genomen. 10% van de aangemelde bedrijven vallen onder deze categorie. Overige categorieën Natuurlijk zijn er een hoop andere branches waarvoor een antwoordservice een goede uitkomst is. Vooral veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf maken graag gebruik van deze dienst, omdat zij zelf niet voldoende personeel hebben om de hele tijd bereikbaar te zijn. Nooit meer een telefoontje missen? Places Antwoordservice biedt u optimale bereikbaarheid voor de scherpste prijs. Kijk voor meer informatie op places.nl/antwoordservice.

Dennis Arns
Webshop
11 januari 2017

Telefoonboek onderzoekt: aandeel Magento bij webshops

E-commerce is al een aantal jaren terrein aan het winnen ten opzichte van fysieke winkels. Voor ieder product is inmiddels wel een degelijke webwinkel te vinden. Maar op welk hostingsysteem draaien deze winkels? Magento wordt gezien als één van de meest populaire webshopsystemen van dit moment. Onder andere de webshops van de KLM en de ANWB draaien al op dit systeem. Als we de uitgever zelf moeten geloven zijn de mogelijkheden van Magento eindeloos. Telefoonboek.nl onderzocht hoe populair deze hostingpartij nu daadwerkelijk is en zette de voor- en nadelen op een rijtje. Voor- en nadelen Magento is een systeem waarop webshops kunnen draaien. Hiermee kan vrij eenvoudig een professionele website opgezet worden. Het kan door een programmeur (met enige kennis) volledig aangepast worden aan de wensen van een webshop. Bovendien biedt het ondersteuning voor verschillende talen en valuta, en sluit het aan op betalingsmogelijkheden als iDeal. Wel heeft het platform zoveel mogelijk heden, dat het voor de beginnende webshophouder lastig kan zijn om er wegwijs in te worden. Onderzoek Telefoonboek onderzocht 18.751 webshops uit haar database. Hierbij werd bij 1234 webshops Magento gedetecteerd, hetgeen neerkomt op 6,2% van de webshops. Dat is vrij weinig, zeker wanneer het wordt afgezet tegenover het internationale marktaandeel. "Internationaal gezien is Magento één van de grootste hostingpartijen" vertelt Ronny Oonk, manager van Places Websites en onderzoeker van Telefoonboek.nl. "De mogelijkheden van het systeem zijn enorm, gek eigenlijk dat er niet meer bedrijven mee werken." Places Websites geeft bedrijven de kans om op een eenvoudige en goedkope manier een website aan te maken. Wilt u ook een website aanmaken voor uw bedrijf? Kijk dan snel naar de mogelijkheden.

Sanne
Tools
27 september 2016

De voor- en nadelen van klantfeedbacktools

De tijd van de passieve consument is voorbij. Consumenten hebben steeds meer invloed en produceren ook zelf content. Consumers zijn voortaan "prosumers". Ze zijn invloedrijk en kritisch. Het is dus belangrijk dat u informatie en advies inwint van uw klanten. Places.nl vertelt u over de voor- en nadelen van klantfeedbacktools. Learnings Klantfeedbacktools zijn snelle en goedkope middellen om online klantfeedback te verzamelen en naar aanleiding hiervan veranderingen aan te brengen in uw organisatie. Ook als u nog geen ervaring heeft met online feedback verzamelen dan kunt u hiermee gemakkelijk experimenteren. Uw financiële investering voor deze tools is gewoonlijk niet al te hoog. U kunt dus snel aan de slag met feedback verzamelen. IT-kennis Heeft u geen IT-knobbel, dan is er geen ramp. Ook zonder uitgebreide IT-vaardigheden kunt u aan de slag met deze tools. Zeker door de opkomst van tagmanagement-systemen (zoals Google Tag Manager) kunt u zelf javascript in een pagina installeren. Daarna kunt u een link kiezen waaraan u de feedbackvragen wilt koppelen. Vaak bieden de websites ook een online handleiding aan of kunt u vragen stellen bij een supportteam. Selfservice tool Het handige van een selfservice tool is dat u zelf achter de knoppen zit. U kunt direct een feedbackformulier activeren met de passende vraagsteling. U heeft zelf de regie in handen waardoor u kunt inspelen op ontwikkelingen in de markt. Deze flexibiliteit brengt ook nadelen met zich mee. Er gaat namelijk ook veel tijd in zitten om goede feedbac formulieren te ontwikkelen. Het is belangrijk dat uw formulieren onderzoekstechnisch correct zijn. Dit hangt samen met relevante vragen en ratingschalen waaraan de juiste conclusies verbonden kunnen worden. Analysemogelijkheden Feedbacktools verzamelen veel data, maar deze data moet nog wel omgezet worden naar nuttige informatie. Als u een kleine website heeft en weinig berichten ontvangt, kunt u deze zelf gemakkelijk verwerken. Maar als u duizenden berichten in de week binnen krijgt, kan het nog wel eens een uitdaging worden. Schenk daarom ook aandacht aan de rapportagemogelijkheden bij het kiezen van een systeem. Reviews verzamelen Zou u graag meer informatie willen over klantenreviews? Of wilt u weten hoe u uw website kunt inrichten zodat u reviews kunt plaatsen? Dan helpt Places.nl u hier graag bij. Places biedt u de mogelijkheid om via uw Places account een beoordelingssectie aan te maken. Uw klanten kunnen u dan niet alleen beoordelen op service, telefonische bereikbaarheid en prijs/kwaliteit verhouding, maar ook een review achter laten. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze klantenservice op 024 - 3555299. Wij helpen u dan graag verder!


Toon meer berichten

Even geduld alstublieft...