Menu

Overheid

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

29 resultaten voor Overheid (verfijnd tot 29)

Jeroen Rutten
Politiek
27 oktober 2017

E-mailbeveiliging Tweede Kamer niet op orde

Volgens website Follow The Money (FTM) is de e-mailbeveiliging op het Binnenhof niet voldoende beveiligd. De website FTM was tijdens het onderzoek namelijk in staat om e-mails te versturen uit naam van politici zoals Halbe Zijlstra en Alexander Pechthold. Volgens de beveiligingsonderzoeker die samen werkte met FTM bleek het gebrek van SPF het grootste probleem te zijn. SPF is een protocol dat spam vermindert. Het ontbreken van dit protocol zorgt er dus voor dat het mogelijk is om e-mails te versturen uit naam van politici. Volgens NOS heeft kamervoorzitter Khadija Arib laten weten dat er snel maatregelen zullen worden getroffen. E-mailspoofing E-mailspoofing, waarbij een e-mailadres wordt nagebootst, zorgt ervoor dat mensen uit naam van iemand anders e-mails kunnen versturen. Hierdoor denken ontvangers dat zij een e-mail ontvangen van een bekende, terwijl dit eigenlijk van iemand anders is. Cybercriminelen zetten e-mailspoofing vaak in om ontvangers op een link of bijlage te laten klikken waardoor er sprake is van phishingmails of malware wordt geïnstalleerd. E-mailspoofing is een redelijk gemakkelijk trucje dat ook redelijk eenvoudig tegengaan kan worden. Zo kan er allereerst gebruik worden gemaakt van spamfilters waardoor dit soort e-mails sneller worden herkend en niet in de inbox belanden. Daarnaast bieden mailproviders verschillende services om belangrijke en bekende mensen te herkennen. Ook is het van belang dat ontvangers vreemde of onverwachte links en bijlagen niet openen. Online beveiliging Online beveiliging wordt steeds belangrijker. Zo is het niet alleen van belang om e-mailadressen te beveiligen, maar ook websites. Ronny Oonk, manager van Places Websites stelt dat relatief simpele maatregelen, zoals het bezit van een SSL-certificaat een groot verschil kunnen maken. "Wanneer websites beveiligd zijn door middel van een SSL-certificaat dan is het niet mogelijk voor derden, zoals hackers, om mee te kijken met gedeelde informatie. Zeker nu cybersecurity veel media aandacht krijgt, is het van belang dat bedrijven hier in meegaan en tijdig op inspelen."

Thomas Overdijk
Politiek
25 oktober 2017

400.000 handtekeningen verzameld voor referendum aftapwet

Door een groep jongeren is er een referendum gestart tegen de nieuwe aftapwet. De wet geeft de overheid meer bevoegdheden om burgers (online) in de gaten te houden. De initiatiefnemers die tegen zijn, hebben voor het referendum meer dan 407.000 handtekeningen verzameld. Voordat een referendum naar de kiesraad doorgaat, moeten er 300.000 handtekeningen verzameld worden. De initiatiefnemers van het referendum hebben laten weten dat zij meer dan genoeg handtekeningen hebben. Het is nu aan de Kiesraad om dit goed te keuren. Zij zullen de handtekeningen ter controle tellen. 1 november zal waarschijnlijk bekend worden gemaakt wat de volgende stappen zijn. Verschillende oppositiepartijen hebben zich uitgelaten over de nieuwe aftapwet. Volgens de belanghebbenden die kritiek uitten wordt de privacy van onschuldige burgers geschonden. De overheid laat weten dat de wet in leven is geroepen om onschuldige burgers juist te beschermen. Zij willen proactief mistanden aan de kaak stellen in een tijd dat misdaden vaak via het internet geregeld worden.

Jeroen Rutten
Economie
25 september 2017

Prinsjesdag: De lonen kunnen volgens premier Rutte omhoog

Het lijkt bijna een traditie te zijn, want ook dit jaar was de Miljoenennota uitgelekt voorafgaand aan Prinsjesdag. Zo bracht dit jaar De Telegraaf het nieuws naar buiten en bleek het nieuws voornamelijk positief te zijn. Zo wordt de economische groei van 2017 geschat op 3,3 procent en neemt de werkloosheid verder af tot 390.000 mensen. Belangrijke punten miljoenennota Het gaat goed met de economie in Nederland en dat blijkt ook uit de cijfers van de Miljoenennota. Buiten het feit dat de economie groeit en de werkloosheid verder daalt, gaan Nederlanders er ook op uit qua koopkracht. Zo gaan we er gemiddeld met een kleine 0,6 procent op vooruit. Daarnaast daalt de staatsschuld naar 53,7 procent van het BNP. Ook zal er veel geïnvesteerd worden in de zorg. Daarbij gaat de zorgtoeslag voor lage inkomens omhoog. Hogere lonen Tijdens Prinsjesdag zelf riep premier Rutte werkgevers en vakbonden op om de lonen te verhogen. Op die manier kunnen meer mensen van de economische groei profiteren. Dit was dan ook een van de belangrijke punten die werd vermeld tijdens de troonrede van koning Willem-Alexander. Dat is in lijn met de looneisen die FNV stelt voor het komende jaar. De lonen zijn de afgelopen tijd niet evenveel meegestegen met de groei van de economie en dat maakt het volgens de FNV mogelijk om lonen met minstens 3,5 procent te laten stijgen. Er zijn namelijk nog steeds mensen in Nederland die moeite hebben om rond te komen. Buiten premier Rutte en de FNV, lijken De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau dit plan ook te steunen. Zeker nu de economie het komende jaar met ongeveer 2,5 procent zal groeien. Belangrijk daarbij is dat er verschillen kunnen zijn tussen sectoren, aangezien niet elke bedrijfstak even hard groeit of het met elke bedrijfstak even goed gaat. Onzekerheid Hoewel de Miljoennota is gepresenteerd, is het mogelijk dat de plannen alsnog worden aangepast. Dat komt doordat er binnenkort een nieuw kabinet aantreedt waardoor er nog aanpassingen gemaakt kunnen worden. In welke mate de plannen zullen veranderen is nog onzeker.

Jeroen Rutten
Werving & Selectie
19 mei 2017

Diversiteit op de werkvloer

Momenteel wordt er door veel HR afdelingen van bedrijven nog maar weinig gedaan aan het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. Dit terwijl diversiteit op de werkvloer bewezen effecten heeft. Onderlinge verschillen tussen medewerkers versterken prestaties binnen een organisatie. Places.nl zocht voor u de voordelen van diversiteit op de werkvloer uit én geeft een aantal tips om deze te verhogen. Waarom diversiteit? Een beleid voor diversiteit is niet alleen goed voor uw maatschappelijke betrokkenheid als bedrijf, het levert u ook daadwerkelijk wat op. Zo levert culturele diversiteit een hogere omzet, betere overlevingskansen en vernieuwende ideeën voor uw bedrijf op. Maar niet alleen culturele diversiteit doet uw bedrijf ten goede, ook diversiteit in opleidingsniveau en talenten. Diversiteit zorgt over het algemeen voor veel verschillende ideeën, die uiteindelijk uw bedrijf verder kunnen helpen. Tips voor meer diversiteit Toch blijft meer diversiteit op de werkvloer makkelijker gezegd dan gedaan en daarom heeft places.nl een aantal tips voor u op een rijtje gezet om deze te verhogen. 1. Ontwikkel uw eigen visie op diversiteit Het beste kunt u beginnen met een visie ontwikkelen op diversiteit. Doe dit samen met uw medewerkers door een vergadering te organiseren over hoe u tegen diversiteit aankijkt en bedenk wat u er aan gaat doen om meer diversiteit te krijgen op de werkvloer. 2. Zorg dat diverse medewerkers zich thuis kunnen voelen in uw organisatiestructuur Als u diversiteit wil in uw bedrijf dan kunt u uw bedrijf het beste zo inrichten dat ook de minderheden zich op hun plek zullen vinden. Peil regelmatig hoe de bedrijfscultuur ondervonden wordt en pas hierop aan als niet iedereen zich thuis voelt. 3. Betrek uw medewerkers bij uw diversiteitsbeleid Diversiteit accepteren op de werkvloer moet niet alleen door het HR beleid gebeuren, maar ook door uw medewerkers. Zorg ervoor dat dit regelmatig onder de aandacht komt bij uw medewerkers. Gedachten voor diversiteit en betere samenwerkingen moeten een norm worden. 4. Gebruik de 9 principes van Culturele diversiteit van de Rijksoverheid De Rijksoverheid heeft 9 principes van culturele diversiteit opgesteld. Door deze principes op te volgen kan u gemakkelijk meer culturele diversiteit op uw werkvloer verkrijgen. 5. Wees op meerdere kanalen vindbaar Verschillende mensen zijn vindbaar op verschillende platformen. Zorg ervoor dat uw bedrijf dus goed vindbaar is voor diverse mensen, al helemaal als u op zoek bent naar nieuwe werknemers. Een goede online vindbaarheid kan u hierbij helpen. Bij Places Adverteren kunt u een gratis bedrijfsvermelding aanvragen op Telefoonboek.nl en Openingstijden.com. Wij helpen u graag met het verhogen van uw online vindbaarheid om de diversiteit te verhogen!

Jeroen Rutten
Politiek
4 mei 2017

Overheid speelt niet genoeg in op digitalisering

De Nederlandse overheid is onvoldoende voorbereid op de verdergaande digitalisering in de maatschappij. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid. Ook in de verkiezingsplannen van menig politieke partij stond deze digitalisering niet of nauwelijks op het programma. Aandacht De onderzoekers vinden dat de overheid een pro-actievere houding moet aannemen ten opzichte van ICT. Er moet meer worden geïnvesteerd in technologie, meer ruimte komen voor samenwerkingen tussen de publieke en private sector en ruimte worden gegeven voor deskundigen. Bovendien is digitalisering geen groot politiek thema, terwijl het dat volgens de onderzoekers wel had moeten zijn. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen ontbrak de aandacht voor dit onderwerp vrijwel volledig. Kosten en geduld Ook blijkt er uit het rapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid dat de uitvoerende macht vooral bang is dat grote ICT-projecten, kostentechnisch gezien, enorm uit de hand lopen. Daarbij moeten ICT-projecten meteen hun meerwaarde bewijzen en krijgen zij niet de kans zich te ontwikkelen. De onderzoekers stellen voor om flexibeler te worden als overheid, kleinere stappen te nemen, regelmatiger feedback te geven en meer aandacht te geven aan de inbedding van de systemen. Overheidswebsites Dat de overheid en digitalisering niet per sé een voor de hand liggende combinatie zijn, bleek al uit eerder onderzoek van Telefoonboek.nl. Van de 1110 onderzochte websites bezaten er namelijk 553 een SSL-certificaat. Dat betekent dat bij iets meer dan de helft, namelijk 557 overheidswebsites geen https is geconstateerd in de URL. De website van de belastingdienst is een voorbeeld daarvan: persoonlijke gegevens worden ingevuld met behulp van DigiD, een extern portaal dat wel beveiligd is. De hoofdwebsites zijn echter nog niet in het bezit van een SSL-certificaat. Gegevens die daar worden ingevuld of opgezocht zijn daardoor nog altijd niet beveiligd. Lasten en kansen Ronny Oonk, manager van Places Websites en onderzoeker van Telefoonboek.nl, kan zich wel vinden in de kritiek van het onderzoeksrapport: "Ik denk dat de overheid moet stoppen met de digitalisering als noodzakelijk kwaad te zien, en juist de kans moet grijpen om er haar voordeel uit te slaan. Het investeren in de digitale infrastructuur van het land levert je uiteindelijk vooral voordelen op. Maar dan moet je wel het geduld hebben om deze ontwikkelingen een kans te geven."

Jeroen Rutten
Verlof
1 mei 2017

Dag van de Arbeid: Nederland gewoon aan het werk

Op 1 mei doen met name Nederlandse horecabedrijven in de grensregio's er goed aan extra personeel in te plannen: onze ooster- en zuiderburen vieren dan Dag van de Arbeid. In grote getalen trekken de vrije Duitse en Belgische dagjesmensen de grens over. Ook in de rest van Europa, en zelfs op andere continenten wordt deze feestdag gevierd met een vrije dag: het is immers een wereldwijde feestdag. Maar waarom moeten wij Nederlanders gewoon aan het werk? Oorsprong De 1 mei-viering is afkomstig uit de Verenigde Staten. Eind negentiende eeuw wilden vakbonden de werkgevers tot de invoer van een 8-urige werkdag dwingen. Dat werd gedaan op 1 mei, omdat dat de dag was waarop in de VS de arbeidscontracten jaarlijks werden vernieuwd. In eerste instantie werd er geen gehoord gegeven aan deze oproep, waarna arbeiders in Chicago massaal de straat op gingen. Er braken rellen uit waarbij enkele doden vielen. Om dergelijk geweld te voorkomen werd in de VS de nationale feestdag verplaatst naar 1 september. Naast Nederlanders werken Amerikanen dus ook gewoon door op 1 mei; al krijgen zij wel later in het jaar een compensatiedag. Nederland In overige landen bleef de Dag van de Arbeid door de jaren heen staan op 1 mei. Maar in Nederland wordt hier geen vrije dag voor gegeven. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het ontbreken van echt heftige confrontaties tussen vakbonden en de overheid. Socialistische of communistische bewegingen hebben vooral in andere Europese landen, zoals Frankrijk en Rusland, voor bloederige confrontaties gezorgd. Bovendien worden volgens traditie in Nederland voornamelijk kerkelijke feestdagen gevierd. En wanneer je toch vrij wil zijn op 1 mei, zal je toch echt elders in het jaar een dag moeten compenseren. Dag van de Arbeid blijft in Nederland een dag voor arbeid.

Jeroen Rutten
Beveiliging
19 april 2017

Helft overheidswebsites onvoldoende beveiligd

Aan het begin van dit jaar bleek uit onderzoek van de Open State Foundation dat websites van de overheid niet bepaald goed beveiligd zijn, terwijl de verbinding vrij eenvoudig kan worden beschermd door het gebruik van een SSL-protocol. Ook Telefoonboek.nl doet onderzoek naar dit soort beveiligingszaken: zo bleek al dat de websites van ziekenhuizen en websites lang niet allemaal gebruik maken van een ssl-gecertificeerde verbinding. Telefoonboek.nl nam daarom de proef op de som en checkte de beveiliging van overheidswebsites. Wat is SSL? SSL is simpel gezegd een beveiligingsprotocol dat voor een beveiligd kanaal zorgt tussen twee computers, bijvoorbeeld tussen een website en een bezoeker daarvan. Het zorgt ervoor dat de overgebrachte informatie niet door derden bekeken kan worden. Een beveiligde verbinding is simpelweg te herkennen aan de letters "https" en de aanwezigheid van een hangslotje in de adresbalk. Onderzoek Van de 1110 onderzochte websites bezitten er 553 een SSL-certificaat. Dat betekent dat bij iets meer dan de helft, namelijk 557 websites geen https is geconstateerd in de URL. Dit komt neer op 50,2%. In deze gevallen kan het soms zo zijn dat een gedeelte van de website waar met persoonsgegevens wordt gehandeld zich wel achter een (vaak externe) beveiligde verbinding bevindt. De website van de belastingdienst is een voorbeeld daarvan: persoonlijke gegevens worden ingevuld met behulp van DigiD, een extern portaal dat wel beveiligd is. De hoofdwebsites zijn echter nog niet in het bezit van een SSL-certificaat. Gegevens die daar worden ingevuld of opgezocht zijn daardoor nog altijd niet beveiligd. Ambassades In de lijst met URL"s zonder SSL-beveiliging valt op dat er vooral veel websites van Nederlandse ambassades in het buitenland in staan. Ook veel websites die erop gericht zijn informatie te verschaffen, over bijvoorbeeld pensioenregelingen of octrooiaanvragen, bezitten geen beveiliging. Websites van bijvoorbeeld de politie en de rijksoverheid zijn wel met SSL beveiligd. Frappant Deze resultaten bevestigen de gebrekkige beveiliging van overheidswebsites. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk legde na Kamervragen de verantwoordelijkheid bij de overheidsinstellingen zelf. Hij stelt daarbij dat 'het belang van het beveiligen van de verbinding naar een overheidswebsite afhangt van of de website gevoelige informatie uitwisselt'. Ronny Oonk, manager van Places Websites en onderzoeker van Telefoonboek.nl, vindt dit vrij opmerkelijk: "Het kan inderdaad zo zijn dat bij aanvragen en dergelijken de informatiestroom via een extern, beveiligd platform loopt. Wat veel bedrijven echter niet weten is dat informatie die wordt ingevuld of opgezocht op de overige pagina's nog steeds vatbaar is voor kwaadwillende partijen, zoals hackers." Het gebruik van een SSL-gecertificeerde website zorgt ervoor dat u en uw bezoekers op een veilige manier informatie uit kunnen wisselen. Wilt u zelf ook een website met een beveiligde verbinding? De aanschaf van een SSL-certificaat is een vrij eenvoudige en goedkope manier om uw website een betrouwbare uitstraling te geven.


Toon meer berichten

Even geduld alstublieft...