Overheid

Altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

22 resultaten voor Overheid (verfijnd tot 22)

Jeroen Rutten
Politiek
27 oktober 2017

E-mailbeveiliging Tweede Kamer niet op orde

Volgens website Follow The Money (FTM) is de e-mailbeveiliging op het Binnenhof niet voldoende beveiligd. De website FTM was tijdens het onderzoek namelijk in staat om e-mails te versturen uit naam van politici zoals Halbe Zijlstra en Alexander Pechthold. Volgens de beveiligingsonderzoeker die samen werkte met FTM bleek het gebrek van SPF het grootste probleem te zijn. SPF is een protocol dat spam vermindert. Het ontbreken van dit protocol zorgt er dus voor dat het mogelijk is om e-mails te versturen uit naam van politici. Volgens NOS heeft kamervoorzitter Khadija Arib laten weten dat er snel maatregelen zullen worden getroffen. E-mailspoofing E-mailspoofing, waarbij een e-mailadres wordt nagebootst, zorgt ervoor dat mensen uit naam van iemand anders e-mails kunnen versturen. Hierdoor denken ontvangers dat zij een e-mail ontvangen van een bekende, terwijl dit eigenlijk van iemand anders is. Cybercriminelen zetten e-mailspoofing vaak in om ontvangers op een link of bijlage te laten klikken waardoor er sprake is van phishingmails of malware wordt geïnstalleerd. E-mailspoofing is een redelijk gemakkelijk trucje dat ook redelijk eenvoudig tegengaan kan worden. Zo kan er allereerst gebruik worden gemaakt van spamfilters waardoor dit soort e-mails sneller worden herkend en niet in de inbox belanden. Daarnaast bieden mailproviders verschillende services om belangrijke en bekende mensen te herkennen. Ook is het van belang dat ontvangers vreemde of onverwachte links en bijlagen niet openen. Online beveiliging Online beveiliging wordt steeds belangrijker. Zo is het niet alleen van belang om e-mailadressen te beveiligen, maar ook websites. Ronny Oonk, manager van Places Websites stelt dat relatief simpele maatregelen, zoals het bezit van een SSL-certificaat een groot verschil kunnen maken. "Wanneer websites beveiligd zijn door middel van een SSL-certificaat dan is het niet mogelijk voor derden, zoals hackers, om mee te kijken met gedeelde informatie. Zeker nu cybersecurity veel media aandacht krijgt, is het van belang dat bedrijven hier in meegaan en tijdig op inspelen."

Thomas Overdijk
Politiek
25 oktober 2017

400.000 handtekeningen verzameld voor referendum aftapwet

Door een groep jongeren is er een referendum gestart tegen de nieuwe aftapwet. De wet geeft de overheid meer bevoegdheden om burgers (online) in de gaten te houden. De initiatiefnemers die tegen zijn, hebben voor het referendum meer dan 407.000 handtekeningen verzameld. Voordat een referendum naar de kiesraad doorgaat, moeten er 300.000 handtekeningen verzameld worden. De initiatiefnemers van het referendum hebben laten weten dat zij meer dan genoeg handtekeningen hebben. Het is nu aan de Kiesraad om dit goed te keuren. Zij zullen de handtekeningen ter controle tellen. 1 november zal waarschijnlijk bekend worden gemaakt wat de volgende stappen zijn. Verschillende oppositiepartijen hebben zich uitgelaten over de nieuwe aftapwet. Volgens de belanghebbenden die kritiek uitten wordt de privacy van onschuldige burgers geschonden. De overheid laat weten dat de wet in leven is geroepen om onschuldige burgers juist te beschermen. Zij willen proactief mistanden aan de kaak stellen in een tijd dat misdaden vaak via het internet geregeld worden.

Jeroen Rutten
Economie
25 september 2017

Prinsjesdag: De lonen kunnen volgens premier Rutte omhoog

Het lijkt bijna een traditie te zijn, want ook dit jaar was de Miljoenennota uitgelekt voorafgaand aan Prinsjesdag. Zo bracht dit jaar De Telegraaf het nieuws naar buiten en bleek het nieuws voornamelijk positief te zijn. Zo wordt de economische groei van 2017 geschat op 3,3 procent en neemt de werkloosheid verder af tot 390.000 mensen. Belangrijke punten miljoenennota Het gaat goed met de economie in Nederland en dat blijkt ook uit de cijfers van de Miljoenennota. Buiten het feit dat de economie groeit en de werkloosheid verder daalt, gaan Nederlanders er ook op uit qua koopkracht. Zo gaan we er gemiddeld met een kleine 0,6 procent op vooruit. Daarnaast daalt de staatsschuld naar 53,7 procent van het BNP. Ook zal er veel geïnvesteerd worden in de zorg. Daarbij gaat de zorgtoeslag voor lage inkomens omhoog. Hogere lonen Tijdens Prinsjesdag zelf riep premier Rutte werkgevers en vakbonden op om de lonen te verhogen. Op die manier kunnen meer mensen van de economische groei profiteren. Dit was dan ook een van de belangrijke punten die werd vermeld tijdens de troonrede van koning Willem-Alexander. Dat is in lijn met de looneisen die FNV stelt voor het komende jaar. De lonen zijn de afgelopen tijd niet evenveel meegestegen met de groei van de economie en dat maakt het volgens de FNV mogelijk om lonen met minstens 3,5 procent te laten stijgen. Er zijn namelijk nog steeds mensen in Nederland die moeite hebben om rond te komen. Buiten premier Rutte en de FNV, lijken De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau dit plan ook te steunen. Zeker nu de economie het komende jaar met ongeveer 2,5 procent zal groeien. Belangrijk daarbij is dat er verschillen kunnen zijn tussen sectoren, aangezien niet elke bedrijfstak even hard groeit of het met elke bedrijfstak even goed gaat. Onzekerheid Hoewel de Miljoennota is gepresenteerd, is het mogelijk dat de plannen alsnog worden aangepast. Dat komt doordat er binnenkort een nieuw kabinet aantreedt waardoor er nog aanpassingen gemaakt kunnen worden. In welke mate de plannen zullen veranderen is nog onzeker.

Jeroen Rutten
Werving & Selectie
19 mei 2017

Diversiteit op de werkvloer

Momenteel wordt er door veel HR afdelingen van bedrijven nog maar weinig gedaan aan het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. Dit terwijl diversiteit op de werkvloer bewezen effecten heeft. Onderlinge verschillen tussen medewerkers versterken prestaties binnen een organisatie. Places.nl zocht voor u de voordelen van diversiteit op de werkvloer uit én geeft een aantal tips om deze te verhogen. Waarom diversiteit? Een beleid voor diversiteit is niet alleen goed voor uw maatschappelijke betrokkenheid als bedrijf, het levert u ook daadwerkelijk wat op. Zo levert culturele diversiteit een hogere omzet, betere overlevingskansen en vernieuwende ideeën voor uw bedrijf op. Maar niet alleen culturele diversiteit doet uw bedrijf ten goede, ook diversiteit in opleidingsniveau en talenten. Diversiteit zorgt over het algemeen voor veel verschillende ideeën, die uiteindelijk uw bedrijf verder kunnen helpen. Tips voor meer diversiteit Toch blijft meer diversiteit op de werkvloer makkelijker gezegd dan gedaan en daarom heeft places.nl een aantal tips voor u op een rijtje gezet om deze te verhogen. 1. Ontwikkel uw eigen visie op diversiteit Het beste kunt u beginnen met een visie ontwikkelen op diversiteit. Doe dit samen met uw medewerkers door een vergadering te organiseren over hoe u tegen diversiteit aankijkt en bedenk wat u er aan gaat doen om meer diversiteit te krijgen op de werkvloer. 2. Zorg dat diverse medewerkers zich thuis kunnen voelen in uw organisatiestructuur Als u diversiteit wil in uw bedrijf dan kunt u uw bedrijf het beste zo inrichten dat ook de minderheden zich op hun plek zullen vinden. Peil regelmatig hoe de bedrijfscultuur ondervonden wordt en pas hierop aan als niet iedereen zich thuis voelt. 3. Betrek uw medewerkers bij uw diversiteitsbeleid Diversiteit accepteren op de werkvloer moet niet alleen door het HR beleid gebeuren, maar ook door uw medewerkers. Zorg ervoor dat dit regelmatig onder de aandacht komt bij uw medewerkers. Gedachten voor diversiteit en betere samenwerkingen moeten een norm worden. 4. Gebruik de 9 principes van Culturele diversiteit van de Rijksoverheid De Rijksoverheid heeft 9 principes van culturele diversiteit opgesteld. Door deze principes op te volgen kan u gemakkelijk meer culturele diversiteit op uw werkvloer verkrijgen. 5. Wees op meerdere kanalen vindbaar Verschillende mensen zijn vindbaar op verschillende platformen. Zorg ervoor dat uw bedrijf dus goed vindbaar is voor diverse mensen, al helemaal als u op zoek bent naar nieuwe werknemers. Een goede online vindbaarheid kan u hierbij helpen. Bij Places Adverteren kunt u een gratis bedrijfsvermelding aanvragen op Telefoonboek.nl en Openingstijden.com. Wij helpen u graag met het verhogen van uw online vindbaarheid om de diversiteit te verhogen!

Jeroen Rutten
Politiek
4 mei 2017

Overheid speelt niet genoeg in op digitalisering

De Nederlandse overheid is onvoldoende voorbereid op de verdergaande digitalisering in de maatschappij. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid. Ook in de verkiezingsplannen van menig politieke partij stond deze digitalisering niet of nauwelijks op het programma. Aandacht De onderzoekers vinden dat de overheid een pro-actievere houding moet aannemen ten opzichte van ICT. Er moet meer worden geïnvesteerd in technologie, meer ruimte komen voor samenwerkingen tussen de publieke en private sector en ruimte worden gegeven voor deskundigen. Bovendien is digitalisering geen groot politiek thema, terwijl het dat volgens de onderzoekers wel had moeten zijn. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen ontbrak de aandacht voor dit onderwerp vrijwel volledig. Kosten en geduld Ook blijkt er uit het rapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid dat de uitvoerende macht vooral bang is dat grote ICT-projecten, kostentechnisch gezien, enorm uit de hand lopen. Daarbij moeten ICT-projecten meteen hun meerwaarde bewijzen en krijgen zij niet de kans zich te ontwikkelen. De onderzoekers stellen voor om flexibeler te worden als overheid, kleinere stappen te nemen, regelmatiger feedback te geven en meer aandacht te geven aan de inbedding van de systemen. Overheidswebsites Dat de overheid en digitalisering niet per sé een voor de hand liggende combinatie zijn, bleek al uit eerder onderzoek van Telefoonboek.nl. Van de 1110 onderzochte websites bezaten er namelijk 553 een SSL-certificaat. Dat betekent dat bij iets meer dan de helft, namelijk 557 overheidswebsites geen https is geconstateerd in de URL. De website van de belastingdienst is een voorbeeld daarvan: persoonlijke gegevens worden ingevuld met behulp van DigiD, een extern portaal dat wel beveiligd is. De hoofdwebsites zijn echter nog niet in het bezit van een SSL-certificaat. Gegevens die daar worden ingevuld of opgezocht zijn daardoor nog altijd niet beveiligd. Lasten en kansen Ronny Oonk, manager van Places Websites en onderzoeker van Telefoonboek.nl, kan zich wel vinden in de kritiek van het onderzoeksrapport: "Ik denk dat de overheid moet stoppen met de digitalisering als noodzakelijk kwaad te zien, en juist de kans moet grijpen om er haar voordeel uit te slaan. Het investeren in de digitale infrastructuur van het land levert je uiteindelijk vooral voordelen op. Maar dan moet je wel het geduld hebben om deze ontwikkelingen een kans te geven."

Jeroen Rutten
Verlof
1 mei 2017

Dag van de Arbeid: Nederland gewoon aan het werk

Op 1 mei doen met name Nederlandse horecabedrijven in de grensregio's er goed aan extra personeel in te plannen: onze ooster- en zuiderburen vieren dan Dag van de Arbeid. In grote getalen trekken de vrije Duitse en Belgische dagjesmensen de grens over. Ook in de rest van Europa, en zelfs op andere continenten wordt deze feestdag gevierd met een vrije dag: het is immers een wereldwijde feestdag. Maar waarom moeten wij Nederlanders gewoon aan het werk? Oorsprong De 1 mei-viering is afkomstig uit de Verenigde Staten. Eind negentiende eeuw wilden vakbonden de werkgevers tot de invoer van een 8-urige werkdag dwingen. Dat werd gedaan op 1 mei, omdat dat de dag was waarop in de VS de arbeidscontracten jaarlijks werden vernieuwd. In eerste instantie werd er geen gehoord gegeven aan deze oproep, waarna arbeiders in Chicago massaal de straat op gingen. Er braken rellen uit waarbij enkele doden vielen. Om dergelijk geweld te voorkomen werd in de VS de nationale feestdag verplaatst naar 1 september. Naast Nederlanders werken Amerikanen dus ook gewoon door op 1 mei; al krijgen zij wel later in het jaar een compensatiedag. Nederland In overige landen bleef de Dag van de Arbeid door de jaren heen staan op 1 mei. Maar in Nederland wordt hier geen vrije dag voor gegeven. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het ontbreken van echt heftige confrontaties tussen vakbonden en de overheid. Socialistische of communistische bewegingen hebben vooral in andere Europese landen, zoals Frankrijk en Rusland, voor bloederige confrontaties gezorgd. Bovendien worden volgens traditie in Nederland voornamelijk kerkelijke feestdagen gevierd. En wanneer je toch vrij wil zijn op 1 mei, zal je toch echt elders in het jaar een dag moeten compenseren. Dag van de Arbeid blijft in Nederland een dag voor arbeid.

Jeroen Rutten
Beveiliging
19 april 2017

Helft overheidswebsites onvoldoende beveiligd

Aan het begin van dit jaar bleek uit onderzoek van de Open State Foundation dat websites van de overheid niet bepaald goed beveiligd zijn, terwijl de verbinding vrij eenvoudig kan worden beschermd door het gebruik van een SSL-protocol. Ook Telefoonboek.nl doet onderzoek naar dit soort beveiligingszaken: zo bleek al dat de websites van ziekenhuizen en websites lang niet allemaal gebruik maken van een ssl-gecertificeerde verbinding. Telefoonboek.nl nam daarom de proef op de som en checkte de beveiliging van overheidswebsites. Wat is SSL? SSL is simpel gezegd een beveiligingsprotocol dat voor een beveiligd kanaal zorgt tussen twee computers, bijvoorbeeld tussen een website en een bezoeker daarvan. Het zorgt ervoor dat de overgebrachte informatie niet door derden bekeken kan worden. Een beveiligde verbinding is simpelweg te herkennen aan de letters "https" en de aanwezigheid van een hangslotje in de adresbalk. Onderzoek Van de 1110 onderzochte websites bezitten er 553 een SSL-certificaat. Dat betekent dat bij iets meer dan de helft, namelijk 557 websites geen https is geconstateerd in de URL. Dit komt neer op 50,2%. In deze gevallen kan het soms zo zijn dat een gedeelte van de website waar met persoonsgegevens wordt gehandeld zich wel achter een (vaak externe) beveiligde verbinding bevindt. De website van de belastingdienst is een voorbeeld daarvan: persoonlijke gegevens worden ingevuld met behulp van DigiD, een extern portaal dat wel beveiligd is. De hoofdwebsites zijn echter nog niet in het bezit van een SSL-certificaat. Gegevens die daar worden ingevuld of opgezocht zijn daardoor nog altijd niet beveiligd. Ambassades In de lijst met URL"s zonder SSL-beveiliging valt op dat er vooral veel websites van Nederlandse ambassades in het buitenland in staan. Ook veel websites die erop gericht zijn informatie te verschaffen, over bijvoorbeeld pensioenregelingen of octrooiaanvragen, bezitten geen beveiliging. Websites van bijvoorbeeld de politie en de rijksoverheid zijn wel met SSL beveiligd. Frappant Deze resultaten bevestigen de gebrekkige beveiliging van overheidswebsites. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk legde na Kamervragen de verantwoordelijkheid bij de overheidsinstellingen zelf. Hij stelt daarbij dat 'het belang van het beveiligen van de verbinding naar een overheidswebsite afhangt van of de website gevoelige informatie uitwisselt'. Ronny Oonk, manager van Places Websites en onderzoeker van Telefoonboek.nl, vindt dit vrij opmerkelijk: "Het kan inderdaad zo zijn dat bij aanvragen en dergelijken de informatiestroom via een extern, beveiligd platform loopt. Wat veel bedrijven echter niet weten is dat informatie die wordt ingevuld of opgezocht op de overige pagina"s nog steeds vatbaar is voor kwaadwillende partijen, zoals hackers." Het gebruik van een SSL-gecertificeerde website zorgt ervoor dat u en uw bezoekers op een veilige manier informatie uit kunnen wisselen. Wilt u zelf ook een website met een beveiligde verbinding? De aanschaf van een SSL-certificaat is een vrij eenvoudige en goedkope manier om uw website een betrouwbare uitstraling te geven.

Jeroen Rutten
Verlof
17 april 2017

Verplichte vrije dagen en officiële feestdagen

Op Tweede Paasdag vieren vrijwel alle branches een vrije dag, terwijl op Goede Vrijdag het gros van de werkende bevolking gewoon doorwerkt. De precieze regels rondom feestdagen zijn niet altijd even duidelijk en kan voor zowel de werkgever als de weknemer voor de nodige verwarring zorgen. Welke dagen zijn verplicht, welke zijn variabel, en waar moet je op letten? Telefoonboek.nl zette de feiten op een rijtje. Regels In principe zijn er geen door de overheid opgelegde regels over feestdagen waarop personeel verplicht vrij is. Afspraken hierover worden alleen vastgelegd in een cao. Zo zijn er wel een aantal feestdagen waarop overheidsinstellingen en het grootste deel van het bedrijfsleven vrij zijn. Het gaat hier om nationale en algemeen erkende feestdagen. Uitzonderingen worden vooral gemaakt door instellingen in de zorg en het openbaar vervoer. Ook branches als de horeca werken meestal gewoon door op deze dagen. Om zeker te zijn van uw zaak kan het beste de cao geraadpleegd worden. Nationale Feestdagen In Nederland zijn er twee nationale feestdagen. Deze dagen worden alléén gevierd in Nederland: het gaat hier om Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei). Daar moet wel bij gezegd worden dat in de meeste cao"s ervoor is gekozen om alleen voor het lustrum van Bevrijdingsdag, dus om de vijf jaar, een vrije dag in te lassen. Algemeen erkende feestdagen Bij de algemeen erkende feestdagen betreft het vooral religieuze feestdagen, die hierdoor als "zondag" worden beschouwd. Volgens de Winkeltijden wet mogen winkels hierdoor in principe niet opengaan, al werd in 2013 besloten dat gemeenten zelf mogen kiezen wanneer de winkels wel- of niet openen op zon- en feestdagen. Ook hier bestaat er weer een uitzondering: op Goede Vrijdag moeten winkels volgens de Winkeltijdenwet vanaf 19.00 dicht. Overzicht Nationale feestdagen Koningsdag Bevrijdingsdag Algemeen erkende feestdagen Nieuwjaarsdag Goede Vrijdag Eerste Paasdag Tweede Paasdag Hemelvaartsdag Eerste Pinksterdag Tweede Pinksterdag Eerste Kerstdag Tweede Kerstdag

Jeroen Rutten
Politiek
7 maart 2017

De kiezer vergrijst: 24% van stemgerechtigden 65 plusser

Telefoonboek.nl is dol op statistiekjes: niet alleen over websites en telefonische bereikbaarheid, maar ook over politiek. Daarom werd er gekeken naar de demografische aspecten van de Tweede Kamerverkiezingen, en dan in het bijzonder die van de kiezer. Daarbij kwam één ding wel heel duidelijk naar voren: de kiezer vergrijst. Vergrijzing Dat er sprake is van vergrijzing in Nederland is iedereen wel bekend. Dat daarmee waarschijnlijk ook de uitslag van de verkiezingen wordt beïnvloed, daar denkt niet automatisch iedereen over na. Een groot deel van de kiezers bestaat inmiddels uit 65-plussers. Uit cijfers van het CBS[1] blijkt dat op 15 maart 2017, de datum van de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen, maar liefst 24% van de 12,9 miljoen stemgerechtigden 65 jaar of ouder is. Daarnaast is de verkiezingsopkomst in deze leeftijdscategorie ook nog eens het hoogst en houdt deze er ook een afwijkende partijenvoorkeur op na; vooral de partij 50-Plus en het CDA zijn van deze kiezersgroep afhankelijk. Oorzaak De sterke toename van het aantal 65-plussers kan worden verklaard door de naoorlogse babyboom. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen hadden van deze groep alleen de in 1946 en 1947 geboren Nederlanders de 65-jarige leeftijd bereikt. Bij de komende verkiezingen is dat het geval voor alle personen die voor 1952 zijn geboren. Daarmee valt bijna de helft van de babyboomgeneratie binnen deze categorie. Opkomst De categorie 65-plus had bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 de hoogste opkomst: volgens het CBS heeft toen 86% van de oudste generatie gestemd. In de categorie 35 tot 65 jaar gaf 80% respons tijdens de verkiezingen, in de leeftijdsklasse 18 tot 35 trok slechts 71% van de personen naar het stemhokje. Voorkeur Tot slot houdt de categorie 65-plus er een redelijk eigen politieke voorkeur op na. Gekeken naar de verdeling in leeftijdscategorieën over de verschillende partijen, valt op dat voornamelijk de 50-Plus partij en het CDA in 2012 voor een groot deel afhankelijk waren van de categorie 65-plus. Bij deze partijen behoorden respectievelijk 64% en 49% tot deze leeftijdsklasse. Partijen die maar weinig op deze groep kunnen rekenen zijn D66, de PVV en de SP (allen 17% 65-plus). [1] https://www.cbs.nl/

Jeroen Rutten
Beveiliging
25 januari 2017

Helft overheidswebsites onvoldoende beveiligd

Onlangs bleek er al uit onderzoek van Telefoonboek.nl dat de beveiliging van websites bij webshops en ziekenhuizen te wensen overlaat, terwijl de verbinding vrij eenvoudig kan worden beschermd door het gebruik van een SSL-protocol. Zijn er wellicht nog meer branches die het niet zo nauw nemen met de beveiliging van onze digitale gegevens? Telefoonboek.nl zocht uit hoe het gesteld is met de beveiliging van overheidswebsites. Wat is SSL? SSL is simpel gezegd een beveiligingsprotocol dat voor een beveiligd kanaal zorgt tussen twee computers, bijvoorbeeld tussen een website en een bezoeker daarvan. Het zorgt ervoor dat de overgebrachte informatie niet door derden bekeken kan worden. Een beveiligde verbinding is simpelweg te herkennen aan de letters "https" en de aanwezigheid van een hangslotje in de adresbalk. Onderzoek Van de 1110 onderzochte websites bezitten er 553 een SSL-certificaat. Dat betekent dat bij iets meer dan de helft, namelijk 557 websites geen https is geconstateerd in de URL. Dit komt neer op 50,2%. In deze gevallen kan het soms zo zijn dat een gedeelte van de website waar met persoonsgegevens wordt gehandeld zich wel achter een (vaak externe) beveiligde verbinding bevindt. De website van de belastingdienst is een voorbeeld daarvan: persoonlijke gegevens worden ingevuld met behulp van DigiD, een extern portaal dat wel beveiligd is. De hoofdwebsites zijn echter nog niet in het bezit van een SSL-certificaat. Gegevens die daar worden ingevuld of opgezocht zijn daardoor nog altijd niet beveiligd. Ambassades In de lijst met URL"s zonder SSL-beveiliging valt op dat er vooral veel websites van Nederlandse ambassades in het buitenland in staan. Ook veel websites die erop gericht zijn informatie te verschaffen, over bijvoorbeeld pensioenregelingen of octrooiaanvragen, bezitten geen beveiliging. Websites van bijvoorbeeld de politie en de rijksoverheid zijn wel met SSL beveiligd. Frappant Deze resultaten zijn vrij frappant te noemen, vindt ook Ronny Oonk, manager van Places Websites en onderzoeker van Telefoonboek.nl: "Het kan zo zijn dat bij aanvragen en dergelijken de informatiestroom via een extern, beveiligd platform loopt. Wat veel bedrijven echter niet weten is dat informatie die wordt ingevuld of opgezocht op de overige pagina"s nog steeds vatbaar is voor kwaadwillende partijen, zoals hackers." Het gebruik van een SSL-gecertificeerde website zorgt ervoor dat u en uw bezoekers op een veilige manier informatie uit kunnen wisselen. Wilt u zelf ook een website met een beveiligde verbinding? De aanschaf van een SSL-certificaat is een vrij eenvoudige en goedkope manier om uw website een betrouwbare uitstraling te geven.

Jeroen Rutten
Juridisch
2 mei 2016

Het nieuwe werken in 2016: met welke regels krijgt u te maken?

Flexwerken is het nieuwe werken. Dit betekent dat werknemers flexibelere uren en werkplekken krijgen. Zo kunnen werknemers bijvoorbeeld meer thuis gaan werken. Dat flexwerken heeft veel voordelen, maar welke regels komen hierbij kijken? Places.nl vertelt het u in deze blog. Een nieuwe wet Op 1 januari is er in Nederland een nieuwe wet in werking gegaan onder de naam Wet Flexibel Werken (WFW). Deze wet zorgt ervoor dat werknemers makkelijker hun eigen uren kunnen indelen en de locatie waar ze werken. Dat kan op kantoor zijn, maar ook thuis. Deze wet is een omvorming van de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WWA) en geldt voor organisaties met minimaal 10 medewerkers. Wijzigingen in werktijd Aan de hand van de WWA konden werknemers al een verzoek indienen voor een verandering van het aantal werkuren, als ze dus minder uren willen werken. Met de nieuwe Wet Flexibel Werken kunnen werknemers niet alleen een verzoek indienen voor een wijziging van hun werkuren, maar ook een wijziging van hun werktijd. Bijvoorbeeld van 8.00 – 10.00 uur in plaats van 13.00 – 15.00 uur. Deze wijzigingen kunnen met de nieuwe wet al met een halfjaar in werking treden. Wijzigingen in arbeidsplaats Naast het wijzigen van de arbeidsuren kan de werknemer ook een verzoek voor een wijziging van de arbeidsplaats voorstellen. Zo kan hij/zij vragen om meer thuis te gaan werken. Laat uw werknemer minimaal twee werkdagen op kantoor aanwezig zijn, dit zorgt ervoor dat de betrokkenheid met het bedrijf en de collega's in stand blijft. Anders zou een werknemer zich geïsoleerd kunnen voelen omdat hij/zij niet meer op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen de organisatie. Zo blijft de werknemer ook nog in contact met zijn collega's. Bouw de dagen en uren die werknemers thuis werken langzaam op. Zo kan iedereen wennen aan deze nieuwe structuur. Stel ook doelen of deadlines die de werknemer thuis moet halen. Op deze manier kunt u goed toetsen of het thuis werken efficiënt is. Als werknemers thuis werken bent u als werkgever ook verantwoordelijk voor een geschikte thuiswerkplek die voldoet aan alle richtlijnen. Mogelijke klachten of schade die voortkomen uit ongeschikte thuiswerkplekken vallen namelijk onder de aansprakelijkheid van de werkgever. Moet u met elk verzoek akkoord gaan? Nee, u hoeft niet met elk verzoek van de werknemer akkoord te gaan. Elk type verzoek heeft andere eisen om het af te wijzen, ook kunnen niet alle verzoeken goedgekeurd worden. Zo kan bijvoorbeeld een fabrieksmedewerker niet thuis gaan werken. Ook kan een verzoek afgekeurd worden als dit ernstige problemen oplevert op het gebied van veiligheid, van roostertechnische aard of van financiële of organisatorische aard. Een werknemer moet minimaal 26 weken in dienst zijn om een verzoek in te dienen. Als werkgever moet u minimaal één maand voor de ingangsdatum een besluit nemen over het verzoek. Want doet u dit niet dan wordt het verzoek van de werknemer automatisch goedgekeurd. Meer lezen over wet- en regelgeving in het mkb? Houd dan de Places blogpagina in de gaten. Ook voor ondernemerstips en -nieuws kunt u hier dagelijks terecht!

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
2 september 2014

Crisiscommunicatie: wat te doen in een noodgeval?

Er breekt een brand uit bij uw bedrijf en u en uw medewerkers lopen gevaar. Wat nu? Crisiscommunicatie speelt een cruciale rol op het moment dat zich een crisis voordoet. Grote bedrijven schakelen de communicatieafdeling in en gaan aan de slag. Voor het mkb is dit niet van toepassing. Toch kunt u zich als ondernemer in het mkb goed voorbereiden op een crisis en op effectieve crisiscommunicatie. Hoe, dat leest u in deze blog van Places.nl. Waarom crisiscommunicatie? Crisis? Denk aan het instorten van het dak, een overval, een fraudezaak binnen de organisatie of een faillissement. Zo'n onverwachte situatie hoeft niet direct te resulteren in een crisis. Dit kan voorkomen worden door de juiste communicatie: crisiscommunicatie. Door middel van crisiscommunicatie kunnen de negatieve gevolgen van een crisis, bijvoorbeeld imagoschade, beperkt of voorkomen worden. De mogelijke negatieve gevolgen kunnen zelfs omgebuigd worden naar iets positiefs. Zo kunt u als ondernemer tijdens een crisis bijvoorbeeld een goede relatie opbouwen met de pers. Effectieve crisiscommunicatie De overheid heeft crisiscommunicatie vaak goed op orde. Zo beschikt zij over een deskundige communicatieafdeling, die zich in tijden van crisis met crisiscommunicatie bezighoudt. Een communicatieafdeling is vaak niet realistisch voor mkb-bedrijven. Er zijn echter wel manieren waarmee u zich als ondernemer goed kunt voorbereiden op een crisis, en crisiscommunicatie voor uw onderneming effectief kunt inrichten. Een crisiscommunicatieplan Omdat een crisis zich op een onverwacht moment voordoet en in het ergste geval het voortbestaan van uw onderneming kan bedreigen, is het belangrijk om een efficiënt crisiscommunicatieplan voorbereid te hebben. Wanneer uw onderneming getroffen wordt door een crisis en er geen crisiscommunicatieplan beschikbaar is, moeten er onverwachts beslissingen genomen worden. Hierdoor is de kans groter dat er fouten gemaakt worden en gaat er veel tijd verloren. Met een crisiscommunicatieplan kan er tijdens een crisis effectief gehandeld worden omdat er direct inzicht is in de taakverdeling tijdens een noodgeval, de contact- en eventuele perslijsten en de procedures. Tip 1: Bereid u voor Zodra u informatie over de crisis binnen uw onderneming wilt delen met de buitenwereld, zorg dan dat u goed voorbereid bent. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de eventuele risico's en de gevaren die kunnen optreden zodra u de informatie naar buiten brengt. Op die manier kunt u snel en adequaat inspelen op de ontwikkelingen en reacties. Zodra u in aanraking komt met de pers en de media is het tevens belangrijk om voorbereid te communiceren. Door goed voor te bereiden welke informatie wel en niet naar buiten gecommuniceerd dient te worden op een bepaald moment, worden geruchten voorkomen. Daarnaast kan er door een goede voorbereiding ingespeeld worden op de vragen die mogelijk gesteld kunnen worden. Het is onverstandig om de pers te negeren, omdat dit speculaties stimuleert. Tip 2: Communiceer snel en volledig Het is tijdens een crisis extra belangrijk om de buitenwereld en belangrijke partijen van informatie te voorzien. Hierdoor kunnen verkeerde berichtgeving en geruchten die uw onderneming in slecht(er) daglicht kunnen zetten, tegengegaan worden. Zorg er daarom voor dat de informatie die gedeeld wordt zo volledig mogelijk is. Tip 3: Communiceer niet wat u niet weet Is er nog onderzoek gaande naar de oorzaak van de crisis? Geef dan aan dat die informatie gegeven wordt zodra het onderzoek de feiten vastgesteld heeft. Door alleen over de feiten te communiceren kunnen speculaties beperkt worden. Het is daarnaast niet verstandig om slecht nieuws te dekken met goed nieuws. In crisistijd is het belangrijk om informatie te delen en uit te leggen wat er gebeurt. Op die manier kan er vertrouwen gewonnen worden. Tip 4: Toon empathie Op het moment dat er slachtoffers vallen tijdens de crisis die gaande is binnen uw onderneming, is het belangrijk dat uw onderneming openlijk communiceert mee te leven met de slachtoffers. Bijvoorbeeld wanneer uw medewerkers gewond zijn geraakt bij een brand, of wanneer consumenten ziek zijn geworden na het eten van uw product. Tip 5: Crisiscommunicatie en social media Door de komst van social media kan iedereen zich tegenwoordig online bemoeien met een crisis. Meningen en vooral emoties worden als reactie op de crisis via social media kanalen verspreid. Ook de juiste crisiscommunicatie op social media is belangrijk. Hier kunt u zich als ondernemer ook op voorbereiden door een draaiboek op te stellen en de genoemde tips te hanteren. Daarnaast kunt u de social media kanalen tijdens de crisis gebruiken om te monitoren. Wat wordt er op social media over uw onderneming en de crisis gezegd? Hierop kunt u direct inspelen met uw berichtgeving. Lees hier meer over het inzetten van hashtag strategieën voor uw onderneming, het perfecte social media bericht of kom meer te weten over webcare via social media. Zorg dus dat u als ondernemer goed voorbereid bent op een crisis. Op die manier voorkomt u dat een noodgeval uitgroeit tot een calamiteit met imagoschade tot gevolg. Zichtbaar via Telefoonboek.nl en Openingstijden.com Ten tijde van een crisis wilt u goed bereikbaar zijn. Zorg er daarom voor dat uw bedrijfsgegevens online vindbaar zijn op Telefoonboek.nl op Openingstijden.com. Places.nl biedt ook mogelijkheden om uw bedrijfsvermelding uit te breiden waardoor u online nog beter vindbaar bent. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze Servicedesk via 024 - 3555299 of mail naar info@telefoonboek.nl.

Jeroen Rutten
Economie
12 maart 2014

32 miljoen voor innovatieve MKB'ers

Wel een goed idee maar niet genoeg financiële ondersteuning? De overheid biedt veel mogelijkheden voor het MKB om subsidie aan te vragen. Woensdag 12 maart is bekend gemaakt dat het kabinet het aankomend jaar 32 miljoen euro extra vrijmaakt voor het MKB om innovatie te stimuleren. Vanaf 15 april kunnen ondernemers drie maanden lang een subsidieaanvraag indienen bij de Rijksdienst. Er is ruim 50% meer geld beschikbaar dan het voorgaande jaar. Misschien komt uw MKB wel in aanmerking voor deze subsidie. Lees verder en ontdek het! De meest innovatieve bedrijven en goede ideeën zullen worden beloond met subsidie vanuit de regeling 'MKB Innovatiestimulering Topsectoren' (MIT). Er wordt door de Rijksoverheid geprobeerd om MKB'ers meer te betrekken bij het topsectorenbeleid in Nederland. Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt. Om dit te bereiken werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen. Meer weten over de topsectoren? Subsidies kunnen aangevraagd worden voor kennisvouchers, haalbaarheidsstudies en R&D samenwerkingsprojecten die aanhaken bij de topsectoren. Brabant en Limburg dragen beide 1 miljoen euro bij aan de subsidieregeling. In Limburg betreft dit subsidies aangaande de agrifood en tuinbouwsector, voor Brabant is de 1 miljoen gegeven subsidie alleen beschikbaar voor bedrijven in de high tech systemen. De rest van Nederland heeft vanuit de provincie geen extra geld beschikbaar gesteld. Subsidie waarvoor? Het MKB-innovatiestimulering topsectoren is verdeeld in de topsectoren: Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Hightech Systemen & Materialen, Logistiek, Water, Creatieve Industrie en Chemie & Energie incl. Biobased. De belangrijkste subsidieposten vindt u hier beneden: R&D samenwerkingsprojecten Samen met andere MKB-ondernemers een product of techniek ontwikkelen. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een drukker en textielfabrikant die samen op zoek gaan naar nieuwe technologieën. Haalbaarheidsstudies Onderzoek doen naar wat de kansen zijn om een bepaald product op de markt te brengen. Bijvoorbeeld voordat u een product gaat lanceren, onderzoeken wat de ontwikkelingen in de markt zijn, hoe de (in)directe concurrentie eruit ziet en welke behoeften toekomstige klanten hebben. Kennisvoucher Een bepaalde onderzoeksvraag laten beantwoorden door een kennisinstelling. Een kennisvoucher moet de drempel verlagen voor MKB-ondernemers om gebruik te maken van kennis bij kennisinstellingen, bijvoorbeeld ICT. De verschillende voorwaarden, informatie, aanvraagformulieren en meer subsidieposten kunt u hier vinden. Tips over aanvragen van MIT-subsidie 1. Heb een toekomstvisie Hoe wilt u uw bedrijf in de toekomst gaan ontwikkelen? Past het MIT bij uw toekomstvisie, en kunt u daarbij hulp gebruiken van het Ministerie van Economische Zaken? Zorg voor een goed beeld over hoe u het aan wil gaan pakken, waar u kosten gaat maken en in welk deel van uw bedrijf subsidie het meest wenselijk is. Door hier al geruime tijd van tevoren over na te denken kunt u een goede visie ontwikkelen en uw aanvraag beter formuleren. 2. Kijk en vergelijk Kijk goed in uw netwerk en daarbuiten of uw plannen al eens uitgevoerd zijn, of er raakvlakken zijn met andere bedrijven op het gebied van uw innovatie. Door ervaringen uit te wisselen met andere bedrijven kunt u leren en wellicht wel de sleutel tot een goede subsidieaanvraag vinden. 3. Aanvraag aansluiten op wensen Zorg ervoor dat uw subsidieaanvraag nauw aansluit bij wat de subsidieverstrekker wil. In dit geval is het Ministerie van Economische Zaken op zoek naar innovatieve MKB'ers die de topsectoren willen versterken. Het zou jammer zijn als uw subsidieaanvraag al bij het eerste aanzien in de prullenbak wordt geworpen omdat deze niet aansluit bij de wensen van het MIT. 4. Wees op tijd Probeer niet naar de deadline toe te werken, maar uw subsidieaanvraag geruim op tijd in te leveren op de juiste plek. Mocht er daarna nog iets logistiek misgaan, dan heeft u nog geruime tijd om dit te verhelpen. Let ook op uw project, en houd er rekening mee dat het project bijvoorbeeld nog niet is begonnen, of dat het project net in het verkeerde tijdsvak valt. Bovendien, als u met tijdstress te maken krijgt kan dat afdoen aan de kwaliteit van uw aanvraag. In dit geval kunt u uw aanvraag vanaf 15 april inleveren, tot drie maanden daarna. Stel daarnaast één verantwoordelijke aan voor het doen van de aanvraag en het afstemmen van het project op de subsidie, zodat uw aanvraag er niet bij inschiet. Meer informatie over het MIT, het indienen van een subsidieaanvraag of de eisen die gesteld worden vindt u hier. Er zijn buiten het MIT nog meer subsidies te verstrekken voor het MKB. Wilt u hier meer over weten, lees dan deze blog.

Jeroen Rutten
Geld & Kapitaal
11 oktober 2013

Pinterest en schrijftips voor uw website

Abcouder Taxicentrale als bedrijf van de maand, de mogelijkheden van Pinterest voor de ondernemer, subsidies en regelingen voor het MKB en schrijftips voor uw website. U kon het deze week allemaal terug vinden op de blog van Places.nl. Omdat het weekend voor de deur staat hebben wij voor u nog even alles op een rij gezet. Bedrijf van de maand Deze maand is Abcouder Taxicentrale uitgekozen tot bedrijfsvermelding van de maand. Achter dit exclusieve taxibedrijf van Jacco Dol schuilt een mooi verhaal, waar u als MKB'er wellicht nog wat van opsteekt. 'Het geheim zit 'm in klantvriendelijkheid. Tegenwoordig vergeten veel bedrijven dat', aldus Jacco Dol. In deze blog leest u meer over dit succesvolle bedrijf. Lees meer over Abcouder Taxicentale Pinterest: 'een foto zegt meer dan duizend woorden' Pinterest is, net als Facebook en Twitter, een steeds populairder wordend social medium in Nederland. Bij Pinterest gaat het om het delen van beelden met elkaar. Pinterest is een online prikbord, waar u allerlei foto's, afbeeldingen en video's op kunt vast pinnen. U kunt vanuit uw zakelijke account prikborden creëren met daarop afbeeldingen en video's die wat over u of uw onderneming vertellen. Zo kunt u met behulp van beeldmateriaal uw doelgroep en collega's op een interactieve manier bereiken. U kunt uw interesses met hen delen, maar u kunt ook zien waar hun interesses liggen. Lees in deze blog wat de mogelijkheden op Pinterest zijn voor de ondernemer. Lees meer over het inzetten van Pinterest voor uw onderneming Subsidies en regelingen voor het MKB Wanneer u plannen heeft voor uw bedrijf dan is daar vaak geld voor nodig. U kunt hiervoor bij investeerders aankloppen of naar de bank gaan.Ook kan het voorkomen dat het financieel even minder gaat met uw bedrijf en dat u tijdelijk wat hulp nodig heeft. Subsidies en fiscale regelingen kunnen u nét dat financiële steuntje in de rug geven om uw plannen te realiseren of de crisis door te komen. In deze blog zeven interessante regelingen voor uw bedrijf. Lees meer over subsidies en regelingen voor het MKB Verbeter uw website met de schrijftips van Places.nl Als bedrijf is het niet alleen belangrijk dat uw klanten u gemakkelijk kunnen vinden, maar ook dat zij de juiste indruk krijgen van uw bedrijf op het internet. Uw website is hierin van groot belang, dit is immers het digitale visitekaartje van uw bedrijf. Klanten verwachten op uw website alle benodigde informatie om een beeld te krijgen van uw bedrijf en de aangeboden producten of diensten. Vindbaarheid, duidelijkheid en aantrekkelijkheid zijn drie belangrijke kernwaarden als het gaat om uw website. Hierbij hoort een goede schrijfstijl, welke professionaliteit van uw bedrijf uitstraalt. Daarnaast kunt u uw bedrijf op een aantrekkelijke manier presenteren, waardoor klanten eerder geneigd zijn contact met u te zoeken. En last but not least, kunt u met goede content, uw online vindbaarheid vergroten. In deze blog geeft Places.nl u enkele schrijftips voor uw website. Lees meer over schrijftips voor uw website


Toon meer berichten

Even geduld alstublieft...