Menu

MKB

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

185 resultaten voor MKB (verfijnd tot 185)

Marije Schiffelers
Verzekeren
5 oktober 2017

Heeft u al een cyberverzekering afgesloten?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte onlangs bekend dat één op de vijf bedrijven in Nederland in 2016 slachtoffer is geweest van een cyberaanval. Daarbij waren voornamelijk financiële bedrijven en bedrijven uit de energiesector de dupe. Horecabedrijven hadden daarentegen relatief weinig last van ICT-incidenten en cyberaanvallen. Maar hoe kunt u zich als ondernemer hiertegen beschermen naast het installeren van beveiligingssoftware? Cyberverzekeringen voor MKB Het lijkt erop dat verzekeringsmaatschappijen zich ook bewust zijn van het toenemende probleem van cyberaanvallen en cybercrime. Hierdoor zijn er steeds meer partijen die hier een verzekering voor in het leven hebben geroepen. Zo biedt verzekeringsmaatschappij De Goudse sinds kort een cyber-verzekering aan en is Delta Lloyd van start gegaan met een pilot voor een cyberverzekering voor het MKB. Daarnaast bleek uit gegevens van amweb.nl en Delta Lloyd dat Nederland een van de grootste afnemers is van cyberverzekeringen in Centraal Europa. Maatregelen Ronny Oonk, manager van Places Websites stelt dat online beveiliging een prominente rol moet krijgen. "Zeker nu blijkt dat ruim 20 procent van de bedrijven met minstens tien werknemers te maken heeft gehad met cyberaanvallen, kunnen bedrijven er niet onderuit om maatregelen te treffen als het aankomt op online beveiliging. Zowel voor de klant als het bedrijf zelf is het van groot belang dat gegevens goed beveiligd zijn. Het hebben van een SSL-certificaat en het maken van back-ups kunnen daarbij al een groot verschil maken voor veel bedrijven. Zeker voor kleinere bedrijven met een kleiner budget zijn deze relatief gemakkelijke maatregelen belangrijk." Hoewel de meeste cyberverzekeringen nog in de kinderschoenen staan, is het waarschijnlijk dat het aanbod van soortgelijke verzekeringen de komende tijd zal toenemen.

Marije Schiffelers
Insights
25 september 2017

Ondernemers integreren social media kanalen te weinig

Een werkende website is voor veel ondernemers van groot belang. Daarom heeft Telefoonboek.nl meerdere malen onderzoek gedaan naar het gebruik van werkende websites. Maar niet alleen een werkende website is van belang. Ook het inzetten van social media kanalen wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Het gebruik van social media kanalen kan de relatie tussen bedrijf en klant namelijk versterken, aangezien er op verschillende social media kanalen uiteenlopende content wordt geplaatst. Maar zien bedrijven deze kanalen los van elkaar of proberen zij social media kanalen bijvoorbeeld ook te integreren op hun website? Op die manier hoeven consumenten niet ver of lang te zoeken naar de verschillende social media accounts van bedrijven. Telefoonboek.nl onderzocht daarom 596.231 websites in haar database en bekeek of social media buttons geïntegreerd zijn op websites en om welke social media buttons het dan gaat. Facebook Van de 596.231 onderzochte URL's, bleek bij 157.225 gevallen sprake te zijn van een social media button die naar een Facebookpagina leidt, hetgeen neerkomt op 26,4%. Facebookpagina's lijken voornamelijk geschikt om korte updates met foto's te plaatsen, maar ook om bijvoorbeeld events aan te maken en te monitoren hoeveel mensen naar een gepland event zullen komen. Een social media button naar het bekende netwerkplatform kwam dan ook het vaakst voor op websites. Ondanks het feit dat deze button het vaakst voorkwam, maken relatief weinig bedrijven gebruik van deze mogelijkheid. Twitter Waar Twitter een aantal jaren geleden nog een van de meest bekende social media platformen leek te zijn, lijkt dit al een lange tijd niet meer het geval. Toch kan dit social media platform nuttig zijn voor bedrijven om korte nieuwsupdates of aankondigingen te plaatsen. Uit de gegevens blijkt echter dat nog maar slechts 17,6% (105.172 URL's) van de websites een knop heeft geïntegreerd die naar een Twitterpagina leidt. LinkedIn LinkedIn is ingericht als zakelijk netwerkmedium en zou erg geschikt kunnen zijn voor bedrijven om gebruik van te maken. Toch lijkt het er op dat bedrijven niet zo goed weten welke voordelen dit medium kan bieden. Zo blijkt ook uit de gegevens dat bij 73.440 onderzocht URL's sprake was van een LinkedIn button, hetgeen neerkomt op slechts 12,3%. Instagram Tot slot is er gekeken naar het gebruik van buttons naar Instagram accounts van bedrijven. Eén beeld zegt soms meer dan duizend woorden en dat is dan ook de kracht van Instagram. Bedrijven kunnen via een bedrijfspagina hun producten of dienst tonen en op die manier de klantbeleving én klantrelatie versterken. Toch blijkt ook dat dit sociale medium nog niet voldoende wordt omarmd door bedrijven. Zo integreerde slechts 4,7% (28.001 URL's) van de onderzochte websites een Instagram button op de bedrijfswebsite. Vergelijking Ruim een halfjaar geleden (februari 2017) heeft Telefoonboek.nl eenzelfde onderzoek uitgevoerd waarbij 419.839 URL's werden onderzocht op het bezit van social media buttons. Uit de gegevens is af te leiden dat het gebruik van Twitter buttons op websites met 7,1% is afgenomen. Dit lijkt niet verrassend aangezien het sociale medium steeds verder afneemt in populariteit. Wel is het opvallend dat het gebruik van social media buttons voor Facebookpagina's, Instagram accounts en LinkedIn bedrijfspagina's ook verder is afgenomen. Aangezien deze sociale media erg populair zijn, zou een toename van het aantal buttons meer voor de hand liggen dan een afname. Zo was er in februari 2017 nog bij 83,6% van de onderzochte URL's een social media button te vinden, terwijl dit in september 2017 maar bij 61% het geval was. De achterliggende reden hiervoor kan dan ook niet zomaar worden verklaard. Gebruik social media buttons URL's Facebook Twitter LinkedIn Instagram Feb 2017 419.839 36,2% 24,7% 17,2% 5,5% Sept 2017 596.231 26,4% 17,6% 12,3% 4,7% Verrassende resultaten Ronny Oonk, manager van Places Websites omschrijft de resultaten van het onderzoek als verrassend. Hij geeft aan dat bedrijven mogelijk wel gebruik maken van één of meerdere social media kanalen, maar zij op de bedrijfswebsite hier niet naar verwijzen door middel van een social media button. "Het is erg jammer dat bedrijven geen gebruik maken van social media buttons op hun website. Op die manier kunnen zij namelijk de verschillende kanalen met elkaar integreren. Aangezien elk kanaal een eigen en uniek doel heeft, is het van belang dat klanten hiervan op de hoogte zijn. Een bedrijfswebsite is dan ook geschikt als overkoepelend kanaal."

Marije Schiffelers
Economie
1 augustus 2017

Nederland internationaal gezien als Innovation Leader

Nederland internationaal gezien als Innovation Leader Onlangs bleek uit de resultaten van het European Innovation Scoreboard dat de Nederlandse economie een van de meest innovatieve Europese landen is. Nederland vervult namelijk de vijfde plek en wordt daarmee gezien als 'Innovation Leader'. De top vier werd vervuld door respectievelijk Zwitserland, Zweden, Denemarken en Finland. Om tot de top vijf van meest innovatieve Europese landen te behoren, is er gekeken naar 27 indicatoren. Hierbij bleek dat Nederland voornamelijk hoog scoort op het aantal wetenschappelijke publicaties, samenwerkingen tussen bedrijven én het aantal innovatieve MKB-bedrijven. Ondernemersklimaat Het is natuurlijk geen toeval dat Nederland een hoge positie behaald bij het European Innovation Scoreboard. Er wordt veel gedaan om innovatie en groei van bedrijven en van de economie te stimuleren. Zo werd Nederland in 2016 door de OESO gezien als een van de meest innovatieve landen en als het land met het meest stimulerende ondernemersklimaat. Maar wat wordt er dan precies gedaan? Onderstaand een aantal punten die er mede voor zorgen dat er in Nederland een ondernemersklimaat wordt gehandhaafd dat sterk is gericht op innovatie. In 2016 werd er extra financiering beschikbaar gesteld voor het MKB en kregen zij meer mogelijkheden om te investeren. Ook werd er in 2016 voor 134 miljoen geïnvesteerd in onderzoeksprojecten. Mogelijk scoort Nederland mede hierdoor hoog op het aantal wetenschappelijke publicaties. De overheid biedt belastingvoordelen, innovatiekrediet of verschillende subsidieregelingen voor innovatie. In Nederland werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra nauw met elkaar samen om de Nederlandse positie te versterken. De overheid stimuleert vernieuwing in topsectoren door het faciliteren van netwerken en events. MKB Top 100 Zoals al eerder bleek uit de resultaten van het European Innovation Scoreboard, zijn er in Nederland veel innovatieve MKB bedrijven te vinden. Om ondernemers verder te stimuleren om te blijven innoveren en daarmee ook te blijven groeien organiseert de Kamer van Koophandel de MKB Innovatie Top 100. Hierbij zijn 100 MKB bedrijven geselecteerd die kans maken op de titel van 'meest innovatieve bedrijf van Nederland'. De achterliggende gedacht is dat innovatie uiteindelijk zal zorgen voor meer omzet en arbeidsplaatsen, en daarmee een bijdrage levert aan de groei van de Nederlandse economie. Daarnaast kan dit andere bedrijven inzicht geven en inspireren om ook te innoveren!

Dennis Arns
Inspiratie
17 mei 2017

In gesprek met... Led Techniek Nederland

Vorige week ging Places in gesprek met Bart Vugts, oprichter en eigenaar van Led Techniek Nederland. Deze jonge onderneming weet LED verlichting in elke gewenste vorm toe te passen en ziet elke nieuwe opdracht als een uitdaging. In deze blog leest u hoe Led Techniek Nederland klanten vol enthousiasme weet te bereiken. Hoe Led Techniek Nederland begon Na een aantal jaren in de elektrotechniek te hebben gewerkt begon Bart Vugts in 2015 Led Techniek Nederland samen met een goede vriend. Vanaf begin 2016 runt hij deze onderneming alleen. In de elektrotechniek hield hij zich vooral bezig met automatisering, maar was hij hobbymatig al veel bezig met verlichting. Toen de ontwikkeling van LED verlichting in opkomst was en de mogelijkheden hiervoor groeide, werd zijn interesse groter en groter. Inmiddels heeft Bart, zoals hij zelf zegt "van mijn hobby mijn werk gemaakt." Nog steeds doet hij dit werk elke dag met veel plezier. Online vindbaarheid heb je zelf in de hand Het online vindbaar maken van Led Techniek Nederland heeft bijgedragen aan de groei die de onderneming het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Niet alleen mond-tot-mond reclame zorgt voor het bekendmaken van een onderneming. Bart geeft aan dat het belangrijk is om zichtbaar te zijn. Een website is het belangrijkste, "hierdoor kunnen mensen zien dat je er bent." Via sociale mediakanalen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn laat Led Techniek Nederland de resultaten van de werkzaamheden zien en houden ze (potentiële) klanten op de hoogte van verschillende productieprocessen. "Verversing van deze kanalen maakt het makkelijker om meer volgers te krijgen." Naast sociale media gebruiken mensen bij het zoeken naar ondernemingen ook veel websites als Google en Telefoonboek.nl. Zeker als men gewoon een telefoonnummer wil weten. Om ook deze mensen snel op de hoogte te kunnen brengen van Led Techniek Nederland heeft Bart gekozen voor een Places Plus vermelding. "Het is natuurlijk even afwachten wat voor effecten dit heeft, maar door een leuke aanbieding is dit zeker het proberen waard!" Vasthouden en niet meer loslaten "Vasthouden en niet meer loslaten." Dat is de tip die Bart collega-ondernemers wil meegeven. Elke uitdaging aangaan en alles eruit halen wat er in zit, zijn de motivaties die nodig zijn om startende ondernemingen tot een succes te maken. "En natuurlijk zorgen dat je goed bereikbaar bent" vult hij daarop aan. Ook bij een gemist telefoontje is het van belang om alsnog contact op te nemen met de klant. Bent u ook vastbesloten om uw onderneming een vliegende start of een boost geven als het gaat om online vindbaarheid? Bekijk dan onze advertentiepakketten via onze website of neem telefonisch contact op via 024 - 3555 299.

Dennis Arns
Telefoonservice
18 april 2017

Meeste installatiebedrijven uitstekend bereikbaar

Wanneer een ketel, verwarming of waterleiding het begeeft, hoopt men natuurlijk dat dit probleem snel verholpen wordt. Een installatiebedrijf kan soelaas bieden, maar dan moet deze wel snel aan de lijn gekregen worden. Vooral bij kleine bedrijfjes zou dit lastig kunnen zijn, wanneer de installateur bijvoorbeeld zelf met een klus bezig is. Telefoonboek.nl zocht uit hoe goed bedrijven in deze branche de telefoon opnemen. Onderzoek In de database van Telefoonboek staan 2554 telefoonnummers geregistreerd in de categorie 'Installatiebedrijf'. Deze nummers worden in het bestand opgenomen als 'slecht bereikbaar' wanneer er drie keer of meer geen gehoor wordt gegeven aan de oproep; hierbij is er ook geen mogelijkheid een bericht achter te laten. Dit was bij 59 van de 2554 installatiebedrijven het geval, hetgeen neerkomt op 2,3% van de gevallen. Dat betekent dat maar liefst 97,7% van de onderzochte telefoonnummers weinig tot geen klachten krijgt over de telefonische bereikbaarheid. Provincie Wel verschillen de bereikbaarheidscijfers nogal per provincie. In Zuid-Holland, de provincie met verreweg de meeste installatiebedrijven, worden de minste klachten waargenomen: bij 1% van de Zuid-Hollandse installatiebedrijven werden meer dan drie mislukte belpogingen geregistreerd. In Drenthe en Groningen komen relatief gezien de meeste klachten voor: hier werd in respectievelijk 8,8% en 7,4% van de gevallen meer dan drie keer niet opgenomen. Wel bleek dat onder de 59 installatiebedrijven met meer dan drie mislukte belpogingen zich weinig uitschieters bevonden: geen bedrijf kreeg meer dan twaalf klachten. Altijd bereikbaar Goede telefonische bereikbaarheid is in deze branche niet alleen belangrijk voor de klant, die graag een lekkende verwarming of een kapotte ketel zo snel mogelijk gerepareerd ziet. Ook voor het bedrijf zelf kan een gemist belletje zomaar een klus, en dus omzet schelen. Dirk Lentjes van Places Antwoordservice denk dat deze problemen makkelijk te voorkomen zijn: "Het kan voor deze bedrijven een uitkomst zijn om een antwoordservice in de arm te nemen. Zo is het bedrijf ook bereikbaar wanneer het personeel de handen vol heeft of er buiten werktijden gebeld wordt" Percentage slecht bereikbare bedrijven per provincie Drenthe 8,8% Groningen 7,4% Friesland 5,8% Limburg 3,2% Noord-Brabant 2,8% Gelderland 2,7% Overijssel 2,3% Noord-Holland 2% Flevoland 1,6% Utrecht 1,3% Zuid-Holland 1% *In Zeeland werden er geen bedrijven met meer dan drie klachten gevonden

Dennis Arns
Inspiratie
5 april 2017

Exporteren voor zelfstandig ondernemers: Deel II

Afgelopen maandag las u in onze blog over de exportmogelijkheden en de groei van de Nederlandse exportmarkt. Heeft u er zelf ook wel eens over nagedacht om te exporteren? Of bent u benieuwd welke kansen er liggen? Om als zelfstandig ondernemer uw handel over de grenzen voort te zetten is niet altijd even makkelijk, maar kan u wel veel opleveren. Places.nl zette de tips voor u op een rijtje. Waarom exporteren? Het is uiteraard niet onbelangrijk om te realiseren wat exporteren u kan opleveren. Allereerst draait het vooral om het aanboren van nieuwe markten waar u winst kunt halen. Misschien wilt u dat omdat de thuismarkt verzadigd is of omdat u denkt daar uw product goed aan de man te kunnen brengen. Ongeacht uw redenen is het zaak om u goed voor te bereiden. Hoe u dat doet, leest u hier. Wat komt er bij kijken? Allereerst zult u veel geduld moeten hebben. Rome is immers niet in één dag gebouwd. Deze praktische tips kunnen u helpen bij dit proces: 1. Maak een duidelijk stappenplan Zet alles wat er moet gebeuren om uw exportambities te realiseren onder elkaar en in de juiste volgorde. Zo houdt u het overzicht en blijven uw doelen concreet. 2. Doe marktonderzoek Wellicht vanzelfsprekend, omdat u het ook in Nederland zou doen. Toch moet een gedegen marktonderzoek niet onderschat worden, al helemaal niet wanneer het een onderzoek is naar een compleet onbekekende buitenlandse markt. Zoek uit wie uw concurrenten zijn, hoe u uw doelgroep gaat bereiken en of er mogelijke partners zijn. Hoe onderhandelt u met buitenlandse zakenpartners? En in hoeverre verschillen de normen en waarden van uw buitenlandse doelgroep van uw Nederlandse doelgroep? Om achter al deze informatie te komen kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van de buitenlandse Kamer van Koophandel en internationale beursen bezoeken. 3. Verdiep u in de praktische zaken Het is van belang dat u op de hoogte bent van alle regels, beperkingen en wetgeving die komt kijken bij export. Denkt u daarbij aan de Nederlandse regels, maar vooral aan de voor u onbekende wetgeving van het exportland. Zo voorkomt u voor vervelende verrassingen te staan. Met deze 3 tips bent u snel op weg. Meer praktische informatie kunt u vinden op bijvoorbeeld de NL Exporteert App of op Ondernemersplein.nl. Ook kunt u uiteraard Places.nl in de gaten houden voor de laatste trends op het gebied van ondernemen!

Dennis Arns
Inspiratie
3 april 2017

Exporteren voor zelfstandig ondernemers: Deel I

Dat u als MKB'er enkel beperkt zou zijn tot Nederland is niets dan minder waar. Dit blijkt ook uit een analyse van het CBS. Het aantal MKB'ers dat over Nederlandse grenzen zaken doet is in de periode 2011-2014 sterk toegenomen. Heeft u er zelf ook wel eens over nagedacht om te exporteren? Of bent u benieuwd welke kansen er liggen? Om als zelfstandig ondernemer uw handel over de grenzen voort te zetten is niet altijd even makkelijk, maar kan u wel veel opleveren. In twee delen zet Places.nl voor u uiteen wat deze groei inhoudt en wat het voor u kan betekenen. De cijfers Het aantal MKB'ers dat begon met exporteren nam in de periode 2011 tot en met 2014 almaar toe. Waar in 2011 zo'n 5000 bedrijven actief werden in het buitenland, bedroeg dit in 2014 meer dan 11.000 bedrijven. Zo'n 45 procent van de starters zijn kleine exporteurs. Dat wil zeggen, zij exporteren voor minder dan 5000 euro per jaar. Het merendeel van de exporteurs valt echter onder het 'groot'-segment: meer dan 6000 ondernemers exporteerden voor meer dan 5000 euro. Deze cijfers hebben betrekking op de structurele export. Steeds meer bedrijven exporteren echter ook incidenteel. In drie jaar tijd groeide hun aantal van 25.000 naar 40.000. Hierbij gaat het voornamelijk om kleine exporteurs. Meer dan de helft exporteert voor minder dan 5000 euro per jaar. En wat betekent dat voor u? In totaal exporteren nu zo'n 90.000 ondernemers in Nederland naar het buitenland. Samen zijn zij jaarlijks goed voor een immens bedrag. In 2015 werd voor ruim 425 miljard euro geëxporteerd. Dit was 1,8% minder dan in 2014, een terugloop die voornamelijk wordt veroorzaakt door een daling in de prijs van fossiele brandstoffen. Enerzijds geeft dit aan dat er buiten Nederlandse grenzen kansen voor het oprapen liggen. Nederland is de op 8 na grootste exporteur in de wereld en heeft daarmee een gedegen status opgebouwd die u zelf zou kunnen exploiteren. Mocht u toch liever in Nederland willen blijven dan kunt u overwegen een dienst te bieden aan uw collega-ondernemers die hun weg zoeken naar het buitenland; wellicht bent u diegene die hen hierin kan begeleiden. Dit was het eerste deel in ons tweedelige blog over export. Leest u ons volgende blog om te zien welke stappen u zelf kunt zetten om zelfstandig exporteur te worden.

Dennis Arns
Uw website
6 maart 2017

Websites universiteiten onder de loep

Op universiteiten worden steeds meer zaken gedigitaliseerd. Niet alleen wordt veel onderwijs ondersteunend materiaal tegenwoordig teruggevonden in een elektronische leeromgeving, ook staat er veel informatie voor studenten, docenten en buitenstaanders op de website. Maar hoe zit het met de bruikbaarheid van het digitale thuis op de mobiele telefoon; is de website responsive? En hoeveel websites maken er gebruik van een SSL-beveiliging? Telefoonboek.nl zocht het voor u uit. Responsiveness Bij responsive webdesign is het de bedoeling dat een website de optimale webervaring levert voor alle verschillende apparaten waarop deze gebruikt kan worden. De leesbaarheid van de tekst en hanteerbaarheid van de interface mogen bijvoorbeeld niet verslechteren wanneer u van een computerscherm naar een smartphone overgaat, of andersom. Hierom is de webpagina op een flexibele manier opgezet en kan deze via flexibele vormgeving meebewegen met het schermformaat. Zo hoeft er niet nodeloos ingezoomd te worden en blijven de buttons en navigatie werken zoals ze moeten werken, ook bij het gebruik van een touchscreen. Mobielvriendelijk Van de dertien onderzochte universiteitswebsites maken er negen gebruik van een responsive webdesign. Bij één geval, de website van de Universiteit van Amsterdam, werd er een aparte mobiele versie aangetroffen. Hoewel de website daar niet responsive is, is deze dus wel "mobielvriendelijk". Bij Tilburg University, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken de websites niet optimaal op een mobiele telefoon. Beveiliging website SSL is simpel gezegd een beveiligingsprotocol dat voor een beveiligd kanaal zorgt tussen twee computers, bijvoorbeeld tussen een website en een bezoeker daarvan. Het zorgt ervoor dat de overgebrachte informatie niet door derden bekeken kan worden. Een beveiligde verbinding is simpelweg te herkennen aan de letters "https" en de aanwezigheid van een hangslotje in de adresbalk. Hackers Bij tien van de dertien universiteitswebsites werd er een beveiligde verbinding aangetroffen op de hoofdpagina. Bij de Rijksuniversiteit Groningen, de TU Delft en de Radboud Universiteit Nijmegen was dit niet het geval. Bij deze websites zit het studenten- en medewerkersportaal wel achter een beveiligde verbinding, maar opgezochte informatie of verstrekte gegevens op de hoofdwebsite zijn wel nog steeds gevoelig voor hackers. Goede voorbeeld Opvallend dat de website van een Technische Universiteit niet optimaal leesbaar is op de mobiele telefoon én niet goed beveiligd is. "En dat terwijl dat vrij makkelijk te realiseren is" vertelt Ronny Oonk, manager van Places Websites en onderzoeker van Telefoonboek.nl. "Universiteiten zouden er goed aan doen daarin het goede voorbeeld te geven. Het aanvragen van een SSL-certificaat is vrij eenvoudig te realiseren. Het omgooien van het webdesign is wat lastiger, maar uiteindelijk wel de moeite waard." Universiteit SSL-beveiligd Responsive Rijksuniversiteit Groningen Nee Ja Universiteit van Amsterdam Ja Nee, wel mobiele versie Erasmus Universiteit Rotterdam Ja Nee Universiteit Utrecht Ja Ja Technische Universiteit Delft Nee Nee Technische Universiteit Eindhoven Ja Ja Wageningen University & Research Ja Ja Radboud Universiteit Nijmegen Nee Ja Vrije Universiteit Amsterdam Ja Ja Tilburg University Ja Nee Universiteit Twente Ja Ja Universiteit Leiden Ja Ja Maastricht University Ja Ja