Gezondheidszorg

Altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

38 resultaten voor Gezondheidszorg (verfijnd tot 38)

Jeroen Rutten
Beveiliging
10 oktober 2017

Slechts 22,9% websites diëtisten online beveiligd

Uit onderzoek van de Open State Foundation bleek in augustus dat websites van zorginstellingen relatief slecht beveiligd zijn. In dit onderzoek werden meerdere branches meegenomen zoals thuiszorginstellingen en huisartsen, maar ook aanbieders van paramedische zorg. Het online invullen van persoons- en betaalgegevens ligt bij veel consumenten gevoelig, zeker wanneer het gaat om een zorgaanvraag. Het is dan ook van groot belang dat organisaties hun online beveiliging op orde hebben. Uit het onderzoek van de Open State Foundation blijkt dat voor de gehele zorgsector nog ruimte voor verbetering is. Maar hoe zit het met de online beveiliging per branche? Telefoonboek.nl onderzocht daarom hoeveel diëtisten uit haar database in het bezit zijn van een SSL-certificaat. Wat is SSL? Met een SSL-certificaat ontstaat een beveiligde verbinding tussen twee computers. In de meeste gevallen gaat het dan om de computer van een bedrijf en die van een bezoeker. Door middel van de beveiligde verbinding is gedeelde informatie tussen deze twee computers afgeschermd. Hierdoor is het niet mogelijk voor derden, zoals hackers, om de informatie in te zien. Consumenten hoeven niet blind te vertrouwen op bedrijven wanneer het gaat om online beveiliging en kunnen zelf een simpele check uitvoeren. Wanneer de URL namelijk wordt weergegeven met een (groen) hangslotje en begint met de letters "https", dan is er sprake van een beveiligde verbinding. Wordt er geen hangslotje weergegeven en begint de URL met de letters "http" of slechts "www", dan is er geen sprake van een beveiligde verbinding. Bij deze websites bestaat dan ook het risico dat derden meekijken en kan de privacy van gedeelde informatie niet gegarandeerd worden. Diëtisten Van de 175 bedrijven die geregistreerd staan bij Telefoonboek.nl in de categorie "Diëtist" met een werkende website, blijken slechts 40 bedrijven in het bezit te zijn van een SSL-certificaat. Dat betekent dat slechts 22,9% van de websites online is beveiligd en er voor het overgrote deel van de geregistreerde bedrijven (77,1%) nog een slag te slaan is. Bij ruim drie op de vijf bedrijven lijkt de online beveiliging en privacy niet gegarandeerd te zijn. Dit betekent dat de hoofdpagina"s van deze websites niet in het bezit lijken te zijn van een SSL-certificaat waardoor de gegevens die daar gedeeld worden niet altijd veilig zijn. Wel is het mogelijk dat het gedeelte waar persoons- en betaalgegevens worden ingevoerd zich achter een (vaak externe) beveiligde verbinding bevindt. Ruimte voor verbetering "Zowel het onderzoek van de Open State Foundation als het onderzoek van Telefoonboek.nl moet een eyeopener zijn voor veel zorginstellingen, zoals diëtisten" stelt Ronny Oonk, manager van Places Websites. "Het is goed om te zien dat veel organisaties meegaan met huidige online ontwikkelingen en inzetten op digitalisering. Het is dan ook belangrijk dat diëtisten de mogelijkheid aanbieden om online contact op te nemen of afspraken te maken. Wel is het belangrijk dat zij aandacht besteden aan het gehele plaatje waar online beveiliging een groot onderdeel van is. Cliënten willen er namelijk zeker van zijn dat persoonlijke gegevens of vragen beveiligd zijn en niet zichtbaar voor derden. Door het gebruik van een SSL-certificaat krijgen cliënten dit vertrouwen en zullen zij sneller een diëtist online benaderen."

Jeroen Rutten
Imago
2 oktober 2017

Apotheken geroemd om vriendelijkheid

Veel mensen in Nederland moeten regelmatig een medicijn ophalen bij de apotheek. Aangezien deze medicijnen meestal van groot belang zijn voor de gezondheid van mensen, is het van belang dat een apotheek professioneel en deskundig handelt. Consumenten gaan hier dan ook vanuit en verwachten dat zij de juiste service en medicijnen krijgen bij een bezoek aan de apotheek. Maar is dat ook altijd het geval? Telefoonboek.nl onderzocht hoe apotheken uit haar database online worden beoordeeld door consumenten. Daaruit bleek dat apotheken worden geroemd om hun vriendelijkheid, maar daarnaast veel klachten ontvangen over lange wachttijden. Onderzoek In totaal zijn er 1.244 geschreven reviews over apotheken geregistreerd in de database van Telefoonboek.nl. Hierbij is er allereerst een onderscheid gemaakt tussen beoordelingen met een positieve of negatieve aard. Daarnaast is er gekeken naar de meest gegeven complimenten, maar ook naar de meest voorkomende klachten. Hieruit bleek dat 739 reviews positief van aard waren en 505 reviews een negatief waren. Dat betekent dat een kleine meerderheid (59,4%) van het totaal aantal geschreven reviews positief was. Daarentegen was ruim 40 procent van de geregistreerde beoordelingen negatief van aard. Waar de positieve aard van reviews lichtelijk de overhand neemt, is dit ook terug te zien in het gemiddelde cijfer die de beoordeelde apotheken ontvangen. Zo scoorden de beoordeelde apotheken gezamenlijk een gemiddelde score van 7,1. Hoewel dit cijfer voldoende is, lijkt er nog ruimte voor verbetering voor een gedeelte van de apotheken en zouden zij moeten streven naar een zo hoog mogelijk cijfer. Negatief Het percentage negatieve reviews is relatief hoog met 40,1%. Dit is dan ook een percentage dat serieus genomen moet worden door een groot gedeelte van de apotheken die geregistreerd staan bij Telefoonboek.nl. Wanneer er sprake is van negatieve reviews, moeten apotheken hierop inspelen door contact te zoeken met de betreffende klant. Op die manier kunnen apotheken ervoor zorgen dat klanten terug blijven komen en niet op zoek gaan naar een andere vestiging. Toch lijkt het erop dat de meeste apotheken online klantenservice nog niet in die mate op de agenda hebben staan. Aangezien er redelijk veel negatieve reviews werden geschreven over uiteenlopende onderwerpen is ervoor gekozen om een top drie te maken van de meest voorkomende klachten. Daaruit bleek dat de meeste klanten klagen over de lange wachttijden (170) bij een bezoek aan de apotheek. Daarnaast werd veelal geklaagd over de voorraad en levering van medicijnen (153). Tot slot klaagden veel mensen over de openingstijden die te beperkt waren voor mensen met een fulltime baan (101). Apotheek Boots uit Velp viel daarnaast op met het meest aantal negatieve reviews. Van het totaal aantal reviews (14) dat zij ontvingen waren er twaalf negatief van aard. Top drie klachten reviews Telefoonboek.nl Wachttijden Voorraad en levering Openingstijden Positief Ondanks het aantal negatieve reviews dat werd geplaatst op Telefoonboek.nl, waren er ook veel positieve reviews (739) te vinden met complimenten voor bepaalde apotheken. Het merendeel van de complimenten betrof de vriendelijkheid (183) van personeel. Klanten lijken het dan ook erg te waarderen wanneer apothekers een vriendelijke en persoonlijke houding aannemen. Hierdoor werken apotheken klantgericht en dat resulteert in vele positieve reviews. Daarnaast leken veel klanten het erg te waarderen wanneer er geen sprake was van lange wachttijden en klanten juist erg snel geholpen konden worden (166). Wellicht zijn veel klanten zich ervan bewust dat dit niet een vanzelfsprekendheid is en wordt dit extra op prijs gesteld. Tot slot werden er veel algemene positieve waarderingen gegeven (135). Hierbij kon geen specifiek aspect worden onderscheiden en betrof het opmerkingen zoals "Prima apotheek" of "Ik ben echt tevreden". Top drie complimenten Telefoonboek.nl Klantvriendelijkheid Geen of korte wachttijden Algemeen positief Uit de gegevens blijkt dat veel apotheken nog een slag kunnen slaan als het aankomt op het verkorten van wachttijden. Dit lijkt voor de meeste klanten namelijk een heikel punt en zorgt daarvoor voor veel frustratie. Daarentegen wordt een klantvriendelijke houding erg gewaardeerd en het is dan ook de vraag of een persoonlijke en klantvriendelijke houding een invloed heeft op de lengte van de wachttijden. Maar één ding is zeker. Het monitoren van reviews en het geven van een reactie is van groot belang, ook voor apotheken.

Jeroen Rutten
Beveiliging
22 september 2017

Apotheken nemen bezit van beveiligde website serieus

Uit eerder onderzoek van Open State Foundation (OSF) is gebleken dat de meerderheid van websites van zorginstellingen geen veilige verbinding heeft. Apothekersbranche KNMP stelde daarop dat een goede beveiliging van websites van belang is, zeker wanneer persoonsgegevens online uitgewisseld worden. Uit het onderzoek van OSF is gebleken dat er bij iets minder dan de helft van de onderzochte websites van apotheken sprake was van een beveiligde verbinding. Telefoonboek.nl vroeg zich daarom af hoe het staat met de websites van apotheken die geregistreerd zijn in haar database en onderzocht hoeveel websites in het bezit waren van een SSL-certificaat. Wat is SSL? Een SSL-verbinding is een gecodeerde verbinding tussen een server en bezoeker. Wanneer bedrijven in het bezit zijn van een SSL-certificaat hebben zij een bestand waardoor er een beveiligde verbinding ontstaat tussen de bezoeker en website. Deze beveiligde verbinding zorgt ervoor dat derden, zoals hackers, niet kunnen meekijken met de informatie die gedeeld wordt tussen website en bezoeker. Wanneer bezoekers zeker willen zijn van een beveiligde verbinding dan kunnen zij checken of voorafgaand aan de URL een hangslotje en de letters 'https' worden weergegeven. Is dit niet het geval en begint de URL met de letters 'http', dan is er geen beveiligde verbinding en kan de website het waarborgen van privacy niet garanderen. Apotheken Van de 1.226 organisaties die geregistreerd staan bij Telefoonboek.nl in de categorie 'apotheek' en een werkende website hebben, bleek 993 websites in het bezit te zijn van een SSL-certificaat. Dat betekent dat 81% van de apotheken die geregistreerd staan bij Telefoonboek.nl een website heeft die voldoende beveiligd is. Overigens is dit voor 19% van de geregistreerde apotheken niet het geval. Wel is het mogelijk dat het gedeelte waar persoons- of betaalgegevens worden ingevoerd zich achter een (vaak externe) beveiligde verbinding bevindt. De hoofdwebsites daarvan zijn echter niet in het bezit van een SSL-certificaat. Hierdoor kan niet gegarandeerd worden dat de gegevens die daar worden ingevuld altijd veilig zijn. Mooie cijfers Ronny Oonk, manager van Places Websites stelt dat de resultaten mooie cijfers tonen. "Hoewel de cijfers uit het onderzoek van Open State Foundation een iets teleurstellender beeld schetsen, lijkt het erop dat de apotheken uit de database van Telefoonboek.nl voldoen aan beveiligingseisen. Daarentegen lijkt er voor 19% van de apotheken nog werk aan de winkel. Hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens en medische gegevens is nogal gevoelig. Het is daarom van groot belang dat apotheken en andere zorginstanties zich hier van bewust zijn en maatregelen nemen waar nodig."

Jeroen Rutten
Imago
15 september 2017

Huisartsen geroemd om vriendelijkheid

De meeste mensen kijken niet uit naar een bezoekje aan de huisarts, maar de aanpak en werkwijze van een huisarts kan een groot aandeel hebben in de ervaring van patiënten na afloop. Het is daarom ook van belang dat patiënten zich op hun gemak voelen bij hun huisarts en zij vertrouwen hebben in de werkwijze en kunde van de behandelend arts. Maar is dit ook altijd het geval? En wat zijn dan de belangrijkste positieve punten of de meest voorkomende klachten? Telefoonboek.nl onderzocht 443 reviews van huisartsen uit haar database en zette de feiten op een rij. Onderzoek In de database van Telefoonboek.nl zijn 443 geschreven reviews verzameld over huisartsen in Nederland. Daarbij is gekeken naar de aard van de beoordelingen en werd er onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve reviews. Er werden veel meer positieve (394) dan negatieve (49) reviews geschreven. Daarmee is 88,9% van de geplaatste reviews over Nederlandse huisartsen via Telefoonboek.nl positief van aard en is er maar een relatief klein percentage (11,1%) van de reviews negatief van aard. Dat is een mooi compliment voor het merendeel van de huisartsen. De reviews zijn naast het hebben van een positieve of negatieve aard ook gecategoriseerd op terugkerende thema's. Hierbij was het mogelijk dat meerdere thema's werden besproken per review. Positief Het merendeel van de bezoekers die een positieve review schreef, geeft een algemene beoordeling zonder daar daadwerkelijk een argumentatie bij te geven. Het gaat daarbij meestal om kreten zoals 'heel fijn!' of 'prima!'. Daarnaast vindt een groot gedeelte de vriendelijke houding en persoonlijke aandacht van huisartsen en overige medewerkers een groot pluspunt. Dit is dan ook het terugkomend thema binnen de positieve reviews. Daarnaast gaven bezoekers aan dat zij het belangrijk en positief vinden wanneer een huisarts een luisterend oor biedt en daarmee betrokken is bij de gezondheid van de patiënt. Een gedeelte van de bezoekers gaf aan dat dit vaker voorkwam wanneer er voldoende tijd voor een afspraak werd ingepland en dit ook een positief aspect was van een aantal huisartsen. Naast de persoonlijke en vriendelijke aanpak van huisartsen, was de deskundigheid en professionaliteit van huisartsen en huisartsenpraktijken in zijn algemeen een belangrijk en positief punt dat vaak werd benoemd. Belangrijk hierbij was dat patiënten snel terecht konden en er na de afspraak ook een goede nazorg werd geboden. Negatief De 49 negatieve reviews over huisartsen hebben met name betrekking op de telefonische bereikbaarheid van huisartsenpraktijken: bij 15 reviews werd dit als voornaamste reden van de lage beoordeling gegeven. Hoewel 15 negatieve reviews niet een erg hoog getal is, betreft de slechte telefonische bereikbaarheid een derde van het totaal aantal negatieve reviews. Verder werd vaak aangegeven dat huisartsen onsympathiek zijn. Zoals al uit de positieve reviews bleek, wordt een vriendelijke, persoonlijke en betrokken houding erg hoog gewaardeerd. Is dit niet het geval, dan lijkt het er ook op dat patiënten erg ontevreden zijn en wordt dit afgestraft door het schrijven van een negatieve review. Daarnaast werden ondeskundigheid, lange wachttijden en korte afspraaktijden ook vaak genoemd als een negatief punt. Belangrijkste positieve punten Algemeen positief (34%) Vriendelijke houding (28%) Betrokken (23%) Deskundig (9%) Voldoende tijd tijdens afspraak (6%) Belangrijkste negatieve punten Slechte telefonische bereikbaarheid (30%) Onsympathiek (28%) Ondeskundig (18%) Lange wachttijden (14%) Korte tijd voor afspraak (10%)

Jeroen Rutten
Beveiliging
11 september 2017

20,1% van websites thuiszorgorganisaties beveiligd

Uit onderzoek van de Open State Foundation is onlangs gebleken dat twee derde van de websites van zorginstellingen en apotheken geen veilige verbinding heeft. Wanneer websites geen beveiligde verbinding hebben, is het mogelijk dat hackers gegevens kunnen inzien. Een beveiligde verbinding moet voor bedrijven een vanzelfsprekendheid zijn, maar dat lijkt nog niet het geval te zijn. Consumenten hechten namelijk veel waarde aan hun online privacy, maar deze kan door veel bedrijven nog niet gewaarborgd worden. Voor websites waar bezoekers persoons- of betaalgegevens moeten invoeren lijkt dit dan ook van groot belang te zijn. Maar hoe staat het met de bedrijven die geregistreerd staan bij Telefoonboek.nl? Telefoonboek.nl onderzocht daarom hoeveel websites van thuiszorgorganisaties uit haar database in het bezit zijn van een SSL-certificaat. Wat is SSL? Een SSL-verbinding is een gecodeerde verbinding tussen een server en bezoeker. Wanneer bedrijven een SSL-certificaat hebben dan zijn zij in het bezit van een bestand waardoor er een beveiligde verbinding ontstaat tussen de bezoeker en website. Door deze beveiligde verbinding kunnen derden, zoals hackers, niet meekijken met de informatie die gedeeld wordt tussen website en bezoeker. Wanneer bezoekers zeker willen zijn van een beveiligde verbinding dan kunnen zij checken of de URL begint met de letters 'https' en v��r de URL een hangslotje wordt weergegeven. Is dit niet het geval en begint de URL met de letters 'http', dan is er geen beveiligde verbinding en kan de website het waarborgen van privacy niet garanderen. Thuiszorgorganisaties Van de 1.060 organisaties die geregistreerd staan bij Telefoonboek.nl in de categorie 'thuiszorg' en een werkende website hebben, bleek slechts 213 thuiszorgorganisaties in het bezit te zijn van een SSL-certificaat. Daarmee zijn 847 thuiszorgorganisaties niet in het bezit van een SSL-certificaat, hetgeen neerkomt op 79,9%. Wel is het mogelijk dat het gedeelte waar persoons- of betaalgegevens worden ingevoerd zich achter een (vaak externe) beveiligde verbinding bevindt. De hoofdwebsites daarvan zijn echter niet in het bezit van een SSL-certificaat. Hierdoor kan niet gegarandeerd worden dat de gegevens die daar worden ingevuld altijd veilig zijn. Zorgvuldig "Thuiszorgorganisaties moeten ook online zorg bieden en zorgvuldig omgaan met persoons- of betaalgegevens van patiënten. Dat lijkt er helaas bij het merendeel van de thuiszorgorganisaties bij in te schieten" stelt volgens Ronny Oonk, manager van Places Websites. "Zeker naar aanleiding van dit soort onderzoeken zullen bezoekers van website zich bewust worden van het belang van beveiligde verbindingen en de manieren waarop zij kunnen checken of er sprake is van een beveiligde website. Thuiszorgorganisaties zullen dan ook het belang van online beveiliging moeten inzien en een SSL-certificaat kan daarmee bijdragen aan de online betrouwbaarheid en deskundigheid van organisaties."

Jeroen Rutten
Uw website
14 augustus 2017

Verzorgingshuizen scoren goed op bezit werkende website

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal ouderen in Nederland verder toeneemt de komende jaren en daarmee ook de vraag naar zorg. Wanneer de zorg vanuit een thuissituatie niet meer te dragen is, oriënteren veel families zich over de mogelijkheid van een verzorgingshuis. Maar voordat een dergelijke keuze wordt gemaakt, wil men inzicht verkrijgen in de verschillende mogelijkheden en opties. Online research kan dan een eerste stap zijn in dit proces. Maar zijn verzorgingshuizen voldoende vindbaar via een werkende website waar men informatie kan vinden? Telefoonboek.nl onderzocht daarom het aantal werkende websites van verzorgingshuizen uit haar database. Onderzoek In totaal zijn 1.255 organisaties onderzocht op een werkende website die bij Telefoonboek.nl in de categorie 'verzorgingshuis' staan geregistreerd. Belangrijk hierbij is dat verzorgingshuizen in het bezit van een URL, maar zonder werkende webpagina als 'niet werkend' werden beschouwd in dit onderzoek. Uiteindelijk bleek bij 958 verzorgingshuizen sprake te zijn van een werkende website, hetgeen neerkomt op 76,3%. Daarmee heeft een ruime meerderheid van de verzorgingshuizen die geregistreerd staan bij Telefoonboek.nl een werkende website. Daarentegen lijkt er voor de overige 23,7% van de organisaties nog ruimte voor verbetering. Aangezien verzorgingshuizen vaak een onderdeel zijn van een grotere zorgcorporatie, is het wel mogelijk dat deze verzorgingshuizen online vindbaar zijn via een algemene website. Responsive Naast het hebben van een werkende website, is er gekeken naar het aantal verzorgingshuizen met een responsive website. Het hebben van een werkende website is erg belangrijk voor organisaties, maar ook het bezit van een responsive webdesign. Responsiveness zorgt er namelijk voor dat een website automatisch meebeweegt met de schermgrootte van het apparaat waarop de website wordt getoond. Daarmee is een website leesbaar en gebruiksvriendelijk op zowel desktop als smartphone en tablet. Aangezien het aantal mobiele zoekopdrachten blijft toenemen, is niet alleen een werkende website maar ook een responsive webdesign aan te raden. Dit soort websites worden namelijk als relevant gezien en kunnen daarom hoger geplaatst worden in de zoekresultaten van zoekmachines als Google. Daardoor zullen websites online gemakkelijker vindbaar zijn en zullen bezoekers een website langer en vaker bezoeken. Uiteindelijk bleek 94% van de werkende websites ook in het bezit te zijn van een responsive design. Daarmee lijkt het overgrote deel van de onderzochte verzorgingshuizen zich bewust te zijn van de voordelen die een responsive website met zich meebrengt. Mooie cijfers Ronny Oonk, manager van Places Websites denkt dat het onderzoek een mooie uitkomst toont. " Voor een sector die al tijden onder druk staat, is het goed om te zien dat het merendeel van de verzorgingshuizen uit de database van Telefoonboek.nl een werkende en responsive website heeft. Hoewel persoonlijk contact bij een verzorgingshuis vaak als een van de hoogste prioriteiten wordt gezien, kan een overzichtelijke en up-to-date website bijdragen aan het overbrengen van benodigde informatie. De onderzochte verzorgingshuizen lijken het dan ook goed te doen wanneer het aankomt op online vindbaarheid via een werkende en responsive website."

Jeroen Rutten
Uw website
7 augustus 2017

Minder dan helft apotheken heeft werkende website

Waar voor de meeste sectoren het aanbieden van een online dienstverlening steeds belangrijker wordt, geldt dat ook zeker voor apotheken. Zo willen steeds meer patiënten zich online inlezen over bepaalde medicijnen en herhaalrecepten aanvragen. Zeker wanneer men overdag werkt, biedt de mogelijkheid om online recepten aan te vragen na sluitingstijd een uitkomst. Maar is het ook zo vanzelfsprekend dat apotheken deze mogelijkheid aanbieden? Telefoonboek.nl zocht het uit en onderzocht het aantal werkende websites van Nederlandse apotheken. Onderzoek In totaal werden 2.651 apotheken uit de database van Telefoonboek.nl onderzocht op het hebben van een werkende website. Hierbij werden bedrijven in het bezit van een URL, maar zonder werkende webpagina als 'niet werkend' meegeteld. Uiteindelijk bleek dat 1.281 apotheken een werkende website hadden, hetgeen neerkomt op 48,3%. Daarmee is minder dan de helft van de Nederlandse apotheken online vindbaar via een werkende website. Wel kan het zo zijn dat de apotheken zonder werkende website online actief zijn via social media of via bedrijfsvermeldingen online te vinden zijn. Toch lijkt er voor het merendeel van de Nederlandse apotheken nog een slag te slaan als het aankomt op het hebben van een werkende bedrijfswebsite. Responsive Naast het hebben van een werkende bedrijfswebsite, is er gekeken naar het aantal websites met een responsive design. Responsiveness zorgt ervoor dat de website automatisch meebeweegt met de grootte van het scherm waarop de website getoond wordt. Daarmee is een website zowel gebruiksvriendelijk en leesbaar ongeacht het apparaat dat gebruikt wordt. Ook levert een responsive webdesign enkele voordelen op als het aankomt op online vindbaarheid. Vanwege het gebruiksgemak voor de consument, worden websites met een responsive design namelijk eerder getoond in zoekmachines zoals Google. Zo is het hebben van een responsive website een win-winsituatie voor zowel de consument als het bedrijf. Wanneer we kijken naar het percentage van apotheken met een responsive website, lijkt het erop dat het aantal apotheken met een werkende website zich bewust is van deze voordelen. Bij 94% van deze apotheken bleek de website niet alleen werkend te zijn, maar ook responsive. Deskundigheid Volgens Ronny Oonk, manager van Places Websites zijn er nog zeker mogelijkheden voor apotheken om hun online dienstverlening te verbeteren. "Online blijft een belangrijk onderdeel en het hebben van een werkende website is dan ook bijna onmisbaar voor Nederlandse apotheken. Daarnaast draagt het hebben van een overzichtelijke en duidelijke website bij aan de deskundigheid en daarmee het imago van een apotheek. De uitkomsten van dit onderzoek lijken dan ook van belang voor apotheken zonder werkende website."

Jeroen Rutten
Telefoonservice
1 augustus 2017

Ondanks drukte thuiszorg telefonisch goed bereikbaar

Tegenwoordig blijven steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd thuis wonen. Alleen ernstig of psychisch zieken krijgen nog plek in een verpleeghuis toegewezen. Hierdoor is de thuiszorg erg belangrijk geworden. Maar juist binnen de thuiszorg is personeelstekort een structureel probleem, blijkt uit een artikel van De Gooi -en Eemlander. Hierdoor heeft de thuiszorg een enorm hoge werkdruk en is er weinig tijd voor de patiënten. Hoe scoort de thuiszorg ondanks deze drukte op telefonische bereikbaarheid? Telefoonboek.nl heeft het uitgezocht. Onderzoek In de database van Telefoonboek staan 2.324 telefoonnummers geregistreerd in de categorie 'Thuiszorg'. Deze nummers worden in het bestand opgenomen als 'slecht bereikbaar' wanneer er drie keer of meer geen gehoor wordt gegeven aan de oproep; hierbij is er ook geen mogelijkheid een bericht achter te laten. Dit was bij 103 thuiszorgorganisaties het geval, hetgeen neerkomt op 4,4% van de gevallen. Dat betekent dat 95,6% van de telefoonnummers weinig tot geen vermeldingen van telefonische onbereikbaarheid krijgen. Provincie Wanneer er gekeken wordt naar de bereikbaarheid van de thuiszorg per provincie valt op dat Noord-Holland het hoogste percentage slecht bereikbare thuiszorgorganisaties heeft. Daar was 9,1% niet goed bereikbaar. Flevoland komt als beste uit het onderzoek. Daar had slechts 1,7% van de thuiszorgorganisaties drie of meer gemiste oproepen. Goede cijfers De bereikbaarheidscijfers van de thuiszorg zijn goed, zegt Dirk Lentjes, manager van Places Antwoordservice: "Ondanks de hoge werkdruk en het personeelstekort wordt er bij de thuiszorg niet slecht gescoord op telefonische bereikbaarheid. Dit is erg fijn. Ondanks de drukte vinden de medewerkers toch nog de tijd om de telefoon op te nemen." Percentage slecht bereikbaar per provincie Noord-Holland: 9,1% Limburg: 8,7% Groningen: 8,2% Drenthe: 8,1% Noord-Brabant: 7,8% Friesland: 4,6% Zuid-Holland: 4,1% Gelderland: 3,9% Utrecht: 3,5% Overijssel: 3,4% Zeeland: 2,3% Flevoland: 1,7%

Jeroen Rutten
Insights
19 juli 2017

Belastingdienst meest gezocht in Heerlen

Met meer dan 6,6 miljoen bezoekers per maand en ruim 1,6 miljoen bedrijfsvermeldingen brengen Telefoonboek.nl en Openingstijden.com bedrijf en consument samen. Maar welke zoekopdracht voert men uit in verschillende plaatsen? Telefoonboek.nl bekijkt daarom elke week het zoekgedrag in een andere stad. In deze editie kijken we naar Heerlen: een stad bekend door haar verleden in de mijnbouw, maar ook bekend van evenementen zoals het Serious Request Glazen Huis in 2015. Telefoonboek De top drie van meest gezochte contactgegevens via Telefoonboek.nl varieert enigszins, maar heeft één overeenstemmend onderwerp, namelijk: belasting. Zo zocht Heerlen via desktop het vaakst naar de contactgegevens van de Belastingdienst (5.009) en via mobiel naar contactgegevens van belastingkantoren (2.215). Daarnaast werd er via desktop voornamelijk gezocht naar de contactgegevens van Stichting Pensioenfonds ABP (1.260) en Verpleeghuis Plataan (772). Via mobiel zocht men veel naar de contactgegevens van de politie (871), maar ook naar de contactgegevens van cafetaria Grill City (825). Openingstijden Via Openingstijden.com werd in Heerlen naar verschillende bedrijven gezocht. Zo werd er via desktop het meest gezocht naar de openingstijden van Verpleeghuis Plataan (435) en werd via mobiel het vaakst gezocht naar openingstijden van PostNL kantoren (708). Daarnaast werd er zowel via desktop (444) als mobiel (554) vaak gezocht naar de openingstijden van sportwinkel Decathlon. Verder werd er via desktop nog veel gezocht naar de openingstijden van PostNL kantoren (335), terwijl men via mobiel voornamelijk zocht naar openingstijden van kappers (469). Opvallend is dat men voornamelijk zoekt naar Decathlon in Heerlen, maar deze gevestigd blijkt te zijn in Kerkrade. Aangezien Kerkrade een aangrenzende gemeente is, ontstaat hier mogelijk verwarring. Top tien meest gezochte telefoonnummers Desktop Mobiel Belastingdienst Heerlen Belastingkantoor Pensioenfonds ABP Politie Verpleeghuis Plataan Grill City Politie IKEA UWV Oud IJzer ophaaldienst Gemeente Heerlen Pensioenfonds ABP BCC CZ Zorgcentrum Douvenrade Wolters autosloperij KPN Winkel Vodafone Defauwes Heerlen Verpleeghuis Plataan Top tien meest gezochte openingstijden Desktop Mobiel Verpleeghuis Plataan PostNL Kantoor Decathlon Decathlon PostNL kantoor Kapper Heerlen Belastingdienst Kapsalon Sedat Metaalrecycling Heerlen Only Rechtshulp Heerlen Friture Ilona Chinees Indisch restaurant Tong Ah Verpleeghuis Plataan Toko Indonesia ZARA Wasserij en stomerij Tankstation Gemeente Avondwinkel Bongerd

Jeroen Rutten
Uw website
18 juli 2017

Ruim 83% Nederlandse diëtisten heeft een werkende website

Deze week is het zowel internationale Junkfood dag (21 juli) als Hotdog dag (23 juli). Een dag waarop het geoorloofd lijkt om een flinke hamburger of hotdog te eten. Uit onderzoek van het CBS blijkt echter dat het aantal Nederlanders met overgewicht en obesitas de afgelopen jaren is toegenomen en bijna de helft van volwassen Nederlanders kampt met overgewicht. Het uitroepen van dagen in teken van junkfood en hotdogs en daarmee het promoten van ongezonde voeding kan dan ook als onwenselijk worden gezien. Mensen die kampen met overgewicht zoeken vaak professionele hulp bij het afvallen, zoals een diëtist. Telefoonboek.nl was daarom benieuwd naar de online vindbaarheid van Nederlandse diëtisten en onderzocht het aantal werkende websites binnen deze sector. Onderzoek In totaal zijn 207 bedrijven, die in de database van Telefoonboek.nl geregistreerd staan als 'diëtist', onderzocht op een werkende website. Uiteindelijk bleek bij 173 bedrijven sprake te zijn van een werkende website, hetgeen neerkomt op 83,5%. Belangrijk is dat bedrijven in het bezit van een URL, maar zonder werkende webpagina als 'niet werkend' werden gezien in dit onderzoek. Een ruime meerderheid is daarmee online vindbaar via een eigen bedrijfswebsite en kan daarmee potentiële cliënten informeren en aantrekken. Responsive Daarnaast is het aantal werkende websites ook getest op responsiveness. Bij een responsive design beweegt een website automatisch mee met de schermgrootte van het apparaat waarop de website wordt getoond. Hierdoor levert het hebben van een responsive website een aantal voordelen op voor bedrijven. Zo blijft de leesbaarheid en het gebruiksgemak van een website intact, ongeacht het apparaat dat gebruikt wordt. Mede hierdoor wordt de online vindbaarheid via zoekmachines zoals Google vergroot en zullen potentiele cliënten sneller en vaker dit soort websites bezoeken. 99,1% van het aantal werkende websites bleek ook responsive te zijn. Daarmee lijken diëtisten zich bewust te zijn van het toenemende gebruik van mobiel en tablet en de kansen die daardoor verschijnen. Uitstekend Hoewel het onderzoek van relatief kleine omvang is, toont dit onderzoek uitstekende cijfers denkt Ronny Oonk, manager van Places Websites. "Zeker nu het aantal Nederlanders met overgewicht en obesitas stijgt, is het van belang dat diëtisten goed vindbaar zijn. Mensen worden vaak via hun huisarts doorverwezen, maar dat betekent niet dat het daarbij ophoudt. Diëtisten lijken zich er van bewust dat ook online informatievoorziening van groot belang is in dit soort situaties."

Jeroen Rutten
Insights
17 juli 2017

Vierdaagse: Meest gezocht in Nijmegen

Dinsdag 18 juli gaat de 101ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse weer van start en dat betekent dat tienduizenden wandelaars starten aan deze vierdaagse wandeltocht. Daarnaast komen méér dan 1 miljoen bezoekers naar Nijmegen voor de Vierdaagse feesten. Bij Telefoonboek.nl vroegen we ons daarom af hoe mensen zich voorbereiden op dit grote evenement en of zij hun online zoekgedrag hierop aanpassen. Daarom onderzochten wij de meest gezochte telefoonnummers en openingstijden in Nijmegen. Daarbij is gekeken naar een periode van drie maanden voorafgaand aan de Nijmeegse Vierdaagse vanaf het moment van de bekendmaking van de loting. Telefoonboek Wanneer we kijken naar de top drie van meest gezochte telefoonnummers via Telefoonboek.nl, lijken de uitgevoerde zoekopdrachten niet speciaal toegespitst te zijn op de Nijmeegse Vierdaagse. Zo is via desktop het vaakst gezocht naar de contactgegevens van de Gemeente Nijmegen (981), maar is er ook veel gezocht naar de contactgegevens van het Radboud Ziekenhuis (877) en van Care Commerce (611). Ook via mobiel werd er de afgelopen drie maanden het vaakst gezocht naar de contactgegevens van gemeente Nijmegen (367). Daarnaast werd er via mobiel ook veel gezocht naar de contactgegevens van Care Commerce (337) en van beautysalon Çigdem (228). Mogelijk is men drie maanden voorafgaand aan de Vierdaagse nog niet op zoek naar contactgegevens van instanties en bedrijven en is dit pas het geval tijdens de Vierdaagse wanneer men per direct op zoek is naar een adres of telefoonnummer. Openingstijden Ook wanneer we kijken naar de meest gezochte openingstijden via Openingstijden.com in Nijmegen valt het op dat de zoekopdrachten niet per se gerelateerd zijn aan de Nijmeegse Vierdaagse. Zo werd er de afgelopen drie maanden via desktop het meest gezocht naar de openingstijden van Albert Heijn (52). Via desktop werd er overigens ook veel gezocht naar openingstijden van De Bijenkorf (52) en wasserij en stomerij (43). Via de mobiele versie van Openingstijden.com werd er de afgelopen drie maanden het meest gezocht naar openingstijden van apotheken (118), maar ook naar de openingstijden van Grillhouse Marrakesh (117) en pizzeria Portofino (100). Erg bijzonder is dat er zowel via desktop en mobiel werd gezocht naar de openingstijden van De Bijenkorf in Nijmegen, terwijl het warenhuis geen vestiging heeft in Nijmegen. Wellicht is men in de war met Arnhem, waar voorheen wel een Bijenkorf was gevestigd maar in begin 2014 is gesloten. Top tien meest gezochte telefoonnummers Desktop Mobiel Gemeente Gemeente Radboud Ziekenhuis Care Commerce Care Commerce Çigdem beautysalon Rademaker transport & logistiek Braam Personenvervoer Arturo Radboud Ziekenhuis Restaurant Parkzicht Arturo Places antwoordservice VIP Fashion style Sociale Verzekeringsbank Restaurant Parkzicht De Gelderlander Café Wijck Politie GGD regio Nijmegen Top tien meest gezochte openingstijden Desktop Mobiel Albert Heijn Apotheek Bijenkorf Grillhouse Marrakesh Wasserij en stomerij Portofino Naaimachinecentrum Teunissen Tabakwinkel Arbeidsbureau De Bijenkorf Kringloopwinkel Marcel NS Nijmegen Dinys wol en handwerkzaamheden Çigdem beautysalon Rechtswinkel Cafetaria Ugala Kantoorboekhandel Bernink & van de Venne Albert Heijn Coop Kringloopwinkel Marcel


Toon meer berichten

Even geduld alstublieft...