Menu

Digitalisering

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

31 resultaten voor Digitalisering (verfijnd tot 31)

Marije Schiffelers
Strategie
16 oktober 2017

Houd rekening met de zes cultuurdimensies van Hofstede

Door de globalisering en digitalisering is het voor ondernemers gemakkelijker om niet alleen binnen Nederland zaken te doen, maar ook in het buitenland. Dat biedt veel kansen, want hierdoor kunt u als ondernemer een veel grotere doelgroep en markt bedienen. Maar zaken die voor u als vanzelfsprekend worden gezien tijdens het zakendoen, kunnen in andere landen heel anders zijn. Het is dan ook van belang dat u hiervan op de hoogte bent en zich tijdig inleest over cultuurverschillen wanneer u met buitenlandse ondernemingen een samenwerking aangaat. Geert Hofstede Het aantal internationale samenwerkingen is wellicht de afgelopen jaren gestegen en vergemakkelijkt door digitalisering, toch bestaan theorieën over cultuurverschillen in internationale samenwerkingen al een lange tijd. Geert Hofstede wordt als een van de grondleggers gezien als het aankomt op cultuurverschillen en het in achtnemen van deze verschillen. De zes cultuurdimensies zijn dan ook onmisbaar voor organisaties die internationaal zakendoen. Geert Hofstede onderscheid zes culturele dimensies die kunnen verschillen per cultuur. Het gaat daarbij om de volgende dimensies: Kleine machtsafstand vs. Grote machtsafstand Een zeer belangrijke dimensie in organisaties is de perceptie van een kleine of grote machtsafstand. Hofstede omschrijft dit als "de mate waarin de leden van organisaties en instellingen (zoals families) accepteren en verwachten dat macht ongelijk is verdeeld". Nederland is een land met een relatief kleine machtsafstand en dat is ook af te leiden aan het feit dat Nederlanders veelal "je" of "jij" zeggen tegen hun leidinggevende of directeur. Daarnaast zijn de meeste Nederlanders niet enorm onder de indruk van titels als "Dr." of "Prof.". Dit is erg van belang wanneer u als Nederlander zaken doet met bedrijven uit landen met een relatief hoge machtsafstand zoals Duitsland, Frankrijk of Rusland. Let er vooral op dat u voldoende respect toont zoals gebruikelijk is in deze landen en probeer amicaal gedrag te vermijden. Individualisme vs. Collectivisme De tweede culturele dimensie van Hofstede omvat het concept Individualisme vs. Collectivisme. Hiermee wordt gekeken naar het feit of mensen zichzelf zien als onafhankelijk en een eigen persoon of dat zij zich juist identificeren als onderdeel van een groep en dus hiervan afhankelijk zijn. Daarbij is het belangrijk dat individualisme niet als egoïsme wordt opgevat. Nederland is een relatief individualistisch land, maar landen in Zuid-Europa of Azië zijn veelal collectivistisch en hechten om die reden veel waarde aan harmonie en langdurige relaties. Waar u als Nederlander wellicht uitgaat van een éénmalige deal waar u niet aan blijft gebonden, kan een bedrijf met een collectivistische achtergrond dit anders zien. Probeer daarom duidelijkheid te creëren over de wijze en duur van samenwerking. Masculien vs. Feminien De culturele dimensie waarin wordt gekeken naar een masculiene of feminiene cultuur, kan ook van groot belang zijn in een internationale samenwerking. Hierbij gaat het voornamelijk om de rollen die mannen en vrouwen in de maatschappij worden verwacht te vervullen. In een masculiene cultuur worden mannen verwacht sterk te zijn en is er veel sprake van competitiviteit en concurrentie. Daarentegen wordt er in een feminiene maatschappij minder waarde gehecht aan competitiviteit en wordt dit ook niet aangemoedigd. Daarnaast zijn de verwachte rollen van man en vrouw minder duidelijk en is er veelal sprake van een verzorgingsstaat waarin de staat verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van burgers. Nederland is een relatief feminien land en Scandinavische landen zijn nog meer feminien. Landen als Amerika of China zijn sterk masculiene landen. Lage onzekerheidsvermijding vs. Hoge onzekerheidsvermijding De vierde dimensie die de mate van onzekerheidsvermijding bespreekt, heeft betrekking op de mate waarin een maatschappij een bepaalde mate van onzekerheid en ambiguïteit tolereert. Daarbij is er een onderscheid te maken tussen culturen met een hoge onzekerheidsvermijding en culturen met een lage onzekerheidsvermijding. Culturen met een lage onzekerheidsvermijding zullen bijvoorbeeld minder verzekeringen afsluiten dan landen met een hoge onzekerheidsvermijding. Nederland is een land met een hoge onzekerheidsvermijding en dat is ook vaak te zien aan het aantal verzekeringen die in ons land worden afgesloten. Wanneer u een internationale samenwerking aangaat is het belangrijk dat u hierover op één lijn zit, want het is mogelijk dat een internationaal bedrijf meer tolerantie heeft voor onzekerheid (en dus ook bepaalde risico"s) dan u als Nederlander. Een land met een lage onzekerheidsvermijding is China. Lange termijn vs. korte termijn De vijfde culturele dimensie van Hofstede beschrijft de wijze waarop samenlevingen een lange of korte termijn oriëntatie hebben. Hofstede definieert deze dimensie als "De mate waarin een maatschappij een toekomstgericht perspectief laat zien tegenover een conventioneel historisch korte-termijn beleid". Nederland is een land dat meer naar de lange termijn oriëntatie kijkt en dat is bijvoorbeeld af te leiden uit bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen. Aziatische landen daarentegen zijn meer korte-termijn gericht. Indulgence Een dimensie die later is toegevoegd, is de mate waarin samenlevingen en culturen waarde hechten aan een holistische levensstijl. Daarbij gaat het om de mate waarin mensen wensen en impulsen proberen te beheersen op basis van de manier waarop zij zijn opgevoed. Daarbij gaat het om de mate die zij toestaan aan vreugde of juist zelfrestrictie. Landen als Australië zijn sterk holistisch, terwijl een land als Rusland of China dit niet accepteren. Als Nederlanders zijn wij relatief holistisch, maar het is van belang dat een internationale partner dit wellicht niet is. Er zijn natuurlijk vele culturen waar u als ondernemer wellicht niet het fijne van weet. Wanneer u besluit om samen te werken met internationale bedrijven, is het daarom aan te raden om u te verdiepen in de mogelijke cultuurverschillen. De inzichten van Hofstede kunnen u daarbij helpen en geven u de mogelijkheid om de verschillende culturen te vergelijken.

Thomas Overdijk
Ontwikkelingen in de markt
12 oktober 2017

Samsung opent AI-laboratorium in Canada

Samsung heeft in Canada aan de Université de Montreal een laboratorium geopend waar Zuid-Koreaanse onderzoekers zich bezig gaan houden met kunstmatige intelligentie. Er zal gewerkt worden aan projecten zoals zelfrijdende auto"s, vertalingsmachines, robots en AI (Artificial Intelligence) om Samsungs mobiele apparaten te verbeteren. Canada is de laatste tijd in trek op het gebied van kunstmatige intelligente. Eerder dit jaar opende Google er ook al haar eerste, internationale AI-laboratorium. Nu neemt Samsung ook stappen om haar AI-onderzoek uit te breiden. Samsung liet haar interesse in het verder ontwikkelen van AI zien toen zij op haar nieuwe telefoons recentelijk "Samsung Bixby" introduceerde. Bixby is een virtuele assistent die vergelijkbaar is met Siri op Apple telefoons. Deze virtuele assistent ontwikkelt zich met mogelijkheden zoals gezichtsherkenning en object-identificatie tot een grote concurrent van Siri. Onderzoekers van Samsung gaan samenwerken met professor Yoshua Bengio, een professor aan de universiteit van Montreal. Bengio is gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie. Samen met Samsung is het de bedoeling dat zij werken aan het verder ontwikkelen van de mogelijkheden van AI. Kunstmatige intelligentie Kunstmatige intelligentie, of AI, is nogal een breed begrip en wordt vaak geassocieerd met science fiction verhalen. Simpelweg omschreven is AI wanneer een machine enige mate van intelligentie vertoont. AI ontwikkelt op een razendsnel tempo en machines worden steeds intelligenter. Prominente voorbeelden van AI zijn steeds vaker terug te zien in telefoons, computers, auto"s en zelfs in bijvoorbeeld een smart-koelkast of in winkels. De nieuwe technologieën gebaseerd op AI zullen de wereld veranderen. Nieuwe, revolutionaire producten zoals zelfrijdende auto"s of virtuele assistenten zullen een heel nieuw marktsegment aanboren. Het duurt nog even voordat we volledige, intelligente gesprekken kunnen voeren met AI, maar over tientallen jaren zou dat zelfs mogelijk kunnen zijn.

Marije Schiffelers
Ontwikkelingen in de markt
29 september 2017

Kaashandel in Alkmaar eerste Live Stream Store

Het is een vernieuwend concept, een fysieke winkel die online bezocht kan worden en waar consumenten via webcams kunnen zien wat er in de winkel gebeurt. Bij Kaan"s Kaashandel in Alkmaar is dat sinds woensdag 26 september het geval. Zo kunnen klanten online vragen stellen die op camera beantwoord worden door het personeel. Online dienstverlening De Live Stream Store in Alkmaar is in samenwerking met ABN AMRO ontwikkeld en wordt momenteel nog beschouwd als een experiment. In een tijd waar online niet meer weg te denken is, lijken er nieuwe mogelijkheden en kansen voor bedrijven zoals de kaasboer op de hoek. Het experiment met Kaan"s Kaashandel uit Alkmaar duurt vijf dagen en het bedrijf biedt tijdens deze dagen consumenten de mogelijkheid om een kijkje in de keuken te nemen door live mee te kijken. Zo kan men zien dat er klanten binnenkomen in de fysieke winkel, maar kunnen zij ook online kazen toevoegen aan een winkelmandje om meer informatie te krijgen en daadwerkelijk een bestelling te plaatsen. Door middel van dit experiment kan gekeken worden of een dergelijke formule succesvol is. Best of both worlds Voor veel fysieke winkels blijft het persoonlijke contact met klanten van groot belang en een aspect waarmee winkels zich kunnen onderscheiden van de concurrentie. Toch lijkt het bijna onmogelijk om geen online zichtbaarheid te hebben en is er op het online gebied veel concurrentie. Met een Live Stream Store kunnen winkels de voordelen van zowel offline als online bedrijfsvoering inzetten. Of het ook daadwerkelijk een succes is, moet nog blijken. Wel is duidelijk dat een voorbeeld als dit een inspiratie voor velen kan zijn en ondernemers aanspoort om na te denken over nieuwe kansen en innovaties.

Dennis Arns
Ontwikkelingen in de markt
10 maart 2017

Kunstmatige intelligentie voor uw onderneming

Het jaar van intelligentie op ieder vlak is aangebroken. De digitale revolutie is in volle gang en de komende jaren gaat de ontwikkeling in een stroomversnelling. Places.nl heeft voor u uitgezocht wat kunstmatige intelligentie kan betekenen voor uw onderneming. Kunstmatige intelligentie Het gebruik van virtuele assistenten zoals Apple's Siri en Amazon Echo groeit in populariteit. Omdat de technologie tegenwoordig zo ver ontwikkeld is worden virtuele assistenten ook zakelijk gebruikt. Zo wordt er in de financiële dienstverlening gebruik gemaakt van robo-adviseurs en in sommige hotels is de roomservice volledig overgenomen door robots. Forbes spreekt zelfs over een stijging van 300% wat betreft investeringen in kunstmatige intelligentie. Alles wijst erop dat er de komende jaren nog meer mensen plaats moeten maken voor robots. Iets voor u? Kunstmatige intelligentie in de vorm van een virtuele assistent is ook voor het midden- en klein bedrijf interessant. De taken zijn uiteenlopend; de assistent kan u bijvoorbeeld voorzien van weerinformatie maar is ook in staat om afspraken voor u in te plannen. Omdat virtuele assistenten zoals de Amazon Echo op spraakbesturing werken kunt u er gebruik van maken terwijl u uw handen vol hebt. Dit is handig als u bijvoorbeeld in een werkplaats werkzaam bent of in de auto zit, er wordt namelijk intensief gewerkt aan integratie met al uw apparaten. Internet of Things Tegenwoordig wordt elk apparaat voorzien van een internetverbinding, daarmee krijgt elk apparaat een mate van kunstmatige intelligentie met zich mee. Over een aantal jaar is een koelkast zonder internet niet meer weg te denken, deze koelkast kan dan waarschijnlijk ook de Albert Heijn bellen om uw koelkast bij te vullen. De trend dat elk apparaat wordt uitgerust met een computerchip en internetverbinding zet zich voort onder de naam the Internet of Things. Het idee erachter is dat uiteindelijk alles met elkaar verbonden is. In het tijdperk waarin internet niet meer weg te denken is is het van belang om uw website goed op orde te hebben. Places.nl kan u daarmee helpen. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Places.nl via 024 - 3555 299.

Dennis Arns
Uw website
16 januari 2017

Hoe digitaal is de nieuwe ondernemer?

Als ondernemer moet je met de tijd meegaan. Het wordt belangrijk geacht zo bereikbaar mogelijk te zijn, het liefst via zo veel mogelijk kanalen. Een goed bijgehouden website is sowieso onmisbaar voor een ondernemer in 2017. Maar hebben ook alle ondernemers dat door? Binnenkort komt Telefoonboek.nl met artikelen over de inhoud van ondernemerswebsites. Voor nu zetten we alvast een aantal statistieken op een rij. Hoe steekt de digitale wijsheid van de nieuwe ondernemer in elkaar? Domeinnaam Een goede domeinnaam straalt al snel meer professionaliteit uit. Hierbij is het belangrijk dat de naam van het bedrijf terugkomt in het webadres. Dat gegeven wordt in ieder geval ter harte genomen door een groot deel van de ondernemers. Uit eerder onderzoek van Telefoonboek.nl bleek dat 46,6% van de ondernemers (874.776 onderzochte URL"s) de bedrijfsnaam exact overeen laat komen met de domeinnaam. Bij 84,5% komt in ieder geval een deel van de bedrijfsnaam terug. Beveiliging Uit ander onderzoek van Telefoonboek.nl blijkt dat veel websites het gebruik van SSL-gecertificeerde verbindingen nog niet omarmen. SSL is simpel gezegd een beveiligingsprotocol dat voor een beveiligd kanaal zorgt tussen twee computers, bijvoorbeeld tussen een website en een bezoeker daarvan. Het is eenvoudig te herkennen aan de letters "https" in de adresbalk en de afbeelding van een hangslotje. Van de 563.597 onderzochte webadressen maakt slechts 9,0% gebruik van een beveiligde verbinding. Hier liggen dus nog veel mogelijkheden voor verbetering bij ondernemerswebsites. Mobielvriendelijkheid Er zijn nog genoeg ondernemerswebsites te vinden waarbij het mobiele gebruiksgemak nog niet geoptimaliseerd is. Maar liefst 54,9% van de 375.496 onderzochte URL"s is nog niet mobielvriendelijk. In deze gevallen wordt het normale formaat van de desktopversie geopend op de mobiele telefoon. Het gevolg: onleesbare teksten, niet werkende interfaces en het wegvallen van delen van de pagina. En dat terwijl het maken van een responsive of mobielvriendelijke website niet eens heel moeilijk of duur hoeft te zijn. Analytics Via Google Analytics kunnen ondernemers makkelijk inzicht krijgen in de bezoekersstromen op hun webpagina. Ze krijgen zo eenvoudig een idee van wat de bezoeker interessant vindt. Toch hebben lang niet alle ondernemers dat door. Slechts in een kleine 2% van de 425.048 onderzochte website werd Google Analytics gedetecteerd. Conclusie De digitale wijsheid van de gemiddelde ondernemer biedt een hoop ruimte voor verbetering. De basiskennis over hun digitale thuis is daar, maar de mogelijkheden worden nog niet optimaal benut. Met een paar extra handelingen kan er al veel winst behaald worden, zowel voor de klant als voor de ondernemer zelf. Places Websites geeft bedrijven de kans om op een eenvoudige en goedkope manier een website aan te maken. Wilt u ook een website aanmaken voor uw bedrijf? Kijk dan snel naar de mogelijkheden.

Dennis Arns
Inspiratie
5 januari 2017

Wat kan 3D-Printen betekenen voor uw onderneming?

U heeft er het afgelopen jaar vast wel eens van gehoord: 3D-printen. Dit productieproces waarbij de printer een product in lagen opbouwt wordt met name voor ondernemers steeds populairder. De mogelijkheden wat betreft de productie van objecten en onderdelen zijn grenzeloos. Voor veel branches biedt 3D-printen vandaag de dag een uitkomst. Places.nl heeft voor u uitgezocht wat een 3D-Printer kan bijdragen aan uw onderneming. Duurzaam en efficient Natuurlijk is een 3D-printer een uitkomst voor ondernemers die veel met productieprocessen werken. Zo kunt u onderdelen ter plekke maken en kunt u voorkomen dat er onnodige voorraden zijn. Ook is een 3D-printer een apparaat waarmee u op duurzame wijze kunstoffen en metalen kunt verwerken. U bent namelijk in staat om bedrijfsafval te gebruiken als grondstof voor uw 3D-printer. Markt Omdat de technologie de laatste jaren in populariteit gestegen is wordt 3D-printen ook steeds betaalbaarder. Denk bijvoorbeeld aan het printen van mondbitjes voor hockey-spelers. 3D-printen maakt het mogelijk om ze voor individuele spelers te produceren tegen een aanzienlijk goedkoper tarief. Door de toename in populariteit en daarmee gepaarde concurrentie wordt ook de printer zelf betaalbaar. Zo zijn er drie jonge ondernemers in Vlaanderen die een zeer betaalbare 3D-Printer op de markt hebben gebracht. Deze printer is weliswaar nog niet direct geschikt voor u als ondernemer maar zet wel de toon dat 3D-printen in de toekomst een zeer betaalbare optie gaat worden. Toekomstvisie Omdat de 3D-printer een zeer innoverend apparaat is biedt het voor veel branches een uitkomst. Er zijn zelfs wetenschappers die beweren dat 3D-printen een nieuwe industriële revolutie teweeg gaat brengen. In deze toekomstvisie maakt consumeren plaats voor produceren. De technologie daarvan kan door de verre ontwikkeling van het internet volledig ondersteund worden. Desalniettemin kan de sterke behoefte naar duurzaamheid van tegenwoordig worden bevredigd door de innovatieve oplossingen die 3D-printen kan bieden. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen. Places.nl kan u daarmee helpen. Met een uitgebreide Places Website is uw onderneming klaar voor de toekomst. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Places.nl via 024 - 3555 299.

Sanne
Uw website
7 november 2016

Less is more: het optimaliseren van uw e-signature

Elke dag stuurt u talloze e-mails. Deze komen terecht bij allerlei contactpersonen, bijvoorbeeld bij bestaande en potentiële klanten. Met een weloverwogen elektronische handtekening onder uw mail kunt u het contact verbeteren en zelfs méér klanten trekken. De ene elektronische handtekening is echter niet zo goed als de andere. Stijlen variëren van bedrijf tot bedrijf en worden beïnvloed door persoonlijke smaak. Desondanks zijn er een aantal handvatten die u kunnen helpen uw elektronische handtekening te optimaliseren. Places.nl reikt u hier een aantal van aan. Waarvoor dient het? Wat is het nut van zo'n handtekening? U plaatst de elektronische handtekening automatisch ter afsluiting onder uw mail. Hierin bevinden zich in de meeste gevallen een groet, in ieder geval (een deel van) uw contactgegevens en eventueel wat basisinformatie over uw bedrijf. Het geeft een professionele indruk en, als het goed is vormgegeven, een gemakkelijke en toegankelijke manier om contact met u op te nemen. Maar hoe geeft u zo'n e-sig goed vorm? The do's and don'ts Er is al veel geschreven over de mogelijkheden voor het optimaliseren van uw electronische handtekening. Om de zaken helder te houden noemt Places.nl puntsgewijs de meest belangrijke do"s en de don"ts. Do: Koppel uw email signature aan uw sociale media. Zo zullen uw contacten in één klik terecht komen op uw LinkdIn, Twitter of Facebook. Don't: Een extra e-mail-vermelding. Dit is overbodig. Immers, uw contactpersoon kan gewoon op "beantwoorden" klikken. Do: Beperk uw handtekening tot 600 à 650 pixels. Op die manier kunt u er zeker van zijn dat in geen enkel geval delen "eraf vallen" omdat het te breed is. Don"t: Opsommingstekens gebruiken. Deze kunnen in uw opmaakprogramma mooi en keurig worden weergegeven, maar de kans is aanwezig dat die anders uitpakken op computers met andere besturing- of mailprogramma"s. Zo kunnen punten of strepen plots een combinatie van random letters, cijfers en tekens vormen, iets wat de uitstraling van uw e-sig niet ten goede komt. Do: In het geval u werkzaam bent bij een groter bedrijf: stel niet zomaar uw eigen handtekening samen maar ga na bij de organisatie of er een standaard is, wellicht één die u direct over kunt nemen. Don't: Gebruik in geen geval schreeuwerige plaatjes, verschillende kleuren of lettertypes en vermijd een ellenlange lijst met gegevens. Dit komt rommelig en onprofessioneel over. Less is more Dus less is more! In het geval van de elektronische handtekening is het van belang professioneel en duidelijk over te komen. Dit doet u het beste door uw contactpersonen niet af te leiden met onnodige, onduidelijke of slordige elementen en alleen basisgegevens te verstrekken, mogelijk aangevuld met een toepasselijke foto of het bedrijfslogo. Wilt u ook op andere manieren klanten werven? Bekijkt u eens de mogelijkheden om gratis te adverteren op Places.nl. en Openingstijden.nl.


Toon meer berichten

Even geduld alstublieft...