Menu

CBS

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

26 resultaten voor CBS (verfijnd tot 26)

Lara van Kruijsbergen
Ontwikkelingen in de markt
11 mei 2018

Een blik op de ontwikkelingen in Nederland na de crisis: hoe staat het er nu voor?

Het is in veel nieuwsberichten te lezen dat de Nederlandse economie er goed voor staat. Er is minder werkloosheid en de koopkracht stijgt. In 2012 was dit anders, toen verkeerde Nederland in een economische crisis. In 2016 meldt het NOS dat Nederland de crisis helemaal te boven is. Hoe gaat het nu met Nederland en wat zijn ontwikkelingen in de markt? Places Nieuws heeft het uitgezocht. Crisis In het najaar van 2008 gebeurt er iets wat niet veel mensen hadden zien aankomen, de grote Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers valt om. Dit wordt gezien als het begin van de kredietcrisis, hierna valt bank na bank om. Ook Nederlandse banken komen in de problemen en de Nederlandse economie krimpt enorm. Met als gevolg dat de overheid maatregelen moest nemen, zoals bezuinigingen. Mensen raakten hierdoor hun baan kwijt en hadden minder geld te besteden. Kortom: Nederland verkeerde in een recessie. In 2012 was de werkloosheid zelfs opgelopen tot 17% van de bevolking. Groei in Nederland In 2013 bloeit de Nederlandse economie weer iets op en is er voorzichtige groei te zien. Sindsdien gaat het steeds beter met Nederland. De staatsschuld zakt in 2017 voor het eerst sinds 2010 onder de zogenaamde Maastrichtnorm van 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en komt uit op 59,7 procent. Daarnaast is volgens de laatste metingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het werkloosheidspercentage gedaald naar 4,2% van de beroepsbevolking. Arbeidsmarkt Hoewel de officiële werkloosheidscijfers dalen is er sprake van een verborgen werkloosheid. Dit zijn Nederlanders die in deeltijd werken maar die graag meer uren zouden werken. Bovendien is het aantal flexwerkers de laatste jaren enorm gestegen. Deskundigen maken zich zorgen om deze ontwikkeling, flexwerkers zouden namelijk een veel zwakkere positie hebben dan mensen met een vast contract. Vooral werkende jongeren krijgen minder snel een vaste aanstelling. Een ander probleem op de arbeidsmarkt is dat veel vacatures niet meer gevuld kunnen worden. Zo loopt de spanning op de ICT-arbeidsmarkt steeds verder op. Bijna de helft van alle ICT-vacatures wordt door werkgevers als moeilijk vervulbaar beschouwd. Groeiende bedrijfstakken Het CBS heeft in 2016 cijfers gepubliceerd over de snelst groeiende bedrijfstakken. Daaruit blijkt dat de handel met 2,8% is gestegen en de industriesector met 3%. Horeca is met 5,2% gestegen, de bouw met 7,7% en de reisbranche met 8,8%. De snelst groeiende sector volgens deze cijfers is de uitzendbranche met 9,3%. Deze cijfers geven aan dat er in veel sectoren sprake van groei is, wat betekent dat het goed gaat met de Nederlandse economie. Groen groeit Naast de groei in omzet is onlangs bekend gemaakt dat steeds meer Nederlandse bedrijven milieubewust produceren. Dit heeft voor een daling in de uitstoot van milieuschadelijke gassen gezorgd, lees hier meer over groene groei. Al met al lijkt het erop dat de Nederlandse economie volop in groei is. In dit bericht wordt slechts een kleine greep uit alle ontwikkelingen in de Nederlandse economie gegeven. Om op de hoogte te blijven van andere ontwikkelingen binnen de Nederlandse economie volgt u dan Places Nieuws. Foto: Bigstock

Thomas Overdijk
Insights
3 november 2017

Woningkopers zijn meer tevreden dan huurders

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 87 procent van alle huishoudens tevreden is met hun woning en 82 procent tevreden is met hun woonomgeving. Verder toont het onderzoek aan dat kopers vaker tevreden zijn dan huurders. De analyse is uitgevoerd in samenwerking met het Woononderzoek Nederland (WoON) over 2015. Het onderzoek wijst uit dat huishoudens met een koopwoning vaker tevreden zijn met hun woning en woonomgeving dan huishoudens in een huurhuis. In 2009 was de mate van tevredenheid voor kopers 96 procent en die van huurders 80 procent. In 2015 was dit respectievelijk 94 procent en 77 procent. Huishoudens in de Randstad waren minder tevreden dan huishoudens in andere gemeenten. Er wonen in dit gebied over het algemeen meer huishoudens in een meergezinswoning (vaak huurwoningen) dan in de rest van het land. Het valt op dat huishoudens in deze meergezinswoningen minder tevreden zijn met hun woning en woonomgeving dan huishoudens in een eengezinswoning. Kopers met een eengezinswoning die relatief hoge woonlasten hebben, die zijn over het algemeen minder tevreden dan kopers met lage woonlasten.

Marije Schiffelers
Personeel
24 oktober 2017

Vrouwen vaker niet aanwezig op werk door ziekte dan mannen

Vrouwen zijn in 2016 vaker thuis gebleven door ziekte dan mannen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Van de honderd werkdagen zitten vrouwen gemiddeld 4,3 dagen ziek thuis, terwijl mannen maar 2,2 dagen thuisblijven. Vooral jonge vrouwen vaker thuis dan jonge mannen In alle leeftijdscategorieën was het ziekteverzuim van vrouwen hoger dan dat van mannen. Onder werknemers tussen de 25 en 35 jaar is het verschil tussen vrouwen en mannen het grootst. Het percentage vrouwen dat zich minimaal één keer ziek heeft gemeld in 2016 is 57 procent, terwijl het percentage mannen 46 procent is. Aan de cijfers van het CBS is ook te zien dat het ziekteverzuim van werknemers toeneemt naarmate de leeftijd hoger wordt. Tevens geldt dat hoe ouder de werknemers zijn, hoe langer ze afwezig blijven. Dit betekent dat de groep van 15- tot 25-jarigen zich het minst vaak en het minst lang ziek melden, terwijl de groep van werknemers tussen de 55 en 65 jaar zich het vaakst ziek meldt. Dit komt doordat de groep oudere werknemers vaker last heeft van chronische ziektes en zaken als rug-, nek- en gewrichtsklachten. Door dit soort kwalen en ziektes melden oudere werknemers zich gemiddeld 6 van de 100 dagen ziek. Verklaring voor verschil in ziekteverzuim mannen en vrouwen Er is mogelijk een verklaring voor het feit dat vrouwen vaker ziek thuisblijven dan mannen. De NOS meldt namelijk dat uit onderzoek blijkt dat vrouwen 3,5 keer vaker voor een ziek kind zorgen dan mannen. Mogelijk zijn vrouwen dus niet vaker ziek dan mannen, maar melden zij zich alleen vaker ziek. Bovendien melden vrouwen zich vaker ziek omdat zij klachten ervaren tijdens de zwangerschap en na de bevalling, volgens het CBS. In 2016 hebben werknemers zich gemiddeld niet meer ziek gemeld dan andere jaren. Het is dus niet zo dat er vorig jaar ziekmeldingen waren.

Marije Schiffelers
Personeel
23 oktober 2017

55-plussers steeds vaker aan het werk volgens onderzoek CBS

De oudere generaties zijn steeds meer vertegenwoordigd op de werkvloer. Uit onderzoek van het CBS blijkt namelijk dat het aantal 55-plussers die werken, in de periode tussen 2003 en 2016 bijna verdubbeld is. Waar er in 2003 828.000 werkende 55-plussers waren, was dit in 2016 opgelopen tot 1.588.000 werkenden tussen de 55 en 75 jaar. Beroepsgroepen Maar welke beroepen zijn dan het meest vergrijsd? Uit de gegevens van het CBS blijkt de beroepsgroep van bibliothecarissen en conservatoren te zijn. Hier is de helft van de werkenden 55 jaar of ouder. Ook de beroepen van buschauffeurs en trambestuurders, maar ook managers in het onderwijs en chauffeurs van auto's, taxi"s en bestelwagens behoren tot de meest vergrijsde groepen. Zo meldden de media onlangs nog dat het beroep van buschauffeurs bedreigd wordt, aangezien het beroep door weinig jongeren als aantrekkelijk wordt gezien. De personeelsmanager van Connexxion gaf dan ook aan dat landelijk ongeveer 40% van de chauffeurs met pensioen gaat in de komende tien jaar. Het is dan ook niet verrassend dat uit de cijfers van het CBS blijkt dat 47,1% van de buschauffeurs en trambestuurders 55 jaar of ouder is. Daarentegen zijn militaire beroepen (4%) het bakkers (5,3%) de beroepsgroepen met de minste vergrijzing en dus het laagste aantal 55-plussers. Oorzaken Zoals eerder besproken lijkt de belangrijkste verklaring voor de toename van het aantal werkende 55-plussers door de vergrijzing. Uit de gegevens van het CBS blijkt dat er in 2004 3,0 miljoen mensen waren tussen de 55 en 75 jaar, en dit aantal in 2016 is toegenomen tot 4,0 miljoen mensen. Ook hebben de mensen in deze groep vaker betaald werk. Met de groei van de economie lijkt het er dan ook op dat bedrijven de kennis en kunde van de oudere generaties goed kunnen gebruiken en inzetten.

Marije Schiffelers
Imago
28 september 2017

Bedrijven in Alkmaar geroemd om hun service

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) en mensen die een eigen onderneming starten, blijft groeien. Uit cijfers van het CBS blijkt dan ook dat al ruim 1 miljoen Nederlanders als ZZP'ers in hun hoofbaan werken en blijft dit aantal groeien. Ook in Alkmaar is dit het geval en ondersteunt de gemeente ZZP'ers al sinds 2013 bij het opstarten van hun bedrijf. Zo is er een ondernemersloket waar ondernemers gratis vragen kunnen stellen en advies kunnen krijgen. Voornamelijk voor deze kleinere ondernemers zijn tevreden klanten essentieel voor het voortbestaan van hun onderneming. Verschillende online rating- en reviewsystemen hebben er voor gezorgd dat consumenten online hun ervaring met een bedrijf kunnen delen en op die manier een positief of negatief oordeel kunnen geven. De meeste consumenten maken dan ook gebruik van deze zogeheten reviews, aangezien zij graag een bepaalde mate van zekerheid willen hebben voordat zij een aankoop doen. Telefoonboek.nl onderzocht daarom hoe bedrijven in Alkmaar online beoordeeld worden door consumenten. Onderzoek In de database van Telefoonboek.nl zijn 666 geschreven reviews verzameld over bedrijven uit Alkmaar. Allereerst is er gekeken naar de toon van de beoordelingen en is er onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve reviews. Daaruit is gebleken dat er veelal meer positieve reviews (528) werden geschreven dan negatieve reviews (128). Daarmee is 79,3% van de geschreven reviews positief van aard. Hoewel dit een mooie uitkomst lijkt te zijn, heeft alsnog 20,7% van de geschreven reviews een negatieve aard. Het is dan ook de vraag of positieve en negatieve reviews even zwaar wegen of dat negatieve reviews wellicht langer blijven hangen bij de consument en daarmee een grotere invloed hebben. Het is namelijk mogelijk dat één negatieve review ervoor zorgt dat een consument afziet van een aankoop, terwijl één positieve review er niet per definitie voor zorgt dat een consument een aankoop doet. Op die manier lijkt de zwaarte van reviews niet evenredig. Maar één ding is zeker voor de bedrijven in Alkmaar: met een gemiddelde cijfer van 8,1 scoren zij ruim voldoende. Negatief Wanneer er wordt gekeken naar het aantal negatieve reviews, blijkt dat dit percentage redelijk laag is. Toch moeten bedrijven uit Alkmaar de negatieve reviews niet onderschatten en kunnen bedrijven klanten benaderen. Door contact op te nemen met consumenten die een negatieve review hebben geschreven, kunnen bedrijven in sommige gevallen een negatieve ervaring alsnog een positieve wending geven. Door actief bezig te zijn met het monitoren van online geschreven reviews en Webcare kunnen bedrijven alsnog een invloed hebben op de aard van geschreven reviews. Ook laten zij (potentiële) klanten op die manier zien dat zij de mening van de klant serieus nemen. Tijdens het analyseren van de negatieve reviews was het opvallend dat bedrijven die een negatieve review ontvangen in sommige gevallen alsnog een cijfer kregen dat wordt gezien als voldoende (bijvoorbeeld een 6). In deze gevallen is het mogelijk dat consumenten voornamelijk ontevreden zijn over één aspect van een organisatie, maar niet zodanig dat de gehele organisatie als onvoldoende wordt beoordeeld. De meeste negatieve reviews hadden betrekking op slechte service van bedrijven (44). Ook werden er veel klachten geuit over de kwaliteit van producten of diensten die volgens de consument niet hoog genoeg was (28). Tot slot schreven relatief veel consumenten een negatieve review over de klantvriendelijkheid (20) van bedrijven (of beter gezegd klantonvriendelijkheid). Het ging hierbij voornamelijk om telefonische of face-to-face communicatie tussen bedrijven en consumenten. Positief Het grootste gedeelte van de geschreven reviews over bedrijven in Alkmaar was positief. De positieve reviews geven bedrijven inzicht in hun sterke punten en die kennis kan gebruikt worden om de dienstverlening verder te verbeteren. Na het analyseren van de reviews bleek dat de meeste positieve reviews, net zoals de negatieve reviews, de service van bedrijven beschreven (109). Dit komt waarschijnlijk omdat de term 'service' betrekking heeft op meerdere aspecten van een bedrijf. Verder werden er veel algemene positieve kreten (100) geplaatst, zoals; 'Top bedrijf!' en 'Super!'. Uit deze reviews was het daarom niet mogelijk om af te leiden welke onderdelen met name goed werden beoordeeld. Tot slot werd het positief handelen van personeel (42) als een groot pluspunt genoemd in positieve reviews. Het ging hier voornamelijk om de klantvriendelijkheid en behulpzaamheid van medewerkers ten opzichte van klanten. Top drie onderwerpen reviews Telefoonboek.nl Positief Negatief Service Service Algemeen Kwaliteit product of dienst Personeel - klantvriendelijkheid Klantvriendelijkheid - communicatie Branches Naast de aard van de reviews is er ook gekeken naar de verschillende branches die de meest positieve en negatieve reviews ontvingen. Belangrijk hierbij is dat er niet voor elk bedrijf en elke branche evenveel reviews zijn geschreven. Hierdoor is het mogelijk dat kleinere branches niet in de top drie komen vanwege het lage aantal geschreven reviews. Ten eerste is er gekeken naar de branches met de meeste positieve reviews. Kappers in Alkmaar bleken het erg goed te doen, zij ontvingen namelijk 38 positieve reviews en scoorden gemiddeld een 9,5. Ook afvalverwerkingsbedrijven (31) en autobedrijven (20) werden goed beoordeeld door middel van een positieve review. Het afvalbrengpunt van de gemeente Alkmaar was dan ook de instantie met de meeste positieve reviews (31). Naast positieve reviews werden er in totaal 127 negatieve reviews geschreven. Hoewel telefoonwinkels de meeste negatieve reviews ontvingen (9), werden post en koeriersbedrijven het slechts beoordeeld met 7 negatieve reviews en een gemiddeld cijfer van 4,1. Telefoonwinkels scoorden ondanks de negatieve reviews nog een voldoende met een gemiddelde van een 6,5. Tot slot ontvingen snackbars in Alkmaar relatief veel negatieve reviews. Zo ontvingen zij 6 negatieve reviews, maar scoorden zij nog ruim voldoende met een 7,7. Hoewel de ontvangen reviews met een negatieve aard serieus genomen moeten worden, lijken de meeste branches het goed te doen. Wel is er voor post en koeriersbedrijven nog werk aan de winkel. Hoewel zij slechts 8 reviews in totaal ontvingen, waren 7 reviews negatief van aard. Top drie branches met positieve en negatieve beoordelingen volgens Telefoonboek.nl Positief Negatief Kappers 9,5 Post en koerier 4,1 Afvalverwerking 9,1 Telefoonwinkels 6,5 Autobedrijven 9,1 Snackbars 7,7

Dennis Arns
Economie
19 juni 2017

Nederland kent sterkste economische groei in tien jaar

De Nederlandse economie groeit dit jaar met 2,5%. Dat is de sterkste economische groei sinds 2007. Ook de komende jaren blijft de economie volgens de prognoses doorgroeien: met 2,1% in 2018 en 1,9% in 2019. Deze cijfers werden bekend gemaakt door het CBS en de Nederlandsche Bank in de jaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. Maar wat betekent dat voor de ondernemer? Inhaalslag op de arbeidsmarkt De werkloosheid zal in 2019 gedaald zijn naar 4,4% van de beroepsbevolking, maar het aanbod aan personeel krimpt gelukkig voor werkgevers niet mee. Het aantal arbeidsplaatsen groeit wel, maar daar staat tegenover dat het arbeidsaanbod meegroeit. De verwachting is dat meer mensen die niet werken op zoek zullen gaan naar een baan en dat parttimers sneller naar meer uren zullen gaan. Koopkracht Huishoudens krijgen meer te besteden: hun consumptie zal jaarlijks met 1,5% tot 2% groeien. Vooral B2Cbedrijven zullen over het algemeen op meer klandizie kunnen rekenen. Dit komt onder andere door de eerder genoemde groeiende werkgelegenheid. Men zal automatisch ook eerder geneigd zijn (grote) aankopen te doen. Bedreigingen Natuurlijk zijn deze cijfers voor de komende jaren gebaseerd op een prognose. Er zijn altijd nog zaken die de markt zouden kunnen beïnvloeden. Vooral een aanscherping van de hoge importtarieven in de Verenigde Staten zou roet in het eten kunnen gooien. Als de regering van president Donald Trump hogere importtarieven voor buitenlandse producten oplegt, kan het zo zijn dat meer landen meegaan in het beschermen van de eigen markt. Een wereldwijde golf van hogere importtarieven zou nadelig kunnen uitwerken voor de Nederlandse export.

Dennis Arns
Webshop
12 april 2017

De vicieuze cirkel van het online winkelen

Lege winkelpanden, uitpuilende webshops en Chinese prijsknallers Het aandeel van e-commerce in Nederland blijft explosief stijgen. Volgens de Thuiswinkel Markt Monitor, een initiatief van Thuiswinkel.org en onderzoeksbureau GfK, besteedde Nederlandse consumenten vorig jaar meer dan 20 miljard euro in online winkels. Daarmee werd er al een kwart meer geld over de digitale balk gesmeten dan in 2015. Wat heeft dit voor gevolgen voor de Nederlandse markt? Fysiek vs. online Uit de cijfers van het CBS bleek dat het aantal webshops eind 2016 de 70.000 al aantikte. Het groter wordende marktaandeel van online winkelen heeft enkele grote "fysieke" winkelketens zoals V&D, The Phone House en Scheer & Foppen al de kop gekost. Het gevolg? Nóg meer online omzet, waardoor het voortbestaan van een aantal winkelketens in een vicieuze cirkel terecht lijkt te komen. In hoeverre zijn de winkelstraten van Nederland ten dode opgeschreven, is dat wel zo erg, en speelt het online winkelen in het buitenland hier nog een rol in? Straatbeeld Want wat werd er verdrietig en beduusd gereageerd, toen begin vorig jaar het faillissement van warenhuis Vroom & Dreesman werd aangekondigd. Beelden van huilende werk-al-40-jaar-achter-de-kassa-mevrouwen en lijkenpikkende koopjesjagers kwamen regelmatig langs in de landelijke en regionale pers. Toen het winkelende publiek naar een reactie werd gevraagd, ging het vooral over het jammerlijke verdwijnen van de warenhuizen uit het straatbeeld. Maar hoeveel van deze mensen zou er in de afgelopen vijf jaar nog überhaupt een V&D van binnen hebben gezien? Al vanaf 2010 werd er alleen maar verlies gedraaid bij het bedrijf. Blijkbaar was er niet genoeg vraag in de markt voor een warenhuis zonder een online afdeling. Versterkend effect Natuurlijk is het doodsvonnis van een dergelijke keten sneu voor gedupeerden als Hannie en Truus die na 40 jaar trouwe dienst nog omgeschoold moeten worden om elders aan de bak te komen. Maar in hoeverre hebben deze fysieke winkels zonder online afdeling nog bestaansrecht als de focus in de markt steeds meer richting online verschuift? Nederlanders kopen steeds liever op het web, dus stilstaan is achteruitgang. Bovendien blijkt uit het onderzoek van de Thuiswinkel Markt Monitor ook nog eens dat het verdwijnen van de grote winkelketens een versterkend effect heeft op de groei van het online aandeel. Ondersteuningspunt Fysieke winkelketens moeten meebuigen met de steeds groter wordende wens om vanuit huis te kunnen shoppen. Daarbij hoeft het één het ander niet uit te sluiten: fysieke winkels zouden een tweede leven kunnen krijgen als ondersteuningspunt voor de online verkoop. Veel winkelketens zien deze situatie op dit moment nog aan als een noodzakelijk kwaad, maar het biedt juist een betere kans op overleven. Het werkt namelijk zelfs andersom: een in essentie online winkelketen als Coolblue heeft inmiddels al verschillende fysieke winkels geopend. Hier kunnen bestellingen opgehaald en geretourneerd worden en krijgt de klant persoonlijk advies bij de aanschaf van een product. Dit wil wel zeggen dat voor veel winkelketens het roer drastisch om moet, hetgeen fikse maar noodzakelijke investeringen met zich meebrengt. Bedreiging uit het buitenland Zelfs wanneer al deze ketens en haar individuele winkels de noodzakelijke aanpassingen verrichten (en door deze investeringen nog niet over de kop zijn gegaan) is het voortbestaan ervan nog niet per sé gewaarborgd. De verschuivingen richting het online winkelen werken een verdere globalisering van de markt in de hand. Nederlanders bestellen hun producten steeds vaker over de grens. Niet alleen bij Duitse, Britse en andere Europese webshops, maar ook intercontinentaal. De goedkopere Chinese aanbieders, zoals aliexpress.com, hebben op dit moment het grootste aandeel in het buitenlandse online winkelverkeer. In 2016 werd in Nederland 190 miljoen euro aan Chinese producten gekocht; een stijging van 59 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Webwinkelparadijs Moeten we hier bang zijn voor de oprukkende Chinese economie? Nog niet. De vaderlandse omzet in online winkels is nog steeds een dikke honderd keer groter dan wat er wordt uitgegeven aan China. Wel komt het er op neer dat winkelketens zelf moeten blijven vernieuwen volgens de online trends, zeker nu ook de concurrentie van buitenlandse bedrijven steeds meer op komt zetten. Voor de consument is het een webwinkelparadijs aan het worden: door het steeds groter wordende aanbod zullen verkopers met hun prijzen moeten gaan stunten om klanten te blijven trekken. Voor aanbieders is de boodschap duidelijk: de luie consument zal op haar wenken bediend moeten worden. Dennis Arns is afgestudeerd in de masteropleiding Media, Journalistiek en Nieuwsgebruik aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en is werkzaam als Content Marketeer bij Telefoonboek B.V.

Dennis Arns
Inspiratie
3 april 2017

Exporteren voor zelfstandig ondernemers: Deel I

Dat u als MKB'er enkel beperkt zou zijn tot Nederland is niets dan minder waar. Dit blijkt ook uit een analyse van het CBS. Het aantal MKB'ers dat over Nederlandse grenzen zaken doet is in de periode 2011-2014 sterk toegenomen. Heeft u er zelf ook wel eens over nagedacht om te exporteren? Of bent u benieuwd welke kansen er liggen? Om als zelfstandig ondernemer uw handel over de grenzen voort te zetten is niet altijd even makkelijk, maar kan u wel veel opleveren. In twee delen zet Places.nl voor u uiteen wat deze groei inhoudt en wat het voor u kan betekenen. De cijfers Het aantal MKB'ers dat begon met exporteren nam in de periode 2011 tot en met 2014 almaar toe. Waar in 2011 zo'n 5000 bedrijven actief werden in het buitenland, bedroeg dit in 2014 meer dan 11.000 bedrijven. Zo'n 45 procent van de starters zijn kleine exporteurs. Dat wil zeggen, zij exporteren voor minder dan 5000 euro per jaar. Het merendeel van de exporteurs valt echter onder het 'groot'-segment: meer dan 6000 ondernemers exporteerden voor meer dan 5000 euro. Deze cijfers hebben betrekking op de structurele export. Steeds meer bedrijven exporteren echter ook incidenteel. In drie jaar tijd groeide hun aantal van 25.000 naar 40.000. Hierbij gaat het voornamelijk om kleine exporteurs. Meer dan de helft exporteert voor minder dan 5000 euro per jaar. En wat betekent dat voor u? In totaal exporteren nu zo'n 90.000 ondernemers in Nederland naar het buitenland. Samen zijn zij jaarlijks goed voor een immens bedrag. In 2015 werd voor ruim 425 miljard euro geëxporteerd. Dit was 1,8% minder dan in 2014, een terugloop die voornamelijk wordt veroorzaakt door een daling in de prijs van fossiele brandstoffen. Enerzijds geeft dit aan dat er buiten Nederlandse grenzen kansen voor het oprapen liggen. Nederland is de op 8 na grootste exporteur in de wereld en heeft daarmee een gedegen status opgebouwd die u zelf zou kunnen exploiteren. Mocht u toch liever in Nederland willen blijven dan kunt u overwegen een dienst te bieden aan uw collega-ondernemers die hun weg zoeken naar het buitenland; wellicht bent u diegene die hen hierin kan begeleiden. Dit was het eerste deel in ons tweedelige blog over export. Leest u ons volgende blog om te zien welke stappen u zelf kunt zetten om zelfstandig exporteur te worden.


Toon meer berichten

Even geduld alstublieft...