Menu

Bedrijfsgegevens

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

62 resultaten voor Bedrijfsgegevens (verfijnd tot 62)

Sanne
Plan
20 oktober 2016

Hoe berekent u de kostprijs?

Als ondernemer biedt u producten of diensten aan, maar hoe bepaalt u nou voor welke prijs u deze aan klanten aanbiedt? Hiervoor moet u allereerst de kostprijs berekenen. De kostprijs bestaat uit de totale kosten die u als ondernemer moet maken voor het maken of leveren van een product of dienst. Dit is wat anders dan de vraagprijs: de prijs die u uiteindelijk voor uw product of dienst vraagt. Maar hoe stelt u de kostprijs vast? Places.nl vertelt het u in deze blog. Variabele kosten U kunt de kostprijs op verschillende manieren bepalen. U kunt bijvoorbeeld voor een bepaalde periode, zoals een kwartaal, uw toekomstige inkoopbeleid bekijken. Stel dat u een houtbewerkingsbedrijf runt, dan bekijkt u hoeveel u per houtsoort of andere materialen af wilt gaan nemen en verwerkt u dit in de administratie. Daarna stelt u voor ieder product de variabele kosten, de kosten die afhankelijk zijn van een toename of afname in productieomvang, vast. Voorbeelden van variabele kosten zijn inkoopprijs, transportkosten, importkosten en verzendkosten, maar ook calamiteitenkosten zoals reparaties kunnen ingecalculeerd worden. Als u meerdere producten of diensten levert, is het verstandig om de variabele kosten naar verhouding per product of dienst in te delen. Vaste kosten Na de variabele kosten berekent u de vaste kosten. Onder vaste kosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor uw pand, opslagruimte, verzekeringen, marketing en auto- en reiskosten. Heeft u personeel in dienst? Dan vallen ook de loonkosten onder de vaste lasten. De vaste kosten verdeelt u over de producten of diensten die uw onderneming aanbiedt. De optelsom van deze kosten kunt u delen door het aantal producten of diensten, waardoor voor ieder product of dienst de vaste lasten even hoog zijn. U kunt de vaste lasten ook naar afdeling indelen en vervolgens naar ratio hoeveel het product of dienst gebruikmaakt van die afdeling. Dan verschillen de vaste lasten per product of dienst. Stappenplan kostprijsberekening Tel alle variabele kosten op die u per kwartaal maakt voor een product of dienst. Bereken de vaste lasten voor het product of dienst voor het kwartaal. Tel deze kosten bij elkaar op: u heeft dan de inkoopwaarde. Bereken hoeveel producten u in dat kwartaal gaat inkopen. Deel de inkoopwaarde door het aantal producten of diensten: u houdt dan de kostprijs per product of dienst over. Deze kostprijs is de minimale prijs die u moet vragen om geen verlies te draaien. Als u winst wilt maken, zult u per product of dienst ook een winstpercentage vast moeten stellen. Valkuilen Veel ondernemers schatten de kostprijs te laag in, omdat ze voordelig willen zijn ten opzichte van hun concurrenten. Klanten en opdrachtgevers komen misschien wel op uw koopje af, maar voor uzelf zullen die voordelige prijzen niet lang werken. Bovendien wilt u toch ook niet uw prijs ineens verhogen? Sommige ondernemers stemmen hun kostprijs teveel af op het gemiddelde in de branche, maar komen dan vaak zelf niet goed uit op financieel gebied. Een iets hogere prijs kan duiden op kwaliteit en professionaliteit en daar is niets mis mee. Places bedrijfsvermelding Voordat u uw producten of diensten kunt verkopen, moet uw onderneming natuurlijk wel vindbaar zijn voor uw klanten. Een Places bedrijfsvermelding kan u hierbij helpen. Deze vermelding maakt u eenvoudig en gratis aan via Places, waardoor u vindbaar bent voor onze 6,6 miljoen bezoekers per maand via Telefoonboek.nl en Openingstijden.com. Daarnaast biedt Places uitgebreide advertentiepakketten om nรณg beter op te vallen. Wilt u meer weten? Bel naar 024 – 3555 299. Wij helpen u graag verder!

Sanne
Juridisch
15 september 2016

Nieuwe onderneming? Kies een geschikte rechtsvorm!

Start u een nieuwe onderneming? Een van de noodzakelijke keuzes is die voor een rechtsvorm. Van deze rechtsvorm hangen uw aansprakelijkheid en belastingverplichtingen af. Maar wat zijn nou precies de verschillende rechtsvormen en wat houdt elke rechtsvorm in? Places.nl vertelt het u in deze blog. 1. Eenmanszaak De eenmanszaak is de meest gekozen rechtsvorm onder startende ondernemers en ZZP"ers. Hierbij is slechts één persoon de eigenaar. Wel kunnen er meerdere mensen werken bij de onderneming. Voor een eenmanszaak gelden geen oprichtingseisen. Er hoeft dus geen akte te worden opgesteld. De onderneming moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK). Er kan maximaal één eenmanszaak worden opgericht per persoon en de eigenaar is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele gemaakte schulden. 2. Maatschap Een maatschap bestaat uit twee of meer personen die samen, onder een naam, een beroep uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn tandartsen en advocaten. Iedere deelnemer investeert in een maatschap, bijvoorbeeld geld of arbeid, en het uiteindelijke voordeel wordt weer verdeeld onder de deelnemers. Iedere deelnemer is aansprakelijk voor gelijke delen. Ook de maatschap moet worden ingeschreven bij de KvK en hiervoor hoeft ook geen akte te worden opgesteld. Wel is het altijd verstandig om onderlinge afspraken goed vast te leggen. 3. VOF De VOF (Vennootschap Onder Firma) is eigendom van meerdere betrokkenen: de vennoten of firmanten. Ook een VOF moet bij de KvK worden ingeschreven en de vennoten investeren, net als bij een maatschap, allen in de onderneming. Bij de VOF is het eveneens verstandig om onderlinge afspraken schriftelijk vast te leggen. 4. BV De Besloten Vennootschap (BV) is een rechtsvorm waarbij het kapitaal is verdeeld in aandelen. Deze zijn in het bezit van aandeelhouders, maar kunnen niet vrij worden verhandeld. Bij een BV is het grootste voordeel dat niet de ondernemer, maar de BV aansprakelijk is voor eventuele schulden bij faillissement. Een BV kan door meerdere personen worden opgericht. 5. CV De Commanditaire Vennootschap (CV) is een bijzondere vorm van samenwerking tussen twee of meer personen, de vennoten. Die vennoten kunnen beherend of commanditair (stil) zijn. Stille vennoten zijn vaak alleen maar financieel betrokken bij de onderneming: zij kunnen niet spreken of handelen namens de onderneming. Een CV moet worden ingeschreven bij de KvK, maar verder zijn hiervoor geen formele eisen. Commanditaire vennoten zijn aansprakelijk voor het bedrag dat ze hebben ingebracht, terwijl beherende vennoten privé aansprakelijk zijn. 6. NV Bij een Naamloze Vennootschap (NV) is het kapitaal verdeeld in aandelen, en deze aandelen zijn vrij verhandelbaar. Om een NV te kunnen starten moet een ondernemer beschikken over een startkapitaal van minimaal 45.000 euro en de onderneming moet bij de KvK worden ingeschreven. Verder moeten jaarstukken worden ingeleverd bij de KvK. 7. Vereniging Een vereniging heeft minimaal twee leden. Het hoogste orgaan bij de vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Ieder lid heeft één stem bij deze vergadering. Het bestuur van de vereniging bestaat meestal ook uit leden. Er zijn verenigingen met volledige en met beperkte rechtsbevoegdheid. De eerste wordt bij de notaris opgericht met een akte en hierbij bent u als ondernemer niet privé aansprakelijk. De tweede vorm wordt niet in een akte opgericht. Bestuurders zijn daarbij wel privé aansprakelijk. 8. Stichting Het doel van een stichting is om door middel van vermogen een bepaald ideaal te realiseren. Deze doelen zijn vastgelegd in statuten. Een stichting mag winst maken, maar moet die winst wel besteden aan het ideaal of doel. Een stichting heeft geen leden en wordt opgericht door een of meerdere personen met een akte of testament. De stichting moet worden ingeschreven bij de KvK. Bestuurders van een stichting zijn niet privé aansprakelijk. 9. Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Deze twee rechtsvormen zijn bijzondere verenigingen. Ze komen op voor leden door het afsluiten van overeenkomsten. Winst mag aan leden worden uitgekeerd. De rechtsvorm moet door minimaal twee personen worden opgericht en een akte is noodzakelijk. Ook inschrijving bij de KvK is verplicht en jaarstukken moeten openbaar worden gemaakt. Places bedrijfsvermelding Bent u er al uit welke rechtsvorm voor uw onderneming geschikt is? Na oprichting van uw onderneming kunt u een bedrijfsvermelding bij Places aanmaken. U bent zo goed vindbaar voor uw potentiële klanten via Telefoonboek.nl en Openingstijden.com. Kijk voor de uitgebreide mogelijkheden op onze website of neem contact op met 024 3555 299. We helpen u graag verder!

Sanne
Sales
9 september 2016

3 overtuigingstechnieken die uw klant helpen beslissen

Allemaal denken we in staat te zijn om rationele keuzes te maken, maar is dat eigenlijk wel zo? We worden onbewust beïnvloed door anderen, specifiek door de mensen die de keuzeopties voor ons vaststellen. Maar hoe worden mensen dan beïnvloed en ook overtuigd door ondernemers? Places.nl zet drie handige overtuigingstechnieken voor u uiteen in deze blog. Marketing Marketeers focussen er vaak op om zo veel mogelijk bezoekers op hun website te krijgen. Via bijvoorbeeld Search Engine Optimization wordt er geld geïnvesteerd om hoge bezoekersaantallen te krijgen. Maar als (potentiële) klanten dan eenmaal op de website beland zijn, houdt het wegwijzen op. Hierdoor kan de klant zijn aandacht en interesse snel verliezen en de website weer verlaten. Dat kan anders! Als ondernemer kunt u het beste een proactieve rol innemen. Door middel van tekst, afbeeldingen, plaatsingen en schrijfstijlen kunt u bezoekers van uw website leiden naar de plaatsen op uw website waar u wilt dat ze heen gaan. Zulke subtiele beïnvloedingstechnieken kunnen een groot verschil maken in het bezoekersverkeer op uw webpagina. Overtuigen Om uw bezoekers te overtuigen, kunt u gebruik maken van verschillende technieken. Deze zijn gebaseerd op psychologische inzichten. Hieronder leest u drie overtuigingstechnieken die makkelijk toe te passen zijn op uw website: 1. Framing Framing gaat over de manier waarop iets wordt gepresenteerd of geformuleerd, waarmee u mensen beïnvloedt. Mensen zijn in de veronderstelling dat ze risico"s vermijden als iets positief geformuleerd is, terwijl ze het gevoel hebben risico"s te nemen wanneer iets negatief is geformuleerd. De drempel om iets aan te schaffen is dus lager wanneer een dienst of product erg positief geformuleerd is. Zo zorgde Adformatie er met een positieve benadering voor dat een van hun klanten 300% meer aanvullende verzekeringen verkocht, terwijl er niets aan het product zelf veranderd was. 2. Social Proof Mensen volgen graag het gedrag van anderen. Als zij anderen iets zien doen, is de kans dat zij dit ook willen doen groter. Dit heet Social Proof. Maar hoe verwerkt u dit in uw advertenties of op uw website? Dit kan door uw klanten reviews te laten plaatsen over uw dienst of product, door een discussieforum te openen of door testimonials te plaatsen op uw website. Door deze technieken in te zetten verhoogt u de kans om (potentiële) klanten te overtuigen en een bonus: de waargenomen geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van uw bedrijf stijgt eveneens. 3. Autoriteit Mensen doen graag het gedrag van experts na. Ze gaan er namelijk van uit dat die het wel zullen weten. Door een simpele vermelding op uw website als "kom nu in contact met onze experts" straalt uw bedrijf autoriteit uit. Ook het aantal jaren dat uw bedrijf al werkzaam is in de branche of het aantal bestellingen dat u per maand verwerkt, dragen hieraan bij. Places bedrijfsvermelding Voor u deze technieken toepast, is het belangrijk dat mensen ook echt op uw website terecht komen. Met een uitgebreide Places bedrijfsvermelding brengt u uw bedrijf en website onder de aandacht bij (potentiële) klanten. Hiermee is uw bedrijf te vinden op zowel Telefoonboek.nl en Openingstijden.com. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op via het telefoonnummer 024 – 3555 299. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden!

Sanne
Sales
6 september 2016

Vind en bereik bestaande en nieuwe klanten met de bedrijfsgegevens van Places

Ondernemend Nederland bereiken? Maak het uw bedrijf een stuk makkelijker, door de nieuwste dienst van Places: Places Klanten. Met deze dienst verkrijgt u gemakkelijk bedrijfsgegevens en heeft u zo uw ideale klantenbestand! Places biedt een database met 1,3 miljoen bedrijven, waardoor u snel en gemakkelijk alle gegevens van potentiële klanten voor u heeft. Ideale doelgroep Verstuurt u regelmatig direct mailings, bent u bezig met een nieuwe marketingcampagne, voert u marktonderzoek uit of wilt u leads van uw Salesafdeling aanvullen? Dat kan met behulp van het team van Places. Bent u zich nog aan het oriënteren op de doelgroep? De datamanager van Places helpt u bij het creeëren van de ideale lijst bedrijfsgegevens. De dienst werkt namelijk met filters: zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een specifieke bedrijfstak in een bepaalde regio. Bedrijfsgegevens De database van Places bevat 1,3 miljoen bedrijven, waarbij de bedrijfsnaam, adresgegevens, het telefoonnummer en de branche vermeld staan. U kunt hier zowel nieuwe als bestaande klanten mee bereiken: het bespaart u een hoop tijd wanneer u meteen de juiste gegevens voor u heeft. Het databestand groeit dagelijks en toepasbaar op uw doelgroep. Hoe werkt het? U kunt als bedrijf zelf kiezen van hoeveel bedrijven u informatie wilt ontvangen. Er zijn verschillende pakketten beschikbaar, van 0 tot meer dan 10.000 adressen. Bent u op zoek naar gegevens van potentiële klanten? Geef uw contactgegevens op op deze pagina en we nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op. U ontvangt de gegevens van de unieke doelgroep van uw bedrijf vervolgens binnen één werkdag. Een ander voordeel is dat deze dienst van Places beschikbaar is voor de scherpste prijs in Nederland! Zo betaalt u voor 500 adressen slechts â‚ฌ60,-. Begin snel met het uitbreiden van uw databestand! Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met 024 - 8200 609 of kijk hier voor meer informatie over de bedrijfsgegevensdienst van Places.

Sanne
Ontwikkelingen in de markt
9 augustus 2016

Terugblik op 2015: meer snelgroeiende bedrijven

Na jarenlange daling is vorig jaar het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland gestegen. Dit zijn bedrijven waarvan het aantal medewerkers in 3 jaar tijd minimaal 10 procent is toegenomen. Vooral de uitzendbureau's, restaurants, softwareontwikkelaars en wegvervoerders scoren hoog. Ook grote bedrijven scoren beter dan kleine ondernemingen. Dit is vaak te danken aan grote overnames waardoor het werknemersaantal ineens hard stijgt. Places.nl vertelt u meer in deze blog. Growth hacking Deze groei kan gelinkt worden aan de trend growth hacking. Bij het inschakelen van Growth Hacking wordt er puur gefocust op het groeien van een bedrijf. Bij growth hacking wordt dus door middel van kennis over producten en distributie een plan opgesteld om een bedrijf zo snel mogelijk te laten groeien. Growth hacking moet in alle gevallen schaalbaar, herhaalbaar en voorspelbaar zijn. Gazellen In de groep snelle groeiers is 9 % een gazelle. Dit is een bedrijf wat niet ouder is dan 5 jaar en een snelle groei doormaakt. Kleine bedrijven die bestaan uit 10 tot 50 werknemers heeft de meeste gazellen. Het aandeel gazellen bij grote bedrijven, met 250 werknemers, is het laagst. De gazellen bevinden zich vooraal onder de cafés, kinderopvang, uitzendbureau's en restaurants. Vindbaarheid vergroten Hoe hard uw bedrijf ook groeit, zorg er altijd voor dat u goed vindbaar bent. Via Places kunt u een gratis bedrijfsvermelding aanvragen, hiermee bent u vindbaar op Openingstijden.com en Telefoonboek.nl. Meer weten? Neem dan telefonisch contact op via 024-8200617, wij informeren u graag!

Sanne
Social Media
15 april 2016

Sociale media: niet alleen rozengeur en maneschijn

U zou het bijna niet geloven, want vrijwel overal wordt verteld hoe fantastisch het is om als bedrijf of ondernemer actief te zijn op sociale media. Laagdrempelige communicatie met de klant en een persoonlijke benadering zijn veelgenoemde voordelen. Het is echter belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat het gebruik van sociale media ook valkuilen heeft, wanneer het niet goed wordt gebruikt. Places.nl zet de drie grootste valkuilen van sociale media voor u op een rijtje. 1. Sociale media is openbaar Het openbare karakter van sociale media is zowel een kracht als een valkuil. Positieve interacties verspreiden zich snel, maar voor negatieve interacties geldt hetzelfde. Iedereen kan reageren op een negatieve ervaring die gedeeld wordt en dat is niet wat u wilt. Pas daarnaast op voor grappen. Humor kan populariteit opleveren, maar ook een groep boze klanten. Houdt het neutraal. Als u een grap maakt, laat dat dan weten door een emoticon toe te voegen. Een extra tip is om gevoelige onderwerpen, zoals politiek, seks en religie te vermijden. 2. Sociale media is niet gratis Het aanmaken van een profiel is gratis, dat klopt. De kosten van sociale media zitten dan ook in tijd, kennis en kunde. Facebook Ads is redelijk ingewikkeld in het gebruik. Er is geen mogelijkheid om hulp te vragen met adverteren via telefoon of e-mail. Het "pushen" van advertenties, betalen voor het promoten van de advertentie, is interessant omdat uw volgers niet alle berichten te zien krijgen die u plaatst. De Facebook 'edgerank' bepaalt aan de hand van een formule hoe vaak uw bericht wordt getoond op de timeline van anderen. Al met al gaat adverteren via sociale media u dus toch wat geld kosten. 3. Sociale media is ongecontroleerd Niemand kan sociale media besturen en dit doet denken aan een anarchie. Individuen kunnen zich gemakkelijk verenigen en anderen beïnvloeden. Mensen die kwaad willen, kunnen sociale media op verschillende manieren misbruiken. Kortom, sociale media kan ook schade opleveren. Trap er niet in Zorg dat u niet in de valkuilen van sociale media trapt. Eén manier om dat te voorkomen is door een sociale media-protocol op te stellen. Maak enkele medewerkers verantwoordelijk voor de sociale media: zij mogen op posts reageren. Zo krijgt u meer een lijn in de communicatie. Zorg dat deze medewerkers weten waar ze mee bezig zijn en handelen volgens uw bedrijfsprotocol. Stel daarnaast een strategie op om te voorkomen dat u teveel geld uitgeeft aan ads zonder resultaat. Als u zich bewust bent van de valkuilen van sociale media, kan het nauwelijks meer misgaan. Val extra op met uw bedrijf Onze laatste tip is om een bedrijfsprofiel aan te maken via Places. Zo bent u online vindbaar via internet en mobiel. Dat is 100% gratis en in twee minuten geregeld! Ruim 120.000 bedrijven gingen u al voor. Neem eens contact op met ons op het telefoonnummer 024 - 8200617. Places adviseert u graag vrijblijvend over de mogelijkheden om extra op te vallen met uw bedrijf!

Sanne
Strategie
6 april 2016

Een goede bedrijfsomschrijving verricht wonderen

Waarschijnlijk besteedt u veel tijd aan de lay-out van uw website. Een mooie lay-out, een goede visuele indruk en goede foto's om de klant direct aan te spreken. Maar ook teksten zijn een belangrijk onderdeel van een website en/of een webshop. Met teksten kunt u uw bezoekers tot aankopen verleiden en wordt u beter vindbaar op Google en andere zoekmachines. Eén van de belangrijkste teksten op uw website is de bedrijfsomschrijving. Places.nl geeft u tips voor een goede bedrijfsomschrijving! Waarom is een bedrijfsomschrijving belangrijk? Uw bezoeker hecht er waarde aan om te weten wie er achter een website of webshop zit. Een persoonlijke uitstraling zorgt namelijk voor meer transparantie en geloofwaardigheid naar de klant. Een 'voorstelstukje' waarin u uzelf en uw medewerkers voorstelt is een van de meest gebruikte manieren om een personal touch toe te voegen. Waarom zou u dan niet uw bedrijf ook willen voorstellen? Een bedrijfomschrijving leent zich daar uitstekend voor. Bovendien maakt een bedrijfsomschrijving dat uw bedrijf beter vindbaar is in Google en andere zoekmachines. In de bedrijfsomschrijving kunt u namelijk 'zoekwoorden' toevoegen. Dit zijn woorden waarvan u zich kunt voorstellen dat potentiële klanten deze intypen op Google als zij op zoek zijn naar uw dienst. Denk daarbij aan equivalenten van uw product of dienst en relevante plaatsnamen. Wat moet er in een bedrijfsomschrijving staan? Streef ernaar om de volgende punten in uw bedrijfomschrijving te vermelden: Wie - Omschrijf kort wie uw bedrijf is. Maak het persoonlijk door namen te gebruiken en eventueel een foto van het team erbij te zetten. Dit is goed te combineren met het eerder genoemde voorstelstukje. Wat - Omschrijf welke diensten en/of producten het bedrijf aanbiedt. Waarin onderscheidt uw bedrijf zich van uw concurrenten? Waar - Omschrijf waar het bedrijf gevestigd is. Dit staat uiteraard ook op de contactpagina. Het blijkt dat mensen bedrijven uit de eigen omgeving preferen. Als het om online aankopen gaat, zijn mensen vaak voorzichtig met de aanschaf van dure producten uit angst voor fraude. Een bedrijf uit de buurt is dan al gauw betrouwbaarder. Waarom - Omschrijf waarom u bent begonnen met het opzetten van de website en/of de webshop. Dat is meteen een mooie gelegenheid om de keurmerken en certificaten waarover u beschikt te benoemen. Dergelijke informatie draagt weer bij aan de betrouwbaarheid. Wanneer - Omschrijf sinds wanneer u bent begonnen. Dit is echter alleen relevant als u al langere tijd ondernemer bent. Iemand die nog maar een paar weken bezig is, komt juist weer minder betrouwbaar over. Hoe - Schrijfstijl is belangrijk. Op Places verschijnen regelmatig blogs met tips voor het schrijven van websiteteksten. U kunt bijvoorbeeld beter afkortingen vermijden en geen jargon gebruiken. Places Website Wilt u tijd besparen en toch beschikken over een unieke website? Laat uw website dan volledig instellen door het Places Team. U krijgt extra websiteopties en u bent beter vindbaar. Het werkt als volgt: u kiest voor een websitepakket en Places gaat voor u aan de slag. Het kost u geen extra moeite en u bent vindbaar met een unieke website. Alleen in de maand april zijn de opstartkosten gratis! Heeft u vragen over het inrichten van uw Places website? Bel dan naar 024-3505914. Wij staan u graag te woord!

Sanne
Management
24 februari 2016

Desktoday: een nieuwe manier om thuis te werken

Vandaag werk ik bij u thuis! Thuiswerken is een groeiend fenomeen. Steeds meer werknemers en zzp'ers hebben de mogelijkheid om vanuit huis te kunnen werken. Desktoday is het platform waar zelfstandig ondernemers thuiswerkplekken met elkaar delen. De afgelopen jaren is het aantal thuiswerkers aanzienlijk gestegen. Heeft u er wel eens over nagedacht hoe efficiënt het kan het zijn om als zelfstandig ondernemer tijdens uw werk te sparren en tegelijkertijd uw netwerk te vergroten? Hoe werkt dit concept? Op dit moment hebben zo'n 200 geïnteresseerde verhuurders en huurders zich al aangemeld op Desktoday.Via de website kunt u zich als zelfstandig ondernemer aanmelden en op die manier eenvoudig uw keukentafel of bureau met inspirerende vakgenoten en andere professionals delen. Wat zijn de kosten? Wilt u uw werkplek verhuren? Dan kost u dat niks! Bent u op zoek naar een werkplek, dan kunt u al voor een laag bedrag per maand gebruik maken van het platform. Het gaat niet om geld verdienen, maar om het vergroten van uw netwerk. Overigens kunt u na de reservering van een werkplek onderling nog afspreken of de koffie en thee inclusief is en wie de broodjes voor de lunch regelt. Desktoday gaat in het voorjaar van 2016 online. Wat betekent dit voor u? Het idee is dat u op deze manier niet alleen hoeft te werken de hele dag, maar iemand hebt om mee te sparren en op deze manier in contact kan komen met mensen die in uw netwerk passen. Bent u op zoek naar iemand met een bepaalde expertise, dan kunt u kijken of iemand met dat expertisegebied toevallig een thuiswerkplek aanbiedt. Op die manier heeft dit ook gunstige effecten op de lange termijn. Daarnaast bent u niet geneigd andere klusjes in huis op te pakken, maar daadwerkelijk aan het werk te gaan. Uw bedrijf op Places Als zelfstandig ondernemer is het aantrekkelijk om uw bedrijf snel te laten vinden door anderen via internet. Uw bedrijf is optimaal vindbaar met een Places bedrijfsvermelding. Hoe meer gegevens u opgeeft, hoe groter de kans dat een potentiële klant contact met u opneemt. Een bedrijfsvermelding kunt u helemaal gratis aanmaken. Bent u benieuwd naar meer ondernemerstips? Houd dan de Places blogpagina in de gaten. Dagelijks vindt u hier artikelen gericht op ondernemers zoals u!

Sanne
Uw website
12 januari 2016

Houd de aandacht vast met een aantrekkelijke homepage

"Uw website als visitekaartje van uw bedrijf", een uitspraak die u vast al eerder gehoord heeft. Een website is dé manier om een goede indruk achter te laten bij de klant en deze aan uw bedrijf te binden. De homepage speelt daarin een belangrijke rol. Het is vaak de eerste pagina die de klant onder ogen komt. Met een goede homepage houdt u uw klanten langer vast op uw website en is deze beter vindbaar door de klant via zoekmachines. Places.nl geeft u in deze blog tips voor een goede homepage. Gestructureerd menu Uw websitebezoeker wordt blij van een gestructureerd menu. Hij is gericht op zoek naar een onderwerp en blijft langer op uw website als hij snel de juiste subpagina kan vinden via de homepage. Veel kleur, verschillende lettertypes en knipperende afbeeldingen zijn dan ook niet aan te raden, want ze leiden de bezoeker af. Houd uw homepage rustig en vestig de aandacht op een duidelijk en overzichtelijk menu. Een helder navigatiesysteem op uw homepage is een kernvoorwaarde voor een goede website. Meer tips voor een gebruiksvriendelijke website vindt u hier. Laten zien wat u de klant te bieden heeft Presenteer op de homepage de belangrijkste bedrijfsinformatie. Zoek naar de juiste balans tussen tekst en beeld om uw bezoeker niet te verliezen aan een te grote lap tekst of een overdaad aan afbeeldingen. Geef niet meteen al uw producten en/of diensten in detail prijs, maar laat een product en/of dienst zien dat symbool staat voor uw bedrijf. De bezoeker ziet dan meteen of hij bij u aan het juiste adres is. Aanpassen aan doelgroep Pas zowel de lay-out als de inhoud aan aan de doelgroep van uw bedrijf. Welke klanten wilt u bereiken? Houd rekening met de leeftijd, geslacht, opleiding en beroepsgroep van de klant. Voelt de bezoeker zich persoonlijk aangesproken en aangetrokken door de homepage, dan is de kans groot dat hij langer op de website blijft en zelfs doorklikt naar subpagina's. Link naar contactpagina Klanten die contact met uw bedrijf willen opnemen, zoeken veelal via Google naar uw bedrijf. Het eerste wat ze dan zoeken op de homepage van uw website is de contactpagina. Zorg dus dat deze in één oogopslag kan worden opgemerkt door de klant. Op de contactpagina vermeldt u in ieder geval een adres, e-mailadres, Kamer van Koophandel nummer en telefoonnummer. Lees deze blog en dit artikel voor meer aanwijzingen om van uw website een aantrekkelijk visitekaartje te maken. Places Websites Via Places maakt u hier eenvoudig een gratis zakelijke website aan. Met de basisindeling van de homepage zoals hieronder weergegeven, heeft u binnen 5 minuten een overzichtelijke website ingesteld. U bereikt meer klanten met een Places Website, omdat de koppeling wordt gemaakt met Facebook, Twitter en Google. Vindt u het zelf instellen van een website toch teveel gedoe? U kunt het maken van een website ook uitbesteden aan Places. Voor vragen over het inrichten van uw website kunt u terecht bij de Places Service desk via het nummer 024-3555299.

Sanne
Online Marketing
10 december 2015

Een snelle kick start voor uw onderneming met Places

Als startende ondernemer wilt u graag in korte tijd zoveel mogelijk resultaten boeken. Ook als uw bedrijf al langer bestaat, maar u zich online nog niet actief heeft gepresenteerd kan de nieuwe wereld van online marketing een lastige zijn. In deze blog geeft Places.nl u een snelle kick start. Contactgegevens binnen handbereik Natuurlijk wilt u graag dat uw klant contact met u opneemt. Maar dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan als u uw klant niet uw juiste contactgegevens presenteert. Door gebruik te maken van een gratis bedrijfsvermelding op Telefoonboek.nl bereikt u 6,6 miljoen potentiële klanten die op zoek zijn naar uw bedrijf. Wilt u niet alleen gevonden worden maar ook opvallen tussen uw concurrenten? Met een advertentie via Places zorgt u ervoor dat de klanten uw adres en telefoonnummer in één klik vinden. U verschijnt direct boven de overige zoekresultaten en vergroot zo de kans dat een klant contact met u opneemt. Telefonische bereikbaarheid Places.nl biedt u ook de mogelijkheid om beter bereikbaar te blijven. Met de antwoordservice van Places hoeft u nooit meer een telefoontje te missen. Uw telefoon wordt voor u aangenomen, 24/7. Places Antwoordservice zorgt ervoor dat de klant dichtbij blijft en persoonlijk contact heeft, ook al krijgen ze u niet direct te spreken. Bent u te allen tijde bereikbaar voor uw klant, dan wekt u bovendien een betrouwbare indruk. Altijd telefonisch bereikbaar zijn heeft ook voor u voordelen. Uw klant stapt immers minder snel over naar uw concurrent, en aan de hand van de gesprekssamenvatting die u van Places ontvangt kunt u direct actie ondernemen wanneer het u uitkomt. Zo bent u geen kostbare tijd kwijt aan het aannemen van telefoontjes maar kunt u uw tijd besteden aan dringende zaken. Probeer het direct uit Beter vindbaar zijn hoeft niet ingewikkeld te zijn! Een bedrijfsvermelding op Telefoonboek.nl heeft u al binnen 5 minuten aangemaakt. Ook kunt u nu gemakkelijk uw telefonische bereikbaarheid vergroten. Vraag gratis een proefpakket Places Antwoordservice aan en ervaar geheel vrijblijvend 30 dagen lang optimale telefonische bereikbaarheid. Meer weten? Neem contact op met onze klantenservice op 024-3555299. We helpen u graag razendsnel van start te gaan!

Sanne
Online Marketing
23 september 2015

Uw advertentie verbeteren doet u zo

Om nieuwe klanten aan te trekken is het tegenwoordig een must om te adverteren. Klanten gaan niet actief op zoek in de buurt voor hun product of dienst, maar willen op basis van één website hun keuze maken. Hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf op die ene belangrijke site eruit springt? Places.nl geeft u een aantal tips in deze blog. Onderscheid uw bedrijf Wat onderscheidt uw bedrijf van de andere bedrijven die in dezelfde branche zitten? Bent u erg flexibel in het aannemen van opdrachten, zijn uw opdrachten altijd stipt op tijd klaar of werkt u veel nauwkeuriger dan uw concurrenten? Als klanten weten waar ze voor kunnen kiezen, dan zullen ze eerder de keuze voor uw bedrijf maken. Zorg ervoor dat u en uw eventuele medewerkers weten wat er zo onderscheidend is aan uw bedrijf, dan kunt u dat overtuigend overbrengen aan uw klanten. Kies het juiste medium Belangrijk bij het maken van een goede advertentie is de keuze van de juiste plaats waar u uw advertentie plaatst. Als u vooral regionaal werkt, is bijvoorbeeld de lokale buurtkrant een perfecte advertentieplaats. Maar stel dat u juist vooral internationaal werkt, hebt u helemaal niets aan diezelfde buurtkrant. Er is een aantal plaatsen waar u altijd goed zou kunnen adverteren, wat uw bedrijf ook is en wat voor soort klanten u ook heeft. Zo is het altijd aan te raden om te adverteren bij de grote zoekmachines zoals Google en Facebook. Maar ook bij Telefoonboek.nl en Openingstijden.com zijn er dagelijks veel mensen die uw advertentie zullen opmerken! Adverteer met een uitgebreide bedrijfsvermelding Adverteert u via Telefoonboek.nl en Openingstijden.com, dan kunt u zelf gemakkelijk een aantal plaatsnamen en trefwoorden (wellicht uw onderscheidingspunten) kiezen waarbij uw bedrijf als eerste naar boven komt in de zoekresultaten. Maandelijks zijn er ruim 6,6 miljoen bezoekers die allemaal uw advertentie kunnen zien. Wilt u vrijblijvend meer informatie over adverteren bij Telefoonboek.nl en Openingstijden.com? Neem dan contact op met de klantenservice op het telefoonnummer 024-35555 299 of kijk hier voor meer informatie. Wij helpen u graag uw advertentie te verbeteren!

Sanne
Klant & Doelgroep
22 september 2015

Drie manieren om mond-tot-mondreclame te vergroten

Mond-tot-mond reclame: het is dé manier om nieuwe klanten binnen te halen. Niet door een dure reclamecampagne, maar simpelweg door tevreden klanten die uw bedrijf promoten. Naast dat het een kosteloze manier van reclame is, komt een tevreden klant natuurlijk ook een stuk geloofwaardiger over dan elke andere manier van reclame. Maar hoe krijgt u klanten nou zo ver om uw bedrijf vrijwillig te promoten? In deze blog geeft Places.nl u enkele handige tips voor het genereren of verbeteren van mond-tot mond reclame. 1. Zorg voor zeer tevreden klanten Het spreekt voor zich, maar goede mond-tot -mond reclame komt van tevreden klanten. Deze tevredenheid begint met de geleverde dienst zelf: lever minstens wat afgesproken is en als het kan zelfs nog net wat meer. Ook een goede dienstverlening buiten de geleverde dienst om helpt mee om tevredenheid te generen. Denk hierbij aan flexibiliteit wanneer de wensen van de klant veranderen, maar ook een goede bereikbaarheid is essentieel. Zorg dat klanten altijd bij u terecht kunnen en dat klachten snel en netjes afgehandeld worden. Met Places Antwoordservice bent u 24/7 telefonisch bereikbaar. Uw klanten worden zo gehoord en dit draagt bij aan een grotere tevredenheid, met als eindresultaat betere mond-tot-mond reclame voor uw bedrijf. 2. Zorg ervoor dat het duidelijk is wat u levert Zorg voor een helder en duidelijk productaanbod. Klanten kunnen pas overbrengen aan anderen waarom ze u moeten hebben als dat voor hen zelf ook duidelijk is. Anders gezegd: wanneer een klant duidelijk voor zich heeft wat u levert is hij ook beter in staat u te 'verkopen; aan anderen. Denk hierbij aan het verpakken van diensten als product. Zo is meteen duidelijk wat u levert en is dit door anderen ook duidelijk te communiceren aan hun netwerk. 3. Zorg dat u vindbaar bent Iemand die u aanbeveelt aan anderen levert weinig op als personen uw bedrijf niet kunnen vinden. Zorg voor een makkelijke bedrijfsnaam, een makkelijk webadres en een goede online vindbaarheid zodat men u snel terug kan vinden wanneer zij via uw klanten van u horen. Een gratis bedrijfsvermelding verhoogt uw vindbaarheid op internet aanzienlijk en resulteert dan ook in een groter succes van mond-tot-mondreclame. Uw bedrijf aanmelden is kosteloos en binnen enkele minuten gedaan. Met uw vermelding bent u zichtbaar op Telefoonboek.nl en Openingstijden.com, en bereikt u ruim 6,6 miljoen potentiële klanten per maand. Ruim 100.000 bedrijven gingen u voor. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice op 024-3555299. Wij helpen u graag uw mond-tot-mondreclame te vergroten!

Sanne
Systeem
21 september 2015

Toon uw parkeergelegenheid en betalingsmogelijkheden

Met een gratis bedrijfsvermelding op Telefoonboek kunt u kosteloos uw online vindbaarheid vergroten. Zo toont u uw contactgegevens, categorie, bedrijfsomschrijving, social media links, openingstijden en last but not least uw dichtstbijzijnde parkeergelegenheid en betalingsmogelijkheden. Juist die laatste twee kunnen uw bedrijf van de concurrentie onderscheiden. In deze blog vertelt Places.nl u hoe. Leest u mee? Parkeergelegenheid Heeft uw klant uw vermelding gevonden? Behoud dan deze aandacht door zoveel mogelijk relevante informatie te tonen. Maak het uw klant makkelijk en geef aan hoe er geparkeerd kan worden. Is dat bijvoorbeeld voor de deur of om de hoek? En is het betaald of gratis? Voorkom onprettige verrassingen en geef daarom uw karkeersituatie zo gedetailleerd mogelijk weer. Met een korte tekst kunt u dit nog meer verduidelijken. Ook als uw parkeergelegenheid niet optimaal is. Wat dacht u van de volgende opties: 'Voldoende parkeergelegenheid voor de deur aanwezig. Parkeerplaats vol? Dan vindt u om de hoek nog 20 plaatsen.' 'In de binnenstad zelf zijn weinig parkeerplaatsen, kom liever met de bus; vanaf het centraal station bent u er zo met lijn 3, 10 en 33.' 'Parkeren is mogelijk tegen een aantrekkelijk tarief. Voor â‚ฌ5,- per dagdeel stalt u uw auto in parkeergarage P1.' Betalingsmogelijkheden Net als bij parkeermogelijkheden, geldt ook voor de betalingsmogelijkheden; meer informatie zorgt voor meer vertrouwen. Als klanten weten hoe zij bij u kunnen betalen dan zal dit direct zorgen voor een vertrouwd gevoel bij uw bedrijf. Bent u nog een opstartend bedrijfje, dan is het slim om door te geven dat klanten nog niet bij u kunnen pinnen, zodat ze dit al van te voren kunnen doen. Ook voorkomt u zo verwarring bij uw klanten. Pas dus snel uw profiel aan door uw gratis bedrijfsvermelding aan te maken en vervolgens in te loggen met uw account. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice op het nummer 024-3555299. Wij helpen u graag verder!


Toon meer berichten

Even geduld alstublieft...