Menu

Administratie

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

5 resultaten voor Administratie (verfijnd tot 5)

Dennis Arns
Accounting
18 januari 2017

Belastingaangifte: 5 tips ter vergemakkelijking!

Voor veel ondernemers is de belastingaangifte een jaarlijks terugkerende nachtmerrie. De belastingdienst probeert het aangifteproces steeds makkelijker te maken, bijvoorbeeld door ondernemers de optie te geven voor de vooringevulde aangifteformulieren. Helaas wordt dit proces nog steeds als lastig ervaren. Graag voorziet Places.nl u van vijf tips om het nog makkelijker voor u te maken. 1. Besteed uw belangaangifte uit Tegenwoordig kunt u de belastingaangifte laten uitbesteden. Deze speciale diensten helpen u met het doen van uw belastingaangifte. Met name door de wirwar aan regels kan deze dienst een oplossing voor u zijn. Daarnaast kan hierdoor ook geld worden bespaard aangezien sommige aftrekposten voor u wellicht niet of minder bekend zijn. 2. Voer een duidelijke administratie Het is van belang dat u een helder en duidelijk overzicht heeft van al uw inkomsten en uitgaven om op een effectieve manier de belastingaangifte formulieren in te vullen. Een goede administratie is namelijk de basis voor uw btw-aangifte en voor een goede bedrijfsvoering. Houd de administratie goed bij en bewaar deze in een controleerbare en overzichtelijke boekhouding. 3. Benut de investeringsaftrek Heeft u het afgelopen jaar geïnvesteerd in uw bedrijf? Dan is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een extra aftrekpost. U kunt dan eventueel gebruik maken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de Milieu-investeringaftrek (MIA), de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). 4. Rond bedragen slim af Wist u dat u geld kunt besparen door bedragen slim af te ronden? Op de aangifte vult u namelijk hele getallen in. U mag de cijfers in uw voordeel afronden. Op deze manier kunt u als belastingplichtige op een eenvoudige manier euro's besparen. 5. Gebruik de Belasting-app De Belastingdienst biedt ook apps aan die u kunt gebruiken op uw tablet of smartphone. Met deze app kunt u op ieder moment informatie raadplegen. De app helpt u eraan herinneren om uw aangifte te doen. Daarnaast kan de app betalingskenmerken voor u opzoeken en alle aangiftedatums van het jaar op een rij zetten. Als ondernemer kunt u deze app zelfs voor meerdere ondernemingen tegelijk gebruiken. Wilt u meer handige tips en informatie over uw zaken aangaande uw onderneming? Kijk dan op de blogpagina van Places.nl voor meer blogs!

Dennis Arns
Plan
29 december 2016

Alles wat u moet weten over de kleine-ondernemingsregeling

De kleine-ondernemingsregeling, ook bekend als de KOR, is een regeling voor ondernemers die jaarlijks minder dan €1883 aan btw betalen. Deze regeling is vaak van toepassing bij startende ondernemers die doorgaans niet veel omzet draaien in het begin. Indien u onder de kleine-ondernemingsregeling valt dan kunt u ontheffing krijgen van de administratieve verplichtingen voor de btw. Dit betekent onder andere dat u dan niet langer periodiek aangifte hoeft te doen. Maar pas wel op, deze regeling is niet voor iedere onderneming van toepassing. Places.nl vertelt u alles wat u moet weten over de KOR. Voorwaarden Om onder de KOR te vallen moet er sprake zijn van een natuurlijke persoon. Dit houdt in dat uw onderneming een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of een maatschap is. Besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en stichtingen vallen hier dus niet onder. Daarnaast moet u uw werkzaamheden binnen Nederland verrichten en dient u regelmatig uw administratie bij te werken of u heeft hiervoor tijdig een ontheffing voor aangevraagd. Mocht u hier aan voldoen en uw af te dragen btw, na aftrek van de voorbelasting, is in een jaar €1.883 of minder, dan valt u binnen de KOR. De KOR gaat niet op voor ondernemers die in het buitenland zijn gevestigd en hun werkzaamheden in Nederland verrichten, ook niet indien ze uitsluitend in Nederland worden verricht. Belastingvoordeel in de praktijk Bij €1.883 of meer heeft u geen vermindering op uw btw. Bij meer dan €1.345, maar minder dat €1.883 aan btw heeft u wel recht op vermindering. Deze vermindering wordt berekend aan de hand van de volgende formule: 2,5 x (1.883 - btw-bedrag van de aangifte met aftrek van de voorbelasting). Dit houdt in dat indien u €1.500, na aftrek van de voorbelasting, moet betalen aan btw, uw belastingvoordeel €957,50 is en u slechts €542,50 (€1.500-€957,50) hoeft af te dragen! Indien u €1.345 of minder aan btw zou moeten betalen aan de Belastingdienst, dan is deze vermindering gelijk aan het te betalen bedrag. Dit betekent dat u geen btw hoeft te betalen, u moet hier echter wel aangifte over doen. Ontheffing administratieve verplichtingen in de praktijk Indien u een kleine ondernemer bent, dan hoeft u niet iedere maand of kwartaal belastingaangifte te doen. Als u denkt dat u minder dan €1.883 per jaar aan btw zou moeten betalen, dan kunt u een verzoek indienen om eens per jaar aangifte te doen. U kunt ook een volledige ontheffing krijgen van administratieve verplichtingen voor de btw, mits u op basis van de voorgaande jaren denkt €1.345 of minder aan btw te hoeven betalen. Dit betekent overigens niet dat u geen aangifte meer hoeft te doen, de facturen moeten bewaard worden voor eventuele controle. Let er wel op dat indien u gebruik maakt van de kleine-ondernemersregeling dat u mogelijk geen volledig beroep zou kunnen doen op verrekening, van de voorbelasting. Want als het verschuldigde btw-bedrag kleiner is dan de voorbelasting dan is er sprake van een negatief saldo en dan mag er geen beroep worden gedaan op terugvordering. Maakt u al gebruik van de KOR? Laat dan een reactie achter, Places.nl is benieuwd naar uw ervaringen en tips!Even geduld alstublieft...