Menu

Uw website

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

Marije Schiffelers
Uw website
31 augustus 2017

Branche huishoudelijke apparaten onvoldoende werkende websites

Huishoudelijke apparaten zijn vaak onmisbaar en wanneer iets kapot gaat, worden ze vaak gelijk vervangen. Blenders en magnetrons, maar ook vaatwasmachines en andere huishoudelijke apparaten worden dagelijks gebruikt. Wanneer een nieuw product aangeschaft moet worden, zullen veel mensen dan ook online op zoek gaan naar winkels met aanbiedingen en opties die een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben. Maar spelen bedrijven ook voldoende in op deze online behoeftes? Telefoonboek.nl onderzocht daarom het aantal werkende websites van ondernemingen uit de branche 'huishoudelijke apparaten' in haar database. Onderzoek In totaal zijn 1.109 bedrijven onderzocht op een werkende website die geregistreerd staan bij Telefoonboek.nl in de categorie 'huishoudelijke apparaten'. Deze organisaties hebben zelf aangegeven dat zij werkzaam zijn in deze branche. Belangrijk is dat organisaties in het bezit van een URL, maar zonder werkende webpagina als 'niet werkend' werden beschouwd in dit onderzoek. Uit de resultaten bleek dat er slechts 355 ondernemingen uit de categorie 'huishoudelijke apparaten' in het bezit waren van een werkende website, hetgeen neerkomt op 32%. Daarmee lijkt het erop dat 68% van de geregistreerde ondernemingen niet online vindbaar is via een werkende bedrijfswebsite. Wel is het mogelijk dat deze ondernemingen online vindbaar zijn via online bedrijfsvermeldingen of actief zijn op social media. Toch lijkt er voor een groot gedeelte van de winkels uit de branche 'huishoudelijke apparaten' ruimte voor verbetering. Beveiliging Naast het hebben van een werkende website is er ook gekeken naar het aantal websites met een SSL-certificaat. Daaruit bleek dat 32,2% van de websites een http-website betreft en de ruime meerderheid (67,8%) van de bedrijven met een werkende website is beveiligd door middel van https. Bij de websites zonder beveiliging met https kan het zo zijn dat het gedeelte van de websites waar met persoonsgegevens wordt gewerkt zich achter een (vaak externe) beveiliging plaatsvindt. Daarmee zijn de hoofdwebsites vaak niet in het bezit van een SSL-certificaat. Gegevens die daar worden ingevuld zijn dus nog niet altijd beveiligd. Ruimte voor verbetering Op het gebied van online aanwezigheid via een bedrijfswebsite is er volgens Ronny Oonk, manager van Places Websites, nog ruimte voor verbetering. "Voornamelijk voor de kleinere speciaalzaken is het belangrijk om online vindbaar te zijn via een werkende website. Om de grotere bedrijven uit deze branche bij te houden is het van belang om aandacht te besteden aan de online dienstverlening. Bedrijven kunnen op een bedrijfswebsite namelijk bedrijfsinformatie, het assortiment en een prijslijst tonen. Dit kan bijdragen aan het aantrekken van nieuwe klanten en daarmee indirect het verhogen van verkopen."

Marije Schiffelers
Uw website
31 augustus 2017

31,2% secretariaatsdiensten in bezit werkende website

Wanneer ondernemingen onvoldoende middelen hebben om vast personeel in dienst te nemen voor administratief werk en tegelijkertijd zelf geen tijd hebben om dit af te handelen dan kunnen secretariaatsdiensten een uitkomst bieden. Secretariaatsdiensten kunnen verlichting bieden bij taken zoals agendabeheer, notuleren of financiële administratie. Voordat een secretariaatsdienst ingehuurd wordt, zal er waarschijnlijk eerst online research worden gedaan naar de mogelijkheden. Maar zijn secretariaatsdiensten zich bewust van het belang van online aanwezigheid? Telefoonboek.nl onderzocht daarom het aantal werkende websites van secretariaatsdiensten uit haar database. Onderzoek In totaal zijn 2.450 bedrijven onderzocht op een werkende website die bij Telefoonboek.nl geregistreerd staan in de categorie 'Secretariaatsdiensten'. Belangrijk daarbij is dat organisaties in het bezit van een URL, maar zonder werkende webpagina als 'niet werkend' werden meegeteld in dit onderzoek. Bij 779 secretariaatsdiensten bleek uiteindelijk sprake te zijn van een werkende website, hetgeen neerkomt op 31,2% van de onderzochte bedrijven. Daarmee lijkt het merendeel van de secretariaatsdiensten (68,8%) niet online vindbaar via een werkende website. Het is wel mogelijk dat deze bedrijven online vindbaar zijn via een overkoepelende website of via online bedrijfsvermeldingen. Toch lijkt er voor het grootste gedeelte van de secretariaatsdiensten verbeteringen mogelijk op het gebied van online vindbaarheid en aanwezigheid via een werkende website. Responsive Daarnaast is er ook getest op responsiveness. Want niet alleen een werkende website, maar ook een responsive webdesign is aan te raden. Dit komt doordat een responsive website automatisch meebeweegt met de schermgrootte van het apparaat waarop de website getoond wordt. Hierdoor is een website gebruiksvriendelijk en leesbaar voor zowel desktop als mobiel en tablet. Zeker nu het aantal mobiele zoekopdrachten blijft toenemen, is naast een werkende website ook een responsive webdesign aan te raden. Vanwege het gebruiksgemak worden deze websites namelijk als relevant gezien door zoekmachines als Google. Dit heeft als gevolg dat deze websites hoger worden geplaatst in de Google ranking en daarmee gemakkelijker vindbaar zijn. Ook zullen bezoekers websites met een responsive design langer en vaker bezoeken vanwege de leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. 93,9% van de secretariaatsdiensten met een werkende website bleek ook in het bezit te zijn van een responsive webdesign. Daarmee lijkt dit gedeelte van de secretariaatsdiensten zich bewust te zijn van de vele voordelen die een werkende én responsive website met zich meebrengt. Online mogelijkheden Volgens Ronny Oonk, manager van Places Websites liggen er nog veel kansen voor secretariaatsdiensten als het aankomt op online aanwezigheid. "Als blijkt dat er slechts 31,2% van de geregistreerde secretariaatsdiensten een werkende website heeft, dan lijkt het erop dat veel ondernemingen kansen laten liggen als het aankomt op online dienstverlening. Voordat bedrijven en ondernemers een secretariaatsdienst inhuren, zullen zij online research doen. Een werkende website kan dienen als online visitekaartje en moet duidelijk, overzichtelijk en professioneel zijn. Ontbreekt een werkende website, dan lopen bedrijven waarschijnlijk potentiële klanten mis."

Marije Schiffelers
Uw website
30 augustus 2017

Minder dan helft fysiotherapiepraktijken met website

Voor de meeste sectoren lijkt online dienstverlening een belangrijk en ondersteunend aspect van de dienstverlening. Dat lijkt ook zo te zijn voor fysiotherapiepraktijken. Cliënten willen zich namelijk online oriënteren voordat zij een eerste afspraak maken. Een bedrijfswebsite kan daarbij een belangrijke eerste indruk geven. Een tarievenlijst of online afsprakenplanner kan veel informatie verschaffen, zeker als men geen tijd heeft om tijdens kantooruren te bellen. Maar is het wel vanzelfsprekend dat fysiotherapiepraktijken hierop inspelen? Telefoonboek.nl zocht het uit en onderzocht het aantal werkende websites van fysiotherapiepraktijken uit haar database. Onderzoek In totaal zijn 10.090 organisaties onderzocht op een werkende website die bij Telefoonboek.nl in de categorie 'fysiotherapie' staan geregistreerd. Belangrijk hierbij is dat bedrijven in het bezit van een URL, maar zonder werkende webpagina als 'niet werkend' werden beschouwd in dit onderzoek. Uiteindelijk bleek bij 4.780 fysiotherapie praktijken sprake te zijn van een werkende website, hetgeen neerkomt op 47,4%. Daarmee lijkt het merendeel van de fysiotherapie organisaties die geregistreerd staan bij Telefoonboek.nl geen werkende website te hebben. Wel is het mogelijk dat deze organisaties onderdeel zijn van een overkoepelende organisatie en online vindbaar zijn via de algemene bedrijfswebsite, social media of via online bedrijfsvermeldingen. Toch lijkt er voor ruim vijftig procent van de geregistreerde fysiotherapie bedrijven bij Telefoonboek.nl ruimte voor verbetering. Responsive Naast het hebben van een werkende website is het aantal fysiotherapie organisaties met een werkende website getest op responsiveness. Het hebben van een werkende website is erg belangrijk voor organisaties, maar dat geldt ook voor het bezit van een responsive webdesign. Responsiveness zorgt er namelijk voor dat een website automatisch meebeweegt met de schermgrootte van het apparaat waarop de website wordt getoond. Daarmee is een website leesbaar en gebruiksvriendelijk op zowel desktop als smartphone en tablet. Aangezien het aantal mobiele zoekopdrachten blijft toenemen, is het daarom aan te raden om een responsive webdesign te gebruiken als organisatie. Daardoor zullen websites online namelijk gemakkelijker vindbaar zijn en zullen bezoekers een website langer en vaker bezoeken. Uiteindelijk bleek 94,6% van de werkende websites ook in het bezit te zijn van een responsive design. Het lijkt er daarmee op dat het een aanzienlijk deel van de onderzochte fysiotherapie bedrijven zich bewust is van de voordelen die een responsive website met zich meebrengt. Bewustwording Ronny Oonk, manager van Places Websites stelt dat er voor fysiotherapiepraktijken nog verschillende manieren zijn om hun online dienstverlening te verbeteren. "Het hebben van een werkende website lijkt gewoon een onmisbaar aspect te zijn van online dienstverlening en aanwezigheid. Voor mogelijke cliënten die zich willen oriënteren is een duidelijke en overzichtelijke bedrijfswebsite van groot belang. Daarom is het goed om te zien dat ruim 47% van de geregistreerde bedrijven uit deze sector hier aan voldoen en een groot deel ook een responsive webdesign heeft. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen dan ook dienen ter bewustwording voor fysiotherapeuten zonder werkende website."

Marije Schiffelers
Uw website
29 augustus 2017

Relatief weinig woonwinkels in bezit werkende website

Uit onderzoek is gebleken dat de omzet van de detailhandel 3,5% hoger lag ten opzichte van 2016 en woonwinkels een nog sterkere groei doormaakten. Nu de economie weer aantrekt, lijkt het er dan ook op dan consumenten meer besteden in deze sectoren. Daarnaast blijft het aantal online bestedingen van consumenten ook toenemen. Dit lijken belangrijke gegevens voor woonwinkels en bieden nieuwe mogelijkheden op het gebied van online verkopen. Telefoonboek.nl onderzocht daarom het aantal werkende websites van woonwinkels uit haar database. Onderzoek In totaal zijn 2.336 bedrijven onderzocht op een werkende website die in de database van Telefoonboek.nl geregistreerd staan in de categorie 'woonwinkel'. Belangrijk daarbij is dat organisaties in het bezit van een URL, maar zonder werkende webpagina als 'niet werkend' werden meegeteld in dit onderzoek. Uiteindelijk bleek bij 1.068 woonwinkels sprake te zijn van een werkende website, hetgeen neerkomt op 45,7%. Daarmee lijkt het merendeel van de woonwinkels die bij Telefoonboek.nl geregistreerd zijn niet online vindbaar via een werkende website. Wel kan het zijn dat de overige 54,3% van de woonwinkels online vindbaar is via social media of online bedrijfsvermeldingen. Responsive Naast een werkende website zijn de geregistreerde woonwinkels getest op responsiveness. Niet alleen een werkende website, maar ook een responsive website is belangrijk vanwege een aantal redenen. Responsiveness zorgt er namelijk voor dat een website automatisch meebeweegt met de schermgrootte van het apparaat waarop de website getoond wordt. Daardoor is een website gebruiksvriendelijk en leesbaar ongeacht het gebruik van een desktop, tablet of smartphone. Websites met een responsive webdesign worden als relevant gezien en kunnen daarom hoger geplaatst worden in de zoekresultaten van zoekmachines zoals Google. Hierdoor zullen bedrijven met een werkende website en responsive design online beter vindbaar zijn. Ook zullen bezoekers de website langer en vaker bezoeken vanwege de leesbaarheid en het gebruiksgemak. Uit de resultaten bleek 91,2% van de woonwinkels met een werkende website ook een responsive design te hebben. Daarmee lijkt een gedeelte van de woonwinkels die geregistreerd staan bij Telefoonboek.nl zich bewust te zijn van de voordelen die een werkende en responsive website met zich meebrengt. Inspelen op online ontwikkelingen Ronny Oonk, manager van Places Websites denkt dat woonwinkels nog meer kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt. "Cijfers tonen aan dat woonwinkels meer omzet draaien en dat consumenten steeds meer online bestedingen doen. Deze gegevens bieden een mogelijkheid om verder in te spelen op online verkopen. Een professionele bedrijfswebsite kan dan ook hieraan bijdragen door het verschaffen van informatie over prijzen en het assortiment. Naast het verbeteren van het oriëntatieproces kunnen woonwinkels ook een webshop invoegen waar consumenten daadwerkelijk online aankopen kunnen doen. Voor een merendeel van de woonwinkels lijkt er nog een slag te slaan op dit gebied. Hopelijk dienen de resultaten van dit onderzoek dan ook ter inspiratie voor deze bedrijven."

Marije Schiffelers
Uw website
29 augustus 2017

Een derde van scheepsbouwbedrijven heeft werkende website

Nederlands grootste maritieme festival gaat volgend weekend weer van start. De Wereld Haven Dagen vinden plaats in Rotterdam van één tot en met drie september. Tijdens deze dagen staat het mondiale karakter van de haven in Rotterdam centraal. Tijdens de Wereld Haven Dagen wordt aandacht besteed aan zaken als innovatie, maar natuurlijk ook aan de fascinerende schepen die aanleggen. Maar hoe staat het met innovatie op online gebied voor bijvoorbeeld bedrijven in de scheepsbouw? Hoewel deze sector minder te maken heeft met consumenten, kan dit alsnog een belangrijk aspect zijn. Telefoonboek.nl onderzocht daarom het aantal werkende websites van scheepsbouwbedrijven uit haar database. Onderzoek In totaal werden 1.141 bedrijven onderzocht op een werkende website die bij Telefoonboek.nl geregistreerd staan in de categorie 'scheepsbouw'. Belangrijk hierbij is dat scheepsbouwbedrijven in het bezit van een URL, maar zonder werkende webpagina als 'niet werkend' werden beschouwd in dit onderzoek. Bij slechts 380 bedrijven bleek uiteindelijk sprake te zijn van een werkende website, hetgeen neerkomt op 33,3%. Daarmee lijkt twee derde van de geregistreerde bedrijven in de scheepsbouw online niet vindbaar via een werkende bedrijfswebsite. Wel is het mogelijk dat deze bedrijven online vindbaar zijn via een overkoepelende scheepsbouw website of via online bedrijfsvermeldingen. Responsive Daarnaast zijn de werkende websites ook getest op responsiveness. Zowel het hebben van een werkende als een responsive website is van belang voor de online vindbaarheid van bedrijven. Een responsive webdesign zorgt er namelijk voor dat een website zich automatisch aanpast aan de schermgrootte van het apparaat dat in gebruik is. Een responsive website brengt daardoor een aantal voordelen met zich mee. Zo is een responsive website leesbaar en gebruiksvriendelijk voor zowel desktop als mobiel en tablet. Aangezien deze websites een groot gebruiksgemak met zich meebrengen, worden ze door zoekmachines als Google relevant voor bezoekers gezien. Responsive websites worden dan ook hoger in de Google ranking geplaatst dan websites die niet responsive zijn. Hierdoor zullen bezoekers websites langer en vaker bezoeken. 57,6% van het aantal werkende websites van scheepsbouwbedrijven bleek ook een responsive design te hebben. Daarmee is een kleine meerderheid zich bewust van de voordelen die een werkende en responsive website oplevert. Toch lijkt er voor de overige 42,4% nog ruimte voor verbetering. Hoewel scheepsbouwbedrijven voornamelijk met zakelijke klanten te maken hebben, betekent dat niet dat online aanwezigheid geen belangrijk aspect is. Volgens Ronny Oonk, manager van Places Websites, oriënteren ook zakelijke klanten zich online voordat zij een bedrijf benaderen. "Ook voor scheepsbouwbedrijven geldt dat een website het online visitekaartje is van een bedrijf. Een werkende website die online gemakkelijk vindbaar is en een groot gebruiksgemak heeft, verbetert daarmee ook nog een de geloofwaardigheid en deskundigheid van een organisatie."

Marije Schiffelers
Uw website
21 augustus 2017

44,7% fotografen heeft werkende website

Op zaterdag 19 augustus was het de Internationale Dag van de Fotografie. Een dag waarop fotografen worden opgeroepen om hun foto's te delen met de wereld en te laten zien wat fotografie voor hen betekent. Tegenwoordig lijkt het er dan ook op dat men momenten steeds vaker willen laten vastleggen op een professionele manier. Social media zoals Facebook en Instagram zijn voor consumenten ene bedrijven dan ook vaak de kanalen om de betreffende foto's te delen. Maar hoe zit het met de bedrijfswebsites van bedrijven in de fotografie? Dit soort websites kunnen vaak een indruk geven van het eerdere werk van fotografen en bevatten contactgegevens waardoor consumenten contact op kunnen nemen of een afspraak kunnen inplannen. Telefoonboek.nl onderzocht daarom het aantal werkende websites van fotografiebedrijven uit haar database. Onderzoek In totaal zijn 13.864 bedrijven onderzocht op een werkende website die bij Telefoonboek.nl in de categorie 'fotografie' staan geregistreerd. Belangrijk hierbij is dat ondernemingen in het bezit van een URL, maar zonder werkende webpagina als 'niet werkend' werden beschouwd in dit onderzoek. Uiteindelijk bleek bij 7.663 fotografiebedrijven sprake te zijn van een werkende website, hetgeen neerkomt op 55,3%. Daarmee heeft een meerderheid van de fotografiebedrijven die geregistreerd staan bij Telefoonboek.nl een werkende website. Daarentegen lijkt er voor een substantieel gedeelte van bedrijven in de fotografie (44,7%) nog ruimte voor verbetering. Wel kan het zo zijn dat deze bedrijven online vindbaar zijn via social media of via online bedrijfsvermeldingen. Responsive Naast het hebben van een werkende website, is er gekeken naar het aantal fotografiebedrijven met een responsive website. Het hebben van een werkende website is belangrijk voor organisaties en dat geldt ook zeker voor het hebben van een responsive webdesign. Responsiveness zorgt er namelijk voor dat een website automatisch meebeweegt met de schermgrootte van het apparaat waarop de website wordt getoond. Daarmee is een website leesbaar en gebruiksvriendelijk op zowel desktop als smartphone en tablet. Zeker nu het aantal mobiele zoekopdrachten blijft toenemen, is het aan te raden dat bedrijven niet alleen een werkende, maar ook responsive website hebben. Dit soort websites worden namelijk als relevant gezien en kunnen daarom hoger geplaatst worden in de zoekresultaten van zoekmachines als Google. Daardoor zullen websites online gemakkelijker vindbaar zijn en zullen bezoekers een website langer en vaker bezoeken. Uiteindelijk bleek 91,3% van de werkende websites ook in het bezit te zijn van een responsive design. Daarmee lijkt het overgrote deel van de onderzochte bedrijven in de sector 'fotografie' zich bewust te zijn van de voordelen die een responsive website met zich meebrengt. Impressie Ronny Oonk, manager van Places Websites stelt dat de resultaten van het onderzoek enige verbeterpunten voor fotografen aankaart. "Voor fotografen en verwante bedrijven die werkzaam zijn in de fotografie, is het van belang om een werkende website te hebben. Ze zeggen wel eens dat een foto meer zegt dan duizend woorden en dat kan ook zeker worden toegepast in een website. Door een portfolio te tonen en een indruk te geven van de stijl, kunnen fotografen en vergelijkbare bedrijven nieuwe klanten aantrekken."

Marije Schiffelers
Uw website
14 augustus 2017

Verzorgingshuizen scoren goed op bezit werkende website

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal ouderen in Nederland verder toeneemt de komende jaren en daarmee ook de vraag naar zorg. Wanneer de zorg vanuit een thuissituatie niet meer te dragen is, oriënteren veel families zich over de mogelijkheid van een verzorgingshuis. Maar voordat een dergelijke keuze wordt gemaakt, wil men inzicht verkrijgen in de verschillende mogelijkheden en opties. Online research kan dan een eerste stap zijn in dit proces. Maar zijn verzorgingshuizen voldoende vindbaar via een werkende website waar men informatie kan vinden? Telefoonboek.nl onderzocht daarom het aantal werkende websites van verzorgingshuizen uit haar database. Onderzoek In totaal zijn 1.255 organisaties onderzocht op een werkende website die bij Telefoonboek.nl in de categorie 'verzorgingshuis' staan geregistreerd. Belangrijk hierbij is dat verzorgingshuizen in het bezit van een URL, maar zonder werkende webpagina als 'niet werkend' werden beschouwd in dit onderzoek. Uiteindelijk bleek bij 958 verzorgingshuizen sprake te zijn van een werkende website, hetgeen neerkomt op 76,3%. Daarmee heeft een ruime meerderheid van de verzorgingshuizen die geregistreerd staan bij Telefoonboek.nl een werkende website. Daarentegen lijkt er voor de overige 23,7% van de organisaties nog ruimte voor verbetering. Aangezien verzorgingshuizen vaak een onderdeel zijn van een grotere zorgcorporatie, is het wel mogelijk dat deze verzorgingshuizen online vindbaar zijn via een algemene website. Responsive Naast het hebben van een werkende website, is er gekeken naar het aantal verzorgingshuizen met een responsive website. Het hebben van een werkende website is erg belangrijk voor organisaties, maar ook het bezit van een responsive webdesign. Responsiveness zorgt er namelijk voor dat een website automatisch meebeweegt met de schermgrootte van het apparaat waarop de website wordt getoond. Daarmee is een website leesbaar en gebruiksvriendelijk op zowel desktop als smartphone en tablet. Aangezien het aantal mobiele zoekopdrachten blijft toenemen, is niet alleen een werkende website maar ook een responsive webdesign aan te raden. Dit soort websites worden namelijk als relevant gezien en kunnen daarom hoger geplaatst worden in de zoekresultaten van zoekmachines als Google. Daardoor zullen websites online gemakkelijker vindbaar zijn en zullen bezoekers een website langer en vaker bezoeken. Uiteindelijk bleek 94% van de werkende websites ook in het bezit te zijn van een responsive design. Daarmee lijkt het overgrote deel van de onderzochte verzorgingshuizen zich bewust te zijn van de voordelen die een responsive website met zich meebrengt. Mooie cijfers Ronny Oonk, manager van Places Websites denkt dat het onderzoek een mooie uitkomst toont. " Voor een sector die al tijden onder druk staat, is het goed om te zien dat het merendeel van de verzorgingshuizen uit de database van Telefoonboek.nl een werkende en responsive website heeft. Hoewel persoonlijk contact bij een verzorgingshuis vaak als een van de hoogste prioriteiten wordt gezien, kan een overzichtelijke en up-to-date website bijdragen aan het overbrengen van benodigde informatie. De onderzochte verzorgingshuizen lijken het dan ook goed te doen wanneer het aankomt op online vindbaarheid via een werkende en responsive website."
Even geduld alstublieft...