Klant & Doelgroep

Altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
18 oktober 2017

Laaggeletterdheid vraagt om gemakkelijker taalgebruik

Laaggeletterde mensen worden vaak ten onrechte aangezien voor mensen die "gewoon" dom zijn. Dit is vaak helemaal niet het geval. Door welke reden dan ook hebben zij niet goed leren lezen en schrijven. Dit belemmert hen enorm in hun verdere leven en ze leven vaak in angst dat andere mensen erachter zullen komen en hen zullen veroordelen. De groep Nederlandse laaggeletterden is helemaal niet zo klein als je zou verwachten in een ontwikkeld land als Nederland. Het is dan ook verstandig om rekening te houden met deze groep. Laaggeletterdheid Laaggeletterdheid is nog steeds een groot probleem in Nederland. Er bestaat een schrikbarend hoog aantal laaggeletterde personen in Nederland. In totaal hebben 2.52 miljoen Nederlanders van boven de 16 moeite met taal en/of rekenen. Dit getal bedraagt 18 procent van de totale bevolking van Nederland die boven de 16 is. Het grootste gedeelte van deze groep, namelijk 1.3 miljoen mensen, is jonger dan 65 jaar. Een algemene misvatting die bestaat in de samenleving is dat laaggeletterden analfabeten zijn. Dat is niet het geval. Laaggeletterden kunnen wel lezen en schrijven, maar hebben hier (erg) veel moeite mee. Ze hebben onder andere moeite met het invullen van formulieren, het lezen van straatnaamborden en pinnen en digitaal betalen. De laaggeletterdheid van deze groep Nederlanders heeft dan ook grote gevolgen voor hun leven. Zo blijken deze mensen minder gezondheidsvaardig te zijn en daardoor vaak gezondheidsproblemen te hebben. Dit komt bijvoorbeeld doordat ze de verpakkingen van producten in de supermarkt of zelfs de bijsluiter van medicijnen niet kunnen lezen. Dit soort ernstige gevolgen van laaggeletterdheid vragen om gebruik van eenvoudige taal bij verschaffing van belangrijke informatie. Ook u als ondernemer heeft er baat bij eenvoudig taalgebruik te hanteren, aangezien daardoor een veel grotere groep mensen bereikt kan worden en u laaggeletterden hiermee helpt. Om een zo groot mogelijke groep Nederlanders te bereiken is het aan te raden om taalniveau B1 te hanteren in teksten die bedoeld zijn voor de consument. Hierbij gaat het om een veel grotere groep Nederlanders dan de eerder genoemde groep laaggeletterden. Bureau Taal bevestigd dat zo'n 95 procent van de Nederlandse bevolking B1 teksten kan begrijpen. De Rijksoverheid stelt zichzelf dan ook ten doel om teksten in B1 niveau te schrijven. In de praktijk blijkt echter dat de meeste overheidsteksten en andere teksten geschreven worden in taalniveau C1. Dit is problematisch aangezien 60 procent van de bevolking teksten in C1 niveau niet begrijpt. Ook mensen die hoog opgeleid zijn en C1 niveau begrijpen, lezen graag teksten met taalniveau B1. Deze teksten zijn namelijk gemakkelijker en sneller te lezen. Zelfs in teksten waarin u de hoog opgeleide consument wilt aanspreken is het dan ook niet verkeerd om eenvoudig taalgebruik te hanteren. Bureau Taal Ondernemers kunnen bedrijven als Bureau Taal inhuren om teksten te herschrijven in taalniveau B1, maar u kunt ook zelf een tekst in B1 niveau schrijven. Daarvoor een aantal tips gebaseerd op onderzoek van instanties als Stichting Lezen en Schrijven en ervaringen van Taalambassadeurs die laaggeletterd zijn of waren: Bedenk goed wie de doelgroep is. Beginnen met schrijven met de doelgroep in uw achterhoofd, zal ervoor zorgen dat u de doelgroep beter informeert. Bedenk wat de specifieke doelgroep zou willen weten en geef duidelijk antwoord op deze "vragen". Zorg voor een logische opbouw van de tekst. Het is niet verstandig om een tekst te beginnen met een moeilijk woord. Het is beter om toe te schrijven naar wat precies bedoeld wordt met de tekst. Leg de nadruk op het doel van de tekst, bijvoorbeeld het in actie brengen van een consument. Gebruik actieve zinnen. Passieve zinnen bevatten vaak onnodig veel hulpwerkwoorden die een zin lastig maakt. Probeer woorden als zullen, zouden en moeten dan ook te vermijden. Vaak is een passieve zin eenvoudig om te zetten in een actieve zin door dit soort woorden weg te laten. Gebruik alledaagse woorden en vermijd formele woorden. Alledaagse woorden zijn voor iedereen het gemakkelijkst te begrijpen. Woorden zoals derhalve en middels, die vallen onder formele woorden, worden in het dagelijks leven niet veel gebruikt, waardoor ze voor veel mensen moeilijk te begrijpen zijn. Vermijd vaktaal en afkortingen. Voor iedereen die niet in hetzelfde vakgebied zit is vaktaal moeilijk te begrijpen. Mensen met een laag taalniveau hebben ook veel moeite met afkortingen in de tekst. Dit maakt de tekst verwarrend en het ontmoedigd de lezer om het artikel verder te lezen. Gebruik geen zinnen met tangconstructies. Dit soort zinnen zie je veel in teksten, bijvoorbeeld de gemiddelde overheidstekst, met een hoger taalniveau dan B1. Voorgaande zin heeft een tangconstructie. Dit soort zinnen is vaak verwarrend, omdat er tussendoor extra informatie verstrekt wordt. Deze zinnen zijn vaak gemakkelijk op te delen in twee losse zinnen. Handhaving van deze tips zorgt voor een gemakkelijker leesbare tekst die niet alleen bij laaggeletterden, maar ook bij hoog opgeleide mensen in de smaak zal vallen.

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
24 mei 2017

Zeg maar 'je': tutoyeren in klantcommunicatie

'Je' zeggen in plaats van 'u' tegen uw klanten en bezoekers? Het wordt door steeds meer bedrijven gedaan. Voorbeelden van bedrijven zijn Albert Heijn, KPN, Hema, SNS Bank en IKEA. Tutoyeren kan aan de ene kant klanten beledigen en aan de andere kant klanten juist persoonlijk benaderen. Het is in ieder geval belangrijk dat u de juiste keuze maakt om wel of niet te tutoyeren, de verkeerde keuze kan veel schade aanrichten op de relatie die u met uw klanten heeft. Tutoyeren is tegenwoordig een trend, vooral in de online wereld. Bedrijven met een marketingplan dat gericht is op een persoonlijke tone of voice gebruiken vaak 'je' in plaats van 'u'. Het hangt echter van meer factoren af of tutoyeren voor u een goede uitkomst is. Places.nl zocht een aantal factoren voor u uit die u kunnen helpen bij het maken van de beslissing om te tutoyeren en zette ze op een rijtje. 1. Wie bent u? Hoe zou u uw bedrijf omschrijven als persoon? Wat is uw merkidentiteit? Heeft u een trendy en modern bedrijf, dan kunt u er makkelijk voor kiezen om te tutoyeren. Bent u formeel en zakelijk, dan kunt u uw klanten beter aanspreken met u. Vaak zit een bedrijf hier ergens tussen in dus probeer te bedenken hoe uw bedrijf zou zijn als persoon en of deze persoon zou tutoyeren of vousvoyeren. 2. Wat is uw dienst of product? Ook de dienst of het product dat u aanbiedt kan u verder helpen om een keuze te maken in het tutoyeren. Heeft u simpele producten, die vooral voor vrijetijdsbesteding zijn en waarvan de klant niet afhankelijk is, bijvoorbeeld mode of cosmetica, dan kunt u ervoor kiezen om te tutoyeren. Biedt u echter een serieus product, zoals een rekening of een verzekering, dan is het verstandiger om ook serieus te communiceren over uw product en uw doelgroep aan te spreken met 'u'. 3. Via welke platformen communiceert u met uw klanten? Schrijft u brieven of communiceert u vooral online met uw klanten? Het internet is hip en modern en vraagt om een vlotte aanpak, in sommige situaties kunt u dan dus best tutoyeren. Echter wordt dit niet altijd even goed opgepakt, vooral als u niet consistent bent met de manier waarop u uw klanten aanspreekt. Zorg ervoor dat u op al uw kanalen uw klanten op dezelfde manier aanspreekt. Het internet is geen uitzondering op het schrift. Verschil in aanspraak kan verontrusting veroorzaken, zoals toen de SNS bank op hun website de klanten met 'je' aan ging spreken omdat dit beter bij het medium past. 4. Wie is uw doelgroep? Probeer uw doelgroep te visualiseren en bedenk of u zich er beter bij voelt om daar 'u' of 'jij' tegen te zeggen. En ga ook na of deze doelgroep graag getutoyeerd zou willen worden. Jongeren tussen de 20 en 35 zullen waarschijnlijk minder moeite hebben met tutoyeren, maar een man op leeftijd die en rollator aanschaft wordt waarschijnlijk liever met u aangesproken. Consistentie is key Vaak vergeten mensen dat hun website veel te maken heeft met het beeld dat hun bedrijf uitstraalt. Wees overal consistent, in uw verbale communicatie, maar ook online. Wij helpen u hier graag mee. U kunt het best beginnen met het aanschaffen van een mooie website. Bij Places Websites kunt u gratis een website aanvragen en hiermee meer klanten bereiken. Samen werken we aan uw imago en online vindbaarheid.

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
10 april 2017

Overtuig het consumentenbrein met een goede tekst

Uw bedrijfswebsite bepaalt voor een groot deel of een consument bij u koopt, of verder zoekt. Face-to-face kunt u makkelijk inspelen op signalen van de consument, maar hoe overtuigt u hen met alleen tekst? Een goede tekst leest helder, heeft een duidelijke rode draad en houdt de aandacht vast. Hoe u zelf een goede marketingtekst schrijft, leest u in deze blog. Aandacht Het consumentenbrein is getraind om marketingprikkels te negeren. De hersenen hebben door de evolutie echter ook geleerd dat het signaleren van problemen belangrijk is. Leg de aandacht daarom in de kopregel al op de behoefte van de klant en biedt daar een oplossing voor. De klant voelt zich dan aangesproken en begint met lezen. Als de aandacht eenmaal getrokken is leest de klant ook verder, want we zijn zo geprogrammeerd dat het brein gefocust blijft tot we een oplossing vinden voor het probleem. Structuur Een andere manier om de aandacht vast te houden, is de rode draad in uw tekst. Schrijf actief en houd de zinnen en alinea's kort. Benoem ook alleen de informatie en voordelen die relevant zijn voor de doelgroep. De grootste fout die adverteerders maken is namelijk het noemen van teveel voordelen en feiten in de tekst. De klant heeft dan door dat er geadverteerd wordt en haakt af. Positieve attitude De woordkeuze in de tekst bepaald voor een groot deel hoe de klant over uw product, dienst en bedrijf denkt. Maak de tekst daarom persoonlijk. Gebruik niet 'wij' of 'onze dienstverlening', maar spreek de klant persoonlijk en actief aan. Benoem voordelen in bijvoegelijke naamwoorden en werkwoorden, zoals 'besparen' of 'profiteren'. De klant gaat hierdoor onbewust postiever denken over uw business. Navigeren De gouden tip is dat een korte en krachtige tekst met de belangrijkste punten overtuigender is dan een lange tekst vol feiten. Daarnaast is het belangrijk dat alle informatie makkelijk vindbaar is bij het navigeren op de website. Heeft u hulp nodig bij het maken van een goede, zakelijke website? Het team van Places.nl stelt uw website volledig voor u in en zorgt ervoor dat u direct vindbaar bent in Google. Sociale bewijskracht Naast een goede marketingtekst, trekt u de klant over de streep met sociale bewijskracht. Ruim 70% van de consumenten bekijkt eerst de reviews over een bedrijf voor een aankoop. Het team van Places.nl biedt de mogelijkheid om beoordelingen voor u te verzamelen en te beheren. Voor meer informatie belt u vrijblijvend met 024 – 3555299.

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
17 februari 2017

Hoeveel invloed heeft de consument op aankoopbeslissingen?

De beslissingen die u dagelijks maakt worden beïnvloed door de verwachtingen die u heeft. Dit effect staat beter bekend onder de term 'cognitieve bias' en het is de belangrijkste tekortkoming in onze hersenen. Het komt erop neer dat we denkfouten maken bij het trekken van conclusies. Dat is zo ontstaan vanuit de evolutie; we zijn bevoordeeld en vooringenomen, zodat we snel kunnen reageren op onze omgeving. In deze blog maakt Places.nl u bewust van de meest voorkomende cognitieve biases rondom aankoopbeslissingen! 1. Post-aankoop rationalisatie Wanneer consumenten een aankoop doen waar ze niet volledig achter staan, ervaren ze cognitieve dissonantie (simpelweg: een vorm van stress). Een onnodige aankoop bijvoorbeeld, gaan ze voor zichzelf goedpraten. Zorg er als bedrijf daarom voor dat de klant ondanks zijn of haar bezwaren toch overgaat tot een aankoop. Haal twijfelende klanten over met een lange retourtermijn. Het aantal aankopen neemt dan toe; de meeste klanten zullen het product houden doordat ze hun aankoop achteraf rechtvaardigen. 2. Sociale bewijskracht Consumenten volgen graag de massa en raken het gemakkelijkst overtuigt door sociale bewijskracht. Presenteer uw product of dienst daarom als iets waar al veel mensen voor hebben gekozen. Dat vergroot het vertrouwen in uw bedrijf. Dit werkt vanwege het halo effect; doordat consumenten het positief vinden wanneer meer mensen ergens voor kiezen, krijgen ze ook een positieve verwachting van uw business. 3. Reciprociteit Reciprociteit wil zeggen dat wanneer iemand iets voor u doet, u eerder geneigd bent om iets terug te doen. Wanneer u iets geeft aan uw klanten, zullen zij daarom eerder overgaan tot een aankoop bij uw bedrijf. Denk daarbij aan een feestdagen- of verjaardagskorting. Op deze manier kunt u ook gemakkelijk nieuwe klanten werven: biedt bijvoorbeeld een waardebon aan in ruil voor het geven van een e- mailadres. U zult zien dat u door dat kleine gebaar veel meer contactgegevens ontvangt! Om de sociale bewijskracht van uw bedrijf te versterken, kunt u Places Reviews inschakelen. Uw klanten ontvangen dan een professionele uitnodiging om een beoordeling te schrijven en u kunt de statistieken bekijken vanuit uw eigen dashboard. Vervolgens kunt u de reviews delen via social media of uw website. Wilt u uw bereik vergroten? Met een advertentie op Telefoonboek.nl of Openingstijden.com bereikt u 6,6 miljoen potentiële klanten! Heeft u juist hulp nodig bij het maken van een goed gestroomlijnde, zakelijke website? Ook daarvoor kunt u bij Places.nl terecht. Voor meer informatie belt u vrijblijvend met 024 – 3555299.

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
31 januari 2017

Zo belangrijk zijn klantervaringen voor ZZP'ers

Als ondernemer lijkt reviewmarketing misschien niet zo interessant om in te investeren, maar dit is belangrijker dan het in eerste instantie lijkt. 75% van de Nederlandse consumenten leest namelijk reviews voor het aanschaffen van een product. Klantenervaringen en mond-tot-mondreclame zijn van groot belang bij het succes van uw onderneming. Places.nl zocht voor u uit hoe dit werkt. Reviews Online klantenfeedback lijkt soms onnodig, maar dat is het zeker niet. Een positieve review is de beste reclame die een ondernemer zich kan wensen. Deze kan doorslaggevend bij zijn aanschaffen van uw product of het afnemen van uw service. Consumenten lezen reviews om een goede keuze te kunnen maken bij het maken van een product. Wees niet bang, een review met kritiek hoeft niet altijd slecht te zijn, deze kan u wijzen op punten die u binnen uw bedrijf moet verbeteren. Mond-tot-mondreclame Consumenten kunnen uw product ook promoten door erover te praten met anderen. Mensen hebben vaak veel vertrouwen in ervaringen van anderen, al helemaal als ze het hier in het echt over hebben. Het is natuurlijk lastigom men te stimuleren om over uw bedrijf te praten. De beste manier om dit te doen is door ervoor te zorgen dat uw bedrijf interessant is om over te praten. Dit kan u doen door een spraakmakende advertentie met humor, sociale en emotionele meerwaarde bieden en zorgen voor een ultieme klantbeleving. Places reviews Wilt u gaan investeren in reviewmarketing? Zorg dan dat het mogelijk is dat uw klanten een review over uw bedrijf kunnen schrijven. Met de Places Reviewpagina kunt u een gratis reviewpagina aanmaken. Zo kan u direct feedback van uw klanten ontvangen. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met 024-3555299. Wij helpen u graag verder!

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
9 december 2016

Storytelling vs. Gamification

Niets is zo veranderlijk als het weer, met uitzondering van de marketingwereld. In onze huidige wereld, beheerst door social media en continu online zijn, is het vrijwel onmogelijk om van iedere trend op de hoogte te blijven. Places.nl licht er twee voor u uit: storytelling en gamification. Storytelling De strategie bij storytelling is dat een inspirerend verhaal de basis vormt voor alle in- en externe communicatie rondom een merk. Dit verhaal kunt u kiezen op basis van een bepaalde ervaring met uw bedrijf, maar ook verzinnen. Via het inspire, sell and tell-model gaat het verhaal vervolgens naar buiten. Nadat iedereen intern geïnspireerd is (inspire), moet het verhaal worden geleefd (live). In de praktijk betekent dit dat de organisatie actie moet ondernemen om het verhaal te bewijzen, ook wel 'story doing' genoemd. Het verhaal moet verkocht worden via campagne en promoties (sell) en tenslotte moet het verhaal worden verteld via marketing en social media (tell). Verhalen zorgen ervoor dat consumenten zich kunnen identificeren met het merk en creëren eveneens vertrouwen. Gamification Bij gamification wordt het verhaal niet verteld, maar wordt de speler gemotiveerd om actief onderdeel te worden van het verhaal. Marketeers moeten denken als game designers. Met het door Bart Hufen ontwikkelde spel 'GameStorm' worden marketinguitingen bedacht die inspelen op de natuurlijke drijfveren van mensen. Zo wordt het (game)doel geformuleerd en obstakels geïdentificeerd. De 'killers' bedenken acties die de obstakels in stand houden, de 'creators' bedenken hoe de obstakels overbrugd kunnen worden. Zo ontstaat een lijst van destructief en constructief menselijk gedrag rondom het te bereiken doel. De negen start- en stop-acties die uit de GameStorm komen vormen de prioriteiten voor marketing. Spelen of vertellen? Een goed verhaal is een krachtig marketingmiddel. Bij storytelling wordt het verhaal bedacht vanuit het merk, marketing wordt ingezet om het verhaal aan de doelgroep te vertellen. Bij gamification worden de motiverende (of juist de remmende) factoren vastgesteld, marketing wordt daarop afgestemd. Als dat lukt kunt u de belemmeringen voor de doelgroep wegnemen en de motiverende factoren stimuleren om samen het volgende niveau te bereiken. Gamification vereist meer engagement vanuit de consument dan storytelling, maar beide marketingtechnieken zijn geschikt om de doelgroep aan te zetten tot aankoop, mits ze goed uitgevoerd zijn. Aan u de keuze! Bent u niet zo van de veranderlijke marketingtrends? Gelukkig zijn er ook andere manieren om te zorgen dat uw bedrijf optimaal vindbaar en bereikbaar is voor zowel uw potentiële als bestaande klanten. Door uw bedrijf gratis aan te melden op Places.nl, bent u online vindbaar voor de 6,6 miljoen bezoekers van Telefoonboek. U wilt toch ook zorgen voor meer klanten en meer omzet? Neem gerust contact op met 024-3555299, wij helpen u graag!

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
5 december 2016

Hoe consumentgestuurde cocreatie uw bedrijf verder helpt

Een recente trend op het gebied van marketing, is consumentgestuurde cocreatie. Daarbij worden producten en diensten ontwikkeld door interactie met de consument. U blijft voor op de concurrentie wanneer u deze vorm van marketing goed toepast. Hoe u dat doet voor uw onderneming, leest u in deze blog! Vormen van cocreatie U kunt uw klanten op meerdere manieren inschakelen voor uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan crowd sourcing: een probleem voorleggen aan een online platform waarop deelnemers kunnen reageren met oplossingen en ideeën. Of consumenten de mogelijkheid geven om producten te personaliseren waarbij de beste ontwerpen geproduceerd worden. Neem de 'maak de smaak' wedstrijd waarmee Lays onlangs reclame maakte bijvoorbeeld! Succesfactoren Selecteer de juiste klanten voor uw vraag naar ideeën, op basis van relevante karakteristieken van de doelgroep. Zorg er wel voor dat het platform kleinschalig blijft, zodat er voldoende ruimte is voor interactie. Ook negatieve feedback is waardevol voor verbetering, dus sta daar als bedrijf voor open. Gebruik het contact effectief om nieuwe kennis over de doelgroep te verzamelen, door u te verdiepen in de interesses en behoeften van de consument. Risicofactoren Wanneer u hulp vraagt aan een openbaar platform door crowd sourcing, volgen concurrenten uw bedrijfsontwikkelingen op de voet. Het is slim om uw vraag er dan ook meteen af te halen wanneer de oplossing is gevonden. Blijf wel altijd kritisch tegenover de innovatieve ideeën van 'experts': niet alle kennis is even relevant en juist. Terugkoppeling Om consumenten te blijven aansporen tot nieuwe ideeën, is regelmatige terugkoppeling van groot belang. Bericht de klant eens in de maand over wat het bedrijf met de waardevolle ideeën gaat doen. Een klant voelt zich gehoord als er zichtbaar iets met het advies wordt gedaan, waardoor de klantrelatie verbetert! Reviews Een andere manier om feedback te krijgen van uw klanten, is het verzamelen van reviews. Uit onderzoek blijkt dat wel 92% van de consumenten voor een aankoop eerst de online beoordelingen van een bedrijf bekijkt! Zelfs negatieve reviews werken in uw voordeel: u vergroot het consumentenvertrouwen wanneer uw business ook bij problemen een goede service biedt. Schakel Places Reviews in om beoordelingen voor u te verzamelen. U kunt via Places Reviews klanten benaderen met een unieke e- mailuitnodiging. Deze staat de klanten toe om een review achter te laten. Vervolgens kunt u op de reviews reageren of ze delen via social media. Voor meer informatie hierover belt u vrijblijvend met 024 - 3555299.

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
24 oktober 2016

Zo gebruikt u klantbeoordelingen in uw voordeel!

Sociale bewijskracht blijkt het effectiefste middel om potentiële klanten over de streep te trekken. Uit onderzoek blijkt dat 83 procent van de online kopers eerst kijkt naar de online reviews. Vooral negatieve beoordelingen blijken de beslissing te beïnvloeden. Het is dan ook verleidelijk om de reviews zelf aan te passen, maar er zijn een hoop bedrijven die daarmee al de mist in zijn gegaan. Internet vergeet niks, dus vandaag leest u hoe u zonder problemen voor goede reviews kunt zorgen. Transparantie Te veel goede reviews kunnen wantrouwen opwekken. Slechte reviews kunnen uw bedrijf juist ten goede komen, mits u daar goed op reageert. Zorg dat u openbaar reageert op iedere klacht, zodat u laat zien dat u met de klant een oplossing zoekt wanneer er iets niet naar wens verloopt. Transparantie vergroot namelijk het vertrouwen. Dit is natuurlijk alleen effectief wanneer u uw beloftes ook nakomt. Feedback Als naar buiten komt dat u neppe reviews plaatst, is uw reputatie in één klap beschadigd. U kunt er natuurlijk wel voor kiezen om uw reviews te laten controleren door een bedrijf, maar zorg ervoor dat uw klanten zélf een review plaatsen. Doe dat niet door te vragen om goede beoordelingen, maar verzoek klanten om feedback te geven na een aankoop. Klanten die tevreden zijn denken er namelijk minder snel aan om een review te plaatsen, dus een verzoek na aankoop kan een hoop positieve beoordelingen opleveren. Reageren Reageer niet alleen altijd professioneel en positief op negatieve reviews, maar doe dat ook eens bij positieve beoordelingen. Door te laten zien dat u betrokken bent bij de klant, creëert u good will en kiezen nieuwe klanten eerder voor uw bedrijf. Reageer dan ook altijd snel op vragen en houd uw social media accounts goed bij. Reviews controleren Wist u dat u een service kunt inschakelen waarmee u bestaande klanten uitnodigt voor het plaatsen van een review over uw business? Places Reviews ontwerpt met u een unieke e- mailuitnodiging en houdt u op de hoogte van iedere nieuwe review. De reviews kunt u vervolgens delen op uw website of via social media. Kijk voor meer informatie op Places.nl of neem vrijblijvend contact op met 024 – 3555 299.

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
14 oktober 2016

Klantenwerving: de kern van uw bedrijf

Zonder klanten is geen enkel bedrijf een lang leven beschoren. Werven kan op vele manieren gebeuren. Adverteren kan hierbij van groot belang zijn maar is zeker niet de enige manier. Places geeft u 5 tips waarmee u het eens over een andere boeg kan gooien. Koud, lauw en warm Klantenwerving bestaat in alle vormen en maten. Het belangrijkste verschil zit hem in de "koude, lauwe en warme" vormen van klantenwerving. Waar de warme variant relatief makkelijk is omdat het betrekking heeft op klanten waar u al eerder zaken mee heeft gedaan, zijn lauwe en koude klantenwerving ingewikkelder. Bij lauwe klantenwerving bent u wel bekend met de personen, bijvoorbeeld via congressen, maar heeft u nog geen zaken met hen gedaan. De meest 'koude' vorm betekent enkel dat er nog geen enkele vorm van contact heeft plaatsgevonden. Het is daarom ook de moeilijkste, en vaak duurste vorm van klantenwerving. Om op elk van deze drie manieren stappen te maken geeft Places u 5 originele tips uit de praktijk, toepasbaar op elke vorm van klantenwerving. 1. Reageer online Reageer op blogs en online fora die betrekking hebben op uw handel, bedrijf of bedrijfstak. Op die manier laat u van zich horen, zorgt u voor meer naamsbekendheid en kunt u aangeven welke diensten of producten u aanbiedt. Afhankelijk van de vorm en beoogde uitstraling van uw bedrijf kunt u dit doen op internetfora, LinkedIn of Facebook. U kunt ook een eigen blog beginnen. 2. Bied aan om te spreken op (zakelijke) netwerkbijeenkomsten Netwerkbijeenkomsten zijn bij uitstek geschikt om nieuwe contacten te ontmoeten en hen te introduceren tot uw bedrijf. Van groot belang hierbij is dat u de kern en kracht van uw bedrijf in enkele zinnen kunt omschrijven en uiteraard altijd een visitekaartje op zak hebt. Door zelf te spreken krijgt u bovendien de kans om uw bedrijf of visie uitgebreider aan bod te laten komen. 3. Doe mee aan activiteiten van de KvK De KvK en Het Ondernemersplein organiseren talloze activiteiten voor ondernemers. Hierbij kunt u denken aan webinars en bijeenkomsten toegespitst op bijvoorbeeld starters of een bepaalde bedrijfstak. Zo kunt u nieuwe ideeën opdoen en uw naamsbekendheid onder collega's verspreiden. 4. Maak contact met collega-ondernemers Maak of houd contact met collega-ondernemers die een aanvullend product of dienst bieden en bezorg elkaar werk. Door nauw contact te houden met collega's in hetzelfde veld kunt u elkaars diensten aanbevelen. Dit is tevens een extra dienst richting uw klant. 5. Maak van bestaande klanten ambassadeurs Tevreden klanten waarmee u een goede relatie onderhoudt zullen u graag helpen uw klantennetwerk uit te breiden. Door hen te benoemen als ambassadeur zult u hen enerzijds meer bij het bedrijf betrekken en kunt u anderzijds profiteren van hun positieve ervaringen met uw bedrijf. Als ambassadeur kunnen zij namelijk gemakkelijk die ervaringen delen met collega-ondernemers, potentiële klanten en bestaande klanten. Klantenwerving in de praktijk Deze 5 ideeën zijn een kleine greep uit de talloze mogelijkheden. Afhankelijk van de vorm - koud, lauw of warm - die u wilt toepassen kunt u uw klantenwervingsmethodes combineren, specialiseren en ontwikkelen. Naast deze ideeën blijven (online) adverteren, contact houden met bestaande klanten en zakelijke geschenken natuurlijk altijd toepasbaar. Wilt u ook op andere manieren meer websitebezoekers trekken? Kijk dan eens voor de mogelijkheden van adverteren op Places.nl en Openingstijden.com. Daarmee bereikt u namelijk 6,6 miljoen potentiële klanten! Places informeert u graag vrijblijvend over de advertentie mogelijkheden.

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
10 oktober 2016

Talk to me: 5 tips om uw blog interactie te vergroten!

Een van de meest logische manieren om meer interactie te krijgen met uw websitebezoekers is middels uw blog. Dit is echter niet zo makkelijk als het lijkt. Hoe volhardend u ook blijft schrijven, interactie is nooit gegarandeerd. Hoe krijgen anderen het voor elkaar om discussie en dialoog uit te lokken bij alles wat ze schrijven? Wat is hun geheim? Places geeft u 5 tips om u te helpen de interactie op uw blog te vergroten. Brainstorm Het kan nuttig zijn om eerst even met uw team te brainstormen over de volgende vragen. Ten eerste kunt u nagaan hoe belangrijk interactie is op uw blog. Wat wilt u ermee bereiken? Ten tweede kunt u uzelf afvragen of lezers 'verplicht' zijn om te reageren en wanneer en waarom u zelf eigenlijk reageert op blogs. En ten slotte: waar bereikt uw blog de meeste interactie mee? Als u deze vragen hebt kunnen beantwoorden, kunt u daarna wellicht met de volgende tips en ideeën aan de slag. 1. Straal plezier uit in uw blog Misschien lijkt dit op een open deur intrappen, maar alles begint met plezier en passie. Dit geldt ook voor uw blogpagina. De lol die u erin beleeft straalt namelijk direct uit naar uw lezer en dat wekt interactie op. 2. Laat ruimte voor zinnige reacties Door af en toe uw verhaal niet helemaal af te maken geeft u de lezer ruimte een zinnige reactie achter te laten op uw blog. Op een dichtgetimmerd artikel valt weinig anders te reageren dan 'goed artikel'. 3. Blog niet te veel Laat de frequentie los en blog alleen als u er zin in heeft en iets nieuws, nuttigs of interessants kan melden. U zult zien dat kwaliteit boven kwantiteit gaat in de wereld van het schrijven. 4. Maak het persoonlijk In deze tijd van content marketing is de klant op zoek naar de boodschap en de mensen achter het merk. Dus ook als uw blog puur zakelijk is, kan het leuk zijn zo nu en dan een wat persoonlijker artikel te schrijven. Een zakelijk artikel kunt u overigens ook voorzien van een persoonlijk sausje door uw eigen mening te laten horen. 5. Interactie moet van twee kanten komen Reageer op de reactie van uw lezer. Bedank hem of haar, beantwoord eventuele vragen of verduidelijk uw visie. Zeker wanneer u nog niet zoveel reacties ontvangt, is het een goed idee waardering te tonen middels een reactie. Krijgt u zelf veel interactie op uw blog? Hecht u daar waarde aan, of juist niet? We nodigen u uit een reactie achter te laten!

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
13 september 2016

Newsflash: 4 basisregels voor een goede nieuwsbrief

Stuurt uw onderneming regelmatig een nieuwsbrief naar (potentiële) klanten? Of wilt u er graag een gaan uitsturen? Dan is het van belang dat uw nieuwsbrief de lezers aanspreekt. Bij Places zochten wij voor u uit waar een nieuwsbrief aan moet voldoen om in de smaak te vallen. Hieruit bleken 4 basisregels: 1. Begin bij de titel Ten eerste is het van belang dat de ontvanger van uw nieuwsbrief deze gaat openen. U kunt hiervoor zorgen door een pakkende onderwerpregel te schrijven. Benoem hierin de aanbieding of het product dat terugkomt in de nieuwsbrief waar uw lezer interesse in zou kunnen hebben. 2. De kern in de inhoud Nadat de nieuwsbrief is geopend is het van belang dat deze daadwerkelijk interessant is voor de lezer en hem niet direct wegklikt. Zorg ervoor dat de informatie waardevol is voor de lezer. Interesse wordt gewekt wanneer de lezer iets kan leren of wanneer er een aanbieding in staat die interessant is voor de lezer. Om ervoor te zorgen dat de lezer uw nieuwsbrief niet direct wegklikt is het van belang dat de nieuwsbrief uw lezer tot actie aanroept. Dit doet u door bijvoorbeeld te linken naar uw website. Hiernaast is het belangrijk dat uw nieuwsbrief netjes is. Zorg ervoor dat uw nieuwsbrief geen taalfouten bevat, een afmeldoptie heeft en de contactinformatie van uw bedrijf bevat. 3. Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk Het is belangrijk dat uw website gebruiksvriendelijk is. Zorg ervoor dat uw mail niet te veel opslagruimte in beslag neemt. Zorg er ook voor dat uw nieuwsbrief overzichtelijk is en duidelijk is voorzien van kopjes, zodat de lezer makkelijk door uw nieuwsbrief kan scrollen. Voor meer tips om uw nieuwsbrief te optimaliseren bekijkt u de infographic van Frankwatching. 4. Linken naar een goede website Linkt u in uw nieuwsbrief door naar uw bedrijfswebsite? Zorg er dan voor dat deze ook tip top in orde is. Places kan u hier bij helpen. Bij Places Websites helpen wij u graag met het maken van een professionele webstie. Voor meer informatie kan u ons vrijblijvend om advies vragen via 024-3555299.

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
16 augustus 2016

Zo maakt u van uw klant uw fan!

Klantenbinding is zeker zo belangrijk als klantenwerving. Een bestaande klant behouden is namelijk vele malen goedkoper dan om een nieuwe klant binnen te halen. Dit wordt soms nog wel eens vergeten door ondernemers. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw klanten "fan" van uw bedrijf zijn en loyaal aan u blijven? Places.nl geeft u vijf tips in deze blog. 1. Verwachtingen waarmaken én overtreffen Het is belangrijk om altijd eerlijk te zijn naar uw klanten. Maak daarom ook geen beloftes die u ook niet kan waarmaken. Zet zelfs iets lager in, zodat de klant net wat minder verwacht. Zo kunt u uw klant later positief verrassen door zijn of haar verwachting te overtreffen. 2. Langdurige vertrouwensrelaties Zorg dat u de behoeftes van uw klanten begrijpt. Als klanten oprecht vertrouwen op u, dan zullen ze niet zomaar opstappen. Een goede vertrouwensrelatie is daarom belangrijk. Maar het is ook belangrijk om niet stil te blijven staan: ga op zoek naar manieren waarop u de klant nog beter kunt helpen. Dit kan al in de vorm van een blog waarop u kennis deelt. 3. Proactieve klantenservice Het is belangrijk om problemen al te voorzien voordat ze echt naar buiten komen. Zo voorkomt of beperkt u negativiteit bij uw klanten. Een proactieve service kan bijvoorbeeld zijn dat u een sms stuurt naar uw klanten voorafgaand aan netwerkonderhoud. Het meest belangrijke bij een proactieve service is dat u niet afwacht. Als u eventuele problemen al kunt signaleren en communiceert naar uw klanten, creëert u een band en vertrouwen. 4. Automatisering Computers zijn (nog) geen vervangers van mensenwerk, maar een computer werkt op verschillende punten vele malen sneller en foutloos. Zorg bijvoorbeeld dat er altijd een reactie komt op een vraag van de klant en dat deze niet meerdere malen hetzelfde verhaal moet vertellen. Dat kunt u doen door deze processen te automatiseren. De tijd die u wint met deze automatisering kunt u weer in de klant investeren waar de computer u niet kan vervangen. 5. Klantfeedback Goed luisteren naar uw klanten is een van de belangrijkste dingen bij een bedrijf. Zo kunt u bepalen of u voldoet aan verwachtingen van de klant en kunt u ingrijpen als dat niet het geval is. Klanttevredenheid kan op verschillende manieren gemeten worden: kijk daarvoor welke manier van vragen het beste bij uw bedrijf past. Meer nieuws Wilt u meer nieuws of informatie lezen voor ondernemers? Houd dan de Places blogpagina in de gaten. Hierop vindt u dagelijks nieuwe blogs met relevante ontwikkelingen en tips voor ondernemers in het MKB.

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
24 juni 2016

Uw klant als ambassadeur?

Wist u al dat loyale klanten voor 80% van uw omzet zorgen? Loyale klanten zijn voor iedere onderneming belangrijk. Als u het aantal loyale klanten wilt verhogen, is investeren in klantenbinding belangrijk. Loyale klanten kunnen ambassadeurs worden van uw bedrijf. Maar hoe zorgt u daar nou voor? Places.nl geeft u een aantal tips in deze blog! 1. Zorg voor een goede eerste en laatste indruk De eerste en laatste indruk zijn het meest bepalend voor de indruk die u bij een klant achterlaat. Dit heeft veel meer invloed dan alles wat daartussenin gebeurt. Let er dus op dat u bij klantcontact de klant goed ontvangt en een ontmoeting netjes afhandelt. 2. Reageer snel In de huidige samenleving waarin iedereen altijd en overal bereikbaar is, verwachten klanten ook een snellere service van u als ondernemer. Het is dus belangrijk producten snel te leveren of snel te reageren op een vraag van de klant. 3. Weet wie de klant is Het is belangrijk om te weten wie u aan de lijn heeft. Zorg voor een goed werkend traceersysteem, zodat u de klant kunt verrassen met kennis over de klant als u hem of haar aan de telefoon heeft. Zo gaat de klant zich thuis voelen en komt hij of zij sneller bij u terug. 4. Speel in op de wensen Zorg dat u de wens van de klant al kunt achterhalen voordat de klant deze wens specifiek benoemt. Zo voelt de klant zich zowel als klant als als mens gewaardeerd. Dit leidt tot trouwe klanten die dit ook weer aan hun vrienden en kennissen doorvertellen. 7. Breng de klant in kaart Het is belangrijk om te weten wie van uw klanten ontevreden, tevreden of loyaal zijn. Met deze kennis kunt u bepalen welke klant welke aandacht nodig heeft. Met een kort klanttevredenheidsonderzoek kunt u achterhalen hoe tevreden of loyaal uw klanten zijn. Vraag tijdens dit onderzoek expliciet waarom zij ontevreden, tevreden of loyaal zijn. Deze antwoorden geven inzicht in de zwaktes en kansen van uw bedrijf. U kunt deze vervolgens omzetten in klantgerichte acties die de relatie met de klant versterkt. 8. Geef de klant een financieel voordeel U kunt de klant aan u binden door een financieel voordeel te geven, bijvoorbeeld door een introductiekorting. Dit werkt goed op korte termijn. Op lange termijn kunt u bijvoorbeeld de klant om de paar jaar een korting geven omdat zij al een bepaalde tijd klant zijn. 9. Geef de klant iets extra Door uw loyale klanten iets meer aan te bieden dan vooraf is afgesproken, overtreft u de verwachtingen van de klant. Zo houdt u een sterke relatie in stand. Speel daarbij in op de interesses en voorkeuren van de klant: zo laat u uw waardering voor de klant zien. Feedback verzamelen Omdat u als ondernemer graag op uw klanten inspeelt, is het belangrijk om te weten wat zij van uw bedrijf of dienst vinden. Hiervoor kunt u de Places Reviews inschakelen. Met uw Places reviewpagina nodigt u klanten gemakkelijk uit tot het achterlaten van een beoordeling, waarmee u potentiële klanten op weg helpt. Wilt u meer weten? Neem contact op met onze klantenservice op het nummer 024-3555299. Wij helpen u graag verder!

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
15 juni 2016

Customer journey mapping: zet uw klant op de kaart

De customer journey is de reis die de klant aflegt vanaf het moment dat hij met u in aanraking komt tot het moment dat iemand klant wordt en blijft. Het in kaart brengen van deze journey maakt inzichtelijk waar mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de klantbeleving. Customer journey mapping is niets nieuws, maar er zijn veel valkuilen waardoor een stappenplan niet zal misstaan. Places.nl vertelt u er meer over in deze blog. 1. Waarom doet u wat u doet? Voor u begint met de customer journey is het goed om zelfbewustzijn te creëren. Waarom doet u wat u doet? Hoe doet u dat? Door bewust te zijn van het sterkste punt van uw onderneming en te weten wat uw bedrijf uniek vergroot u de kans op succes. Daarnaast bepaalt het bedrijfskarakter hoe het bedrijf zou moeten reageren op de behoefte van de klant. 2. Wie is uw doelgroep? Een persona is een karakterisering van een bepaald type klant, die symbool staat voor de hele doelgroep. Door zo'n 'typische klant' te verzinnen, komt de doelgroep tot leven. Hoe stelt u nou zo'n persona op? Een mogelijkheid is om zelf als klant naar uw bedrijf te kijken, maar u bent natuurlijk niet zo objectief. Daarom kunt u ook medewerkers die klantcontact hebben naar hun ervaringen vragen of zelfs diepte-interviews te houden met klanten. 3. Wat is de reis die uw klant maakt? Om de reis die uw klant maakt in kaart te brengen, kunt u voor meerdere formats kiezen. Belangrijke onderdelen van de journey zijn: touchpoints (contactmomenten), points of pain (negatieve ervaring), points of joy (positieve ervaring), key moments of truth (de momenten die er echt toe doen) en emoties. Alle onderzoeksresultaten en klantinzichten bundelt u in één overzicht. Kies daarvoor dát format dat voor uw bedrijf werkt: geplot in een cirkeldiagram of met post-its. 4. Wat zijn de oplossingen? Bekijk per fase welke vragen, problemen en emoties de persona heeft. Hoe kan uw bedrijf daarop inspringen? Het kan helpen om een overzicht te maken van zaken die op de lange, dan wel de korte termijn opgepakt moeten worden. Plan een brainstorm met het team en stel de to-do's op om de reis van uw klant te verbeteren! 5. Hoe gaat u het aanpakken? Stel een roadmap op voor de veranderingen en ontwikkelingen, en dan kan het implementeren beginnen. Let er echter op dat u niet altijd perfect zult kunnen inspelen op de klant. De emoties en het gedrag van de consument zijn te grillig, en worden soms beïnvloed door zaken die volledig buiten u en uw bedrijf liggen. Reviews Om inzicht te krijgen in de ervaringen van uw klanten kunt u gebruik maken van reviews. Registreer uw onderneming daarvoor gratis bij Places. U nodigt uw klanten gemakkelijk uit voor het schrijven van reviews via een persoonlijke e-mailuitnodiging. De door hen gegeven reviews deelt u daarna eenvoudig op uw eigen website. Bel de Places servicedesk voor vragen via 024-3555299, wij helpen u graag verder!

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
6 juni 2016

Zo bereikt u de media met het juiste persbericht

Wat persberichten betreft heeft de media alle macht in handen. Zij kunnen uw e-mail simpelweg negeren of uw verzoek afwijzen en op die manier gaat dat persbericht er niet komen. De media hebben keuze genoeg en zij hebben uw bericht dus niet nodig om hun pagina's te vullen. Hoe kunt u als ondernemer toch hun aandacht trekken? Met een pitchbrief! Places vertelt u hoe u dit aanpakt. Waarom een pitchbrief? Een pitchbrief voor een persbericht kunt u eigenlijk zien als een sollicitatiebrief en cv voor een vacature. Waarom zou de journalist uw persbericht moeten kiezen? Met een pitchbrief wilt u weinig tijd in beslag nemen, maar wel de aandacht trekken van de journalist. Dat is nog niet zo gemakkelijk, daarom hier een aantal tips: 1. Zorg voor een goed onderwerp Een goed onderwerp klinkt als een aantrekkelijke headline van een artikel. Noem de bedrijfsnaam niet in het onderwerp. Zorg daarnaast dat het onderwerp minder dan 47 tekens bevat zodat het onderwerp volledig gelezen kan worden in de mailbox. 2. Houd rekening met de timing Door een pitchbrief eerder te sturen dan het uiteindelijke persbericht gunt u de journalist wat meer tijd om het artikel te optimaliseren. 3. Een journalist is ook een mens Maak de pitchbrief persoonlijk. Heeft u bijvoorbeeld laatst een interessant artikel van de desbetreffende journalist gelezen? Vermeld dat dan in de pitchbrief! Wees wel oprecht met de complimenten, door overdreven complimenten prikt een journalist zo heen. 4. Weet waar u over praat Ofwel, doe uw huiswerk. Wat voor artikelen schrijft de journalist? Welke onderwerpen kaart hij of zij aan, en wat is de doelgroep? 5. Wees kort maar krachtig Vertel kort en bondig waarom het nieuws interessant is voor de desbetreffende journalist. Zet de belangrijkste informatie vooraan, zodat de journalist in één oogopslag kan zien waar u het over wilt hebben. 6. Maak gebruik van infographics Bent u goed met Adobe Photoshop of Illustrator? Maak dan een infographic om extra indruk te maken! 7. Let op uw woorden Gebruik geen capslock, geen dik- of cursief gedrukte woorden, niet onnodig opscheppen en vermijd woorden als 'fantastisch' of 'ontzettend'. 8. Sluit krachtig af Sluit af met een duidelijke call-to-action. Wat wilt u dat de journalist nu doet? Verwen de journalist daarnaast met een gratis sample en een woord van dank dat hij of zij de tijd heeft genomen om uw e-mail te lezen. Kost dit meer tijd dan enkel het verzenden van een persbericht? Ja, dat klopt. Levert het meer op? Ja, dat zeker. Probeer het eens en zie hoe u dat persbericht scoort! Aandacht op een andere manier Wordt het voor uw bedrijf geen persbericht, maar wilt u wel op een andere manier als onderneming in de spotlight komen te staan? Maak dan een gratis bedrijfsvermelding aan via Places. Daarmee bent u gratis vindbaar op Telefoonboek.nl en Openingstijden.com. Heeft u vragen over adverteren via Places? Bel dan naar 024-8200617. Wij adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden om extra op te vallen met uw bedrijf.

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
3 mei 2016

Versla uw concurrent en onderscheid uzelf van uw concurrentie!

Als ondernemer weet u het als geen ander: u bent niet de enige speler in uw sector. Om u heen vindt u andere spelers en concurrentie ligt op de loer. Wat is precies een concurrent, en hoe gaat u om met concurrentie? Places.nl vertelt het u in deze blog. Direct versus indirect Bedrijven kunnen op vele manieren een concurrent voor u zijn. Het is voor u als ondernemer prettig om te weten met wie u op de concurrentiemarkt rekening moet houden. De ene concurrent is namelijk de andere niet. De directe concurrent - Dit zijn bedrijven die gelijkwaardige producten of diensten aanbieden. Heeft u een outdoorzaak? Dan is een andere grote kampeer- en outdoorzaak in een naastgelegen stad of dorp uw directe concurrent. De indirecte concurrent - Dit zijn bedrijven die een alternatief aanbieden dat lijkt op uw product of dienst. Deze bedrijven kunnen als vervanging dienen voor uw bedrijf. Een warenhuis in de buurt die een kleine afdeling met outdoor kleding heeft is geen directe concurrent, maar vervult wel deels dezelfde behoeftes van uw doelgroep. Dat maakt hem een indirecte concurrent en daarmee een partij om rekening mee te houden. Zo verslaat u uw concurrentie Concurrentie neemt in vrijwel alle markten toe. Daarnaast worden ook veel producten of diensten gekopieerd of komen ze gewoon veel overeen. Ondernemers moeten zich daarom tegenwoordig snel bewijzen en kijken hierdoor met name naar het prijswapen om marktaandeel veilig te stellen of te groeien. Dit kan betekenen dat er een wedstrijd op de markt ontstaat, met als gevolg dat bedrijven uit de race stappen en verliezen. Echter zijn er ook ontsnappingsroutes, kansen voor bedrijven om toch te winnen en de concurrentie te verslaan: 1. Denk out-of-the-box Het is verstandig om ook eens een risico te nemen en in te haken op actualiteiten. Ontdek wat uw concurrenten allemaal doen en probeer daar juist van af te wijken. 2. Richt u op een kleinere, specifiekere doelgroep Als u met tien andere bedrijven om precies dezelfde klanten vecht, dan kunt u meer klanten binnenhalen door op een kleinere, specifiekere doelgroep te focussen. Een klein rekenvoorbeeld: als er 10 ondernemingen zijn die 1000 klanten willen binnenhalen, dan zal een bedrijf gemiddeld 100 klanten krijgen. Als u in die 1000 klanten een speciale groep klanten ontdekt met een specifieke wens, bijvoorbeeld 350 van de 1000, dan kunt u meer dan 100 klanten binnenhalen door te gaan focussen op deze 350 potentiële klanten in plaats van de volledige 1000. 3. Bedenk iets wat uw concurrenten een achterstand oplevert Soms spreekt men van een oceaan waarin nog niemand zwemt. Wanneer uw bedrijf daar een duik in neemt kunnen er met uw vruchtbare, nieuwe ideeën een heleboel klanten aangesproken worden. Hiermee laat u uw concurrentie in ieder geval achter zich. 4. Maak minder kosten De manieren om geld te besparen verschillen per onderneming. Minder kosten maken is natuurlijk iets waar iedere ondernemer blij van wordt. Dit is tevens één van de manieren om uw concurrentie te verslaan. Onderzoek precies waar u kosten aan maakt en wat dit voor u oplevert, zoek uit waar u op kunt besparen en tegelijkertijd wel de kwaliteit behoudt. Is er daarnaast een manier waardoor u iets zelf zou kunnen doen waar eerst een betaalde kracht mee bezig was? Of kunt u tijd efficiënter besteden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een telefoondienst? 5. Haal meer uit uw klanten Vaak hoeft u niet meer klanten te hebben om meer winst te kunnen maken, er zijn altijd wel slimme methodes te bedenken waarmee u meer uit uw klanten kunt halen. Hiervoor zijn verschillende tips, te beginnen met een klant iets extra"s proberen te verkopen op het moment dat ze willen betalen. Dan is de portemonnee al getrokken en is de kans groter dat ze nog iets kopen. Daarnaast is het vaak zo dat wanneer u op een betrouwbare manier uw producten of diensten aanbiedt en verkoopt, klanten vertrouwen in u en uw onderneming krijgen en zo sneller bij u terug komen. Uiteraard moet de markt waar uw bedrijf zich in bevindt wel geschikt zijn om dit te doen. 6. Maak een SWOT-analyse van uw eigen bedrijf In een SWOT-analyse beschrijft u vier punten, namelijk sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen. Het gaat om interne factoren van u als ondernemer, uw bedrijf of de product of dienst die u aanbiedt. Een voorbeeld is dat u zeer creatief bent, maar dat u het lastig vindt om ideeën te concretiseren. Een ander voorbeeld is dat uw dienst door nog 15 andere ondernemingen wordt aangeboden, maar dat uw product wel van de hoogste kwaliteit is. Bij kansen en bedreigingen gaat het erom dat u ook kijkt naar de invloeden van buitenaf, de externe factoren. Een kans kan een verandering in de markt zijn, maar een verlaging van de prijs van een concurrent kan weer een bedreiging zijn. Een andere mogelijkheid is om een concurrentieanalyse te maken. Het doel hiervan is om een volledig beeld te creëren van de (concurrentie)markt waarin uw bedrijf zich bevindt. Met een goede concurrentieanalyse kunt u sneller inspelen op veranderingen. Onderscheid uzelf van uw concurrentie met Places Wilt u ook out-of-the-box denken en daarmee ontsnappen aan uw concurrenten? Maak dan gebruik van de gratis (kostenbesparende!) diensten van Places. Wilt u meer weten? Bel vrijblijvend naar onze klantenservice op 024-3555299. Wij helpen u graag verder!

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
25 januari 2016

Neuromarketing voor dummies

Neuromarketing is al een aantal jaren een begrip in marketingland. De meeste mensen hebben er wel eens van gehoord, maar weten niet precies wat het inhoudt of wat de meest recente ontwikkelingen zijn. Places.nl brengt u op de hoogte: neuromarketing voor dummies. Wat is neuromarketing? Neuromarketing is een techniek die onderzoekt hoe de hersenen reageren op stimuli middels neurowetenschappelijke techniek. Dit is relevant voor de marketing omdat dit helpt de klant te begrijpen. Hoe maakt de consument keuzes en hoe kan dit proces door u als ondernemer beïnvloed worden? Neuromarketing focust met name op de emotionele binding, attentie en geheugen om de impact van een bepaalde boodschap na te gaan. De onderzoeksmethoden die hiervoor worden gebruikt zijn bijvoorbeeld MRI, EEG, eye tracking en facial coding. What"s in a name? Professor Ale Smidts, directeur van RSM"s Erasmus Center for Neuroeconomics en uitvinder van de term "neuromarketing" spreekt bewust over neuromarketing als neurowetenschappelijke methoden om meer over de klant te weten te komen en haar reactie op marketingstimuli, zoals verpakkingen of reclame. De term "neuromarketing" is dus eigenlijk een beetje misleidend, omdat enkel de onderzoeksmethode wordt bedoeld. Bovendien wordt over neuromarketing veel onzin verkondigd, waardoor het beeld kan ontstaan dat neuromarketing een hype of zelfs onzin is. Ten slotte vragen sommigen zich af of neuromarketing wel ethisch verantwoord is. Marketeers gebruiken de drijfveren van de consument om de consument te manipuleren. Interessant… wat kan ik daar nu mee? Neuromarketing heeft ons een aantal interessante inzichten gebracht. Places zet de highlights voor u op een rijtje. 1. Afronden, altijd een goed idee? Veel mensen denken dat het altijd beter is een afgeronde prijs te gebruiken, €49,99 klinkt nu eenmaal beter dan €50,-. Fout! Of u een afgeronde prijs moet gebruiken of niet, hangt af van de koopintentie van de consument. Ronde prijzen worden door de hersenen verwerkt als vloeiend, makkelijk en emotioneel. Niet afgeronde prijzen worden door de hersenen verwerkt als niet vloeiend, moeilijk en rationeel. In een ideale situatie is de koopintentie van de consument gelijk aan de emotionele ervaring van de prijs. Verkoopt u bijvoorbeeld printers aan bedrijven? Dan werkt een niet afgeronde prijs het beste. Bent u fotograaf, gespecialiseerd in familieportretten? Ga dan voor een afgeronde prijs. 2. Neuromarketing, neurowetenschap, neuro… Een afbeelding van een brein draagt bij aan de geloofwaardigheid. Dat was reeds bekend. Nu blijkt ook dat mensen een verklaring die irrelevante neurowetenschappelijke informatie bevat, als meer bevredigend ervaren. Neurowetenschappelijke informatie heeft een verleidend effect op het beoordelingsvermogen van de mens. Dan weet u wat u te doen staat wanneer u een bepaald product of een bepaalde dienst wilt aanprijzen! 3. Spiegelneuronen & blijdschap Lachende modellen in advertenties zorgen voor blijdschap en positieve emoties bij een bepaald product of merk. De oorzaak hiervan zijn de spiegelneuronen. Dit wist u misschien al, maar wist u ook dat dit omgekeerd ook zo werkt? Droevige modellen zorgen door diezelfde spiegelneuronen dat we ons droeviger gaan voelen. Mensen zijn bijvoorbeeld eerder bereid om microleningen te verstrekken wanneer blije gezichten getoond werden. Geen beteuterde gezichten meer gebruiken dus. Adverteren hoeft gelukkig niet altijd ingewikkeld te zijn. Places biedt u een gratis bedrijfsvermelding, maar beschikt ook over voordelige advertentiepakketten waarmee u gemakkelijk uw online vindbaarheid vergroot. Meer informatie? Wij helpen u graag verder op 024-8200617!

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
6 januari 2016

Zeg het met een personal touch

Een domeinnaam, een mooie lay-out, goede afbeeldingen en een pakkende tekst: allemaal belangrijke ingrediënten voor een goede website. Echter, een belangrijk onderdeel wordt vaak vergeten. Ondernemers denken er bij het bouwen van de website vaak niet aan ook een persoonlijk stukje toe te voegen. Een persoonlijke uitstraling zorgt voor meer transparantie en geloofwaardigheid naar de klant. Heel leuk, maar makkelijker gezegd dan gedaan misschien. Hoe pakt u dit nou aan? Places.nl vertelt het u in deze blog. Even voorstellen Persoonlijkheid inbrengen hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Een begin is snel gemaakt: stel uzelf voor. Dit kan door een foto te plaatsen van u en uw medewerkers met de namen erbij. Ook kunt u daar nog een klein verhaaltje bij zetten over uw loopbaan en uw drijfveer om dit werk te doen. Dit geeft meteen een gezicht bij het bedrijf en verlaagt de drempel om contact op te nemen. Reageer op reacties Heeft u op uw website de mogelijkheid om reacties achter te laten, bijvoorbeeld op een forum of blog of door middel van reviews? Houd dan de reacties in de gaten en reageer zoveel mogelijk. En nee, geen automatische computerreactie, maar een echte zelfgeschreven tekst. Zo zien klanten dat er echte mensen achter het bedrijf zitten en krijgen ze meer begrip voor u. Nieuwsbrieven Geef uw klant op de website de mogelijkheid om zich in te schrijven voor nieuwsbrieven. Op die manier kunt u klanten ook bereiken zonder dat ze op de website zitten. De extra persoonlijkheid kunt u toevoegen door in de aanhef van de nieuwsbrief de naam van de klant te gebruiken. Kijk hier voor meer tips over nieuwsbrieven. Creëer contact Tot slot is het belangrijk de klant ook de mogelijkheid te geven zelf contact met u op te nemen. Maak dus een duidelijke afdeling met contactgegevens, en geef aan dat u open staat voor vragen en opmerkingen. Als u een fysieke locatie heeft, is het aan te raden hier ook een routebeschrijving van toe te voegen. Wilt u de klant graag te allen tijde te woord kunnen staan, maar bent u niet altijd aanwezig? Dan kunt u gebruik maken van de Places Antwoordservice. Op die manier worden klanten altijd persoonlijk geholpen en loopt u geen telefoontjes mis. Wilt u ook graag een website, maar weet u niet hoe u dat aan moet pakken? Schakel Places dan in! Vanaf slechts €49,- per jaar wordt er een complete website voor u gemaakt. Houd de Places blogpagina in de gaten voor tips, of neem contact op met onze klantenservice en vraag naar de mogelijkheden!
Even geduld alstublieft...