Menu

Klant & Doelgroep

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

Marije Schiffelers
Klant & Doelgroep
18 oktober 2017

Laaggeletterdheid vraagt om gemakkelijker taalgebruik

Laaggeletterde mensen worden vaak ten onrechte aangezien voor mensen die "gewoon" dom zijn. Dit is vaak helemaal niet het geval. Door welke reden dan ook hebben zij niet goed leren lezen en schrijven. Dit belemmert hen enorm in hun verdere leven en ze leven vaak in angst dat andere mensen erachter zullen komen en hen zullen veroordelen. De groep Nederlandse laaggeletterden is helemaal niet zo klein als je zou verwachten in een ontwikkeld land als Nederland. Het is dan ook verstandig om rekening te houden met deze groep. Laaggeletterdheid Laaggeletterdheid is nog steeds een groot probleem in Nederland. Er bestaat een schrikbarend hoog aantal laaggeletterde personen in Nederland. In totaal hebben 2.52 miljoen Nederlanders van boven de 16 moeite met taal en/of rekenen. Dit getal bedraagt 18 procent van de totale bevolking van Nederland die boven de 16 is. Het grootste gedeelte van deze groep, namelijk 1.3 miljoen mensen, is jonger dan 65 jaar. Een algemene misvatting die bestaat in de samenleving is dat laaggeletterden analfabeten zijn. Dat is niet het geval. Laaggeletterden kunnen wel lezen en schrijven, maar hebben hier (erg) veel moeite mee. Ze hebben onder andere moeite met het invullen van formulieren, het lezen van straatnaamborden en pinnen en digitaal betalen. De laaggeletterdheid van deze groep Nederlanders heeft dan ook grote gevolgen voor hun leven. Zo blijken deze mensen minder gezondheidsvaardig te zijn en daardoor vaak gezondheidsproblemen te hebben. Dit komt bijvoorbeeld doordat ze de verpakkingen van producten in de supermarkt of zelfs de bijsluiter van medicijnen niet kunnen lezen. Dit soort ernstige gevolgen van laaggeletterdheid vragen om gebruik van eenvoudige taal bij verschaffing van belangrijke informatie. Ook u als ondernemer heeft er baat bij eenvoudig taalgebruik te hanteren, aangezien daardoor een veel grotere groep mensen bereikt kan worden en u laaggeletterden hiermee helpt. Om een zo groot mogelijke groep Nederlanders te bereiken is het aan te raden om taalniveau B1 te hanteren in teksten die bedoeld zijn voor de consument. Hierbij gaat het om een veel grotere groep Nederlanders dan de eerder genoemde groep laaggeletterden. Bureau Taal bevestigd dat zo'n 95 procent van de Nederlandse bevolking B1 teksten kan begrijpen. De Rijksoverheid stelt zichzelf dan ook ten doel om teksten in B1 niveau te schrijven. In de praktijk blijkt echter dat de meeste overheidsteksten en andere teksten geschreven worden in taalniveau C1. Dit is problematisch aangezien 60 procent van de bevolking teksten in C1 niveau niet begrijpt. Ook mensen die hoog opgeleid zijn en C1 niveau begrijpen, lezen graag teksten met taalniveau B1. Deze teksten zijn namelijk gemakkelijker en sneller te lezen. Zelfs in teksten waarin u de hoog opgeleide consument wilt aanspreken is het dan ook niet verkeerd om eenvoudig taalgebruik te hanteren. Bureau Taal Ondernemers kunnen bedrijven als Bureau Taal inhuren om teksten te herschrijven in taalniveau B1, maar u kunt ook zelf een tekst in B1 niveau schrijven. Daarvoor een aantal tips gebaseerd op onderzoek van instanties als Stichting Lezen en Schrijven en ervaringen van Taalambassadeurs die laaggeletterd zijn of waren: Bedenk goed wie de doelgroep is. Beginnen met schrijven met de doelgroep in uw achterhoofd, zal ervoor zorgen dat u de doelgroep beter informeert. Bedenk wat de specifieke doelgroep zou willen weten en geef duidelijk antwoord op deze "vragen". Zorg voor een logische opbouw van de tekst. Het is niet verstandig om een tekst te beginnen met een moeilijk woord. Het is beter om toe te schrijven naar wat precies bedoeld wordt met de tekst. Leg de nadruk op het doel van de tekst, bijvoorbeeld het in actie brengen van een consument. Gebruik actieve zinnen. Passieve zinnen bevatten vaak onnodig veel hulpwerkwoorden die een zin lastig maakt. Probeer woorden als zullen, zouden en moeten dan ook te vermijden. Vaak is een passieve zin eenvoudig om te zetten in een actieve zin door dit soort woorden weg te laten. Gebruik alledaagse woorden en vermijd formele woorden. Alledaagse woorden zijn voor iedereen het gemakkelijkst te begrijpen. Woorden zoals derhalve en middels, die vallen onder formele woorden, worden in het dagelijks leven niet veel gebruikt, waardoor ze voor veel mensen moeilijk te begrijpen zijn. Vermijd vaktaal en afkortingen. Voor iedereen die niet in hetzelfde vakgebied zit is vaktaal moeilijk te begrijpen. Mensen met een laag taalniveau hebben ook veel moeite met afkortingen in de tekst. Dit maakt de tekst verwarrend en het ontmoedigd de lezer om het artikel verder te lezen. Gebruik geen zinnen met tangconstructies. Dit soort zinnen zie je veel in teksten, bijvoorbeeld de gemiddelde overheidstekst, met een hoger taalniveau dan B1. Voorgaande zin heeft een tangconstructie. Dit soort zinnen is vaak verwarrend, omdat er tussendoor extra informatie verstrekt wordt. Deze zinnen zijn vaak gemakkelijk op te delen in twee losse zinnen. Handhaving van deze tips zorgt voor een gemakkelijker leesbare tekst die niet alleen bij laaggeletterden, maar ook bij hoog opgeleide mensen in de smaak zal vallen.

Dennis Arns
Klant & Doelgroep
24 mei 2017

Zeg maar 'je': tutoyeren in klantcommunicatie

'Je' zeggen in plaats van 'u' tegen uw klanten en bezoekers? Het wordt door steeds meer bedrijven gedaan. Voorbeelden van bedrijven zijn Albert Heijn, KPN, Hema, SNS Bank en IKEA. Tutoyeren kan aan de ene kant klanten beledigen en aan de andere kant klanten juist persoonlijk benaderen. Het is in ieder geval belangrijk dat u de juiste keuze maakt om wel of niet te tutoyeren, de verkeerde keuze kan veel schade aanrichten op de relatie die u met uw klanten heeft. Tutoyeren is tegenwoordig een trend, vooral in de online wereld. Bedrijven met een marketingplan dat gericht is op een persoonlijke tone of voice gebruiken vaak 'je' in plaats van 'u'. Het hangt echter van meer factoren af of tutoyeren voor u een goede uitkomst is. Places.nl zocht een aantal factoren voor u uit die u kunnen helpen bij het maken van de beslissing om te tutoyeren en zette ze op een rijtje. 1. Wie bent u? Hoe zou u uw bedrijf omschrijven als persoon? Wat is uw merkidentiteit? Heeft u een trendy en modern bedrijf, dan kunt u er makkelijk voor kiezen om te tutoyeren. Bent u formeel en zakelijk, dan kunt u uw klanten beter aanspreken met u. Vaak zit een bedrijf hier ergens tussen in dus probeer te bedenken hoe uw bedrijf zou zijn als persoon en of deze persoon zou tutoyeren of vousvoyeren. 2. Wat is uw dienst of product? Ook de dienst of het product dat u aanbiedt kan u verder helpen om een keuze te maken in het tutoyeren. Heeft u simpele producten, die vooral voor vrijetijdsbesteding zijn en waarvan de klant niet afhankelijk is, bijvoorbeeld mode of cosmetica, dan kunt u ervoor kiezen om te tutoyeren. Biedt u echter een serieus product, zoals een rekening of een verzekering, dan is het verstandiger om ook serieus te communiceren over uw product en uw doelgroep aan te spreken met 'u'. 3. Via welke platformen communiceert u met uw klanten? Schrijft u brieven of communiceert u vooral online met uw klanten? Het internet is hip en modern en vraagt om een vlotte aanpak, in sommige situaties kunt u dan dus best tutoyeren. Echter wordt dit niet altijd even goed opgepakt, vooral als u niet consistent bent met de manier waarop u uw klanten aanspreekt. Zorg ervoor dat u op al uw kanalen uw klanten op dezelfde manier aanspreekt. Het internet is geen uitzondering op het schrift. Verschil in aanspraak kan verontrusting veroorzaken, zoals toen de SNS bank op hun website de klanten met 'je' aan ging spreken omdat dit beter bij het medium past. 4. Wie is uw doelgroep? Probeer uw doelgroep te visualiseren en bedenk of u zich er beter bij voelt om daar 'u' of 'jij' tegen te zeggen. En ga ook na of deze doelgroep graag getutoyeerd zou willen worden. Jongeren tussen de 20 en 35 zullen waarschijnlijk minder moeite hebben met tutoyeren, maar een man op leeftijd die en rollator aanschaft wordt waarschijnlijk liever met u aangesproken. Consistentie is key Vaak vergeten mensen dat hun website veel te maken heeft met het beeld dat hun bedrijf uitstraalt. Wees overal consistent, in uw verbale communicatie, maar ook online. Wij helpen u hier graag mee. U kunt het best beginnen met het aanschaffen van een mooie website. Bij Places Websites kunt u gratis een website aanvragen en hiermee meer klanten bereiken. Samen werken we aan uw imago en online vindbaarheid.

Dennis Arns
Klant & Doelgroep
10 april 2017

Overtuig het consumentenbrein met een goede tekst

Uw bedrijfswebsite bepaalt voor een groot deel of een consument bij u koopt, of verder zoekt. Face-to-face kunt u makkelijk inspelen op signalen van de consument, maar hoe overtuigt u hen met alleen tekst? Een goede tekst leest helder, heeft een duidelijke rode draad en houdt de aandacht vast. Hoe u zelf een goede marketingtekst schrijft, leest u in deze blog. Aandacht Het consumentenbrein is getraind om marketingprikkels te negeren. De hersenen hebben door de evolutie echter ook geleerd dat het signaleren van problemen belangrijk is. Leg de aandacht daarom in de kopregel al op de behoefte van de klant en biedt daar een oplossing voor. De klant voelt zich dan aangesproken en begint met lezen. Als de aandacht eenmaal getrokken is leest de klant ook verder, want we zijn zo geprogrammeerd dat het brein gefocust blijft tot we een oplossing vinden voor het probleem. Structuur Een andere manier om de aandacht vast te houden, is de rode draad in uw tekst. Schrijf actief en houd de zinnen en alinea's kort. Benoem ook alleen de informatie en voordelen die relevant zijn voor de doelgroep. De grootste fout die adverteerders maken is namelijk het noemen van teveel voordelen en feiten in de tekst. De klant heeft dan door dat er geadverteerd wordt en haakt af. Positieve attitude De woordkeuze in de tekst bepaald voor een groot deel hoe de klant over uw product, dienst en bedrijf denkt. Maak de tekst daarom persoonlijk. Gebruik niet 'wij' of 'onze dienstverlening', maar spreek de klant persoonlijk en actief aan. Benoem voordelen in bijvoegelijke naamwoorden en werkwoorden, zoals 'besparen' of 'profiteren'. De klant gaat hierdoor onbewust postiever denken over uw business. Navigeren De gouden tip is dat een korte en krachtige tekst met de belangrijkste punten overtuigender is dan een lange tekst vol feiten. Daarnaast is het belangrijk dat alle informatie makkelijk vindbaar is bij het navigeren op de website. Heeft u hulp nodig bij het maken van een goede, zakelijke website? Het team van Places.nl stelt uw website volledig voor u in en zorgt ervoor dat u direct vindbaar bent in Google. Sociale bewijskracht Naast een goede marketingtekst, trekt u de klant over de streep met sociale bewijskracht. Ruim 70% van de consumenten bekijkt eerst de reviews over een bedrijf voor een aankoop. Het team van Places.nl biedt de mogelijkheid om beoordelingen voor u te verzamelen en te beheren. Voor meer informatie belt u vrijblijvend met 024 - 3555299.

Dennis Arns
Klant & Doelgroep
17 februari 2017

Hoeveel invloed heeft de consument op aankoopbeslissingen?

De beslissingen die u dagelijks maakt worden beïnvloed door de verwachtingen die u heeft. Dit effect staat beter bekend onder de term 'cognitieve bias' en het is de belangrijkste tekortkoming in onze hersenen. Het komt erop neer dat we denkfouten maken bij het trekken van conclusies. Dat is zo ontstaan vanuit de evolutie; we zijn bevoordeeld en vooringenomen, zodat we snel kunnen reageren op onze omgeving. In deze blog maakt Places.nl u bewust van de meest voorkomende cognitieve biases rondom aankoopbeslissingen! 1. Post-aankoop rationalisatie Wanneer consumenten een aankoop doen waar ze niet volledig achter staan, ervaren ze cognitieve dissonantie (simpelweg: een vorm van stress). Een onnodige aankoop bijvoorbeeld, gaan ze voor zichzelf goedpraten. Zorg er als bedrijf daarom voor dat de klant ondanks zijn of haar bezwaren toch overgaat tot een aankoop. Haal twijfelende klanten over met een lange retourtermijn. Het aantal aankopen neemt dan toe; de meeste klanten zullen het product houden doordat ze hun aankoop achteraf rechtvaardigen. 2. Sociale bewijskracht Consumenten volgen graag de massa en raken het gemakkelijkst overtuigt door sociale bewijskracht. Presenteer uw product of dienst daarom als iets waar al veel mensen voor hebben gekozen. Dat vergroot het vertrouwen in uw bedrijf. Dit werkt vanwege het halo effect; doordat consumenten het positief vinden wanneer meer mensen ergens voor kiezen, krijgen ze ook een positieve verwachting van uw business. 3. Reciprociteit Reciprociteit wil zeggen dat wanneer iemand iets voor u doet, u eerder geneigd bent om iets terug te doen. Wanneer u iets geeft aan uw klanten, zullen zij daarom eerder overgaan tot een aankoop bij uw bedrijf. Denk daarbij aan een feestdagen- of verjaardagskorting. Op deze manier kunt u ook gemakkelijk nieuwe klanten werven: biedt bijvoorbeeld een waardebon aan in ruil voor het geven van een e- mailadres. U zult zien dat u door dat kleine gebaar veel meer contactgegevens ontvangt! Om de sociale bewijskracht van uw bedrijf te versterken, kunt u Places Reviews inschakelen. Uw klanten ontvangen dan een professionele uitnodiging om een beoordeling te schrijven en u kunt de statistieken bekijken vanuit uw eigen dashboard. Vervolgens kunt u de reviews delen via social media of uw website. Wilt u uw bereik vergroten? Met een advertentie op Telefoonboek.nl of Openingstijden.com bereikt u 6,6 miljoen potentiële klanten! Heeft u juist hulp nodig bij het maken van een goed gestroomlijnde, zakelijke website? Ook daarvoor kunt u bij Places.nl terecht. Voor meer informatie belt u vrijblijvend met 024 - 3555299.

Dennis Arns
Klant & Doelgroep
31 januari 2017

Zo belangrijk zijn klantervaringen voor ZZP'ers

Als ondernemer lijkt reviewmarketing misschien niet zo interessant om in te investeren, maar dit is belangrijker dan het in eerste instantie lijkt. 75% van de Nederlandse consumenten leest namelijk reviews voor het aanschaffen van een product. Klantenervaringen en mond-tot-mondreclame zijn van groot belang bij het succes van uw onderneming. Places.nl zocht voor u uit hoe dit werkt. Reviews Online klantenfeedback lijkt soms onnodig, maar dat is het zeker niet. Een positieve review is de beste reclame die een ondernemer zich kan wensen. Deze kan doorslaggevend bij zijn aanschaffen van uw product of het afnemen van uw service. Consumenten lezen reviews om een goede keuze te kunnen maken bij het maken van een product. Wees niet bang, een review met kritiek hoeft niet altijd slecht te zijn, deze kan u wijzen op punten die u binnen uw bedrijf moet verbeteren. Mond-tot-mondreclame Consumenten kunnen uw product ook promoten door erover te praten met anderen. Mensen hebben vaak veel vertrouwen in ervaringen van anderen, al helemaal als ze het hier in het echt over hebben. Het is natuurlijk lastigom men te stimuleren om over uw bedrijf te praten. De beste manier om dit te doen is door ervoor te zorgen dat uw bedrijf interessant is om over te praten. Dit kan u doen door een spraakmakende advertentie met humor, sociale en emotionele meerwaarde bieden en zorgen voor een ultieme klantbeleving. Places reviews Wilt u gaan investeren in reviewmarketing? Zorg dan dat het mogelijk is dat uw klanten een review over uw bedrijf kunnen schrijven. Met de Places Reviewpagina kunt u een gratis reviewpagina aanmaken. Zo kan u direct feedback van uw klanten ontvangen. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met 024-3555299. Wij helpen u graag verder!

Dennis Arns
Klant & Doelgroep
9 december 2016

Storytelling vs. Gamification

Niets is zo veranderlijk als het weer, met uitzondering van de marketingwereld. In onze huidige wereld, beheerst door social media en continu online zijn, is het vrijwel onmogelijk om van iedere trend op de hoogte te blijven. Places.nl licht er twee voor u uit: storytelling en gamification. Storytelling De strategie bij storytelling is dat een inspirerend verhaal de basis vormt voor alle in- en externe communicatie rondom een merk. Dit verhaal kunt u kiezen op basis van een bepaalde ervaring met uw bedrijf, maar ook verzinnen. Via het inspire, sell and tell-model gaat het verhaal vervolgens naar buiten. Nadat iedereen intern geïnspireerd is (inspire), moet het verhaal worden geleefd (live). In de praktijk betekent dit dat de organisatie actie moet ondernemen om het verhaal te bewijzen, ook wel 'story doing' genoemd. Het verhaal moet verkocht worden via campagne en promoties (sell) en tenslotte moet het verhaal worden verteld via marketing en social media (tell). Verhalen zorgen ervoor dat consumenten zich kunnen identificeren met het merk en creëren eveneens vertrouwen. Gamification Bij gamification wordt het verhaal niet verteld, maar wordt de speler gemotiveerd om actief onderdeel te worden van het verhaal. Marketeers moeten denken als game designers. Met het door Bart Hufen ontwikkelde spel 'GameStorm' worden marketinguitingen bedacht die inspelen op de natuurlijke drijfveren van mensen. Zo wordt het (game)doel geformuleerd en obstakels geïdentificeerd. De 'killers' bedenken acties die de obstakels in stand houden, de 'creators' bedenken hoe de obstakels overbrugd kunnen worden. Zo ontstaat een lijst van destructief en constructief menselijk gedrag rondom het te bereiken doel. De negen start- en stop-acties die uit de GameStorm komen vormen de prioriteiten voor marketing. Spelen of vertellen? Een goed verhaal is een krachtig marketingmiddel. Bij storytelling wordt het verhaal bedacht vanuit het merk, marketing wordt ingezet om het verhaal aan de doelgroep te vertellen. Bij gamification worden de motiverende (of juist de remmende) factoren vastgesteld, marketing wordt daarop afgestemd. Als dat lukt kunt u de belemmeringen voor de doelgroep wegnemen en de motiverende factoren stimuleren om samen het volgende niveau te bereiken. Gamification vereist meer engagement vanuit de consument dan storytelling, maar beide marketingtechnieken zijn geschikt om de doelgroep aan te zetten tot aankoop, mits ze goed uitgevoerd zijn. Aan u de keuze! Bent u niet zo van de veranderlijke marketingtrends? Gelukkig zijn er ook andere manieren om te zorgen dat uw bedrijf optimaal vindbaar en bereikbaar is voor zowel uw potentiële als bestaande klanten. Door uw bedrijf gratis aan te melden op Places.nl, bent u online vindbaar voor de 6,6 miljoen bezoekers van Telefoonboek. U wilt toch ook zorgen voor meer klanten en meer omzet? Neem gerust contact op met 024-3555299, wij helpen u graag!

Dennis Arns
Klant & Doelgroep
5 december 2016

Hoe consumentgestuurde cocreatie uw bedrijf verder helpt

Een recente trend op het gebied van marketing, is consumentgestuurde cocreatie. Daarbij worden producten en diensten ontwikkeld door interactie met de consument. U blijft voor op de concurrentie wanneer u deze vorm van marketing goed toepast. Hoe u dat doet voor uw onderneming, leest u in deze blog! Vormen van cocreatie U kunt uw klanten op meerdere manieren inschakelen voor uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan crowd sourcing: een probleem voorleggen aan een online platform waarop deelnemers kunnen reageren met oplossingen en ideeën. Of consumenten de mogelijkheid geven om producten te personaliseren waarbij de beste ontwerpen geproduceerd worden. Neem de 'maak de smaak' wedstrijd waarmee Lays onlangs reclame maakte bijvoorbeeld! Succesfactoren Selecteer de juiste klanten voor uw vraag naar ideeën, op basis van relevante karakteristieken van de doelgroep. Zorg er wel voor dat het platform kleinschalig blijft, zodat er voldoende ruimte is voor interactie. Ook negatieve feedback is waardevol voor verbetering, dus sta daar als bedrijf voor open. Gebruik het contact effectief om nieuwe kennis over de doelgroep te verzamelen, door u te verdiepen in de interesses en behoeften van de consument. Risicofactoren Wanneer u hulp vraagt aan een openbaar platform door crowd sourcing, volgen concurrenten uw bedrijfsontwikkelingen op de voet. Het is slim om uw vraag er dan ook meteen af te halen wanneer de oplossing is gevonden. Blijf wel altijd kritisch tegenover de innovatieve ideeën van 'experts': niet alle kennis is even relevant en juist. Terugkoppeling Om consumenten te blijven aansporen tot nieuwe ideeën, is regelmatige terugkoppeling van groot belang. Bericht de klant eens in de maand over wat het bedrijf met de waardevolle ideeën gaat doen. Een klant voelt zich gehoord als er zichtbaar iets met het advies wordt gedaan, waardoor de klantrelatie verbetert! Reviews Een andere manier om feedback te krijgen van uw klanten, is het verzamelen van reviews. Uit onderzoek blijkt dat wel 92% van de consumenten voor een aankoop eerst de online beoordelingen van een bedrijf bekijkt! Zelfs negatieve reviews werken in uw voordeel: u vergroot het consumentenvertrouwen wanneer uw business ook bij problemen een goede service biedt. Schakel Places Reviews in om beoordelingen voor u te verzamelen. U kunt via Places Reviews klanten benaderen met een unieke e- mailuitnodiging. Deze staat de klanten toe om een review achter te laten. Vervolgens kunt u op de reviews reageren of ze delen via social media. Voor meer informatie hierover belt u vrijblijvend met 024 - 3555299.

Sanne
Klant & Doelgroep
24 oktober 2016

Zo gebruikt u klantbeoordelingen in uw voordeel!

Sociale bewijskracht blijkt het effectiefste middel om potentiële klanten over de streep te trekken. Uit onderzoek blijkt dat 83 procent van de online kopers eerst kijkt naar de online reviews. Vooral negatieve beoordelingen blijken de beslissing te beïnvloeden. Het is dan ook verleidelijk om de reviews zelf aan te passen, maar er zijn een hoop bedrijven die daarmee al de mist in zijn gegaan. Internet vergeet niks, dus vandaag leest u hoe u zonder problemen voor goede reviews kunt zorgen. Transparantie Te veel goede reviews kunnen wantrouwen opwekken. Slechte reviews kunnen uw bedrijf juist ten goede komen, mits u daar goed op reageert. Zorg dat u openbaar reageert op iedere klacht, zodat u laat zien dat u met de klant een oplossing zoekt wanneer er iets niet naar wens verloopt. Transparantie vergroot namelijk het vertrouwen. Dit is natuurlijk alleen effectief wanneer u uw beloftes ook nakomt. Feedback Als naar buiten komt dat u neppe reviews plaatst, is uw reputatie in één klap beschadigd. U kunt er natuurlijk wel voor kiezen om uw reviews te laten controleren door een bedrijf, maar zorg ervoor dat uw klanten zélf een review plaatsen. Doe dat niet door te vragen om goede beoordelingen, maar verzoek klanten om feedback te geven na een aankoop. Klanten die tevreden zijn denken er namelijk minder snel aan om een review te plaatsen, dus een verzoek na aankoop kan een hoop positieve beoordelingen opleveren. Reageren Reageer niet alleen altijd professioneel en positief op negatieve reviews, maar doe dat ook eens bij positieve beoordelingen. Door te laten zien dat u betrokken bent bij de klant, creëert u good will en kiezen nieuwe klanten eerder voor uw bedrijf. Reageer dan ook altijd snel op vragen en houd uw social media accounts goed bij. Reviews controleren Wist u dat u een service kunt inschakelen waarmee u bestaande klanten uitnodigt voor het plaatsen van een review over uw business? Places Reviews ontwerpt met u een unieke e- mailuitnodiging en houdt u op de hoogte van iedere nieuwe review. De reviews kunt u vervolgens delen op uw website of via social media. Kijk voor meer informatie op Places.nl of neem vrijblijvend contact op met 024 â 3555 299.

Sanne
Klant & Doelgroep
14 oktober 2016

Klantenwerving: de kern van uw bedrijf

Zonder klanten is geen enkel bedrijf een lang leven beschoren. Werven kan op vele manieren gebeuren. Adverteren kan hierbij van groot belang zijn maar is zeker niet de enige manier. Places geeft u 5 tips waarmee u het eens over een andere boeg kan gooien. Koud, lauw en warm Klantenwerving bestaat in alle vormen en maten. Het belangrijkste verschil zit hem in de "koude, lauwe en warme" vormen van klantenwerving. Waar de warme variant relatief makkelijk is omdat het betrekking heeft op klanten waar u al eerder zaken mee heeft gedaan, zijn lauwe en koude klantenwerving ingewikkelder. Bij lauwe klantenwerving bent u wel bekend met de personen, bijvoorbeeld via congressen, maar heeft u nog geen zaken met hen gedaan. De meest 'koude' vorm betekent enkel dat er nog geen enkele vorm van contact heeft plaatsgevonden. Het is daarom ook de moeilijkste, en vaak duurste vorm van klantenwerving. Om op elk van deze drie manieren stappen te maken geeft Places u 5 originele tips uit de praktijk, toepasbaar op elke vorm van klantenwerving. 1. Reageer online Reageer op blogs en online fora die betrekking hebben op uw handel, bedrijf of bedrijfstak. Op die manier laat u van zich horen, zorgt u voor meer naamsbekendheid en kunt u aangeven welke diensten of producten u aanbiedt. Afhankelijk van de vorm en beoogde uitstraling van uw bedrijf kunt u dit doen op internetfora, LinkedIn of Facebook. U kunt ook een eigen blog beginnen. 2. Bied aan om te spreken op (zakelijke) netwerkbijeenkomsten Netwerkbijeenkomsten zijn bij uitstek geschikt om nieuwe contacten te ontmoeten en hen te introduceren tot uw bedrijf. Van groot belang hierbij is dat u de kern en kracht van uw bedrijf in enkele zinnen kunt omschrijven en uiteraard altijd een visitekaartje op zak hebt. Door zelf te spreken krijgt u bovendien de kans om uw bedrijf of visie uitgebreider aan bod te laten komen. 3. Doe mee aan activiteiten van de KvK De KvK en Het Ondernemersplein organiseren talloze activiteiten voor ondernemers. Hierbij kunt u denken aan webinars en bijeenkomsten toegespitst op bijvoorbeeld starters of een bepaalde bedrijfstak. Zo kunt u nieuwe ideeën opdoen en uw naamsbekendheid onder collega's verspreiden. 4. Maak contact met collega-ondernemers Maak of houd contact met collega-ondernemers die een aanvullend product of dienst bieden en bezorg elkaar werk. Door nauw contact te houden met collega's in hetzelfde veld kunt u elkaars diensten aanbevelen. Dit is tevens een extra dienst richting uw klant. 5. Maak van bestaande klanten ambassadeurs Tevreden klanten waarmee u een goede relatie onderhoudt zullen u graag helpen uw klantennetwerk uit te breiden. Door hen te benoemen als ambassadeur zult u hen enerzijds meer bij het bedrijf betrekken en kunt u anderzijds profiteren van hun positieve ervaringen met uw bedrijf. Als ambassadeur kunnen zij namelijk gemakkelijk die ervaringen delen met collega-ondernemers, potentiële klanten en bestaande klanten. Klantenwerving in de praktijk Deze 5 ideeën zijn een kleine greep uit de talloze mogelijkheden. Afhankelijk van de vorm - koud, lauw of warm - die u wilt toepassen kunt u uw klantenwervingsmethodes combineren, specialiseren en ontwikkelen. Naast deze ideeën blijven (online) adverteren, contact houden met bestaande klanten en zakelijke geschenken natuurlijk altijd toepasbaar. Wilt u ook op andere manieren meer websitebezoekers trekken? Kijk dan eens voor de mogelijkheden van adverteren op Places.nl en Openingstijden.com. Daarmee bereikt u namelijk 6,6 miljoen potentiële klanten! Places informeert u graag vrijblijvend over de advertentie mogelijkheden.

Sanne
Klant & Doelgroep
10 oktober 2016

Talk to me: 5 tips om uw blog interactie te vergroten!

Een van de meest logische manieren om meer interactie te krijgen met uw websitebezoekers is middels uw blog. Dit is echter niet zo makkelijk als het lijkt. Hoe volhardend u ook blijft schrijven, interactie is nooit gegarandeerd. Hoe krijgen anderen het voor elkaar om discussie en dialoog uit te lokken bij alles wat ze schrijven? Wat is hun geheim? Places geeft u 5 tips om u te helpen de interactie op uw blog te vergroten. Brainstorm Het kan nuttig zijn om eerst even met uw team te brainstormen over de volgende vragen. Ten eerste kunt u nagaan hoe belangrijk interactie is op uw blog. Wat wilt u ermee bereiken? Ten tweede kunt u uzelf afvragen of lezers 'verplicht' zijn om te reageren en wanneer en waarom u zelf eigenlijk reageert op blogs. En ten slotte: waar bereikt uw blog de meeste interactie mee? Als u deze vragen hebt kunnen beantwoorden, kunt u daarna wellicht met de volgende tips en ideeën aan de slag. 1. Straal plezier uit in uw blog Misschien lijkt dit op een open deur intrappen, maar alles begint met plezier en passie. Dit geldt ook voor uw blogpagina. De lol die u erin beleeft straalt namelijk direct uit naar uw lezer en dat wekt interactie op. 2. Laat ruimte voor zinnige reacties Door af en toe uw verhaal niet helemaal af te maken geeft u de lezer ruimte een zinnige reactie achter te laten op uw blog. Op een dichtgetimmerd artikel valt weinig anders te reageren dan 'goed artikel'. 3. Blog niet te veel Laat de frequentie los en blog alleen als u er zin in heeft en iets nieuws, nuttigs of interessants kan melden. U zult zien dat kwaliteit boven kwantiteit gaat in de wereld van het schrijven. 4. Maak het persoonlijk In deze tijd van content marketing is de klant op zoek naar de boodschap en de mensen achter het merk. Dus ook als uw blog puur zakelijk is, kan het leuk zijn zo nu en dan een wat persoonlijker artikel te schrijven. Een zakelijk artikel kunt u overigens ook voorzien van een persoonlijk sausje door uw eigen mening te laten horen. 5. Interactie moet van twee kanten komen Reageer op de reactie van uw lezer. Bedank hem of haar, beantwoord eventuele vragen of verduidelijk uw visie. Zeker wanneer u nog niet zoveel reacties ontvangt, is het een goed idee waardering te tonen middels een reactie. Krijgt u zelf veel interactie op uw blog? Hecht u daar waarde aan, of juist niet? We nodigen u uit een reactie achter te laten!

Sanne
Klant & Doelgroep
13 september 2016

Newsflash: 4 basisregels voor een goede nieuwsbrief

Stuurt uw onderneming regelmatig een nieuwsbrief naar (potentiële) klanten? Of wilt u er graag een gaan uitsturen? Dan is het van belang dat uw nieuwsbrief de lezers aanspreekt. Bij Places zochten wij voor u uit waar een nieuwsbrief aan moet voldoen om in de smaak te vallen. Hieruit bleken 4 basisregels: 1. Begin bij de titel Ten eerste is het van belang dat de ontvanger van uw nieuwsbrief deze gaat openen. U kunt hiervoor zorgen door een pakkende onderwerpregel te schrijven. Benoem hierin de aanbieding of het product dat terugkomt in de nieuwsbrief waar uw lezer interesse in zou kunnen hebben. 2. De kern in de inhoud Nadat de nieuwsbrief is geopend is het van belang dat deze daadwerkelijk interessant is voor de lezer en hem niet direct wegklikt. Zorg ervoor dat de informatie waardevol is voor de lezer. Interesse wordt gewekt wanneer de lezer iets kan leren of wanneer er een aanbieding in staat die interessant is voor de lezer. Om ervoor te zorgen dat de lezer uw nieuwsbrief niet direct wegklikt is het van belang dat de nieuwsbrief uw lezer tot actie aanroept. Dit doet u door bijvoorbeeld te linken naar uw website. Hiernaast is het belangrijk dat uw nieuwsbrief netjes is. Zorg ervoor dat uw nieuwsbrief geen taalfouten bevat, een afmeldoptie heeft en de contactinformatie van uw bedrijf bevat. 3. Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk Het is belangrijk dat uw website gebruiksvriendelijk is. Zorg ervoor dat uw mail niet te veel opslagruimte in beslag neemt. Zorg er ook voor dat uw nieuwsbrief overzichtelijk is en duidelijk is voorzien van kopjes, zodat de lezer makkelijk door uw nieuwsbrief kan scrollen. Voor meer tips om uw nieuwsbrief te optimaliseren bekijkt u de infographic van Frankwatching. 4. Linken naar een goede website Linkt u in uw nieuwsbrief door naar uw bedrijfswebsite? Zorg er dan voor dat deze ook tip top in orde is. Places kan u hier bij helpen. Bij Places Websites helpen wij u graag met het maken van een professionele webstie. Voor meer informatie kan u ons vrijblijvend om advies vragen via 024-3555299.

Sanne
Klant & Doelgroep
16 augustus 2016

Zo maakt u van uw klant uw fan!

Klantenbinding is zeker zo belangrijk als klantenwerving. Een bestaande klant behouden is namelijk vele malen goedkoper dan om een nieuwe klant binnen te halen. Dit wordt soms nog wel eens vergeten door ondernemers. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw klanten "fan" van uw bedrijf zijn en loyaal aan u blijven? Places.nl geeft u vijf tips in deze blog. 1. Verwachtingen waarmaken én overtreffen Het is belangrijk om altijd eerlijk te zijn naar uw klanten. Maak daarom ook geen beloftes die u ook niet kan waarmaken. Zet zelfs iets lager in, zodat de klant net wat minder verwacht. Zo kunt u uw klant later positief verrassen door zijn of haar verwachting te overtreffen. 2. Langdurige vertrouwensrelaties Zorg dat u de behoeftes van uw klanten begrijpt. Als klanten oprecht vertrouwen op u, dan zullen ze niet zomaar opstappen. Een goede vertrouwensrelatie is daarom belangrijk. Maar het is ook belangrijk om niet stil te blijven staan: ga op zoek naar manieren waarop u de klant nog beter kunt helpen. Dit kan al in de vorm van een blog waarop u kennis deelt. 3. Proactieve klantenservice Het is belangrijk om problemen al te voorzien voordat ze echt naar buiten komen. Zo voorkomt of beperkt u negativiteit bij uw klanten. Een proactieve service kan bijvoorbeeld zijn dat u een sms stuurt naar uw klanten voorafgaand aan netwerkonderhoud. Het meest belangrijke bij een proactieve service is dat u niet afwacht. Als u eventuele problemen al kunt signaleren en communiceert naar uw klanten, creëert u een band en vertrouwen. 4. Automatisering Computers zijn (nog) geen vervangers van mensenwerk, maar een computer werkt op verschillende punten vele malen sneller en foutloos. Zorg bijvoorbeeld dat er altijd een reactie komt op een vraag van de klant en dat deze niet meerdere malen hetzelfde verhaal moet vertellen. Dat kunt u doen door deze processen te automatiseren. De tijd die u wint met deze automatisering kunt u weer in de klant investeren waar de computer u niet kan vervangen. 5. Klantfeedback Goed luisteren naar uw klanten is een van de belangrijkste dingen bij een bedrijf. Zo kunt u bepalen of u voldoet aan verwachtingen van de klant en kunt u ingrijpen als dat niet het geval is. Klanttevredenheid kan op verschillende manieren gemeten worden: kijk daarvoor welke manier van vragen het beste bij uw bedrijf past. Meer nieuws Wilt u meer nieuws of informatie lezen voor ondernemers? Houd dan de Places blogpagina in de gaten. Hierop vindt u dagelijks nieuwe blogs met relevante ontwikkelingen en tips voor ondernemers in het MKB.
Even geduld alstublieft...