Menu

Imago

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

Marije Schiffelers
Imago
20 september 2017

TaxiLux Fietsen best beoordeelde bedrijf van Utrecht

Utrecht is een zeer centrale stad gelegen in Nederland en wordt door de Europese Unie gekwalificeerd als meest competitieve regio van Europa. Dit betekent dat er veel bedrijven zijn gevestigd in Utrecht die allemaal de beste willen zijn in hun vak. Maar welk bedrijf is dat? Volgens de beoordelingen op Telefoonboek.nl is dat TaxiLux uit Utrecht. Ook keek Telefoonboek.nl naar overige bedrijven die tot de top vijf van best beoordeelde bedrijven in Utrecht behoren. Ratings Het wordt steeds vaker benadrukt dat tevreden klanten ambassadeurs kunnen worden en van groot belang zijn voor bedrijven. De ervaringen van consumenten worden namelijk vaak als geloofwaardiger beoordeeld dan reclame uitingen van het bedrijf zelf. Het is daarbij natuurlijk wel van belang dat bedrijven goed presteren en voldoende tevreden klanten hebben die een bijvoorbeeld online een beoordeling kunnen geven. Maar welk bedrijf wordt het best beoordeeld? Telefoonboek.nl onderzocht de best beoordeelde bedrijven in Utrecht die geregistreerd staan in haar database. Via Telefoonboek.nl kunnen bezoekers een score toekennen aan de algemene indruk van het bedrijf, de service en de prijs/kwaliteitverhouding. Bedrijven dienen minimaal tien van unieke beoordelingen te hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Utrecht Taxibedrijf TaxiLux uit Utrecht kreeg de beste beoordeling: een 9,6 op basis van 171 unieke beoordelingen. De taxiservice scoort erg goed en consistent op alle vlakken. Zo ontving TaxiLux een 9,6 voor de algemene indruk van het bedrijf, een 9,6 voor de service en een 9,7 voor de prijs/kwaliteitverhouding van het bedrijf. Daarnaast scoort de organisatie niet alleen goed op het gebied van ratings, maar ook als het aankomt op reviews en telefonische bereikbaarheid. Op nummer twee van best beoordeelde bedrijven in Utrecht staat de one-stop-shop voor motorrijders: motoZoom. Deze organisatie ontving een gemiddelde beoordeling van 9,1. Nummer drie en vier van de top vijf best beoordeelde bedrijven van Utrecht wordt vervuld door grillrestaurant Dar Al Maghreb en Hebbes Dierenspeciaalzaak respectievelijk. Hoewel deze drie organisaties allen een 9,1 scoorden, is de rangorde afhankelijk van het aantal beoordelingen dat zij hebben ontvangen via Telefoonboek.nl. Top vijf best beoordeelde bedrijven in Utrecht volgens Telefoonboek.nl TaxiLux Utrecht Gemiddelde beoordeling: 9,6 motoZoom Gemiddelde beoordeling: 9,1 Dar al Maghreb Gemiddelde beoordeling: 9,1 Hebbes Dierenspeciaalzaak Gemiddelde beoordeling: 9,1 JLM Glas Gemiddelde beoordeling: 9,0

Marije Schiffelers
Imago
19 september 2017

Ondernemers in Nijmegen goed beoordeeld

Nijmegen telt een groot aantal ondernemers en bedrijven. Maar hoe worden die bedrijven beoordeeld door de consument? Online review- en ratingsystemen worden steeds belangrijker en veel consumenten zoeken online informatie over een bedrijf voordat zij een aankoop doen of een bedrijf benaderen. De meeste consumenten willen namelijk een bepaalde mate van zekerheid over een bedrijf voordat zij hieraan hun geld uitgeven. Hebben bedrijven veel positieve reviews, dan kan dit in hun voordeel werken en kunnen zij veel nieuwe klanten aantrekken. Daarentegen kunnen negatieve reviews schade aanrichten bij bedrijven, aangezien potentiële klanten afgeschrikt kunnen worden door negatieve beoordelingen over producten of diensten. Telefoonboek.nl onderzocht daarom hoe Nijmeegse bedrijven online beoordeeld worden. Onderzoek In de database van Telefoonboek.nl zijn 1.095 geschreven reviews verzameld over bedrijven uit Nijmegen. Daarbij is gekeken naar de toon van de beoordelingen en is er onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve reviews. Er werden daarbij veel meer positieve (914) dan negatieve (181) reviews geschreven. Daarmee is 83,5% van de geschreven reviews over bedrijven in Nijmegen via Telefoonboek.nl positief van aard en een relatief klein percentage van de reviews (16,5%) negatief. Dat lijkt een mooi compliment voor de meeste bedrijven, zeker aangezien het gemiddelde cijfer van de bedrijven neerkomt op een 8,4 en daarmee ruim voldoende is. Negatief Hoewel het aantal negatieve reviews redelijk laag is, is het belangrijk dat bedrijven deze reviews serieus nemen. Wanneer bedrijven weten dat er een negatieve review is geschreven, hebben zij de mogelijkheid om alsnog contact op te nemen met de consument waardoor een negatieve ervaring in sommige gevallen alsnog een positieve uitkomst kan hebben. Het is daarom van belang dat bedrijven geschreven reviews op het internet monitoren. Bij het analyseren van de reviews viel het op dat negatieve reviews veel meer tekst bevatten dan positieve reviews. Het lijkt er daarmee op dat de meeste consumenten een specifieke situatie beschrijven waaruit blijkt dat zij niet tevreden zijn over het desbetreffende bedrijf. Ook blijkt uit de reviews dat consumenten erg ontevreden zijn wanneer het betreffende bedrijf een fout ontkent of als het ware afschuift op de consument. Het lijkt erop dat het schrijven van een negatieve review voor consumenten een manier is om hun frustratie te uiten. De meeste negatieve reviews hadden betrekking op slechte service en met name op het gebied van leveringen en bestellingen (67). Daarnaast werd er veelal geklaagd over de kwaliteit van producten of diensten (59). Tot slot betroffen veel klachten de slechte telefonische bereikbaarheid van bedrijven (43). Ook waren er klachten die geen betrekking hadden op één van deze onderwerpen. Het bedrijf Care Commerce uit Nijmegen ontving de meeste negatieve reviews (29). Dit bleek te komen door de hype van fidgetspinners die dit voorjaar razend populair werden. De organisatie bleek overdonderd te zijn door het grote aantal bestellingen waardoor de levering van fidgetspinners verlaat was. De meeste reviews hadden dan ook betrekking op de verlate levering door de organisatie. Wel gaf de organisatie nog een reactie op de negatieve reviews, maar was er geen sprake van een tegemoetkoming of excuus. Het is dan ook de vraag of dit de juiste manier is om te reageren op ontevreden klanten. Positief Het merendeel van de geschreven reviews over bedrijven in Nijmegen was positief. Hoewel het monitoren van negatieve reviews erg belangrijk is, geldt dat ook voor positieve reviews. Op die manier kunnen bedrijven namelijk zien op welke punten zij het extra goed doen en waarmee zij zich onderscheiden van concurrenten. Na het analyseren van de positieve reviews blijkt dat de meeste reviews een algemene, positieve uiting zijn. Het gaat hierbij om termen zoals 'Goed!' en 'Klasse!'. Daarnaast is goede service een belangrijk en veelvoorkomend punt in positieve reviews. Tot slot wordt de prijskwaliteit verhouding vaak aangehaald als positief punt. Daarmee lijken de genoemde onderwerpen van positieve reviews grotendeels overeen te komen met de onderdelen van het ratingssysteem op Telefoonboek.nl Top drie onderwerpen reviews Telefoonboek.nl Positief Negatief Algemeen Service - leveringen Service Kwaliteit Prijs/kwaliteit Telefonische bereikbaarheid Branches Naast de aard van de reviews is er ook gekeken naar de branches die de meeste positieve en negatieve reviews ontvingen. Belangrijk daarbij is dat er niet voor elk bedrijf en elke branche evenveel reviews zijn geschreven waardoor kleinere branches wellicht niet in de top drie voorkomen vanwege het lage aantal geschreven reviews. Allereerst is er gekeken welke branches de meeste positieve reviews ontvingen. Kappers in Nijmegen bleken de meeste positieve reviews te hebben ontvangen (68). Daarnaast werden ook autobedrijven (30) en kleding bedrijven (25) goed beoordeeld door middel van een positieve review. Zo bleken webshops de meeste negatieve reviews te hebben ontvangen (37). Wel is het daarbij belangrijk dat 29 reviews betrekking hadden op één webshop. Deze webshop had dan ook een grote invloed op de gehele branche. Naast webshops, ontvingen ook telefoonwinkels relatief veel negatieve reviews (15). Tot slot ontvingen restaurants in Nijmegen relatief veel (8) negatieve reviews waardoor zij tot de top drie behoren van branches met de meeste negatieve reviews. Hoewel dit relatief gezien is, zijn de cijfers redelijk laag en lijken de meeste bedrijven het alsnog goed te doen. Top drie branches met positieve en negatieve beoordelingen volgens Telefoonboek.nl Positief Negatief Kappers Webshops Autobedrijven Telefoonwinkels Kleding Restaurants

Marije Schiffelers
Imago
15 september 2017

Huisartsen geroemd om vriendelijkheid

De meeste mensen kijken niet uit naar een bezoekje aan de huisarts, maar de aanpak en werkwijze van een huisarts kan een groot aandeel hebben in de ervaring van patiënten na afloop. Het is daarom ook van belang dat patiënten zich op hun gemak voelen bij hun huisarts en zij vertrouwen hebben in de werkwijze en kunde van de behandelend arts. Maar is dit ook altijd het geval? En wat zijn dan de belangrijkste positieve punten of de meest voorkomende klachten? Telefoonboek.nl onderzocht 443 reviews van huisartsen uit haar database en zette de feiten op een rij. Onderzoek In de database van Telefoonboek.nl zijn 443 geschreven reviews verzameld over huisartsen in Nederland. Daarbij is gekeken naar de aard van de beoordelingen en werd er onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve reviews. Er werden veel meer positieve (394) dan negatieve (49) reviews geschreven. Daarmee is 88,9% van de geplaatste reviews over Nederlandse huisartsen via Telefoonboek.nl positief van aard en is er maar een relatief klein percentage (11,1%) van de reviews negatief van aard. Dat is een mooi compliment voor het merendeel van de huisartsen. De reviews zijn naast het hebben van een positieve of negatieve aard ook gecategoriseerd op terugkerende thema's. Hierbij was het mogelijk dat meerdere thema's werden besproken per review. Positief Het merendeel van de bezoekers die een positieve review schreef, geeft een algemene beoordeling zonder daar daadwerkelijk een argumentatie bij te geven. Het gaat daarbij meestal om kreten zoals 'heel fijn!' of 'prima!'. Daarnaast vindt een groot gedeelte de vriendelijke houding en persoonlijke aandacht van huisartsen en overige medewerkers een groot pluspunt. Dit is dan ook het terugkomend thema binnen de positieve reviews. Daarnaast gaven bezoekers aan dat zij het belangrijk en positief vinden wanneer een huisarts een luisterend oor biedt en daarmee betrokken is bij de gezondheid van de patiënt. Een gedeelte van de bezoekers gaf aan dat dit vaker voorkwam wanneer er voldoende tijd voor een afspraak werd ingepland en dit ook een positief aspect was van een aantal huisartsen. Naast de persoonlijke en vriendelijke aanpak van huisartsen, was de deskundigheid en professionaliteit van huisartsen en huisartsenpraktijken in zijn algemeen een belangrijk en positief punt dat vaak werd benoemd. Belangrijk hierbij was dat patiënten snel terecht konden en er na de afspraak ook een goede nazorg werd geboden. Negatief De 49 negatieve reviews over huisartsen hebben met name betrekking op de telefonische bereikbaarheid van huisartsenpraktijken: bij 15 reviews werd dit als voornaamste reden van de lage beoordeling gegeven. Hoewel 15 negatieve reviews niet een erg hoog getal is, betreft de slechte telefonische bereikbaarheid een derde van het totaal aantal negatieve reviews. Verder werd vaak aangegeven dat huisartsen onsympathiek zijn. Zoals al uit de positieve reviews bleek, wordt een vriendelijke, persoonlijke en betrokken houding erg hoog gewaardeerd. Is dit niet het geval, dan lijkt het er ook op dat patiënten erg ontevreden zijn en wordt dit afgestraft door het schrijven van een negatieve review. Daarnaast werden ondeskundigheid, lange wachttijden en korte afspraaktijden ook vaak genoemd als een negatief punt. Belangrijkste positieve punten Algemeen positief (34%) Vriendelijke houding (28%) Betrokken (23%) Deskundig (9%) Voldoende tijd tijdens afspraak (6%) Belangrijkste negatieve punten Slechte telefonische bereikbaarheid (30%) Onsympathiek (28%) Ondeskundig (18%) Lange wachttijden (14%) Korte tijd voor afspraak (10%)

Marije Schiffelers
Imago
14 september 2017

A&C Advocaten best beoordeelde bedrijf van Tilburg

Tilburg is een stad met ruim 194.000 inwoners en staat bekend als studentenstad. Tilburg is een bruisende en diverse stad waar het starten van een onderneming wordt gestimuleerd en gewaardeerd. Maar zodra een onderneming goed loopt, welk bedrijf doet dan nét dat beetje extra en worden goed beoordeeld door consumenten? Volgens de beoordelingen op Telefoonboek.nl is dat A&C Advocaten. Daarnaast is er ook gekeken naar de top vijf van best beoordeelde bedrijven in Tilburg. Ratings Tevreden klanten zijn van groot belang voor bedrijven. Zeker nu verschillende rating- en reviewsystemen het proces hebben vergemakkelijkt om een beoordeling van een bedrijf te geven, hebben consumenten een grotere invloed op het gebied van aanbevelingen. Veel consumenten zoeken namelijk online reviews van bedrijven en producten voordat zij een aankoop doen. Maar welke bedrijven worden het best beoordeeld? Telefoonboek.nl onderzocht de best beoordeelde bedrijven in Tilburg die geregistreerd staan in haar database. Via Telefoonboek.nl kunnen bezoekers namelijk een rating toekennen aan het bedrijf dat zij via deze website hebben gezocht. Hierbij kan een score voor de algemene indruk van het bedrijf, de service en de prijs/kwaliteitverhouding worden gegeven. Bedrijven dienen minimaal tien van deze unieke beoordelingen te hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Tilburg De organisatie A&C advocaten kreeg de beste beoordeling in Tilburg: een 9,1. A&C Advocaten scoort daarmee erg goed op alle vlakken. De organisatie ontving namelijk een 9,2 voor de algemene indruk van het bedrijf, een 9 voor de service van het bedrijf en een 9 voor de prijs/kwaliteitverhouding. Ook kapsalon Hairstudio 5 in Tilburg ontving een gemiddelde beoordeling van 9,1. Aangezien deze organisatie één beoordeling minder heeft ontvangen, is Hairstudio 5 nummer twee binnen de top vijf best beoordeelde bedrijven in Tilburg. Verder behoorden de bedrijven Muizendokter B.V., Advocatenkantoor Govers en Van Gijzen Opticiens tot de best beoordeelde bedrijven. Ook bij deze bedrijven is er voor de rangorde gekeken naar het aantal beoordelingen via Telefoonboek.nl Top vijf best beoordeelde bedrijven in Tilburg volgens Telefoonboek.nl A&C Advocaten Gemiddelde beoordeling: 9,1 Hairstudio 5 Gemiddelde beoordeling: 9,1 Muizendokter B.V. Gemiddelde beoordeling: 9,0 Advocatenkantoor Govers Gemiddelde beoordeling: 9,0 Van Gijzen Opticiens Gemiddelde beoordeling: 9,0

Marije Schiffelers
Imago
12 september 2017

Nick's Computers bedrijf met beste beoordeling in Breda

Breda telt ruim 183.000 inwoners en staat bekend om zijn oude binnenstad. Tijdens carnaval staat Breda beter bekend als de stad Kielegat en wordt er volop feest gevierd. Ook blijkt Breda economisch gezien een toplocatie te zijn, zo blijkt uit onderzoek van Elsevier en Bureau Louter. Daarmee is Breda een geschikte plek voor ondernemers met veel kansen en mogelijkheden. Maar welke bedrijven steken er bovenuit in Breda? Volgens de beoordelingen op Telefoonboek.nl is dat Nick's Computers. Naast het best beoordeelde werd er gekeken naar de top vijf van best beoordeelde bedrijven in Breda. Ratings Tevreden klanten kunnen van groot belang zijn voor bedrijven. Zeker voor lokale bedrijven kunnen tevreden klanten een grote bijdrage leveren aan mond-tot-mondreclame. Met de komst van rating- en reviewsystemen is het vergemakkelijkt om online zowel positieve als negatieve beoordelingen te geven. Telefoonboek.nl onderzocht daarom het aantal best beoordeelde bedrijven in Breda die geregistreerd staan in haar database. Op Telefoonboek.nl is het mogelijk voor bezoekers om een rating toe te kennen aan een gezocht telefoonnummer. Hierbij kan een score worden toegekend aan de algemene indruk, de service en de prijs/kwaliteitsverhouding van het gezochte bedrijf. Een bedrijf moet minimaal tien unieke beoordelingen hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Breda Nick's Computers uit Breda kreeg de beste beoordeling via Telefoonboek.nl: een 9,7 gebaseerd op 327 beoordelingen. Daarmee scoort de organisatie vrij consistent op alle aspecten. Nick's Computers scoort namelijk een 9,5 voor de algemene indruk van het bedrijf, een 9,7 voor de service en een 9,7 voor de prijs/kwaliteit verhouding. Ook de geschreven reviews lijken lovende reacties te zijn. Zo spreken consumenten van een goede en professionele service van de eigenaar Nick. Op nummer twee staat de organisatie Transparant Webdesign met een gemiddelde beoordeling van 9,6. Ook huisartsenpraktijk M.A. van den Hurk, fietsenwinkel Ado Bike Breda en Hij & Zij Kledingreparatie behoorden tot de best beoordeelde bedrijven in Breda. Hoewel huisartsenpraktijk M.A. van den Hurk en Ado Bike Breda beiden gemiddeld een 9,4 ontvingen staat huisartsenpraktijk M.A. van den Hurk op nummer drie, aangezien deze organisatie meer beoordelingen ontving. Verder is het opvallend dat de top vijf van best beoordeelde bedrijven in Breda wordt gevuld door lokale bedrijven en niet door landelijke ketens of multinationals. Top vijf best beoordeelde bedrijven in Breda volgens Telefoonboek.nl Nick's Computers Gemiddelde beoordeling: 9,7 Transparant Webdesign Gemiddelde beoordeling: 9,6 Huisartsenpraktijk M.A. van den Hurk Gemiddelde beoordeling: 9,4 Ado Bike Breda Gemiddelde beoordeling: 9,4 Hij & Zij Kledingreparatie Gemiddelde beoordeling: 9,1

Marije Schiffelers
Imago
6 september 2017

Dit zijn de best beoordeelde bedrijven in Groningen

Groningen is een stad waar veel startups en scale-ups zijn gevestigd. Zo stonden in 2016 zeven Groningse bedrijven genoteerd in de Deloitte Technology Fast50 lijst, een ranglijst met de snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland. Maar buiten technologiebedrijven, zijn er tal van ondernemingen te vinden in Groningen. Om er als bedrijf bovenuit te steken is het van belang dat uw organisatie goed wordt beoordeeld door klanten en zij uw bedrijf kunnen aanbevelen. De komst van verschillende rating- en reviewsystemen heeft dit proces vergemakkelijkt en kan zowel positieve als negatieve mond-tot-mondreclame teweeg brengen. Telefoonboek.nl vroeg zich daarom af hoe organisaties in Groningen worden beoordeeld door klanten en keek naar de best beoordeelde bedrijven in deze stad. Ratings Op Telefoonboek.nl kunnen bezoekers een rating toekennen aan het gezochte telefoonnummer. Hierbij kunnen zij de algemene indruk, de service en de prijs/kwaliteitsverhouding van het bedrijf beoordelen. Een bedrijf moet minimaal tien van deze unieke beoordelingen hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Groningen Het bedrijf M&F-security uit Groningen kreeg de beste beoordeling: een 9,8 gebaseerd op 124 stemmen. Daarmee scoort M&F Security zowel goed op 'algemene indruk' (9,7), als op 'service' (9,9) en 'prijs/kwaliteit verhouding' (9,9). Daarmee lijkt de organisatie het op alle vlakken goed te doen. Op nummer twee staat handelsonderneming Watersport4All met een gemiddelde beoordeling van 9,5. Verder behoorden tandartsenprakrijk Meijer&Meijer, Kruger Kabelrecycling en Alderse Baas Noordhof Advocaten tot de best beoordeelde bedrijven in Groningen. Opvallend daarbij is dat advocatenkantoor Alderse Baas Noordhof sinds maart 2017 is verder gegaan in AB advocaat in Hilversum en Noordhof advocatuur B.V. in Groningen. Wanneer er wordt gekeken naar de verdeling van best beoordeelde bedrijven, hebben diverse branches een plaats in de top vijf en lijkt er geen specifieke branche te zijn die meermaals in de top vijf van best beoordeelde bedrijven in Groningen voorkomt. Top vijf best beoordeelde bedrijven in Groningen volgens Telefoonboek.nl M&F-Security Gemiddelde beoordeling: 9,8 Watersport4All Gemiddelde beoordeling: 9,5 Tandartsenpraktijk Meijer&Meijer Gemiddelde beoordeling: 9,4 Kruger Kabelrecycling Gemiddelde beoordeling: 9,3 Alderse Baas Noordhof Advocaten Gemiddelde beoordeling: 9,1

Dennis Arns
Imago
15 juni 2017

Makelaars; onbetrouwbaarheid meest voorkomende klacht

De ene makelaar is de ander niet. Wanneer u denkt aan de aan- of verkoop van een woning, maakt u natuurlijk het liefst gebruik van de diensten van een makelaar die voldoet aan uw persoonlijke eisen. Maar als u niet zoveel verstand heeft van de branche, weet u wellicht niet zo goed waar u op moet letten. Dan kan het goed zijn om naar de beoordelingen van uw voorgangers te kijken. Welke klachten komen er het meest voor bij makelaars? En welke goede punten benoemt men juist? Telefoonboek.nl onderzocht 154 reviews van makelaarskantoren en zette de feiten op een rijtje. Onderzoek In de database van Telefoonboek.nl zijn er 154 reviews verzameld over makelaarskantoren. Daarbij is gekeken naar de aard van de beoordelingen: zo werd er een onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve reviews. De verdeling hierbij is ongeveer gelijk, al hebben de positieve reviews een iets groter aandeel (80 van de 154). Vervolgens zijn deze gecategoriseerd op een aantal terugkerende thema's. Let op: per review kunnen er meerdere thema's terug komen. Positief Bij 30 reviews over makelaarskantoren werd de kwaliteit van de service aangehaald als argumentatie bij de positieve beoordeling. Daarmee is dit het meest voorkomende thema binnen de reviews. Ook hadden bezoekers vaak een algemene positieve kreet over voor hun makelaar, zonder daar echt een argumentatie bij te geven. Het gaat daarbij meestal om woorden zoals 'goed' of 'super'. Een ander aspect dat fijn wordt gevonden bij veel makelaarskantoren is de persoonlijke aanpak. Op deze manier Valt ook te zien wat klanten van makelaars nu echt belangrijk vinden: een goede service, persoonlijke aanpak en goed advies worden namelijk veel vaker genoemd dan scherpe prijzen. Negatief Wanneer men een negatieve review schrijft over makelaars wordt er vaak aangehaald dat de dienstdoende makelaar onbetrouwbaar is: bij 24 reviews werd dit als voornaamste reden van de lage beoordeling gegeven. Ook werd er vaak genoemd dat makelaars kantoren slecht bereikbaar zouden zijn, werd er een algemeen negatief waardeoordeel weggegeven en vond men de makelaars en hun medewerkers ronduit onbeschoft. Dit strookt redelijk met de opvattingen die uit de positieve reviews konden worden gehaald: vertrouwen en een persoonlijke, vriendelijke aanpak wordt hoger ingeschaald dan praktische zaken zoals de prijs. Bereikbaarheid en transparantie van het kantoor wordt vaak genoemd als een hekel punt. Belangrijke positieve punten Prettige service Algemeen positief Persoonlijke aanpak Goed advies Kennis/vakbekwaamheid Betrouwbaar Goed bereikbaar Prijs Inzet Creatief Belangrijke negatieve punten Onbetrouwbaar Slecht bereikbaar Negatief algemeen Onbeschoft personeel Ondeskundig Niet eens met de procedure Ongeïnteresseerd Handelen uit eigenbelang Gebrek aan ervaring Prijs

Dennis Arns
Imago
6 juni 2017

Telefoonnummer Ziggo gemiddeld langste wachttijden

Een goede klantenservice is goud waard, denken we bij Telefoonboek.nl. Klanten moeten op een professionele, vriendelijke en snelle manier geholpen geworden. Zij hebben immers het liefst dat problemen zo snel mogelijk opgelost worden en vragen spoedig beantwoord worden. Veel bedrijven focussen zich steeds meer op online kanalen wat betreft klantenservice: vaak wordt er naar FAQ's verwezen, is er een webcare-pagina ingesteld op Facebook of wordt er zelfs een Whatsapp-service gebruikt. Gaat dit ten koste van de telefonische klantenservice? Callcenters zijn duur, en het telefonisch te woord staan van klanten neemt veel tijd in beslag. Ook dit is één van de redenen dat bedrijven hun klantenservice het liefst zo veel mogelijk online afhandelen. Internet, televisie en telefonie Een branche waarin de klantenservice een prominente rol speelt is die van internet-, televisie- en telefonieaanbieders. Welke aanbieder het beste bij de consument past, is natuurlijk puur subjectief. Maar hoe goed is de klantenservice? Telefoonboek.nl vergeleek zes aanbieders van alles-in-één-pakketten: daarbij werd gekeken hoe makkelijk het telefoonnummer te vinden is, hoe snel je iemand aan de lijn krijgt en hoe functioneel het keuzemenu is. Telefoonnummer vinden Bij Ziggo en XS4all is het telefoonnummer vrij makkelijk te vinden. Onder het kopje 'Klantenservice' of 'Contact' wordt het nummer vrijwel meteen gevonden. Bij T-Mobile moet er iets verder geklikt worden: in totaal drie clicks om precies te zijn. Ook bij KPN en Tele2 moeten er drie keuzes op de website gemaakt worden voordat het nummer verschijnt, maar hier worden de telefoonnummers nog iets beter verstopt. Bij de Nederlandse Energie Maatschappij, sinds kort ook aanbieder van alles-in-één-pakketten, was het nummer überhaupt niet te vinden: op de website staan alleen Whatsapp, Twitter en Facebook als contactmiddelen vermeld. Keuzemenu Bij de meeste aanbieders bestaat het keuzemenu uit drie of vier opties. Bij KPN kun je je telefoonnummer intoetsen, maar kun je ook door zonder dit te doen. Bij T-Mobile worden er twee stappen in het keuzemenu doorlopen. Het meest ingewikkelde keuzemenu is van XS4all: hier krijg je een keuzemenu waarbij je moet kiezen uit twee opties. Daarna moet je je relatienummer invoeren. Hierna krijg je de keuze uit 5 opties. Als je daaruit hebt gekozen krijg je nog een keuzemenu uit twee opties. Vervolgens wordt er ook gevraagd of je na het gesprek 4 korte vragen wil beantwoorden. Wachttijden Alle aanbieders zijn vervolgens op verschillende tijdstippen gebeld. Van NLE werd uiteindelijk via Google een telefoonnummer gevonden, maar daar werd niet opgenomen. Bij Tele2 hoefde er gemiddeld het kortst gewacht te worden: slechts één keer werd er na vier minuten opgenomen, verder werd er altijd binnen zeven seconden gehoor gegeven. Ook werd er bij XS4all vrij rap opgenomen. Het langst werd er gewacht bij Ziggo: één keer bleek dat de lijnen zelfs overbezet waren waardoor de verbinding werd verbroken. Voor een volledig overzicht kunt u de tabel hieronder raadplegen.

Dennis Arns
Imago
16 mei 2017

Klantenservice belangrijkst voor Belgen en Nederlanders

Heeft u ook zo genoten van het Eurovisie Songfestival? Ook bij Telefoonboek.nl hebben weer gretig mee zitten schrijven bij de puntverdelingen, al had natuurlijk niemand van tevoren Salvador Sobral als grote winnaar voorspeld, de streaker zien aankomen, of een flauw idee hoe je O'G3NE uitspreekt. Nu Europa weer massaal tegelijkertijd aan de buis gekluisterd zat voor (al dan niet) hoogstaande muziek, vroegen wij ons af hoe het met de klantenservice in Europa zit. Nu weten we hoe het muzikaal gezien met Europa gaat, maar laten we nu ook eens over de grens naar de klantvriendelijkheid kijken. Hoe belangrijk wordt dit item geacht in andere Europese landen? En: welk land kreeg douze points voor de klantenservice, en gaat er met de eindoverwinning vandoor? Acht landen In een eerder onderzoek van Easynet worden bedrijven uit acht landen gevraagd naar welk punt het belangrijkst wordt beschouwd voor hun organisatie. Daarbij worden de opties 'klantenservice', 'winst', 'sociale verantwoordelijkheid', 'milieuzaken', 'marktaandeel', 'marktreputatie', 'aandeelhouders' en 'anders' gegeven. In ieder land (Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland, België en Nederland) krijgt klantenservice het grootste aandeel van de stemmen. Percentages Wel verschillen de percentages nogal per land. In België vindt het grootste aandeel van de onderzochte bedrijven klantenservice het belangrijkst: 47% van de ondervraagde ondernemers vulde dit in als antwoord. Ook in Nederland en Groot-Brittannië (beiden 46%) werd er door een groot deel van de ondervraagden klantenservice als belangrijkste aspect ingevuld. In Frankrijk (22%) en Zwitserland (33%) lagen deze percentages het laagst. Top drie In een onderzoek van FinancesOnline.com naar de beste klantenservice ter wereld (het hoogst gekwalificeerde land Nieuw-Zeeland ligt helaas buiten Europa) werd gekeken naar de hoogste beoordelingen van klanten. Het Europese land dat hier als beste uit de bus kwam is Noorwegen, gevolgd door Denemarken en Rusland. Antwoordservice Bij een optimale klantenservice bent u natuurlijk het liefst áltijd bereikbaar, ook buiten kantoortijden. Dat valt vrij eenvoudig te realiseren met de aanschaf van een antwoordservice: zo neemt uw telefonisten op afstand ook buiten werktijd de telefoon voor u op. Zij nemen de boodschap voor u aan en koppelen deze terug door een notitie te maken. Zo mist u nooit meer belangrijke telefoontjes.

Dennis Arns
Imago
28 februari 2017

Public sleeping day: de best beoordeelde beddenzaken

Op 28 februari is het Public Sleeping Day: een dag waarop je ongegeneerd in het openbaar mag tukken. Is dat toch niet zo je ding en lig je liever in een comfortabel bed? Kijk dan nog eens een keer kritisch naar je gebruikelijke slaapplek. Misschien wordt het tijd voor een upgrade naar kingsize, of beter houd je het toch bij een knusse twijfelaar. Bij de volgende tien beddenzaken kun je volgens de bezoekers van Telefoonboek.nl in ieder geval goed terecht met je slaapzaken. Ratings Op Telefoonboek.nl kunnen bezoekers een rating toekennen aan het gezochte telefoonnummer. Hierbij kunnen zij de algemene indruk, service en prijs/kwaliteitsverhouding beoordelen. Een bedrijf moet minimaal tien van deze unieke beoordelingen hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Gelderse bedden Eén beddenzaak kreeg de maximale beoordeling: Coppens Slaapcomfort, een winkel uit Schiedam, kreeg het cijfer tien toebedeeld. Hakkert Wonen & Slapen uit het Gelderse Hellouw en Key West Bedding uit Enschede komen op de tweede en derde plaats. Het valt op dat er geen grote ketens zoals Beter Bed in deze lijst vermeld staan. Verder is Gelderland met drie vermeldingen in de top tien hofleverancier van deze lijst. Zaken uit Noord-Brabant krijgen de meeste klachten met betrekking tot de telefonische bereikbaarheid, zo bleek uit eerder onderzoek. Top tien best beoordeelde beddenzaken 1. Coppens Slaapcomfort Schiedam gemiddelde beoordeling: 10 2. Hakkert Wonen & Slapen Hellouw gemiddelde beoordeling: 9,3 3. Key West Bedding Enschede gemiddelde beoordeling: 8,9 4. ABC Sleep Center Leiderdorp gemiddelde beoordeling: 8,8 5. "t Kussen Steenwijkerwold gemiddelde beoordeling: 8,7 6. Van Veldhuizen Slapen en Wonen Kootwijkerbroek gemiddelde beoordeling: 8,4 7. Middelink Slaapmode Apeldoorn gemiddelde beoordeling: 8,4 8. Prins Heerlijk Slapen Stadskanaal gemiddelde beoordeling: 8,1 9. Matrassen Textiel Fabriek Cuijk gemiddelde beoordeling: 7,8 10. Uw Bed Kaatsheuvel gemiddelde beoordeling: 7,8

Dennis Arns
Imago
27 februari 2017

Best beoordeelde basisschool staat in Julianadorp

Nederland telt nogal wat basisscholen. In de database van Telefoonboek.nl staan er zo'n 7239 geregistreerd. Iedere school doet zijn best om kinderen optimaal te onderwijzen. Iedere school doet dat op een eigen manier, getuige ook de verschillende onderwijsmethodes in het basisonderwijs. Onderwijs wordt dus door iedere school anders uitgevoerd; dat maakt de keuze voor een passende school een erg persoonsafhankelijke aangelegenheid. Toch probeert Telefoonboek een handje te helpen door de best beoordeelde basisscholen op een rijtje te zetten. Ratings Op Telefoonboek.nl kunnen bezoekers een rating toekennen aan het gezochte telefoonnummer. Hierbij kunnen zij de algemene indruk, service en prijs/kwaliteitsverhouding beoordelen. Een bedrijf moet minimaal tien van deze unieke beoordelingen hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Zuid-Hollandse basisscholen De best beoordeelde basisschool is De Vloedlijn uit Julianadorp: bezoekers van Telefoonboek gaven deze school een 9,9. Op een gedeelde tweede plaats komen OBS De Kyckert uit Wateringen en de Sébaschool uit Ochten met een gemiddelde beoordeling van 8,9. In de lijst komen drie Zuid-Hollandse basisscholen voor. Noord-Holland is daarna als best vertegenwoordigd met twee vermeldingen. Top tien best beoordeelde basisscholen volgens bezoekers Telefoonboek.nl 1. De Vloedlijn Julianadorp gemiddelde beoordeling: 9,9 2. OBS De Kyckert Wateringen gemiddelde beoordeling: 8,9 3. Sébaschool Ochten gemiddelde beoordeling: 8,9 4. Basisschool de Zonnewende Nijmegen gemiddelde beoordeling: 8,7 5. Basisschool Zonnewijzer Zonnemaire gemiddelde beoordeling: 8,7 6. Basisschool Op gen Hei Landgraaf gemiddelde beoordeling: 8,6 7. Taalschool De Kameleon Spijkenisse gemiddelde beoordeling: 8,6 8. ATO Basisschool De Hobbit Rosmalen gemiddelde beoordeling: 8,5 9. SBO Het Dok Zaandam gemiddelde beoordeling: 8,5 10. RK Basisschool De Boemerang Huissen gemiddelde beoordeling: 8,5

Dennis Arns
Imago
27 februari 2017

Dit zijn de vijf best beoordeelde makelaars

Het uitzoeken van een goede, betrouwbare makelaar is nogal een persoonlijke kwestie. Wanneer het gaat om de koop of verkoop van een huis is het belangrijk dat een makelaar precies weet wat uw wensen zijn en, niet onbelangrijk, uw financiële opties zijn. In de database van Telefoonboek.nl staan 531 makelaarskantoren geregistreerd. Hier leest u welke vijf kantoren door onze bezoekers als best worden gewaardeerd. Ratings Op Telefoonboek.nl kunnen bezoekers een rating toekennen aan het gezochte telefoonnummer. Hierbij kunnen zij de algemene indruk, service en prijs/kwaliteitsverhouding beoordelen. Een bedrijf moet minimaal tien van deze unieke beoordelingen hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Vastgoed Eén makerlaardij kreeg de maximale beoordeling: Van Breukelen Levensloopbestendig, een onroerend goed makelaar uit Soest, kreeg het cijfer tien toebedeeld. Ook de nummer twee is een makelaarskantoor van een bijzondere categorie. Kuiper Agrarische Makelaardij kreeg met een 9,3 de op één na hoogste beoordeling. Overigens gaat het bij drie van de vijf bedrijven om vastgoedmakelaars. Top vijf best beoordeelde makelaars volgend bezoekers Telefoonboek.nl 1. Van Breukelen Levensloopbestendig Soest Gemiddelde beoordeling: 10 2. Kuiper Agrarische Makelaardij Veendam Gemiddelde beoordeling: 9,3 3. Prevoo Vastgoed Heerlen Gemiddelde beoordeling: 9,2 4. Duresta Real Estate Solutions Eindhoven Gemiddelde beoordeling: 9,1 5. LiVastGO Makelaardij Sommelsdijk Gemiddelde beoordeling: 8,8

Dennis Arns
Imago
24 februari 2017

'Snurkpoli' best beoordeeld in categorie zorg

Goede zorg is een zeer persoonlijke en subjectieve kwestie. Bovendien wordt zorg in alle soorten en maten aangeboden: naast dienstdoende artsen en specialisten in ziekenhuizen, bestaat er nog een veel groter "commercieel" netwerk aan zorgaanbieders. Van chiropractors tot fysiotherapeuten en van acupunctuur tot ontharing: ze staan allemaal in de database van Telefoonboek.nl. Toch gaan we een kleine poging doen deze bedrijven te vergelijken: we zetten de tien best beoordeelde instellingen in de categorie "zorg" op een rijtje. Ratings Op Telefoonboek.nl kunnen bezoekers een rating toekennen aan het gezochte telefoonnummer. Hierbij kunnen zij de algemene indruk, service en prijs/kwaliteitsverhouding beoordelen. Een bedrijf moet minimaal tien van deze unieke beoordelingen hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Snurkbestrijders Maar liefst twee instellingen kregen volgens bezoekers van Telefoonboek.nl de maximale beoordeling. Naast Oefentherapie Cesar-praktijk A. L. Van Barneveld uit Schoonhoven kreeg nog een wel heel bijzondere kliniek het cijfer 10 toebedeeld: De Snurkpoli uit Uden, een aanbieder van anti-snurkbehandelingen, kwam ook als beste uit de bus. De provincie Utrecht is tweemaal vertegenwoordigd in de top tien. Verder komen de overige acht zorginstellingen uit een andere provincie. Ook de aard van de praktijken verschilt nogal in deze top tien: zo komen onder andere oefentherapie, osteopathie, een laserkliniek en een chiropractor voor in deze lijst. Top tien beste beoordeelde zorginstellingen 1. De Snurkpoli Uden Gemiddelde beoordeling: 10 2. Praktijk voor oefentherapie Cesar A. L. van Barneveld Schoonhoven Gemiddelde beoordeling: 10 3. Praktijk voor Osteopathie Sylvia Waanders Enschede Gemiddelde beoordeling: 9,9 4. ChiroCare Van Lier Utrecht Gemiddelde beoordeling: 9,8 5. Shilo Biddinghuizen Gemiddelde beoordeling: 9,8 6. S. Husada Stadskanaal Gemiddelde beoordeling: 9,8 7. R. Kemper Valthe Gemiddelde beoordeling: 9,7 8. Laser Clinic Cornea Heemstede Gemiddelde beoordeling: 9,6 9. Mondzorgpraktijk Alle Monden Gezond Mijdrecht Gemiddelde beoordeling: 9,6 10. Osmosa Mens, Arbeid & Gezondheid Gennep Gemiddelde beoordeling: 9,6

Dennis Arns
Imago
20 februari 2017

Beste feestwinkel staat in Tilburg

Nog even snel een carnavalskostuum aanschaffen, maar geen idee waar? Vooral rond carnaval zijn er veel winkels die, al dan niet tijdelijk, verkleedkleding verkopen. Inmiddels zijn er ook veel online winkels waar feestkleding besteld kan worden; ecommerce-bedrijven zoals Bol.com en Amazon handelen al in deze producten. Sommigen geven nog steeds de voorkeur aan een gespecialiseerde feestwinkel. Alhoewel daar niet enorm veel van over zijn (in het bestand van Telefoonboek.nl staan er slechts 84 geregistreerd), kan het soms toch lastig zijn de beste eruit te pikken. Daarom zette Telefoonboek.nl de vijf beste winkels uit de categorie "Feestartikelen" op een rijtje. Ratings Op Telefoonboek.nl kunnen bezoekers een rating toekennen aan het gezochte telefoonnummer. Hierbij kunnen zij de algemene indruk, service en prijs/kwaliteitsverhouding beoordelen. Een bedrijf moet minimaal tien van deze unieke beoordelingen hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Carnaval in Kruikenstad De nummer één uit de lijst komt uit een echtte carnavalsstad: Feestwinkel Van Hommel uit Tilburg (pardon: Kruikenstad) kreeg een gemiddelde beoordeling van 9,7. Opvallend: dit is de enige winkel in de top vijf die daadwerkelijk in het carnavalsgebied ligt. De nummers twee en drie zijn namelijk te vinden in Noord-Holland, nummer vier in Flevoland en de nummer vijf in Overijssel. Dat zou nog wel eens een lange polonaise vanuit het Zuiden kunnen worden; of zouden echte carnavallers hun pak zelf maken? Top vijf best beoordeelde feestwinkels volgens bezoekers Telefoonboek.nl 1. Feestwinkel Van Hommel Tilburg Gemiddelde beoordeling: 9,7 2. Feestbazaar Enkhuizen Gemiddelde beoordeling: 8,9 3. FeestHoorn Opmeer Gemiddelde beoordeling: 8,7 4. MM Decorations Almere Gemiddelde beoordeling: 8,7 5. Feestartikelen 4u Deventer Gemiddelde beoordeling: 8,4

Dennis Arns
Imago
14 februari 2017

Limburgse bloemisten goed beoordeeld

Waar kunt u het beste terecht voor een mooie bos bloemen? Op Valentijnsdag wilt u misschien een keer niet met een karig bosje van het plaatselijke benzinestation aankomen. De bloemist biedt de grootste kans op slagen, maar er zijn maar liefst 3577 zaken te vinden door heel Nederland. Al vele bezoekers van Telefoonboek.nl gingen u voor; wij doken in de database en zochten de tien best beoordeelde bloemisten voor u uit. Ratings Op Telefoonboek.nl kunnen bezoekers een rating toekennen aan het gezochte telefoonnummer. Hierbij kunnen zij de algemene indruk, service en prijs/kwaliteitsverhouding beoordelen. Een bedrijf moet minimaal tien van deze unieke beoordelingen hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Limburg aan kop Maar liefst drie telefoonwinkels kregen de maximale beoordeling: Bloem nr. 61 uit Pernis, Bloem met Stijl uit Eerbeek en Villa Vivante uit Maastricht kregen allemaal het cijfer 10 toebedeeld. Verder valt er op dat Limburg met drie zaken erg goed vertegenwoordigd is in de lijst. Ook gaat het in de lijst vaak om kleinere bloemenzaken, die niet aangesloten zijn bij een grote keten. Top tien best beoordeelde bloemisten volgens bezoekers Telefoonboek.nl 1. Bloem nr. 61 Pernis Gemiddelde beoordeling: 10 2. Bloem met Stijl Eerbeek Gemiddelde beoordeling: 10 3. Villa Vivante Maastricht Gemiddelde beoordeling: 10 4. Bloemsierkunst Bas Bentzon Heerhugowaard Gemiddelde beoordeling: 9,9 5. Anne-Fleurie Aalden Gemiddelde beoordeling: 9,8 6. Bloem en Decoratie Sanne Heythuysen Gemiddelde beoordeling: 9,8 7. Gezusters Bos Bloemen, Planten & Brocante Medemblik Gemiddelde beoordeling: 9,8 8. Flowerzz Reuver Gemiddelde beoordeling: 9,7 9. Jouw Bloemist Zeewolde Gemiddelde beoordeling: 9,7 10. Bloembinderij "Seasons" Delfzijl Gemiddelde beoordeling: 9,6

Dennis Arns
Imago
13 februari 2017

Dit zijn de best beoordeelde hotels van Nederland

Een weekendje weg is zo gepland, maar hotels zijn er in alle soorten en maten. De prijzen van overnachtingen kunnen aardig hoog oplopen, en in zo'n geval wilt een gast wel waar voor zijn of haar geld ontvangen. Inmiddels zijn er een hoop websites op het internet te vinden, zoals Zoover, Booking,com en Tripadvisor, waar uw voorgangers de hotels al een beoordeling gaven. Bezoekers van Telefoonboek.nl deden hetzelfde: dit zijn de tien best beoordeelde hotels op onze website. Ratings Op Telefoonboek.nl kunnen bezoekers een rating toekennen aan het gezochte telefoonnummer. Hierbij kunnen zij de algemene indruk, service en prijs/kwaliteitsverhouding beoordelen. Een bedrijf moet minimaal tien van deze unieke beoordelingen hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Bed & Breakfast Vijf van de hotels in de top tien zijn een Bed & Breakfast. Drie daarvan bezetten zelfs de top drie plaatsen: Den Binnentuin uit Koolwijk, Boomken"s Ranch uit Rijsbergen en De Rieten Deken uit Ommen kregen een gemiddelde beoordeling van respectievelijk 9,9 en twee keer een 9,4. Verder valt op dat in de top tien van best beoordeelde hotels geen grote ketens zoals Van der Valk, Holiday Inn en Bastion voorkomen. Top tien best beoordeelde hotels volgens bezoekers Telefoonboek.nl Bed & Breakfast den Binnentuin Koolwijk Gemiddelde beoordeling: 9,9 2. B&B Boomkens"s Ranch Rijsbergen Gemiddelde beoordeling: 9,4 3. De Rieten Deken Ommen Gemiddelde beoordeling: 9,4 4. HB Hotel Brielle Gemiddelde beoordeling: 9,2 5. ML Hospitality Amersfoort Gemiddelde beoordeling: 8,9 6. De Corner Sluis Gemiddelde beoordeling: 8,9 7. Guesthouse het Harlekijntje Maastricht Gemiddelde beoordeling: 8,9 8. Campanile Hotel Gouda Gemiddelde beoordeling: 8,8 9. Hotel Bullewijk Amsterdam Gemiddelde beoordeling: 8,8 10. B&B De Bloesemgaard Eck en Wiel Gemiddelde beoordeling: 8,7

Dennis Arns
Imago
9 februari 2017

Middelburgse telefoonwinkels goed beoordeeld

De aanschaf van een mobiele telefoon of een abonnement is niet iets waar men makkelijk over denkt. Vaak zit u meteen vast aan een abonnement van één of twee jaar. Eerlijke en professionele hulp in de winkel is vaak gewenst. Onlangs publiceerde Telefoonboek.nl al een artikel over de matige telefonische bereikbaarheid van veel Nederlandse telefoonwinkels. Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel wat telefonieaanbieders betreft: er vallen ook positieve gevallen te onderscheiden. Telefoonboek.nl zette de tien best beoordeelde telefoonwinkels op een rijtje. Ratings Op Telefoonboek.nl kunnen bezoekers een rating toekennen aan het gezochte telefoonnummer. Hierbij kunnen zij de algemene indruk, service en prijs/kwaliteitsverhouding beoordelen. Een bedrijf moet minimaal tien van deze unieke beoordelingen hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Zeeuwse smartphones Maar liefst drie telefoonwinkels kregen de maximale beoordeling: Phoenix Telecom uit Middelburg, The Phone Manager uit Ede en iSmart Specialist uit Heerhugowaard kregen allen een 10 toebedeeld. Verder valt op dat er twee Middelburgse winkels in de lijst staan: naast Phoenix Telecom staat ook R. A. Telecom in de lijst met een 9,6. Grote ketens In de lijst ontbreken grote ketens als Vodafone, KPN, T-Mobile en The Phone House. Onlangs bleek al dat de telefonische bereikbaarheid van deze franchises te wensen overlaat. Tien best beoordeelde telefoonwinkels volgend bezoekers Telefoonboek.nl Phoenix Telecom Middelburg gemiddelde beoordeling: 10 2. The Phone Manager Ede gemiddelde beoordeling: 10 3. iSmart Specialist Heerhugowaard gemiddelde beoordeling: 10 4. Safi GSM Service Assen gemiddelde beoordeling: 9,9 5. Mirna Telecom Rotterdam gemiddelde beoordeling: 9,8 6. CéPé Telecom Volendam gemiddelde beoordeling: 9,7 7. Drunen Telecom Drunen gemiddelde beoordeling: 9,7 8. Easy Tell Amsterdam gemiddelde beoordeling: 9,6 9. R.A. Telecom Middelburg gemiddelde beoordeling: 9,6 10. Sense Mobile Noordwijkerhout gemiddelde beoordeling: 9,6

Dennis Arns
Imago
8 februari 2017

Beste loodgieter gevestigd in Friesland

Wanneer u problemen heeft met uw waterleidingen of cv ketel wilt u natuurlijk het liefst dat dit door een echte vakman wordt opgelost. Maar wat als u zelf geen verstand heeft van het vak, en niet weet waaraan een goede loodgieter moet voldoen? De bezoekers van Telefoonboek.nl weten daar wel raad mee. Dit zijn de best beoordeelde bedrijven op Telefoonboek.nl in de categorie "loodgieter". Ratings Op Telefoonboek.nl kunnen bezoekers een rating toekennen aan het gezochte telefoonnummer. Hierbij kunnen zij de algemene indruk, service en prijs/kwaliteitsverhouding beoordelen. Een bedrijf moet minimaal tien van deze unieke beoordelingen hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Brabantse loodgieters Maar liefst drie bedrijven kregen op Telefoonboek.nl de maximale beoordeling: U J De Vries Installatietechniek uit Oudwoude, Maas Installatie uit Hoofdplaat en Eric de Waal Loodgieterswerken uit Beek kregen een 10 toebedeeld. De provincie Noord-Brabant is met drie bedrijven hofleverancier van in de top tien. Het gaat in de top tien vaak om kleinere, persoonsgebonden bedrijven. Top tien best beoordeelde loodgieters volgens bezoekers Telefoonboek.nl U J De Vries Installatietechniek Oudwoude Gemiddelde beoordeling: 10 2. Maas Installatie Hoofdplaat Gemiddelde beoordeling: 10 3. Eric de Waal Loodgieterswerken Beek (Gelderland) Gemiddelde beoordeling: 10 4. Verkuil Installatietechniek Leerdam Gemiddelde beoordeling: 9,9 5. Aqua-Roof Baarn Gemiddelde beoordeling: 9,9 6. DKI De Kempen Installaties Valkenswaard Gemiddelde beoordeling: 9,9 7. Loodgietersbedrijf Okkerse Dordrecht Gemiddelde beoordeling: 9,8 8. Koppejan Loodgieter en Installateur Oost-Souburg Gemiddelde beoordeling: 9,7 9. Erwin Mutsaars Installatiewerken Schijndel Gemiddelde beoordeling: 9,6 10. Hennie van Engelen Installatiebedrijf Nuenen Gemiddelde beoordeling: 9,6

Dennis Arns
Imago
6 februari 2017

Telefoon verliest terrein als contactmiddel klantenservice

Wanneer u een jaar of vijftien geleden een vraag had aan een bedrijf over een product of dienst, belde u waarschijnlijk zonder aarzelen de klantenservice. Ook voor het maken van zakelijke afspraken was u veroordeeld tot het oppakken van de hoorn: er bestond immers nog geen Whatsapp en e-mail had nog lang niet zo'n groot marktaandeel als nu. Tegenwoordig bestaat er nogal wat variatie in de manieren waarop men contact met elkaar opneemt. Er wordt meer gemaild, geappt, gesnapt, getweet en gefacetimed dan ooit: het aandeel van telefoongesprekken daalt alleen. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook wanneer het gaat om klantenservice. Is dat een bedreiging voor het voortbestaan van de telefonie? Online Steeds meer bedrijven bieden hun producten en diensten online aan. Het contact dat daarbij hoort met eventuele klanten en zakenpartners verloopt dan vaak via het web. Veel klantenservices werken voor een groot deel met e-mail, online invulformulieren, speciale apps, FAQ"s en chats. Bij enkele bedrijven wordt er zelfs al niet eens meer een telefoonnummer opgegeven op de website. Meer digitalisering, minder handelingen, meer gebruiksgemak, zo lijkt het devies te zijn. Fijn dat er zoveel mogelijkheden zijn om contact op te nemen met bedrijven natuurlijk. Een groot deel van de klantenservice wordt hier al door vervangen, maar zal dat in zijn volledigheid gebeuren? Voordelen Dat niet, denken we bij Telefoonboek. Het biedt namelijk nog steeds verschillende voordelen om gewoon ouderwets te bellen. FAQ"s bieden niet altijd een antwoord voor uw specifieke situatie. Wanner u een e-mail stuurt naar een klantenservice is het niet ongebruikelijk dat het enige dagen duurt voordat u antwoord krijgt. De beller is sneller, wordt weleens gezegd: met een eenvoudig telefoontje krijgt u normaalgesproken meteen iemand aan de lijn die uw vraag kan beantwoorden en uw probleem in behandeling kan nemen. Bovendien zijn e-mails, evenals chatsessies, afhankelijk van geschreven tekst. Het biedt weinig ruimte uit te weiden over een bepaalde vraag, en er ontbreekt persoonlijk contact. Voortbestaan De telefoon zal voorlopig nog wel even vooraan blijven staan als contactmiddel bij klantenservices. Wel krijgt het steeds meer te duchten van de "webcare". Toegegeven, in veel gevallen is het ook wel lekker makkelijk om standaardzaken online af te handelen, maar kwalitatief gezien gaat er niets boven een telefonische klantenservice. Telefonische bereikbaarheid is een belangrijk onderdeel van een klantenservice. Wilt u ook dat uw klanten 24 uur per dag op een professionele manier te woord gestaan kunnen worden? Kijk dan nu op places.nl/antwoordservice voor de voorwaarden.

Dennis Arns
Imago
1 februari 2017

Best beoordeelde café in Roermond, Den Bosch populair

Nederland is een bourgondisch land. Zonder enige twijfel kunnen we stellen dat we een café- en kroegcultuur bezitten. In het weekend, na het shoppen of tijdens een dagje weg wordt meer dan eens een terras of interieur van een cafeetje opgezocht. Even ontladen met een borreltje of genieten van een goede kop koffie. Maar op welke plekken in Nederland is deze bourgondische gastvrijheid het grootst? Bezoekers van Telefoonboek.nl beoordeelden de volgende tien cafés het best. Ratings Op Telefoonboek.nl kunnen bezoekers een rating toekennen aan het gezochte telefoonnummer. Hierbij kunnen zij de algemene indruk, service en prijs/kwaliteitsverhouding beoordelen. Een bedrijf moet minimaal tien van deze unieke beoordelingen hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor deze lijst. Shisha Bars Het café dat volgens bezoekers van Telefoonboek.nl de beste beoordelingen kreeg staat in Roermond: "t Café Jo Gerrishal, een café dat onderdeel uitmaakt van een sporthal, krijgt gemiddeld een 9,9. Verder komt Den Bosch twee keer voor in de top tien: Amisos Shisha Lounge Café en het Douwe Egberts Café kregen een 9,7 en een 9,5. Shisha bars zijn overigens erg populair onder bezoekers van Telefeoonboek.nl: ook Biladi Lounge uit Zaandam haalde de top tien. Top tien best beoordeelde cafés volgens bezoekers Telefoonboek.nl "t Café Jo Gerrishal Roermond Gemiddelde beoordeling: 9,9 2. Amisos Shisha Lounge Café Den Bosch Gemiddelde beoordeling: 9,7 3. Grand Café De Buurman Silvolde Gemiddelde beoordeling: 9,6 4. Douwe Egberts Café Den Bosch Gemiddelde beoordeling: 9,5 5. Café City Castricum Gemiddelde beoordeling: 9,5 6. Saramaca Bar Zwijndrecht Gemiddelde beoordeling: 9,5 7. Chez Vales Cadzand Gemiddelde beoordeling: 9,5 8. Grand Café De Dominee Oldenzaal Gemiddelde beoordeling: 9,4 9. The Pub and Churchill Made Gemiddelde beoordeling: 9,3 10. Biladi Lounge Zaandam Gemiddelde beoordeling: 9,2
Even geduld alstublieft...