Places logo
Menu

Verzekeringen voor ondernemers: welk risico loopt u?

Verzekeringen voor ondernemers: welk risico loopt u?

Als u start met (zelfstandig) ondernemen is het noodzakelijk dat u verzekeringen afsluit. U loopt namelijk voortdurend risico: u kunt als gevolg van uw werkzaamheden arbeidsongeschikt raken of schade aan uw bedrijf oplopen. Daarnaast bent u beroepsaansprakelijk. Mocht u onverhoopt een fout maken, dan kan dit grote financiële gevolgen voor u hebben. Door direct een verzekering af te sluiten kunt u een gedeelte van deze risico's opvangen. Places.nl licht voor u toe welke verzekeringen belangrijk zijn en geeft een aantal voorbeelden van verzekeringen die bij ondernemers nog relatief onbekend zijn.

Verplichte verzekeringen

Ondernemers zijn wettelijk verplicht zich tegen bepaalde risico's te verzekeren. U bent in ieder geval verplicht om de premies van de werknemers- en volksverzekeringen van uw werknemers te betalen. Onder de werknemersverzekeringen vallen de volgende verzekeringen: Werkloosheidswet (WW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Ziektewet. Onder de volksverzekeringen vallen de Algemene ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (ANW) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Heeft u een (bedrijfs)auto, dan bent u daarnaast verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) af te sluiten. Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto aan anderen toebrengt. Ten slotte is een zorgverzekering wettelijk verplicht.

Gebruikelijke verzekeringen

Als (startende) ondernemer heeft u keuze uit ontzettend veel verzekeringen. Welke verzekeringen voor u het meest van belang zijn verschilt per bedrijf en per sector. De volgende zeven verzekeringen zijn voor de meeste ondernemers van belang:

1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Het kan voorkomen dat u of uw personeel schade bij derden veroorzaakt. Bijvoorbeeld door levering van een gebrekkig product, of in het geval van letselschade bij een bedrijfsongeval. Veroorzaakt u of uw personeel schade bij derden, dan bent u aansprakelijk en kan er een schadeclaim tegen uw bedrijf worden ingediend. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vangt de financiële gevolgen voor u op.

ongevallenverzekering

2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Mocht u door een ongeval of door ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken, dan krijgt u te maken met een flinke inkomensachteruitgang. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u zeker van een periodieke uitkering. Sluit u een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, dan bepaalt u normaal gesproken wat uw eigen risicotermijn is. U spreekt dan af na welke periode uw uitkering daadwerkelijk begint. Naarmate u een langere wachttijd kiest, gaat de premie omlaag. Daarbij is het natuurlijk wel van belang dat u deze periode zelf kunt overbruggen, anders gaat deze verzekering aan zijn doel voorbij. Zelfstandig ondernemers maken geen aanspraak op uitkeringen van een werknemersverzekering, voor hen is deze verzekering dus vrijwel onmisbaar.

3. Rechtsbijstandsverzekering

Het kan voorkomen dat uw onderneming te maken krijgt met een zakelijk conflict. Bijvoorbeeld een probleem met medewerkers, of een verkeerde levering. Vaak kunt u met de andere partij zelf een oplossing voor het probleem vinden. Lukt dit niet dan zult u het probleem via rechtswege moeten oplossen. Dat is niet praktisch en bovendien ingewikkeld als u geen kennis op dit gebied heeft. Met een rechtsbijstandsverzekering krijgt u juridisch advies en worden de onkosten van een juridisch proces gedekt.

4. Pensioenverzekering

De pensioenverzekering is vooral voor zelfstandig ondernemers van belang. Die zijn niet aangewezen op een pensioenregeling en moeten zelf hun pensioen opbouwen via een pensioenverzekeraar. Bent u geen zelfstandig ondernemer, dan kan deze verzekering toch handig voor u zijn. Door de toenemende vergrijzing lopen de pensioenkosten op. In tegenstelling tot een pensioenfonds garandeert een pensioenverzekeraar de pensioenuitkeringen en loopt u minder risico. Door een premieregeling af te sluiten weet u dan precies wat uw pensioenkosten zijn.

5. Goederen- en inventarisverzekering

Met een goederen- en inventarisverzekering bent u verzekerd tegen onder andere water- en inbraakschade aan inventaris en voorraad. Daarnaast wordt kasgeld tijdens transport naar uw bank gewoonlijk meeverzekerd. In sommige goederen- en inventarisverzekeringen zijn ook de bereddings-, opruimings-, salvage- en expertisekosten gedekt. Dit zijn kosten die moeten worden gemaakt om een uitbreiding van de schade te voorkomen, de schade op te ruimen of te beperken, of om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen.

6. Goederentransport

Vervoert u regelmatig goederen, dan is het raadzaam een goederentransportverzekering af te sluiten. In tegenstelling tot de goederen- en inventarisverzekering dekt een goederentransportverzekering wel de schade die tijdens het vervoeren van goederen wordt opgelopen. Zeker als u een webwinkel runt is het verstandig om deze verzekering af te sluiten.

Aanvullende verzekeringen

Bovenstaande verzekeringen zijn voor de meeste ondernemers onmisbaar. De volgende verzekeringen zijn voor veel ondernemers ook waardevol:

Constructie All Risksverzekering (CAR)

verzekering

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u gedekt voor beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden. Maar dit geldt niet voor zaken die u als ondernemer 'onder opzicht' heeft: zaken die een bedrijf geleend of gehuurd heeft, of ter vervoer, ter bewerking, voor herstel of om een andere reden onder zich heeft. Stelt u voor, u bent aannemer en plaatst een aanrecht voor een klant en laat deze per ongeluk vallen. Een CAR dekt dit soort schade wel, evenals schade door brand, diefstal, storm, vandalisme, ontwerpfouten, constructiefouten en materiaalfouten. Een Constructie All Risksverzekering is voor veel ondernemers in de bouwsector dus eigenlijk onmisbaar.

Zakenreisverzekering

Is uw onderneming ook actief in het buitenland, dan loopt u meer risico. Niet in alle landen is het even veilig, en daarnaast is het dekkingsgebied van veel verzekeringen beperkt tot Nederland. Reizen uw werknemers regelmatig naar het buitenland dan is het verstandig een zakenreisverzekering af te sluiten. Dan zijn gewoonlijk hulpverlening, medische kosten, bagage en vervangend vervoer gedekt. Voor expats, personen die als werknemer van een internationaal opererende organisatie voor langere tijd in het buitenland verkeren, zijn internationale expatverzekeringen gericht op expats en hun gezinsleden beschikbaar.

Kredietverzekering

Het kan voorkomen dat u diensten levert, maar de betaling van uw zakelijke klant uitblijft. Met een kredietverzekering bent u zeker van dat u uw geld ontvangt als u levert op rekening. Betaalt een zakelijke klant niet, dan keert uw verzekeringsmaatschappij uit en wordt de vordering en incasso van u overgenomen. Het verschil met een doorsnee incassobureau is hierbij dat een kredietverzekeraar wereldwijde dekking biedt. Zo kunt u onbezorgd internationaliseren zonder extra risico te lopen.

Uw bedrijfsrisico's in beeld brengen

Wilt u zich verzekeren, maar weet u niet precies welke verzekeringen uw specifieke bedrijfsrisico's dekken? Of heeft u vragen over de clausules? Dan is het verstandig om gebruik te maken van een ondernemersscan. Aan de hand van uw antwoorden ontvangt u dan een overzicht van de risicogebieden waar ondernemers in uw vakgebied mee te maken kunnen krijgen. U kunt aansluitend een persoonlijk rapport aanvragen en een afspraak maken met een verzekeringsadviseur. Bijvoorbeeld bij Interpolis, Univé, Delta Lloyd of Nationale Nederlanden. Heeft u al verzekeringen afgesloten, maar wilt u weten of u niet over- of onderverzekerd bent? Bij verzekeringsmaatschappijen is het mogelijk om een verzekeringscheck te doen. Aan de hand van deze check ziet u of u niet teveel premie betaalt en of de verzekerde bedragen juist zijn. Met bovenstaande informatie en het afnemen van een ondernemersscan en verzekeringscheck is het voor u nu ook mogelijk om uw risico in te schatten en te besluiten welke verzekeringen bij uw onderneming passen.

Hoe kun jij je bedrijf
laten groeien?

Gratis adviesgesprek

Wij helpen ondernemers groeien! Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen?
Plan een gratis adviesgesprek in met onze adviseur.

Plan een gratis adviesgesprek

Meer weten over een adviesgesprek

Gratis adviesgesprek
  • 100% gratis en vrijblijvend
  • Marketingadvies op maat
  • Geen verplichtingen
Google Reviews 4,5
starstarstarstarstar_half

Ook optimaal vindbaar en bereikbaar zijn? Zet je bedrijf op de kaart met Places Lokale SEO!