Communicatie

Altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

40 resultaten voor Communicatie (verfijnd tot 40)

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
18 oktober 2017

Laaggeletterdheid vraagt om gemakkelijker taalgebruik

Laaggeletterde mensen worden vaak ten onrechte aangezien voor mensen die "gewoon" dom zijn. Dit is vaak helemaal niet het geval. Door welke reden dan ook hebben zij niet goed leren lezen en schrijven. Dit belemmert hen enorm in hun verdere leven en ze leven vaak in angst dat andere mensen erachter zullen komen en hen zullen veroordelen. De groep Nederlandse laaggeletterden is helemaal niet zo klein als je zou verwachten in een ontwikkeld land als Nederland. Het is dan ook verstandig om rekening te houden met deze groep. Laaggeletterdheid Laaggeletterdheid is nog steeds een groot probleem in Nederland. Er bestaat een schrikbarend hoog aantal laaggeletterde personen in Nederland. In totaal hebben 2.52 miljoen Nederlanders van boven de 16 moeite met taal en/of rekenen. Dit getal bedraagt 18 procent van de totale bevolking van Nederland die boven de 16 is. Het grootste gedeelte van deze groep, namelijk 1.3 miljoen mensen, is jonger dan 65 jaar. Een algemene misvatting die bestaat in de samenleving is dat laaggeletterden analfabeten zijn. Dat is niet het geval. Laaggeletterden kunnen wel lezen en schrijven, maar hebben hier (erg) veel moeite mee. Ze hebben onder andere moeite met het invullen van formulieren, het lezen van straatnaamborden en pinnen en digitaal betalen. De laaggeletterdheid van deze groep Nederlanders heeft dan ook grote gevolgen voor hun leven. Zo blijken deze mensen minder gezondheidsvaardig te zijn en daardoor vaak gezondheidsproblemen te hebben. Dit komt bijvoorbeeld doordat ze de verpakkingen van producten in de supermarkt of zelfs de bijsluiter van medicijnen niet kunnen lezen. Dit soort ernstige gevolgen van laaggeletterdheid vragen om gebruik van eenvoudige taal bij verschaffing van belangrijke informatie. Ook u als ondernemer heeft er baat bij eenvoudig taalgebruik te hanteren, aangezien daardoor een veel grotere groep mensen bereikt kan worden en u laaggeletterden hiermee helpt. Om een zo groot mogelijke groep Nederlanders te bereiken is het aan te raden om taalniveau B1 te hanteren in teksten die bedoeld zijn voor de consument. Hierbij gaat het om een veel grotere groep Nederlanders dan de eerder genoemde groep laaggeletterden. Bureau Taal bevestigd dat zo'n 95 procent van de Nederlandse bevolking B1 teksten kan begrijpen. De Rijksoverheid stelt zichzelf dan ook ten doel om teksten in B1 niveau te schrijven. In de praktijk blijkt echter dat de meeste overheidsteksten en andere teksten geschreven worden in taalniveau C1. Dit is problematisch aangezien 60 procent van de bevolking teksten in C1 niveau niet begrijpt. Ook mensen die hoog opgeleid zijn en C1 niveau begrijpen, lezen graag teksten met taalniveau B1. Deze teksten zijn namelijk gemakkelijker en sneller te lezen. Zelfs in teksten waarin u de hoog opgeleide consument wilt aanspreken is het dan ook niet verkeerd om eenvoudig taalgebruik te hanteren. Bureau Taal Ondernemers kunnen bedrijven als Bureau Taal inhuren om teksten te herschrijven in taalniveau B1, maar u kunt ook zelf een tekst in B1 niveau schrijven. Daarvoor een aantal tips gebaseerd op onderzoek van instanties als Stichting Lezen en Schrijven en ervaringen van Taalambassadeurs die laaggeletterd zijn of waren: Bedenk goed wie de doelgroep is. Beginnen met schrijven met de doelgroep in uw achterhoofd, zal ervoor zorgen dat u de doelgroep beter informeert. Bedenk wat de specifieke doelgroep zou willen weten en geef duidelijk antwoord op deze "vragen". Zorg voor een logische opbouw van de tekst. Het is niet verstandig om een tekst te beginnen met een moeilijk woord. Het is beter om toe te schrijven naar wat precies bedoeld wordt met de tekst. Leg de nadruk op het doel van de tekst, bijvoorbeeld het in actie brengen van een consument. Gebruik actieve zinnen. Passieve zinnen bevatten vaak onnodig veel hulpwerkwoorden die een zin lastig maakt. Probeer woorden als zullen, zouden en moeten dan ook te vermijden. Vaak is een passieve zin eenvoudig om te zetten in een actieve zin door dit soort woorden weg te laten. Gebruik alledaagse woorden en vermijd formele woorden. Alledaagse woorden zijn voor iedereen het gemakkelijkst te begrijpen. Woorden zoals derhalve en middels, die vallen onder formele woorden, worden in het dagelijks leven niet veel gebruikt, waardoor ze voor veel mensen moeilijk te begrijpen zijn. Vermijd vaktaal en afkortingen. Voor iedereen die niet in hetzelfde vakgebied zit is vaktaal moeilijk te begrijpen. Mensen met een laag taalniveau hebben ook veel moeite met afkortingen in de tekst. Dit maakt de tekst verwarrend en het ontmoedigd de lezer om het artikel verder te lezen. Gebruik geen zinnen met tangconstructies. Dit soort zinnen zie je veel in teksten, bijvoorbeeld de gemiddelde overheidstekst, met een hoger taalniveau dan B1. Voorgaande zin heeft een tangconstructie. Dit soort zinnen is vaak verwarrend, omdat er tussendoor extra informatie verstrekt wordt. Deze zinnen zijn vaak gemakkelijk op te delen in twee losse zinnen. Handhaving van deze tips zorgt voor een gemakkelijker leesbare tekst die niet alleen bij laaggeletterden, maar ook bij hoog opgeleide mensen in de smaak zal vallen.

Jeroen Rutten
Uw website
10 augustus 2017

Slechts 39,4% tekstschrijvers heeft werkende website

Wanneer organisaties een persbericht, nieuwsartikel of blog publiceren is het belangrijk dat deze deskundig en professioneel is geschreven. Daarnaast moet een bericht een juist beeld geven van de organisatie en moet de schrijfstijl hierop worden aangepast. Bedrijven willen dan ook eerst research doen voordat ze het schrijven van een tekst uitbesteden. Online research is dan een geschikte uitkomst, aangezien dit vanuit bijna elke locatie en op elk moment mogelijk is. Het is dan wel noodzakelijk dat tekstschrijvers online vindbaar zijn. Telefoonboek onderzocht daarom het aantal werkende websites van tekstschrijvers in Nederland. Onderzoek In totaal werden 27.858 bedrijven onderzocht op een werkende website die bij Telefoonboek.nl geregistreerd staan in de categorie 'Tekstschrijver'. Belangrijk is dat ondernemingen in het bezit van een URL, maar zonder werkende webpagina als 'niet werkend' werden beschouwd. Uiteindelijk bleek bij 10.975 tekstschrijvers sprake te zijn van een werkende website, hetgeen neerkomt op 39,4%. Daarmee is het overgrote gedeelte van tekstschrijvers in Nederland niet online vindbaar via een werkende website. Wel is het mogelijk dat zij online vindbaar zijn via social media, een overkoepelende website of online bedrijfsvermelding. Responsive Naast het bezit van een werkende website, is er ook gekeken naar het aantal tekstschrijvers met een responsive website. Een responsive design zorgt ervoor dat een website gebruiksvriendelijk en leesbaar is, ongeacht het apparaat dat wordt gebruikt. Dit komt doordat de website automatisch meebeweegt met de grootte van het scherm. Het hebben van een responsive website biedt om die reden een aantal voordelen. Allereerst zullen bezoekers dit soort websites vaker en langer bezoeken. Verder zijn responsive websites gemakkelijker te vinden via zoekmachines als Google, omdat ze vanwege hun relevantie en gebruiksgemak hoger worden geplaatst in de ranking. 92,4% van het aantal werkende websites bleek ook responsive te zijn. In tegenstelling tot het percentage tekstschrijvers met een werkende website, is het percentage tekstschrijvers met een responsive website dus erg goed. Daarmee lijkt er een relatief klein gedeelte van tekstschrijvers te zijn die de voordelen begrijpen van online aanwezigheid via een werkende en responsive website. Niet veel moeite Ronny Oonk, manager van Places Websites denkt dat tekstschrijvers in Nederland online nog veel kunnen verbeteren om nieuwe klanten en opdrachtgevers aan te trekken. "Het implementeren van een werkende en responsive website hoeft niet moeilijk te zijn. Zo hebben ondernemers vaak zelf de mogelijkheid om een simpele en overzichtelijke website te maken, maar kunnen ze dit ook uitbesteden."

Jeroen Rutten
Uw website
1 mei 2017

Groot deel freelance journalisten geen werkende website

Na enkele grote reorganisaties van dagbladen en andere journalistieke instanties, maken mediabedrijven steeds meer gebruik van freelance journalisten. Zij werken, vaak als ZZP"er en tijdelijk, per opdracht voor een dergelijk mediabedrijf. Voor een professionele uitstraling en grotere vindbaarheid in Google doen zij er goed aan om er een simpele, maar duidelijke website op na te houden. Telefoonboek.nl onderzocht, ter ere van de Dag der Persvrijheid, onder 141 freelance journalisten hoeveel er een werkende website hebben. Onderzoek In totaal werden er 141 zelfstandige journalisten onderzocht. Bij deze zelfstandige bedrijfjes werd gekeken hoeveel er een website bezitten. Bij 58 ZZP"ers werd er een werkende website gevonden, hetgeen neerkomt op slechts 41,1%. Dat wil zeggen dat 58,9% van de journalisten, zo'n 83 gevallen, geen werkende website heeft. Responsive De 58 journalisten die wél een website hebben, zijn vervolgens getest op responsiveness. Responsiveness houdt in dat de website meebeweegt met het apparaat waarop deze getoond wordt. Zo is deze dus altijd goed leesbaar en bruikbaar ongeacht het apparaat waarop deze bekeken wordt, zoals op de smartphone. Bij 6 van de 58 ZZP"ers werd een responsive website gevonden. Dat betekent dat bij 52 journalisten (89,7%) de website aan bruikbaarheid en leesbaarheid inboet als deze bekeken wordt op mobiel of tablet. Visitekaartje "Ik denk dat deze journalisten hier een grote kans missen" vertelt Ronny Oonk, manager van Places antwoordservice en onderzoeker van Telefoonboek.nl. "In deze branche ligt het werk door allerlei fusies en bezuinigingen nou niet bepaald voor het oprapen. Een website dient als online visitekaartje, en kan op die manier voor meer opdrachten zorgen."

Jeroen Rutten
Klant & Doelgroep
10 april 2017

Overtuig het consumentenbrein met een goede tekst

Uw bedrijfswebsite bepaalt voor een groot deel of een consument bij u koopt, of verder zoekt. Face-to-face kunt u makkelijk inspelen op signalen van de consument, maar hoe overtuigt u hen met alleen tekst? Een goede tekst leest helder, heeft een duidelijke rode draad en houdt de aandacht vast. Hoe u zelf een goede marketingtekst schrijft, leest u in deze blog. Aandacht Het consumentenbrein is getraind om marketingprikkels te negeren. De hersenen hebben door de evolutie echter ook geleerd dat het signaleren van problemen belangrijk is. Leg de aandacht daarom in de kopregel al op de behoefte van de klant en biedt daar een oplossing voor. De klant voelt zich dan aangesproken en begint met lezen. Als de aandacht eenmaal getrokken is leest de klant ook verder, want we zijn zo geprogrammeerd dat het brein gefocust blijft tot we een oplossing vinden voor het probleem. Structuur Een andere manier om de aandacht vast te houden, is de rode draad in uw tekst. Schrijf actief en houd de zinnen en alinea's kort. Benoem ook alleen de informatie en voordelen die relevant zijn voor de doelgroep. De grootste fout die adverteerders maken is namelijk het noemen van teveel voordelen en feiten in de tekst. De klant heeft dan door dat er geadverteerd wordt en haakt af. Positieve attitude De woordkeuze in de tekst bepaald voor een groot deel hoe de klant over uw product, dienst en bedrijf denkt. Maak de tekst daarom persoonlijk. Gebruik niet 'wij' of 'onze dienstverlening', maar spreek de klant persoonlijk en actief aan. Benoem voordelen in bijvoegelijke naamwoorden en werkwoorden, zoals 'besparen' of 'profiteren'. De klant gaat hierdoor onbewust postiever denken over uw business. Navigeren De gouden tip is dat een korte en krachtige tekst met de belangrijkste punten overtuigender is dan een lange tekst vol feiten. Daarnaast is het belangrijk dat alle informatie makkelijk vindbaar is bij het navigeren op de website. Heeft u hulp nodig bij het maken van een goede, zakelijke website? Het team van Places.nl stelt uw website volledig voor u in en zorgt ervoor dat u direct vindbaar bent in Google. Sociale bewijskracht Naast een goede marketingtekst, trekt u de klant over de streep met sociale bewijskracht. Ruim 70% van de consumenten bekijkt eerst de reviews over een bedrijf voor een aankoop. Het team van Places.nl biedt de mogelijkheid om beoordelingen voor u te verzamelen en te beheren. Voor meer informatie belt u vrijblijvend met 024 – 3555299.

Jeroen Rutten
Inspiratie
13 maart 2017

Sensory marketing: 5 tips om uw reclame effectiever te maken

Wanneer u een reclame maakt wilt u natuurlijk dat dit zo overtuigend mogelijk is. Hierin worden vaak de sensorische aspecten onderschat. Niet alleen de inhoud van uw bericht is belangrijk, ook de verpakking er omheen telt mee. Places.nl geeft u 5 punten waar u op kunt letten bij het maken van reclame. 1. Het presenteren van uw product Wanneer u uw product presenteert wilt u dat dit de doelgroep aanspreekt. Een voorbeeld hiervan is het presenteren van een taartje op een schaaltje met een vork erbij. Op deze manier kan de consument inbeelden dat hij dit taartje zal gaan eten. Op deze manier is de effectiviteit van uw reclame vergroot. 2. Het beschrijven van uw product Wanneer u beschrijft wat uw product is en hoe dit bijvoorbeeld zal smaken dan is het effectief om meerder zingtuigelijke informatie aan te bieden. Dus niet alleen, dit taartje is lekker. Maar ook bijvoorbeeld dat hij knapperig is, naar appel ruikt en dat hij nog warm is. Op deze manier wordt de consument geprikkeld en wordt echt de smaakperceptie aangesproken. 3. De interactie met uw product Wanneer een consument uw product kan aanraken wordt de bezitszin vergroot, waardoor dus een grotere interactie met uw product wordt geactiveerd. Op deze manier zal de consument het product eerder ook echt willen aanschaffen. Dus wanneer uw product geschikt is om ten toon te stellen en te gebruiken zal dit een positieve invloed hebben op de verkoop. Een goed voorbeeld hiervan is een telefoonwinkel; het vasthouden van een nieuwe smartphone en het testen van de camera zijn zeer bepalend voor de keuze. 4. De geur van uw product Geur verbetert het geheugen voor productbeschrijving en beïnvloedt de evaluatie van uw product. Daarom is het belangrijk dat u let op de geuren in de omgeving en van uw product zelf wanneer u uw product aanprijst. Er is uit onderzoek namelijk gebleken dat wanneer er een fijne geur gepaard gaat met het product, dit product over langere tijd beter wordt onthouden. Zo worden er in winkels steeds vaker geparfumeerde aircosystemen gebruikt, zoals bij winkelketen als Sting en Hollister. 5. De klanken van uw product Ook muziek is een belangrijke factor bij het aanprijzen van uw product. Het vergroot namelijk de aandacht waardoor uw product sneller wordt onthouden. Ook vergroot het de overtuigingskracht van uw reclame. Al met al is het vooral belangrijk om de sensorische aspecten van uw reclame goed onder de loep te nemen. Wanneer er geroken, aangeraakt, ingebeeld en gehoord wordt, wordt de activatie van uw product groter. Natuurlijk moet de consument eerst geconfronteerd worden met uw reclame. Places.nl kan u hierbij helpen door makkelijk vindbaar te zijn. Onze advertenties geven bijvoorbeeld uw website weer zodat de consument meteen uw reclame kan zien. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via 024 - 3555 299.

Jeroen Rutten
Strategie
13 januari 2017

Feedback is the way forward: zo kunt u continu constructieve feedback geven

Iedereen krijgt wel eens te maken met feedback. Er zijn vele verschillende manieren van feedback geven en ontvangen. Voorheen gebeurde dit vooral in de vorm van gesprekken, maar tegenwoordig ontvangen medewerkers het liefst continue feedback. Places.nl zocht voor u uit wat de voordelen van feedback zijn en hoe u het best feedback kan geven aan uw werknemers. De positieve effecten van feedback Zodra feedback op de juiste manier gegeven wordt kan dit voordelen hebben voor uw bedrijf. Zo kan feedback de tevredenheid van uw werknemers verhogen, is het prestatie bevorderend en stimuleert het uw medewerkers om meer initiatief te nemen. Het is dus van groot belang dat de feedbackprocessen binnen uw onderneming optimaal verlopen. Trends van feedback geven Vroeger werd feedback gegeven in enkel gesprekken tussen de medewerker en de leidinggevende. Tegenwoordig wordt feedback op veel andere manieren gegeven. Continue feedback krijgt tegenwoordig de voorkeur boven formele gesprekken. Tegenwoordig kunt u zelfs online feedback geven. Zo kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een app met een medewerkersbestand waarin korte feedback gegeven kan worden. Deze korte feedback kan uiteindelijk gebruikt worden in een gesprek. Medewerkers ervaren op deze manier meer diepgang en kunnen zichzelf beter ontwikkelen doordat zij vaker te horen krijgen hoe ze het beter kunnen doen. 5 tips voor feedback 1. Bepaal uw norm Bepaal voor u feedback gaat geven wat de norm is en welke verwachtingen u heeft bij de antwoorden. Voor uw norm hoeft u geen argumenten te geven, hier valt niet over te discussiëren. Geef de feedback naar aanleiding van de gestelde norm. 2. Wees ook positief Geef de feedback ontvanger niet alleen maar negatieve feedback, maar ook positieve feedback. Het is belangrijk dat de medewerker krijgt te horen wat hij of zij bijdraagt aan de organisatie, zowel negatief als positief. Bovendien motiveert een compliment op zijn tijd! 3. Bekijk het ontwikkelplan Kijk vooruit! Wat is het ontwikkelplan van de medewerker en hoe kan hieraan bijgedragen worden? Wees hierbij precies en concreet en bespreek dit met de medewerker. Zorg ervoor dat de feedback bijdraagt aan het uiteindelijke plan. 4. Houd rekening met de ander Houd rekening met de behoeften en belangen van de ander. Mocht de medewerker belemmeringen ervaren, neem deze dan weg als dat mogelijk is. Zorg dat er een goede balans is in wat u van de ander verwacht en wat diegene hiervoor terug krijgt. 5. Negatieve consequenties Bespreek niet alleen de oplossingen voor feedback met de medewerker, maar laat ook weten welke consequenties eraan hangen. Bespreek ook negatieve consequenties. Zorg ervoor dat deze in verhouding zijn met de norm die u gesteld heeft. Bereikbaar tijdens het voeren van gesprekken Natuurlijk wilt u tijdens het geven van feedback hier alle focus op leggen. Ondertussen alsnog per telefoon bereikbaar zijn? Dat kan door middel van de Places Antwoordservice. Hiermee mist u nooit een gesprek. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via 024-3506953.

Jeroen Rutten
Management
11 november 2016

Zo vergadert u efficiënt!

Meetings worden wereldwijd gebruikt door professionals om snel zaken kort te sluiten en belangrijke besluiten te nemen. Helaas zijn ze niet altijd even efficiënt en wordt er snel afgeweken van de belangrijke punten. Places.nl geeft u 8 tips om uw meetings zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 1. Stel een agenda op Een agenda is de basis voor een geordende meeting, neem daarom ook de tijd om een goede agenda op te stellen en deze vooraf naar de aanwezigen te versturen. Naast de lijst van onderwerpen die u wilt bediscussiëren is het ook nuttig om achtergrondinformatie mee te sturen zodat alle aanwezigen dezelfde informatie hebben. 2. Tijd is geld Het is belangrijk om de tijd in de gaten te houden. Doordat de tijd in de gaten wordt gehouden zorgt u ervoor dat de aanwezigen geconcentreerd blijven en dat er niet in cirkels geredeneerd kan worden. Door een goede voorzitter aan te wijzen die cirkelredenaties afbreekt zorgt u ervoor dat u "on topic" blijft. 3. Houd aparte meetings voor verschillende onderwerpen Succesvolle teams houden verschillende meetings voor uiteenlopende zaken. Als u een belangrijke bespreking heeft met een cliënt en daarover eerst met u collega's in gesprek wilt, dan moet u dit gesprek niet willen combineren met bijvoorbeeld het uiteenzetten van een nieuw sales plan. Mensen kunnen namelijk niet snel overgaan van het ene type informatie naar een ander soort. De combinatie van twee totaal verschillende topics zou dus een inefficiënte meeting opleveren. 4. Nodig enkel de noodzakelijke mensen uit Nodig niet meer mensen uit dan u nodig heeft voor een meeting. Door kritisch te kijken naar het doel van de meeting, weet u welke mensen er essentieel (en bevoegd) zijn om beslissingen te nemen. Ga eventueel de lijst van potentiële kandidaten langs met een partner of collega als u twijfels heeft over uw selectie. 5. Maak aantekeningen Veel mensen vergeten het te doen, maar het maken van aantekeningen is essentieel om een goed resultaat te bewerkstelligen na de meeting. Door het noteren van aantekeningen weet u exact welke vragen of opdrachten er voor uw rekening komen. De beste manier is om deze notities te maken met pen en papier, als u op een computer of tablet de aantekeningen maakt kan dit de overige aanwezigen de indruk geven dat u minder aandacht heeft voor de meeting. 6. Maak ruimte voor pauze Een agenda moet ruimte bieden voor pauzes indien de meeting langer dat twee uur duurt. Houd hierbij rekening dat het moet gaan om realistische pauzes, wellicht moeten de aanwezigen hun mail checken of een iemand terugbellen. Zorg er ook voor dat u iets te drinken heeft aan beide zijden van de tafel en wanneer de meeting langer dat twee uur duurt is het ook verstandig om er iets te eten bij te zetten. Zo kunt u het energielevel op peil houden. 7. Samenvatten Zorg dat u voldoende tijd neemt om op het einde van de meeting even alles samen te vatten. In 5 tot 10 minuten zorgt u ervoor dat iedereen weer op de hoogte is wat er precies is besloten en wie welke opdrachten heeft. Zo zorgt u ervoor dat iedereen op dezelfde lijn zit wat betreft de uitvoering van de genomen besluiten. 8. Contact na de meeting Neem na afloop van de meeting contact op met de mensen die deelnamen aan de meeting. Op deze manier kunt u stress levels verlagen door tips te geven met betrekking tot de implementatie en uitvoering van de genomen beslissingen tijdens de meeting. Daarnaast maakt u een professionele indruk door betrokken te blijven tijdens het proces.

Jeroen Rutten
Klantenservice
21 oktober 2016

Optimale klantenservice: dat is makkelijk verdiend!

Klantenservice is erg belangrijk voor het beeld dat potentiële klanten vormen van uw bedrijf en voor de tevredenheid van uw bestaande klanten. Een uitstekende klantenservice voor, tijdens en na de aankoop helpt de reputatie van uw bedrijf. Als uw bedrijf goed, snel en vooral niet gautomatiseerd reageert op verschillende vragen en klachten, kunt u uw klanten toch tevreden houden. Vandaag leest u wat er nodig is voor een optimale klantenservice. Laagdrempelig contact De klantenservice begint op het moment dat de klant zelf contact zoekt met het bedrijf. Staat er een contactformulier op uw website? Houd deze dan kort, zodat contact opnemen voor bezoekers laagdrempelig wordt. Daarnaast is het belangrijk dat de telefoon op een professionele manier beantwoord wordt. Wanneer een oproep niet beantwoord wordt, gaat de consument al snel op zoek naar een andere bedrijf. Door een antwoordservice in te schakelen, bent u 24/7 bereikbaar. Mocht u een bezoekersfiliaal hebben, dan is het fijn als er laagdrempelige hulp klaarstaat, zonder dat de service opdringerig wordt. Antwoordservice Niets is zo vervelend dan wanneer een klant hetzelfde verhaal steeds opnieuw moet doen, of wanneer er geen gehoor is. Zorg dus voor een vriendelijke voicemail met duidelijke instructies of schakel een externe antwoordservice in. Met een antwoordservice krijgt de klant altijd iemand te spreken en houdt u overzicht van de keren dat de klant heeft gebeld en wat er besproken is. Zo heeft de klant het gevoel serieus genomen te worden. Daarnaast is het bepalend hoe de telefoon wordt opgenomen: een glimlach door de stem laten klinken verhoogt de bereidheid van de beller. Feedback Vraag uw klanten om feedback. Dit kan zowel direct, als indirect. Met bijvoorbeeld een exit survey, brengt u in kaart of bezoekers tevreden zijn over uw website en waar ze verbeteringen zien. Zo kunt u vaststellen waarom bezoekers niet overgaan tot een aankoop en kunt u de conversie verbeteren. U kunt ook een CRM- systeem instellen. Een CRM-systeem traceert hoe klanten met het bedrijf in aanraking zijn gekomen en in welke producten ze geïnteresseerd zijn. Met die informatie kunt u gerichter ingaan op de wensen van de klant. Video Voor vaak voorkomende problemen, kunt u ook een klantenservice video laten maken met instructies waarmee de klant het probleem zelf kan oplossen. En natuurlijk geldt: een goede reputatie bouwt u niet alleen op door kwaliteit te leveren, maar vooral door beloftes na te komen. Met de antwoordservice van Places bent u altijd bereikbaar en mist u nooit meer een klant. U kunt de Places Antwoordservice 30 dagen gratis en vrijblijvend uitproberen. Wilt u meer bezoekers trekken door te adverteren op Openingstijden.com en Telefoonboek.nl, bekijk dan de adverteermogelijkheden of bel vrijblijvend met 024 – 3555299. Daarmee bereikt u 6,6 miljoen potentiële klanten!

Jeroen Rutten
Inspiratie
11 oktober 2016

In gesprek met... Tjielp Communicatie

Afgelopen week ging Telefoonboek.nl in gesprek met Paul Wamsteeker van Tjielp Communicatie. Tjielp Communicatie is gespecialiseerd in het schrijven en verbeteren van teksten en presentaties. Daarnaast verzorgt Paul ook lessen in de Nederlandse taal. Ontstaan van Tjielp Communicatie Paul studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde en Journalistieke Wetenschappen. Hierna heeft hij een aantal jaar gewerkt in verschillende functies bij de omroep. Dit heeft hij altijd met veel plezier gedaan, tot hij samen met zijn vrouw besloot te verhuizen naar de Achterhoek. Hier hebben zij samen een fitnesscentrum opgezet. Ook heeft Paul in het Oosten van Nederland verschillende interim functies bekleed bij onder andere de Nederlandse Spoorwegen en verschillende callcenters. Zijn liefde voor taal is echter altijd gebleven, vandaar dat hij heeft besloten Tjielp Communicatie te beginnen. Eerst was dit bedoeld voor naast zijn andere werkzaamheden, zoals het fitnesscentrum. Het bedrijf is echter langzaam gegroeid en recentelijk heeft Paul besloten om zich volledig op Tjielp Communicatie te focussen. Hij zit dus nog steeds in het opstartproces, maar is blij dat hij nu al zijn aandacht kan richten op zijn grootste passie: tekst en taal. "Wat ik het liefste doe, is teksten schrijven. Het is voor mij echt een uitdaging om veel te zeggen met weinig woorden. Dit heb ik geleerd in de journalistiek. Ook leer je daarin omgaan met verschillende belangen en ontvangers." Daarnaast geeft Paul aan dat hij zowel het verbeteren van een lange tekst, als iemand kort helpen erg leuk vindt. Het werk vindt hij ook heel veelzijdig. "Welke opdracht ik ook krijg, het spel met woorden begint meteen." Online vindbaarheid Nu zijn volledige focus bij Tjielp Communicatie ligt, is Paul begonnen om ook de online vindbaarheid van zijn bedrijf te vergroten. Een eerste stap was goed kijken naar de website. Het is voor hem belangrijk dat deze goed weergeeft wat hij precies doet. Voor zijn website schrijft Paul ook blogs over taal. "Laatst was in het nieuws dat veel mensen slecht Nederlands beheersen wanneer ze de middelbare school verlaten. Hierdoor leveren ze vervolgens op de hogeschool of universiteit scripties in die vol met fouten zitten. Dit is natuurlijk goed voor mijn vak, want taal correct gebruiken is belangrijker dan mensen vaak denken." Ook heeft Paul een Facebook pagina opgezet. Hij merkt meteen dat klanten hem hierdoor sneller vinden. Hierdoor kan hij zijn naamsbekendheid vergroten, maar belangrijk is vervolgens wel dat er goed werk geleverd wordt. "Mensen moeten denken: Ik kom nog eens terug." Door de online vindbaarheid is het voor Paul ook makkelijker om iemand op afstand te helpen. Het verbeteren van een tekst kan dan bijvoorbeeld ook via de mail of in een Skype gesprek. Tjielp Communicatie maakt gebruik van een bedrijfsvermelding op Telefoonboek.nl Sinds september 2016 maakt Tjielp Communicatie gebruik van een uitgebreide vermelding op Telefoonboek.nl. Paul koos voor een advertentie met twee zoekwoorden en twee plaatsen, die boven de reguliere zoekresultaten wordt uitgelicht. "Het is een heel mooi aanbod. Zo kan ik met mijn vermelding experimenteren en verschillende dingen proberen." Heeft u nog een tip voor collega-ondernemers? Paul vertelt dat zelfs grote bedrijven advertenties hebben met taalfouten. Hij geeft aan dat het belangrijk is om goed en duidelijk te communiceren, zowel naar klanten als naar medewerkers. "Taal is belangrijker en moeilijker dan veel mensen denken. Er is een enorme woordenschat en er zijn enorm veel uitdrukkingen. Daarnaast is het belangrijk om te weten welk publiek en effect je wil bereiken. Communicatie is een vak, zeker in deze tijd waar vaak heel slordig met taal wordt omgegaan. De reden voor gebrekkig taalgebruik licht hij ook toe in een van zijn blogs. Hij vertelt daar dat dit in relatie staat met de huidige leescultuur. "Er wordt steeds minder gelezen en er wordt niet over nagedacht dat slordig taalgebruik ook leidt tot slordige ontvangst van de taal en dus minder begrip." Zijn tip is dan ook: "Sta eens goed stil bij taalgebruik, want het is best lastig om in goede en duidelijke taal een boodschap precies over te brengen. Er zijn bedrijven die je daarbij kunnen helpen." Heeft u ook een uitgebreide bedrijfsvermelding en wilt u ook geïnterviewd worden voor "In gesprek met…"? Meld u dan nu aan via info@places.nl!

Jeroen Rutten
Insights
2 augustus 2016

Telefoonetiquette: de do's and don'ts

Als ondernemer is telefonisch contact onmisbaar. Ook voor het beantwoorden van telefoontjes gelden er beleefdheidsregels. Hoe neemt u op een professionele en vriendelijke manier de telefoon aan? In deze blog geeft Places.nl u de gouden regels voor een telefoonetiquette. Gouden regels Neem snel op. Laat de telefoon nooit meer dan drie keer overgaan voordat u hem opneemt. Uw telefoon eindeloos laten rinkelen, werkt niet positief. Dit kan bij uw klant zorgen voor irritaties, omdat dit niet als klantgericht kan worden opgevat. Zorg ervoor dat u op een professionele manier opneemt. Noem de naam van het bedrijf, uw eigen naam en vraag hoe u degene kunt helpen. Een enthousiaste begroeting waarbij u glimlacht aan de telefoon, kan ook enthousiasme bij uw beller opwekken. Wees ten alle tijden vriendelijk naar de klant. Mocht het voorkomen dat uw klant een confrontatie aangaat, dan is het ook van belang dat u rustig en vriendelijk blijft. Doe tijdens een gesprek geen andere werkzaamheden, maar concentreer u op het gesprek. Eet of drink ook niet tijdens een gesprek. Laat de beller altijd uitpraten en laat merken dat u het gesprek volgt. Stel wanneer nodig vragen, zodat alles voor u duidelijk is. Aan het einde van het gesprek kunt u alles kort samenvatten, zodat het voor de klant ook helder is. Net als de opening, is het ook van belang om het gesprek op een vriendelijke manier af te sluiten. Wacht ook met ophangen tot dat de ander de verbinding heeft verbroken. Places Antwoordservice Kunt u niet altijd de telefoon opnemen, maar wilt u wel altijd bereikbaar zijn? Dat kan met de Places Antwoordservice. U kunt Places Antwoordservice 30 dagen gratis uitproberen. Deze proefperiode stopt automatisch. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze klantenservice via het nummer 024 - 3555 299. We helpen u graag direct verder!

Jeroen Rutten
Inspiratie
1 augustus 2016

Tips voor een succesvol webinar

Als organisatie zijn er diverse redenen denkbaar waarom u aan de slag zou willen gaan met het organiseren van webinars: professionals opleiden, leads genereren of iets anders. Het geven van een webinar is (kosten-)effectief en creëert interactie. Het lijkt echter makkelijker dan het is, daarom hier enkele tips voor een succesvol webinar! 1. Zorg voor goede webinarsoftware Software is essentieel voor de technische kwaliteit van uw webinar. Daarnaast stelt goede webinarsoftware u als organisator in staat de webinar interactiever en daarmee interessanter te maken. Denk daarbij aan het delen van het scherm en de mogelijkheid deelnemers ook iets te laten zeggen. 2. Gewone presentaties voldoen niet Ook al is een webinar live, het is niet hetzelfde als wanneer u een presentatie geeft aan mensen die voor u zitten. Indien uw deelnemers minutenlang naar dezelfde slide staren op het beeldscherm, raken zij in no-time afgeleid. Zorg dus voor voldoende visuele stimulans en verandering. 3. Oefenen Om alles soepel te laten verlopen, is het belangrijk dat iedere webinar wordt geoefend en getest. Log ook ruim van tevoren in, zodat alles onder controle is. Better safe, than sorry. 4. Zorg voor voldoende ondersteuning tijdens uw webinar Tijdens het geven van uw webinar wilt u zich enkel hoeven te focussen op de webinar. Zorg daarom voor goede moderators die vragen opvangen, beantwoorden waar gewenst, filteren op dubbele vragen en belangrijke vragen doorspelen aan de spreker. Ondertussen houden zij bijvoorbeeld de inbox en Twitter in de gaten. 5. Houd het kort en gefocust Probeer de webinar niet langer dan een uur te laten duren. Anders heeft u kans dat deelnemers hun concentratie verliezen. Focus op de kern van uw verhaal en neem daarnaast ruim de tijd voor interactie, vragen en discussie. 6. Interactie heeft u zelf in de hand Er zijn allerlei manieren om een webinar interactiever te maken. Goede software faciliteert dit, met bijvoorbeeld polls en een chatvenster. Stel bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd vragen, of vraag uw klanten actief mee te twitteren. 7. Vraag maar raak! Stel vragen aan deelnemers, maar ruim ook tijd in voor vragenrondes. Hoe meer betrokkenheid bij de deelnemers, hoe effectiever zij de stof opnemen. 8. Deel uw beeldscherm Door uw beeldscherm te delen, kunt u direct laten zien wat u doet. Ideaal bij een instructie of how-to. Als spreker is het belangrijk dat u klaar moet zijn om uw beeldscherm te delen, dus dat er geen afleidende pagina's in uw browser openstaan bijvoorbeeld. 9. Maak altijd een webinaropname Wanneer u kennis deelt via een webinar, maar ook wanneer u leads wilt genereren, is het handig dat deelnemers het webinar kunnen terugkijken. Vrijwel alle software maakt het opnemen van webinars mogelijk. De kwaliteit van de opnames, de formats en het gemak om terug te kijken varieert wel. Dat is dus iets waarop u uw webinarsoftwarepakket kunt selecteren. 10. Niet te formeel Deelnemers kijken naar een beeldscherm, waardoor er meer afstand ontstaat dan bij een live presentatie. Als spreker moet u dus extra uw best doen om toegankelijk over te komen. Door de webinars bewust wat minder formeel te houden, verkleint u de afstand tussen u en uw publiek. Dat versterkt de interactie. Interactie en contact Contact met potentiële klanten is natuurlijk op allerlei manieren mogelijk. Zo ook telefonisch. Met Places Antwoordservice biedt u optimale service aan uw klanten doordat uw zakelijke telefoon 24/7 wordt beantwoord. Wij beantwoorden uw telefoon wanneer u zelf niet bereikbaar bent, staan uw klanten deskundig te woord en sturen u direct een bericht van elk gesprek. Zo biedt u uw klanten de service die zij van u gewend zijn en loopt u geen omzet meer mis. Heeft u interesse? Probeer onze antwoordservice dan nu 30 dagen gratis! Bel voor meer informatie naar 024-3506953. Places adviseert u graag vrijblijvend over de mogelijkheden om de telefonische bereikbaarheid van uw bedrijf te vergroten.

Jeroen Rutten
Management
1 juli 2016

Reputatiemanagement: de drijfkracht achter uw imago

Een reputatie is de drijfkracht achter uw imago. Het verwijst naar de bekendheid van een organisatie en de waardering die deze bij verschillende consumenten en aandeelhouders heeft. De waarde van een reputatie wordt bepaald door kwaliteit van de services en door de mate waarin de belofte en de bewijsvoering op elkaar aansluiten. Ofwel, als u zegt dat u een gratis reparatieservice heeft voor producten in hun eerste levensjaar en die vervolgens nakomt, verbetert uw reputatie. Wanneer u werkt aan transparantie en verbetering van communicatie, zal ook uw reputatie erop vooruit gaan. Reputatiemanagement heeft als doel aan voorkeur en vertrouwen op te bouwen. Wat is reputatiemanagement? Stel, uw bedrijf levert services aan een klant. Deze klant kan ergens op internet een review zetten van zijn/haar mening over de kwaliteit van de geleverde services. Andere potentiële klanten en/of werkgevers kunnen deze informatie ook zien en zo een beeld van u vormen. Die perceptie is erg belangrijk als u op zoek bent om meer opdrachtgevers te werven. Deze reputatie is gunstig beïnvloedbaar door te werken aan een positieve beeldvorming. Niet alleen door uw eigen informatie zo goed mogelijk te presenteren, maar ook door alles wat derden over u publiceren onder controle te houden. Dit is het managen van uw reputatie. Dit kunt u natuurlijk zelf doen, maar er gaat wel veel tijd in zitten. Er zijn ook bedrijven die het voor u kunnen doen en dus hoeft u zich geen zorgen te maken over uw reputatie. Fouten rechtzetten Als er dan toch iets misgaat, bijvoorbeeld er is een communicatiefout of de geleverde services waren niet van beloofde kwaliteit, dan is reputatiemanagement ook van toepassing. Want zo'n fout is negatief voor een reputatie, maar de manier waarop u ermee omgaat, bepaalt uw reputatie in het algemeen. Door het juiste management weet u welke stappen er gezet moeten worden om uw reputatie te redden. Speciale platformen Door gebruik te maken van een Places Reviewpagina, kunt u uw conversie verhogen, nieuwe klanten naar uw organisatie trekken en direct feedback ontvangen van uw klanten. Door een goede reviewpagina, versterkt u het vertrouwen in uw bedrijf en zorgt u ervoor dat potentiële klanten de beoordelingen van uw bedrijf kunnen zien. Want een goede klantenrelatie begint met vertrouwen en door het tonen van reviews, verhoogt u de kans op nieuwe klanten. Ga dus snel aan de slag met Places Reviews om de mogelijkheden voor uw bedrijf te ontdekken!

Jeroen Rutten
Social Media
25 mei 2016

Verhoog uw bloginteractie met nieuws!

De weblog is een effectief communicatiemiddel en wordt daarom steeds vaker ook door bedrijven ingezet. Het grootste voordeel van bloggen is natuurlijk dat blogartikelen overzichtelijk en goed te doorzoeken zijn. Een weblog kan op verschillende manieren worden gebruikt: als vervanging van interne communicatie tot het bieden van actuele informatie over het bedrijf. Er is echter nóg een manier waarop u uw schrijfsels handig in kunt zetten, namelijk om de vindbaarheid van uw bedrijf in Google vergroten. Places.nl vertelt u meer in deze blog! Houd uw blog actueel Een slimme manier om te zorgen dat uw bedrijfsmatige blogpagina hoger komt in de zoekresultaten van Google, is door te bloggen over actuele gebeurtenissen. Google rangschikt weblogs namelijk in volgorde van belangrijkheid. Een actueel onderwerp leidt sneller tot reacties van volgers en zorgt zo voor beweging op uw pagina. De meeste interactie krijgt u natuurlijk op nieuwsonderwerpen waar iedereen wel een mening over heeft. Wat mag niet? Waarschijnlijk haalt u regelmatig inspiratie voor onderwerpen uit de actualiteiten die u iedere dag tegenkomt. Het gebruik van nieuwsartikelen in uw tekst is echter niet zomaar toegestaan en wordt beperkt door bepalingen van de Auteurswet. Zo mogen alleen blogs die zelf actueel nieuws brengen, nieuwsberichten overnemen. Als er bij een bericht 'Alle rechten voorbehouden' staat, mag hij helemaal niet worden overgenomen en anders moet u vaak betalen. Ook op foto's zit vaak auteursrecht waardoor u die niet zonder toestemming mag overnemen. Wat mag wel? Korte, zakelijke nieuwsartikelen en feiten mogen wel worden overgenomen in eigen woorden. Citeren mag ook, mits met bronvermelding. Linken naar een nieuwsbericht met een klein stukje inleiding is bovendien toegestaan. Verder mogen persberichten ook worden overgenomen met vermelding, omdat die vanuit organisaties gestuurd worden om zoveel mogelijk verspreid te worden. Tot slot kunt u de RSS- feed van de nieuwssite of krant gebruiken voor uw blog. Contact met de klant Wanneer u webloglezers heeft aangetrokken met uw actuele blogonderwerpen, wilt u natuurlijk wel dat zij uiteindelijk contact met u opnemen. Natuurlijk kunt u simpel een link plaatsen, maar door een online contactformulier op uw blog is de stap minder groot voor potentiële klanten om contact op te nemen. Kunt u nog wel wat hulp gebruiken bij uw zakelijke website? Met Places Websites maakt u eenvoudig een website met een goed design en verbetert u uw vindbaarheid. Meer informatie hierover vindt u hier. Wilt u ook op andere manieren meer websitebezoekers trekken? Kijk dan eens voor de mogelijkheden van adverteren op Places.nl en Openingstijden.com. Daarmee bereikt u namelijk 6,6 miljoen potentiële klanten! Kijk hier voor de mogelijkheden van adverteren.

Jeroen Rutten
Tools
21 april 2016

Slack: hippe en zakelijke teamcommunicatie

Slack heeft inmiddels 675.000 betaalde gebruikers. In totaal maken 2,3 miljoen mensen dagelijks gebruik van de teamsoftware. Onder die gebruikers bevinden zich bedrijven als Airbnb en Buzzfeed maar ook supermarktketen Walmart en NASA Teams. Dat klinkt als iets wat de moeite waard is. Maar wat is Slack precies? En wat kunt u ermee als ondernemer? Places.nl vertelt het u in deze blog. Slack Slack is een digitaal communicatieplatform, officieel gelanceerd in februari 2014. Achter Slack zit Stewart Butterfield, oprichter van Flickr. Hij ontwikkelde met zijn team een chattool om onderling te communiceren. Dit besloten ze verder te ontwikkelen, en omdat de tool ze hielp te communiceren 'with less tension', noemden ze het Slack. De makers zien Slack dan ook als de gepimpte versie van een chatroom, maar dat is een understatement! Efficiënter communiceren Slack is een tool voor de interne communicatie van teams. Het Slackscherm ziet er in eerste instantie uit als een chatscherm, met links in beeld een overzicht van uw contacten. Verder ziet u de openbare channels en privégroepen waar u in zit. U bepaalt zelf in welke openbare groepen u plaatsneemt, voor privégroepen moet een beheerder groepsleden uitnodigen. In elke chat en in elke groep verschijnen de berichten overzichtelijk onder elkaar en alles is altijd weer terug te vinden. Gedeelde informatie blijft toegankelijk, door bijvoorbeeld gebruik te maken van de zoekfunctie. Maar Slack kent meer mogelijkheden dan alleen een chat met archieffunctie, zo valt er vanalles te integreren. Denk aan Twitter, Dropbox, Google Drive, RSS en MailChimp. Daarnaast beschikt Slack over de Slackbot, die commando's aanneemt zoals het 'remind me'-commando. Zes redenen om Slack te gaan gebruiken 1. Door gebruik te maken van één tool voor alle interne communicatie verloopt de communicatie op efficiëntere wijze. 2. Iedereen binnen het bedrijf is snel op de hoogte van wat er speelt. 3. Betere beslissingen worden genomen doordat iedere belangstellende kennis kan delen en zo waarde kan toevoegen. 4. Informatie is binnen het bedrijf voor iedereen toegankelijk. 5. U kunt externen betrekken bij de organisatie en ook met hen efficiënt communiceren. 6. Het zorgt voor rust door een duidelijkere scheiding tussen zakelijk en privé. Afsluitende tips Slack is nieuw. Mensen houden niet van nieuwe dingen, dus de implementatie zal niet altijd vlekkeloos lopen. Begin daarom klein, de mond-op-mond reclame binnen het bedrijf zal vanzelf ontstaan en voor u het weet willen al uw medewerkers Slack gebruiken. Nog een tip: zet uw notificaties uit! Dat stoort alleen maar. Ook voor uw klant is efficiënte communicatie van groot belang. Probeer nu Places Antwoordservice 30 dagen gratis! Alle oproepen die u zelf niet kunt beantwoorden, nemen wij voor u aan. Zodra het u wel uitkomt kunt u aan de slag met een gesprekssamenvatting die u van ons ontvangt. Deze proefperiode stopt automatisch na 30 dagen. Heeft u vragen over Places Antwoordservice? Bel naar 024-3506953. Places adviseert u graag vrijblijvend over de mogelijkheden!

Jeroen Rutten
Klantenservice
13 april 2016

Do's en don'ts bij het opbouwen van klantrelaties

Een goede klantrelatie is onmisbaar in elke organisatie. Zonder uw klanten komt u immers niet veel verder in de huidige markt. U zult er niet raar van opkijken, maar de manier waarop u met uw klanten omgaat, heeft grote invloed op hun (aankoop)gedrag. Toch wordt de klantrelatie in veel gevallen verwaarloosd als de klant eenmaal binnen is en dit is natuurlijk niet in het belang van de klant en uw organisatie. Places.nl vertelt u meer in deze blog. Klantrelatie Vertrouwen is een van de belangrijkste onderdelen van een klantrelatie. Het draait immers niet meer alleen om een goede merkwaarde, maar ook op de manier waarop u met uw klanten omgaat. Het sociale aspect is dus steeds belangrijker geworden. Past u de volgende punten toe, dan kunt u uw relatie met klanten opbouwen en versterken. Vertrouwen en expertise zijn een must Het creëren en vasthouden van vertrouwen is essentieel voor een goede klantrelatie. Dit kan bereikt worden door openheid in communicatie. Communiceer open, eerlijk en duidelijk naar uw klanten. Zorg ervoor dat u altijd bereikbaar bent en dat er altijd iemand de telefoon opneemt. Dit kan met behulp van Places Antwoordservice. Zorg er daarnaast voor dat u uw expertise uit, maar daarbij de communicatie aanpast aan de doelgroep. Als u kennis heeft op uw vakgebied en dus weet waar u het over heeft, zal dit betrouwbaarheid uitstralen. Zorgt u daarbij voor een goede garantie, dan zal dit als prettig ervaren worden. Hierdoor wordt u als klantvriendelijk beschouwd en wekt u dus vertrouwen. Klant is koning Als u streeft om marktleider te worden en onder de aandacht wilt blijven, dan zit een goede klantrelatie hem vooral in persoonlijk contact en benadering. Zo voelen uwklanten zich echt aangesproken en voelen zij dat u tijd in ze steekt. Een persoonlijke aanhef doet al wonderen. Een respectvolle omgang wordt ook uiterst gewaardeerd. Het creëert een positief gevoel bij de klant en uw bedrijf. Sta ook open voor de feedback van uw klanten! Zij hebben immers uw service ervaren en kan u dus helpen met deze ervaringen te verbeteren. Neem dit dan ook serieus, want als klanten merken dat er niets met hun feedback gedaan wordt, zullen zij het niet nog een keer geven. Wat u vooral niet moet doen is uw klanten te veel benaderen, waardoor ze uw berichten gaan beschouwen als spam. Dit kunt u voorkomen om niet te veel verschillende netwerken te gebruiken om uw klanten te benaderen. Meer tips lezen? Houd dan de Places blogpagina in de gaten en lees meer relevante artikelen gericht op het mkb.

Jeroen Rutten
Inspiratie
15 maart 2016

Outlook voor ondernemers: tijdbesparingstips!

Als ondernemer krijgt dagelijks een enorme hoeveelheid e-mails binnen. Om deze mails overzichtelijk op een rijtje te zetten, maken velen gebruik van het programma Outlook. Hiermee kunt u uw zakelijke mail beheren en vanaf elke gewenste locatie mensen terugmailen. Echter, als u erg veel mailtjes op een dag krijgt, kan het lastig zijn om deze snel en systematisch te beantwoorden. Places geeft u 4 tips voor een efficiënte mailbeantwoording! 1. Markeren Ziet u een mail voorbij komen waar u op moet reageren, maar heeft u hier niet direct de gelegenheid voor? Het gevaar bestaat dat u het hierna vergeet. Een truc om mailtjes die wachten op reactie niet te vergeten: markeer ze met een vlagstatus. Deze kunt u bij het mailtje aanklikken, en zorgt ervoor dat u oudere mails gemakkelijk terugvindt. Zodra u weer rustig op kantoor zit hoeft u alleen de gemarkeerde berichten erbij te pakken, in plaats van uw hele inbox nogmaals door te lezen. Snel en effectief! Bent u benieuwd hoe u in één oogopslag alle gemarkeerde mailtjes terugvindt? Open dan uw mailbox en klik met uw rechtermuisknop onder de zoekbalk op "Nieuwste". Kies vervolgens voor "Weergave-instellingen…" en "Sorteren…". Kies vervolgens bij "Items sorteren op" voor "Vlagstatus" en klik tweemaal op OK. Het resultaat? Alle gemarkeerde mails gerangschikt op datum. Wilt u deze optie ongedaan maken, klik dan met uw rechtermuisknop onder de zoekbalk op "Rood" en kies voor "Datum". 2. Hernoemen Is uw inbox zo onoverzichtelijk dat u door de bomen het bos niet meer ziet? Dan wordt het tijd structuur aan te brengen in uw binnengekomen berichten. Dit kan door uw e-mails te hernoemen. Hierdoor kunt u ze indelen volgens uw eigen systeem en vindt u ze later gemakkelijk terug. Alle mails van één product, project of klant worden een aparte groep, waarmee uw Outlook direct opgeruimder aanvoelt. U hernoemt een bericht door het bericht te openen, de onderwerpregel aan te passen en het bericht weg te klikken. U krijgt dan een dialoogscherm met de vraag of u de wijzingen voor dit bericht wilt opslaan. Gaat u hiermee akkoord, dan wordt hetzelfde bericht weergegeven in uw mailbox, maar dan met de door u gekozen titel. 3. Antwoordinstellingen Heeft u ook het probleem dat, telkens als u een e-mail beantwoordt, de tekst van uw bericht of uw handtekening automatisch een andere kleur wordt? Om bij elk mailtje dit weer in zwart te veranderen is erg veel werk. Goed nieuws: Dit valt gemakkelijk aan te passen! In de instellingen van uw antwoordsysteem kunt u aangeven in welke kleur u uw reacties geschreven wil hebben. Dit versnelt het wegwerken van uw e-mail aanzienlijk! Kies bij het instellen van uw handtekening niet voor tekstkleur automatisch, maar bijvoorbeeld voor zwart. Zo zal uw handtekening niet langer ongewenst van kleur veranderen. 4. Snel tellen Heeft u een bulk aan e-mail te verwerken en wilt u graag weten waar u precies aan toe bent voor u aan de klus begint? Dat kan door simpelweg alle betreffende mails te selecteren en op enter te drukken. Er verschijnt direct een dialoogbox met de vraag of u alle X items wilt openen. De X geeft aan om hoeveel e-mails het gaat: u heeft geteld, weet waar u aan toe bent en kunt meteen aan de slag! Telefoon Heeft u niet zozeer last van veel e-mails, maar wordt u vooral heel veel gebeld? Dat kan lastig zijn, omdat u niet altijd in staat bent om de telefoon aan te nemen. Places.nl biedt hiervoor de oplossing: uw persoonlijke antwoordservice. Ervaren medewerkers nemen de telefoon aan op de manier waarop u het wil en zorgen dat u nooit klanten mis hoeft te lopen! Meer weten? Neem dan contact op met onze klantenservice op 024 – 3555 299. We helpen u graag!

Jeroen Rutten
Tools
27 januari 2016

De brievenbus: levensvatbaar of lastpost?

Het kan niemand zijn ontgaan: de ouderwetse, nostalgische blauwe envelop is voorgoed verdwenen. De Belastingdienst doet dit niet zomaar, maar erkent hiermee de onontkoombare digitalisering. Zelden verstuurt men nog brieven per post, en het stapeltje enveloppen dat dagelijks op de deurmat valt is de laatste jaren flink verminderd. Betekent dit het einde van de papieren post? Places.nl vertelt u meer in deze blog. Online contact De grootste vervanger van de papieren post is de e-mail, waarbij een getypt verhaal van het ene e-mailadres naar het andere e-mailadres gestuurd wordt. Tegenwoordig kunnen e-mailadressen gemakkelijk en kosteloos aangemaakt worden, waardoor de drempel vaak lager ligt voor e-mail dan voor papieren post. Immers, een echte brief kost al snel meer tijd en geld. Ook andere communicatiemethodes als WhatsApp, Facebook en Skype hebben ertoe bijgedragen dat de ouderwetse brief steeds minder populair is. Gouden combinatie Echter, de opkomst van al deze nieuwe communicatievormen hoeft het gebruik van de papieren post niet uit te sluiten. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de juiste combinatie van fysieke en digitale post het beste effect heeft bij degene die u probeert te bereiken. Ook is gebleken dat maar liefst de helft van de klanten het op prijs stelt informatie zowel digitaal als in de brievenbus te ontvangen. Dit komt doordat klanten zich meer gewaardeerd voelen als ze papieren post ontvangen, maar digitale post vaak sneller gaat. Ook voor u als ondernemer betekent dit dus een kans die u goed kunt benutten! Wanneer en wat? Maar wanneer moet u dan precies welk medium gebruiken? Voor een directe respons kunt u het beste een e-mail sturen. Als u bijvoorbeeld enkel een korte bevestiging nodig heeft, is hierbij de reactie het snelst en meest waarschijnlijk. Ook voor het versturen van nieuws en updates is de digitale mail aan te raden. Echter, catalogi en folders kunt u het beste per post versturen. In het echt zullen mensen die eerder doorbladeren dan online. Ook boodschappen die langer zijn en meer leestijd kosten, hebben de grootste kans om gelezen te worden op papier. Bovendien straalt fysieke post meer autoriteit uit. En wilt u een écht persoonlijke boodschap? Dan is een handgeschreven brief nog steeds de beste manier! Meer tips lezen? Houd dan de Places blogpagina in de gaten!


Toon meer berichten

Even geduld alstublieft...