Places logo
Menu

Algemene voorwaarden voor Places Antwoordservice

De Dienst "Antwoordservice" (hierna: "de Dienst") wordt u via het platform (hierna: "Platform") aangeboden door het bedrijf Places.nl B.V. (hierna: "Places.nl"). Aan het gebruik van de Dienst "Antwoordservice" zijn onderhavige voorwaarden en de algemene voorwaarden van Places.nl verbonden. Door de Dienst te gebruiken dan wel af te nemen, gaat de gebruiker (hierna: "Gebruiker") hiermee akkoord en verklaart Gebruiker een versie van de voorwaarden te hebben ontvangen.

gavel
Belangrijkste voorwaarden
- Beheren van bedrijfsprofiel volledig gratis
- Kosteloos bedrijfsgegevens aanpassen
- Vrije keuze voor betaalde diensten van Places.nl
verified
Over Places.nl
Places.nl B.V.
Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen
KVK: 78272076

E-mail: info@places.nl
Tel: 024 – 3555 299

Artikel 1 - GEBRUIK VAN DIENST

 1. De Dienst wordt Gebruiker aangeboden ten behoeve van het aannemen, opnemen, doorgeven en/of verzenden van inkomende telefoongesprekken met of zonder terugbel activiteit (hierna: "Calls").
 2. Om de Dienst te kunnen gebruiken, dient Gebruiker een (elektronische) bestelling te plaatsen op het Platform, telefonisch of per e-mail. Nadat de (elektronische) bestelling is afgerond wordt de Dienst binnen één (1) werkdag geactiveerd. Aan het plaatsen van de (elektronische) bestelling en het gebruik van de Dienst zijn kosten verbonden zoals genoemd in artikel 5.
 3. De Dienst is beschikbaar tijdens werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur. Indien gewenst is de Dienst 7 dagen in de week beschikbaar, wat betekent dat Places.nl 7 dagen per week Calls kan aannemen. Voor de uitbreiding van de beschikbaarheid zijn mogelijk aanvullende kosten verbonden. Places.nl spant zich in om aan de genoemde beschikbaarheid te kunnen voldoen, zij geeft hierover echter geen garanties.
 4. De support service van de Dienst is beschikbaar gedurende de openingstijden zoals deze zijn aangegeven op de Website.
 5. Gebruiker kan een belscript via het Platform indienen. Medewerkers van Places.nl trachten dit belscript bij iedere Call in acht nemen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het belscript en de veelgestelde vragen.
 6. Gebruiker ontvangt direct na afhandeling van iedere Call per e-mail een terugkoppeling. Deze terugkoppeling kan naar een beperkt aantal door Gebruiker opgegeven e-mailadressen worden verstuurd. Gebruiker is verantwoordelijk voor het invoeren van het juiste e-mailadres en de e-mailserver. Places.nl heeft immers geen controle over de e-mailserver van de ontvanger dan wel de instellingen daarvan. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor foutieve communicatie als resultaat van incorrecte en/of verouderde gegevens.
 7. Gebruiker vrijwaart Places.nl voor alle aanspraken met betrekking tot het vertraagd en/of niet ontvangen van e-mails, evenals de inhoud van de terugkoppelingen, onjuist genoteerde gegevens, onjuist verstrekte gegevens naar de beller toe, onjuist doorverbinden van beller naar telefoonnummers van Gebruiker zoals deze zijn opgegeven in het belscript en de door Places.nl ingeboekte agenda afspraken.
 8. Iedere terugkoppeling en audiobestand wordt voor de duur van de Overeenkomst bewaard, mits anders aangegeven binnen het belscript.


Artikel 2 - DOORSCHAKELNUMMER EN DOORVERBINDING

 1. Na activatie van de Dienst als bedoeld in artikel 1.2 wordt aan Gebruiker een doorschakelnummer toegekend. Het doorschakelnummer mag niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt of door anderen dan Gebruiker worden gebruikt. Gebruiker heeft verder geen invloed op de keuze van het doorschakelnummer.
 2. Het doorschakelnummer blijft te allen tijde eigendom van Places.nl. Voor zover er geen sprake kan zijn van eigendom ten aanzien van het doorschakelnummer, zal Gebruiker in geen geval aanspraak kunnen maken op het betreffende doorschakelnummer anders dan voor het gebruik van de Dienst.
 3. Gebruiker kan op ieder gewenst moment haar doorschakelnummer inschakelen en gebruik maken van de Dienst, tijdens de in artikel 1.3 aangegeven tijden. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het in- en uitschakelen van de Dienst.
 4. Gebruiker vrijwaart Places.nl voor de gemaakte kosten en/of de geleden schade als het gevolg van het niet tijdig in- en uitschakelen van de Dienst door Gebruiker.
 5. Places.nl biedt de optie om binnenkomende telefoongesprekken door te verbinden naar telefoonnummers zoals deze zijn opgegeven in het belscript van Gebruiker. Doorverbonden Calls worden één (1) uur na het doorverbinden automatisch verbroken. Places.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die hierdoor kan ontstaan.


Artikel 3 - BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

 1. Places.nl spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. Het aannemen van een inkomend telefoongesprek en het eventueel doorverbinden hiervan is afhankelijk van de beschikbaarheid van de (beschikbare) telefoonverbindingen en medewerkers.
 2. Places.nl onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid.


Artikel 4 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle rechten op de software van de Dienst, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beide liggen en blijven bij Places.nl en/of haar licentiegevers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze Dienstvoorwaarden of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag Gebruiker de Dienst niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken. Het gebruiksrecht wordt gegeven voor de looptijd van de Overeenkomst met betrekking tot de Dienst en is niet-exclusief en niet-overdraagbaar.


Artikel 5 - VERBRUIK EN VERGOEDING

 1. Aan het gebruik van de Dienst is een maandelijkse vergoeding verbonden. Deze kosten kan Gebruiker op het Platform raadplegen en is door afname akkoord gegaan met deze vergoeding.
 2. Een (1) call staat gelijk aan drie (3) minuten gespreksafhandeling
 3. Places.nl kan een maximum stellen aan de hoeveelheid Calls die Gebruiker per maand in het kader van de Dienst mag gebruiken. Bij overschrijding van dit maximum is Places.nl gerechtigd extra (verbruiks)kosten in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra Calls die in de offerte of op het Platform zijn vermeld.
 4. Extra Calls of extra kosten die verbonden zijn aan de Dienst zullen maandelijks apart en gespecificeerd in rekening worden gebracht aan Gebruiker.
 5. Iedere doorgeschakelde en door Places.nl geregistreerde Call zal van het in artikel 5.3 bedoelde maximum worden afgetrokken of – indien het maximum is overschreden – apart in rekening worden gebracht conform artikel 5.4.


Artikel 6 - DUUR EN OPZEGGING

 1. Deze Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker een (elektronische) bestelling op het Platform, per telefoon of per e-mail heeft geplaatst voor de Dienst en loopt voor één (1) jaar.
 2. Gebruiker kan te allen tijde de gewenste abonnementsvorm (bijvoorbeeld het aantal Calls) wijzigen. Hiertoe kan zij een wijziging doen via het Platform of contact opnemen met Places.nl per telefoon of e-mail.
 3. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) maand, tot wederopzegging. Opzegging kan tot één (1) maand voorafgaand aan een nieuwe periode worden gedaan door een contactformulier in te vullen op de Website, door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Places.nl. Places.nl stuurt altijd een opzegbevestiging. Indien Gebruiker de opzegbevestiging niet binnen vijf (5) werkdagen na opzegging heeft ontvangen, is de opzegging niet juist verwerkt en zal Gebruiker contact op moeten nemen met Places.nl.
 4. Places.nl kan de Overeenkomst beëindigen indien Gebruiker drie (3) maanden lang geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst. Wanneer Gebruiker opnieuw van de Dienst gebruik wil maken, dient Gebruiker zich opnieuw een elektronische bestelling te plaatsen.
 5. Indien Gebruiker haar Account en/of haar gegevens wil verwijderen uit de Dienst kan Gebruiker dit bewerkstelligen door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Places.nl.
 6. Places.nl kan de Overeenkomst beëindigen indien Gebruiker deze Dienstvoorwaarden overtreedt, of indien de samenwerking met Gebruiker duurzaam is verstoord. Dit naar oordeel van Places.nl.

Nijmegen, 1 juli 2020


Download hier de voorwaarden van Places Antwoordservice in PDF-formaat

Veelgestelde vragen over Places Antwoordservice

Wat is Places Antwoordservice?
Wanneer jij niet in de gelegenheid bent je telefoon op te nemen doen wij dat voor jou. Indien gewenst is het ook mogelijk om door te schakelen naar een ander telefoonnummer. Zo is jouw bedrijf altijd bereikbaar en kun jij ongestoord je werk doen.

Met de Places Antwoordservice bespaar je personeelskosten en worden bestaande en potentiële klanten altijd gehoord. Specifieke wensen kun je altijd met ons bespreken.
Hoe werkt het doorschakelen?
Zodra je een pakket hebt afgesloten, ontvang je van ons een uniek telefoonnummer waarnaar je jouw toestel kunt doorschakelen. Dit is vaak één eenvoudige handeling waarbij we jou graag helpen. Het uitschakelen van de doorschakeling is iets wat alleen jij kunt doen. Dit doe je vanaf je eigen toestel of via je eigen belsysteem.
Hoe kan ik mijn gesprekken beheren?
Nadat je hebt ingelogd op Places.nl vind je onder het tabblad 'Antwoordservice' een totaaloverzicht van al je gesprekken. Ook kun je hier te allen tijde je persoonlijke belscript aanpassen. Na ieder afgehandeld gesprek ontvang je een gespreksverslag per e-mail.
Is Places Antwoordservice 7 dagen per week beschikbaar?
Jazeker! Je kunt 7 dagen per week gebruikmaken van Places Antwoordservice. Mocht je op bepaalde momenten liever niet je telefoon naar ons doorgeschakeld hebben, kun je de doorschakeling eenvoudig uit- en aanzetten.