Places logo
Menu

Milieuorganisaties en FNV stappen uit klimaatonderhandelingen met het kabinet

Milieuorganisaties en FNV stappen uit klimaatonderhandelingen met het kabinet

FNV en milieuorganisaties (waaronder Greenpeace en Milieudefensie) zullen het Klimaatakkoord voor Nederland niet ondertekenen. Ze zijn van mening dat grote bedrijven worden ontzien en dat de burgers eenzijdig voor de kosten moeten betalen. 'Achter dit Klimaatakkoord kunnen wij ons niet scharen' is de reactie van Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging, MVO Nederland en FNV. 'Wij schoven begin 2018 aan om tot een ambitieus en eerlijk akkoord te komen. Na bijna een jaar onderhandelen blijkt het resultaat helaas dik onvoldoende: een vaalgroen akkoord dat geen structureel antwoord biedt op de klimaatverandering.' Het akkoord moet veel groener en eerlijker, willen de organisaties de definitieve teksten in 2019 tekenen.

Geen CO2-heffing

De voornaamste reden dat de milieuclubs en FNV weigeren het Klimaatakkoord te onderteken is dat ze pleiten voor een algemene CO2-heffing. Dit is een harde eis van zowel de vakbond als milieuclubs. De milieubeweging wil dat de grote industriële vervuilers een heffing van enkele tientjes opgelegd krijgen voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Uiteindelijk zou het bedrag teruggesluisd moeten worden naar het bedrijfsleven in de vorm van subsidies voor bedrijven die wél 'verduurzamen'. De zware en chemische industrie is verantwoordelijk voor driekwart van de CO2-uitstoot van het Nederlandse bedrijfsleven. Daarom willen de milieubewegingen dat deze sector significant meebetaalt aan de kosten van het verminderen van de uitstoot.

Slecht voor concurrentiepositie

Het bedrijfsleven wil daarentegen niets van een CO2-heffing weten. Ook de regeringspartijen CDA en VVD hebben grote moeite met zo'n heffing, deze heffing zou slecht zijn voor de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. Het vertrek van de milieuclubs is uiterst pijnlijk. Allereerst omdat hun kritiek fundamenteel is. 'Het akkoord is nu simpelweg niet eerlijk en ambitieus genoeg' zei directeur Joris Thijssen van Greenpeace tijdens een persconferentie.

Het Klimaatakkoord

Wereldwijd willen we in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. In 2050 moet dat een percentage van 95 procent zijn. Elk land, inclusief Nederland, moet eigen nationale maatregelen nemen om het wereldwijd afgesproken doel te halen. In Nederland doen we dat door met elkaar, overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen - het nationale Klimaatakkoord te sluiten.

Het Klimaatakkoord voor duurzame ondernemers

Het akkoord bevat veel maatregelen die direct financiële effecten hebben voor ondernemers. Zoals het verhogen van belasting op aardgas en verlaging van belasting op elektriciteit. Dat maakt het aantrekkelijk om over te stappen op groene energie. Bovendien maken de belastingmaatregelen in het klimaatakkoord het aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen. Vanaf 1 januari 2019 komt er een informatieplicht voor energiebesparing. Dit houdt in dat bedrijven verplicht zijn om de overheid te informeren welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Bovendien gaat de overheid duurzamer inkopen. Van alle spullen die overheden kopen, moet al in 2022 minstens 10 procent circulair zijn. Het betekent dat het rijk, gemeenten en andere overheden voor 6 à 7 miljard spullen en bouwmaterialen gaan inkopen die grondstoffen besparen. Dit is een kans voor innovatieve MKB-bedrijven die producten ontwikkelen en maken die circulair zijn.

Foto: Pixabay

Hoe kun jij je bedrijf
laten groeien?

Gratis adviesgesprek

Wij helpen ondernemers groeien! Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen?
Plan een gratis adviesgesprek in met onze adviseur.

Plan een gratis adviesgesprek

Meer weten over een adviesgesprek

Gratis adviesgesprek
  • 100% gratis en vrijblijvend
  • Marketingadvies op maat
  • Geen verplichtingen
Google Reviews 4,5
starstarstarstarstar_half

Ook optimaal vindbaar en bereikbaar zijn? Zet je bedrijf op de kaart met Places Lokale SEO!