Places logo
Menu

Meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer: waar moet u opletten?

Meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer: waar moet u opletten?

Van 27 juli tot 4 augustus wordt het Pride festival in Amsterdam gevierd. De Amsterdamse Pride is uitgegroeid tot een internationaal bekend festival voor LHBT's (Lesbisch, Homo, Biseksueel en Transgender). Tijdens de Pride staat diversiteit en inclusiviteit centraal. Dit zijn termen die ook voor veel bedrijven op de agenda staan. Door een diversiteitsbeleid proberen bedrijven een organisatie beter te laten functioneren door verschillen tussen personen te erkennen en waarderen. Diversiteit wordt vaak samen genoemd met inclusiviteit. Inclusiviteit gaat over mensen betrekken, insluiten en opnemen in de groep.

Belang van een diversiteitsbeleid

Een diversiteitsbeleid is nodig omdat mensen van nature niet gek zijn op diversiteit. Mensen zijn groepsdieren. Ze voelen zich veiliger bij mensen die op hen lijken en ze geven de voorkeur aan mensen met een gelijke achtergrond. Dit gedrag is terug te zien op werkvloer. Mensen nemen graag sollicitanten aan die op henzelf lijken. Dit kan ervoor zorgen dat van de norm afwijkenden minder snel worden aangenomen, zoals vrouwen, mensen met een andere huidskleur en mensen met een beperking. Bedrijven proberen met een diversiteitsbeleid de hang naar homogeniteit te doorbreken.

Bedrijven met een diversiteitsbeleid

Veel grote bedrijven hebben aangekondigd meer diversiteit op de werkvloer te willen. Social mediabedrijf Facebook heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat binnen vijf jaar ten minste 50 procent van het personeelsbestand van Facebook vrouw moet zijn, een persoon met een niet-lichte huidskleur en iemand met een handicap of die veteraan is. Ook bij ABN Amro staat diversiteit op de agenda. De bank richt zich vooral op het vergroten van de diversiteit door personeel van een niet-Nederlandse afkomst aan te nemen. De bank heeft verschillende streefcijfers geformuleerd zoals: in 2020 is 7% van de collega's in de subtop en 6% in topfuncties niet-westers. Er is daarnaast een Taskforce Cultural Diversity actief met medewerkers van verschillende functies en diverse culturen om de culturele diversiteit te vergroten en om medewerkers met een niet-westerse achtergrond sneller te laten doorstromen.

Voordelen diversiteit

Naast dat diversiteit zorgt voor gelijke kansen heeft het meer voordelen voor een bedrijf. Door een vacature op niet-Nederlandse mensen te richten moeten bedrijven verder kijken dan hun traditionele wervingskanalen. Dit zorgt ervoor dat bedrijven niet altijd in dezelfde vijver blijven vissen en dat ze volop gebruik kunnen maken van de talenten die de arbeidsmarkt te bieden heeft. Door diversiteit in een team zijn er daarnaast meerdere gedachten die een impuls geven aan de oplossingsgerichtheid van een team.Tot slot kan een bedrijf met een etnisch divers werknemersbestand klantgerichter werken omdat potentiële klanten zich meer kunnen herkennen in het bedrijf.

Drie belangrijke zaken

Er zijn drie belangrijke zaken bij het instellen van een diversiteit- en inclusiviteitsbeleid.

  • Voorkom stereotype denkbeelden

Een diversiteitsbeleid kan soms op gespannen voet staan met de gelijkebehandelingswetgeving. Bijvoorbeeld als bij het werven van verschillende groepen wordt gedacht in stereotype denkbeelden. Een voorbeeld van een stereotype denkbeeld is vrouwen aannemen omdat zij op een democratische wijze leiding geven. Zorg ervoor dat u bij het toepassen van een dergelijk beleid voor iedereen gelijke kansen blijft bieden. Maak geen verschil tussen mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen. Ook als het gaat om het creëren van meer diversiteit.

  • Pas het diversiteitsbeleid toe

Het toepassen van een diversiteitsbeleid heeft invloed op de instroom van personeel, de werkvloer, doorstroom van personeel en uitstroom van personeel. Zorg dat het beleid zich niet alleen richt op de instroom van nieuw personeel maar blijf continu aandacht besteden en geef goede begeleiding. Microsoft besteedt bijvoorbeeld veel aandacht aan diversiteit bij het wervingsproces. Functies waarbij het lastiger is om vrouwelijke kandidaten te vinden blijven langer openstaan en vrouwen worden betrokken bij het selectieproces. Als mensen eenmaal zijn aangenomen bij Microsoft blijft het bedrijf het personeel scherp monitoren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of het percentage vrouwelijke medewerkers dat promotie krijgt net zo hoog is als dat bij mannen. Ook wordt er gekeken naar gelijke beoordelingen en salarissen.

  • Manage een divers personeelsbestand

Tot slot is het bij een diversiteitsbeleid belangrijk dat u het personeel goed blijft managen. Dit betekent dat nieuwe werknemers moeten kunnen rekenen op een discriminatievrije werkomgeving. U kunt hieraan bijdragen door ervoor te zorgen dat er in uw organisatie genoeg ruimte is voor diversiteit en dat discriminerende gedragingen worden voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor vertrouwenspersonen, gedragscodes, een klachtenregeling en goede begeleiding van nieuwe werknemers. Als organisatie kunt u inclusiviteit ondersteunen met campagnes en evenementen. Zo organiseert Schoonmaakbedrijf Asito elk jaar een diversiteitsdiner waarbij medewerkers gerechten koken en delen uit het land van herkomst.

Foto: Bigstock

Hoe kun jij je bedrijf
laten groeien?

Gratis adviesgesprek

Wij helpen ondernemers groeien! Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen?
Plan een gratis adviesgesprek in met onze adviseur.

Plan een gratis adviesgesprek

Meer weten over een adviesgesprek

Gratis adviesgesprek
  • 100% gratis en vrijblijvend
  • Marketingadvies op maat
  • Geen verplichtingen
Google Reviews 4,5
starstarstarstarstar_half

Ook optimaal vindbaar en bereikbaar zijn? Zet je bedrijf op de kaart met Alles-in-1!