Places logo
Menu

Maak het verschil met cultureel diverse teams!

Maak het verschil met cultureel diverse teams!

Verschillende culturen op de werkvloer: een probleem of juist een verrijking? Vaak denkt men aan communicatieproblemen of conflicten. Maar wat dacht u van de voordelen die culturele diversiteit u kan opleveren? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat cultureel diverse teams goed samenwerken, innovatiever en bovendien creatiever zijn. In deze blog van Places.nl leest u wat culturele diversiteit precies inhoudt en hoe uw bedrijf hiervan kan profiteren.

"Ich bin ein Berliner"

U kent het vast wel. U probeert uzelf tijdens een vakantie in het buitenland uit te drukken terwijl u de taal niet spreekt. Taalverschillen zorgen regelmatig voor onderlinge communicatieproblemen. Een klassiek voorbeeld is dat van John F. Kennedy, die eind jaren '60 een toespraak hield in Berlijn. Met de tegenwoordig beroemde uitspraak "Ich bin ein Berliner" was de toenmalige president van de Verenigde Staten in de veronderstelling dat hij zichzelf een inwoner van Berlijn noemde. In plaats daarvan zei Kennedy - zich van geen kwaad bewust - dat hij een puddingbroodje was. President Kennedy probeerde met zijn uitspraak tevergeefs de taalbarrière tussen het Duits en Engels te overwinnen. blog_kennedy

Ook op de werkvloer kan een taalverschil voor communicatieproblemen zorgen. Stel u heeft Turks- of Spaanstalige werknemers, dan is het lastig om met hen te communiceren als zij niet dezelfde talen spreken als u. Een succesvolle werkomgeving vraagt om duidelijke communicatie met een gemeenschappelijke taal.

Culturele dimensies van Hofstede

Naast een taalbarrière zijn er nog grotere, dieperliggende verschillen tussen culturen, die je op het eerste gezicht niet ziet. Dit zijn de culturele waarden. Hoogleraar Geert Hofstede onderscheidt culturen aan de hand van de volgende zes dimensies:

1. Machtsafstand Op de werkvloer betekent deze dimensie dat in culturen met een kleine machtstafstand de leidinggevende democratisch te werk gaat, terwijl in landen met een hoge machtsafstand er vaak een duidelijke hiërarchie binnen het bedrijf heerst en werknemers over minder zaken mogen meebeslissen.

2. Individualisme vs. collectivisme Hoe wordt een bepaald werkresultaat behaald? Is dat ieder voor zich of draagt iedereen gezamenlijk een steentje bij? Denk maar aan het beloningssysteem dat vaak in de VS wordt gebruikt, waarbij de "Employee of the Month" extra in het zonnetje wordt gezet (individualisme). Of juist een beloning voor de afdeling die de beste prestaties geleverd heeft (collectivisme).

3. Masculiniteit vs. femininiteit In masculiene culturen zijn mannelijke eigenschappen zoals assertiviteit en ambitie erg belangrijk. Men leeft om te werken. In feminiene culturen zijn het echter de vrouwelijke eigenschappen, zoals tederheid en zorgzaamheid, die van belang zijn. Er wordt dan juist gewerkt om te leven.

4. Onzekerheidsvermijding Heeft iemand angst voor de toekomst of niet, en voelt diegene zich snel bedreigd door onzekere of onbekende situaties? Landen die hoog scoren op deze dimensie kennen veel regels. Ook willen mensen in deze landen zo veel mogelijk zekerheid hebben in hun werk. Een werknemer met een lage onzekerheidsvermijding zal dan ook eerder geneigd zijn risico's te nemen.

5. Lange termijn vs. korte termijn oriëntatie Voor culturen met een lange termijn oriëntatie is tijd een rekbaar begrip. Zij stellen doelen, maar kiezen niet direct voor de meest effectieve route die daar naartoe leidt. Heeft u een collega of werknemer met een korte termijn oriëntatie? Bedenk dan dat, als deze minder goed is in plannen, dit een oorzaak kan zijn van zijn of haar achtergrond.

6. Hedonisme vs. soberheid Hoe staan medewerkers tegenover het leven en hun werkzaamheden? Hedonistische werknemers genieten graag tijdens het werk, terwijl sobere werknemers hun werkzaamheden voorop stellen. Eerst het werk goed afhandelen, daarna volgt plezier.

blog_cultuur

Hoe ga je ermee om?

Leren omgaan met diversiteit is zowel voor u als ondernemer als uw werknemers belangrijk. Het bevordert samenwerkingen en voorkomt conflictsituaties. Leidinggeven aan een cultureel divers team betekent rekening houden met verschillende achtergronden en werkwijzen. Dit betekent dat u:

  • Voldoende ruimte geeft voor persoonlijke ontwikkeling. Individuen hebben verschillende wensen, afhankelijk van hun culturele achtergrond en karakter. Gebruik een persoonlijk ontwikkelingsplan om werknemers te stimuleren in hun ontwikkeling en zichzelf te helpen bij de aanpassing aan uw (Nederlandse) bedrijfscultuur.
  • Discriminerend gedrag niet tolereert.
  • Gedeelde factoren, waaronder de gedeelde normen en waarden in het werk, stimuleert.
  • Medewerkers aanmoedigt hun competenties te ontwikkelen die verbonden zijn met diversiteit. Deze competenties zijn bijvoorbeeld het empathisch vermogen, flexibiliteit, assertiviteit en het vermogen om goed te luisteren naar anderen.
    blog_cultuur1

Voordelen van diversiteit

Hoewel een taalbarrière voor communicatieproblemen kan zorgen, kan culturele diversiteit op de werkvloer ookjuist in uw voordeel werken. Hoe? Dat leest u hieronder.

Voorkom groepsdenken

Samenwerkende teams hebben de neiging zich te richten op het behoud van een goede onderlinge sfeer en eensgezindheid. Dit staat ook wel bekend als groepsdenken. Het treedt vooral op als men vertrouwen in elkaar heeft en er een gevoel van saamhorigheid is. Groepsdenken zorgt ervoor dat men sneller instemt bij beslissingen zonder een echt kritische overweging te hebben gemaakt. Wilt u winstgevend opereren met goed werkende, kritische teams? Kies dan voor een divers team, zowel in cultuur als leeftijd! Hiermee voorkomt u groepsdenken en blijven uw werknemers kritisch.

Maak creatievere teams

Teams worden creatiever als niet alle neuzen dezelfde kant op staan. Originaliteit betekent creativiteit, dus diverse teams met unieke mensen zorgen voor meer creativiteit. Bouw concurrentievoordeel op Door uw bedrijf cultuurgericht in de markt te plaatsen, bouwt u een concurrentievoordeel op ten opzichte van andere bedrijven. U spreekt hiermee een grotere klantengroep aan, waardoor het bereik zal groeien. Met een multicultureel team heeft u een bredere marktkennis waarmee u uw concurrentiepositie in uw sector versterkt!

Hoe kun jij je bedrijf
laten groeien?

Gratis adviesgesprek

Wij helpen ondernemers groeien! Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen?
Plan een gratis adviesgesprek in met onze adviseur.

Plan een gratis adviesgesprek

Meer weten over een adviesgesprek

Gratis adviesgesprek
  • 100% gratis en vrijblijvend
  • Marketingadvies op maat
  • Geen verplichtingen
Google Reviews 4,5
starstarstarstarstar_half

Ook optimaal vindbaar en bereikbaar zijn? Zet je bedrijf op de kaart met Alles-in-1!