Places logo
Menu

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje: zó organiseer je BHV

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje: zó organiseer je BHV

Dat staat in de Arbowet. Werkgevers wijzen in dit kader vaak één of meerdere bedrijfshulpverleners (BHV'ers) aan. De directeur of eigenaar van een bedrijf mag ook zelf BHV'er zijn. In dat geval is het wel van belang dat iemand anders de taken van de directeur over kan nemen als de directeur afwezig is. Maar hoe organiseer je BHV en wanneer is je BHV goed? In dit artikel lees je er alles over.

Wat doet een BHV'er?

Een bedrijfshulpverlener komt in actie als er iets misgaat op de werkvloer. De BHV'er is speciaal opgeleid om in geval van nood werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Er kan namelijk vanalles misgaan. Er kan brand ontstaan of een medewerker kan zich verwonden. De BHV'er weet hoe hij in deze situaties moet handelen. Zo kan de BHV'er mensen reanimeren, verbanden aanleggen en het bedrijfspand ontruimen.

Preventiemedewerker

Onderdeel van bedrijfshulpverlening is de preventiemedewerker. Waar een BHV'er reactief optreedt, handelt de preventiemedewerker proactief. Ieder bedrijf is verplicht om minstens één preventiemedewerker aan te stellen. Bij 25 of minder medewerkers mag de werkgever ook zelf preventiemedewerker zijn. Deze medewerker heeft als taak om ongelukken en calamiteiten te voorkomen en gezondheidsrisico's te beperken. Dit doe je onder andere door:

  • de RI&E uit te voeren;
  • de RI&E up-to-date te houden.
  • een plan van aanpak te hebben en uit te voeren
  • collega's te informeren en voor te lichten

Risico inventarisatie en -evaluatie

Vóór de start van je onderneming, moet je een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opstellen. Dit is een algemeen onderzoek naar de gevaren en risico's in je bedrijf. Het is een inventarisatie naar de gevaren met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers en klanten. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt waarbij wordt gelet op drie elementen: de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat dit gevaar teweegbrengt en de frequentie van de blootstelling aan het gevaar.

In het RI&E staat welke maatregelen al zijn genomen om schade aan de gezondheid van de werknemers en klanten te voorkomen, maar vooral welke maatregelen genomen moeten worden. Hiervoor stelt de preventiemedewerker een plan van aanpak op. Nadat de RI&E door het bedrijf is vastgesteld, moet deze worden gecontroleerd door een gecertificeerde arbodeskundige.

Calamiteitenplan

Ook is ieder bedrijf verplicht om een calamiteitenplan (noodplan) te maken. Dit plan komt voort uit de RI&E. Je beschrijft wat er in het ergste geval kan gebeuren bij bijvoorbeeld brand, een bommelding, een ongeval of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. In het calamiteitenplan worden procedures vastgelegd die moeten worden gevolgd wanneer een calamiteit optreedt. Zo Daarnaast bevat het plan alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Ontruimingsplan

Ook een ontruimingsplan is verplicht en is vaak onderdeel van het calamiteitenplan. Het ontruimingsplan bevat taken, instructies en tekeningen van alle vluchtwegen. Het doel van het plan is dat alle mensen die zich in het gebouw bevinden, het gebouw zo snel mogelijk kunnen verlaten als er bijvoorbeeld brand ontstaat. Het plan is verplicht volgens de bouwverordening, de Arbowet en het Arbobesluit.

Opleiden BHV'ers

De BHV'ers doen belangrijk, maar soms ook gevaarlijk werk. Ze moeten daarvoor goed worden opgeleid. In Nederland zijn veel aanbieders van BHV-cursussen. Er zijn geen wettelijke eisen voor deze cursussen en ze worden door de aanbieders zelf opgesteld. Vaak komen de meeste cursussen grotendeels overeen en begint elke aanbieder bij een basiscursus BHV, wat voor kleine organisaties vaak voldoende is.

Heb je veel werknemers of is er bijvoorbeeld aanzienlijk brandgevaar in je organisatie, dan kun je bij de meeste aanbieders ook aanvullende cursussen volgen zoals eerste hulp of brand blussen. Om kennis actueel te houden en handelingen te oefenen, is het goed om iedere BHV'er vervolgens één keer per jaar een herhalingscursus te laten volgen. Naast opleiding, moeten BHV'ers een goede uitrusting hebben. Welke uitrusting je BHV'ers nodig hebben is niet wettelijk vastgesteld en bepaal je aan de hand van je RI&E.

Oefenen

Hoe goed je een BHV'er ook opleidt, het kan bij een calamiteit voorkomen dat je toch dingen over het hoofd hebt gezien. Daarom wordt bedrijven aangeraden om periodiek te oefenen. Want niet alleen BHV'ers moeten weten hoe ze moeten handelen, ook medewerkers moeten tot een bepaalde hoogte weten wat ze moeten doen. Door je BHV'ers een oefening te laten doen met de hele organisatie weet iedereen wat er wordt verwacht en kan worden getest of het calamiteitenplan werkt.

Foto: Bigstock

Hoe kun jij je bedrijf
laten groeien?

Gratis adviesgesprek

Wij helpen ondernemers groeien! Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen?
Plan een gratis adviesgesprek in met onze adviseur.

Plan een gratis adviesgesprek

Meer weten over een adviesgesprek

Gratis adviesgesprek
  • 100% gratis en vrijblijvend
  • Marketingadvies op maat
  • Geen verplichtingen
Google Reviews 4,5
starstarstarstarstar_half

Ook optimaal vindbaar en bereikbaar zijn? Zet je bedrijf op de kaart met Alles-in-1!