Menu

Accounting

Als ondernemer altijd en overal op de hoogte met Places Nieuws

14 resultaten voor Accounting (verfijnd tot 14)

Marije Schiffelers
Beveiliging
4 september 2017

Websites administratiekantoren onvoldoende beveiligd

Consumenten hechten veel waarde aan hun online privacy, maar websites lijken hier niet altijd even zorgvuldig mee om te gaan. Zo toonde de consumentenbond onlangs aan dat veel medische websites slordig omgaan met de privacy van consumenten. Zo ontbrak bij een aantal websites een beveiligde website waardoor hackers gegevens kunnen inzien. Hoewel er steeds meer aandacht komt voor online privacy en beveiliging, lijken veel bedrijven nog achter te blijven. Voor websites van bedrijven die bezoekers vragen om hun persoons-of betaalgegevens in te voeren lijkt het dan ook van groot belang om hier aandacht aan te besteden. Maar hoe is het gesteld met de websites van dit soort bedrijven? Telefoonboek.nl onderzocht hoeveel websites van administratiekantoren uit haar database in het bezit waren van een SSL-certificaat. Wat is SSL? Een SSL-verbinding is gecodeerde verbinding tussen een server en bezoeker. Websites met een SSL-certificaat zijn dan ook in het bezit van een bestand dat ervoor zorgt dat er een beveiligde verbinding ontstaat tussen de website en de bezoeker. Hierdoor kan de informatie die gedeeld wordt door de website en bezoeker niet door derden, zoals hackers, bekeken worden. Wanneer bezoekers verzekerd willen zijn van een beveiligde verbinding dan kunnen zij kijken of voorafgaand aan de URL een hangslotje wordt weergegeven en de URL begint met de letters 'https'. Is er geen sprake van een hangslotje en begint de URL met de letters 'http', dan is er geen sprake van een beveiligde verbinding en is er geen garantie dat de gedeelde informatie alleen voor de bezoeker en server zichtbaar is. Administratiekantoren Van de 2.257 administratiekantoren die geregistreerd staan bij Telefoonboek.nl en een werkende website hebben, bleek slechts 294 administratiekantoren in het bezit te zijn van een SSL-certificaat. Daarmee zijn 1.963 administratiekantoren niet in het bezit van een SSL-certificaat, hetgeen neerkomt op 87%. Wel is het mogelijk dat het gedeelte waar persoons- of betaalgegevens worden ingevoerd zich achter een (vaak externe) beveiligde verbinding bevindt. De hoofdwebsites daarvan zijn echter niet in het bezit van een SSL-certificaat. Hierdoor kan niet gegarandeerd worden dat de gegevens die daar worden ingevuld altijd veilig zijn. Betrouwbaarheid "Bedrijven lijken zich vaak niet bewust van de gevaren die een onbeveiligde website met zich meebrengt" stelt Ronny Oonk, manager van Places Websites. "Consumenten letten steeds meer op hun privacy en vinden het belangrijk dat dit ook hoog in het vaandel staat bij bedrijven die in het bezit zijn van persoons- en betaalgegevens. Zij zullen daarom steeds vaker checken of de URL van een website wordt gekenmerkt door een hangslotje en 'https'. Een beveiligde verbinding en een SSL-certificaat kan dan ook bijdragen aan de online betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van administratiekantoren."

Marije Schiffelers
Uw website
18 juli 2017

Groot deel administratiekantoren heeft geen werkende website

Administratie: voor de meeste ondernemers een klus waar ze graag zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. Toch is het een erg belangrijk onderdeel voor bedrijven dat niet zomaar uitgesteld kan worden. Administratiekantoren kunnen dan ook een uitkomst bieden en nemen deze taken graag uit handen van ondernemers. Voordat ondernemers belangrijke informatie over hun bedrijf overdagen, is het mogelijk dat zij eerst online research doen naar verschillende kantoren. Telefoonboek.nl onderzocht daarom het aantal werkende websites van Nederlandse administratiekantoren. Onderzoek In totaal staan er 8446 bedrijven in de categorie 'administratiekantoor' geregistreerd in de database van Telefoonboek.nl. Deze bedrijven zijn onderzocht op een werkende website. Belangrijk daarbij is dat bedrijven met een URL, maar zonder werkende webpagina als 'niet werkend' werden beschouwd. Uiteindelijk werd er bij 2286 administratiekantoren een werkende website gevonden, hetgeen neerkomt op slechts 27,1%. Dat betekent dat de overgrote meerderheid (72,9%) van de administratiekantoren mogelijk minder klanten bereikt en daarmee ook minder snel nieuwe klanten zal aantrekken. Er lijkt dus nog een grote slag te slaan voor Nederlandse administratiekantoren als het aankomt op online vindbaarheid. Responsive Naast het testen op een werkende website, is er in dit onderzoek ook gekeken naar het aantal websites met een responsive design. Responsiveness zorgt ervoor dat de leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van een website intact blijft, ongeacht het apparaat dat in gebruik is. Dit komt doordat een responsive design ervoor zorgt dat een website automatisch meebeweegt met de schermgrootte van een desktop, mobiel of tablet. Verrassend is dat administratiekantoren slecht scoren op het hebben van een werkende website, maar wanneer een werkende website werd gevonden was deze ook meestal responsive. Zo bleek maar liefst 97,9% van het aantal werkende websites ook responsive te zijn. Dit gedeelte van administratiekantoren is waarschijnlijk op de hoogte van de voordelen die een responsive design met zich meebrengt. Zo zijn deze websites sneller vindbaar via zoekmachines zoals Google en zullen bezoekers sneller op deze websites terechtkomen. De betere online vindbaarheid kan bijdragen aan het aantrekken van nieuwe klanten. Teleurstellend Volgens Ronny Oonk, manager van Places Websites zijn dit teleurstellende cijfers. "Zeker voor de administratiekantoren die nieuwe klanten willen aantrekken buiten hun huidige netwerk is een werkende website van belang. Potentiële klanten willen zich graag online oriënteren waardoor het van belang is dat administratiekantoren inspelen op deze vraag. Zo kunnen administratiekantoren via een bedrijfswebsite informatie over aangeboden diensten en tarieven vermelden. Op dit moment lijkt maar een klein gedeelte van de Nederlandse administratiekantoren zich hiervan bewust."

Dennis Arns
Telefoonservice
30 mei 2017

Accountants presteren goed op telefonische bereikbaarheid

Voorheen publiceerde Telefoonboek.nl al cijfers over de telefonische bereikbaarheid van rechtshulp in Nederland. Deze branche bleek goed te scoren: ruim 98% van de rechtshulpinstanties werd beoordeeld als goed bereikbaar. Hoe zit het eigenlijk met de bereikbaarheid van accountantskantoren in Nederland? Doen zij het nog beter? Telefoonboek.nl zocht het uit. Onderzoek In de database van Telefoonboek staan 6.236 telefoonnummers geregistreerd in de categorie 'accountant'. Deze nummers worden in het bestand opgenomen als 'slecht bereikbaar' wanneer er drie keer of meer geen gehoor wordt gegeven aan de oproep; hierbij is er ook geen mogelijkheid een bericht achter te laten. Dit was bij slechts 53 accountants het geval, hetgeen neerkomt op 0,8% van de gevallen. Dat betekent dat 99,2% van de accountants weinig tot geen klachten krijgen over de telefonische bereikbaarheid. Big Four spelers Deloitte is met een omzet van €785 miljoen het grootste accountantskantoor van Nederland. Zij worden gevolgd door de overige Big Four spelers: PwC, EY en KPMG. In de resultaten van het bereikbaarheidsonderzoek waar bedrijven met meer dan drie mislukte belpogingen in staan, is te zien dat Deloitte het vaakst voorkomt. Zij hebben twee vestigingen die vaker dan drie keer de telefoon niet opnamen. Daarop volgde KPMG waarbij één vestiging vaker dan drie keer een oproep wist te missen. PwC en EY komen niet voor in het bestand: zij krijgen vrijwel geen klachten over telefonische bereikbaarheid. Provincie Wanneer de bereikbaarheidscijfers per provincie worden bekeken valt op dat Friesland relatief gezien het slechtst scoort op telefonische bereikbaarheid. Daar is 24% van de accountantskantoren niet goed bereikbaar. In Zeeland doen de accountantskantoren het erg goed. Daar zijn geen kantoren gevonden met meer dan drie klachten. Dit kan ook komen doordat er in Zeeland relatief gezien weinig accountantskantoren zijn. Ter vergelijking: in Zeeland zijn 133 accountantskantoren te vinden en in Zuid-Holland bevinden zich 1200 accountantskantoren. Goede resultaten De accountantskantoren in Nederland zijn over het algemeen goed bereikbaar, vindt Dirk Lentjes manager van Places Antwoordservice. "De accountancymarkt in Nederland bestaat uit ongeveer 6.000 accountantskantoren. Daarvan bestaat slechts een klein gedeelte uit grotere kantoren. Om als klein accountantskantoor op te boksen tegen de vier grootste spelers - Deloitte, EY, PwC en KPMG - is het belangrijk dat ze op alle fronten goed scoren. Aan de cijfers te zien gaan accountants in ieder geval wat betreft klantenservice de goede kant op." Percentage slecht bereikbaar per provincie Friesland: 2,4% Limburg: 2,1% Drenthe: 1,9% Flevoland: 1,8% Overijssel: 1,5% Noord-Holland: 1% Utrecht: 0,9% Groningen: 0,7% Zuid-Holland: 0,7% Noord-Brabant: 0,5% Gelderland: 0,4% Zeeland: 0%

Dennis Arns
Beveiliging
25 april 2017

Groot deel websites accountants onvoldoende beveiligd

Wanneer u op zoek bent naar een accountant, gaat deze zoektocht waarschijnlijk voornamelijk online. Op de websites van de verschillende accountancykantoren kunt u alvast onderzoek doen naar de geschikte accountant voor uw bedrijf. Maar hoe goed zijn deze websites beveiligd? En hoe goed werken deze pagina's op de mobiele telefoon? Telefoonboek.nl dook in haar database een zette de web-facts van accountants op een rijtje. Onderzoek Van de 2169 onderzochte websites in de categorie "Accountant" bezitten er maar 273 een SSL-certificaat. Dat betekent dat 1896 websites niet beveiligd zijn door middel van https, hetgeen neerkomt op ongeveer 87,4%. In deze gevallen kan het zo zijn dat een gedeelte van de website waar met persoonsgegevens wordt gehandeld zich wel achter een (vaak externe) beveiligde verbinding bevindt. De hoofdwebsites daarvan zijn echter nog niet in het bezit van een SSL-certificaat. Gegevens die daar worden ingevuld zijn daardoor nog altijd niet beveiligd. Responsive Ook zijn de websites getest op responsiveness. Responsiveness houdt in dat de website meebeweegt met het apparaat waarop deze getoond wordt. Zo is deze dus altijd goed leesbaar en bruikbaar ongeacht het apparaat waarop deze bekeken wordt, zoals op de smartphone. Bij 43,1% van de 2169 accountants werd een responsive website gevonden. Dat betekent iets meer dan de helft van de websites in de accountancybranche aan bruikbaarheid en leesbaarheid inboet als deze bekeken worden op mobiel of tablet. Professionele uitstraling Ronny Oonk, manager van Places Websites en onderzoeker van Telefoonboek.nl, vindt het vrij frappant dat websites van accountants zo slecht scoren op deze onderdelen: "Als accountancybureau wil je een professionele uitstraling hebben naar je klanten en partners. Dat begint bij een goede website. Het gebruik van een https-verbinding laat klanten bijvoorbeeld weten dat hun gegevens op uw website in veilige handen zijn."

Dennis Arns
Management
9 januari 2017

Dit moet u weten over Goodwill!

Goodwill is de meerwaarde van een onderneming die vanwege de inkomsten verwacht mogen worden dankzij de klantenbinding die is opgebouwd in de loop van de jaren. Een ondernemer heeft deze goodwill opgebouwd doordat hij een voorsprong heeft in kennis, reputatie en imago. Deze meerwaarde wordt uitgedrukt in een geldbedrag dat u zelf, met de omstandigheden die bij u van toepassing zijn, kunt berekenen. Ondernemingsgoodwill Dit is de goodwill van de onderneming door bijvoorbeeld een zeer uniek recept of idee waardoor een bekend product, dienst of vestigingspunt is ontstaan voor de onderneming. Bij overdracht van onderneming zal dan de gehele onderneming, inclusief naam, producten en eventuele octrooien op de koper overgaan. De nieuwe ondernemer zal de zaak met alle kwaliteiten kunnen overnemen en het klantenbestand zal daarom ook niet snel afnemen. Persoonlijke goodwill Naast ondernemingsgoodwill bestaat er ook persoonlijke goodwill. De goodwill van een bepaalde onderneming leunt in dit geval dan volledig op de kwaliteiten van de ondernemer. Het is belangrijk om te weten of de goodwill hierop steunt, want bij de verkoop van deze onderneming zal het uitmaken of de ondernemer verbonden blijft aan het bedrijf. Als de ondernemer vertrekt, dan kan de goodwill sterk verminderen omdat klanten met deze ondernemer vertrekken. Houd hiermee dan ook rekening indien u over gaat tot overname of verkoop van een onderneming. Afschrijven van de goodwill Om uw brutowinst zo laag mogelijk te houden en zo minder belasting te betalen, moet u de betaalde goodwill zo snel mogelijk afschrijven. Dit kunt u doen door de positieve goodwill te activeren en af te schrijven over de verwachte economische levenduur, hierbij wordt uitgegaan van maximaal 20 jaar. Wilt u langer dan een periode van 20 jaar afschrijven, dan dient jaarlijks getoetst te worden of er sprake is van een duurzame waardevermindering. Indien er sprake is van negatieve goodwill, dan is de afschrijving afhankelijk van de achterliggende oorzaak. Indien het samenhangt met verwachte toekomstige verliezen en uitgaven, dan moet de goodwill ten gunste van het resultaat worden gebracht op het moment dat de bedoelde verliezen en uitgaven zich voordoen. In andere gevallen dient de negatieve goodwill opgenomen te worden bij de herwaarderingsreserve en dient dan geleidelijk vrij te vallen ten gunste van het resultaat. Meer tips Voor meer tips en nieuws voor ondernemers kunt u kijken op Places.nl. Wilt u meer weten over wat Places.nl voor u kan betekenen? Neem voor informatie vrijblijvend contact op met onze klantenservice op 024 - 3555 299, we helpen u graag verder!

Sanne
Sales
7 oktober 2016

Een goede offerte opstellen: hoe doet u dat?

Een offerte is een prijsopgave waarin gespecificeerd staat welke diensten u voor de opdrachtgever gaat uitvoeren en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. De offerte is een van de belangrijkste middelen waarmee u uw klant binnen kunt halen. Hoe u een goede en rechtsgeldige offerte opstelt? Places.nl vertelt het u in deze blog. Bij het begin beginnen Een offerte is een vrijblijvend aanbod. Dat betekent dat er wettelijk gezien ook geen verplichtingen zijn gesteld aan de inhoud. Er zijn echter wel een aantal vaste onderdelen, die je altijd dient te vermelden. Daarbij gaat het om uw bedrijfsgegevens, de gegevens van de klant, de datum, het offertenummer, een samenvatting van de werkzaamheden, uw uurloon of de totaalprijs van de opdracht, de geldigheidsduur van de offerte en een verwijzing naar uw algemene voorwaarden. De rest van de offerte kunt u naar eigen inzicht invullen. Geef uw eigen draai aan de offerte, maak het persoonlijk! De eerste indruk Zorg dat de offerte er netjes en verzorgd uitziet. Een offerte is een belangrijke eerste indruk, spel- en stijlfouten passen daar niet bij. Naast de inhoudelijke kant, kunt u ook op het gebied van uitstraling onderscheidend zijn. Denk aan het briefpapier, het logo en de huisstijl. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden opstellen is niet verplicht, maar het is wel verstandig omdat het (financiële) risico"s uitsluit en zakendoen makkelijker maakt. Het is verstandig om de voorwaarden even te laten controleren door een jurist. De algemene voorwaarden zijn echter pas bindend als de klant deze vooraf kan lezen en ook (schriftelijk) bevestigd akkoord te gaan. Het belang van snelheid Opdrachtgevers vragen vaak meerdere offertes tegelijk op, verstuur de uwe daarom snel. Het is gangbaar een offerte per e-mail te sturen, bij voorkeur in PDF-vorm. Als u de algemene voorwaarden meestuurt, vergeet deze dan niet te benoemen in de begeleidende e-mail (anders zijn ze niet rechtsgeldig). Zodra de klant de offerte accepteert en tekent, is het een bindend juridisch contract geworden. Eerst gevonden zien te worden Klanten moeten u natuurlijk eerst vinden om een offerte te kunnen aanvragen bij u. Met een Places bedrijfsvermelding adverteert u gratis op Telefoonboek.nl en Openingstijden.com. Daarmee vergroot u de online vindbaarheid van uw bedrijf en zorgt u ervoor dat potentiële klanten eenvoudig contact met u kunnen opnemen. Heeft u vragen over adverteren via Places? Bel dan naar 024-8200617. Wij staan graag voor u klaar!

Sanne
Economie
26 april 2016

Vele faillissementen in het nieuws: is het einde nabij?

De afgelopen tijd lijken de faillissementen u om de oren te vliegen. V&D, DA, Paradigit, Macintosh: vele grote ketens gingen de laatste tijd bankroet. Maar wat zijn eigenlijk de ontwikkelingen rondom faillissementen in Nederland? Places.nl vertelt het u in deze blog. Het afgelopen halfjaar nam het aantal faillissementen bijna voortdurend toe. In maart daalde het aantal echter. Er werden toen namelijk maar 386 bedrijven failliet verklaard. Ter vergelijking: dat waren er nog 479 in februari. Het lijkt dus weer de goede kant op te gaan. Wat is een faillissement? Een faillissement is het (financiele) onvermogen of onvermogend zijn. Dit gebeurt als een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiele verplichtingen te voldoen of bewust is opgehouden met het betalen van schulden. Schuldeisers kunnen dan via een advocaat faillissement aanvragen. Zowel privépersonen als ondernemingen kunnen failliet worden verklaard. Sectoren waarin veel faillissementen voorkomen zijn de handel en finaciele sector. In deze sectoren zijn ook veel bedrijven actief. Naar verhouding gingen voornamelijk veel horecabedrijven failliet de afgelopen periode. Het afgelopen halfjaar schommelde het aantal faillissementen sterk. Waar in oktober nog het laagste aantal in zeven jaar werd bereikt, nam het aantal faillissementen in de maanden daarna bijna constant toe. Hoe voorkomt u een faillissement? Maar wat kunt u als ondernemer nou doen om een faillissement te voorkomen? Allereerst is het belangrijk uw administratie op orde te houden. Vraag uzelf ook af of uw organisatie nog de juiste koers vaart en voorkom onbetaalde rekeningen. Kijk kritisch naar uw kosten en zet eerder geld opzij om de belastingdienst te kunnen betalen. Tot slot: zoek een gesprekspartner van buiten! Blijf op de hoogte Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en tips voor ondernemers? Op de Places blogpagina worden dagelijks nieuwe blogs geplaatst. Zo kon u deze week lezen over Slack, tips voor uw Facebookpagina en iDEAL. Meer weten over wat Places voor u kan betekenen? Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice op 024 - 3555299, we helpen u graag verder!

Sanne
Ontwikkelingen in de markt
29 februari 2016

Goed nieuws: facturen worden steeds sneller betaald

Goed nieuws voor het midden- en kleinbedrijf (mkb): gemiddeld werden facturen vorig jaar na 42,3 dagen voldaan. Sinds de telling van 2002 is er geen beter jaar geweest als het gaat om betalingen, zelfs niet voor de crisis. Places.nl praat u even bij in deze blog. Ademruimte In 2013 heeft overleg plaatsgevonden tussen een werkgroep van mkb-ondernemers onder leiding van oud-bestuurder Jan Peter Schmitmann van ABN Amro en negen ondernemingen in Nederland. Wanneer grote concerns hun leveranciers sneller gaan betalen, krijgt het mkb weer financiële ademruimte om te ondernemen en te investeren. Dit is een manier om de economische groei te stimuleren. Waar wordt het snelst betaald? Onderzoeksbureau Graydon meet sinds 2002 het betaaltempo van Nederlandse bedrijven. Het gemiddelde van 42,3 dagen in 2015 is zo'n 4 procent sneller dan een jaar eerder. In alle sectoren is de verbetering zichtbaar, maar in de zakelijke dienstverlening worden te facturen met 36,8 dagen het snelst betaald. Facturen van de (semi)overheid laten met 44,7 dagen het langst op zich wachten. Het betaalgedrag van de overheid is echter wel met bijna 4 dagen verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. Op provinciaal niveau bevinden de beste betalers zich in Zeeland met 37 dagen. De traagste betalers bevinden zich momenteel in Drenthe met gemiddeld 43,1 dagen. Factuurtips Wilt u uw facturen nu nog sneller betaald hebben? Dan vindt u op de Places blogpagina een aantal tips. Een tipje van de sluier? Maak betalen zo makkelijk mogelijk. Het lijkt simpel, en dat is het ook. Zorg dat het totaalbedraf in één oogopslag zichtbaar is zodat uw factuur niet zonder btw wordt overgemaakt. Voeg een acceptgiro bij of liever nog, stuur een online factuur met een iDEAL-knop. Wie weet worden facturen in 2016 zo nóg sneller betaald! Vindbaar zonder factuur Facturen betalen is bij ons soms niet eens nodig! Zo kunt u bij Places gratis een bedrijfsvermelding aanmaken om uw online vindbaarheid te vergroten, gratis onze antwoordservice uitproberen en gratis een website maken. Meer weten? Neem contact op met onze klantenservice via 024-3555299. Wij vertellen u graag meer!

Sanne
Telefoonservice
20 februari 2015

Administratiekantoren veelal onbereikbaar voor klanten

In contact komen met een administratiekantoor is niet altijd even makkelijk. Maar liefst 78,2% is telefonisch onbereikbaar. Dit blijkt uit een onderzoek van Telefoonboek.nl naar de telefonische bereikbaarheid van administratiekantoren. Klantenbeoordelingen Op Telefoonboek.nl staan alle administratiekantoren vermeld. Klanten kunnen hier aangeven of ze de betreffende kantoren telefonisch hebben kunnen bereiken. Bij maar liefst 78,2% is aangegeven dat een bepaald administratiekantoor één of meerdere keren telefonisch niet bereikbaar is geweest. "Het is voor te stellen dat dit percentage zo hoog is", aldus Joost Nijensteen, Business Manager van Telefoonboek.nl. "Neem bijvoorbeeld de zelfstandige administratiekantoren. Zij kunnen niet tegelijk een klant helpen en de telefoon beantwoorden. Hierdoor is een oproep zo gemist." Overstap naar concurrent Telefonische onbereikbaarheid blijft niet zonder directe gevolgen. Joost: "Uit ander onderzoek blijkt o.a. dat één op de vier bij geen gehoor direct overstapt naar een concurrent. Hierdoor lopen de administratiekantoren een aardig aantal potentiële klanten mis. Men gaat zo naar de concurrent." Er is voor veel administratiekantoren ruimte voor verbetering wat betreft hun telefonische bereikbaarheid.Joost Nijensteen, Business Manager Over TelefoonboekMet 6,6 miljoen bezoekers per maand is Telefoonboek een van de grootste websites van Nederland met bedrijfsinformatie. Het netwerk van Telefoonboek bestaat uit Telefoonboek.nl, Openingstijden.com en diverse applicaties, en bevat gegevens van ruim 1,3 miljoen Nederlandse bedrijven. Ondernemers kunnen zelf hun bedrijfsgegevens aanpassen en aanvullen en hiermee hun lokale vindbaarheid vergroten. In de periode mei tot en met december 2012 hebben ruim 19.000 bedrijven hun gegevens ingevuld of aangepast. Telefoonboek is opgericht in 2004 en bestaat uit ongeveer 20 medewerkers.

Sanne
Management
5 januari 2015

E-formulieren: houd het simpel

Klanten staan vaak niet te springen wanneer ze een online formulier moeten invullen. Toch is het een belangrijke bron van dataverzameling voor u als ondernemer. Het invullen van e-formulieren kunt u helaas niet leuker maken, maar u kunt er wel voor zorgen dat het invullen ervan zo eenvoudig mogelijk is. Houd het kort Vraag alleen om informatie die u nodig heeft van de klant en laat bijzaken achterwege. Klanten zijn tegenwoordig heel erg alert op privacy en zullen niet graag teveel gegevens willen geven. Vraag desnoods de klantgegevens in delen op, zodat de klant niet heel veel gegevens in één keer in hoeft te vullen. Geef verplichte velden duidelijk weer Als u dan toch meer informatie wilt vragen dan essentieel is voor het doel dat het formulier dient, geef dan duidelijk aan welke velden verplicht zijn om het formulier te kunnen versturen. Mensen herkennen deze velden vaak direct en dat voorkomt een hoop foutmeldingen en frustratie. Meld klanten niet automatisch aan voor een nieuwsbrief Het is wettelijk verboden om klanten automatisch aan te melden voor een nieuwsbrief wanneer ze hun gegevens achterlaten. Geef mensen dus de kans om de optie om zich aan te melden voor een nieuwsbrief zelf aan te vinken. Laat de computer aanvullen De computer kan de klant het werk ook enorm verlichten door gegevens aan te vullen. Zo kunt u de computer het adres laten invullen, wanneer klanten een postcode en huisnummer hebben ingevuld. Ook kunt u gegevens zoals een postcode of telefoonnummer, automatisch op de juiste manier laten weergeven. Geef aan waar de fouten zitten Geef aan waar de fouten zitten op het moment dat de klant een formulier niet volledig of foutief verzendt. Als u dat niet doet moeten klanten zelf op zoek naar de fouten in het formulier. Dat kan er voor zorgen dat formulieren uiteindelijk toch niet worden ingeleverd, omdat klanten gefrustreerd raken. Maak het overzichtelijk Zorg dat de formulieren er uit zien als een overzichtelijk geheel. Dit maakt het voor de klant aantrekkelijker om het formulier in te vullen. Om het kort te houden kunt u werken met tabbladen, zodat klanten alleen de informatie hoeven in te vullen die voor hen relevant is. Ze worden dan automatisch doorgestuurd naar de vragen die ze nog moeten invullen op basis van de informatie die ze hebben ingevuld. Dit zorgt er ook voor dat de formulieren korter lijken, waardoor mensen sneller geneigd zijn om ze in te vullen. Geef aan wat de volgende stappen zijn Wanneer klanten een formulier hebben ingevuld, doet u er goed aan om aan te geven welke stappen er volgen. Zo schept u het vertrouwen dat de gegevens goed verwerkt worden en weet de klant waar hij of zij aan toe is. Stuur een e-mail ter bevestiging Na het versturen van een e-formulier kunt u een bevestiging sturen per e-mail. Los van het feit dat klanten het fijn vinden dat hun gegevens goed zijn aangekomen, is dit voor u een gelegenheid tot een tweede contactmoment. U kunt ze dan meer informatie sturen of ze aan u binden door ze attent maken op interessante acties. Maar hoe maakt u nu zo'n formulier, vraagt u zich misschien af. Dit kan al heel gemakkelijk metGoogle Apps. Hiermee kunt u zelf bepalen hoe uw formulier er uit gaat zien. Ook kunt u online diverse standaard e-formulieren vinden, die u zo in uw website kunt integreren. Bedrijven werken vaak met contactformulieren wanneer zij niet te bereiken zijn. Veel klanten vinden het echter vervelend als zij een bedrijf niet telefonisch kunnen bereiken. Daarom schakelen veel bedrijven tegenwoordig een antwoordservice in. Die neemt dan voor hen de telefoon op wanneer zij daar zelf niet toe in staat zijn. Op deze manier zijn bedrijven 24/7 te bereiken. Meer informatie over onzePlaces Antwoordservicevindt u opPlaces.nl.

Sanne
Webshop
10 november 2014

Een webwinkel: waar begint u?

'Offline kijken, online kopen' is een fenomeen waar steeds meer winkeleigenaren mee moeten dealen. Steeds meer aankopen worden online gedaan, waardoor het aantal winkelaankopen terugloopt. Door een webwinkel te beginnen naast uw offline winkel, kunt u uw sales toch een boost geven. U speelt zo in op de vernieuwde wensen van de klant en zorgt ervoor dat u uw klantenbestand behoudt. Grote voordelen voor ondernemers Toch is het beginnen van een webwinkel niet alleen voor de klant interessant. Ook voor de ondernemer kan het de zaken ten goede komen. Zo kunt u veel meer klanten bereiken, omdat afstand geen probleem is. Ook zijn de voorraadkosten lager, omdat u minder producten in uw winkel hoeft te bewaren. Daarom betaalt u ook minder huur en bespaart u op variabele kosten als water en elektriciteit. Daarnaast zijn de personeelskosten lager en bent u 24/7 bereikbaar. Bovendien kunt u, doordat u het klikgedrag van uw klanten kunt volgen, beter peilen wat de interesses van uw klanten zijn en ze gepersonaliseerde berichten sturen. Voordat u begint met het starten van een webwinkel, is er een aantal zaken waar u over na moet denken. U beschikt wellicht al over een productaanbod en productinformatie, maar er is meer nodig. Voorkom verrassingen met onderstaande aandachtspunten. Welke software gaat u gebruiken voor de vormgeving van uw webwinkel? Houd hierbij rekening met uw budget en de kosten op de lange termijn. Kies ook een softwareleverancier die bij u past. Wat wilt u dat de software voor u doet? Gaat u uw webwinkel ontwerpen of wilt u dat uitbesteden? Bepaal hoe uw administratie er uit gaat zien Koppelt u deze aan de administratie van uw winkel of ziet u de webwinkel als een onafhankelijk onderdeel? Wilt u dit uitbesteden aan een externe partij of heeft u er zelf het personeel voor? Het is belangrijk dat dit onderdeel goed in elkaar zit, zodat uw bestellingen niet door elkaar heen gaan lopen. Logistiek Hoe krijg u uw producten van A naar B? Denk er over na om een contract te sluiten met een grote speler, zodat u uw distributiekosten relatief laag kunt houden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uw producten van de leverancier direct naar de klant te laten sturen. Of realiseer een afhaalpunt, waar consumenten uw pakketjes goedkoper kunnen afhalen. Zorg ervoor dat u over de juiste betaalmogelijkheden beschikt Bij online afrekenen wordt er gebruik gemaakt van andere betaalopties dan in een winkel. iDeal is een veelgebruikte betaalmogelijkheid bij webwinkels. Zorg er dus voor u deze functie kunt bieden, maar bedenk ook of andere opties, zoals PayPal of betalen met een creditcard, relevant voor u zijn. Voldoet u aan de wettelijke eisen? Check de wetgeving omtrent het starten van een webwinkel vóórdat u begint, zodat u niet achteraf voor nare verrassingen komt te staan. Raadpleeg desnoods een adviseur om u hierbij te helpen. Wetgeving rondom webwinkels vindt u op de website van Autoriteit Consument & Markt. Promotie met social media Social media zijn niet meer weg te denken uit uw marketingbeleid en daarom is het handig om vooraf alvast te bepalen welke social media u kunt gebruiken bij de promotie van uw webwinkel. Misschien maakt u al gebruik van social media en kunt u deze hergebruiken. Houd ook rekening met uw online vindbaarheid. Door ervoor te zorgen dat uw webwinkel goed te vinden is, geneert u meer bezoekers. Zorg voor een goede klantenservice Het is belangrijk dat uw klanten direct een goede indruk van uw webwinkel krijgen. Een goede service draagt bij aan de merkbeleving van een bedrijf. Kies daarom een goede externe partij om uw klantenservice aan uit te besteden of zoek een interne oplossing om uw klanten zo goed mogelijk te helpen. Klantcontact is erg belangrijk, omdat er met een webwinkel geen fysiek contact meer mogelijk is. Uw kunt de reacties van uw klanten gebruiken als feedback of als positieve reclame. Meer tips Bent u geïnspireerd geraakt en wilt u ook een webwinkel beginnen? Meer tips over dit onderwerp vindt u bijvoorbeeld op Webwinkelsucces.nl of Ondernemeneninternet.nl. Places.nl biedt een aantal handige toepassingen voor ondernemers. Zo nemen wij bijvoorbeeld graag de telefoon voor u op met onze Places Antwoordservice, en kunt u in uw bedrijfsvermelding de link naar uw website vermelden. Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers van de service desk via 024-3555299!

Sanne
Verzuim
31 maart 2014

Diefstal en fraude op de werkvloer

Uit onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Hoffman Bedrijfsrecherche blijkt dat vooral het MKB kwetsbaar is voor de dief op de werkvloer. Het bureau deed in 2013 vijf procent meer bedrijfsrecherche-onderzoeken dan in 2012, wat aangeeft dat het aantal diefstallen en gevallen van fraude op de werkvloer is gestegen. Ook binnen het MKB is het aantal diefstallen toegenomen. Een belangrijke reden voor de toename van fraude en diefstal wordt de recessie genoemd. Bij het MKB blijkt veelal dat er achteraf geprobeerd wordt om de schade te beperken, maar dat er vooraf weinig aan preventie wordt gedaan. Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw werknemers niet van u stelen? Houd uw administratie op orde Ondernemers zijn vaak druk en moeten zich met veel zaken rondom het bedrijf bemoeien. Hierdoor kan er op het gebied van administratie er wel eens wat bij inschieten. Denk eraan dat voordat u iemand beschuldigt van diefstal of fraude, u nagaat of uw eigen administratie en voorraadregistratie op orde zijn. Een slordige administratie is namelijk vaker het probleem bij een disbalans dan een onbetrouwbare werknemer. Bovendien kunt u zonder een gestructureerde administratie of voorraad ook niets bewijzen en bent u machteloos als er spullen of geld van u ontvreemd worden. Heeft u problemen met uw administratie op orde te houden, denk dan eens aan het online bijhouden van uw geldzaken. Er zijn verschillende apps zoals Yuki en Moneybird waarmee u altijd en overal gemakkelijk uw geldzaken op orde kunt houden. De meest voorkomende vormen van interne diefstal zijn: Privé gebruik van eigendommen of geld van uw onderneming Sjoemelen met het declareren van uren Sjoemelen met het declareren van privé-uitgaven Maak heldere huisregels Geef duidelijk aan hoe uw bedrijf omgaat met diefstal, wat wel en niet mag met betrekking tot gebruik van bedrijfsspullen en welke sancties er zijn. Zet dit op papier en zorg ervoor dat werknemers zich ook bewust zijn van de regels. Dit kunt u realiseren door ervoor te zorgen dat nieuw personeel de huisregels doorleest en ondertekent. Daarnaast zijn goede huisregels geldig voor iedereen. Dus niet alleen voor uw uitvoerend personeel, maar ook voor ondersteunend personeel, zoals het management. Diefstal en fraude voorkomen doet u met huisregels omtrentï Het houden van privé-telefoongesprekken en persoonlijk gebruik van internet, e-mail en fax Het gebruik van postzegels en de frankeermachine Het gebruik van het kopieerapparaat en het uitlenen van apparatuur Het meenemen van relatiegeschenken Het toepassen van personeelskorting Werktijden: hoeveel pauze uw personeel mag nemen en hoe secuur er met urenregistratie wordt omgegaan Individueel werken Kascontroles en het beheer van sleutels voor de kas Het beheer van de voorraad Opleggen van sancties, denk hierbij aan boetes of een schorsing. Welke u mag toepassen vindt u hier. Zorg voor wederzijds vertrouwen Probeer, als er iets voorvalt in uw onderneming, niet direct extreme maatregelen te nemen. Hierbij kunt u denken aan nieuwe beveiligingssystemen, cameratoezicht en dergelijke. Veel ondernemers nemen direct een beveiligingsbedrijf in de hand en installeren onder andere bewakingscamera's, slagbomen, alarmen. Dit kan uiteraard erg handig zijn, maar het is ook erg duur. Daarnaast bestaat er een kans dat de werknemers zich er niet prettig bij voelen om zo streng gecontroleerd te worden. Vergeet niet dat de basis van een goede onderneming bestaat uit wederzijds vertrouwen tussen u en uw personeel. Als er een goede verstandhouding bestaat tussen werkgever-werknemer en is uw personeel veel minder geneigd om diefstal en fraude te plegen. Zorg ervoor dat de regels duidelijk zijn en dat u alleen personeel aanneemt dat u ook echt vertrouwt. Het voorkomen van diefstal kan u veel tijd en geld besparen. Handelen bij verdenking Mocht het daadwerkelijk zo zijn dat één van uw personeelsleden diefstal heeft gepleegd, let dan op de volgende punten: Probeer een werknemer die u verdenkt van diefstal niet meteen te weg te jagen uit uw bedrijf. Zorg ervoor dat uw vermoeden terecht is, zeker in het geval van een gebrek aan bewijzen. Hoe meer uw team samenwerkt en ook buiten het werk goed met elkaar kan opschieten, hoe kleiner de kans dat uw personeel zich aan diefstal schuldig maakt. Als u ervoor zorgt dat er een eensgezindheid binnen uw team heerst, staat u samen met uw team tegenover de schuldige en zal het niet nog eens gebeuren. Probeer ook uw verdenking alleen te richten op degene die u verdenkt, in plaats van uw gehele personeel. Er zijn immers altijd nog mensen die wel goed hun werk doen. Zorg ervoor dat uw personeel weet waar ze terecht kunnen als zij hun verhaal kwijt moeten, of collegae niet vertrouwen. Een halfjaarlijks evaluatiegesprek kan hier bijvoorbeeld uitkomst bieden. Creëer een gelegenheid waarin personeel het hart kan luchten. Diefstal binnen uw eigen onderneming is natuurlijk erg vervelend. Met bovenstaande tips kunt u die kans in ieder geval minimaliseren. Wilt u meer weten over interne bedrijfsdiefstal? Diefstal komt ook dikwijls online voor in de vorm van cybercrime.Even geduld alstublieft...